Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 8

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

Ngày soạn 19/9/2015 Tuần Tiết Bài CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nắm khái quát tình hình Mĩ La-tinh sau CTTG thứ hai; đặc biệt đấu tranh giải phóng nhân dân Cu-ba thành tựu mà nhân dân Cu-ba đạt kinh tế, văn hóa, giáo dục Tư tưởng: - Thấy đấu tranh kiên cường nhân dân Cu-ba thành tựu mà nhân dân Cu-ba đạt kinh tế, văn hóa, giáo dục Từ thêm yêu mến quý trọng nhân dân Cu-ba - Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhân dân nước VN Cu-ba Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ sử dụng lược đồ Mĩ La-tinh, xác định vị trí nước Mĩ La-tinh đồ giới lược đồ II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, đồ châu Mĩ đồ nước Mĩ La-tinh, tranh ảnh Cu Ba nước Mĩ La-tinh HS: SGK, tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi SGK III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Trình bày đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Cộng hòa Nam Phi 3.Bài mới: GTB: Các em học phong trào giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi từ năm 1945 đến Còn phong trào đấu tranh nhân dân nước Mĩ La-tinh sao? Để tìm hiểu phong trào giải phóng dân tộc khu vực Mĩ La-tinh từ tìm đặc điểm riêng phong trào khu vực so với châu Á, châu Phi Từ sau năm 1945, nước Mĩ La-tinh không ngừng đấu tranh để củng cố độc lập, chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội nhằm thoát khỏi lệ thuộc vào đế quốc Mĩ Trong đấu tranh đó, bật lên gương Cu Ba, điển hình phong trào cách mạng khu vực Mĩ La-tinh → vào Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS I Những nét chung: - Treo đồ, giới thiệu Mĩ La-tinh: - Theo dõi bao gồm 23 nước nằm trải dài từ Mêhi-cô Bắc Mĩ đến Nam Mĩ có diên tích 20 triệu km2 với dân số 509 triệu người (1999), thành phần cư dân đa dạng gồm người da trắng từ châu Âu di cư tới, thổ dân da đỏ, người da đen đưa từ châu Phi tới Người ta gọi Mĩ La-tinh bao gồm Trung Nam châu Mĩ, đa số nhân dân Mĩ La-tinh nói ngữ hệ chịu ảnh hưởng văn hóa La tinh nước vốn thuộc địa TBN, BĐN, Pháp, Hà Lan Vì vậy, người ta gọi khu vực Mĩ Latinh - Nhấn mạnh: nhìn đồ dễ dàng nhận thấy Mĩ La-tinh khu vực rộng lớn châu Mĩ đại dương TBD ĐTD bao bọc với kênh đào Panama xuyên ngang ĐTD – TBD rút ngắn khoảng cách lại Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, giàu nông, lâm, khoáng sản Có khí hậu ôn hòa - Cho HS xem số liệu điều kiện tự nhiên Mĩ La-tinh - Kết luận: Như thấy Mĩ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi có vị trí chiến lược quan trọng → có điều kiện tự nhiên vị trí chiến lược quan trọng nên từ sớm Mĩ La-tinh trở thành - Nghe miếng mồi CNTD nói chung với người hùng phương Bắc nói riêng (Mĩ) săn đuổi - Trước CTTG II: + Nhiều nước giành độc lập sớm - Yêu cầu HS xác định vị trí nước giành độc lập từ đầu TK XIX lược đồ ? Theo em đặc điểm trị Mĩ La-tinh trước CTTG thứ hai ? Em hiểu “sân sau” Gợi ý giải thích thêm: Sân sau: Là thuật ngữ vùng lãnh thổ, quốc gia lệ thuộc vào Mỹ, cụ thể nói Nam Mỹ Các quốc gia này, sau chiến có thời gian dậy đấu tranh dành độc lập Tuy nhiên, Mỹ dùng thủ đoạn chống phá, chia rẽ đàn áp, dựng nên phủ bù nhìn quốc gia này, tạo nên "thuộc địa kiểu mới", quốc gia lệ thuộc hoàn toàn kinh tế, trị, sách ngoại giao Mỹ thực tế có phủ riêng (lệ thuộc Mỹ) → Với chiêu “cây gậy lớn củ cà rốt” hay gọi châu Mĩ người Mĩ thuộc địa kiểu Mĩ - Làm rõ thêm: Trước đây, Mỹ Latin mỏ lộ thiên riêng Mỹ, nơi công ty Mỹ tự “bay nhảy”, không chen chân vào Tuy nhiên, sau thập kỷ lơ đãng, Washington giật nhận Mỹ Latin không lãnh địa riêng lúc bận việc Iraq, Afghanistan nhiều nhà lãnh đạo cánh tả với tư tưởng chống Mỹ mạnh mẽ lên nắm quyền, đưa nhiều hành động chống Washington, khiến mặt khu vực thay đổi Mĩ độc chiếm biến Mĩ La-tinh thành bàn đạp, chỗ dựa vững Mĩ sách bành trướng xâm lược giới - Lên xác định - Dựa vào nội + Trở thành “sân sau” dung sgk trình thuộc địa kiểu bày Mĩ - Giải thích theo hiểu biết - Nghe - Mở rộng thêm: Trong năm qua, hàng loạt thay đổi nước Mỹ Latinh thu hút ý toàn giới Nhiều cường quốc khác, Mỹ, bắt đầu quan tâm thiết lập quan hệ với khu vực Đã có nhận định Mỹ La-tinh không sân sau nước Mỹ VD: Trong suốt gần 10 năm qua, việc nước Mỹ giành nhiều ưu tiên cho khu vực khác Trung Đông, Trung Á, I-rắc, I-ran, Triều Tiên, Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan cộng thêm khó khăn kinh tế từ nội nước Mỹ khiến nước Mỹ La-tinh hướng không gian hoạt động mới, không phụ thuộc nhiều vào Mỹ Nhiều sách, nhiều mối quan hệ khu vực đổi hướng tầm nhìn theo chiến lược tự chủ liên kết khu vực cách bình đẳng, thách thức Mỹ - Sau CTTG II: + Cao trào đấu tranh ? Dựa vào nội dung sgk cho biết tình - Dựa vào nội diễn nhiều nước, hình Mĩ La-tinh sau CTTG II có dung sgk trình tiêu biểu cách mạng bật bày Cu-ba (1959) - Nói thêm phong trào đấu tranh Mĩ La-tinh: Từ 1945 – trước 1959: phong trào đấu tranh giai đoạn điễn nhiều hình thức khác (chỉ đồ) như: bãi công công nhân Chi Lê; dậy nông - Nghe dân Pê-ru, Mê-hi-cô; khởi nghĩa vũ trang Pa-na-ma; đấu tranh nghị viện qua tổng tuyển cử Ác-hen-ti-na, Goatê-ma-la → vậy, giai đoạn cách mạng bùng nổ nhiều nước - Kết hợp sử dụng lược đồ trình bày - Theo dõi kiện đấu tranh nước Cu Ba, Chilê, Ni-ca-ra-goa Từ 1959 – đầu 1980: mở đầu cách mạng Cuba ? Tại Mĩ La-tinh ví “Lục địa bùng cháy” ? Kết phong trào cách mạng Mĩ La-tinh từ sau 1945 - Giải thích theo hiểu biết → Chính quyền độc tài phản động nhiều nước bị lật đổ ? Những đấu tranh làm thay → Trước bị đổi cục diện trị rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề trở thành sân sau Mĩ Bây phủ dân tộc dân chủ, giành chủ quyền dân tộc thực - Khái quát Chi Lê Ni-ca-ra-goa: - Theo dõi quyền dân chủ thiết lập tiến hành nhiều cải cách tiến cuối thất bại can thiệp Mĩ (sgk / 30) - Yêu cầu HS xác định vị trí Chi Lê - Thực theo Ni-ca-ra-goa lược đồ yêu cầu - Chia nhóm cho HS thảo luận:  ? Nhiệm vụ phong trào giải - Thảo luận (3/) phóng dân tộc Mĩ La-tinh có khác so với phong trào giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi - Nhận xét, bổ sung kết luận: Phong trào đấu tranh châu Á, châu Phi chống đế quốc tay sai giành độc lập tự thành lập Nhà nước độc lập đấu tranh nhân dân Mĩ Latinh phải thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ ? Từ cuối năm 80 đến công → thu + Công xây dựng xây dựng phát triển đất nước nhiều thành tựu nước Mĩ La-tinh diễn công củng cố độc lập dân tộc, dân chủ hóa đời sống trị, tiến hành cải cách dân chủ, Tuy nhiên, từ đầu năm 90 kỉ XX, tình hình kinh tế, trị nhiều nước Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, chí có lúc căng thẳng - Đọc đoạn chữ - Nhận xét, bổ sung: nhỏ / 31 Bước vào thập niên 90 Mĩ La-tinh nợ nước 400 tỉ USD, kinh tế nước bị giảm sút Năm 1989 buôn - Nghe bán với giới chiếm 2,8% tổng giá trị buôn bán giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế thập kỉ 70 5,9%, thập kỉ 80 1% Lạm phát cao giới 1000% (1983), năm 1980 56,1% - Kết luận nhấn mạnh: từ sau CTTG II đến mặt nước Mĩ La-tinh biến đổi khác trước Các nước Mĩ La-tinh khôi phục lại chủ quyền dân tộc bước lên vũ đài Quốc tế với tư độc lập tự chủ Hiện nay, Mĩ La-tinh có nước NIC Bra-xin, Mê-hi-cô trở thành nước công nghiệp (con rồng kinh tế) - Liên hệ nêu số VD mối quan hệ - Nghe, liên hệ nước Mĩ La-tinh với VN (Việt Nam bắt đầu có quan hệ thức với phát triển đất nước đạt nhiều thành tựu + Từ đầu năm 90 kỉ XX kinh tế tăng trưởng chậm, tình hình trị không ổn định các nước Mỹ La-tinh kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba (02/12/1960) Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 26 nước thuộc khu vực Mỹ Latinh có quan Đại sứ quán nước: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Mexico, Panama Venezuela) Hiệp ước Mê-hi-cô, Bra-xin việc xuất nhập cà phê nông sản Chuyển ý: Trong bão táp cách mạng Mĩ La-tinh hình ảnh đất nước Cu-ba đẹp dải lụa đào, bay lên màu xanh trời biển Ca-ri-bê với nắng vàng rực rỡ, Cu-ba – đảo anh hùng Để tìm hiểu đảo anh hùng chuyển sang phần II - Treo đồ, xác định vị trí Cu-ba (dán - Theo dõi kí hiệu) - Dựa vào nội ? Trình bày hiểu biết đất nước Cu-ba dung sgk trình bày → đảo vùng biển Ca-ri-bê Một đất nước làm nên cách mạng Có lãnh tụ Phi đen caxtoro – người bạn lớn nhân dân VN Có mối quan hệ - Minh họa thêm: Năm 1942, hữu nghị với Critxtopcolong đặt chân đến Cu Ba, sau VN thực dân TBN thống trị Cu Ba - Nghe 400 năm Nhân dân Cu Ba đấu tranh II Cu Ba – Hòn đảo anh hùng: mạnh mẽ để giành độc lập, đặc biệt khởi nghĩa năm 1895 HôxeMacti lãnh đạo Năm 1902, TBN phải công nhận độc lập cho Cu Ba, thực tế Cu Ba lại rơi vào ách thống trị thực dân Mĩ - Thuyết trình: Cũng giống nước Mĩ La-tinh, sau CTTG II, Mĩ - Sau CTTG II Cu Ba giúp đỡ tướng Ba-tix-ta làm đảo thống trị thiết lập chế độ độc tài quân Cu chế độ độc tài Ba-tix-ta Ba - Nhấn mạnh: → , chế độ độc tài Batix-ta xóa bỏ hiến pháp tiến ban hành năm 1940 Từ năm 1952 – 1958, Ba-tix-ta tàn sát vạn chiến sĩ yêu nước, cầm tù hàng chục vạn người Dưới chế độ độc tài đất nước Cu Ba rơi vào tình trạng nghèo đói cực khổ Vì mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt → nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cách - Ngày 26-7-1953, nhân mạng - Dựa vào sgk dân Cu Ba lãnh ? Phong trào đấu tranh giải phóng dân trình bày đạo Phi-đen Catộc nhân dân Cu Ba diễn xtơ-rô tiến hành công vũ trang vào pháo đài Môn-ca-đa → Cuộc công vào pháo đài Mônca-đa thuộc tỉnh Xan-chi-a-gô cực Tây đất nước 135 niên yêu nước huy Phi-đen Caxtơ-rô - Dựa vào sgk ? Em biết Phi-đen Ca-xtơ-rô hiểu biết trình bày - Theo dõi - Giới thiệu H.15 chân dung Phi-đen Caxtơ-rô giới thiệu: Phi-đen Ca-xtơ-rô (1927) – nhà hoạt động Đảng nhà nước Cu Ba Ông sinh thị trấn Mai-a-ri, phía Bắc tỉnh Ô-ri-en-tê Xuất thân gia đình điền chủ Năm 1945, học luật trường Đại học La Haba-na, luật sư trẻ tuổi, có văn phòng luật không làm công việc luật mà tham gia hoạt động cách mạng Căm phẫn chế độ độc tài, ông tập hợp 135 niên yêu nước công pháo đài Mô-ca-đa – pháo đài lớn Cu Ba Cuộc công không thắng lợi mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang Cu Ba ? Vì nói công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) mở giai đoạn phong trào đấu tranh nhân dân Cu-ba → không thành công - Trao đổi cặp (1/) → tiếng súng Môn-ca-đa thổi bùng lửa đấu tranh vũ trang, thức tỉnh tinh thần cách mạng hệ trẻ - Đọc đoạn chữ nhỏ / 31 - Minh họa thêm: Tại Mê-hi-cô, Phi-đen tập hợp chiến sĩ yêu nước, - Nghe quyên góp tiền mua săm vũ khí, luyện tập quân Ngày 25-11-1956, 81 chiến sĩ yêu nước Phi-đen lãnh đạo đáp tàu Giâm vượt biển nước, lênh đênh ngày biển Khi đặt chân lên bờ, họ bị quân Ba-tix-ta bao vây, công Trong chiến không cân sức, 26 người bị thiêu sống, 44 người hy sinh, cón 12 chiến sĩ rút vùng rừng núi hoạt động - Nhấn mạnh: Đó chiến đấu không cân sức, đầy khó khăn gian khổ - Tháng 11-1956, Phiđen tiếp tục lãnh đạo cách mạng, liên tiếp mở nhiều công Phi-đen đồng chí ông chiến đấu với tinh thần tâm dũng cảm không quản ngại hy sinh anh dũng vượt qua vòng vây địch cộng với ủng hộ giúp đỡ nhân dân lực lượng cách mạng ngày lớn mạnh phong trào đấu tranh lan rộng nước ? Cách mạng Cu-ba thành công có ý nghĩa lịch sử Cu-ba Mĩ La-tinh ? Bước vào giai đoạn mới, Chính phủ cách mạng lâm thời Cu Ba làm để thiết lập chế độ → ngày 1-1-1959 lật đổ quyền Ba-tix-ta  Cuộc cách mạng nhân dân Cu Ba giành thắng lợi → mở kỉ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Là cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc, cắm mốc CNXH Tây bán cầu - Chính phủ tiến → tiến hành cải hành cải cách dân cách ruộng đất, chủ triệt để (sgk/32) quốc hữu hóa xí nghiệp tư nước ngoài, xây dựng quyền cách mạng toán mì chữ, phát triển giáo dục, - Nhấn mạnh: nhiệm vụ quan trọng Chính thời gian - Nghe nhân dân Cu Ba luôn nhận ủng hộ giúp đỡ LX nước XHCN anh em có nhân dân VN → mặt đất nước Cu Ba thay đổi sâu sắc Song khó khăn - Mĩ bao vây cấm vận nhân dân Cu Ba không → + Mĩ bao phải vây, cấm vận ? Nêu khó khăn Cu Ba kinh tế, cô lập giai đoạn trị Mĩ tìm cách để lật đổ Cu Ba với âm mưu đen tối như: ám sát Phi-đen, gây chiến tranh tâm lí nói xấu Cu Ba, gây đảo chính, + Sự tan rã LX hệ thống XHCN (không đồng minh, nguồn viện trợ bạn hàng buôn bán )  ? Tại Mĩ bao vây cấm vận Cu - Trao đổi cặp (1/) Ba - Nhận xét, bổ sung: thắng lợi Cu - Nghe Ba năm 1959 đánh dấu địa vị bá chủ Mĩ Mĩ La-tinh bị đánh đòn mạnh Vì ý đồ muốn “thống thiên hạ” Mĩ La-tinh bị phá vỡ Mĩ cảm thấy Cu Ba họa sát nách Chính phủ Ken-nơ-đi định bóp chết cách mạng Cu Ba Tháng 10-1960, Mĩ tuyên bố cấm vận Cu Ba, tháng 1-1961 Mĩ đoạn giao với Cu Ba đồng thời thông qua Hội nghị ngoại trưởng → Cu Ba đứng nước Mĩ La-tinh áp dụng vững tiếp tục đạt sách cô lập cấm vận Cu Ba nhiều thành tựu - Nhấn mạnh: Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, với ý chí toàn dân - Nghe với cải cách điều chỉnh phủ Cu Ba đạt thành tựu to lớn Cụ thể kinh tế Cu Ba có chuyển biến nào? → mức tăng trưởng ngày gia tăng: năm 1994 0,4%, năm 1995 2,5% năm 1996 7,8% - Giới thiệu thành tựu Cu Ba - Nghe mặt: từ kinh tế nông nghiệp độc canh mía công nghiệp đơn (khai thác mỏ) Cu Ba xây dựng sản xuất nông nghiệp nhiều mặt như: lúa, rau quả, cà phê, thuốc lá, công nghiệp với hệ thống cấu ngành hợp lí ? Em biết giúp đỡ Phi đen - Liên hệ trình Ca-txo-rô nhân dân Cu-ba bày theo hiểu nhân dân ta biết → Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước: Phi-đen nguyên thủ quốc gia nước vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta Bằng trái tim tình cảm chân thành, Phi-đen nhân dân Cu Ba coi kháng chiến nhân dân VN Với câu nói tiếng - Nghe “Vì VN Cu Ba sẵn sàng hiến máu” Chính thời gian này, Phi-đen cử đoàn chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét, mổ cho thương binh chiến trường Ngay thời kì giải phóng, cu Ba giúp nhân dân VN xây dựng công trình to lớn thành phố Vinh, Bệnh viện Cu Ba Củng cố: ?Nêu nét bật tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945 GV khái quát lại: + Những nét bật tình hình Mĩ La-tinh trị kinh tế + Nhấn mạnh tinh thần bất khuất, cảm nhân dân Cu Ba đấu tranh giải phóng; thành tựu Cu Ba xây dựng đất nước + Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị nhân dân Cu Ba nhân dân VN Hướng dẫn: Học 4, 5, 6, kiểm tra tiết Lưu ý: Câu hỏi  dành cho lớp giỏi, BGH ký duyệt: 03/10/2014 IV Rút kinh nghiệm: Huỳnh Thị Thanh Tâm ... giảm sút Năm 1 98 9 buôn - Nghe bán với giới chiếm 2 ,8% tổng giá trị buôn bán giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế thập kỉ 70 5 ,9% , thập kỉ 80 1% Lạm phát cao giới 1000% ( 1 98 3), năm 1 98 0 56,1% - Kết... Cụ thể kinh tế Cu Ba có chuyển biến nào? → mức tăng trưởng ngày gia tăng: năm 199 4 0,4%, năm 199 5 2,5% năm 199 6 7 ,8% - Giới thiệu thành tựu Cu Ba - Nghe mặt: từ kinh tế nông nghiệp độc canh mía... CTTG II có dung sgk trình tiêu biểu cách mạng bật bày Cu-ba ( 195 9) - Nói thêm phong trào đấu tranh Mĩ La-tinh: Từ 194 5 – trước 195 9: phong trào đấu tranh giai đoạn điễn nhiều hình thức khác (chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 8 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 8 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay