Tiết 1+2

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 12/8/2016 Ngày giảng: 16/8/2016; 18/8/2016 Lớp 8A+8B Tiết 1+2 Phần LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX) Chương I : THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ( TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được: 1.Kiến thức: Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa CM Hà Lan kỷ XVI, cách mạng Anh kỷ XVII khái niệm CMTS - Nắm nguyên nhân, diễn biến, tính chất ý nghĩa lịch sử chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ - Nắm khái niệm “CMTS” Kĩ năng: Sử dụng đồ,tranh ảnh, trả lời câu hỏi SGK, tập SGK 3.Thái độ: Nhận thức vai trò quần chúng CMTS Nhận thấy CNTB có mặt tiến song chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến B Thiết bị dạy - học: Thầy: Bản đồ giới, phóng to hình 1,2 SGK/ 5,6 Trò: SGK, học C Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số: 8A: ; 8B: Kiểm tra cũ: Kiểm tra dụng cụ, sách môn Bài mới: Những biến đổi kinh tế, xã hội vào cuối thời kỷtung đại tiền đề dẫn đến CMTS Vậy CM diễn nào, tìm hiểu hôm Hoạt động thầy trò Nội dung GV sử dụng đồ giới yêu cầu HS xác định vị trí I Sự biến đổi kinh tế, XH nước Nê-đéc-lan ( Hà Lan), Anh đồ Tây Âu TK XV- GV: Vị trí nước có tác động tới đời XVII: sản xuất TBCN? (Hướng dẫn học sinh đọc HS: Nằm bên bờ biển Bắc (ĐTD) có điều kiện giao thêm) thương buôn bán  phát triển sản xuất công thương nghiệp: đk đời sản xuất TBCN (1 điều kiện) GV: Ngoài đk tự nhiên, điều kiện nào? HS: Ra đời lòng xã hội PK suy yếu , quyền kìm hãm không ngăn chặn phát triển GV: Hãy nêu biểu kinh tế XH Tây Âu TK XV - XVII? HS: Kinh tế phát triển: Các xưởng thuê mướn nhân công, … sản xuất buôn bán, ngân hàng  TS VS GV: Mâu thuẫn nảy sinh dẫn tới hệ gì? HS: Phong kiến >< giai cấp TS nhân dân dẫn đến CMTS bùng nổ ? Nêu biểu kinh tế , XH Tây Âu TK XV - XVII? GV yêu cầu HS đọc mục 2sgk/4 tìm hiểu kiện nguyên nhân, diễn biến, kết  CMTS giới  mở đầu thời kì cận đại ? Trình bày diễn biến kết CM Hà Lan? GV yêu cầu HS đọc mục SGK (T4) ? Trình bày phát triển kinh tế Anh kỷ XVII? HS: nêu theo SGK ? Sự phát triển kinh tế dẫn đến thay đổi mặt xã hội ntn? - GV giải thích sơ đồ cấu tạo XH Anh giải thích nguyên nhân bùng nổ CM Anh + Quý tộc Chế độ quân chủ + Tư sản + Nông dân + CN làm thuê Quý tộc cũ II Cách mạng Anh kỉ XVII: Sự phát triển CNTB Anh: ? Trình bày phát triển CNTB Anh hệ - Sang kỉ XVII, CNTB phát nó? triển mạnh Anh  mâu thuẫn XH gay gắt Vua >< TS, quí GV yêu cầu HS giỏi lược thuật diễn biến CM qua tộc pk >< nhân dân lao động  giai đoạn 1642 - 1648 1649 - 1688 dựa vào lược đồ CM bùng nổ “Cuộc nội chiến Anh” giải thích hình sgk  HS nhận xét  GV chốt lại cách tường thuật kiện vua Sác Lơ I bị xử tử Tiến trình CM: GV: Trình bày nét diễn biến CM Anh a) Gđ1 (1642 - 1648) TK XVII Tháng 8.1642 nội chiến HS: Sgk trang 5, hoàn thành sơ đồ: bùng nổ, quân đội nhà vua thất bại b) Gđ2 (1649 - 1688) GV: Vì nước Anh từ chế độ cộng hòa lại chuyển sang - Ngày 30.1.1649, vua Sác-lơ I chế độ quân chủ lập hiến? bị xử tử: nước Anh thiết lập HS: Chống lại đấu tranh nhân dân nhằm đẩy chế độ Cộng hoà CM xa hơn, bảo vệ quyền lợi quốc tế TS, - Quý tộc liên minh với TS khôi phục chế độ quân chủ tiếp tục CM Tháng GV: Em hiểu ntn câu nói Mác? HS: CM Anh đưa lại quyền lợi cho ai? HS: giai cấp TS quí tộc Nhân dân không GV: Ai lãnh đạo CM? 12.1688 QH đảo chính, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, CM kết thúc ( Hướng dẫn HS đọc thêm) HS: TS quí tộc ? Có ý kiến cho CMTS Anh cách mạng không triệt để, sao? HS: CM không triệt để không đem lại quyền lợi cho nhân dân GV: Về ý nghĩa: CM TS thành công , mở đường cho CNTB phát triển GV: Xác định vị trí 13 thuộc địa, tiềm thiên nhiên, trình xâm lược thành lập thuộc địa Ý nghĩa lịch sử CMTS thực dân Anh Bắc Mĩ Anh TK XVII: ? Nêu vài nét xâm nhập thành lập thuộc Mở đường cho CNTB phát địa thực dân Anh Bắc Mĩ? triển , thoát khỏi thống trị HS: Vùng đất nằm ven bờ ĐTD, có tiềm tài chế độ pk nguyên dồi dào, thực dân Anh bắt đầu xâm lược từ kỉ X đến TK XVIII thiết lập 13 thuộc địa III Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ Bắc Mĩ GV hướng dẫn HS đọc đoạn chữ nhỏ sgk/7 Tình hình thuộc địa ? Vì nhân dân thuộc địa dậy đấu tranh? Nguyên nhân chiến HS: Vì ngoại bang thống trị Anh tìm cách kìm tranh hãm phát triển kinh tế thuộc địa - Kinh tế 13 bang thuộc địa sách vô lí, nảy sinh mâu thuẫn thuộc địa sớm phát triển theo đường quốc TBCN ? Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh bùng nổ 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ 1775? - Thực dân Anh ngăn cản HS: Phản đối sách thuế phát triển kinh tế, mâu thuẫn nhân dân thuộc địa thực dân Anh gay gắt: CM bùng nổ GV: Diễn biến chiến tranh? Diễn biến chiến HS: 4.1775: Chiến tranh bùng nổ; 4.7.1776 TNĐL; tranh: ( Hướng dẫn HS đọc 10.1777 quân khởi nghĩa thắng lớn; 1783 thực dân Anh thêm) phải kí hiệp ước Vecxai; 1787 Hiến pháp ban hành - Tháng 12.1773 nhân dân GV: Giới thiệu hình (phóng to) tiểu sử G cảng Boxtơn dậy Washington - Tháng 4.1775 chiến tranh GV: Tính chất tiến Tuyên ngô độc lậ thể bùng nổ điểm nào? - Tháng 7.1776 TNĐL đời HS: Đề cao quyền người (tự do, bình đẳng, hạnh - Tháng 7.1783 Anh kí hiệp phúc)  TN khai sinh nước Mĩ ước Vecxay công nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ Kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập N1,2: Kết quả?  Anh thừa nhận độc lập các thuộc địa Anh Bắc Mĩ: thuộc địa Bắc Mĩ: đời quốc gia Hạn chế Hiến pháp 1787? - Nền dân chủ bị hạn chế Phân biệt a) Kết quả: chủng tộc Nước Anh thừa nhận độc lập N3,4: Ý nghĩa?  Giải phóng dân tộc, kinh tế TBCN cho thuộc địa: Một quốc gia phát triển CMTS, ảnh hưởng lớn đến phong trào đời - Hợp chúng quốc đấu tranh giành độc lập nhiều nước cuối TK XVII Hoa Kì (USA) đầu TK XX b) Ý nghĩa: Thảo luận nhóm: * Hiến pháp Hoa Kì tiến bộ: Ra đời năm 1787 đến 1897 luật sửa đổi: Hiến pháp Hoa Kì bảo vệ nhân quyền dân quyền, tôn trọng … cá nhân, tích cực Là CMTS thực nhiệm vụ giải phóng dân tộc, mở đường cho CNTB phát triển Củng cố hướng dẫn tự học: a) Củng cố: Lập niên biểu CMTS Anh TK XVII theo mẫu: Niên đại b) Hướng dẫn tự học: Các kiện * Bài vừa học: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết CM Hà Lan kỉ XVI? Trình bày nét nội chiến Anh kỉ XVII Nêu kết CMTS Anh TK XVII? * Bài học: Phần III 1: Chiến tranh giành độc lập cuả 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ Tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ (nhóm HS) Tìm hiểu tiểu sử G Washington, nội dung tuyên ngôn (CN) D Rút kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 1+2 , Tiết 1+2 , Tiết 1+2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay