Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 12

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 25/10/2016 Tuần: 12 Tiết: 23 Bài 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII (tt) I Mục tiêu Kiến thức: - TK XIII nhà Trần thực nhiều biện pháp tích cực để XD quân đội cố quốc phòng, phục hồi phát triển kinh tế - Quân đội quốc phòng ĐV thời vững mạnh, kinh tế phát triển Tư tưởng: GDHS lòng yêu nước, tự hào DT công PTĐN thời Trần Kĩ năng: Làm quen với phương pháp so sánh II Chuẩn bị: GV: Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến thành tựu thủ công nghiệp thời Trần HS: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến thành tựu TCN thời Trần III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp: phút Kiểm tra cũ: phút ? Nguyên nhân dẫn đến nhà lý sụp đỗ gì, nhà Trần TL hoàn cảnh ? Bộ máy quan lại nhà Trần tổ chức Vẽ sơ đồ máy nhà Trần ? Pháp luật nhà Trần có đặc điểm Bài mới: GTB : Khi lên nắm quyền, việc cố XD tổ chức máy nhà nước, nhà Trần thực nhiều chủ trương, biện pháp để XD phát triển quân đội, kinh tế ? Cụ thể nào.Tronh tiết học tìm hiểu thông qua 13: II “ Nhà Trần XD quân đội phát triển KT” Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: Nhà Trần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng: 15p ? Vì thành lập, - Suy nghĩ trình bày nhà Trần quan tâm tới theo quan điểm việc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng? - Giảng: Nước ta đứng trước nguy ngoại xâm (nhất thời kì đế quốc Mông - Nguyên mở -1- Nội dung II Nhà Trần xây dựng quân đội phát triển kinh tế Nhà Trần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng rộng xâm lược) ? Tổ chức quân đội nhà - Quân đội nhà - Quân đội : cấm quân Trần nào? Trần gồm có cấm quân lộ ? chức đội quân quân lộ quân gì? - Dựa vào SGK trình bày ? Vì nhà Trần kén - Vì để tăng độ tin cậy chọn niên khoẻ việc bảo vệ triều mạnh quê họ Trần để vào chính, cấm quân co cấm quân? nhiệm vụ bảo vệ vua hoàng thành, triều đình ? Quân đội nhà Trần - Chủ trương: Quân tuyển dụng theo sách lính cốt tinh không cốt chủ trương nào? đông Giảng: Nhân dân ta - Chính sách: Ngụ thời Trần chuộng võ binh nông ( tiếp tục nghệ, lò vật mở sách thời khắp nơi, quân đội Lý) thời Trần học tập binh pháp luyện tập võ nghệ Nhà Trần thực chủ trương chọn quân lính không thiên lấy số lượng mà cần người giỏi - Sử dụng hình 27 SGK để minh chứng cho việc tăng cường củng cố quốc phòng triều Trần ? Bên cạnh việc xây dựng - Cử tướng giỏi quân đội, nhà Trần làm đóng giữ vị trí để củng cố quốc phòng? hiểm yếu ? Việc xây dựng quân đội - Vua Trần thường nhà Trần có khác xuyên tuần tra việc giống so với thời Lý phòng bị nơi - Giống: + Quân đội gồm hai ? Nêu tác dụng phận + Được tuyển dụng biện pháp mà nhà Trần áp dụng để phát theo sách" ngụ triển kinh tế cho đất nước? binh nông" - Khác: + Cấm quân: Tuyển người khoẻ mạnh quê hương nhà Trần + Quân đội theo chủ -2- trương:" Cốt tinh nhuệ không cốt đông" - Đẩy mạnh khai hoang để mở rộng diện tích sản xuất HĐ 2: Phục hồi phát Đắp đê phòng lụt, nạo triển kinh tế: 20p vét kênh mương ? Nhà Trần làm để - Hà đê sứ phát triển nông nghiệp? Phục hồi phát triển kinh tế - Nông nghiệp: Chú trọng việc khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh mương - Các chủ trương phù hợp, kịp thời  Nông nghiệp nhanh ? Tên chức quan nhà để phát triển nông chóng phục hồi Trần đặt để trông coi việc nghiệp phát triển sửa chữa đắp đê? ? Nhận xét chủ trương phát triển nông nghiệp nhà Trần? - Thủ công nghiệp: - Giảng: Nhờ - Làm gốm, tráng men, * Nhà nước: sản xuất đồ sách với cố đúc đồng, làm giấy gốm, dệt, chế tạo vũ khí gắng người dân, nông * Nhân dân: đúc đồng, nghiệp thời Trần nhanh rèn sắt, làm giấy … chóng phục hồi phát triển - Đang bước ? Kể tên nghề thủ công khôi phục nhân dân? phát triển mạnh, trình độ ngày cao - Giới thiệu hình 28 SGK - Thương nghiệp cho HS - Thương nghiệp: ? Nhận xét tình hình thủ công nghiệp thời Trần kỉ XIII? GV: Giảng ? Khi TCN phát triển, xã hội tạo nhiều sản phẩm cần có thị trường để tiêu thụ Vậy lúc ngành lại xuất ? Tình hình thương nghiệp thời kì có đáng ý? ? Nơi xem nơi buôn bán tấp nập nhất? - Ở làng xã mọc lên ngày nhiều - Ở kinh thành Thăng + Chợ mọc lên ngày Long có 61 phố nhiều phường + Buôn bán với nước - Cửa biển: Hội phát triển Thống, Vân Đồn, Hội Triều xem nơi buôn bán tấp nập với thương nhân nước -3- - Vì hải đảo - Nhận xét - Yêu cầu HS đọc đoạn in nghiêng chứng minh việc buôn bán với người nước mở rộng ? Tại Hội Thống, Vân Đồn nhân dân mở chợ thuyền? - Đang bước - Liên hệ thực tế phục hồi phát triển ? Vùng nam có địa điểm mạnh với trình độ mà nhân dân buôn bán ngày cao thuyền? ? Em có nhận xét tình hình kinh tế thời Trần TK XIII? Củng cố: (4p) ? Nêu biện pháp mà nhà Trần dùng để xây dựng cố quốc phòng ? Nhà trần làm phục hồi phát triển kinh tế sau năm suy thoái nhà Lý Dặn dò: (1P) - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS xem trước 14: “I Cuộc kháng chiến lần thứ chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)” IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết: 24 Bài 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) I Mục tiêu Kiến thức: - Thấy ba lần xâm lược nước ta nhà Nguyên chuẩn bị chu đáo - Nắm nét diễn biến lần kháng chiến chống xâm lược thời Trần - Nắm nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử Tư tưởng: -4- Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc biết ơn anh hùng dân tộc Kĩ năng: Sử dụng đồ, phân tích, so sánh, đối chiếu diễn biến ba lần kháng chiến II Chuẩn bị: GV: Bản đồ giới, Lược đồ kháng chiến lần 1, Lược đồ trống HS: Sưu tầm tư liệu liên quan đến khởi nghĩa III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: 1p Kiểm tra cũ: 3p ? Chủ trương biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng nhà Trần ? Nhà Trần làm khôi phục phát triển kinh tế Bài mới: GTB : Khi lên nắm quyền việc cố phát triển kinh tế đất nước, nhà trần phải chuẩn bị nhiều mật để đối phó với âm mưu xâm lược bọn phong kiến Mông Nguyên ? Vậy kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên diễn tìm hiểu thông qua 14: “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông Nguyên (TK XIII) Hoạt động GV HĐ 1: Âm mưu xâm lược Đại Việt quân Mông Cổ: (5p) - Đầu kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ thành lập, với lực lượng quân mạnh hiếu chiến, quân Mông Cổ liên tiếp xâm lược thống trị nhiều nước, gieo rắc nỗi kinh hoàng, sợi hãi châu Âu, châu Á - Năm 1257, Mông Cổ tiến đánh nam Tống nhằm xâm chiếm toàn Trung Quốc để đạt mục đích, quân Mông Cổ định xâm lược Đại Việt đánh thẳng lên phía Nam Trung Quốc HĐ 2: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến đánh bại quân Mông Cổ: Hoạt động HS Nội dung I Cuộc kháng chiến lần thứ chống quân xâm lược mông Cổ - Đây phần giảm tải Âm mưu xâm lược chương trình Đại Việt quân Mông - HS theo dõi phần GV Cổ giảng không cần ghi nội dung Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến đánh bại quân Mông Cổ: 30p a Chuẩn bị ? Được tin Mông Cổ xâm -5- lược nước ta nhà Trần làm - Ban lệnh cho nước sắm sữa vũ khí, thành lập đội dân binh, ngày đêm luyện tập võ nghệ… - Sử dụng lược đồ “Diễn biến - Theo dõi Ban lệnh cho nước sắm sữa vũ khí, thành lập đội dân binh, ngày đêm luyện tập võ nghệ… b Diễn biến kháng chiến lần chống quân MC 1258” - Tháng 1-1258, quân Lần lượt trả lời Mông Cổ Ngột Lương ? Quân Mông Cổ Hợp Thai huy vạn huy tiến vào nước theo quân tiến vào xâm lược đường nào, thời gian HS: Cho lui quân đễ Đại Việt theo đường bảo toàn lực lượng Sông Thao ? Khi đến Bình Lệ Nguyên gặp trở ngại - Tại trận đánh liệt diễn GV: Do giặc mạnh ? Vua Trần làm - Giảng: Lúc triều đình tạm rời kinh thành Thăng Long xuôi vùng Thiên Mạc (chỉ lược đồ) ? Vua Trần lệnh cho nhân dân - “Vườn không nhà Thăng Long thực chủ trống” (Gom tất người vùng trương Thiên Mạc) ? Khi quân Mông Cổ vào - Điên cuồn tàn phá Thăng Long có thái độ kinh thành, lùn bắt giết hại người xót lại - Chưa đầy tháng Quân Mông Cổ lâm vào tình khó khăn thiếu lương thực trầm trọng - Phải cho quân lính cướp thóc gạo, hoa màu dân, nhân dân chống trả liệt làm lực lượng bị tiêu hao dần -6- - Nhà Trần chủ trương cho quân rút khỏi kinh thành Thăng Long, thực “Vườn không nhà trống” - Nhà Trần mở - Mở phản công ? Nhân hội nhà Trần lớn Đông Bộ Đầu (Bến sông Hồng, phố làm Hàng Than-Hà nội ngày nay) - Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ thua trận rút ? Với phản công nước ngày 29-1-1258 quân Mông Cổ - Giảng: Trên đường rút nước đến vùng Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai) bị quân dân ta chặn đánh đến tan tác - Cho HS thảo luận nhóm - Thảo luận, trình bày: + Chỉ huy tài tình phút ? Vì quân Mông Cổ + Biết sử dụng cách mạnh mà bị quân ta đánh giặc thông minh + Biết chớp lấy thời đánh bại nhanh chóng  Lấy yếu thắng mạnh phản công lớn Đông Bộ Đầu - Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ thua trận rút nước c Kết Kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ kết thúc thắng lợi - Liên hệ thực tế GDHS: Bằng chiến tranh chống Pháp chống Mĩ - Khái quát nhấn mạnh: Qua học thấy rằng, dù lực lượng ta không địch với chủ trương đường lối khéo léo, không nóng vội đánh bại kẻ thù xâm lược Củng cố: 4P ? Em trình bày lại diễn biến lược đồ ? Quân MC công Đại Việt nhằm mục đích Dặn dò: 1P - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS xem phần 14: “II CKC lần thứ CQXL Nguyên (1285)” -7- .IV RÚT KINH NGHIỆM Trình ký: 29/10/2016 Huỳnh Thị Thanh Tâm -8- ... nghĩa lịch sử Tư tưởng: -4- Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc, lòng yêu nước, tự hào dân tộc biết ơn anh hùng dân tộc Kĩ năng: Sử dụng đồ, phân tích, so sánh, đối chiếu diễn biến ba lần kháng... Năm 12 57, Mông Cổ tiến đánh nam Tống nhằm xâm chiếm toàn Trung Quốc để đạt mục đích, quân Mông Cổ định xâm lược Đại Việt đánh thẳng lên phía Nam Trung Quốc HĐ 2: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến đánh... ngày đêm luyện tập võ nghệ… b Diễn biến kháng chiến lần chống quân MC 125 8” - Tháng 1 -125 8, quân Lần lượt trả lời Mông Cổ Ngột Lương ? Quân Mông Cổ Hợp Thai huy vạn huy tiến vào nước theo quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 12 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 12 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay