Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 36

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 26/12/2016 Ngày giảng: 29/12/2016 Lớp 8A+8B Tiết 36 Phần hai: Lịch sử việt nam từ năm 1958 đến năm 1918 Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp từ năm 1858 đến cuối kỷ XIX Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 I Mục tiêu Kiến thức: HS nhận thức đợc: - Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược Việt Nam; âm mưu xâm lược chúng - Quá trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp: công Đà Nẵng thất bại chúng; công Gia Định, mở rộng đánh chiếm tỉnh miền Đông Nam Kì Phong trào kháng chiến nhân dân ta năm đầu TD Pháp tiến thành xâm lược, thái độ hèn nhát bạc nhược triều đình việc chống lại Pháp Kỹ năng: - Có kĩ sử dụng đồ, khai thác tranh ảnh, biết so sánh nhận xét kiện lịch sử Thái độ: - HS thấy rõ chất tham lam tàn bạo TDP - Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ta Giáo dục đạo đức: - Tinh thần đoàn kết - Ý thức trách nhiệm tổ quốc bị xâm II Chuẩn bị - GV: Bản đồ chiến Đà Nẵng - Gia Định Một số tranh ảnh, bảng phụ - HS: đọc nghiên cứu SGK III Tổ chức hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: - GV kiểm tra chuẩn bị HS Tiến trình dạy học: *Giới thiệu bài: GV nêu vài nét tình hình xã hội Việt Nam trước năm 1858, sau nhấn mạnh đầu kỉ XX, nhà Nguyễn tồn với tư cách nhà nước độc lập có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Trong nước xung quanh nạn bành trướng chủ nghĩa thực dân phương Tây lan tràn thực dân Pháp lợi dụng mối quan hệ từ trước để chuẩn bị xâm lược nước ta Vậy trình Pháp xâm lược Việt Nam kháng chiến nhân ta chống Pháp diễn nào, ta tìm hiểu hôm Hoạt động thầy trò Nội dung - GV khái quát khủng hoảng suy vong chế độ PK triều Nguyễn đầu kỉ XIX - triều đại PK cuối lịch sử VN âm mưu xâm lược VN TDP, từ bị Anh gạt khỏi ấn Độ (1882) Để thực ý đồ xâm lược TDP sử dụng phần tử công giáo trước bước I Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng năm 1858-1859 a) Nguyên nhân * Nguyên nhân sâu xa: - GV gợi ý HS nhớ lại kiến thức phần lịch sử Bản chất tham lam tàn bạo chủ giới Cận đại HS theo dõi sgk cho nghĩa thực dân (giành giật thị trờng, biết ? Tại thực dân Pháp xâm lược VN? tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhân công rẻ mạt) - GV treo lược đồ hướng dẫn HS quan sát, * Nguyên nhân trực tiếp: xác định vị trí Đà Nẵng (Tích hợp địa lý) - TD Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia - GV nêu vấn đề: Tại Pháp lại chọn Đà Tô Nẵng nơi công đầu tiên? - Triều đình nhà Nguyễn suy yếu - HS trả lời GV nhận xét, kết luận b) Diễn biến chiến Đà Nẵng Vì âm mưu chiến lược Pháp thực - 31.8.1858, Pháp công cửa biển kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh", chúng Đà Nẵng thấy Đà Nẵng nơi thực ý đồ Đà Nẵng cách Huế 100km phía Đông Nam, cảng Đà Nẵng sâu, kín gió tàu chiến Pháp hoạt động Cùng với hậu phương Quảng Nam( giàu có đông dân) Pháp thực hiệu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" chúng trông chờ vào ủng hộ giáo dân vùng mà bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ báo giáo dân vùng hoạt động mạnh Cho nên âm mu chúng sau chiếm đợc Đà Nẵng vợt đèo Hải Vân đánh lên Huế, buộc triều đình Huế phải đầu hàng kết thúc chiến tranh - Sáng 1.9 quân Pháp gửi tối hậu thư cho quan trấn thủ Trần Hoàng yêu cầu nộp thành không điều kiện phải trả lời vòng - 1.9.1858, Pháp nổ súng xâm lược tiếng Nhng chưa đến hẹn chúng nã nước ta đạn đại bác mưa vào đồn lũy quân ta - Nguyễn Tri Phương cử làm tổng huy mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng, ông áp dụng kế hoạch gồm hai điểm: triệt để sơ tán, làm "vườn không nhà trống"; xây dựng phòng tuyến cản giặc từ Hải Châu (chân đèo Hải Vân) đến Thạch Giản dài 4km Được ủng hộ phối hợp chiến đấu nhân dân Nguyễn Tri Phương tạm thời ngăn chặn quân Pháp không cho chúng tiến sâu vào đất liền - Nguyễn Tri Phơng ND anh dũng chống trả c) Kết Sau tháng công, pháp chiếm đợc bán đảo Sơn Trà - GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét tình hình chiến Đà Nẵng năm 1858? - HS nhận xét GV kết luận Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh Pháp bước đầu bị thất bại - GV nêu rõ: 2.1859, Pháp chuyển hướng công, chúng để lại lực lượng nhỏ để giữ bán đảo Sơn Trà, đại quân kéo vào đánh chiếm Gia Định - GV treo lược đồ giới thiệu thành Gia Định, vị trí địa lí Gia Định (Tích hợp địa lý) ? Vì Pháp lại đem quân vào chiếm Gia Định? KL: Pháp gặp nhiều khó khăn: không hợp khí hậu, thiếu thuốc men, lương thực thực phẩm; tình trạng "tiến thoái lưỡng nan"-> Pháp chuyển hướng công Ngoài nhằm mục tiêu: chiếm vựa lúa Nam Bộ, cắt nguồn lương thực triều Chiến Gia Định đình Huế; trước Anh bước việc làm chủ cảng biển miền Nam; chuẩn bị chiếm Cao Miên dò đường sang miền Nam Trung Quốc - GV giới thiệu qua thành Gia Định: có từ thời Nguyễn ánh, thành lớn Nam Kì, đợc xây dựng theo kiểu Vô-băng, hình chữ nhật chiều dài gần 500m, sức chứa tới vạn quân, thành có nhiều lương thảo khí giới, xưởng đóng tàu, dinh thự, kho hầm Trớc sức công mạnh mẽ địch trấn thủ thành Vũ Duy Ninh lệnh rút quân, số quan lại tự sát, số bỏ chạy Vĩnh Long Tuy chiếm chưa đầy buổi sáng quân Pháp giữ thành trước phong trào kháng chiến nhân dân ta ? Em có nhận xét thái độ chống Pháp xâm lợc triều đình Huế? HS: thái độ hèn nhát, bạc nhược không kiên chống giặc, không nắm thời để hành động - GV phân tích: 1859 Pháp vướng phải chiến tranh với áo đất Italia nên tiếp viện nhiều cho quân đội xâm lược VN, mâu thuẫn Anh Pháp trở nên căng thẳng tình hình Pháp tìm cách nghị hòa với VN, nhng hai lần nghị hòa không thành thái độ cố chấp triều đình Huế Cuối tháng 3.1860 quân Pháp bỏ Đà Nẵng rút toàn lực lợng vào Gia Định Tháng 1860 phần lớn quân Pháp Gia Định bị điều động sang chiến trờng Hoa Bắc để lại 1000 tên trải phòng tuyến khoảng 10km đối diện với đại quân Nguyễn Tri Phương Còn Tôn Thất Cáp sức xây dựng phòng tuyến Chí Hòa -> thái độ tướng lĩnh sách lược "thủ để hòa" triều đình Huế không đuổi quân giặc cho dù lực lượng chúng mỏng Sau Hiệp ước Bắc Kinh đợc kí kết 25.10.1860 Pháp đem toàn hải quân Viễn Đông Gia Định - GV sử dụng kênh hình 84 SGK mô tả quân - 17.2.1859, Pháp công thành Gia Định - Quân triều đình chống cự yếu ớt tan rã - Nhân dân tự động lên đánh giặc khiến cho giặc khốn đốn - Ngày 24.2.1861, Pháp công Đại đồn Chí Hòa - Sau ngày Đại đồn thất thủ - Pháp thừa thắng chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long Pháp công Đại đồn Chí Hòa * 5.6.1862, triều đình kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất - GV cung cấp thông tin kiện triều đình kí - Nội dung : SGK/116 với Pháp Hiệp ước 1862 - GV gọi HS đọc nội dung Hiệp ước tóm tắt nội dung Hiệp ước ? Tại triều đình lại kí kết Hiệp ớc? Hiệp ước 1862 vi phạm chủ quyền nước ta nào? Tác động tới kháng chiến dân tộc ta? - HS trả lời theo gợi ý GV - GV KL: triều đình nhân nhượng với Pháp để bảo vệ quyền lợi giai cấp, dòng họ, để rảnh tay phía Nam để đối phó với phong trào nông dân phía Bắc Hiệp ước vi phạm chủ quyền dân tộc cắt đất cho giặc làm cho phong trào kháng chiến nhân dân dâng cao mạnh mẽ để chống lại kẻ cướp nước bán nước => Việc kí kết Hiệp ước Nhâm Tuất biểu cho hành động nhà Nguyễn bước trượt dài đường đầu hàng Pháp xâm lược IV Củng cố - dặn dò Củng cố: *Bài tập: Thực dân Pháp thực âm mưu xâm lược Việt Nam nào? - Pháp với chất tham lam tàn bạo chủ nghĩa thực dân, đầu kỉ XX tăng cường xâm lược thuộc địa có Việt Nam Để thực âm mưu Pháp thực chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh", mở đầu công Đà Nẵng -> đánh thẳng vào Huế buộc triều đình Nguyễn phải đầu hàng kết thúc chiến tranh Dặn dò : - Bài cũ: đọc lại ghi, SGK kết hợp với nội dung ghi để trả lời câu hỏi cuối - Bài mới: đọc nghiên cứu phần II + Xác định đồ địa điểm diễn khởi nghĩa chống Pháp Nam Kì + Tìm đọc thơ Nguyễn Đình Chiểu nói kháng chiến chống Pháp V Rút kinh nghiệm ... TDP, từ bị Anh gạt khỏi ấn Độ ( 188 2) Để thực ý đồ xâm lược TDP sử dụng phần tử công giáo trước bước I Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Chiến Đà Nẵng năm 185 8- 185 9 a) Nguyên nhân * Nguyên nhân... chúng trông chờ vào ủng hộ giáo dân vùng mà bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ báo giáo dân vùng hoạt động mạnh Cho nên âm mu chúng sau chiếm đợc Đà Nẵng vợt đèo Hải Vân đánh lên Huế, buộc triều đình... Đà Nẵng năm 185 8? - HS nhận xét GV kết luận Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh Pháp bước đầu bị thất bại - GV nêu rõ: 2. 185 9, Pháp chuyển hướng công, chúng để lại lực lượng nhỏ để giữ bán đảo Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 36 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 36 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 36

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay