Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn thị quế lan

65 16 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Trường thcs Thới Xuân Tuần: Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy PHẦN MỞ ĐẦU Bài SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ I Mục tiêu Kiến thức: - Nhận thức lịch sử môn khoa học có ý nghĩa quan trọng - Học lịch sử cần thiết Kỹ năng: - Bước đầu có kỹ liên hệ thực tế quan sát Thái độ giá trị: - HS ý thức tính xác khoa học học tập môn Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu tài liệu, soạn + Tranh ảnh, sách báo có liên quan đến - Học sinh: + Nghiên cứu theo câu hỏi sách giáo khoa + Tập quan sát kênh hình giải thích III Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: 1.Ổn định:(1p) Kiểm tra :(không kiểm tra) Bài mới:( 35p) * Giới thiệu : Chương trình lịch sử lớp THCS gồm phần Phần mở đầu giới thiệu học chung sơ lược môn lịch sử Phần I giới thiệu lịch sử lớp giới từ loài người xuất đến cuối thời cổ đại Phần II Lịch sử Việt Nam giới thiệu lịch sử dân tộc từ thời nguyên thuỷ đến kỷ X Để học tốt chủ động học lịch sử cụ thể Trước tiên em phải hiểu lịch sử gì? học lịch sử để làm ? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG • Hoạt động 1: Xã hội loài người có Xã hội loài người có hình thành hình thành phát triển? phát triển? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại Hình thức tổ chức: cá nhân Yêu cầu HS quan sát vật xung quanh: đất đá, cối, giống vật Theo em người, cỏ vật xung Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan quanh ta có phải từ xuất có hình dạng ngày không? - Lịch sử diễn - Đều sinh ra, lớn lên biến đổi khứ Sinh vật, người ta thấy trải qua trình hình thành phát triển biến đổi có khứ lịch sử Vậy lịch sử gì? Có nhiều loại lịch sử, đất đá, loài vật, cối lịch sử mà em học từ sau lịch sử loài người Lịch sử loài người gì? - Là toàn hoạt động người từ xuất đến Theo em lịch sử người lịch sử xã hội loài người có khác nhau? - Lịch sử môn khoa học - Một người có hoạt động riêng mình, xã hội loài người liên quan đến tất ( nhiều người, nhiều nước, nhiều mốc thời gian khác ) Lịch sử coi môn gì? Khái quát, chuyển ý Hoạt động 2: Mục đích học tập lịch Mục đích học tập lịch sử? sử? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại Hình thức tổ chức: cá nhân Yêu cầu học sinh đọc mục Cho HS quan sát kênh hình Em thấy khác với lớp học trường em nào? - Học lịch sử để hiểu cội nguồn dân Vì lại có khác đó? tộc - Xưa khác (nhiều hay tuỳ - Biết tổ tiên, ông cha ta sống địa phương khác nhau) làm việc Không phải ngẫu nhiên mà có - Để biết mà loài người làm nên thay đổi ta nhận thấy Vậy khứ để xây dựng xã hội văn cần tìm hiểu biết quí trọng Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Chúng ta cần biết lịch sử để làm gì? minh Nhiệm vụ vủa gì? - Quí trọng, biết ơn người làm nên sống ngày nay, phải học lịch sử biết lịch sử, học lịch sử cần thiết GV: Nguyễn Quế Lan Thời gian trôi qua dấu tích người giữ lại nhiều dạng khác sống ông bà trải qua thay đổi theo thời gian vĩnh viễn qua Phương pháp học tập lịch sử? Hoạt động 3: Phương pháp học tập lịch sử? - Tư liệu truyền miệng Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm Gọi học sinh đọc SGK Tại em biết thay đổi - Nhờ câu chuyện, lời miêu tả truyền từ đời sang đời khác nhiều dạng khác nhau? Vậy sử gọi gì? Hãy kể tên vài câu truyện truyền miệng nói lịch sử dân tộc ? - Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Con Rồng - cháu tiên Cho học sinh quan sát hình 1-2 SGK Theo em có chứng tích hay tư liệu người xưa để lại? - Có hai loại: Bia đá, lớp học trường làng Bia đá thuộc loại gì? - Hiện vật Vì em biết? - Hiện vật -Chữ viết -> Nguồn tư liệu nguồn gốc để giúp ta hiểu biét dựng lại lịch sử Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân - Bia tiến sĩ , nhận biết nhờ chữ khắc bia H 1,2 giúp em hiểu thêm thêm điều gì? - Người xưa để lại nhiều chứng tích giúp cho việc giữ lại lịch sử để dựng lại lịch sử phải có chứng cụ thể tìm lại Đến giai đoạn phát triển cao người biết sáng tạo chữ viết Sử ghi lại thành văn nhiều lịch sử cách hàng nghìn năm giữ cẩn thận Kể tên số tác phẩm lịch sử chữ viết tiêu biểu? - Thời Lí: Sử kí Đỗ Thiện - Thì Trần: Đại Việt sử kí Lê Văn Hưu -Thời Lê: Đại Việt sử kí toàn thư sử gia -> Để dựng lại lịch sử phải có chứng cụ thể tư liệu ông cha ta thường nói: “Nói có sách mách có chứng” tức phải có tư liệu lịch sử đảm bảo tin cậy lịch sử GDBVMT: Các di tích đồ vật người xưa để lại giữ lòng đất hay mặt đất tư liệu vật cần giữ gìn sử dụng Các di tích địa phương en nay, em phải làm để bảo vệ? GV: Nguyễn Quế Lan Tổng kết.5p - GV: Lịch sử môn khoa học dựng lại toàn hoạt động người khứ Mỗi phải học biết lịch sử Để xây dựng lại lịch sử có loại: tư liệu truyền mịêng, vật chữ viết Hướng dẫn học tập:1p - Học sinh nắm nội dung bài, trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: Giải thích câu danh ngôn: “ Lich sử thầy dạy sống” - Chuẩn bị “Cách tính thời gian lịch sử” * Bổ sung kiến thức Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan Tuần: Tiết: Ngày dạy Bài CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I Mục tiêu : Kiến thức: - HS nhận thức tầm quan trọng việc tính thời gian lịch sử - Thế âm lịch, dương lịch công lịch - Biết cách đọc, ghi tính năm tính khoảng cách kỷ với 2.Thái độ: - HS biết quí trọng tiết kiệm thời gian - HS ý thức tính xác, tác phong khoa học công việc Kĩ năng: - Bồi dưỡng cách ghi tính năm Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu tài liệu, soạn + Tranh ảnh, lịch treo tường, sơ đồ thời gian - Học sinh: + Nghiên cứu theo câu hỏi sách giáo khoa + Tập quan sát kênh hình giải thích III Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra cũ: ? Lịch sử gì? Tại cần học lịch sử? Bài mới: * Giới thiệu Như biết lịch sử xảy khứ theo thứ tự thời gian có trước, có sau Theo đà phát triển nhận thức nhu cầu thiết sống người tìm cách tính thời gian lịch sử Vậy muốn biết phải xác Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan định thời gian, người xưa tính thời gian nào? Thế giới có cần thứ lịch chung hay không? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Hiểu diễn biến lịch sử theo trình tự thời gian • Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm, cá nhân Hiểu diễn biến lịch sử theo trình tự thời gian - Muốn hiểu dựng lại lịch sử -> Phải xếp kiện theo thứ tự thời gian Gọi học sinh đọc mục - đoạn /SGK Cho biết lí phải xác định thời gian? Lí do: Lịch sử loài người gồm nhiều kiện xảy vào nhiều thời gian khác ->Muốn hiểu dựng lại lịch sử Hướng dẫn học sinh quan sát hình 2/SGK Có phải bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám lập năm không? - Không -> bia tiến sĩ lập năm có người đỗ trước, người đỗ sau người dựng bia trước, người dựng bia sau lâu Như người xưa có cách tính thời gian ghi thời gian, việc tính thời gian quan trọng giúp hiểu nhiều điều Đọc đoạn cuối “ Từ xưa -> Từ đây” Dựa vào đâu cách người sáng tạo cách tính thời gian? - Từ xưa người tìm cách ghi lại lịch sử Mối quan hệ mặt trời, mặt trăng, Trái đất Việc xác định thời gian cần thiết, nguyên tắc quan trọng lịch sử Hoạt động 2: Hiểu nguyên tắc phép - Cách tính thời gian nguyên tắc môn học lịch sử Hiểu nguyên tắc phép làm lịch: - Quan sát thời gian mọc, lặn di chuyển Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân làm lịch: GV: Nguyễn Quế Lan mặt trời, mặt trăng làm lịch Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm - Có hai loại lịch Đọc phần /SGK + Âm lịch: Theo di chuyển mặt Dựa vào đâu mà người ta làm lịch? trăng quanh trái đất - Người xưa phân chia thời gian theo + Dương lịch: Theo di chuyển trái ngày, tháng, năm, phút đất quanh mặt trời Giải thích cụ thể lịch treo tường - Mỗi dân tộc, quốc gia, khu vực có cách làm lịch riêng, song nhìn chung có hai cách tính - Giải thích cách sáng tạo lịch người phương Đông người phương Tây Thế gọi âm lịch? Tại tờ lịch có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch? Hiện có sử dụng âm lịch không? Thế gọi dương lịch? Do nghiên cứu ghi nhớ xác định thời gian từ xa xưa người sáng tạo Cách ghi tính thời gian theo công lịch Có hai loại âm lịch dương lịch lịch: Hoạt động 3: Cách ghi tính thời gian theo công lịch: Thời gian: 11 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân - Dương lịch hoàn chỉnh -> gọi công lịch - Đọc đoạn mục /SGK Khi nghiên cứu thống cách tính - Một năm có 12 tháng+ 365 ngày - 100 năm = kỷ thời gian giới đặt ra? = thiên niên kỉ - Xã hội loài người ngày phát triển, - 1.000 năm giao lưu nước, dân tộc, * Cách tính thời gian theo công lịch Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân khu vực ngày mở rộng, nghiên cứu thống cách tính thời gian đặt gọi công lịch? Thế công lịch? Công lịch lấy năm tác giả truyền chúa Giê-su năm TCN - Bằng tính toán khoa học, xác người ta tính năm có 365 ngày Nếu ta chia số cho 12 tháng số ngày cộng lại ? Thừa bao nhiêu? Phải làm nào? - Bốn năm có năm nhuận – thêm ngày cho thứ theo công lịch - Một năm có 12 tháng+ 365 ngày - 100 năm = kỷ - 1.000 năm = thiên niên kỉ * Cách tính thời gian theo công lịch GV: Nguyễn Quế Lan 4.Tổng kết * Bài tập Khoanh tròn vào chữ đầu dòng em cho đúng.Người xưa tính thời gian dựa vào: A Quan sát tính B Tư liệu vật C Mối quan hệ mặt trăng, mặt trời trái đát D Tư liệu truyền miệng * Bài tập ? Triệu Đà xâm lược nước ta năm 179 TCN kiện xảy cách ngày năm? 2011 + 179 = 2190 năm Hướng dẫn học tập Về nhà học làm tập 1,2,3 SGK Chuẩn bị bài: “Xã hội nguyên thuỷ” * Bổ sung kiến thức: Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Tuần: Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy PHẦN KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI Bài XÃ HỘI NGUYÊN THỦY I Mục tiêu: Kiến thức - HS nhận thức nguồn gốc loài người mốc lớn từ trình chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn - Đời sống vật chất tổ chức xã hội người nguyên thuỷ - Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã Thái độ: Thấy vai trò quan trọng lao động sản xuất -> người ngày hoàn thiện -> xã hội ngày phát triển Kỹ năng: Bước đầu rèn luyện cho HS kỹ quan sát tranh ảnh rút nhận xét cần thiết Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử II Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu tài liệu, soạn + Tranh ảnh, mẩu truyện ngắn sinh hoạt thị tộc, lạc - Học sinh: + Nghiên cứu theo câu hỏi sách giáo khoa + Sưu tầm tranh ảnh vật cách lao động đồ trang sức III Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra ? Người xưa tính thời gian nào? âm lịch, dương lịch ? ? Tại phải xác định thời gian ? Bài * Giới thiệu bài: Lịch sử loài người cho biết việc diễn sống người từ xuất đến ngày Vậy nguồn gốc loài người mốc lớn trình chuyển biến người tối cổ thành người đại diễn ? Đời sống vật chất tổ chức xã hội sao? Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã ? Chúng ta tìm hiểu học hôm Lịch sử loài người cho biết việc diễn sống người từ xuất đến ngày Vậy nguồn gốc loài người mốc lớn trình Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan chuyển biến người tối cổ thành người đại diễn ? Đời sống vật chất tổ chức xã hội sao? Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã ? Chúng ta tìm hiểu học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Sự xuất người 1.Sự xuất người trái trái đất đất Thời gian: 11 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân Kể câu chuyện nguồn gốc dân tộc Việt Nam (Bà Âu Cơ với bọc trăm trứng chuyện Thượng đế sáng tạo loài người) Câu chuyện kể có ý nghĩa gì? - Câu chuyện truyền thuyết phản ánh xa xưa người muốn lý giải nguồn gốc - Vượn cổ: Khoảng 5->15 triệu năm mình, song chưa đủ sở khoa học nên gửi gắm điều vào thần thánh - Ngày nay, khoa học phát triển, đặc biệt khảo cổ học sinh học tỡm nói lên phát triển lâu dài sinh giới, từ động vật bậc thấp lên động vật bậc cao mà đỉnh cao trình biến - Do trình tìm kiếm thức ăn -> chuyển từ vượn thành người người cổ Con người xuất ntn ? (Theo em người có nguồn gốc từ đâu?) - Cách hàng chục triệu năm, trái đất có loài vượn cổ sinh sống rừng rậm Vượn cổ loài vốn có hình dáng người (vượn nhân hình), vượn nhân hình trình tiến hoá từ động vật bậc cao Trải qua trình vượn cổ chuyển thành người tối cổ? - Trong trình tìm kiếm thức ăn -> dần biết hai chân, dùng chi trước để cầm Người tối cổ có điểm tiến ? Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan GV? Vào cuối TK XIII Đầu TK VII TCN lúa nước vùng đồng ven đồng Bắc Bộ Bắc Trung Bộ có sông lớn thường xuên phải đối mặt với thay đổi lớn? hạn hán lụt lội, cần có người huy tập HS: Trả lời hợp dân làng để giải vấn đề GV? Theo em truyện Sơn Tinh – Thuỷ Tinh thủy lợi bảo vệ mùa màng nói lên hoạt động cùa nhân dân ta hồi đó? - Các làng giao lưu với HS: Nhân dận phải đấu tranh với thiên có xung đột : nhiên người lạc việt với tộc người khác GV? Để chống lại khắc nghiệt thiên lạc việt với Để có sống nhiên, người Việt cổ lúc làm gì? yên ổn cần chấm dứt xung đột - Gv hướng dẫn hs quan sát hình 31, 32 SGk thảo luận: Thảo luận nhóm: Em có nhận xét vũ khí hình 31, 32? GV gọi hs nhóm thuyết trình lại ⇒ Nhà nước Văn Lang đời GV nhận xét, đánh giá GV kể chuyện “Thánh Gióng” chống giặc GDBVMT : Vùng đồng ven các sông lớn Bắc Bộ Và Bắc Trung Bộ ngày có thuận lợi lớn khó khăn mở rộng nghề trồng lúa * Hoạt động 2: Nước Văn Lang thành lập Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân -Hs đọc mục trang 36 SGk HS thảo luận câu hỏi sau:: ? Địa bàn cư trú lạc ăn Lang sống đâu? ? Trình độ phát triển lạc Văn Lang ntn? ? Dựa vào mạnh mình, thủ lĩnh lạc Văn Lang làm gì? Các nhóm trả lời Gv nhận xét sơ kết lại GV? Nhà nước Văn Lang đời vào thời gian nào? Ai đứng đầu? Đóng đô đâu? HS: Nhà nước văn Lang đời vào thời gian TK VII TCN, đứng đầu Hùng Vương Nước Văn Lang thành lập - Bộ lạc Văn Lang cư trú vùng đất ven sông Hồng nơi có nghề đút đồng phát triển sớm, dân cư đông đúc Bộ lạc Văn Lang lạc hùng mạnh thời Vào kỉ VII TCN, vùng Gia Ninh Phú Thọ có vị thủ lĩnh dùng tài khuất phục lạc tự xưng Hùng Vương, đóng đô Bạch Hạc, Đặt tên nước Văn Lang Nhà nước Văn Lang tổ chức nào? - Hùng vương chia nước thành 15 -Vua có quyền định tối cao nước -Vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang * Hoạt động 3: Nhà nước Văn Lang tổ Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân chức nào? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân GV? Hùng Vương tổ chức máy nhà nước nào? HS: quan sát sơ đồ tổ chức máy nhà nước Theo em nhà nước Văn Lang có cấp? GV? Em nêu quyền hành vua Hùng người đứng đầu chiêng chạ? GV? Quyền cao thuộc ai? Lúc đất nước yên bình vua làm gì? HS: Quyền cao thuộc vua Hùng -Gv giải thích cho hs hiểu -Gv giới thiệu đền Hùng -Gv sơ kết lại GV: Nguyễn Quế Lan Tổng kết: 5p Giáo viên sơ kết lại nội dung học Học sinh hoàn thành sơ đồ máy nhà nước Văn Lang vào ghi Hướng dẫn học tập:1p Học cũ kết hợp ghi Chuẩn bị mới.Đọc trả lời câu hỏi SGK XÉT DUYỆT BGH TỔ TRƯỞNG Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Tuần: Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy:………………… Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: HS hiểu thời kỳ Văn Lang, cư dân xây dựng cho sống vật chất, tinh thần riêng phong phú, sơ khai Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ quan sát nhận xét Tư tưởng, tình cảm, thái độ Bước đầu giáo dục cho HS lòng yêu nước ý thức văn hoá dận tộc Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử B PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU: Công cụ lao động phục chế số tranh ảnh SGK C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ 1/ Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang nhận xét? Dạy học Giới thiệu mới: Nhà nước Văn Lang đời, cư dân Văn Lang cải tiến công cụ sản xuất, nâng cao xuất lao động Đời sống vật chất tinh thần cư dân ngày có thay đổi mạnh mẽ Sự phát triển diễn nào? Đã đạt thành sao? Chúng ta tìm hiểu bàihọc hôm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG * Hoạt động 1: Nông nghiệp nghề Nông nghiệp nghề thủ công: thủ công: +Nông nghiệp: - Nước Văn Lang nước nông Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm nghiệp, thóc lúa trở thành lương thực Ngoài trồng khoai, đậu, thoại,thảo luận cà, bầu,dâu…đánh cá, chăn nuôi gia Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân súc GV: Hướng dẫn em quan sát hình 33 + Thủ công nghiệp: làm gốm, dệt vải, ( 11) vật phục chế xây nhà, đóng thuyền.Nghề luyện kim GV? Cư dân Văn Lang xới đất để gieo cấy đạt trình độ cao, bắt đầu biết rèn sắt công cụ gì? HS: Quan sát trả lời Gv giải thích: Nông nghiệp chuyển từ dùng cuốc sang dùng cày Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV? Trong nông nghiệp cư dân Văn Lang biết làm nghề gì? HS: Họ biết trồng trọt chăn nuôi GV? Họ biết trồng trọt gì? Họ biết chăn nuôi gì? GV? Cư dân Văn Lang biết làm nghề thủ công gì? HS: Họ biết dệt, xây nhà, luyện kim, đúc đồng GV giới thiệu trống đồng vật tiêu biểu cho văn minh Văn Lang GV? Theo em, việc tìm thấy trống đồng nhiều nơi đất nước ta nước thể điều gì? HS: Trống đồng nơi nà đúc việc tìm thấy nhiều nơi khác chứng tỏ có trao đổi GV: Nguyễn Quế Lan Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? - Về ở: Họ nhà sàn mái hình mui thuyền, hình tròn Bằng tre, gỗ, nứa, lá… - Về ăn: Họ ăn cơm rau, cá , thịt, làm mắm, dùng gừng làm gia vị - Về mặc: Nam đóng khố trần, nữ mặc váy áo xẻ có yếm che ngực Lễ hội họ thích đeo đồ trang sức, Gv giải thích thêm trống đồng Đông Sơn đội mũ cắm lông chim lau GDBVMT: Những điều kiện tự nhiên làm cho kinh tế nông nghiệp - Về phương tiện lại: Họ lại người Văn Lang phát triển? thuyền * Hoạt động 2: Đời sống vật chất cư dân Văn Lang sao? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm Đời sống tinh thần cư dân Văn thoại,thảo luận Lang có mới? Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân HS đọc mục trang 39 SGK Thảo luận nhóm vấn đề sau: - Xã hội có nhiều tầng lớp: người quyền Về ? quý, dân tự do, nô tì Về ăn ? Về mặc ? Về phương tiện lai ? - Phong tục: Lễ hội, vui chơi, ăn trầu HS: Các nhóm báo cáo bổ sung hoàn cau, gói bánh chưng, bánh giầy thiện GV: Kết luận HS: Kết hợp ghi GV: Nêu số câu hỏi mỡ để HS hiểu rõ ( Tại lại nhà sàn? Tại họ lại - Tín ngưỡng: Thờ thần núi, sông, mặt chủ yếu thuyền…) trời, mặt trăng, đất, nước Gv giải thích địa bàn nhiếu sông ngòi → Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan thuyền GDBVMT: Nơi ở, nhà cửa, việc lại, ăn mặc, dựa vào tự nhiên nào? - Tập quán: Chôn cất người chết cẩn * Hoạt động 3: Đời sống tinh thần cư thận thạp, quan tài…kèm theo dân Văn Lang có mới? công cụ, đồ trang sức Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân - Hs đọc từ xã hội Văn Lang cho đến… sâu sắc mục trang 40 SGK GV? Xã hội Văn Lang có tầng lớp, địa vị tầng lớp xh sao? HS: Xã hội Văn Lang có tầng lớp địa vị tầng lớp khác GV?Cư dân Văn Lang có phong tục gì? HS: Họ tổ chức lễ hội vui chơi, ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy… GV? Nhạc cụ điển hình cư dân Van Lang gì? HS: Trống đồng chiêng khèn… - Gv giải thích biểu tượng trống đồng GV? Về tín ngưỡng cư dân Văn Lang thờ vị thần nào? GV? Truyện “Trầu Cau” “Bánh Chưng Bánh Dày” cho ta biết thời Văn Lang có phong tục gì? GV? Về tập quán cư dân Văn Lang có tập quán gì? HS: Theo dõi thông tin SGK trả lời Gv sơ kết: đời sống vật chất tinh thần đặc sắc nói hoà quyện vào người Lạc Việt tạo nên tình cảm cộng đồng sâu sắc Tổng kết.5p GV điểm lại nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang qua tập thống kê Hướng dẫn học tập nhà:1p Học cũ kết hợp ghi SGk Chuẩn bị mới, đọc kĩ trước trả lời câu hỏi SGK, xem đồ SGK Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Tuần: Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy: Bài 14 : NƯỚC ÂU LẠC A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : - HS thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nứơc nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước - Hiểu bước tiến xây dụng đất nước tinh thần An Dương Vương - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù 2.Kỹ : - Bồi dưỡng kỹ nhận xét, so sánh - Bước đầu tìm hiểu học lịch sử Tư tưỡng - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử B PHƯƠNG TIỆN, TÀI LIỆU: Sơ đồ máy nhà nước Phiếu học tập C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC : Ổn định: Kiểm tra cũ : - Hãy điểm lại nét đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang qua nơi ở, an mặc, phong tục, tín ngưỡng, lễ hội - Những yếu tố tạo nên tình cảm cộng đồng cư dân Văn Lang Dạy học Giới thiệu : Thế kỷ thứ IV → TK III TCN cư dân Văn Lang sống bình yên Trung Quốc lại nước thời kỳ loạn lạc Sau Nhà Tần thống nước năm 221 TCN bành trướng xuống phía nam Nhân dân ta đứng lên kháng chiến → nhà nước Âu Lạc đời HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn nào? NỘI DUNG Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn nào? - Năm 218 TCN, nhà Tần xâm Thời gian: 12 p lược nước ta Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm - Sau năm chinh chiến, quân Tần thoại,thảo luận kéo bắc Văn Lang, nơi người Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân Lạc Việt sống với người Tây Gv giải thích cho hs hiểu tầm quan trọng Âu(Âu Việt) voón có quan hệ gần hoàn cảnh hình thành nhà gũi với lâu đời nước - Cuộc kháng chiến bùng nổ.Thủ HS đọc mục trang 41 SGk lĩnh Tây Âu bị giết, nhân dân Tây GV?Tình hình nước Văn Lang cuối TK III Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan TCN ntn? Âu- Lạc Việt không chịu đầu HS:Thế kỷ III TCN nhà Tần xâm lược nước hàng.Họ tôn Thục Phán lên làm ta tướng, ngày rừng, đêm Gv giảng xâm lược nhà Tần đến đánh quân Tần Trong tiến quân xâm lươc phương nam - Năm 214 TCN, người Việt đại năm 214 phá quân Tần giết hiệu úy Đồ GV? TCN nhà Tần chiếm nơi Thư Ta thắng lượi vẻ vang nào? GV yêu cầu Hs đồ nơi quân Tần chiếm đóng GV giải thích Bộ Lạc Tây Âu Âu Việt sống phía nam Trung Quốc 2.Nước Âu lạc đời (Giảm tải) GV? Họ đánh giặc nào? HS: Nêu cách đánh người Việt GV? Em suy nghĩ tinh thần chiến đấu người Tây Âu Lạc Việt? HS: (kiên cường bảo vệ lãnh thồ) kết bổ sung Gv giải thích kết hợp thành tố Âu Lạc Do nhu cầu kháng chiến chống Tần lạc hợp để bảo vệ lãnh thổ GV? Em biết An Dương Vưong? HS: Kể đôi nét An Dương Vương GV? Tại An Dương Vương lại đóng đô Phong Khê? GV? Bộ máy nhà nước Âu Lạc tổ chức nào? Gv yêu cầu hs vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc giải thích: Gv giải thích thêm: đồ Nhà nước Âu Lạc Văn Lang khác uy quyền vua lớn nhiều GDBVMT: Ngoài tinh thần đấu tranh bất khuất, nhân dân Âu Lạc biết dùng điều kiện tự nhiên thuận lợi để kháng chiến chống quân xâm lược * Hoạt động 2: Đất nước Âu Lạc có thay đổi? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Đất nước Âu Lạc có thay đổi? -Trong nông nghiệp: + Lưỡi cày phổ biến, lúa, gạo, khoai, … nhiều + Chăn nuôi, đánh cá phát triển - Thủ công nghiệp: có nhiều tiến bộ: đồ Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân Hs đọc mục trang 42, 43 SGK GV? Đất nước ta thời An Dương Vương có thay đổi gì? HS: Trình bày thay đổi nông nghiệp, thủ công nghiệp, xã hội GV? Khi sản phẩm cải dư thừa dẫn đến tượng XH? HS: Dẫn đến kẻ giàu người nghèo, mâu thuẩn giai cấp xuất GV: Nguyễn Quế Lan gốm, dệt, trang sức… + Luyện kim phát triển + Giáo, mác, mũi tên, rìu đồng, cuốc sắt sản xuất ngày nhiều - Xã hội: + Phân hóa giàu nghèo, mâu thuẫn giai cấp xuất 4.Tổng kết: 5p GV sơ kết lại nội dung học HS làm tập SGK hoàn thành sơ đồ tổ chức máy nhà nước Hướng dẫn học tập nhà: 1p - Học theo câu hỏi cuối - Chuẩn bị mới: Nước Âu Lạc TT - Đọc kĩ phần chữ in nghiêng XÉT DUYỆT BGH TỔ TRƯỞNG Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Tuần: Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy: BÀI 15: NƯỚC ÂU LẠC ( TT) A.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Học sinh thấy rõ tinh thần bảo vệ nước nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước Xây dựng thành cổ Loa rộng lớn, độc đáo - Hiểu bước tiến xây dựng đất nước thời An Dương Vưong, cảnh giác An Dương Vương → nước Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh, tìm hiểu học lịch sử Tư tưởng: - Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù cho học sinh Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử B PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Truyện kể : Truyền thuyết An Dương Vương C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ: - Cuộc kháng chiến chống quân Tần nhân dân Tây Âu Lạc Việt diễn ntn? Dạy học Giới thiệu mới: Ở học trước em biết đời nước Âu Lạc Vậy sau thành lập nhà nước, An Dương Vương cho xây dựng công trình kiên cố Loa Thành để biết tầm quan trọng Loa Thành nước Âu Lạc lại sụp đổ em tìm hiểu qua học hôm HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 2: Thành Cổ loa lực lượng quốc phòng NỘI DUNG Thành Cổ loa lực lượng quốc phòng Thời gian: 18 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm - Sau kháng chiến chống quân Tần thoại,thảo luận thắng lợi, An Dương Vương cho xây Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân dựng Phong Khê, khu thành đất rộng nghìn trượng, có ba vòng khép GV: Cho học sinh quan sát hình 41/ SGK kín với chu vi khoảng 16000 mét Tại người ta gọi Cổ Loa Loa hình trôn ốc, gọi cổ loa hay loa thành Thành? - Các thành có hào bao quanh - Thành có hình xoáy trôn ốc nên người ta thông Bên thành nội nơi gọi Loa Thành Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Cổ Loa có tên Chạ Chủ Khả Lũ Đến kỉ XV xuất tên Loa Thành Cổ Loa Em có nhận xét cấu trúc thành Cổ Loa? - Thành có vòng khép kín: + Chu vi: 1600 m + Cao - 10 m + Mặt thành rông trung bình 10 m + Chân thành 10 - 20 m có hào bao quanh thông với sông Hoàng, sông Hồng GV: Nguyễn Quế Lan làm việc An Dương Vương lạc hầu, lạc tướng GV: Vòng thành nội hình chữ nhật chu vi 1650, m, mặt thành rộng 10 ->12 m, chân rộng 20 -> 30 m, có cửa Nam trông thấy vào thiết triều - Thành trung thành ngoại hình thù rõ ràng Thành trung dài 6500 m, có cửa, cửa Nam chung với thành ngoại - Thành ngoại dài 8000 m có cửa Các cửa thành bố trí so le với để giặc vào thành ngoại, vòng có thẻ tác chiến - Học sinh quan sát đồ cho biết bên thành nội khu vực gì? - Bên nơi làm việc vua va Lạc Hầu, Lạc Tướng Công trình xây dựng nhằm mục đích ? Câu chuyện nói lên điều ? Em có nhận xét việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào TK III - II TCN nước Âu Lạc GV: Dân số Âu Lạc lúc có khoảng triệu người đắp vòng thành Cổ Loa, kì công người Việt Cổ - Thể tài sáng tạo kiến trúc xây thành nhân dân ta - Thành vừa kinh đô vừa công trình quân lớn để bảo vệ an ninh quốc gia Tại nói Cổ Loa quân thành? - có lực lượng quân đội lớn: Bộ binh, thuỷ binh trang bị vũ khí đồng Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Căn vào đâu kết luận Cổ Loa thành quan sự? - phía Nam thành người ta phát hàng vạn mũi tên đồng.Đầm Cả nơi tập trung thuyền chiến vừa tập luyện vừa sẵn sàng chiến đấu GV: Nguyễn Quế Lan Hoạt động 2: Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà năm 179 TCN: Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà Thời gian: 17 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm năm 179 TCN: thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân - Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà cắt đất quận lập thành nước Nam Việt, đem quân đánh xuống Âu Lạc Em biết Triệu đà? - Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt, tinh - Là tướng nhà Tần, giao cai thần chiến đấu dũng cảm giữ vững quản quận giáp phía Bắc Âu Lạc độc lập - Năm 2007 TCN , nhân lúc nhà Tần suy - Triệu Đà biết đánh được, yếu, Triệu Đà cắt đất quận, lập thành vờ xin hòa dùng mưu kế chia rẽ nước Nam Việt sau đem quân đánh nội nước ta vào đất Âu Lạc - Năm 179 TCN, Triệu Đà sai quân Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà đánh chiếm nước ta, An Dương Vương nhân dân Âu Lạc diễn nào? chủ quan không đề phòng, lại HS: với vũ khí tốt, tinh thần chiến đấu dũng hết tướng giỏi nên thất bại nhanh chóng cảm, quân Triệu Đà bị đánh bại Nước ta rơi vào ách thống trị nhà Triệu GV: Sau nhiều lần tiến quân đánh Âu Lạc - Nguyên nhân thất bại Âu Lạc: Do không thắn lợi Triệu Đà dùng quỉ kế: Vờ An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh xin hoà dùng mưu kế chia rẽ nội nước giác, nội đoàn kết ta Triệu Đà dùng kế xảo quyệt để đánh Âu Lạc? GV: Gọi học sinh kể chuyện: Mị Châu Trọng Thuỷ GV: Năm 179 TCN, sau chia rẽ nội Âu Lạc, tướng giỏi An Dương Vương Cao Lỗ, Nồi Hầu bỏ quê Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc, An Dương Vương không đề phòng ( Trọng Thuỷ biết rõ kĩ thuật quân Âu Lạc Trọng Thuỷ báo với vua cha GV: Gọi học sinh đọc phần SGK Vì Nhà nước Âu lạc sụp đổ ? Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Triệu Đà bàn kế đánh nước ta - Mặt khác hết tướng giỏi An Dương Vương trở tay không kịp Âu Lạc rơi vào tay nhà Triệu ( Năm 179 TCN mở đầu kỉ ngàn năm Bắc thuộc dân tộc ta Kết ? Theo em, thất bại An Dương Vương để lại cho đời sau học gì? - Đối với kẻ thù phải tuyệt đối cảnh giác - Vua phải dựa vào dân, trung thần để đánh giặc GV: Nguyễn Quế Lan GV: An Dương Vương vừa có công vừa có tội với lịch sử Ông có công dựng nước ông có tội cảnh giác để nước ta rơi vào tay Triệu Đà GV: cho HS đọc câu ca dao /Trang 46 Nội dung câu ca dao ? 4-Tổng kết: 5p Bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu X vào ô em cho Triệu Đà dem quân xâm lược nước ta vào năm A - Năm 181 TCN B - Năm 179 TCN C - Năm 111 TCN X D - Năm 207 TCN Sự thất bại An Dương Vương để lại cho đời sau học gì? A - Phải luôn cảnh giác với kẻ thù xâm lược B - Vua phải đoàn kết lòng C - Không ỷ lại vào sức mạnh vũ khí X D - Tất ý 5-Hướng dẫn học tập: 1p - Về ôn tập, hệ thống lại toàn kiến thức từ -> 14, ôn tập - Chuẩn bị kiểm tra học kì I Tuần: Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Tiết: GV: Nguyễn Quế Lan Ngày dạy: ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II A.Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: - HS biết phần kiến thức học phần lịch sử dân tộc từ thời nguyên thuỷ đến thời Văn Lang - Âu Lạc -Những thành tựu kinh tế ,văn hoá xã hội tiêu biểu thời kì khác -Những nét xã hội, nhân dân thời Văn Lang- Âu Lạc, cội nguồn dân tộc Tư tưởng: - Bồi dưỡng cho hs ý thức tình cảm với tổ quốc văn hoá dân tộc Kĩ năng: - Rèn kĩ khái quát vấn đề lịch sử, biết thống kê kiện lịch sử Định hướng phát triển lực học sinh: - Năng lực chung: Năng lực tự học, giải vấn đề - Năng lực chuyên biệt: tái kiện, tượng, nhân vật lịch sử B Chuẩn bị: - GV: Tổng hợp kiến thức - HS: Ôn tập III Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: 1- Ổn định tổ chức: 2-Kiểm tra : Kiểm tra phần chuẩn bị học sinh 3- mới: Trong chương trình lịch sử lớp học kỳ I em học thời kỳ lịch sử từ xuất người đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang - Âu lạc ôn tập, hệ thống lại Hoạt động 1: Dấu tích xuất người đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?( Hãy cho biết dấu tích người nguyên thủy đất nước ta) Thời gian: 13 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân Hiện vật Thời gian Địa điểm Những người Cách 30-40 hang Thẩm Khuyên, Thẩm tối cổ vạn năm Hai (Lạng Sơn) Nhiều công cụ đá ghè đẽo Cách 30-40 Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá), thô sơ, nhiều mảnh đá ghè vạn năm Xuân Lộc (Đồng Nai) mỏng… nhiều chỗ b.Hoạt động 2: Xã hội nguyên thuỷ trải qua giai đoạn ? Thời gian: 12 p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân GV: Nguyễn Quế Lan Giai đoạn Công cụ Giai đoạn đầu Giai đoạn phát triển Những rìu cuội, Công cụ đá mài lưỡi rìu ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ngắn, rìu có vai Ngoài họ dùng ràng rìu đá cuội, số công cụ xương, sừng Thời gian Vào khoảng 3-2 vạn năm trước Từ 10.000 năm đến 4.000 năm cách Địa điểm mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn Quỳnh Văn(Nghệ An), Hạ La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ Long(Quảng Ninh), Bàu Tró(Quảng An… Bình) Câu 3: Những điều kiện dẫn tới đời nhà nước Văn Lang – âu Lạc Thời gian: p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân - Vùng cư trú - Cơ sở kinh tế phát triển: công cụ cải tiến, có phân công lao động - Các quan hệ xã hội: hình thành lạc, chiềng chạ, phân hoá giàu nghèo… - Nhu cầu bảo vệ sản xuất (thuỷ lợi) bảo bệ vùng cư trú (chống ngoại xâm) Câu 4: Những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang – âu Lạc Thời gian: p Phương pháp: trực quan, vấn đáp, đàm thoại,thảo luận Hình thức tổ chức: nhóm,cá nhân - Trống đồng - Thành Cổ Loa A.Kết luận toàn bài: Tóm lại, thời Văn Lang – âu Lạc để lại cho chúng ta: - Tổ quốc( nhà nước Văn Lang - Âu Lạc mở đầu thời kì dựng nước giữ nước) - Thuật luyện kim: sx công cụ lao động - Nông nghiệp lúa nước, với nghành sx trồng trọt chăn nuôi - Phong tục: Nhuộm răng, ăn trầu, ngày tết làm bánh chưng bánh dày - Tín ngưỡng: thờ thần Mặt trời, thần sấm, thần mưa, thần núi.Thờ cúng tổ tiên - Bài học công giữ nước.Trong tình huống, phải cảnh giác với kẻ thù 4.Tổng kết:5p - Dấu tích xuất người đất nước ta? Thời gian? Địa điểm? - Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua giai đoạn ? - Những điều kiện dẫn tới đời nhà nước Văn Lang nhà nước âu Lạc ? - Những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang – âu Lạc ? ? Thời Văn Lang -Âu Lạc để lại cho thành tựu gì? *) Bài tập: Nối đơn vị kiến thức Thời gian Sự kiện Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân GV: Nguyễn Quế Lan 1.Thiên niên kỷ IV-III(TCN) a Nước Văn Lang thành lập 2.Thiên niên kỷ I (TCN) b Âu Lạc rơi vào ách đô hộ nhà Triệu 3.Thế kỷ VII (TCN) c Các quốc gia cổ đại PĐ thành lập 4.Năm 179 (TCN) d Các quốc gia cổ đại P.Tây thành lâp 5.Năm 217 (TCN) 5.Hướng dẫn học tập:1p - Học lại chương I chương II - Chuẩn bị thi HKI XÉT DUYỆT BGH TỔ TRƯỞNG Giáo án Lịch Sử ... khứ lịch sử Vậy lịch sử gì? Có nhiều loại lịch sử, đất đá, loài vật, cối lịch sử mà em học từ sau lịch sử loài người Lịch sử loài người gì? - Là toàn hoạt động người từ xuất đến Theo em lịch sử. .. trọng Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân Chúng ta cần biết lịch sử để làm gì? minh Nhiệm vụ vủa gì? - Quí trọng, biết ơn người làm nên sống ngày nay, phải học lịch sử biết lịch sử, học lịch sử. .. tắc môn học lịch sử Hiểu nguyên tắc phép làm lịch: - Quan sát thời gian mọc, lặn di chuyển Giáo án Lịch Sử Trường thcs Thới Xuân làm lịch: GV: Nguyễn Quế Lan mặt trời, mặt trăng làm lịch Thời gian:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn thị quế lan , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn thị quế lan , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn thị quế lan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay