Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn quang vinh 2

82 10 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:50

Ngày soạn : 21/08/2016 tuần Ngày dạy : 22/08/2016 tiết MỞ ĐẦU: Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MƠN LỊCH SỬ I – Mục tiêu Kiến thức: Xã hội lồi người có lịch sử hình thành phát triển Mục đích học tập lịch sử Phương pháp học tập lịch sử Về tư tưởng, tình cảm: bước đầu bồi dưỡng cho học sinh ý thức tính xác ham thích học tập mơn Về kỹ năng: bước đầu giúp HS có kỹ liên hệ thực tế quan sát II Định hướng phát triển lực -Năng lực chung : nghe, hiểu, quan sát so sánh -năng lực chun biệt : Rút phát triển lịch sử lồi người từ thấp đến cao III Phương pháp, phương tiện dạy học Phương pháp Phát vấn, sử dụng tài liệu tham khảo, tranh ảnh Phương tiện Giáo viên chuẩn bị: SGK, tranh ảnh đồ treo tường, sách báo có nội dung liên quan đến nội dung học - HS chuẩn bị: tranh ảnh có liên quan đến nội dung học IV – Tiến trình dạy học : ổn định lớp : giáo viên giới thiệu mơn học Kiểm tra cũ hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Lịch sử gì? Chuẩn bị : sách GK, tài liệu tham khảo Giáo viên học sinh Nội dung ghi bảng - Đọc SGK Lịch sử ? ?Có phải từ xuất người, cỏ, vật có hình dạng ngày ? Diễn giảng: vật, người, làng xóm, phố phường, đất nước trải qua q trình hình thành, phát triển biến đổi  q - Lịch sử khứ  lịch sử diễn q  Lịch sử ? khứ - Lịch sử lồi người  Lịch sử lồi người nghiên cứu vấn đề ? tồn hoạt - Nghiên cứu tồn hoạt động người động người  Có khác lịch sử người lịch sử xã hội từ xuất đến ngày lồi người? - Con người, cỏ, vật xung quanh sinh ra, lớn lên  Lịch sử biến đổi mơn khoa học - Con người: cá thể - Lồi người: tập thể, liên quan đến tập thể Năng lực hình thành cho học sinh sau kết thúc hoạt động : so sánh, rút kết luận Hoạt động 2: Học lịch sử để làm ? Chuẩn bị : tranh ảnh, HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH NỘI DUNG  Nhìn vào tranh, em thấy khác với lớp học trường em Học lịch sử để làm gì? ? Em có hiểu có khác khơng? -Thấy khác biệt so với ngày như: lớp học, thầy trò, bàn ghế…  Theo em, có cần biết thay đổi khơng? Tại lại có thay đổi đó? Những thay đổi chủ yếu người tạo nên -Hiểu cội nguồn tổ tiên, dân tộc  Học lịch sử để làm gì? -ơng cha sống lao -Hiểu cội nguồn dân tộc động để tạo nên đất -Q trọng có -Biết ơn người làm trách nhiệm đối nước, q trọng có với đất nước -Biết ơn người làm biết phải làm cho đất  Em lấy dụ sống gia đình, q hương nước em để thấy rõ cần thiết phải biết lịch sử? Năng lực cần hình thành: so sánh, liên hệ thực tế c Hoạt động 3: Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử? Chuẩn bị : câu chuyện truyền thuyết, tài liệu HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH NỘI DUNG  Tại lại biết rõ sống ơng bà, cha Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử? mẹ? -Dựa vào lời mơ tả truyền từ đời qua đời khác Các kho truyện dân gian:Truyền thuyết, Thần thoại, Cổ -Tư liệu truyền miệng tích…  Dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử? - -Những di tích, đồ vật người xưa giữ -Những ghi, sách vở, in, khắc chữ viết… -Tư liệu vật -Bia tiến sĩ -Tư liệu vật (di tích di vật) -Tài liệu chữ viết -Nhờ chữ khắc bia  Hãy kể tư liệu truyền miệng mà em biết?  Thế gọi tư liệu vật, chữ viết?  Quan sát hình 2, theo em, loại tư liệu nào?  Bia đá thuộc loại gì? -Tư liệu thành văn  Đây loại bia gì?  Tại em biết bia tiến sĩ ? Năng lực hình thành cho học sinh : so sánh, liên hệ thực tế câu hỏi củng cố: - Trình bày cách ngắn gọn lịch sử gì? - Lịch sử giúp em hiểu biết gì? - Tại cần phải học lịch sử? - Giải thích danh ngơn: “Lịch sử thầy dạy sống” – Xi-xê-rơng - Trả lời câu hỏi SGK - Xem trước bài: “ Cách tính thời gian lịch sử” Ngày soạn: 27/08/2016 Ngày dạy : 29/082016 Tuần Tiêt CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I – Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu cách tính thời gian lịch sử Biết khái niệm : kỉ, thập kỉ, thiên niên kỉ Về kỹ năng: Kỉ vận dụng kiến thức vào sống Về tư tưởng, tình cảm: Học sinh u thích mơn học, có thái độ tơn trọng lịch sử II Định hướng phát triển lực -Năng lực chung : nghe, hiểu -năng lực chun biệt : vận dụng kiến thức lịch sử vào sống III phương pháp, phương tiện dạy học Phương pháp : Phát vấn, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học, phương tiện dạy học - Quả địa cầu, - HS chuẩn bị: tranh ảnh có liên quan đến nội dung học IV – Tiến trình dạy học Ổn định lớp kiểm tra cũ : Lịch sử gì? Học lịch sử để làm gì? Hoạt động thầy trò a Hoạt động 1: Tại phải xác định thời gian? Chuẩn bị : SGK, hình ảnh HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG  Tại phải xác định thời gian? 1.Tại phải xác định thời gian? Cho HS đọc SGK  Xem lại hình 1, em có thề -Để xếp kiện nhận biết trường làng hay bia đá lịch sử lại theo thứ tự thời gian dựng lên cách dây năm? Quan sát hình để rút kết luận -Là ngun tắc việc tìm hiểu học  Chúng ta có cần biết thời gian dựng tập lịch sử bia Tiến sĩ khơng ? Rất cần thiết giúp hiểu biết nhiều điều, ngun tắc quan trọng lịch sử -Khơng phải tiến sĩ đỗ năm, -Việc xác định thời gian phải có người trước, người sau dựa vào hoạt động Mặt -Bia dựng cách bia lâu  Dựa vào đâu cách nào, người trời Mặt trăng tính thời gian? -Hiện tượng tự nhiên lặp lặp lại  có quan hệ chặt chẽvới hoạt động Mặt trời Mặt trăng Năng lực hình thành sau kết thúc hoạt động : nhận xét, rút kết luận b Hoạt động 2: Người xưa tính thời gian nào? Chuẩn bị: SGK, tờ lịch cũ HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNG  Người xưa vào đâu để làm lịch Người xưa tính thời gian nào? ? -Thời gian mọc lặn, di chuyển Mặt trời, -Dựa vào thời gian mọc lặn, di chuyển Mặt trời, Mặt trăng Mặt trăng để làm lịch mà người xưa làm lịch -Cho HS xem bảng ghi “Những ngày lịch sử kỷ niệm” có đơn vị thời gian có loại lịch sử ? -Có cách tính thời gian: Phân biệt: + Am lịch: Dựa vào di chuyển +Am lịch Măt trăng quanh Trái đất + Dương lịch + Dương lịch: Dựa vào di chuyển Trái đất quanh Mặt -Giải thích âm lịch dương lịch: + Am lịch: Mặt trăng Trái đất, tính tháng, trời năm + Dương lịch: Trái đất Mặt trăng, tính năm  Người xưa phân chia thời gian ? -Một tháng: 29-30 ngày -Một năm: 360-365 ngày -Theo ngày, tháng, năm, giờ, phút… Năng lực hình thành: liên hệ thực tế c Hoạt động 3: Thế giới có cần thứ lịch chung hay khơng ? chuẩn bị: bảng kiện lịch sử HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG -Giải thích việc thống cách tính thời Thế giới có cần thứ lịch gian? chung hay khơng ? -Cho ví dụ quan hệ nước ta với nước khác bạn bè, anh em xa -Cơng lịch dương lịch cải tiến hồn chỉnh để dân tộc sử  Tại Cơng lịch sử dụng phổ biến dụng giới? Chính xác, hồn chỉnh -Cơng lịch lấy năm chúa Giê-xu đời năm cơng -Cơng lịch dương lịch cải tiến hồn ngun -Theo Cơng lịch: chỉnh để dân tộc sử dụng + năm có 12 tháng hay 365  Một năm có ngày ? ngày(năm nhuận có thêm ngày) 365 ngày  Nếu chia số ngày cho 12 tháng số ngày + 100 năm: kỷ cơng lại bao nhiêu? Thừa bao nhiêu? + 1000 năm: thiên niên kỷ Phải làm nào? -Giải thích năm nhuận: năm lần (Thêm ngày cho tháng 2) -Cho HS xác định cách tính kỷ, thiên niên kỷ -100 năm kỷ -1000 năm thiên niên kỷ -Vẽ trục năm lên bảng giải thích cách ghi: trước sau cơng ngun Cơng ngun 179 111 50 40 248 542 Năng lực hình thành sau kết thúc hoạt động : liên hệ thực tế Củng cố: Tính khoảng cách thời gian ( theo kỷ theo năm) kiện ghi bảng, SGK so với năm Theo em, tờ lịch có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch? Thế kỷ XV năm đến năm nào? Năm 696 Tr.CN thuộc vào thiên niên kỷ nào? 40 năm sau Cơng ngun 40 năm Tr.CN, năm trước năm nào? Nói 2000 năm TrCN Như cách ta nghìn năm? Một vật cổ chơn năm 1000 Tr.CN Đến năm 1985 đào lên Hỏi vật nằm đất năm? Phần Một: Khái qt lịch sử giới cổ đại Chủ đề : Xã hội cổ đại NỘI DUNG 1: XÃ HỘI NGUN THỦY NỘI DUNG : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG NỘI DUNG 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY NỘI DUNG 4: VĂN HĨA CỔ ĐẠI Ngày soạn: 04/09/2016 Tiết 3: HĐ1 XÃ HỘI NGUN THUỶ I – MỤC TIÊU BÀI DẠY : Kiến thức: Giúp HS hiểu nắm điểm sau đây: - Sự xuất người Trái đất : thời điểm, động lực - Sự khác Người tối cổ Người tinh khôn - Vì xã hội nguyên thuỷ tan rã : sản xuất phát triển, nảy sinh cải dư thừa ; xuất giai cấp ; nhà nước đời - Nêu xuất quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây (thời điểm, đòa điểm) - Trình bày sơ lược tổ chức đời sống xã hội quốc gia cổ đại - Nêu thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông (lòch, chữ tượng hình, toán học, kiến trúc) phương Tây (lòch, chữ a,b,c, nhiều lónh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc) Kĩ : Quan sát hình ảnh So sánh, Kĩ giải thích vấn đề Thái độ Tơn trọng thật lịch sử Biết nhìn nhận lịch sử theo cách vật mức độ thấp u thích mơn học II Định hướng phát triển lực Năng lực chung : Nhận biết , tự học giải vấn đề Năng lực chun biệt : giải thích kiện lịch sử diễn theo quy luật logic nó, bước đầu hiểu nguồn gốc phát triển có biến đổi cơng cụ lao động III phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm, sử dụng thiết bị dạy học Giáo viên sử dụng số đoạn miêu tả đời sống, phong tục, tập qn số tộc người giới tàn dư sống ngun thuỷ xa xưa giới thiệu báo, tạp chí Tư liệu giảng dạy giới cổ đại phương tiện - Ảnh sống người ngun thuỷ - HS chuẩn bị tranh ảnh vật cơng cụ lao động, đồ trang sức Tranh ảnh kiến trúc điêu khắc của thành tựu văn hóa phương Đơng phương Tây IV – Tiến trình dạy học ổn định lớp kiểm tra cũ: Người xưa tính thời gian nào? a Hoạt động 1: Con người xuất nào? Chuẩn bị : câu chuyện sống người ngun thủy, giải thích nguồn gốc lồi người theo tơn giáo HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG  Con người xuất nào? Con người xuất nào? Đọc SGK (từ cách đến …) -Giúp HS phân biệt khác Vượn cổ -Cách khoảng hàng Người tối cổ: + Vượn cổ: hình người, sống cách khoảng 5-15 chục triệu năm lồi Vượn cổ triệu năm, kết q trình tiến hố từ động vật xuất trở thành Người tối cổ bậc cao + Người tối cổ: dấu tích lồi vượn hai chân, hai chi trước biết cầm nắm, hộp sọ -Sống theo bầy gồm vài phát triển, sọ não lớn biết sử dụng chế tạo cơng cụ  Sự khác biệt lớn Vượn Người điểm chục người -Hái lượm săn bắt ? Việc chế tạo cơng cụ sản xuất, Người có đơi tay khéo -Sống hang động, mái lều léo, óc phát triển -Biết ghè đẽo đá, làm cơng cụ  Đời sống Người tối cổ ? -Kiếm sống săn bắt hái lượm, biết chế tạo cơng -Tìm lửa biết sử dụng cụ lao động, biết sử dụng lấy lửa cách cọ xát đá lửa  Cuộc sống bấp bênh Năng lực hình thành: giải thích, miêu tả sống người ngun thủy b Hoạt động 2: Người tinh khơn sống nào? Chuẩn bị : ảnh người tinh khơn người tối cổ HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH NỘI DUNG  Người tinh khơn khác Người tối cổ điểm 2.Người tinh khơn sống nào? nào? Người tinh khơn: bàn tay nhỏ, khéo léo, ngón tay -Trải qua hàng triệu năm, linh hoạt, hộp so phát triển, trán cao, mặt phẳng, thể Người tối cổ trở thành Người tinh khơn gọn linh hoạt -Sống thành bầy theo thị tộc -Người tối cổ: ngược lại (cùng huyết thống)  Người tinh khơn sống nào? Sống theo bầy -Biết trồng trọt, chăn ni,  Thị tộc gì? làm đồ gốm, đồ trang sức Thị tộc tổ chức gồm người có huyết thống  Đời sống Người tinh khơn nào? -Biết trồng trọt chăn ni, làm đồ trang sức Năng lực hình thành: so sánh c.Hoạt động 3: Vì xã hội ngun thuỷ tan rã? Chuẩn bị : vật phục chế : cơng cụ đồng, đá HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG  Cơng cụ lao động chủ yếu Người tinh khơn 3.Vì xã hội ngun thuỷ tan rã? chế tạo gì? -Khoảng 4000 năm Tr.CN, -Cơng cụ đá người phát kim  Hạn chế cơng cụ đá? loại để chế tạo cơng cụ Dễ vỡ, khơng đem lại suất cao -Cơng cụ kim loại đời  Đến thời gian người phát kim giúp người có thể: + Khai phá đất hoang loại? Đó kim loại gì? -Khoảng 4000 năm Tr.CN  Đồng ngun chất  + Tăng diện tích trồng trọt + Sản phẩm làm nhiều, Đồng thau (pha thiếc) dư thừa  XHNT tan rã, nhường  Tác dụng cơng cụ kim loại? Giúp khai phá đất hoang, tăng suất lao động, sản chỗ cho xã hội có giai cấp phẩm làm nhiều  Dư thừa  Sản phẩm dư thừa dã làm cho xã hội phân hố ? - Phân hố giàu nghèo  xã hội ngun thuỷ tan rã Tiết :Nội dung 2: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐƠNG Hoạt động 1: Các quốc gia cổ đại phương Đơng hình thành đâu từ bao giờ? Chuẩn bị: lược đồ quốc gia cổ đại HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNG  Các quốc gia đời đâu? Từ bao giờ? Các quốc gia cổ đạiphương Các lưu vực sơng lớn (cuối thiên niên kỷ IV Đơng hình thành đâu từ đầu thiên niên kỷ III Tr.CN) Hình thành lưu vực sơng lớn  Tại lại đời dòng sơng lớn? - Hình thành vào cuối thiên niên - Đất đai màu mỡ nước có đủ quanh năm kỷ IV – đầu thiên niên kỷ III TCN  Họ sống nghề chính?  Muốn cho nơng nghiệp đạt suất cao họ phát huy khả gì? - Đất đai màu mỡ nước có đủ quanh năm -Nhờ có đất phù sa màu mỡ nước tưới đầy đủ, sản xuất nơng nghiệp cho suất cao, lương thực dư thừa  Vấn đề phát sinh? Xã hội có giai cấp hình thành  Kể tên quốc gia cổ đại phương Đơng? -Ai Cập, An Độ,Lưỡng Hà, Trung Quốc Năng lực hình thành : nhận biết Hoạt động 2: Xã hội cổ đại phương Đơng bao gồm tầng lớp nào? Chuẩn bị: sơ đồ tầng lớp quốc gia cổ đại phương Đơng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNG  Xã hội cổ đại có tầng lớp nào? 2.Xã hội cổ đại phương Đơng bao gồm tầng lớp nào? -Nơng dân cơng xã, q tộc nơ lệ Có tầng lớp bản: -Cư dân chủ yếu làm nghề nơng  phận -Nơng dân cơng xã: chiếm số đơng, đơng đảo lực lượng sản xuất giữ vai trò chủ yếu sản xuất xã hội -Q tộc: có nhiều cải quyền  Nghĩa vụ nơng dân ? -Nhận ruộng đất cơng xã cày cấy  nộp phần thu hoạch, lao dịch khơng cơng cho q -Nơ lệ: phục dịch cho q tộc tộc  Cuộc sống họ phụ thuộc vào ai? Q tộc, quan lại có nhiều cải, quyền  Đứng đầu quan lại ai?  nơ lệ, dân nghèo nhiều lần Đứng đầu Vua có quyến lực tối cao dậy (Lưỡng Hà 2300 Tr.CN, Ai Cập lĩnh vực 1750 Tr.CN)  Hầu hạ vua, q tộc ai? -Nơ lệ -Cho HS quan sát hình tìm hiểu luật hamurabi thần Samat trao luật cho vua Hamuarabi  Em có nhận xét đạo luật này?  Qua đạo luật,em nghĩ người cày có ruộng? -Sự quan tâm nhà nước  khuyến khích 10  Ngun nhân dẫn tới -Thấy thống khổ nhân dân ách thống khởi nghĩa Phùng Hưng ? trị tàn bạo Cao Chính Bình (năm 766, Cao Chính Bình cử sang hộ An Nam Khét tiếng bạo ngược, ngang tàn, đánh thuế nặng để vơ vét  Vì khởi nghĩa cải Phùng Hưng -Vì sách bóc lột nặng nề nhà Đường, dân người hưởng ứng?  Cuộc khởi nghĩa ốn hận bọn hộ Phùng Hưng đem lại kết -Giành lại độc lập,tự đặt máy cai trị … ?  Việc nhân dân lập đền thờ -Thể lòng biết ơn Phùng Hưng nói lên điều người có cơng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành ? lại quyền làm chủ 766-791) a.Tiểu sử (sgk) b.Diễn biến: -Năm 766, Phùng Hưng em Phùng Hải khởi nghĩa Đường Lâm (Ba Vì – Hà Tây) -Phùng Hưng bao vây thành Tống Bình Cao Chính Bình lo sợ chết -Phùng Hưng chiếm thành Tống Bình, đặt việc cai trị -Được năm Phùng Hưng mất, Phùng An lên nối nghiệp cha -Năm 791, nhà Đường đem qn đàn áp, Phùng An hàng C Kết luận tồn bài: Chính sách thống trị lực phong kiến phương Bắc nhân dân ta tàn bạo Khơng cam chịu kiếp sống nơ lệ, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh, tiêu biểu khởi nghĩa lớn: Mai Thúc Loan, Phùng Hưng Các khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất dân tộc ta Củng cố: - Chính sách hộ nhà Đường có thay đổi so với trước ? - Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Diễn biến khởi nghĩa Phùng Hưng Dặn dò: - Học bài, làm tập sách thực hành - Xem trước “Nước Cham – Pa từ kỷ II đến kỷ X” 68 Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X Tiết 29: I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: - Q trình thàn lập phát triển nước Cham-pa, từ nước Lâm Ap huyện Tượng Lâm đến quốc gia lớn mạnh, sau dám cơng quốc gia Đại Việt - Những thành tựu bật kinh tế văn hố Cham-pa từ kỷ II đến kỷ X Về tư tưởng, tình cảm: Làm cho HS nhận thức sâu sắc người Chăm thàn viên đại gia đình dân tộc Việt Nam Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện kỹ đọc đồ lịch sử - Kỹ đánh giá, phân tích Trọng tâm: - Nước Cham-pa độc lập đời - Tình hình kinh tế, văn hố Cham-pa từ kỷ II đến kỷ X II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Lược đồ phóng to “Giao Châu Cham-pa kỷ VI-X” - Sưu tập tranh ảnh đền, tháp Chăm III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : On định lớp Kiểm tra cũ : - Chính sách hộ nhà Đường có thay đổi so với trước ? - Diễn biến khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Diễn biến khởi nghĩa Phùng Hưng Giảng mới: A Giới thiệu bài: Đến cuối kỷ II, nhà Hán suy yếu, khơng thể kiểm sốt vùng đất phụ thuộc, đất xa Giao Châu Nhân dân huyện Tượng Lâm, huyện xa quận Nhật Nam, lợi dụng hội dậy lật độ ách thống trị nhà Hán lập nước Lâm Ap, sau đổi thành Cham-pa Nhân dân Cham-pa vốn khéo tay, cần cù, xây dựng quốc gia hùng mạnh Họ để lại cho đời sau nhiều thành qch, đền tháp tượng độc đáo Quan hệ nhân dân Cham-pa với cư dân khác Giao Châu mật thiết đời sống vật chất tinh thần B Nội dung giảng mới: a Hoạt động 1: Nước Cham-pa độc lập đời -GV: sử dụng đồ để 1.Nước Cham-pa độc giới thiệu vị trí huyện lập đời Tượng Lâm Năm 111 -Huyện Tượng Lâm TrCN chiếm Au Lạc, chia (thuộc quận Nhật Nam), thành quận: Giao Chỉ, nơi sinh sống người Cửu Chân Nhật Nam -Từ Hồng Sơn đến Quảng Chăm cổ  Địa bàn, lạc, văn Nam, lạc Dừa cổ, văn hố Sa Huỳnh -Cuối kỷ II nhân dân hố? -Qn Hán chiếm đất Giao Châu nhiều lần người Chăm cổ, sát nhập dậy, nhà Hán khơng kiểm 69  Huyện Tượng Lâm đời vào Nhật Nam, đặt sốt đất xa huyện Tượng Lâm (từ đèo hồn cảnh ? Hải Vân đến đèo Đại -Năm 192-193, Khu Liên Lãnh) lãnh đạo nhân dân Tượng -Nhà Hán suy yếu nên Lâm giành độc lập   Nước Lâm Ap đời khơng kiểm sốt xưng vua, đặt tên nước vùng đất xa, Tượng Lâm Ap hồn cảnh ? Lâm  Có phải nhà Hán suy -Khơng, -Dùng lực lượng qn yếu nên nhân dân Tượng sách thống trị tàn bạo để mở rộng lãnh thổ Đổi Lâm dậy giành độc lập nhà Hán nên nhân dân khởi tên nước Cham-pa, nghĩa đóng Sin-ha-pu-ra khơng ? (Trà Kiệu-Quảng Nam)  Vì nhân dân huyện Tượng Lâm lật đổ ách -Vì Tượng Lâm huyện thống trị tàn bạo nhà xa Hán, nhân dân huyện khác khơng lật đổ -Dùng lực lượng qn ?  Quốc gia Lâm Ap dùng tiến hành chiến tranh xâm lược (Đại Việt) biện pháp để khơng -Diễn hoạt động ngừng mở rộng lãnh thổ ?  Em có nhận xét q qn sự, cơng nước láng giềng để mở rộng lãnh trình thành lập mở rộng thổ nước Cham-pa ? b Hoạt động 2: Tình hình kinh tế, văn hố Cham-pa từ kỷ II đến kỷ X  Nguồn sống cư -Nơng nghiệp: trồng lúa 2.Tình hình kinh tế, văn nước, năm vụ, ruộng hố Cham-pa từ kỷ dân Cham-pa ? bậc thang sườn đồi núi, II đến kỷ X a.Kinh tế:  Ngồi nơng nghiệp, họ xe guồng nước -Cây cơng nghiệp, ăn -Nơng nghiệp: trồng loại ? quả, khai thác lâm thổ sản + Sử dụng cơng cụ sắt,  Về thủ cơng nghiệp ? -Làm đồ gốm trồng lúa vụ/năm  Về thương nghiệp ? -Trao đổi, bn bán với + Sáng tạo guồng nước quận Giao Châu, Trung + Trồng ăn quả, cơng nghiệp  Em nhận xét trình Quốc An Độ độ phát triển kinh tế -Họ đạt đến trình độ + Đánh cá Cham-pa từ kỷ II đến phát triển kinh tế nhân -Cơng nghiệp: khai thác dân vùng xung quanh lâm thổ sản kỷ X ?  Trình độ phát triển -Biết sử dụng sắt, sức kéo trâu bò -Thương nghiệp: trao đổi, nhân dân Cham-pa thể -Trồng lúa vụ, trồng bn bán với Giao Châu, điểm ? loại cơng nghiệp, ăn Trung Quốc, An Độ trái -Bn bán với nước xung quanh b.Văn hố: -Có chữ viết riêng (Chữ ] Thành tựu văn hố quan 70 trọng người Chăm ?  Qua hai ảnh “Khu thánh địa Mỹ Sơn” “Tháp Chàm Phan Rang”, em có nhận xét văn hố dân tộc Chăm ?  Quan hệ người Chăm người Việt ? -Có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn An Độ -Sáng tạo nghệ thuật kiến trúc độc đáo điêu khắc, đậm đà sắc dân tộc Phạn) -Theo đạo Bàlamơn đạo Phật -Sáng tạo nghệ thuật kiến trúc điêu khắc độc đáo  Người Chăm người Việt có mối quan hệ chặt -Nhiều dậy chẽ lâu đời nhân dân Tượng Lâm Nhật Nam nhân dân Giao Châu ủng hộ, ngược lại họ dậy hưởng ứng khởi nghĩa Hai Bà Trưng C Kết luận tồn bài: Như từ nước Lâm Ap nhỏ bé từ kỷ II đến kỷ X trở thành quốc gia Chăm-pa, có lực lượng qn hùng mạnh, kinh tế, văn hố phát triển ngang tầm với nước xung quanh Do vận động lịch sử Chăm-pa trở thành phận quốc gia Đại Việt, người Chăm trở thành phần đại gia đình dân tộc Việt Nam Văn hố Chăm-pa góp phần làm phong phú văn hố Việt Nam nói chung Củng cố: - Nước Cham-pa thành lập phát triển ? - Nêu thành tựu văn hố kinh tế nước Chăm-pa ? Dặn dò: - Học bài, làm tập sách thực hành - Photo hình 51 dán vào tập - Xem trước “On tập chương III” 71 Bài 25: ƠN TẬP CHƯƠNG III Tiết 30: I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: Giáo viên khắc sâu kiến thức chương III - Từ sau thất bại An Dương Vương năm 179 đến trước chiến thắng Bạch Đằng năm 938, đất nước ta bị triều đại phong kiến Trung Quốc thống trị, sử cũ gọi thời kỳ thời kỳ Bắc thuộc - Chính sách cai trị lực phong kiến phương Bắc nhân dân ta thâm độc tàn bạo Khơng cam chịu kiếp sống nơ lệ, nhân dân ta liên tục dậy đấu tranh, tiêu biểu khởi nghĩa: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng - Trong thời kỳ Bắc thuộc, bị bóc lột tàn nhẫn, bị chèn ép, khống chế nhân dâ n ta cần cù, bền bỉ lao động sáng tạo để trì sống, thúc đẩy kinh tế nước nhà tiến lên Về tư tưởng tình cảm: làm cho HS nhận thức sâu sắc tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập đất nước, ý thức vươn lên, bảo vệ văn hố dân tộc Về kỹ năng: Bồi dưỡng kỹ thống kê kiện theo thời gian Trọng tâm: - Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc - Sự chuyển biến kinh tế văn hố xã hội III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : On định lớp Kiểm tra cũ - Nước Cham-pa thành lập phát triển ? - Nêu thành tựu văn hố kinh tế nước Chăm-pa ? Giảng mới: A Giới thiệu bài: Từ sau An Dương Vương thất bại, Au Lạc rơi vào tay Triệu Đà năm 179 TrCN Từ đến năm 938, nước ta trải qua 1000 năm Bắc thuộc Nhiều khởi nghĩa bùng lên thể tinh thần kiên cường, bất khuấ dân tộc ta Q trình hộ làm cho nhân dân ta sống cảnh khốn kinh tế, văn hố ta bảo tồn phát triển Hơm tìm trang sử oanh liệt để hiểu thêm đất nước, người dân tộc Việt sống ? B Nội dung giảng mới: a Hoạt động 1: Ach thống trị triều đại Trung Quốc nhân dân ta  Tại sử cũ gọi giai đoạn -Sau thất bại An Dương Vương năm 179 TrCN, lịch sử nước ta từ năm 179 nước ta liên tiếp bị triều đại phong kiến phương TrCN đến kỷ X thời kỳ Bắc thống trị hộ  Thời Bắc thuộc Bắc thuộc ? -Tên gọi nước ta qua giai đoạn Bắc thuộc :  Trong thời Bắc thuộc, nước + Nhà Hán: Giao Châu ta bị tên, bị chia ra, + Nhà Ngơ: tách Giao Châu thành Quảng Châu (TQ) nhập vào với quận, huyện Giao Châu (Au Lạc cũ) Trung Quốc với + Nhà Lương: Giao Châu + Nhà Đường: An Nam hộ phủ tên gọi ? -Chính sách cai trị triều đại phong kiến  Chính sách cai trị phương Bắc nhân dân ta tàn bạo, sức vơ 72 triều đại Trung Quốc vét, bóc lột nhân dân ta thời Bắc thuộc ?  Chính sách thâm hiểm -Thâm hiểm sách đồng hố dân tộc ? b Hoạt động 2: Cuộc đấu tranh nhân dân ta thời Bắc thuộc : Tên Người Thời STT khởi lãnh đạo Tóm tắt diễn biến Y nghĩa gian nghĩa Mùa xn năm 40, Hai Bà Hai Bà Hai Bà Trưng khởi nghĩa Mê Linh Năm 40 Trưng Trưng Nghĩa qn nhanh chóng chiếm tồn Giao Châu Năm 248, khởi nghĩa bùnh nổ Triệu Thị Năm 248 Bà Triệu Phú Điền (Thanh Hố) lan Trinh khắp Giao Châu Ý chí Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa Trong vòng chưa đầy tâm Năm tháng, nghĩa qn chiếm hầu Lý Bí Lý Bí giành 542-602 hết quận, huyện Mùa xn lại độc 544, Lý Bí lên ngơi hồng đế, lập, chủ tặt tên nước Vạn Xn quyền Năm 722, Mai Thúc Loan kêu Tổ gọi nhân dân khởi nghĩa Nghĩa quốc Năm 722 Mai Thúc Mai Thúc qn nhanh chónh chiếm Loan Loan Hoan Châu Ong xưng đế (Mai Hắc Đế ) Năm 776, Phùng Hưng em Năm Phùng Phùng Phùng Hải khởi nghĩa Đường 776-791 Hưng Hưng Lâm Nghĩa qn nhanh chóng chiếm thành Tống Bình c Hoạt động 3: Sự chuyến biến kinh tế văn hố – xã hội:  Hãy nêu biểu cụ -Kinh tế: thể chuyển biến + Nghề rèn sắt, thủ cơng phát triển kinh tế , văn hố nước ta + Nơng nghiệp biết sử dung trâu bò, làm thuỷ lợi -Văn hố: thời Bắc thuộc ? + Chữ Hán, đạo Phật, Nho truyền vào nước ta + Nhân dân giữ tiếng nói phong tục tập qn dân tộc -Xã hội: có phân hố (sơ đồ)  Theo em, sau 1000 năm -Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên ta bị hộ , tổ tiên để lại cho chúng ta: giữ phong tục, tập + Lòng u nước + Tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập đất nước qn ? + Ý thức vươn lên bảo vệ văn hố dân tộc -Tổ tiên giữ tiếng nói  Ý nghĩa điều ? phong tục nếp sống với đặc trưng riêng 73 dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giày, bánh chưng Chứng tỏ sức sống mãnh liệt mặt dân tộc ta C Kết luận tồn bài: Trong 1000 năm Bắc thuộc, nhân dân ta ln đứng lên đấu tranh để giành độc lập dân tộc, thể lòng u nước nồng nàn nhân dân ta Dân tộc ta ln đấu tranh bền bỉ, kiên trì để giành độc lập Điều thể loạt khởi nghĩa Trong thời gian này, bọn phong kiến phương Bắc tìm cách để đồng hố dân tộc ta, dân tộc ta tiếp thu mặt tích cực tiến bộ, kiên chống lại mặt hạn chế, phản động để bảo vệ sắc văn hố dân tộc Củng cố: - Tại sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TrCN đến kỷ X thời Bắc thuộc ? - Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta bị tên, bị chia ra, nhập vào với quận, huyện Trung Quốc với tên gọi khác ? Hãy thống kê cụ thể qua giai đoạn bị hộ ? - Chính sách cai trị triều đại phong kiến Trung Quốc nhân dân ta thời Bắc thuộc nào? Chính sách thâm hiểm họ ? - Hãy lập bảng thống kê khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc - Hãy nêu biểu cụ thể chuyển biến kinh tế, văn hố nước ta thời Bắc thuộc ? - Sau 1000 năm bị hộ, tổ tiên giữ phong tục, tập qn gì? Ý nghĩa điều này? Dặn dò: - Học bài, làm tập sách thực hành - Xem trước “Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương” 74 Tiết 31: Chương IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỶ X Bài 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: - Từ cuối kỷ IX, nhà Đường suy sụp, tình hình Trung Quốc rối loạn Đối với nước ta, chúng khơng thể kiểm sốt trước Khúc Thừa Dụ nhân dậy lật đổ quyền hộ, dựng tự chủ Đây kiện mở đầu cho thời kỳ độc lập hồn tồn Cuộc cải cách Khúc Hạo sau củng cố quyền tự chủ nhân dân ta - Các lực phong kiến Trung Quốc khơng từ bỏ ý đồ thống trị nước ta Dương Đình Nghệ tự chủ, đem qn đánh bại xâm lược lần qn Nam Hán Về tư tưởng, tình cảm: Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, người mở đầu bảo vệ cơng giành chủ quyền hồn tồn cho đất nước, kết thúc thời kỳ 1000 năm bị phong kiến Trung Quốc hộ Về kỹ năng: đọc đồ lịch sử, phân tích, nhận định Trọng tâm: Dương Đình Nghệ chống qn xâm lược Nam Hán (930 – 931) III – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ treo tường “Cuộc kháng chiến chống qn Nam Hán lần thứ (930931) - Tranh ảnh lịch sử VI – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : On định lớp Kiểm tra cũ - Em thống kê khởi nghĩa lớn nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc (Tên, thời gian khởi nghĩa) - Xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc phân hố ? Giảng mới: A Giới thiệu bài: Chúng ta vừa điểm lại đấu tranh nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc, đấu tranh bị bọn thống trị phương Bắc đàn áp, tiêu diệt Nhưng qua đấu tranh thấy đấu tranh giành lại độc lập q trình lâu dài, gian khổ Cho đến kỷ IX, nhà Đường ngày suy yếu, Khúc Thừa Dụ sau Dương Đình Nghệ lợi dụng hội để xây dựng đất nước bảo vệ quyền tự chủ Đó sở ban đầu quan trọng để nhân dân ta tiến lên giành lại độc lập hồn tồn B Nội dung giảng : a Hoạt động 1: Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hồn cảnh ?  Từ cuối kỷ IX, tình -Nhiều khởi nghĩa 1.Khúc Thừa Dụ dựng hình Trung Quốc gặp khó nơng dân nổ (đỉnh cao quyền tự chủ hồn khởi nghĩa cảnh ? khăn ? -GV giới thiệu vài nét Hồng Sào)  nhà Đường -Khúc Thừa Dụ hào trưởng Hồng Châu Khúc Thừa Dụ (theo sgk) suy yếu  Trong hồn cảnh -Tiết độ sứ Độc Cơ Tổn bị (Hải Dương), tính khoan Khúc Thừa Dụ dựng quyền giáng chức, Khúc Thừa Dụ hồ, thương người, dậy xưng Tiết độ sứ người mến phục tự chủ ? -Giữa năm 905, nhân lúc  Tiết độ sứ: chức quan 75 cai quản đơn vị hành lớn gồm nhiều châu, quận  Theo em việc nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa ? -GV: chức quan nhà Đường An Nam, phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam thuộc nhà Đường  Sau Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo lên thay xây dựng đất nước theo đường lối ? nhà Đường suy yếu, Khúc -Chế độ hộ bọn Thừa Dụ dậy chiếm phong kiến phương Bắc đối thành Tống Bình, xưng với nước ta chấm dứt Tiết độ sứ mặt danh nghĩa -Năm 906, nhà Đường buộc phải cơng nhận  đất nước ta giành quyền tự chủ -Xây dựng đất nước theo đường lối “Chính cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân n vui -Chia lại khu vực hành chính, cử người trơng coi  Hãy nêu việc làm đến tận xã, định lại mức thuế, bãi bỏ thứ lao Khúc Hạo ? dịch nặng nề, lập lại hộ -Xây dựng quền độc  Những việc làm Khúc lập dân tộc, sống người Việt người Việt tự Hạo nhằm mục đích ? cai quản tự định tương lai -Đất nước ta giành  Điều chứng tỏ quyền tự chủ Đó la bước đầu cho giai đoạn chuyển việc ? tiếp sang thời đại độc lập hồn tồn -Năm 907 ơng mất, Khúc Hạo lên thay tiếp tục xây dựng đất nước độc lập lâu dài b Hoạt động 2: Dương Đình Nghệ chống qn xâm lược Nam Hán (930 – 931) -GV: Nhà Đường suy yếu, 2.Dương Đình Nghệ năm 917, Lưu Nham (em chống qn xâm lược Lưu An) bọn quan lại Nam Hán (930 – 931) nhà Đường cũ ủng hộ  tự -Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mỹ lên xưng hồng đế, thành lập thay, xưng Tiết độ nước Nam Hán, bọn chúng chuẩn bị xâm lược nước ta -Khúc Hạo cử trai sứ  Khi biết nhà Nam Hán có Khúc Thừa Mỹ -Biết âm mưu xâm ý định xâm lược nước ta, sang làm tin lược qn Nam Hán, Khúc Hạo đối phó -Lúc này, tự chủ nước Khúc Thừa Mỹ sai sứ ?  Sự việc nhằm mục ta xây dựng, sang thần phục nhà Hậu Khúc Hạo cử Khúc Thừa Lương để chống lại qn đích ? Mỹ sang làm tin nhằm Nam Hán 76 kéo dài thời gian hồ hỗn để củng cố lực lượng, chuẩn bị đối phó  Sau Khúc Hạo mất, -Cử sứ sang phục nhà Khúc Thừa Mỹ đối phó Hậu Lương với nhà Nam Hán ? -Khơng thần phục nhà Nam  Năm 930, nhà Nam Hán Hán vin vào cớ để xâm -Khúc Thừa Mỹ bị bắt, Lý lược nước ta ? Tiến cử sang làm Thứ  Kết ?  Nền tự chủ ta có sử Giao Châu, đặt quan bảo vệ giữ vững khơng ? hộ Tống Bình -Dương Đình Nghệ -Năm 930, qn Nam Hán sang đánh nước ta, Khúc Thừa Mỹ bị bắt -Năm 931, Dương Đình Nghệ tướng cũ Khúc Hạo cơng thành Tống Bình đánh tan qn tiếp viện Nam Hán  Dương Đình Nghệ tự xưng Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng tự chủ  Cuộc kháng chiến chống qn Nam Hán lần -HS đọc phần diễn biến lãnh đạo ? -GV: diễn biến SGK kháng chiến chống qn Nam Hán lần -Nhân dân ta giành lại quyền tự chủ Dương Đình Nghệ  Cuộc kháng chiến chống qn Nam Hán lần đem lại kết ? C Kết luận tồn bài: Việc giành lại, bảo vệ xây dựng quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương sở ban đầu quan trọng để nhân dân ta tiến lên giành lại độc lập dân tộc hồn tồn, mà đỉnh cao chiến thắng sơng Bạch Đằng Ngơ Quyền năm 938 Củng cố: - Họ Khúc giành lại quyền độc lập cho đất nước làm để củng cố quyền tự chủ - Trình bày diễn biến kháng chiến chống qn xâm lược Nam Hán lần Dặn dò: - Học bài, làm tập sách thực hành - Photo hình 54 dán vào tập - Xem trước “ Ngơ Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938” 77 Bài 27: NGƠ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938 Tiết 32: I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: - Qn Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai hồn cảnh nào? Ngơ Quyền nhân dâ ta chuẩn bị chống giặc tâm chủ động - Đây trận thuỷ chiến lịch sử chống ngoại xâm dân tộc thắng lợi cuối thuộc dân tộc ta Trong trận này, tổ tiên ta vận dụng ba yếu tố : “Thiên thời – địa lợi – nhân hồ” để tạo nên sức mạnh chiến thắng - Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vơ trọng đại lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta Về tư tưởng, tình cảm: - Giáo dục cho HS lòng tự hào ý chí quật cường dân tộc ta - Ngơ Quyền anh hùng dân tộc, người có cơng lao to lớn nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khẳng định độc lập Tổ quốc Về kỹ năng: - Kỹ đọc đồ lịch sử - Kỹ xem tranh lịch sử Trọng tâm: chiến thắng Bạch Đằng năm 938 II – ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC : - Bản đồ treo tường “Ngơ Quyền chiến thắng Bạch Đằng năm 938” phóng to lược đồ - Sử dụng tranh ảnh trang 76, 77, sưu tầm tranh ảnh to có tơ màu III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : On định lớp Kiểm tra cũ : - Họ Khúc giành lại quyền độc lập cho đất nước làm để củng cố quyền tự chủ - Trình bày diễn biến kháng chiến chống qn xâm lược Nam Hán lần Giảng mới: A Giới thiệu bài: Cơng dựng tự chủ họ Khúc, họ Dương kết thúc ách hộ 1000 năm phong kiến Trung Quốc nước ta mặt danh nghĩa Việc dựng tự chủ tạo sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hồn tồn Ngơ Quyền hồn thành sứ mạng lịch sử trận chiến chiến lược, đánh tan ý chí xâm lược kẻ thù, mở thời kỳ độc lập lâu dài Tổ quốc B Nội dung giảng mới: a Hoạt động 1: Ngơ Quyền chuẩn bị đánh qn Nam Hán ? -GV: cho HS đọc SGK để 1.Ngơ Quyền chuẩn giới thiệu sơ lược Ngơ bị đánh qn Nam Hán Quyền -Để đoạt chức Tiết độ sứ ?  Vì Kiều Cơng Tiễn -Làm cho nhân dân ta -Năm 937, Kiều Cơng Tiễn giết Dương Đình giết chết Dương Đình Nghệ Ngơ Quyền bất bình Nghệ để đoạt chức Tiết ? Việc dẫn đến hậu -Nhằm trị tội tên phản bội độ sứ thến ?  Ngơ Quyền kéo qn Kiều Cơng Tiễn, bảo vệ tự chủ đất nước -Ngơ Quyền kéo qn Bắc nhằm mục đích ? 78 -Để chống lại Ngơ Quyền Bắc để trị tội tên phản  Vì Kiều Cơng Tiễn bội  Kiều Cơng Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam -Là người ích kỷ, cỏng rắn cầu cứu nhà Nam Hán cắn gà nhà Hán ?  Hành động cho thấy Kiều Cơng Tiễn -Do Kiều Cơng Tiễn làm -Ngơ Quyền hạ thành Đại phản cầu cứu nhà Nam La, giết Kiều Cơng Tiễn người ?  Cuộc xâm lược nước ta Hán để đối phó với Ngơ chuẩn bị kế hoạch chống ngoại xâm lần thứ hai qn Nam Quyền Hán nổ hồn cảnh -Chứng tỏ bọn phong kiến phương Bắc khơng chịu từ -Ong cho đóng cọc nhọn ? xuống lòng sơng Bạch  Việc nhà Nam Hán tiến bỏ ý chí xâm lược nước ta -Thái tử Lưu Hoằng Tháo Đằng, có qn mai phục hành xâm lược nước ta lần thứ hai chứng tỏ điều huy qn thuỷ, vua Nam hai bên bờ Hán chờ tiếp ứng Quảng ?  Kế hoạch xâm lược Tây qn Nam Hán -Nhanh chóng tiến qn vào thành Đại La, giết Kiều ? Cơng Tiễn, khẩn trương  Nắm tình hình trên, chống giặc -Chủ động:bày kế hoạch Ngơ Quyền chủ động đối đánh qn xâm lược phó ? -Độc đáo: trận địa bãi cọc  Kế hoạch đánh giặc ngầm sơng Bạch Đằng Ngơ Quyền chủ động -HS trả lời phần mơ tả sơng độc đáo chỗ ? Bạch Đằng SGK  Vì Ngơ Quyền chọn sơng Bạch Đằng để xây dựng trận địa bãi cọc ngầm ? b Hoạt động 2: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 -GV: dùng đồ để trình bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng  Tại Ngơ Quyền -Đánh nhử giặc vào sơng huy qn ta cầm cự với Bạch Đằng, lúc thuỷ triều dâng lên tràn ngập bãi địch ?  Lúc thuỷ triều xuống nước cọc, đưa giặc vượt qua bãi biển đổ sơng hay đổ cọc ngầm -Cho HS đọc phần diễn biển? -GV giải thích tranh hình: biến SGK thuyền địch to lớn, kềng khơng thề khỏi trận địa bãi cọc lúc nhơ lên nước triều rút Thuyền qn ta nhỏ, nhẹ, dễ dàng luồn lách qua 2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 -Năm 938, Lưu Hoằng Tháo cầm đầu thuỷ qn Nam Hán tiến đánh nước ta -Ngơ Quyền cho thuyền nhẹ đánh nhử qn Nam Hán vào cửa sơng Bạch Đằng lúc nước triều lên -Lưu Hoằng Tháo đốc qn đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm vào sơng 79 hàng cọc, chủ động, dũng mảnh xơng vào tiêu diệt qn thù  Vì soa nói: trận chiến sơng Bạch Đằng năm 938 chiến thắng vĩ đại dân tộc ta? Bạch Đằng -Với chiến thắng nhân -Lúc thuỷ triều xuống, dân ta đập tan hồn tồn qn ta phản cơng mưu đồ xâm chiếm nước ta liệt bọn phong kiến phương Bắc, khẳng định độc -Đồn thuyền địch va vào lập Tổ quốc bãi cọc nhọn tan vỡ -Đã huy động sức đắm nhiều Tướng  Ngơ Quyền có cơng mạnh tồn dân, tận dụng Hoằng Tháo bỏ mạng, kháng vị trí địa nửa qn bị tiêu diệt chiến chống qn Nam Hán sơng Bạch Đằng, chủ động xâm lược nước ta lần thứ đưa kế hoạch cách + Kết quả: Cuộc kháng đánh giặc độc đáo – bố trí chiến thắng lợi hồn tồn hai ? -GV: hướng dẫn HS phân trận địa cọc để làm nên + Ý nghĩa: tích câu nói Lê Văn chiến thắng vĩ đại dân -Ý đồ xâm lược qn Nam Hán bị đè bẹp Hưu để hiểu rõ ý nghĩa tộc -Mở thời kỳ mới: thời trọng đại chiến thắng -Sự lãnh đạo tài tình kỳ độc lập lâu dài Tổ Bạch Đằng năm 938  Ngun nhân thắng lợi Ngơ Quyền, đồn kết quốc tồn dân -Chấm dứt hẳn thời kỳ bị kháng chiến ? phong kiến Trung Quốc hộ (1000 năm) C Kết luận tồn bài: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ghi vào lịch sử chiến cơng hiển hách, “một vũ cơng cao cả, vang dội đến nghìn thu há phải lừng lẫy thời giờmà thơi đâu!” Chiến thắng vang dội thành biểu tài qn ý chí thắngcủa người anh hùng dân tộc Ngơ Quyền, đồng thời thành kháng chiến anh dũng nhân dân ta sau 30 làm chủ đất nước Nó khẳng định quyền làm chủ nhân dân tatrên miền đất tổ tiên thời Văn Lang – Au Lạc tạo thêm niềm tin, niềm tự hào sâu sắc bước đường xây dựng đất nước độc lập, tự chủ sau Củng cố : - Tại qn Nam Hán xâm lược nước ta lần hai ? - Diễn biến trận chiến sơng Bạch Đằng ? - Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa to lớn nào? Nêu ngun nhân thắng lợi kháng chiến? Dặn dò: - Học bài, làm tập sách thực hành - Photo hình 55 dán vào tập - Xem trước On tập 80 Bài 28: ƠN TẬP Tiết 33: I – MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: Giúp HS hệ thống hố kiến thức lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc xa xưa đến kỷ X: - Các giai đoạn phát triển từ thời dựng nước đến thời Văn Lang – Au Lạc - Những thành tựu văn hố tiêu biểu - Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành lại độc lập cho Tổ quốc - Những anh hùng dân tộc Về tư tưởng, tình cảm: - Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, lòng u nước chân cho HS - u mến, biết ơn anh hùng dân tộc, hệ tổ tiên có cơng xây dựng bảo vệ đất nước - Ý thức vươn lên xây dựng đất nước Về kỹ năng: - Rèn luyện kỹ hệ thống hố kiện, đánh giá nhân vật lịch sử - Liên hệ thực tế II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng thống kê giai đoạn lịch sử từ thời dựng nước đến kỷ X - Tranh ảnh lịch sử III – HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : On định lớp Kiểm tra cũ: - Tại qn Nam Hán xâm lược nước ta lần hai ? - Diễn biến trận chiến sơng Bạch Đằng ? - Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa to lớn nào? Nêu ngun nhân thắng lợi kháng chiến? Giảng mới: A Giới thiệu bài: Chúng ta học xong phần lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến kỷ X, thời kỳ mở đầu xa xưa quan trọng người Việt Nam Bài học hơm giúp nắm kiện lớn đáng ghi nhớ lịch sử nước ta từ dựng nước đến năm 938 B Nội dung giảng mới: Trả lời câu hỏi SGK Câu 1: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc xa xưa đến kỷ X trải qua giai đoạn lớn ? - Giai đoạn ngun thủy - Giai đoạn dựng nước giữ nước - Giai đoạn đấu tranh chống ách thống trị phong kiến phương Bắc Câu 2: Thời dựng nước diễn thời gian nào? Tên nước gì? Vị vua ai? - Thời dựng nước diễn từ kỷ VII TrCN - Tên nước Văn Lang - Vị vua Hùng Vương Câu 3: Những khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc Y nghĩa lịch sử khởi nghĩa?  Những khởi nghĩa lớn: - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) 81 - Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542) Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722) Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776-791)  Ý nghĩa: Thể tinh thần đấu tranh bất khuất, ý thức đấu tranh giành lại độc lập cho Tổ quốc Câu 4: Sự kiện lịch sử khẳng định thắng lợi hồn tồn thuộc nhân dân ta nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc Năm 938, Ngơ Quyền đánh tan qn xâm lược Nam Hán sơng Bạch Đằng, kết thúc chế độ cai trị bọn phong kiến phương Bắc nước ta Câu 5: Hãy kể tên vị anh hùng giương cao cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, gianh lại độc lập cho Tổ quốc? - Hai Bà Trưng (Trưng Trắc, Trưng Nhị) - Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) - Lý Bí (Lý Nam Đế) - Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) - Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) - Phùng Hưng - Khúc Thừa Dụ - Ngơ Quyền Câu 6: Những cơng trình nghệ thuật tiếng giới cổ đại ? - Kim tự tháp (Ai Cập) - Đền Pác-tê-nơng (Hy Lạp) - Đấu trường Cơ-li-dê (Italia) - Khải Hồn Mơn (Ý) - Tượng lực sĩ ném đĩa Tượng vệ nữ Mi-Lơ C Kết luận tồn bài: Tóm lại, 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên ta để lại cho chúng ta: - Tinh thần đấu tranh bền bỉ độc lập đất nước - Lòng u nước - Ý thức vươn lên, bảo vệ văn hố dân tộc Dặn dò: Học từ 17 đến 28 để thi HKII 82 ... Cách tính thời gian lịch sử Ngày soạn: 27 /08 /20 16 Ngày dạy : 29 /0 820 16 Tuần Tiêt CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I – Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu cách tính thời gian lịch sử Biết khái niệm... nghệ thuật? - Em thử đánh giá thành tựu văn hố lớn thời cổ đại ? 18 Tuần Tiết Chương I: Ngày soạn :09/10 /20 16 Ngày dạy : 1010 /20 16 Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA THỜI NGUN... làm lịch mà người xưa làm lịch -Cho HS xem bảng ghi “Những ngày lịch sử kỷ niệm” có đơn vị thời gian có loại lịch sử ? -Có cách tính thời gian: Phân biệt: + Am lịch: Dựa vào di chuyển +Am lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn quang vinh 2 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn quang vinh 2 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 nguyễn quang vinh 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay