Giáo án tổng hợp lịch sử 6 3

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Chủ đề: Các quốc gia cổ đại A/ Mục đích yêu cầu: 1/ Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Sau xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp nhà nước đờì Nhà nước hình thành phương Đông bao gồm Ai Cập, ấn Độ, Lưỡng hà, Trung Quốc từ cuối thiên niên kỷ thứ IV, đầu thiên niên kỷ III TCN - Tên vị trí quốc gia cổ đại - Điều kiện tự nhiên vùng đất Địa trung hải, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp - Những đặc điểm tảng cấu thể chế nhà nước quốc gia cổ đại - Những thành tựu tiêu biểu quốc gia cổ đại 2/ Kĩ năng: - Rèn cho HS kĩ quan sát tranh ảnh vật - Tìm hiểu kiến thức lịch sử qua tư liệu - Quan sát tranh ảnh vật - Phân tích đánh giá, nhận định kiện lịch sử 3/ Tư tưởng: Giúp HS: - Bước đầu ý thức bất bình đẳng, phân chia giai cấp xã hội nhà nước chuyên chế - Có ý thức đấu tranh đảm bảo công xã hội 4/ Định hướng phát triển lực: Năng lực quan sát, thuyết trình,phân tích, so sánh, nhận xét, đối chiếu, đánh giá… B/ Chuẩn bị: - Bản đồ quốc gia cổ đại - Tư liệu, tranh ảnh thành tựu văn hoá quốc gia cổ đại C/ Tiến trình tổ chức hoạt động dạy – học 1/ Ổn định tổ chức: 2/ Kiểm tra cũ: 3/ Vào mới: Tiết 1: Tìm hiểu nội dung sau: Giới thiệu chung quốc gia cổ đại Lịch sử hình thành Đời sống kinh tế HĐ CỦAGV *Hoạt động 1: Giới thiệu chung quốc gia cổ đại - GV cho HS quan sát đồ quốc gia cổ đại - GV giới thiệu vị trí quốc gia cổ đại đồGọi HS đọc SGK ?Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ? Vì quốc gia cổ đại phương Đông lại hình thành lưu vực sông lớn + Sông Nin năm phía Đông Bắc châu Phi, có vai trò quan trọng lịchsử đất nước Ai Cập cổ đại -> tạo nên đất nước Ai Cập Người xưa nói " Ai Cập quà tặng sông Nin" + Sông Ơ Pơ rát Ti gi rơ Lưỡng Hà (Lưỡng Hà có nghĩa vùng sông) HĐ CỦA HS PT NĂNG NỘI DUNG CẦN LỰC ĐẠT 1/ Giới thiệu chung quốc gia cổ đại HSquan sát HS đọc 2/ Lịch sử hình thành HĐ độc lập - Các quốc gia cổ đại Phương Đông: + Được hình thành HS độc lập lưu vực sông lớn + Cuối thiên niên kỷ IV đến đầu thiên niên kỷ III TCN + Các quốc gia: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung Quốc Năng lực quan sát thuộc khu vực Tây Á ( nằm lãnh thổ nước I rắc Cô oét) + Sông Ấn sông Hằng nằm miền Bắc bán đảo ẤN Độ ? Các quốc gia cổ đại Phương Tây hình thành -GV tiếp tục cho HS quan sát đồ quốc gia cổ đại xác định có hai bán đảo nhỏ vươn Địa Trung Hải Đó bán đảo Ban Căng Ita lia Nơi đây, Vào khoảng thiên niên kỉ thứ I TCN hình thành hai quốc gia Hy Lạp Rôma Như quốc gia cổ đại phương Tây đời sau quốc gia cổ đại phương Đông GV cho HS thảo luận nhóm câu hỏi: Địa hình quốc gia cổ đại phương đông phương Tây có khác nhau? Gọi HS đại diện nhóm trình bày bổ sung: GV chốt: - Địa hình quốc gia cổ đại phương tây không giống quốc gia cổ đại phương Đông - Các quốc gia cổ đại phương Tây không hình thành hai lưu vực sông lớn, nông nghiệp không phát triển *Hoạt động 2: Tìm hiểu đời sống kinh tế quốc gia cổ đại - GV giới thiệu đồ: ? Các quốc gia cổ đại HĐ độc lập Hsquansát - Các quốc gia cổ đại phương Tây + Được hình thành Năng lực bán đảo Ban quan sát căng Italia, + Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN + Các quốc gia: Hi Lạp Rô Ma HĐ nhóm Năng lực hợp tác, thuyết trình 3/ Đời sống kinh tế: a/ Các quốc gia cổ đại phương Đông HS quansát - Điều kiện tự nhiên: Đất đai mầu mỡ, phì phương Đông hình thành lưu vực sông lớn có thuận lợi + Sông Hoàng Hà, Trường Giang (TQ), đất ven sông vừa mầu mỡ, dễ trồng trọt -> nghề trồng lúa phát triển ? Ngành kinh tế cư dân vùng gì? - HS quan.sát H.8 ? Em miêu tả cảnh làm ruộng người Ai Cập qua H.8 - GV:Ở lưu vực sông lớn điều kiện kinh tế thuận lợi sở để quốc gia cổ đại phương Đông phát triển kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp HS đọc SGK - GV giới thiệu đồ: Ở Rô ma Hi Lạp hình thành bán đảo Băng căng I ta li a, địa hình đồi núi hiểm trở, lại khó khăn, chủ yếu đất đồi khô cứng, khó trồng trọt Chính thuận lợi cho việc trồng lưu niên :nho ô lưu… ? Nền tảng KT quốc gia cổ đại phương Tây - GV mở rộng: Rô ma Hi lạp có biển bao bọc, bờ biển khúc khuỷu tạo nhiều vịnh, nhiều hải cảng tự nhiên an toàn, thuận lợi cho tàu bè lại vùng biển, có nhiều đảo nằm rải rác tạo thành hành lang nối lục địa với đảo vùng tiểu => Sự phát triển nghề thủ nhiêu, nguồn nước dồi dào, thuận lợi trồng lúa Năng lực nước… quansát HĐ độc lập Hsquan sát - Kinh tế chính: nông nghiệp HĐ độc lập HSquan sát b/ Các quốc gia cổ đại phương Tây - Điều kiện tự nhiên: Vùng đồi, núi đá vôi xen kẽ thung lũng, đất khô cứng thuận lợi trồng lưu niên: nho, ô lưu… - Kinh tế chính: nghề HĐ độc lập thủ công Thương nghiệp (ngoại thương) phát triển công điều kiện địa lí thuận lợi làm cho ngành thương nghiệp mở mang GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm câu hỏi: HĐ nhóm Cùng với đời quốc gia cổ đại phương Đông, quốc gia cổ đại phương Tây hình thành…Song điều kiện tự nhiên kinh tế quốc gia không giống ? Em không giống (+ Phương Đông: ven sông, đất đai màu mỡ -> kinh tế nông nghiệp + Phương Tây: đất đai khô cứng, xung quanh biển… Kinh tế thủ công thương nghiệp * GV củng cố nội dung tiết học hoạt động sau: ? Quan sát đồ quốc gia cổ đại em kể tên xác định vị trí quốc gia cổ đại ? Kẻ bảng so sánh khác lịch sử hình thành, phát triển kinh tế quốc gia cổ đại Năng lực thuyết trình Năng lực phân tích, so sánh đối chiếu, nhận xét Tiết 2: Tìm hiểu nội dung sau Xã hội quốc gia cổ đại Tổ chức nhà nước Tổng kết chủ đề HĐ GV HĐcủa HS Nội dung cần đạt * Hoạt động 3: Tìm hiểu đời sống xã hội quốc gia cổ đại Gọi HS đọc SGK ? Vua, quý tộc, quan lại có nhiều cải, quyền thế… đại diện cho tầng lớp ( Thống trị.) Hsquan sát ? Những người nông dân công xã phải nộp thuế, lao dịch không công, nô lệ hầu hạ vua, bị đối sử vật…đại diện cho tầng lớp nào.( Bị trị.) - GV: Bị áp bóc lột, HS đọc nông dân nghèo, nô lệ đấu tranh năm 2300 TCN bạo động nổ La gát (Lưỡng Hà) Năm 1750 TCN dân nghèo dậy Ai Cập - HS quan sát H.9 - GV: Nhà nước Cổ đại Phương Đông đời, XH phân chia thành tầng lớp :nông dân, quý tộc, nô lệ (Quý tộc tầng lớp thống PT lực 3/ Các tầng lớp xã hội - Các quốc gia cổ đại phương Đông + Nông dân: chiếm đa số xã hội họ lực lượng sản xuất chính, họ phải nộp thuế lao dịch cho quý tộc +Quý tộc: vua quan lại giàu có, có quyền lực + Nô lệ: hèn kém, phụ Năng lực thuộc vào quý tộc thuyết trình Năng lực +Do bị bóc lột nông thuyết dân, nô lệ dậy trình đấu tranh Năng lực phân tích, so sánh đối chiếu, nhận xét trị, nông dân, nô lệ tầng lớp bị trị) Gọi HS đọc SGK GV: Sự phát triển mạnh mẽ ngành thủ công, thương nghiệp dẫn đến hình thành số chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền buôn giàu lực, nuôi nhiều nô lệ… Đó giai cấp chủ nô -Chủ nô có địa vị kinh tế xã hội ntn? ? Giai cấp thứ hai xã hội giai cấp nào.? ? Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô ma gồm giai cấp ( Chủ nô, nô lệ) - Cho HS đọc SGK "Nô lệ… kinh hoàng " - GV: xã hội cổ đại Hi lạp, Rô ma gồm giaicấp: chủ nô nô lệ Chủ nô có quyền lực, bóc lột, làm giàu sức lao động nô lệ Nô lệ lực lượng sản xuất chính, bị bóc lột tệ tài sản, công cụ chủ nô ->Họ dậy đấu tranh ? Nhắc lại cấu XH quốc gia cổ đại phương Đông gồm tầng lớp ( Nông dân, nô lệ, quý tộc) => GV khắc sâu khác tầng lớp xã hội quốc gia cổ đại Gọi HS đọc SGK ? Nhà nước cổ đại phương HĐ độc lập - Các quốc gia cổ đại HĐ độc lập phương Tây Năng lực quan sát Hsquan sát HS đọc + Chủ nô: có quyền lực, giàu có bóc lột nô lệ + Nô lệ: họ người dân nghèo tù binh, họ lực lượng sản xuất chính, nhưg sản phẩm họ làm thuộc chủ nô, họ bị bóc lột, đánh HĐ độc lập đập HĐ độc lập + Họ dậy chống chủ nô, điển hình dậy Xpácta- cút lãnh đạo + Nhà nước dân tự quý tộc bầu ra, gọi chế độ dân chủ chủ nô cộng hoà HS đọc 4/ Tổ chức nhà nước * quốc gia cổ đại phương Đông - Là nhà nước vua đứng đầu, có quyền hành cao nhất, từ việc đặt pháp luật, huy quân đội, xét sử người Năng lực thuyết trình Năng lực thuyết trình Năng lực phân tích, so sánh đối chiếu, nhận xét Đông đứng đầu? ? Quyền lực người ? Vậy em hiểu chế độ quân chủ chuyên chế (Vua đứng đầu nắm quyền hành…) -GV:Chế độ trị quốc gia cổ đại phương Đông chế độ quân chủ chuyên chế: Vua đứng đầu nắm quyền hành - GV gọi HS đọc SGK ?Xã hội cổ đại phương Tây gồm có giai cấp - GV giảng: + Nô lệ lực lượng sản xuất chính, lao động cực nhọc… + Chủ nô (Gồm dân tự quý tộc), có quyền hành, sống sung sướng… + chế độ trị khác với quốc gia cổ đại phương Đông, p.Tây người dân tự do, họ có quyền quý tộc bầu người quản lí đất nước theo thời hạn quy định => Như Hi lạp,Rô ma hình thành giai cấp nô lệ chủ nô => xã hội chiếm hữu nô lệ ? Em hiểu XH chiếm hữu nô lệ ( Là xã hội có giai cấp chủ nô nô lệ, xã hội dựa lao động nô lệ bóc lột nô lệ.) GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm câu hỏi: ? Thể chế nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây khác có tội - Giúp việc cho vua HĐ độc lập máy hành từ trung ương đến địa HĐ độc lập phương HĐ độc lập => Nhà nước chuyên chế * Các quốc gia cổ đại HĐ độc lập phương Tây - Xã hội chủ yếu dựa vào lao động nô lệ họ bị bóc lột tàn nhẫn, bị coi hàng hoá => Nhà nước chiếm hữu nô lệ HĐ độc lập HĐ nhóm Năng lực thuyết trình Năng lực thuyết trình Năng lực phân tích, điểm (+ Phương Đông: nhà nước quân chủ chuyên chế: vua đứng đầu… + Phương Tây: nhà nước dân chủ chủ nô (cộng hoà dân bầu lên) - GV: Khác với phương Đông, nhà nước cộng hoà phương Tây theo thể chế dân chủ chủ nô cộng hoà - GV tổng hợp lại toàn kiến thức chủ đề: Các quốc gia cổ đại - Sau XH nguyên thuỷ tan rã, quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành lưu vực sông lớn Vì điều kiện tự nhiên thuận lợi Cùng với đời nhà nước xuất tầng lớp thống trị bị trị … Tầng lớp thống trị vua: đứng đầu, nắm quyền hành, Đó nhà nước quân chủ chuyên chế - Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi lạp, Rô ma hình thành bán đảo Ban căng, Italia, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển kin tế công thương… Cơ cấu xã hội gồm giai cấp bản: chủ nô nô lệ Thể chế nhà nước theo thể chế dân chủ chủ nô, quý tộc dân tự bầu quản lí nhà nước,khác với quốc gia cổ đại phương Đông, nhà nước quân chủ chuyên chế, vua đứng đầu nắm quyền hành so sánh đối chiếu, nhận xét 4/Tổng kết chủ đề GV hướng dẫn học sinh trình bày kết sưu tầm hình ảnh công trình kiến trúc quốc gia cổ đại GV Hướng dẫn học sinh so sánh khác quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây ( hình thành, phát triển kinh tế thể chế trị) 5/ Luyện tập C/ Củng cố học: - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi cuối quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây D/ Dặn dò học sinh: - Chuẩn bị - Sưu tầm tư liệu ... định vị trí quốc gia cổ đại ? Kẻ bảng so sánh khác lịch sử hình thành, phát triển kinh tế quốc gia cổ đại Năng lực thuyết trình Năng lực phân tích, so sánh đối chiếu, nhận xét Tiết 2: Tìm hiểu... Hằng nằm miền Bắc bán đảo ẤN Độ ? Các quốc gia cổ đại Phương Tây hình thành -GV tiếp tục cho HS quan sát đồ quốc gia cổ đại xác định có hai bán đảo nhỏ vươn Địa Trung Hải Đó bán đảo Ban Căng Ita... + Được hình thành Năng lực bán đảo Ban quan sát căng Italia, + Khoảng đầu thiên niên kỷ I TCN + Các quốc gia: Hi Lạp Rô Ma HĐ nhóm Năng lực hợp tác, thuyết trình 3/ Đời sống kinh tế: a/ Các quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 6 3 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 3 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay