Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 14

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 16/11/2016 Tuần 14 Tiết 27 Bài 14: BA LẦN CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) (tt) IV/ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN – MÔNG I Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu kỉ XIII, lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên quân dân Đại Việt điều giành thắng lợi - Ý nghĩa lịch sử lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên Tư tưởng: - Tự hào truyền thống đành giặc giữ nước dân tộc - Bài học kinh nghiệm lịch sử tinh thần đoàn kết dân tộc Kĩ năng: Phân tích, so sánh kiện lịch sử qua lần kháng chiến để rút nhận định chung II Chuẩn bị: GV: - Bản đồ đế quốc Mông Nguyên kỉ XIII - Tư liệu nhân vật tiêu biểu lần chống Mông Nguyên HS: Sưu tầm tư liệu liên quan đến nhân vật lần chống Mông Nguyên III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Trình bày hoàn cảnh, diễn biến trình nhà Nguyên Xâm lược Đại Việt ? Công chống quân Nguyên xâm lược nhà Trần sông Bạch Đằng diễn Bài mới: GTB : Công chống XL Mông Nguyên nàh Trần diễn hoàn cảnh vô khó khăn lại giành thắng lợi vẽ vang.? Vậy lại có thắng lợi Trong tiết học tìm hiểu thông qua 14: IV “Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử lấn KCCQXL Mông Nguyên” Hoạt động GV HĐ 1: Hoạt động HS ? Những nguyên nhân - Lần lượt trình bày -1- Nội dung ghi bảng IV Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên Nguyên nhân thắng lợi: làm cho lần kháng nguyên nhân SGK chiến chống quân Nguyên dân tộc ta giành thắng lợi ? Phân tích nguyên nhân ? Hãy nêu số dẫn chứng tinh thần đoàn kết dân tộc ? Nêu việc làm nhà Trần chuẩn bị cho ba lần kháng chiếm ? Trình bày đóng góp Trần Quốc Tuấn kháng chiến chống quân Mông –Nguyên ? Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? ? Cách đánh sáng tạo nhà Trần ba lần kháng chiến - Các tầng lớp nhân dân tham gia đánh giặc - Chuẩn bị chu đáo mặt cho kháng chiến - Nhớ lại kiến thức, phân - Thắng lợi ba lần tích chống quân Mông Nguyên gắn liền với tinh thần hi sinh toàn dân ta, đặc biệt quân đội Trần - Trong lần thứ hai, vị bô lão thể ý chí muôn dân đánh (Hội nghị Diên Hồng) - Quân sỹ thích vào tay hai chữ “Sát thát” - Vua Trần thường - Nhờ chiến lược địa phương tìm hiểu chiến thuật đắn sáng sống dân tạo người huy - Giải bất hoà vương triều Trần, tạo nên đoàn kết dân tộc - Nghĩ cách đánh độc đáo, sáng tạo, phù hợp với giai đoạn - Là tác giả “Hịch tướng sỹ ” - Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đắn, sáng tạo có danh tướng tài ba - Kế hoạch “vườn không nhà trống ” - Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu kẻ thù - Biết phát huy lợi quân ta, buộc địch phải theo  Buộc địch từ mạnh chuyển sang yếu, ta từ bị Ý nghĩa lịch sử động chuyển sang chủ động HĐ - Năm 1257, vua Mông Cổ - Lắng nghe đưa vạn quân sang xâm lược Đại Việt, lần thứ hai lực lượng chúng lên tới 50 vạn quân đến năm 1288, Hốt Tất Liệt phải đình cưộc xâm lược Nhật Bản -2- đưa 30 vạn quân sang nước ta Với lực lượng mạnh vậy, ba lần quân Nguyên thất bại ? Những thắng lợi quân ta hoàn cảnh có ý nghĩa GV: Mông Cổ đất nước hùng mạnh, lần đầu xâm lợưc Đại Việt, chúng nhằm mục đích để đánh lên phía Nam Tống Nhưng đến lần 3, Vua Nguyên phải nói rằng: "Không coi Giao Chỉ nước nhỏ mà khinh thường " Sức mạnh Đại Việt khẳng định rõ ràng ? Bài học lịch sử từ lần chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên - Dựa vào SGK để trình bày - Lắng nghe - Đập tan tham vọng ý chí xâm lược Đại Việt đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ - Góp phần xây đắp truyền thống quân Việt Nam - Để lại học lịch sử vô quý giá - Ngăn chặn xâm lược quân Nguyên nước khác - Dùng mưu trí mà đánh giặc - Lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh Củng cố: ? Nêu nguyên nhân dẫn đến thắng lợi lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ? Ý nghĩa lịch sử lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên Hướng dẫn - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS xem trước 15: “ I Sự phát triển kinh tế” .IV Rút kinh nghiệm: _ Tiết 28 Bài 15: SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN I Mục tiêu Kiến thức - Giúp HS nắm được: sau kháng chiến, Đại Việt trải qua nhiều khó khăn kinh tếxã hội - Nhờ sách, biện pháp tích cực vương triều Trần tinh thần lao động cần cù củanhân dân, kinh tế Đại Việt phục hồi phát triển nhanh chóng; văn hóa, khoa học, giáo dục đạt thành tựu Đại Việt ngày cường thịnh Tư tưởng -3- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên Kĩ Làm quen phương pháp so sánh, đối chiếu kiện II Chuẩn bị GV: Tranh ảnh thành tựu văn hoá thời Trần, Bảng đồ làng nghề thời Trần HS: Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến thành tựu kinh tế thời Trần III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Nêu nguyên nhân thắng lợi lần kháng chiến chống Mông - Nguyên ? Thắng lợi lần KC chống Mông - Nguyên đem lại ý nghĩa Bài GTB : Vào thời Lý kinh tế văn hóa đạt nhiều thành tựu rực rỡ Đến thời Trần bị chiến tranh tàn phá, thành tựu giữ gìn phát triển trước Đó nội dung học hôm nay.? Cụ thể tiết học tìm hiểu thông qua 15: I “Sự phát triển kinh tế” Hoạt động GV HĐ 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh Hoạt động HS Nội dung I Sự phát triển kinh tế Tình hình kinh tế sau chiến tranh ? Nói tới phát triển kinh - Nông nghiệp, thủ công a Nông nghiệp tế nói tới mặt sản nghiệp thương nghiệp xuất ? Sau chiến tranh, nhà Trần - Chính sách khuyến khích thực sản xuất, mở rộng diện tích sách để phát triển nông trồng trọt nghiệp - Vì vậy, nông nghiệp + Được phục hồi phát thời Trần phục hồi triển phát triển nhanh chóng ? So với thời Lý ruộng đất - Thời Trần ruộng tư + Ruộng đất công làng xã thời Trần có khác địa chủ ngày nhiều chiếm phần lớn diện tích ? Tại ruộng tư thời - Các vương hầu, quí tộc ruộng đất nước Trần lại phát triển nhanh chiêu tập dân nghèo khai hoang, lập điền trang - Nhà Trần ban thái ấp cho quí tộc, vương hầu - Mặc dù ruộng đất tư hữu ngày nhiều, ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn ruộng đất nước nguồn thu chủ yếu nước b Thủ công nghiệp: ? Kể tên nghề thủ công - kể tự - Gồm nhiều ngành nghề nghiệp thời Trần? khác ? Thủ công nghiệp nhà - Ngày phát triển - Các sản phẩm làm nước quản lí mạnh trước ngày nhiều -4- - Cho học sinh quan sát H35, H36 đối chiếu với H23 nhận xét - Thời Trần, ngành thủ công truyền thống có ngành thủ công đặc sắc đóng thuyền, chế tạo súng thần công ? Thủ công nghiệp nhân dân lúc ? Nhận xét tình hình thủ công nghiệp thời Trần - Quan sát, so sánh, nhận xét: Trình độ kỹ thuật thời - Trình độ kỹ thuật cao Trần tinh xảo - Phổ biến phát triển - Nhận xét: Ngày phát triển mạnh, kỹ thuật nâng cao - Nông nghiệp thủ công nghiệp phát triển mạnh làm cho thương nghiệp phát triển c Thương nghiệp - Buôn bán tấp lập chợ mọc - Việc trao đổi buôn bán ? Điểm thương lên nhiều nơi nước với thương nghiệp nhân nước đẩy mạnh - Nhiều trung tâm kinh tế - Thăng Long, Vân Đồn ? Nơi xem nơi mở nước, buôn bán tấp nập tiêu biểu Thăng Long, * Kết luận: Mặc dù bị chiến Vân Đồn tranh tàn phá kinh tế thời Trần chăm lo phát triển đạt nhiều kết rực rỡ Tình hình xã hội sau HĐ 2: Tình hình xã hội chiến tranh sau chiến tranh - Vua, vương hầu quý tộc, - Các tầng lớp xã hội: ? Xã hội thời Lý có địa chủ quan lại + Vương hầu, quý tộc tầng lớp nào? + Địa chủ - Thợ thủ công thương + Nông dân nhân + Thợ thủ công, thương - Nông dân tá điền nhân - Nông nô nô tì + Nông nô, nô tì - Vương hầu, quí tộc, địa ? Sắp xếp lại thứ tự chủ, nông dân, thợ thủ tầng lớp xã hội thời Trần công, nô tì cho phù hợp với cấu tổ chức địa vị xã hội (Nông dân, nô tì, thợ thủ công, vương hầu, quí tộc, địa chủ) ? So sánh với thời Trần? - So sánh: Các tầng lớp xã hội mức độ tài sản cách thức -5- bóc lột có khác; Phân hóa sâu sắc hơn: địa chủ ngày - Xã hội ngày phân đông, nông nô nô hoá sâu sắc tì ngày nhiều Củng cố ? Trình bày vài nét tình hình kinh tế sau chiến tranh ? Phân tích tình hình xã hội thời Trần sau chiến tranh Dặn dò - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS xem trước 15: “II Sự phát triển văn hóa” IV Rút kinh nghiệm ……………………………………………………… Trình ký: 12/11/2016 -6- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... ba lần kháng chiếm ? Trình bày đóng góp Trần Quốc Tuấn kháng chiến chống quân Mông –Nguyên ? Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên? ? Cách đánh sáng tạo nhà... - Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu kẻ thù - Biết phát huy lợi quân ta, buộc địch phải theo  Buộc địch từ mạnh chuyển sang yếu, ta từ bị Ý nghĩa lịch sử động chuyển sang chủ động HĐ - Năm 12 57, vua... nên đoàn kết dân tộc - Nghĩ cách đánh độc đáo, sáng tạo, phù hợp với giai đoạn - Là tác giả “Hịch tướng sỹ ” - Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đắn, sáng tạo có danh tướng tài ba -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 14 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 14 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay