Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 5

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

Ngày soạn 31/08/2015 Tuần Tiết Bài CÁC NƯỚC CHÂU Á I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS - Nắm cách khái quát tình hình nước châu Á sau CTTG thứ hai - Sự đời nước Cộng hòa Nhân dân trung Hoa - Các giai đoạn phát triển nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ sau năm 1949 đến Tư tưởng: Giáo dục cho HS tinh thần quốc tế, đoàn kết với nước khu vực để xây dựng xã hội giàu đẹp, công văn minh Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ tổng hợp, phân tích vấn đề, kĩ sử dụng đồ giới đồ châu Á II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, đồ châu đồ Trung Quốc HS: SGK, tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi SGK III Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Hãy nêu giai đoạn phát triển phong trào giải phóng dân tộc số kiện tiêu biểu giai đoạn Bài mới: GTB: Châu Á với diện tích rộng lớn đông dân giới Từ sau CTTG II đến nay, Châu Á có nhiều biến đổi sâu sắc, trải qua trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, dân tộc Châu Á giành độc lập Từ đến nay, nước sức củng cố độc lập, phát triển kinh tế xã hội Hai nước lớn Châu Á TQ Ấn Độ Điển hình TQ, đấu tranh cách mạng lãnh đạo ĐCS diễn nào? Công xây dựng XHCN TQ diễn ra sao? → vào Hoạt động GV Hoạt động HS - Sử dụng đồ giới giới thiệu - Theo dõi Nội dung I Tình chung: hình vài nét Châu Á: + Là lục địa rộng lớn đông dân giới, diện tích 44 triệu km2, dân số 3,35 tỉ người (1995), + Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều tôn giáo, dân tộc ? Tình hình nước châu Á trước - Dựa vào sau năm 1945 kiến thức nội dung sgk trả lời → Trước 1945: chịu bóc lột, - Nghe nô dịch nước đế quốc thực dân (Anh, Pháp, Mĩ, Nhật, Hà Lan) Sau 1945: cao trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ, lan nhanh khắp châu lục, điển hình TQ, ÂĐ, In-đô-nê-xi-a…Sau gần suốt nửa sau TK XX, tình hình Châu Á lại không ổn định ? Tại lại không ổn định  ? Vì nước đế quốc tiến hành chiến tranh xâm lược nước châu Á, khu vực ĐNÁ Tây Á ? Sau giành độc lập, nước Châu Á phát triển kinh tế - Sau chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 50 hầu châu Á giành độc lập - Nửa sau kỉ XX, tình hình châu → chiến Á không ổn định tranh xâm lược nước đế quốc, tranh chấp biên giới, khu vực ĐNÁ Tây Á (Trung Đông) - Trao đổi cặp (2/) → nước phát triển nhanh kinh - Các nước tế sức phát triển kinh - Dựa vào nội tế đạt Kết - Nhận xét, bổ sung, kết luận, đồng thời nhấn mạnh: nhiều nước đạt tăng trưởng kinh tế nhanh chóng (NB, HQ, TQ, Xin-ga-po, Malai-xi-a Thái Lan), nhiều người dự đoán kỉ XXI kỉ Châu Á … Trong ÂĐ ví dụ: (kết hợp xác định vị trí ÂĐ đồ) nước lớn thứ châu Á, từ nước nhập lương thực, nhờ “cách mạng xanh" nông nghiệp, ÂĐ tự túc lương thực cho dân số tỉ người ? Em hiểu “cách mạng xanh” - Giải thích mở rộng thêm: + Cách mạng xanh nông nghiệp thuật ngữ đưa năm 60 kỉ 20 để tăng trưởng nhảy vọt sản xuất nông nghiệp nước phát triển sau tiếp nhận giống lúa có suất cao, lúa mì lúa nước Vd: Ấn Độ nước áp dụng mạnh CMX thoát khỏi nạn đói, năm 1985 đạt sản lượng lúa mì gấp lần, lúa nước gấp lần năm 1950 + Một điều đáng lưu ý Cách mạng Xanh Ấn Độ đem đến cho người dân chủng lương thực có suất cao, mà cải thiện chất lượng dinh dưỡng chúng gấp nhiều lần - Trình bày tiếp: thập niên gần đây, công nghệ thông tin viễn thông dung sgk trả nhiều thành lời quan trọng, tựu - Nghe → …có nước trở thành cường quốc công nghiệp (Nhật Bản), nhiều nước trở thành rồng châu Á (Hàn Quốc, Xin-ga-po, …) - Trả lời theo hiểu biết - Nghe II Trung Quốc: phát triển mạnh ÂĐ vươn lên hàng cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghiệp vũ trụ - Sử dụng đồ TQ giới thiệu nước - Theo dõi cộng hòa nhân dân Trung Hoa: nước lớn châu Á giới, diện tích 9,5 triệu km2, dân số tỉ 250 triệu người (1999), năm 2002 gần 1,3 tỉ người, tính đến 07/2005 dân số là: tỉ 304 triệu người toàn lãnh thổ Trung Quốc có tổng diện tích: 9,6 triệu km2 - Thực theo yêu cầu - Yêu cầu HS dựa vào nội dung sgk tóm tắt đời cộng hòa nhân dân Trung Hoa - Theo dõi, - Nhận xét, bổ sung quan sát - Giới thiệu cho HS chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước CHND trung Hoa: Mao Trạch Đông xuất thân gia đình nông dân nghèo, sau dần chuyển thành phú nông kiêm buôn bán thóc gạo Sau ông tốt nghiệp trung học sư phạm Mao Trạch Đông nhân vật trị tiếng lịch sử đại Trung Quốc Ông người sáng Sự đời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: a Sự đời Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: - Nội chiến bùng nổ, quốc dân đảng thất bại, Tưởng giới Thạch phải rút chạy Đài Loan - 1-10-1949 nước Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa đời lập Đảng cộng sản Trung Quốc (71921) người có công lao to lớn việc thống lục địa Trung Quốc quốc gia Trong vạn lí trường trinh phá vòng vây quân đội Tưởng Giới Thạch để tiến lên khu phía Bắc, hội nghị quân nghĩa (tỉnh Lí Châu), tháng 111945 Mao Trạch Đông cử nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc Cũng kể từ đó,ông lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống Nhật (1937-1945), đấu tranh chống Tưởng Giới Thạch (19451949), hoàn thành thắng lợi cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc Ngày mùng 1- 10-1949, không khí mít tinh ăn mừng chiến thắng 30 vạn nhân dân thủ đô Bắc Kinh quảng trường Thiên An Môn, chủ tich Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bố trước toàn giới đời nhà nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa Cũng từ ông trở thàng chủ tịch nước nước CHND Trung Hoa giải thích thêm: Mao Trạch Đông lãnh tụ ĐCS TQ tuyên bố nước CHND Trung Hoa đời Ngày 1-10 -1949 ngày Quốc khánh nước CHND Trung Hoa ? Nước CHND Trung Hoa đời có ý nghĩa lịch sử TQ giới - Dựa vào sgk trả lời: + Đối với TQ + Đối với giới - Theo dõi b Ý nghĩa: (sgk / 16) Mười năm đầu xây dựng chế độ (Đọc thêm) 3 Đất nước thời kì biến động (1959-1978) - Dùng đồ giới để làm rõ hệ Công thống nước XHCN nối liền từ Âu sang Á → tháng 12- cải cách – mở cửa 1978, TW (từ năm 1978 đến ĐCSTQ đề nay): đường lối đổi mới, mở - Sau thành tựu to lớn 10 đầu cho công năm đổi mới, từ 1959 TQ lâm vào thời cải cách kì biến động kéo dài 20 năm để lại kinh tế - xã hậu to lớn nghiệp ây hội đất dựng đất nước nhân dân Trung nước Quốc Nội dung: ? Những biểu trình biến + Xây dựng động Trung Quốc kinh tế? hậu CNXH theo quả? Về trị? màu sắc ? Hậu " Đại cách mạng TQ văn hoá vô sản" + Lấy phát triển kinh tế làm trung - Trình bày theo sgk tâm + Thực cải cách mở cửa nhằm mục tiêu đại hóa TQ, đưa đất nước trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh - Đọc đoạn chữ nhỏ / 19 - Nghe ? Hãy cho biết thành tựu công cải cách – mở cửa TQ từ 1978 đến - Nhấn mạnh: số liệu chứng tỏ phát triển kinh tế TQ sau 20 năm cải cách mở cửa: tốc độ tăng trưởng cao giới, tổng sản phẩm nước (GDP) trung bình năm tăng 9,6%, đạt 8740,4 tỉ nhân dân tệ, tổng giá trị xuất nhập tăng gấp 15 lần đứng hàng thứ giới…đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt - Yêu cầu HS quan sát H.7 H.8 sau nhận xét thành tựu TQ công cải cách – mở cửa → mặt TQ có nhiều thay đổi ? Trên lĩnh vực đối ngoại: - Kết luận: Hiện TQ nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định cao vào bậc giới (trên 9% / năm) Năm 2001 GDP đạt 9593,3 tỉ nhân dân tệ, gấp lần năm 1989 - Quan sát, - Nền kinh tế phát nhận xét triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao giới → đời sống nhân dân - Đọc đoạn nâng cao rõ rệt chữ nhỏ / 20 - Về đối ngoại: cải thiện quan hệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền Hồng Công (1997) Ma Cao (1999) - Nghe → địa vị nâng cao trường quốc tế 4 Củng cố: ? Những nét bật TQ từ 1978 đến → thực đường lối cải cách – mở cửa, kinh tế phát triển nhanh, địa vị quốc tế nâng cao Hướng dẫn: Học bài, tìm hiểu trước nội dung “Các nước Trình ký: 5/09/2015 Đông Nam Á” IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Huỳnh Thị Thanh Tâm ... số 3, 35 tỉ người ( 199 5) , + Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều tôn giáo, dân tộc ? Tình hình nước châu Á trước - Dựa vào sau năm 194 5 kiến thức nội dung sgk trả lời → Trước 194 5: chịu... tháng 11 194 5 Mao Trạch Đông cử nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc Cũng kể từ đó,ông lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống Nhật ( 193 7- 194 5) , đấu tranh chống Tưởng Giới Thạch ( 194 5 194 9),... nhân công nghiệp vũ trụ - Sử dụng đồ TQ giới thiệu nước - Theo dõi cộng hòa nhân dân Trung Hoa: nước lớn châu Á giới, diện tích 9, 5 triệu km2, dân số tỉ 250 triệu người ( 199 9), năm 2002 gần 1,3 tỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 5 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 5 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay