Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 39

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 16/01/2017 Ngày giảng: 19/01/2017 Lớp 8A+8B Tiết 39 Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884) II THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC CUỘC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882-1884 I Mục tiêu học: Hs nắm được: Kiến thức: - Tại năm 1882, thực dân Pháp lại đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai - Nội dung Hiệp ước Hác măng 1883 Hiệp ước Pa- tơ- nốt 1884 - Trong trình thực dân Pháp xâm lược VN, nhân dân kiên kháng chiến tới cùng, triều đình mang nặng tư tưởng “chủ hoà”, không vận động nhân dân kháng chiến nên nước ta rơi vào tay Pháp Kĩ năng: - Sử dụng đồ - Tường thuật trận đánh đồ 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước, tôn kính anh hùng dân tộc hi sinh nghĩa lớn: Nguyễn Tri Phương , Hoang Diệu… - Căm ghét bọn tay sai bán nước triều đình phong kiến đầu hàng II Thiết bị tài liệu: - Bản đồ hành VN đồ thành phố Hà Nội - Hiệp ước 1874, 1883,1884 (nguyên văn, có) III Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nào? Nội dung Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Bài mới: Sau Hiệp ước Giáp Tuất (1874), phong trào kháng chiến quần chúng lên mạnh, họ định đánh thực dân Pháp triều đình đầu hàng, triều đình Huế lúng túng để ổn định tình hình nước Tình hình nước Pháp giới có nhiều thay đổi, thúc đẩy Pháp cần phải nhanh chóng chiếm Bắc Kì toàn quốc Cho nên thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần II đánh Thuận An, buộc triều đình Huế đầu hàng Hôm tìm hiểu vấn đề: thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần II phong trào kháng chiến nhân dân Bắc Kì (1882 - 1894) Hoạt động GV - HS NỘI DUNG - GV tổ chức HS thảo luận theo nhóm việc Pháp Thực dân Pháp đánh đánh chiếm Bắc Kì lần – Đại diện nhóm HS chiếm Bắc Kì lần thứ hai trả lời – HS bổ sung – GV chốt lại (1882) * Nhóm1: Vì TD Pháp đánh Bắc Kì lần I a Hoàn cảnh: (1873) mà gần 10 năm sau chúng dám *Trong nước: đánh Bắc Kì lần II (1882)? - Nhân dân phản đối điều - HS: Vì: Phong trào kháng chiến nhân dân lên ước (Giáp Tuất) mạnh; Nước Pháp gặp nhiều khó khăn; đầu năm 80 nước Pháp tương đối ổn định, giới - Nhiều khởi nghĩa bùng nổ Pháp trí đẩy mạnh xâm lược Bắc Kì - GV: Trong năm 1870 - …, Anh, Pháp, - Kinh tế bị suy kiệt TBN có ý định thương thuyết với triều đình - Giặc cướp dậy khắp Huế  Pháp muốn nóng lòng hành động gấp nơi -* Nhóm 2: TD Pháp đánh Bắc Kì lần II hoàn - Triều đình khước từ cảnh nào? cải cách tân - HS: Sau điều ước 1874, dân chúng nước phản - Tình hình đất nước rối đối mạnh; nhiều khởi nghĩa bùng nổ; Kinh tế loạn suy kiệt; Giặc cướp khắp nơi; Triều đình Huế *Pháp: khước từ cải cách …; Tình hình đất nước rối - Nước Pháp chuyển sang loạn giai đoạn CNĐQ * Nhóm 3: Nguyên cớ trực tiếp TD Pháp đánh - Nhu cầu xâm lược tất chiếm Bắc Kì lần II? Kết nào? yếu - HS: TD Pháp lấy cớ nhà Nguyễn vi phạm điều ước 1874 tiếp tục giao thiệp với nhà b Diễn biến: Thanh… 28 1882 Pháp nổ súng đánh thành Hà - Nguyên cớ: Pháp lấy cớ Nội đến trưa chiếm thành nhà Nguyễn vi phạm Hiệp - GV dùng đồ “TD Pháp đánh chiếm Bắc Kì ước 1874 lần II để minh họa - Chiến sự: ? Sau thành Hà Nội thất thủ, thái độ triều 25 1882 Ri vi e gửi tối đình Huế sao? hậu thư đòi Hoàng Diệu nộp HS: Vội vàng cầu cứu nhà Thanh; Cử người khí giới giao thành Pháp thương lượng với Pháp; Ra lệnh cho quân ta Quân ta anh dũng chống trả phải rút lên miền núi đến trưa thành thất thủ - GV chốt lại nêu hậu thái độ này: Quân Quân Thanh ạt kéo sang Thanh ạt kéo vào nước ta chiếm đóng nhiều nơi; nước ta Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định số nơi khác Bắc Kì Pháp chiếm Hòn Gai, Nam * Củng cố: TD Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần Định nào? Nhân dân Bắc Kì tiếp - GV yêu cầu HS trình bày phong trào kháng chiến tục kháng chiến: nhân dân Hà Nội Pháp đánh Bắc Kì lần thứ - Nhân dân phối hợp với tỉnh Bắc Kì  GV chốt lại quân triều đình kháng Pháp GV: Nhân dân Bắc Kì phối hợp với triều đình để kháng chiến chống Pháp nào? - Quân ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy lần II (19 1883), Ri-vi-e bị giết - Pháp công Sơn Tây, Thuận An buộc triều đình GV chốt lại: Phong trào phát triển mạnh, Ri-vi-e Huế đầu hàng hoảng sợ phải rút quân từ Nam Định Hà Nội đối phó, quân dân ta lại lập nên chiến thắng Cầu Hiệp ước Pa tơ nốt Nhà nước phong kiến Việt Nam Giấy lần II (19 1883) Ri-vi-e bị giết sụp đổ: GV: Sau chiến thắng Cầu Giấy lần II, tình hình ta, địch nào? HS: Pháp hoang mang, dao động, định rút chạy; a Thực dân Pháp công triều đình lại chủ trương thương lượng với Pháp, hi Thuận An (SGK) HS: SGK/ 122, 123 vọng chúng rút 1873 b Điều ước Hác Măng 1883 GV: Tại TD Pháp không nhượng triều đình (Quý Mùi) Huế sau Ri-vi-e chết trận Cầu Giấy lần II? HS: Vì tham vọng xâm lược Pháp, chúng c Hiệp ước tâm chiếm toàn nước ta Triều đình Huế nhu (6.6.1884) nhược, yếu hèn thúc đẩy Pháp đánh mạnh GV giải thích thêm - GV yêu cầu HS đọc phần SGK/ 123 – 124, dùng đồ “Kinh thành Huế” để giới thiệu địa danh Thuận An Huế GV: Em trình bày công TD Pháp vào Thuận An? HS: SGK/ 123 GV: Em cho biết nội dung hiệp ước Hác măng? HS: SGK/ 123 Pa-tơ-nốt GV: Hiệp ước Hác măng dẫn đến hậu gì? HS: Phong trào kháng chiến nhân dân phát triển mạnh GV: Tại hiệp ước Pa tơ nốt kí kết? HS: Xóa dịu dư luận lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn IV Củng cố dặn dò: Củng cố: Nội dung điều ước nhà Nguyễn kí với Pháp (1862 -1884) (HS thảo luận nhóm) GV chốt lại: Đó trình nhà Nguyễn bước đầu hàng TD Pháp Hướng dẫn tự học: * Bài vừa học: Học theo câu hỏi phần củng cố * Bài học: Bài 26, Phần I: Phong trào kháng chiến chống Pháp năm cuối TK XIX: a) Nguyên nhân, diễn biến phản công phái chủ chiến kinh thành Huế (hs khá, giỏi) b) Phong trào Cần Vương bùng nổ phát triển nào? Vẽ lược đồ kinh thành Huế 1885 V Rút kinh nghiệm: ... dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần II đánh Thuận An, buộc triều đình Huế đầu hàng Hôm tìm hiểu vấn đề: thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần II phong trào kháng chiến nhân dân Bắc Kì ( 188 2 - 189 4) Hoạt động... Thực dân Pháp đánh đánh chiếm Bắc Kì lần – Đại diện nhóm HS chiếm Bắc Kì lần thứ hai trả lời – HS bổ sung – GV chốt lại ( 188 2) * Nhóm1: Vì TD Pháp đánh Bắc Kì lần I a Hoàn cảnh: ( 187 3) mà gần 10... Pháp đánh - Nhu cầu xâm lược tất chiếm Bắc Kì lần II? Kết nào? yếu - HS: TD Pháp lấy cớ nhà Nguyễn vi phạm điều ước 187 4 tiếp tục giao thiệp với nhà b Diễn biến: Thanh… 28 188 2 Pháp nổ súng đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 39 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 39 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 39

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay