Giáo án tổng hợp lịch sử 10 nguyễn phú cường

15 20 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:50

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC ÂU – MỸ (Từ đầu kỉ XIX đến đầu kỉ XX) BÀI 32 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học xong bài, học sinh sẽ: Về kiến thức: - Biết tiền đề, mốc thời gian thành tựu chủ yếu cách mạng công nghiệp - Biết hệ Cách mạng công nghiệp phát triển Chủ nghĩa Tư Châu Âu giới - Hiểu tác dụng cách mạng công nhiệp việc xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Về thái độ, tình cảm: - Đánh giá công lao phát minh kỹ thuật Cách mạng công nghiệp giá trị mà để lại - Có lòng ham mê, sáng tạo công việc; ý thức tìm tòi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật Về kĩ năng: - Rèn luyện kỹ phân tích đánh giá bước phát triển máy móc, tác động cách mạng công nghiệp kinh tế xã hội - Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích tranh ảnh: xa quay tay, máy Gien-ni, máy nước Giêm Oát,… II TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tài liệu tham khảo: - Phan Ngọc Liên- Đào Tuấn Thành- Nguyễn Thị Huyền Sâm-Mai Phú Phương, Lịch sử giới cận đại, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo viên Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên, Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Thiết bị dạy học: - Bảng, phấn - Tranh, ảnh phát minh công nghiệp: máy Gien-ni, máy nước Giêm Oát, đầu máy xe lửa Xti-phen-xơn,… III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp thông qua lớp trưởng Kiểm tra cũ: Câu 1: Trình bày diễn biến Cách mạng Pháp qua giai đoạn Câu 2: Tại nói thời kỳ chuyên Gia-cô-banh đỉnh cao cách mạng tư sản Pháp? Câu 3: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XVIII? Dẫn nhập: Cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX, nước châu Âu có bước phát triển nhảy vọt lĩnh vực sản xuất, nhờ cách mạng công nghiệp bùng nổ Anh, nhằm thực khí hóa sản xuất thay cho lao động thủ công Thực chất cách mạng kỹ thuật nhằm tạo suất lao động cao cho chủ nghĩa tư bản, củng cố tảng chế độ Để nắm vững thành tựu chủ yếu cách mạng công nghiệp châu Âu nào? Hệ cách mạng công nghiệp sao? Chúng ta tìm hiểu nội dung học hôm Tổ chức dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH *GV trình bày: Sau lật đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản lên nắm quyền tăng cường củng cố vị trí việc phát triển kinh tế, cách mạng công nghiệp đáp ứng yêu cầu để tạo suất lao động cao hơn, khẳng định tính hẳn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa so với phương thức sản xuất phong kiến vốn lạc hậu *GV: đặt câu hỏi: Dựa vào SGK em cho biết Anh nước tiến hành Cách mạng công nghiệp? *HS: Đọc SGK trả lời câu hỏi *GV nhận xét, bổ sung kết luận: Anh có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến hành cách mạng công nghiệp sớm nước khác: -Cách mạng tư sản nổ sớm giai cấp tư sản lên nắm quyền, mở đường cho quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa phát triển -Có nguồn vốn ( tư bản) lớn từ hoạt động cướp biển buôn bán nô lệ da đen -Có nguồn nhân công dồi hệ hoạt động “rào đất cướp ruộng” người nông dân bị ruộng đất buộc phải bán sức lao động trở thành công nhân làm thuê -Có thị trường rộng khắp với hệ thống thuộc địa -Các phát minh kỹ thuật sớm đời KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NẮM VỮNG 1.Cách mạng công nghiệp Anh a Tiền đề Cách mạng công nghiệp -Cách mạng nổ sớm quyền thuộc tay giai cấp tư sản, kinh tế tư chủ nghĩa phát triển mạnh -Có nguồn vốn (tư bản) lớn -Có nguồn nhân công dồi -Có thị trường rộng lớn với hệ thống thuộc địa -Sự tiến kỹ thuật => Anh nước tiến hành Cách mạng công nghiệp => Anh nước tiến hành Cách mạng công nghiệp b.Những phát minh máy móc: *GV: Yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa, lựa chọn điền thông tin thiếu vào bảng Người phát Tên phát Ý nghĩa Thời gian minh minh phát minh 1764 Máy kéo sợi Gienni Ác crai tơ 1785 Ét-mơncacrai 1784 Đầu máy xe lửa Phương pháp nấu than cốc + Năm 1764 Giêm Hagrivơ phát minh máy kéo sợi Gienni sử dụng từ 16-18 cọc suốt suất tăng từ 16-18 lần + Năm 1769 Ác-crai-tơ chế tạo máy kéo sợi chạy sức nước + Năm 1785 Et-mơn-cacrai chế tạo máy dệt chạy sức nước đưa suất lao động tăng gần 40 lần so với dệt tay -Năm 1784, Giêm oát phát minh máy nước đưa vào sử dụng -Luyện kim: *HS: xem sách giáo khoa hoàn thành bảng + Năm 1735 phát minh *GV nhận xét kết luận: phương pháp nấu than cốc Người Thời Tên phát phát Ý nghĩa phát minh + Năm 1784 lò luyện gang đầu gian minh tiên đời minh -Giao thông vận tải: 1764 Giêm Máy kéo sợi Sử dụng từ 16 đến 18 cọc + Năm 1814 Xti-phen-xơn chế Hagrivơ Gienni suốt=>năng suất lao tạo thành công đầu máy xe động tăng từ 16-18 lần lửa 1769 Ác crai tơ Máy kẹo sợi Sợi dệt + Năm 1825 nước Anh khánh chạy thành đoạn đường sắt sức nước 1785 Ét-mơnMáy dệt Tăng suất gần 40 cacrai chạy lần, cho sợi nhỏ dai sức nước 1784 Giêm oát Máy Tạo nguồn động lực nước giảm sức lao động bắp người 1814 Xti-phen- Đầu máy xe Thúc đẩy việc vận xơn lửa chuyển nguyên liệu cách mạng công nghiệp 1735 Abra ham Phương pháp Đóng góp quan trọng cho nấu than cốc việc luyện gang thép *GV hỏi: Tại Cách mạng công nghiệp lại ngành dệt? *HS đọc SGK trả lời câu hỏi *GV nhận xét kết luận: -Dệt ngành công nghiệp truyền thống, đầu tư vốn ít, xoay vòng vốn nhanh, sản phẩm có thị trường tiêu thụ rộng cho lợi nhuận lớn *GV: giới thiệu hình ảnh( Máy kéo sợi quay tay, Máy kéo sợi Gienni Máy kéo sợi chạy sức nước) *GV hỏi: Tại máy nước phát minh quan trọng nhất? *HS đọc SGK trả lời câu hỏi *GV nhận xét kết luận: -Nhờ có máy nước công nghiệp thoát khỏi lệ thuộc vào nguồn nước, nhà máy xây dựng nơi thuận tiện -Tốc độ sản xuất suất lao động tăng lên rõ rệt, lao động chân tay dần thay lao động máy móc =>Việc phát minh máy nước thành tựu lớn cách mạng công nghiệp *GV: giới thiệu hình ảnh: Máy nước Giêm oát *GV cho HS quan sát hình ảnh (Lược đồ nước Anh kỉ XVIII, nước Anh kỉ XIX, Máy móc nông nghiệp, xưởng công nghiệp Anh) trả lời câu hỏi: Hãy cho biết biến đổi cấu kinh tế dân cư nước Anh sau cách mạng công nghiệp? *HS suy nghĩ trả lời *GV nhận xét tổng kết: -Đến kỉ XIX, nước Anh mệnh danh “công xưởng giới”.Luân Đôn trở thành trung tâm thương mại với 80 vạn dân thủ đô châu Âu tiến lên đường công nghiệp hóa -Mâu thuẫn tư sản vô sản ngày cao nơi khởi phát phong trào công nhân đập phá máy móc c.Hệ cách mạng công nghiệp Anh -Đến kỉ XX, Anh mệnh danh “công xưởng giới” -Mâu thuẫn tư sản vô sản ngày cao *GV đặt câu hỏi, hướng dẫn HS tìm hiểu: Cách mạng công nghiệp Tại cách mạng công nghiệp Pháp, Đức diễn muộn Pháp, Đức tốc độ lại nhanh? (đọc thêm) 2.Những thành tựu cách mạng công nghiệp Pháp, Đức? 3.Ý nghĩa cách mang công nghiệp với kinh tế Pháp, Đức? *HS đọc SGK trả lời câu hỏi: Hệ qủa cách mạng công Cách mạng công nghiệp đem lại hệ gì? nghiệp *GV nhận xét tổng kết: -Kinh tế: -Về kinh tế: + Thay đổi mặt nước tư nhiều trung tâm công + Nâng cao suất lao động nghiệp thành thị đông dân xuất + Nhiều trung tâm công nghiệp + Tăng suất lao động lên gấp nhiều lần với việc sử dụng rộng rãi máy móc.Được chứng minh tron tuyên ngôn Đảng Cộng Sản Mác viết” vòng chưa tới kỉ giai cấp tư sản tạo lượng cải vật chất khổng lồ tất kỉ trước cộng lại” -Về xã hội: Thúc đẩy đời trưởng thành hai giai cấp tư sản công nghiệp- vô sản công nghiệp Giai cáp tư sản tăng cường bóc lột công nhân làm cho mâu thuẫn tư sản vô sản ngày gay gắt trở thành mâu thuẫn thời đại *HS trả lời câu hỏi : Thế “ Cách mạng công nghiệp”? *GV nhận xét kết luận: Cách mạng công nghiệp cách mạng kĩ thuật lĩnh vực sản xuất, bước nhảy vọt phát triển lực lượng sản xuất, từ sản xuất công trường thủ công sang sản xuất khí thành thị đông dân xuất -Về xã hội: +Thúc đẩy đời trưởng thành giai cấp tư sản vô sản + Mâu thuẫn tư sản vô sản không ngừng tăng lên trở thành mâu thuẫn thời đại Củng cố: Nối cột A, B, C cho phù hợp: A B C 1735 1764 1769 1784 1785 1814 Ác crai tơ Xti-phen-xơn Ét-mơn-cacrai Giêm Hagrivơ Giêm oát Abra ham Đầu máy xe lửa Máy dệt chạy sức nước Máy kéo sợi Gienni Máy kẹo sợi chạy sức nước Máy nước Phương pháp nấu than cốc Dặn dò: - Học cũ - Đọc trước chuẩn bị 33: Hoàn thành Cách mạng Tư sản châu Âu Mĩ kỉ XIX IV RÚT KINH NGHIỆM: BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX (Tiết 1) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học xong bài, học sinh sẽ: Về kiến thức: - Biết nguyên nhân, diễn biến, kết đấu tranh thống Đức - Hiểu đấu tranh thống Đức cách mạng tư sản - Đánh giá vai trò cá nhân Bi-xmác thống nước Đức Về thái độ: - Đánh giá vai trò ý nghĩa đấu tranh thống nước Đức - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân đấu tranh chống lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự dân chủ Về kĩ năng: - Khả trình bày trước tập thể - Khai thác thông tin từ lược đồ tranh ảnh SGK - Phân tích đánh giá kiện, sở rút kết luận nội dung học II TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tài liệu tham khảo: - Phan Ngọc Liên- Đào Tuấn Thành- Nguyễn Thị Huyền Sâm-Mai Phú Phương, Lịch sử giới cận đại, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo viên Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên, Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Thiết bị dạy học: - Bảng, phấn - Tranh, ảnh về: Bi-xmác - Lược đồ: trình thống Đức III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số thông qua lớp trưởng Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Cho biết thành tựu chủ yếu Cách mạng công nghiệp Anh hệ Dẫn dắt vào mới: Trong thập niên 50 – 60 kỉ XIX nhiều cách mạng tư sản liên tục nổ hình thức khác Châu Âu Bắc Mĩ khẳng định toàn thắng phương thức sản xuất Tư Chủ nghĩa, chấm dứt đấu tranh “Ai thắng ai” lực phong kiến lạc hậu, bảo thủ với giai cấp tư sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiến Bài học hôm giúp cúng ta hiểu rõ đấu tranh thống Đức nội chiến Mĩ – hai cách mạng tư sản diễn với hình thức khác kỉ XIX Tổ chức hoạt động dạy học: KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NẮM VỮNG Cuộc đấu tranh thống nước Đức Trước hết GV giới thiệu: Từ năm 1848 – 1849 cao a Tình hình nước Đức TK trào CMTS lại diễn sôi Châu Âu Ở Pháp nhằm lật đổ XIX phận tư sản tài chính, thiết lập Cộng hòa, Đức HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - nhiệm vụ thủ tiêu quan hệ sản xuất phong kiến thực nhiệm vụ thống đất nước, mở đường cho chủ - nghĩa tư lên GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước Đức kỉ XIX nào? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đến kỉ XIX, kinh tế TBCN Đức phát triển nhanh - Giữa kỉ XIX, kinh tế TBCN chóng, Đức từ nước nông nghiệp trở thành nước công phát triển nhanh chóng  trở nghiệp Dù thua so với nước Anh Pháp thành nước CN Đức mức sản xuất vòng 20 năm nhiều số sản phẩm kỉ trước: sản lượng thép, sắt, than tăng gấp đôi; số lượng động chạy nước tăng lên gấp lần; chiều dài đường sắt 11672Km; ngân hàng mọc lên liên tiếp,… => số lượng công nhân tăng lên vùn vụt: 1849: Béclin có vạn công nhân, 1859 tăng lên 18 vạn công nhân Béclin trở thành trung tâm chế tạo máy móc - Phương thức kinh doanh TBCN + Phương thức kinh doanh theo lối TBCN xâm nhập vào sản xâm nhập vào ngành kinh xuất: Sử dụng máy móc, thuê mướn công nhân, đẩy mạnh tế, hình thành tầng lớp Junker khai thác… nhiều quý tộc địa chủ thực hiện, vài địa chủ làm chủ lò luyện kim, lò đúc gang,… tạo nên tầng lớp quý tộc tư sản hóa gọi chung gioongke (Junker) Con đường phát triển TBCN nông nghiệp trì tàn tích chế độ bóc lột phong kiến: bắt nông dân lao dịch, nộp tiên chuộc thuế thân nghĩa vụ phong kiến khác Lênin - Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều gọi đường kiểu Phổ vương quốc nhỏ, cản trở phát + Nước Đức bị chia xẻ thành nhiều vương quốc nhỏ, trở ngại triển kinh tế TBCN lớn để phát triển kinh tế tư chủ nghĩa Áo - Phổ hai vương quốc lớn GV nêu câu hỏi: Yêu cầu cấp bách Đức làm để phát triển kinh tế TBCN ?  Cần thống đất nước HS trả lời câu hỏi GV kết luận: Yêu cầu cấp bách lúc thống đất nước, - Đức thống đất nước chấm dứt tình trạng phân tán, chia rẽ GV trình bày phân tích: Ở Đức vấn đề phát vũ lực “Từ xuống” thông qua chiến tranh với nước triển chủ nghĩa tư vấn đề thị trường dân tộc, túc vấn khác đề thống đất nước việc thống nước Đức thông qua hai đường hoàn toàn khác cách mạng giai cấp vô sản lãnh đạo thành lập nước Cộng hòa bao gồm tất bang Đức (gọi “con đường từ lên”) chiến tranh triều đình Phổ, tăng cường bá quyền quý tộc Phổ giai cấp quý tộc phong kiến gioongke tiến hành(gọi “con đường từ xuống”) Do thoả hiệp giai cấp tư sản quý tộc phong kiến, giai cấp vô sản chưa đủ trưởng thành để tiến hành thống đất nước nên trình thống đất nước thực đường chiến tranh vương triều – “từ xuống”, thông qua vai trò quý tộc Phổ – đại diện Bixmác (Bismarck) Với sách bảo thủ thực dụng, Bi-xmác khiến nước Đức trở thành đồn luỹ phản động, nguồn gốc chủ yếu dẫn đến chủ nghĩa quân phiệt xâm lược trung tâm xảy chiến tranh châu - Âu GV giới thiệu Bi-xmác: Ôttô phôn Bi-xmác (1815-1898) b Quá trình thống nước làm thủ tướng kiêm trưởng Ngoại giao Phổ, người đại Đức diện cho quan điểm quyền lợi tầng lớp quý tộc tư sản hóa – gioongke thực sách liên minh chặt chẽ địa chủ quý tộc đại tư ông theo chủ nghĩa dân tộc Phổ đặt nước Phổ đứng đầu quốc gia Đức chủ trương dùng bạo lực để chống Áo nước khác cản trở trình thống nước Đức Ông tuyên bố: “những vấn đề lớn thời đại giải diễn văn hay biểu mà phải sắt máu” Bi-xmác trở thành người trụ cột lãnh - đạo GV sử dụng lược đồ hình 64 SGK yêu cầu HS trình bày lại - trình thống Đức GV phân tích chốt ý: Quá trình thống nước Đức chủ - Năm 1864, Phổ công Đan yếu tập trung vào nội dung sau: + Năm 1864, Bi-xmác công Đan Mạch chiếm Hônxtainơ Mạch, nhanh chóng giành thắng (Holstein) Sơlêvich (Schleswig) – hai địa bàn chiến lược lợi quan trọng Ban Tích Bắc Hải Đan Mạch phải ký hoà ước (30/10/1864), đồng ý trao hai vùng cho Áo Phổ thành- Năm 1866, Phổ gây chiến với lập liên bang Áo + Sau đó, Bi-xmác tiến hành chiến tranh với nước Áo  Liên bang Bắc Đức thành lập, (1866) nhanh chóng giành thắng lợi + Năm 1867 Liên bang Bắc Đức đời gồm 18 quốc gia Bắc Đức thông qua hiến pháp thành phố tự (Hămbua, Brêmen, Liubếch), ngày 17/4/1867 Hiến pháp thông qua, quốc hội Liên bang Đức thành lập quyền quốc hội bị hạn chế tổng thống Liên bang Hội đồng Liên bang đại biểu nước Liên bang Hiến pháp quy định tổng thống nhà vua Phổ, giúp tổng thống có thủ tướng, thủ tướng không chịu trách nhiệm trước quốc hội mà chịu trách nhiệm trước tổng thống Bi-xmác vừa thủ tướng Phổ vừa thủ- Năm 1870 – 1871, Bi-xmác gây tướng Liêng bang chiến với Pháp  thu phục + Năm 1870 – 1871, Bi-xmác tiến hành chiến tranh với Pháp, bang miền Nam, hoàn toàn thống đối thủ quan trọng Đức lúc Chiến tranh kết thúc đất nước với thất bại hoàn toàn Napôlêông III Pháp, Pháp phải kí hiệp định đầu hàng, Đức thu phục bang miền Nam, hoàn toàn thống đất nước + Ngày 18/1/1871 lễ thành lập Đế quốc đại Đức tổ chức cung điện Véc-xây Pháp bị Phổ chiếm đóng Vua Vin-hem I lên hoàng đế, Bi-xmác thủ tướng Đức + Ngày 16/4/1871 hiến pháp đế quốc ban hành quy định Đức gồm 22 bang thành phố tự do, củng cố vai trò quý tộc quân phiệt Phổ c Ý nghĩa: - Tính chất: Việc thống nước - GV giải thích rõ: Việc thống nước Đức hoàn thành Đức mang tính chất Sự thống tiến lịch sử mở đường cho CMTS tạo điều kiện cho kinh tế CNTB phát triển Nước Đức thống đường chiến TBCN phát triển mạnh mẽ tranh vương triều”từ xuống” lãnh đạo quý Đức tộc Phổ trì chế độ quân chủ đặc quyền quý tộc đồng thời phát triển CNTB Việc thống nước Đức mang tính chất CMTS tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển mạnh mẽ Đức Nội dung đọc thêm Cuộc đấu tranh thống Hướng dẫn HS tìm hiểu trình thống nước Italia: Italia: (Đọc thêm) - Tháng 4/1859 chiến tranh liên quân Piêmôntê-Pháp với Áo diễn hỗ trợ quân tình nguyệnGa-ri-ban-đi đẩy Áo vào tình khó khăn, tháng 3/1860 vương quốc miền Bắc sáp nhập vào Piêmôntê - tháng 4/1860 khởi nghĩa bùng nổ Xixilia với đội quân “Áo đỏ” Ga-ri-ban-đi thống miền Nam - 1866 liên minh với Phổ chống Áo giải phóng Vênêxia - 1870 sau thất bại Pháp chiến tranh với Phổ, Rôma thuộc Italia Củng cố: Tại nói nghiệp thống nước Đức mang tính chất cách mạng tư sản? Dặn dò: - Học cũ - Đọc trước chuẩn bị 33: Hoàn thành Cách mạng Tư sản châu Âu Mĩ kỉ XIX, phần 3: Nội chiến Mĩ IV RÚT KINH NGHIỆM: BÀI 33 HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ Ở CHÂU ÂU VÀ MĨ GIỮA THẾ KỈ XIX (Tiết 2) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau học xong bài, học sinh sẽ: Về kiến thức: - Biết nguyên nhân, diễn biến, kết nội chiến Mĩ - Hiểu nội chiến Mĩ cách mạng tư sản - Đánh giá vai trò Abraham Lincoln nội chiến Mĩ Về thái độ: - Đánh giá vai trò ý nghĩa nội chiến Mĩ - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân đấu tranh chống lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự dân chủ Về kĩ năng: - Khả trình bày trước tập thể - Khai thác thông tin từ lược đồ tranh ảnh SGK - Phân tích đánh giá kiện, sở rút kết luận nội dung học II TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tài liệu tham khảo: - Phan Ngọc Liên- Đào Tuấn Thành- Nguyễn Thị Huyền Sâm-Mai Phú Phương, Lịch sử giới cận đại, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo viên Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên, Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Thiết bị dạy học: - Bảng, phấn - Tranh, ảnh A-bra-ham Lin-côn - Lược đồ: nước Mĩ kỉ XIX III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số thông qua lớp trưởng Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Em trình bày nét lớn tình hình nước Đức kỉ XIX diễn biến đấu tranh thống nước Đức Dẫn dắt vào mới: Ở tiết trước học trình thống nước Đức mang tính chất cách mạng tư sản, tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển Đức Vậy Mỹ năm kỉ XIX diễn nội chiến, người đứng giải nội chiến tổng thống Abraham Lincôn Đây xem cách mạng tư sản hay không để lại hệ cho nước Mỹ ta vào tiết học hôm Tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV cho HS quan sát lược đồ nước Mĩ kỷ XIX SGK giới thiệu cho HS thấy mở rộng đất đai nước Mĩ kỷ XIX: đến kỉ XIX nước Mỹ có 30 bang, diện tích rộng 4,8 triệu kilômét vuông, dân số ngày đông, nguồn di dân từ châu Âu sang ngày nhiều Họ bất đồng trị, nguồn sinh kế, cónơi nạn đói Ailen Việc phát mỏ vàng Calophoocnianăm 1848 kích thích sóng di cư mạnh mẽ dân châu Âu tìm đường đến châu Mỹ - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình hình nước Mĩ trước nội chiến? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét câu trả lời, trình bày phân tích: Kinh tế Mĩ kỉ XIX tồn theo đường: Miền Bắc phát triển công nghiệp TBCN, miền Nam phát triển kinh tế đồn điền dựa bóc lột sức lao động nô lệ + Về nông nghiệp miền Bắc miền Tây kinh tế trang trại chủ nhỏ nông dân tự chiếm ưu phục vụ thị trường công nghiệp Trong miền Nam kinh tế đồn điền phát triểndựa sức lao động nô lệ làm giàu nhanh chóng cho giới chủ nô Tuy nhiên, chế độ nô lệ cản trở kinh tế TBCN phát triển KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NẮM VỮNG Nội chiến Mĩ a Tình hình nước Mĩ trước nội chiến Giữa TK XIX kinh tế Mĩ phát triển theo hai đường: miền Bắc phát triển công nghiệp TBCN; miền Nam kinh tế đồn điền vào bóc lột nô lệ Kinh tế nhanh chóng phát triển, chế độ nô lệ cản trở kinh tế TBCN phát triển Tư sản, trại chủ miền Bắc >< chủ nô Miền Nam ngày gay gắt + Mâu thuẫn tư sản trại chủ nhỏ miền Bắc với chủ nô miền Nam ngày gay gắt  Phong trào đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ nô lệ mở đường cho CNTB phát triển - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nội chiến gì? + - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Lincoln ứng cử viên Đảng Cộng hoà đại diện cho giai cấp tư sản trại chủ miền Bắc trúng cử Tổng thống đe doạ quyền lợi chủ nô miền Nam Đảng Cộng hoà chủ trương bác bỏ chế độ nô lệ (GV kết hợp giới thiệu hình 62, Tổng thống Lincoln (người ngồi bên trái) thẩm duyệt Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ với nội dung Lincoln + SGK) + 11 bang miền Nam phản đối tách khỏi Liên bang thành lập Hiệp bang có phủ, Tổng thống riêng chuẩn bị lực lượng chống lại Chính phủ Trung Ương: 20/12/1860 bang Carolina Nam tuyên bố tách khỏi Liên bang, 9/2/1861 bang theo chế độ nô lệ miền Nam tuyên bố li khai, sau bang tách khỏi liên bang gia nhập hiệp bang, thủ đô Ríchmôn (bang Viếcgiênnia) - GV giới thiệu Abraham Lincôn (1809-1865) xuất thân từ trang trại chủ nghèo Kentấcki Bị bọn chủ nô ức hiếp, gia đình ông chạy sang miền Tây để sống Thuở nhỏ ông phải lao động vất vả nhờ có trí thông minh lòng dũng cảm ông trở thành lãnh tụ xu hướng Năm 1848, ông bầu vào Quốc hội đến 1860 đảng Cộng hòa đưa tranh cử Tổng thống ông thắng cử vào ngày 6/11/1860 - GV trình bày: Ngày 12/4/1861 nội chiến bùng nổ bangb Carôlina Nam diễn ác liệt dọc bờ sông Mitxixipi vàtrên đất tiểu bang miền Nam dọc Đại Tây Dương, ban đầu quân đội Liên bang kiên không sử dụng biện pháp triệt để nên bị thua liên tiếp - GV nêu câu hỏi: Trước tình hình phủ Lincoln có biện pháp gì? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, chốt ý: + Chính phủ Liên bang thay đổi kế hoạch tác chiến có biện pháp tích cực hơn: Giữa năm 1862 ký sắc lệnh cấp đất ở- Nguyên nhân trực tiếp: A Lincoln đắc cử Tổng thống, đe doạ quyền lợi chủ nô miền Nam 11 bang miền Nam tách khỏi liên bang Diễn biến Ngày 12/4/1861: nội chiến bùng nổ, phe Hiệp bang chiếm ưu Ngày 1/1/1863 ban hành sắc miền Tây cho dân di cư, người khoảng 65 ha, canh tác năm đầu nộp thuế + Ngày 1/1/1863 sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ  hàng vạn nô lệ người dân giải phóng gia nhập quân đội Liên bang.+ Ngày 9/4/1865, quân đội miền Bắc giành thắng lợi định trận đánh thủ phủ Hiệp bang miền Nam, nội chiến chấm dứt - GV mở rộng: nội chiến kết thúc, phe khoảng 60 vạn quân, phe Liên bang giành thắng lợi đến 36 vạn người Chế độ nô lệ tuyên bố hủy bỏ Lincôn kí sắc lệnh giải phóng nô lệ Số người nô lệ da đen có đất để sinh sống Nhưng đấu tranh phe phái tư sản chủ nô diễn vô liệt Chính lễ ăn mừng chiên thắng ngày 14/4/1865 Tổng thống Lincôn bị ám sát lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ  nông dân, nô lệ tham gia quân đội Liên bang Ngày 9/4/1865: nội chiến kết thúc, thắng lợi thuộc quân Liên bang - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết ý nghĩa nội chiến Mĩ? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, chốt ý: + Là cách mạng tư sản lần thứ hai Mĩ sau đấu tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ Cuộc đấu tranh nhằm chống bọn chủ nô khuynh hướng bảo thủ trì phát triển chế độ nô lệ tàn bạo Những lực lượng tiến giai cấp tư sản công thương ngiệp miền Bắc, quần chúng nhân dân lao động nô lệ tham gia đấu tranh liệt + Xoá bỏ chế độ nô lệ miền Nam tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển Abraham Lincôn từ đầu tập hợp lực lượng hiệu giải phóng nô lệ với chiến thắng lực lượng Liên bang, hiến pháp công bố hoàn toàn xóa bỏ chế độ + Nền kinh tế nước Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến, đường phát triển tư kiểu Mỹ nông nghiệp mở rộng, sở cho phát triển công nghiệp tạo nên cách đầy hứa hẹn Nhờ vậy, cuối kỉ XIX nước Mỹ bắt đầu tiến hành cách mạng công nghiệp nhanh chóng đưa nước Mỹ lên vị trí hàng đầu nước tư giới - Ý nghĩa: + Là CMTS lần thứ hai Mĩ + Xoá bỏ chế độ nô lệ, tạo điều kiện cho CNTB phát triển + Nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau nội chiến Củng cố: Tại nói nội chiến Mỹ mang tính chất cách mạng tư sản? Dặn dò: - Học cũ - Đọc trước chuẩn bị 34: Các nước tư chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa IV RÚT KINH NGHIỆM: ... Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo viên Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên, Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông,... Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo khoa Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên), Sách giáo viên Lịch Sử 10, NXB Giáo Dục - Phan Ngọc Liên, Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông,... tích đánh giá kiện, sở rút kết luận nội dung học II TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tài liệu tham khảo: - Phan Ngọc Liên- Đào Tuấn Thành- Nguyễn Thị Huyền Sâm-Mai Phú Phương, Lịch sử giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 10 nguyễn phú cường , Giáo án tổng hợp lịch sử 10 nguyễn phú cường , Giáo án tổng hợp lịch sử 10 nguyễn phú cường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay