Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 22

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Ngày soạn: 08/01/2017 Tuần 22 Tiết 24 Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1935 I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến ý nghĩa phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh - Các khái niệm “khủng hoảng kinh tế”, “Xô Viết Nghệ - Tĩnh” Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng quần chúng công nông chến sĩ cộng sản Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ sử dụng lược đồ phong trào XVNT để trình bày lại diễn biến phong trào XVNT II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, lược đồ phong trào XVNT (1930 – 1931)tranh ảnh minh hoạ, tài liệu, thơ ca viết phong trào đấu tranh, đặc biệt Nghệ - tĩnh HS: SGK, đọc, tìm hiểu , trả lời câu hỏi III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Trình bày thời gian, địa điểm, người chủ trì nội dung hội nghị thành lập Đảng Ý nghĩa lịch sử ? Trình bày nội dung Luận cương trị Bài mới: GTB: khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933 ảnh hưởng trực tiếp tới CMVN, thực dân Pháp thẳng tay bóc lột thuộc địa, mâu thuẫn dân tộc ta Pháp, phong kiến phản động ngày sâu sắc, đặc biệt ĐCSVN đời trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng rộng lớn 1930 – 1931 mà đỉnh cao XVNT → vào Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) - Nêu vấn đề: Cuộc khủng hoảng kinh - Nghe tế giới (1929 – 1933) khủng hoảng thừa từ nước tư lan nhanh sang cá nước thuộc địa, VN thuộc địa Pháp, kinh tế phụ thuộc vào quốc nên chịu nhiều hậu nặng nề khủng hoảng ? Đó hậu gì: - Trả lời theo nội - Kinh tế: chịu hậu nặng + Về kinh tế dung sgk nề khủng hoảng - Đọc đoạn chữ nhỏ kinh tế giới: / 72 + Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp -1- + Xuất nhập đình đốn, hàng hóa khan hiếm, … - Xã hội: đời sống giai cấp, tầng lớp bị ảnh hưởng - Pháp đẩy mạnh khủng bố, đàn áp, … làm cho tinh thần cách mạng nhân dân ta ngày lên cao + Về xã hội ? Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) tác động đến tình hình kinh tế xã hội VN ? Từ nêu lên nguyên nhân làm bùng nổ phong trào đấu tranh - Rút nhận xét → ảnh hưởng trực tiếp đến VN → Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới; kinh tế suy sụp, người dân khốn khổ; mâu thuẫn xã hội sâu sắc; ĐCS trực tiếp lãnh đạo → nhân dân ta vùng lên đấu tranh - Nhấn mạnh: Mâu thuẫn gay gắt với thực dân Pháp nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ phong trào đấu tranh - Treo lược đồ phong trào cách mạng XVNT 1930 – 1931 ? Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có - Tóm tắt tường thể chia làm đợt, tường thuật tóm thuật: đợt: tắt đợt + Quy mô toàn quốc (2-1930 – 1-51930) + Phong trào Nghệ - Tĩnh (51930 – 9-1930) - Đọc đoạn chữ nhỏ / 73 - Kết hợp lược đồ tranh ảnh trình bày - Theo dõi cụ thể kiện tiêu biểu, đặc biệt kiện ngày 12-9-1930 - Nhấn mạnh: Nghệ - Tĩnh nơi phong - Nghe trào phát triển mạnh mẽ - Kết hợp sử dụng lược đồ trình bày -2- II Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao xô viết Nghệ - Tĩnh: Diễn biến: - Từ năm 1929 – 1-5-1930 phong trào phát triển khắp Bắc – Trung – Nam - Từ tháng 5-1930 đến tháng 9-1930 phong trào phát triển liệt, mạnh mẽ mà đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh với đấu tranh như: tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự về, công quan quyền địch diễn biến phong trào đấu tranh Nghệ - - Theo dõi Tĩnh - Đọc minh họa thơ “Bài ca cách mạng: “… Than ôi, nước mắt nhà xiêu Thế không chịu nổi, liệu chiều tính mau … ” - Gợi ý tìm hiểu kiện quyền XVNT đời: + Ai người quản lí công việc thôn → Các BCH nông xã? hội xã chi Đảng lãnh đạo đứng quản lí mặt đời sống trị xã hội nông thôn, làm nhiệm vụ quyền nhân dân + Hình thức quyền sao? → theo hình thức Xô viết - Giải thích “hình thức Xô viết”: hình - Nghe thức tổ chức khối liên minh giai cấp công nhân nông dân - Đọc tiếp đoạn chữ nhỏ / 74 ? Chính quyền Xô viết đời thi - Trả lời hành sách trị, kinh tế, xã hội - Kết luận, khẳng định: XVNT thật quyền cách mạng quần chúng lãnh đạo Đảng (chính quyền dân, dân dân)  ? Căn vào đâu - Thảo luận (2/) XVNT thật quyền cách mạng quần chúng dười lãnh đạo Đảng - Trình bày tiếp đàn áp thực dân - Nghe Pháp (sgk) ? Ý nghĩa phong trào cách mạng → chứng tỏ tinh thần oanh liệt 1930 – 1931 với đỉnh cao XVNT lực cách mạng nhân dân lao động VN - Minh họa thêm: + Phong trào 1930 – 1931 tập diễn tập lần thứ Đảng - Nghe quần chúng cách mạng chuẩn bị cho CMT8 – 1945 + Nhận định XVNT, HCM viết: “Tuy đế quốc Pháp dập tắt phong trào đấu tranh biển máu, XVNT chứng tỏ tinh thần -3- Kết - Chính quyền đế quốc, phong kiến tan rã nhiều nơi - Chính quyền Xô viết thành lập Ý nghĩa: Chứng tỏ tinh thần oanh liệt lực cách mạng nhân dân lao động oanh liệt lực cách mạng nhân dân lao động VN Phong trào thất bại rèn luyện lực lượng cho CMT8 thắng lợi sau này” Củng cố: ? Tóm tắt diễn biến phong trào mạng 1930 – 1935 qua thời kì: 1930 – 1931, 1931 – 1935, qua khẳng định vai trò Đảng Hướng dẫn: - Học bài, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị Cuộc vận động dân chủ năm 1936 – 1939 IV Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiết 25 Bài 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 - 1939 I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Những nét tình hình gới nước có ảnh hưởng đến CMVN năm 1936 - 1939 - Chủ trương Đảng phong trào đấu tranh năm 1936 – 1939, ý nghĩa phong trào Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng tin vào lãnh đạo Đảng Kĩ năng: - Tập dượt cho HS so sánh hình thức tổ chức đấu tranh năm 1930-1931 với 1936-1939 để thấy chuyển hướng phong trào đấu tranh - Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, ảnh “Cuộc mít tinh khu Đấu Xảo (HN), sưu tầm số sách báo tiến thời kì này, tài liệu phong trào đấu tranh đòi tự dân chủ năm 1936-1939, đồ VN địa danh có liên quan tới phong trào đấu tranh HS: SGK, đọc, tìm hiểu , trả lời câu hỏi III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Tình hình Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) ? Trình bày diễn biến, kết phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh Bài mới: GTB: Sau khủng hoảng kinh tế giới 1929 – 1933, tình hình giới nước có nhiều thay đổi Trên giới, CNPX xuất hiện, đe dọa an ninh loài người Trước tình hình đó, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII định nước thành lập Mặt trận dân tộc thống chống CNPX, chống chiến tranh Tình hình nước Pháp có nhiều thay đổi có lợi cho ta, đặc biệt nước, nhân dân ta khốn khổ ách áp thực dân phong -4- kiến Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta chủ trương thực vận động dân chủ năm 1936 – 1939 → vào Hoạt động GV Hoạt động HS ? Cuộc khủng hoảng kinh tế - Dựa vao sgk năm 1929 – 1933 làm cho tình hình trả lời giới có biến đổi Nội dung I Tình hình giới nước: - Thế giới: + Chủ nghĩa phát xít thiết lập nắm quyền Đức, Ý, Nhật + Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản đề chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân nước ? Đứng trước tình hình đó, Quốc tế Cộng → tập hợp rộng sản làm rãi lực lượng dân chủ đấu tranh chống CNPX nguy chiến tranh chúng gây ? Đại hội đề chủ trương nhằm mục đích - Đọc phần chữ + Ở Pháp, Mặt trận nhân dân nhỏ / 77 Pháp lên cầm quyền, ban bố số sách tiến thuộc địa - Trong nước: hậu ? Tình hình nước khủng hoảng kinh tế với sách phản động thực dân Pháp thuộc địa làm cho đời sống nhân dân đói khổ, ngột ngạt ? Hoàn cảnh lịch sử thời gian có - Kết luận: Tình hình lúc có nét mới, bật CNPX xuất hiện, Quốc tế Cộng sản đề chủ trương đắn nhằm tập hợp lực lượng dân chủ giới chống CNPX ? Tình hình giới nước ảnh hưởng đến CMVN năm 1936-1939 → để có đường lối đấu tranh phù hợp, Đảng ta phải có chủ trương - Khái quát lại, trả lời - Nghe - Trao đổi cặp (2/) II Mặt trận Dân chủ Đông Dương phong trào đấu tranh đòi tự dân chủ: Mặt trận Dân chủ Đông Dương: + Mục tiêu (nhiệm vụ): chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do, cơm áo, - Hướng dẫn tìm hiểu chủ trương Đảng: + Xác định kẻ thù -5- + Nêu nhiệm vụ (mục tiêu) + Tổ chức Mặt trận + Hình thức phương pháp đấu tranh  - Trực quan niên biểu so sánh (các nội dung trình bày theo cột: cột 19301931 ghi đầy dủ chi tiết, cột 19361939 để trống cho HS trình bày nội dung điền vào) Nội 1930-1931 1936-1939 dung - Kẻ thù - Đế quốc phong ………… kiến - Mục - “Chống đế ………… tiêu quốc, chống (nhiệm phong kiến, tịch vụ) thu ruộng đất địa chủ chia cho dân cày nghèo” - Hình - Bí mật, bất ………… thức hợp pháp, bạo phương động vũ trang pháp đấu tranh hòa bình + Hình thức đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai - Đựa vào sgk nêu điền vào bảng so sánh - Sử dụng lược đồ VN trình bày diễn biến - Theo dõi phong trào … → vận động công khai hợp pháp VN - Bổ sung thêm tài liệu cụ thể ý nguyện nhân dân lúc Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ: - Phong trào Đông Dương Đại hội (8-1936) nhằm thu thập nguyện vọng quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội - Phong trào đón rước phái viên Pháp Toàn quyền - Phong trào đấu tranh quần chúng với bãi công, bãi thị, mít tinh, … - Đọc đoạn chữ nhỏ /78 + Tháng11-1936 tổng bãi công - Nghe công nhân công ti than Hòn - Đọc phần chữ Gai nhỏ /78 + Tháng 7-1937 bãi công phối hợp công nhân xe lửa - Nhấn mạnh: lực lượng đông đảo Trường Thi xe lửa miền Nam hăng hái công nhân nông dân Đông Dương (Vinh) + Ngày 1-5-1938 mít tinh khổng lồ 2,5 vạn người khu Đấu Xảo (HN) - Hướng dẫn HS quan sát H.33 -6- Chiều 1-5-1938, đoàn thể quần - Theo dõi chúng đại diện cho ngành nghề, tầng lớp xã hội: thợ máy, niên trí thức, phụ nữ … gồm 25000 người, hàng ngũ chỉnh tề, có người phụ trách nhóm, đoàn tập trung địa điểm quy định Mỗi người có huy hiệu ngực hiệu cì mũ nón Các đoàn tuần hành qua phố, hô vang hiệu lôi thêm nhiều người tham gia Họ tiến vào khu vực nhà Đấu Xảo Trước lễ đài mít tinh, có hiệu lớn “Ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp”, “Đi tới Mặt trận dân chủ Đông Dương”, … Cuộc mít tinh khai mạc, sau Quốc ca Pháp, quần chúng hát vang Quốc tế ca tiếp đó, 12 cờ khổ lớn 12 đoàn thể nhân dân gương cao, chào đón đai biểu lên phát biểu ý kiến Cuộc mít tinh kéo dài tiềng đồng hồ, số lượng người tham gia đông không ồn ào, trật tự - Tiếp tục trình bày theo sgk - Nghe ? Nhận xét phong trào dân chủ 19361939 - Nhận xét - Khẳng định lại: phong trào quần chúng rộng rãi thu hút đông đảo nhân dân tham - Nghe giá nông thôn thành thị, phạm vi nước, hình thức đấu tranh phong phú với mục đích đòi tự dân chủ - Phong trào báo chí công khai, nhiều tờ báo Đảng, Mặt trận đời Tiền phong, Lao động, … nhằm truyền bá CN Mác – Lênin sách Đảng III Ý nghĩa cuả phong trào - Trình độ trị, công tác - Hướng dẫn phân tích, rút ý cán bộ, đảng viên nâng cao, - Thực theo uy tín, ảnh hưởng Đảng hướng dẫn mở rộng - Quần chúng tập dượt đấu tranh, quân đội trị hùng hậu hình thành ? Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 - Phong trào tập dượt lần ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng thứ hai chuẩn bị cho CMT8 nước ta - Khẳng định lại: Phong trào dân chủ 1936-1939 diễn tập thứ chuẩn bị cho CMT8-1945, phong trào cách mạng 1930-1931 diễn tập lần thứ - Nghe -7- Củng cố: ? Những kiện tiêu biểu cao trào dân chủ 1936 – 1939 ? Cao trào dân chủ 1936 – 1939 chuẩn bị cho CMT8 – 1945 Hướng dẫn: - Học bài, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị Việt Nam năm 1939 – 1945 IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: 14/01/2017 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… -8- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... quan niên biểu so sánh (các nội dung trình bày theo cột: cột 193 0 193 1 ghi đầy dủ chi tiết, cột 193 6 193 9 để trống cho HS trình bày nội dung điền vào) Nội 193 0- 193 1 193 6- 193 9 dung - Kẻ thù - Đế... chủ 193 6- 193 9 diễn tập thứ chuẩn bị cho CMT8- 194 5, phong trào cách mạng 193 0- 193 1 diễn tập lần thứ - Nghe -7- Củng cố: ? Những kiện tiêu biểu cao trào dân chủ 193 6 – 193 9 ? Cao trào dân chủ 193 6... trào mạng 193 0 – 193 5 qua thời kì: 193 0 – 193 1, 193 1 – 193 5, qua khẳng định vai trò Đảng Hướng dẫn: - Học bài, trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị Cuộc vận động dân chủ năm 193 6 – 193 9 IV Rút kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 22 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 22 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay