Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 13

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Ngày soạn: 02/11/2016 Tuần 13 Tiết 13 Chương IV QUAN HỆ QUỐC TẾ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 11 TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Sự hình thành “trật tự giới hai cực” sau CTTG II hệ đời tổ chức Liên hợp quốc, tình trạng chiến tranh lạnh đối đầu phe - Tình hình giới từ sau “chiến tranh lạnh”: tượng xu phát triển giới Tư tưởng: Qua kiến thức lịch sử giúp HS thấy cách khái quát toàn cảnh giới nửa sau kỉ XX với diễn biến phức tạp đấu tranh gay gắt mục tiêu: hòa bình giới, độc lập dân tộc hợp tác phát triển Kĩ năng: Giúp HS có thói quen quan sát sử dụng đồ giới, rèn luyện phương pháp tư khái quát phân tích II Chuẩn bị: GV: Sgk, sgv, giáo án, đồ giới HS: Sgk, đọc nội dung, tìm hiểu trả lời câu hỏi sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Trình bày nét bật tình hình nước Tây Âu từ 1945 đến ? Vì nước Tây Âu phải liên kết với để phát triển Em hiểu Liên minh châu Âu (EU) Bài mới: GTB: Sau CTTG II trật tự giới hình thành: trật tự cực I-an-ta siêu cường LX Mĩ đứng đầu mối cực Trật tự cực hình thành bối cảnh lịch sử nào? Hội nghị I-an-ta định vấn đề quan trọng gì? Diễn biến chiến tranh lạnh tình hình giới sau chiến tranh lạnh sao? → vào Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Sự hình thành trật tự giới mới: ? Bối cảnh lịch sử dẫn đến việc triệu - Dựa vào sgk tập hội nghị I-an-ta vốn kiến thức trả lời - Giải thích: I-an-ta (hay gọi - Nghe hội nghị tam cường gồm nước: LX, Mĩ, Anh (tại LX) nhằm phân chia thành thắng lợi chiến tranh lực lượng tham chiến, có liên quan đến hòa bình, an ninh trật tự giới - Bổ sung nhấn mạnh: Cuối 1944 đầu 1945 CTTG II bước vào giai đoạn cuối, thất bại CNPX tránh khỏi việc kết thúc chiến tranh, phân chia lại khu vực ảnh hưởng giới sau chiến tranh đặt cần giải Trước tình hình nguyên thủ cường quốc chủ tịch hội đồng trưởng Xta-lin (LX), tổng thống Mĩ Ru-đơven, thủ tướng Anh Sóc-sin gặp gỡ I-an-ta từ ngày 4-11.12.1945 - Theo dõi, - Giới thiệu cho HS quan sát H.22 quan sát - Đọc đoạn ? Hội nghị I-an-ta có chữ nhỏ / 45 định hệ định - Nghe - Giải thích thêm: Về việc kết thúc chiến tranh châu Âu châu Á – TBD, hội nghị trí: + Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh châu Âu, LX đánh Nhật châu Á + Ba cường quốc thỏa thuận cho Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, LX Mĩ có quyền lợi Trung Quốc + Quân thực dân Pháp lại quay trở lại đặt ách thống trị nước ta - Giải thích khái niệm: trật tự giới hai cực? → trật tự giới - Nghe xếp, phân bổ cân bàng quyền lực cường quốc nhằm trì ổn định hệ thống quan hệ quốc tế Những định Hội nghị i-an-ta trở thành khuôn khổ trật tự giới mà - Vào giai đoạn cuối CTTG II, nguyên thủ cường quốc LX, Mĩ Anh có gặp gỡ I-an-ta từ ngày đến 11-2-1945 - Hội nghị thông qua định quan trọng phân chia khu vực ảnh hưởng châu Âu châu Á cường quốc LX Mĩ → trật tự giới hai cực chủ yếu cực: Mĩ LX đứng đầu cực nên người ta gọi trật tự cực I-an-ta - Giới thiệu cho HS biết: Hội nghị I-an-ta có định quan trọng khác thành lập tổ chức quốc tế Liên hợp quốc Từ ngày 25 đến 26-6-1945 hội nghị đại biểu 50 nước Xan Phranxi-xcô (Mĩ) để thông qua Hiến chương thành lập tổ chức LHQ - Nói thêm Hiến chương LHQ: văn kiện LHQ thông qua Xan Phran-xi-xcô (Mĩ) tháng sau, 24/10/1945 hiến chương LHQ bắt đầu có hiệu lực, sau quốc hội nước tham gia kí kết phê chuẩn chuyển giao chứng thư phê chuẩn vào lưu trữ phủ Mĩ Hiến chương gồm 19 chương với 111 điều khoản, xác định mục đích, nguyên tắc phương pháp hoạt động LHQ Theo Hiến chương LHQ tổ chức gồm quan chính, chủ yếu gồm: Đại Hội đồng, Hội đồng Bảo An, Hội đồng kinh tế xã hội, Ban thư ký (Tổng thư ký Ban Ki-môn – 1-12007 đến nay), Tòa án quốc tế công lý, Hội đồng Quản thác Ngoài , số tổ chức tiến hành quản lý quan hệ thống LHQ, Vd như: WHO (tổ chức y tế giới), UNICEF (quỹ nhi đồng LHQ) LHQ sử dụng ngôn ngữ thức: tiếng Ả Rập, tiếng TQ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng TBN - Giới thiệu H.23 II Sự thành lập Liên hợp quốc: - Theo dõi - Nghe - Quan sát hình - Trả lời theo + Nhằm trì hòa bình ? Những nhiệm vụ LHQ sgk / 45 an ninh giới - Suy nghĩ, liên + Phát triển mối quan hệ hệ trả lời hữu nghị quốc gia dân tộc + Thực hợp tác quốc tế kinh tế, văn hóa, xã hội, → Những việc ? Từ thành lập đến nay, LHQ làm LHQ: làm việc giữ gìn hòa bình an ninh giới, đấu tranh xóa bỏ CNTD chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apacthai, giúp đỡ nước phát triển kinh tế, văn hóa nước Á, Phi, Mĩ la- Bổ sung: tinh - Mở rộng, nhấn mạnh: Có thể xen LHQ công cụ trì “trật tự giới cực” vừa xác lập bảo đảm - Nghe chung sống hòa bình nước có chế độ trị khác VN tham gia LHQ từ 20-9-1977, thành viên thứ 149 tổ chức quốc tế rộng lớn Hiện LHQ có 193 thành viên, bao gồm phần lớn quốc gia có chủ quyền trái đất Thành viên Nam su-dan gia nhập ngày 14.7.2011  ? Nêu việc làm LHQ - Nêu theo hiểu biết giúp nhân dân VN mà em biết - Bổ sung: Sau thành viên LHQ, quan hệ LHQ VN ngày - Nghe phát triển, nước ta nhận giúp đỡ to lớn, thiết thực có hiệu LHQ nhiều mặt: chương trình phát triển LHQ UNDP viện trợ khoảng 270 triệu USD (VN đạt tiến vượt bậc giảm đói nghèo phát triển người thập kỉ vừa qua), quỹ nhi đồng LHQ UNICEF giúp khoảng 300triệu USD, tài trợ 18 triệu USD từ chương trình giảm khí thải phá rừng suy thoái rừng, giúp VN phát triển kinh tế - xã hội (EU cam kết hỗ trợ VN 719,9 triệu euro), giúp VN chống hạn hán (LHQ cam kết cứu trợ 67000 USD cho tỉnh bị nạn, giúp xử lý dioxin VN, sát cánh VN phòng chống HIV/AIDS, - Trình bày theo sgk / 46 - Nghe III “Chiến tranh lạnh”: ? Em hiểu “chiến tranh - Đọc đoạn lạnh” chữ nhỏ / 46 Là sách thù địch Mĩ nước đế quốc quan hệ với ? Nêu biểu tình trạng - Nêu theo sgk LX nước XHCN chiến tranh lạnh - Biểu hiện: (sgk / 46) - Giải thích thêm: Ngoài việc chạy đua vũ trang thành lập loạt khối quân sự: NATO, SEATO (khối - Nghe quân ĐNÁ), CENTO (khối quân Trung cận Đông), Mĩ nước phương Tây tiến hành bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập trị hoạt động phá hoại lật đổ “chiến tranh tâm lí” chống nước XHCN Cuộc chiến tranh lạnh Mĩ với “chính sách mạnh”, “chính sách đẩy lùi CNCS”, dẫn đến chạy đua vũ trang tình trạng đối đầu khối quân NATO Vác-sa-va trở nên căng thẳng, mối quan hệ phức tạp ? Trong tình hình Mĩ thực “chiến - Dựa vào tranh lạnh”, LX nước XHCN đoạn chữ nhỏ / làm 46 trả lời - Hậu quả: giới ? Hậu tình trạng chiến tranh → giới tình trạng căng lạnh thẳng (nguy chiến tình trạng tranh) căng thẳng, đứng trước nguy bùng nổ chiến tranh giới IV Thế giới sau “chiến tranh lạnh”: Xuất nhiều xu hướng mới: ? “Chiến tranh lạnh” kết thúc vào thời gian → tháng 12- Giải thích bổ sung: sau bốn thập 1989 niên chạy đua vũ trang tốn kém, cuối cung tháng 12-1989, Tổng thống Mĩ Bu-sơ Tổng Bí thư ĐCS LX Gooc-ba-chóp tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” Từ đó, tình hình giới có nhiều biến chuyển diễn theo nhiều xu hướng ? Hãy nêu xu hướng biến - Nêu theo sgk chuyển giới thời kì sau “chiến tranh lạnh” → chuyển từ đối đầu sang đối thoại - Nghe - Giải thích thêm: Sau CTTG II giới cực I-an-ta, đứng đầu cực LX Mĩ Từ năm 1991, LX sụp đổ, giới cực chuyển thành giới đơn cực, giới có xu chuyển thành giới đa cực → Mĩ, Nhật, Tây Âu vài nước vươn lên nhanh chóng Đức, TQ ? Xu phát triển giới ngày - Nhấn mạnh: Mặc dù tồn nhiều xu phát triển giới ngày nay, song xu chung giới hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế Đây vừa thời vừa thách thức dân tộc ? Tại xu hợp tác vừa thời vừa thách thức dân tộc - Bổ sung: + Thời cơ: có điều kiện hội nhập vào kinh tế giới khu vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất + Thách thức: không chớp thời để phát triển sữ tụt hậu, hội nhập hòa tan - Hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế - Thế giới tiến tới xác lập “thế giới đa cực”, đa trung tâm - Hầu điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm - Xuất nhiều xung đột quân sự, nội chiến phe phái  Xu chung giới ngày nay: hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế → hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế - Thảo cặp (1/) - Nghe luận Củng cố: ? Câu hỏi 1, /47 Hướng dẫn: Học bài, trả lời câu hỏi; Tìm hiểu trước nội dung bàiNhững thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử cách mạng khoa học – kĩ thuật Lưu ý: câu hỏi  dành cho HS khá, giỏi IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: 5/11/2016 Huỳnh Thị Thanh Tâm ... tranh lạnh” kết thúc vào thời gian → tháng 12- Giải thích bổ sung: sau bốn thập 198 9 niên chạy đua vũ trang tốn kém, cuối cung tháng 12- 198 9, Tổng thống Mĩ Bu-sơ Tổng Bí thư ĐCS LX Gooc-ba-chóp tuyên... kinh tế - xã hội (EU cam kết hỗ trợ VN 7 19, 9 triệu euro), giúp VN chống hạn hán (LHQ cam kết cứu trợ 67000 USD cho tỉnh bị nạn, giúp xử lý dioxin VN, sát cánh VN phòng chống HIV/AIDS, - Trình bày... chung sống hòa bình nước có chế độ trị khác VN tham gia LHQ từ 20 -9- 197 7, thành viên thứ 1 49 tổ chức quốc tế rộng lớn Hiện LHQ có 193 thành viên, bao gồm phần lớn quốc gia có chủ quyền trái đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 13 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 13 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay