Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 21

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Ngày soạn: 4/1/2017 Tuần 21 Tiết: 22 Bài 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: giúp HS hiểu được: - Chủ trương hoạt động tổ chức VNQDĐ khác tổ chức với HVNCMTN NAQ sáng lập nước - Sự phát triển phong trào dân tộc, dân chủ nước ta, đặc biệt phong trào công nông dẫn tới đời tổ chức cộng sản VN Sự thành lập tổ chức cộng sản thể bước phát triển phong trào CMVN Tư tưởng: Qua kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu, khâm phục bậc tiền bối Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: - Biết sử dụng đồ để trình bày diễn biến khởi nghĩa, sử dụng tranh ảnh lịch sử - Biết hình dung, hồi tưởng lại kiện lịch sử biết so sánh chủ trương, hoạt động tổ chức cách mạng, đánh giá nguyên nhân thất bại khởi nghĩa Yên bái, ý nghĩa đời tổ chức cộng sản… II Chuẩn bị: GV: SGK,SGV, giáo án, lược đồ “khởi nghĩa Yên Bái”, ảnh “trụ sở chi cộng sản nhà số 5Đ phố Hàm Long – HN”, chân dung nhân vật lịch sử HS: SGK, tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Trình bày bước phát triển phong trào Cách mạng Việt Nam (1926-1927) ? Trình bày vài nét tổ chức Tân Việt cách mạng đảng nêu nhận xét tổ chức Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS  (Mục III dành cho lớp chọn) Nội dung III Việt Nam Quốc dân Đảng (1927) - Trình bày, nêu vấn đề: không bao - Nghe lâu sau HVNCMTN TVCMĐ đời VNQDĐ thành lập - Chia nhóm, nêu yêu cầu: - Thảo luận - Bối cảnh đời: ? Hoàn cảnh đời nhóm (2/), trình + Sự phát triển mạnh phong bày trào dân tộc, dân chủ + Ảnh hưởng trào lưu tư tưởng bên … … đặc biệt ảnh hưởng cách - Nghe mạng TQ với “chủ nghĩa Tam dân” Tôn Trung Sơn (giải thích “chủ nghĩa Tam dân” ) (một trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản thịnh hành TQ giờ) dẫn tới đời VNQDĐ … → 25.12.1927 VN Quốc dân đảng ? Nền tảng, tư tưởng trị đảng đời theo xu hướng cách mạng trị theo xu dân chủ tư sản -1- hướng cách mạng dân chủ tư sản ? Mục tiêu ? Tổ chức, phương thức hoạt động - Bổ sung thêm nguồn gốc, thành - Nghe phần lãnh đạo VNQDĐ: Cơ sở hạt nhân VNQDĐ Nam Đồng thư xã – nhà xuất tiến bộ, tập hợp nhóm niên yêu nước chưa có đường lối trị rõ rệt; VNQDĐ Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu Phó Đức Chính sáng lập đảng trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho phận tư sản dân tộc VN - Mục tiêu: đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền - Thành phần: tư sản, học sinh, sinh viên, công chức, thân hào, binh lính, hạ sĩ quan, … - Phương thức hoạt động: bạo động, ám sát cá nhân ? Nhận xét, so sánh tổ chức với - So sánh, nhận HVNCMTN xét: - Gợi ý, hướng dẫn so sánh + Tổ chức non yếu mặt trị, tư tưởng, tổ chức, phương thức hoạt động + Sự khác hai tổ chức IV Ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời năm 1929: - Nhắc lại vấn đề: (sgk / 67) - Nghe ghi - Cuối năm 1928 đầu năm 1929, vào phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh → phải thành lập đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào - Đọc đoạn chữ nhỏ / 67 - Tháng 3-1929, Chi Cộng sản thành lập - HD quan sát H.30 trình bày - Theo dõi kiện chi Cộng sản VN đời giới thiệu vài nét Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự + Nội dung H.30 – Trụ sở chi cộng sản đầu tiên, số nhà 5Đ phố Hàm Long – Hà Nội: ảnh lấy từ nguyên liệu trưng bày bảo tàng CMVN Đây nhà nhỏ gia đình quần chúng Đảng, nằm phố Hàm Long – phố nhỏ, không sầm uất, tấp nập -2- phố buôn bán phố Tây; dễ tránh theo dõi thực dân Pháp Tại đây, vào cuối tháng 3-1929, chi cộng sản thành lập (gồm đồng chí Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Nguyễn Tuân, Dương Hạc Đính) Hiện nhà xếp hạng “Di tích cách mạng” HN + Nguyến Đức Cảnh (1908 – 1932), quê Thái Bình, học thành chung Nam Định Năm 1926, dạy học phố Bạch Mai làm thợ chữ cho nhà in Lê Văn Tân, ông giác ngộ cách mạng tham gia HVNCMTN Năm 1927, sang dự lớp huấn luyện Quảng Châu Sau nước, ông chi Hàm Lng thành lập ĐDCSĐ 312 Khâm Thiêm (6-1929) Ông đại biểu thức Hội nghị thành lập Đảng (1930), thường vụ xứ ủy trung kì Tháng 4-1931 bị Pháp bắt Vinh, bị giam hỏa lò, tòa án hình xử ông án tử hình Ngày 31-7-1932 ông bị xử tử nhà lao Hải Phòng  ? Tại số hội viên tiên tiến HVNCMTN Bắc kì lại chủ động thành lập chi cộng sản VN - Giải thích thêm đoàn đại biểu Bắc kì bỏ đại hội nước: yêu cầu đáng họ không chấp nhận, điều kiện thành lập Đảng chín muồi Bắc kì, không thành lập Đảng Cộng sản lãnh đạo bất cập với phong trào - Yêu cầu HS trao đổi, trình bày đời tổ chức cộng sản - Thảo luận (2/), giải thích - Nghe - Thực theo - 17-6-1929 thành lập Đông yêu cầu Dương cộng sản Đảng Bắc kì - Tháng 8-1929 thành lập An Nam cộng sản Đảng Nam kì - Tháng 9-1929 thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn Trung kì - Kết luận: Như vậy, vòng tháng, VN có tới tổ chức cộng sản đời ? Tại thời gian ngắn, - Thảo luận tổ chức cộng sản nối tiếp nhóm (3/), trình bày đời VN - Bổ sung: phát triển mạnh mẽ cách mạng nước ta, đặc biệt -3- phong trào công nông theo đường CMVS đòi hỏi cấp thiết phải có ĐCS để tổ chức lãnh đạo phong trào ? Ý nghĩa việc thành lập tổ chức → Khẳng định cộng sản bước phát triển nhảy vọt CMVN - Bổ sung, kết luận: Sự kiện chứng tỏ điều kiện thành lập ĐCS hoàn toàn chín muồi nước Xu đời tổ chức cộng sản tất yếu Củng cố: Cho HS làm tập so sánh tổ chức cách mạng: HVNCMTN, TVCMĐ, VNQDĐ Hướng dẫn: - Học - Tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi Đảng Cộng sản việt Nam đời IV Rút kinh nghhiệm: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiết 23 Chương II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939 Bài 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp Hs nắm được: - Quá trình thành lập ĐCSVN diễn bối cảnh lịch sử, thời điểm không gian nào? - Nội dung chủ yếu Hội nghị thành lập Đảng - Những nội dung Luận cương trị năm 1930 - Ý nghĩa việc thành lập đảng Tư tưởng: Qua vai trò lãnh tụ NAQ Hội nghị thành lập Đảng, giáo dục cho HS lòng biết ơn kính yêu Chủ tịch HCM, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo Đảng Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: - Khả sử dụng tranh ảnh lịch sử - Lập niên biểu kiện hoạt động lãnh tụ NAQ từ 1920-1930 - Biết phân tích, đánh giá ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, chân dung Trần Phú, chân dung NAQ năm 1930 chân dung đại biểu dự hội nghị thành lập đảng 3.2.1930, tài liệu hoạt động NAQ, tài liệu tiểu sử hoạt động nhan vật lịch sử giai đoạn HS: SGK, tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi III Tiến trình lên lớp: -4- Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Việc thành lập tổ chức cộng sản nối tiếp năm 1929 Tại thời gian ngắn, tổ chức cộng sản nối tiếp đời VN Bài mới: GTB: Việc tổ chức Cộng sản nối tiếp đời thời gian ngắn đánh dấu bước phát triển phong trào CMVN Tuy nhiên, thực tế cách mạngđòi hỏi phải thống tổ chức thành Đảng để lãnh đạo CMVN Vấn đề đặt người có đủ uy tín để thống tổ chức Cộng sản? Nội dung Hội nghị diễn nào? Đảng ta đời có ý nghĩa lịch sử → vào Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: (3-2-1930) ? Lí tiến hành Hội nhị thành lập đảng - Phân tích thêm: Do đòi hỏi phong trào đấu tranh mà tổ chức Cộng sản đời, xu tất yếu CMVN thể bước phát triển nhảy vọt CMVN Vừa đời, tổ chức cộng sản nhanh chóng xây dựng sở Đảng nhiều địa phương, trực tiếp tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh công nhân nông dân, làm cho sóng đấu tranh cách mạng lên cao khắp nước Song xuất tổ chức cộng sản nước biểu chia rẻ hàng ngũ người cộng sản Tình trạng lợi cho phong trào chung Thực tế tình hình cách mạng đất nước đặt yêu cầu khách quan phải có ĐCS thống đương đầu với đế quốc, phong kiến đưa cách mạng tiến lên ? Ai người chủ trì Hội nghị ? Thời gian, địa điểm nội dung Hội nghị - Bổ sung, tường thuật lại diễn biến Hội nghị thành lập Đảng: Cuối tháng 1-1930, Hồng Công vào xuân Tiếng pháo đón tết sớm trẻ đx nổ râm ran đường phố Bảy đại biểu có mặt Cửu Long (2 đại biểu ĐDCSĐ, đại biểu ANCSĐ với Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu Nguyễn Ái Quốc) Lần đại biểu gặp NAQ mà tên tuổi từ lâu nhà cách mạng VN nói đến với lòng tin, kính trọng, nên -5- - Trả lời theo sgk - Nghe - Đọc đoạn chữ - Do Nguyễn Ái Quốc chủ nhỏ/69, trả lời trì từ ngày đến ngày 7-21930 Cửu Long (Hương - Nghe Cảng – TQ) mừng cảm động Tối 3-2-1930, nhà cũ bé nhỏ sở cách mạng TQ Cửu Long, thuộc khu vực ổ chuột, với túp lều tôn tông chen chúc nằm phần đất liền lãnh thổ Hồng Công Hội nghị thành lập Đảng thức khai mạc Mọi người ngồi xung quanh bàn có để sẵn súc sắc – trò chơi ưa thích người TQ Hồng Công Nếu có nghi ngờ thấy tiếng ồn buồng tưởng nơi tụ tập kẻ cờ bạc Uy tín NAQ có sức thuyết phục đặc biệt đại biểu Trong buổi thảo luận, NAQ khéo léo phân tích tình hình, phê phán sai lầm chia rẽ bè phái trước đề nghị tổ chức cộng sản phải chấm dứt chia rẽ, thành thật hợp tác để thành lập ĐCS VN, với uy tín Người làm cho tất đại biểu trí việc hợp tổ chức cộng sản thành lập đảng thống lấy tên ĐCSVN Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt … NAQ khởi thảo – coi cương lĩnh trị Đảng Sau hội nghị, NAQ đãi đại biểu bữa cơm Têt nguyên đán, tiết kiệm long trọng để mừng ĐCSVN đời Nhân kiện thành lập đảng, NAQ thay mặt Quốc tế Cộng sản ĐCSVN viết lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, niên, học sinh tất đồng bào bị áp bức, bóc lột đề nghị: “Từ anh chị em cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng theo Đảng để đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến VN giai cấp tư sản phản cách mạng làm cho nước VN độc lập - Giải thích cho HS hiểu khái niệm: + Chính cương: đường lối trị chủ yếu đảng, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ trị quan trọng nhất, nêu hình thức tổ chức, phương pháp hoạt động + Sách lược: hình thức tổ chức đấu tranh để giành thắng lợi vận động trị → Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt -6- - Nghe - Nội dung: + Tán thành việc thống - Ghi vào tổ chức Cộng sản để thành lập đảng ĐCSVN + Thông qua Chính cương vắn tắt, Điều lệ vắn - Nghe, ghi vào tắt Đảng NAQ khởi thảo - Nghe Hội nghị thông qua Cương lĩnh trị Đảng ? Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 → hội nghị có ý có ý nghĩa quan trọng nghĩa đại CMVN lúc hội thành lập Đảng ? Trong Hội nghị thành lập Đảng, NAQ - Lần lượt trả lời có vai trò theo gợi ý → khẳng định vai trò NAQ - Gợi ý cho HS nêu: Hội nghị + HN thành lập Đảng thành công nhờ - Hệ thống lại yếu tố nào? theo hướng dẫn + Vì có NAQ thống tổ chức cộng sản? - Hướng dẫn HS hệ thống kiện hoạt động NAQ từ tìm thấy đường cứu nước đắn (1920) đến ĐCSVN đời (1930) - Kết luận: NAQ không người tìm đường cứu nước đắn để giải - Nghe phóng dân tộc mà người thành lập ĐCSVN, đề đường lối để CMVN giành thắng lợi - Nêu vấn đề: lúc cao trào cách mạng quần chúng dâng lên, BCH TƯ lâm thời Đảng họp hội nghị lần thứ - Nghe Hương Cảng – TQ vào tháng 101930… - Hướng dẫn HS quan sát H.31, giới thiệu - Theo dõi, quan vài nét Trần Phú đánh giá vai trò sát hình ông đời Luận cương: Đây ảnh trưng bày Bảo tàng CMVN Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 - Nghe quảng Ngãi Cha mẹ sớm, sống khó khăn, anh em Trần Phú phải Quảng Trị nhờ họ hàng giúp đỡ, sau TP đượcvào học trường Quốc học Huế Năm 1925, TP tham gia hội phục Việt gia nhập Tân Việt cách mạng Đảng Tháng 81926, ông sang TQ liên lạc với HVNCMTN trở thành hội viên tổ chức Năm 1927, ông cử sang học trường Đại học phương Đông Mát-xcơ-va Đầu năm 1930, ông nước hoạt động sử vào BCHTW lâm thời Đảng Thời gian này, ông sống hầm của -7- II Luận cương trị: (tháng 10-1930) - Tháng 10-1930, hội nghị lần thứ BCH TƯ Đảng họp Hương Cảng (TQ) thông qua Luận cương trị Trần Phú soạn thảo nhà 90 phố thợ Nhuộm, HN Tại đây, ông soạn thảo Luận cương trị Tháng 10-1930 ông tham gia hội nghị lần thứ BCHTW lâm thời sử làm Tổng Bí thư Sau ông hoạt động SG Ngày 19-4-1931, ông bị địch bắt, tra hi sinh, lúc 27 tuổi ? Nội dung Luận cương trị đề - Dựa vào nội cập vấn đề dung sgk trình bày - Bổ sung thêm: + Nội dung chủ yếu cương lĩnh - Nghe trị năm 1930 TP soạn thảo vạch rõ CMVN phải trải qua giai đoạn: CMTS dân quyền (CMDTDCND) CMXHCN Cuộc CMTSDQ nước ta có nhiệm vụ đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến tư sản phản cách mạng, làm cho nước VN độc lập, thành lập phủ công nông binh Lực lượng để đánh đổ đế quốc phong kiến công nông phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức trung nông CMVN phận CMVS giới Cương lĩnh khẳng định nhân tố định tháng lợi CMVN lãnh đạo ĐCSVN – Đảng giai cấp vô sản, lấy CN Mác – Lê-nin làm tảng tư tưởng trị + Nội dung Chính cương, Sách lược vắn tắt NAQ soạn thảo hội nghị thông qua không với quan điểm CN Mác – Lê-nin thực tiễn CMVN, mà thể vận dụng sáng tạo quan điểm vào hoàn cảnh VN – nước thuộc địa nửa phong kiến Vì vậy, khẳng định Cương lĩnh trị ĐCSVN NAQ soạn thảo cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo - Nội dung bản: + Khẳng định tính chất cách mạng Đông Dương lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền, sau bỏ qua thời kì TBCN mà tiến thẳng lên đường XHCN + Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp lực lượng đa số quần chúng, … phải liên lạc mật thiết - Đọc đoạn chữ với vô sản dân tộc nhỏ /71 thuộc địa vô sản  ? Nội dung Luận cương trị - Thảo luận Pháp tháng 10-1930 ĐCS có điểm nhóm (2/), trình bày chủ yếu ? Hạn chế Luận cương - Nhận xét, bổ sung: + Điểm chủ yếu: + Hạn chế: chưa nhận thức tầm quan trọng nhiệm vụ chống đế quốc giành lại độc lập dân tộc, nặng đấu -8- tranh giai cấp, chưa thấy rõ khả cách mạng tầng lớp khác công nông, đánh giá không khả cách mạng tiểu tư sản, tả khuynh, giáo điều qua trình đấu tranh nhược điểm xóa bỏ III Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng: ? Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành - Trình bày theo - Là kết đấu tranh lập ĐCSVN sgk dân tộc giai cấp VN, sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước VN - Là bước ngoặc vĩ đại lịch sử CMVN, khẳng định giai cấp công nhân VN đủ sức lãnh đạo cách mạng VN, chấm dứt thời kì khủng hoảng giai cấp lãnh đạo cách mạng - Là phận CMTG - Là chuẩn bị có tính tất yếu, định bước phát triển nhảy vọt sau CMVN Củng cố: - Câu hỏi 1, 2/71 - Nhấn mạnh vai trò NAQ việc thành lập ĐCSVN Hướng dẫn: - Học - Tìm hiểu trước nội dung Phong trào cách mạng Trình Ký: 7/1/2017 năm 1930 – 1935 IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… …………………………………………………… -9- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... HS: - Khả sử dụng tranh ảnh lịch sử - Lập niên biểu kiện hoạt động lãnh tụ NAQ từ 192 0- 193 0 - Biết phân tích, đánh giá ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, chân... giải thích - Nghe - Thực theo - 17-6- 192 9 thành lập Đông yêu cầu Dương cộng sản Đảng Bắc kì - Tháng 8- 192 9 thành lập An Nam cộng sản Đảng Nam kì - Tháng 9- 192 9 thành lập Đông Dương cộng sản liên... Khâm Thiêm (6- 192 9) Ông đại biểu thức Hội nghị thành lập Đảng ( 193 0), thường vụ xứ ủy trung kì Tháng 4- 193 1 bị Pháp bắt Vinh, bị giam hỏa lò, tòa án hình xử ông án tử hình Ngày 31-7- 193 2 ông bị xử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 21 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 21 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 21

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay