Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 tuần 12

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:47

Tuần 12 Tiết 23 Ngày soạn: 20/ 10/ 2016 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( TỪ NĂM 1917-1945) Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ ( 1921- 1941) Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) I Mục tiêu: - Những nét tình hình nước Nga đầu kỉ XX - Nguyên nhân Nga tiến hành hai cách mạng 1917 - Diễn biến cách mạng Tháng Mười Nga 1917 - Bồi dưỡng nhận thức đắn, tình cảm cách mạng cách mạngXHCN giới - Kĩ sử dụng đồ, trình bày phân tích, nhận xét II Chuẩn bị: - Bản đồ nước Nga trước chiến tranh giới thứ I - Tranh ảnh tài liệu có liên quan III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ: Không tiến hành Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung I Cuộc cách mạng nước Nga năm 1917 Hoạt động 1: Tình hình nước Nga Tình hình nước Nga trước cách mạng trước cách mạng GV giới thiệu khái quát nước Nga Hs quan sát lắng nghe đầu kỉ XX đồ Kết cách mạng dân chủ Hs: làm suy yếu chế độ tư sản 1905- 1907? Nga hoàng, chuẩn bị cho cách mạng 1917 Tình hình nước Nga đầu kỉ XX ntn? Gv yêu cầu HS quan sát phân tích hình 52 Vì phong trào phản đối chiến tranh lật đổ Nga hoàng lan rộng khắp nơi? Hs dựa vào SGk trả lời - Là nước đế quốc Ruộng đồng khô hạn, quân chủ chuyên chế phương tiện lạc hậu phần - Kinh tế suy sụp lớn phụ nữ Hs trả lời Trao đổi cặp - Mâu thuẫn xã hội gay gắt Gv diễn giảng: Những mâu thuẫn Hs lắng nghe TS với VS, pk với nông dân Nga trở thành nước yếu sợi dây truyền ĐQCN tạo đk cho cách mạng bùng nổ thắng lợi Hoạt động 2: Cách mạng tháng Hai 1917 Hs dựa vào SGK trình Trình bày diễn biến cách bày mạng Tháng Hai năm 1917? Kết cách mạng? GV: Bên cạnh phủ lâm thời giai cấp tư sản hình thành phủ khác, non yếu thực tế tồn lớn lên, xô viết đại biểu công nhân binh lính Tình hình đặt yêu cầu cho cách mạng Nga? Hoạt động 3: Cách mạng tháng Mười năm 1917 Nguyên nhân tiến hành cách mạng tháng Mười? Hs trả lời HS lắng nghe Những kế hoạch chuẩn bị cho cách mạng? Diễn biến khởi nghĩa vũ trang Pê-tơ-rô-grat? Gv hướng dẫn HS quan sát H54, tường thuật công vào cung điện mùa Đông, ý thức tầm quan trọng cung điện việc lật đổ quyền tư sản, UB khởi nghĩa định huy động lực lượng lớn, tâm công giành thắng lợi… Gvkhẳng định: cách mạng tháng Mười Nga lật đổ phủ lâm thời tư sản thiết lập nhà nước vô sản, quyền hoàn toàn tay nhân dân Hs dựa vào đoạn in nhỏ SGK trả lời Hs dựa vào SGk trình bày HS quan sát lắng nghe Cách mạng tháng Hai năm 1917: Tháng Hai /1917, cách mạng bùng nổ giành thắng lợi Nga lật đổ chế độ Nga Hoàng, hai quyền song song tồn Hs trả lời HS: Hai quyền song song tồn Cách mạng tháng Mười năm 1917: - Ngày 24-10,tại điện Xmô-nưi, Lê-nin trực tiếp huy khởi nghĩa Pê- tơ-rô-grát - Đêm 25-10-1917, cung điện Mùa Đông bị chiếm chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn Hs lắng nghe Củng cố: Vì nước Nga phải tiến hành hai cách mạng năm 1917? Kết quả? Hướng dẫn: Học chuẩn bị tiếp phần II IV Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………… Tiết 24 Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) I Mục tiêu: - Cuộc đấu tranh bảo vệ thành cách mạng - Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga - Bồi dưỡng nhận thức đắn tình cảm cách mạng cách mạng XHCN giới - Kĩ sử dụng, khai thác tranh ảnh tư liệu lịch sử II Chuẩn bị: - Lược đồ hình 57 phóng to - Tranh ảnh tư liệu Lê-nin III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ: - Vì nước Nga phải tiến hành hai cách mạng năm 1917? - Trình bày diễn biến, kết cách mạng tháng Hai cách mạng tháng Mười? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung II Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ thành cách mạng, ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Hoạt động 1: Xây dựng 1.Xây dựng quyền Xô quyền Xô Viết Viết Những việc cần làm sau cách Hs dựa vào SGK trả - Ngày 25-10-1917, mạng Tháng Mười thắng lợi? lời phủ Xô Viết Lê-nin đứng đầu thành lập - Thông qua sắc lệnh hoà bình sắc lệnh ruộng đất Sắc lệnh hoà bình sắc lệnh Hs: sắc lệnh hoà bình ruộng đất đem lại quyền lợi mong muốn hoà cho quần chúng nhân dân? bình, chấm dứt chiến tranh tuyệt đại đa số… GV yêu cầu HS trao đổi nhóm: Vì việc làm quyền thông qua sắc lệnh hoà bình sắc lệnh ruộng đất? Gv giới thiệu H55 Những sách biện pháp quyền thi hành? Hoạt động 2: Tình hình nước Nga Tình hình nước Nga sau thắng lợi cách mạng tháng Mười? Gv hướng dẫn HS quan sát H57: Nước Nga năm 1918-1920, bọn phản cách mạng nước dậy, tiếp tay cho lực đế quốc chống phá cách mạng Năm 1919, quyền Xô Viết bị bao vây phía, kiểm soát vùng trung tâm Tại thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga đời nước Nga Xô Viết làm cho nước đế quốc căm ghét hoảng sợ? Trước tình hình đó, nhà nước nhân dân Nga làm gì? Kết quả? GV: Nước Nga sau cách mạng vô sản vô khó khăn: Chính trịXH chưa ổn định,… thi hành sách “cộng sản thời chiến” động viên sức người sức với hiệu “Tất để chiến thắng”, thành lập Hồng quân Liên Xô phát huy tinh thần yêu nước Gv giới thiệu H55 Vì nhân dân Xô Viết bảo vệ thành cách mạng? Hoạt động 3: Ý nghĩa cách mạng Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa ntn dối với nước Nga giới? GV: 1919, nhà văn Mĩ Giôn-Rít công bố tác phẩm “Mười ngày Hs trao đổi, trình bày - Thực biện pháp để ổn định trị phát triển kinh tế Hs quan sát Hs dựa vào SGk trả lời Chống thù giặc HS dựa vào SGK trả lời - Cuối 1918, quân đội 14 Hs quan sát lắng nghe nước đế quốc cấu kết với bọn phản cách mạng công vũ trang vào nước Nga Hs trao đổi cặp: nhà nước vô sản giới, hệ thống XH thành lập, CNTB không Hs trả lời HS lắng nghe - Năm 1918- 1920, nước Nga kiên đấu tranh chống thù giặc Hs quan sát trả lời Hs dựa vào SGk trả lời Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười - Đối với nước Nga: làm thay đổi vận mệnh đất nước số phận hàng triệu người - Đối với giới: để lại rung chuyển giới” tường thuật nhiều học quý báu cho cách khách quan kiện đấu tranh giải phóng thời gian diễn CMTM ->Vì tác động dân tộc nhiều nước Vì tác giả lại đặt tên cho tác CMTM đời phẩm thế? nhà nước XHCN Củng cố: - Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Mười? - Trình bày ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười? Hướng dẫn: Học chuẩn bị 16 IV Rút kinh nghiệm: BGH ký duyệt: 30/10/2016 Trình ký: 30/ 10/ 2016 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………… Huỳnh Thị Thanh Tâm Phạm Khưu Việt Trinh ... biến, kết cách mạng tháng Hai cách mạng tháng Mười? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung II Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ thành cách mạng, ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga năm 1917... Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) I Mục tiêu: - Cuộc đấu tranh bảo vệ thành cách mạng - Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga - Bồi dưỡng... không Hs trả lời HS lắng nghe - Năm 19 18- 1920, nước Nga kiên đấu tranh chống thù giặc Hs quan sát trả lời Hs dựa vào SGk trả lời Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười - Đối với nước Nga: làm thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 tuần 12 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 tuần 12 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 tuần 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay