Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 16

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 24/11/2016 Tuần 16 Tiết 31 Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV (tt) I Mục tiêu Kiến thức: - Nhà Hồ lên thay nhà Trần đất nước gặp nhiều khó khăn đói - Sau lên Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều sách để chấn hưng đất nước Tư tưởng: Thấy vai trò to lớn quần chúng nhân dân Kĩ năng: Phân tích, đánh giá nhân vật lịch sử Hồ Quý Ly II Chuẩn bị: GV: Tranh ảnh Tư liệu liên quan đến nhà Hồ HS: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến nhà Hồ III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Trình bày tình hình kinh tế xã hội nước ta sau TK XIV ? Kể tên khởi nghĩa tiêu biểu sau TK XIV ? Trình bày tình hình xã hội nước ta sau TK XIV Bài GTB : Trong tiết học trước em thấy tình cảnh đất nước ta rơi vào tình cảnh suy yếu trầm trọng Trước hoàn cảnh Hồ Quý Ly quan nhà Trần lật đỗ nhà Trần lập nhà Hồ Sau lên Hồ Quý Ly thi hành nhiều sách để khôi phục lại đất nước Đó nội dung học hôm Để hiểu rõ tiết học tìm hiểu thông qua 16: II “ Nhà Hồ cải cánh Hồ Quý Ly” Hoạt động GV Hoạt động Hoạt động HS ? Nhà Hồ thành lập hoàn cảnh Gợi ý: ? Vào cuối TK XIV đấu tranh nhân dân dẫn đến điều ? Giữa lúc kiện xảy Nội dung II Nhà Hồ cải cách Hồ Quý Ly Nhà Hồ thành lập (1400) - Nhà Trần suy yếu, Làng xã tiêu điều, Dân đinh giảm súc Năm 1400, Nhà Trần suy - Năm 1400 hồ Quý Ly phế sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi, truất nhà Trần lên làm vua lập nhà Hồ lập nhà Hồ - Yêu cầu HS đọc đoạn in - Đọc đoạn chữ nhỏ / 77 nghiêng SGK để rõ Hồ Quý Ly - Nói thêm HQL: xuất thân gia đình quan lại, có người cô lấy vua, HQL -1- giữ chức vụ cao cấp triều Trần (Đại Vương) Trước tình hình nhà Trần lung lay, ông tâm thực biện pháp cải cách nhiều lĩnh vực Hoạt động - Trước tình hình nhà Trần lung lay Khi lên Hồ Quý Ly thực nhiều cải cách nhiều lĩnh vực ? Về mặt trị Hồ Quý Ly + Cải cách đội ngũ võ quan thực biện pháp thay võ quan nhà Trần người họ Trần ? Tại Hồ Quý Ly lại bỏ  Vì sợ họ lật đỗ vị quan lại nhà Trần Hồ Quý Ly + Đổi tên số đơn vị hành cấp trấn Quy định cách làm việc máy quyền - Đọc đoạn chữ nhỏ / 78 + Cử quan triều đình thăm hỏi đời sống nhân dân lộ ? Việc triều đình thăm hỏi  Chứng tỏ vua quan nhà Hồ đời sống nhân dân có ý quan tâm đến đời sống nhân dân nghĩa ? Về kinh tế nhà Hồ thi - Lần lượt trả lời hành sách GV: Yêu cầu HS đọc đoạn in - Đọc đoạn chữ nhỏ / 78 nghiêng SGk, để hiểu rõ sách kinh tề nhà Hồ ? Chính sách hạn điền - Giải thích: hạn chế số lượng ruộng đất chủ đất theo quy định nhà nước phong kiến ? Việc phát hành tiền giấy  Để tiết kiệm đồng làm vũ thay tiền đồng nhằm khí mục đích ? Em có nhận xét - Nhận xét: Góp phần làm cho kinh tế thoát khỏi khủng sách kinh tế nhà Hồ hoảng lên Những biện pháp Hồ Quý Ly a Về trị: - Cải tổ hàng ngũ võ quan - Đổi tên số đơn vị hành chánh, quy định cách làm việc máy quyền cấp b Kinh tế: - Phát hành tiền giấy thay cho tiền đồng; - Ban hành sách “Hạn điền”, quy định lại biểu thuế đinh thuế ruộng c Xã hội: ? Về xã hội Hồ Quý Ly -2- ban hành sách GV: Yêu cầu HS đọc đoạn in nghiêng SGK, để hiểu rõ sách hạn nô ? Nhà Hồ thực sách hạn điền, hạn nô để làm ? Ngoài nhà Hồ làm để thể quan tâm nhân dân -Trả lời Ban hành sách “Hạn nô” - Đọc  Tăng số lượng nông dân lực lượng lao động ngày nhiều  Bắt người giàu thừa thóc phải bán cho dân đói tổ chức chữa bệnh cho nhân d Văn hóa, giáo dục ? Nhà Hồ đưa dân sách để phát triển - Trả lời - Dịch sách chữ Hán văn hóa giáo dục chữ Nôm, yêu cầu người phải học - Đọc đoạn in nghiêng SGK - Sửa đổi chế độ thi cử, học tập ? Cải cách văn hóa giáo dục nói có tác dụng  Nhằm thay đổi chế độ cũ e Quân HS: Thực số biện ? Để đề phòng giặc ngoại - Tăng dân số pháp nhằm tăng cường xâm tăng cường quốc Chế tạo nhiều loại vũ khí củng cố quân quốc phòng nhà Hồ thi hành phòng sách - Phòng thủ nơi hiểm yếu, xây dựng thành kiên cố - Hướng dẫn quan sát hình 40 - Quan sát, theo dõi “Di tích thành nhà Hồ” - Giới thiệu thành Tây Đô cho HS hiểu SGK T 37 * Liên hệ: Thành nhà Hồ xem di tích di sản lớn nước ta ? Nếu có hội đến tham quan cần có thái độ ? Em có nhận xét chình sách quân sự, quốc phòng nhà Hồ - Khái quát: Tuy nhiên việc làm HQL đồng tình, số người cho HQL người phản chúa cướp Hoạt động 3: ? Những cải cách HQL có tác dụng ý nghĩa - Tự trả lời  Thể kiên mong muốn bảo vệ độc lập nhà Hồ - Lần lượt trả lời -3- Ý nghĩa, tác dụng cải cách Hồ Quý Ly - Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng HS: Dựa SGK trả lời - Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất giai cấp quý tộc, địa chủ - Cải cách văn hóa, giáo dục có nhiều tiến ? Vì sách HQL - Hạn chế: phần không nhân + Một số sách chưa triệt để, chưa phù hợp với dân ủng hộ tình hình thực tế + Chính sách cải cách củng chưa giải nhu cầu thiết sống đông đảo nhân dân - Kết bài.: Mặc dù có nhiều hạn chế, cải cách HQL cải cách lớn, liên quan đến toàn xã hội Củng cố ? Nhà Hồ thành lập hoàn cảnh ? Trình bày tóm tắt sách HQL ? Nêu tác dụng hạn chế sách Dặn dò - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS sưu tầm tài liệu, sách báo có liên quan đến địa phương để tiết học tìm hiểu “lịch sử địa phương” IV Rút kinh nghiệm: Tiết: 32 Bài 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III I Mục tiêu: Kiến thức - Củng cố kiến thức lịch sử dân tộc thời Lí, Trần, Hồ - Nắm thánh tựu chủ yếu mặt trị, kinh tế, văn hóa Đại Việt thời Lý, Trần, Hồ Tư tưởng Giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hòa dân tộc, biết ơn tổ tiên Kĩ - Sử dụng lược đồ - Phân tích tranh ảnh, trả lời câu hỏi - Lập bảng thống kê II Chuẩn bị: GV: Lược đồ, tranh ảnh -4- HS: Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến học III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Trình bày cải cách Hồ Quý Ly ? Ý nghĩa tác dụng cải cách Bài GTB: Từ TK X đến TK XV ba triều đại Lý, Trần, Hồ thay lên nắm quyền Đó giai đoạn lịch sử hào hùng vẽ vang dân tộc ta Nhìn lại chặng đường lịch sử, có quyền tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng hào hùng dân tộc ta nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hôm ôn lại chặn đường lịch sử hào hùng thông qua 17: “ Ôn tập chương II chương III” Hoạt động dạy học thầy trò Nội dung ghi bảng ? Thời nhà Lý nhân dân ta phải đương đầu Thời Lý, Trần, ND ta phải đương đầu với xâm lược nào? với xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược) - Kháng chiến chống Tống lần năm 1075 - Kháng chiến chống Tống lần năm 1076 -1077 ? Thời nhà Trần nhân dân ta phải đương đầu với xâm lược nào? - Kháng chiến chống quân xâm lược Mông lần I năm 1258 HS: - Kháng chiến chống Nguyên lần II năm 1285 - Kháng chiến chống Nguyên lần III năm 1287 - 1288 ? Nêu thời gian bắt đầu kết thúc, đường Diễn biến KCC Tống, Mông, Nguyên thời Lý, Trần: lối kháng chiến GV: Trực quan bảng thống kê kháng chiến HS: Lên bảng điền thông tin TRIỀU CÁC CUỘC KC THỜI ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN ĐẠI GIAN Lý Chống Tống lần 1075 - Tiến công trước để tự vệ thứ I Chống Tống lần 1076 -1077 - Chủ động xây dựng phòng tuyến Như Lý thứ II Nguyệt, không cho giặc tiến vào Thăng Long, tìm cách phản công tiêu diệt lực lượng địch ð Chủ động đánh giặc buộc giặc đánh theo cách đánh ta Trần Chống Mông Cổ 1258 - Nhân dân rút khỏi thành Thăng Long, quân lần Mông Cổ thiếu lương thực trầm trọng, tận dụng hội nhà Trần phản công mạnh vào Thăng Long -5- Trần Chống lần Nguyên 1285 Trần Chống lần Nguyên 1287-1288 - Làm tiêu hao sinh lực địch tổ chức phản công, đánh giặc nhiều nơi tiến vào giải phóng Thăng Long - Chủ động mai phục tiêu diệt đoàn thuyền lương địch, mở phản công tiêu diệt địch Sông Bạch Đằng ð Đường lối chung thực chủ trương “ Vườn không nhà trống” ? Những gương tiêu biểu qua - Nhà Lý: Lý Thường Kiệt, Lý Kế Nguyên, kháng chiến Tông Đản… HS: - Nhà Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn… ? Công lao vị anh hùng HS: ? Em có nhận xét tinh thần đoàn kết - Tập hợp quần chúng nhân dân, đoàn kết đánh giặc kháng chiến chống giặc dân tộc - Chỉ huy nghĩa quân tài tình, sáng suốt HS: - Chống Tống Nhà Lý: Sự đoàn kết ? Nguyên nhân thắng lợi chiến đấu quân đội triều đình với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi kháng chiến - Chống Mông-Nguyên nhà Trần: Nhân HS: dân theo lệnh triều đình thực “Vườn không nhà trống”, tự xây dựng làng chiến đấu, phối hợp với quân triều đình để tiêu diệt giặc - Sự ủng hộ nhân dân - Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt tướng lĩnh Củng cố ? Những chiến thắng tiêu biểu công chống giặc ngoại xâm dân tộc thời Lý Trần ? Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi Hướng dẫn - Học bài, làm tập 1,2 - Xem trước 18: “Cuộc KC nhà Hồ PTKNCQ Minh đầu TK XV” IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: 26/11/2016 ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… -6- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... lượng quân xâm lược) - Kháng chiến chống Tống lần năm 1 075 - Kháng chiến chống Tống lần năm 1 076 -1 077 ? Thời nhà Trần nhân dân ta phải đương đầu với xâm lược nào? - Kháng chiến chống quân xâm... thống kê kháng chiến HS: Lên bảng điền thông tin TRIỀU CÁC CUỘC KC THỜI ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN ĐẠI GIAN Lý Chống Tống lần 1 075 - Tiến công trước để tự vệ thứ I Chống Tống lần 1 076 -1 077 - Chủ động... lịch sử địa phương” IV Rút kinh nghiệm: Tiết: 32 Bài 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III I Mục tiêu: Kiến thức - Củng cố kiến thức lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 16 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 16 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay