Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 38

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 08/01/2017 Ngày giảng: 12/01/2017 Lớp 8A+8B Tiết 38 Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) I THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ I Mục tiêu học: Học sinh nắm được: Kiến thức: - Nắm diễn biến chiến tranh xâm lược VN thực dân Pháp sau chúng làm chủ tỉnh Nam Kì kháng chiến nhân dân Bắc Kì lần Nội dung Hiệp ước 1874… - Mặc dù nhân dân ta chiến đấu anh dũng, nhà nước phong kiến tổ chức, vận động, đường lối chiến lược, chiến thuật đắn, thiêu tâm thiên tư tưởng đầu hàng nên thắng giặc Kĩ năng: - Tường thuật kiện lịch sử cách sinh động, hấp dẫn - Sử dụng đồ, tranh ảnh lịch sử thuyết trình trả lời câu hỏi theo - Biết kết hợp nêu giải vấn đề có tính thuyết phục Thái độ: - Có thái độ đắn xem xét kiện lịch sử công tội nhà Nguyễn (khi bàn nguyên nhân nước) - Củng cố lòng tự hào dân tộc trước chiến công hiển hách cha ông - Trân trọng lịch sử, tôn kính vị anh hùng dân tộc II Thiết bị tài liệu: Bản đồ hành VN đồ thành phố Hà Nội III Kiểm tra cũ: IV Bài Sau 1867, thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ Nhân dân kiên kháng chiến triều đình Huế dự, tiếp tục cắt đất, cầu hoà với Hiệp ước Giáp Tuất (15.3.1874) Hoạt động GV HS Nội dung - GV cung cấp thông tin tình hình Việt I Tình hình Việt Nam trước Pháp đánh chiếm Bắc Kì Cuộc Nam sau năm 1867 kháng chiến Hà Nội tỉnh + Triều đình tìm cách đàn áp khởi đồng Bắc Kì nghĩa nhân dân, cầu cứu nà Thanh Tình hình Việt Nam trước chí phải nhờ Pháp từ Sài Gòn đem Pháp đánh chiếm Bắc Kì quân dẹp toán thổ phỉ Trong *Pháp: thiết lập máy cai trị, đẩy nhà Nguyễn lại cự tuyệt đề nghị cải mạnh sách bóc lột, cướp đoạt cách Từ sách triều đình ruộng đất tạo điều kiện cho Pháp thực mưu đồ mở rộng xâm lăng chúng Nhưng *Triều đình: sức vơ vét tiền trước năm 1873 Pháp chưa dân, đàn áp khởi nghĩa, bồi thường chiến phí -> kinh dám đem quân Bắc Kì tế suy sụp, tài thiếu hụt, đời - GV nêu vấn đề: Tại trước sống ND cực khổ năm 1873 Pháp chưa dám đem quân Bắc Kì? - HS dựa vào kiến thức trước để trả lời - GV: Pháp gặp phải phong trào kháng chiến nhân dân Nam Kì phát triển khắp nơi; tình hình trị Pháp chưa ổn định bị đánh bại chiến tranh Pháp - Phổ 1870, phần lãnh thổ nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng Thực dân Pháp đánh chiếm - GV nêu vấn đề: Vì Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ (1873) Bắc Kì? * Nguyên nhân - GV nhấn mạnh: Nam Kì củng cố, biết rõ triều đình suy yếu - Âm mưu chiếm toàn VN phản ứng - Dùng VN làm bàn đạp nhảy vào - GV cho HS theo đõi SGK đoạn "Lợi Trung Quốc dụng kéo Bắc." cho biết thực dân + Nguyên nhân trực tiếp: cuối năm Pháp tiến hành kế hoạch đánh chiếm 1872, lấy cớ giải vụ Đuy-puy, Bắc Kì nào? quân Pháp Gác-ni-ê huy kéo - GV : đến Hà Nội Gác-ni-ê giở trò quân Bắc khiêu khích: cướp phá, đánh đập binh lính dân thường, khước từ thương thuyết với Nguyễn Tri Phương - GV treo lược đồ trình bày diễn biến Pháp đánh chiếm Bắc Kì - GV cung cấp số liệu cho thấy tương quan lực lượng quân triều đình quân Pháp + Pháp: 200 lính, 11 đại bác, tàu chiến, tàu đổ * Diễn biến : SGK + Quân triều đình: 7000 quân với lực * Kết quả: chưa đầy ngày lượng phối hợp nhân dân thành HN rơi vào tay giặc HS quan sát tranh "Vũ khí binh lính nhà Nguyễn" cho nhận xét - GV nêu vấn đề: Tại quân triều đình Hà Nội đông mà không thắng giặc? HS: Vũ khí thiếu lạc hậu, đường lối đánh giặc sai lầm không chủ động công giặc, sách quân bảo thủ nhà Nguyễn - GV treo lược đồ lược thuật kháng Kháng chiến Hà Nội chiến ND HN tỉnh đồng tỉnh đồng Bắc Kì (1873 Tiêu biểu chiến thắng Cầu Giấy 1874) - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân làm * Hà Nội nên chiến thắng Cầu Giấy ? Chiến thắng Nghĩa binh bí mật quấy rối địch, có ý nghĩa nào? phá kho đạn giặc - HS trả lời * Các tỉnh đồng bằng: kháng chiến lập khắp nơi - Chiến thắng (21.12.1873) Cầu Giấy -> Khiến cho quân Pháp hoang mang, cổ vũ tinh thần chiến đấu nhân dân ta - GV cung cấp thông tin triều đình kí với * Ngày 15.3.1874 triều đình kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất Pháp Hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận - GV nêu câu hỏi: Vì triều đình kí Hiệp sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp ước Giáp Tuất 1874? HS: Vì tư tưởng chủ hòa để bảo vệ quyền lợi dòng họ giai cấp GV: Hiệp ước với điều khoản nặng nề có ảnh hưởng đến kháng chiến chống Pháp nhân dân ta, chủ quyền dân tộc bị chia cắt, tạo điều kiện để Pháp thực bước xâm lược Việc kí Hiệp ước tính toán thiển cận triều đình Huế Việc thừa nhận tỉnh Nam Kì thuộc Pháp bước trượt dài đường đến đầu hàng hoàn toàn triều đình phong kiến nhà Nguyễn trước xâm lăng tư phương Tây V Củng cố - dặn dò Củng cố: Đã củng cố phần Hướng dẫn tự học: * Bài vừa học: Gv hướng dẫn hs làm tập nhà: Lập bảng nêu nội dung chủ yếu H.Ư Nhâm Tuất (5.6.1862) H.Ư Giáp Tuất (15.3.1874) * Bài học: 25 Phần II “Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2…” Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần nào? (nhóm hs) Nhân dân Bắc kì phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp nào? (hs khá, giỏi) Nội dung chủ yếu Hiệp Ước 1883 1884 (cả lớp) VI Rút Kinh nghiệm ... Nhâm Tuất (5.6. 186 2) H.Ư Giáp Tuất (15.3. 187 4) * Bài học: 25 Phần II “Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2…” Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần nào? (nhóm hs) Nhân dân Bắc kì phối hợp với quân đội... hs) Nhân dân Bắc kì phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp nào? (hs khá, giỏi) Nội dung chủ yếu Hiệp Ước 188 3 188 4 (cả lớp) VI Rút Kinh nghiệm ... trào kháng chiến nhân dân Nam Kì phát triển khắp nơi; tình hình trị Pháp chưa ổn định bị đánh bại chiến tranh Pháp - Phổ 187 0, phần lãnh thổ nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng Thực dân Pháp đánh chiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 38 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 38 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 38

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay