Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 11

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 14/10/2016 Tuần 11 Tiết 21 KIỂM TRA MỘT TIẾT I Mục tiêu: Nhằm kiểm tra khả nhận thức HS kiến thức lịch sử giới lịch sử Việt Nam II Chuẩn bị: GV: Chuẩn bị đề kiểm tra, đáp án, thang điểm cho học sinh HS: Học thuộc bài, xem kĩ phần ôn tập III Đề bài: Câu 1: Trình bày diễn biến, kết ý nghĩa kháng chiến chống Tống Lê Hoàn 981? (3 điểm) Câu 2: Vẽ sơ đồ tổ chức máy nhà nước thời nhà Lý? (2 điểm) Câu 3: Nêu thành tựu mà nhà Lý đạt công xây dựng kinh tế cho nước nhà? (3 điểm) Câu 4: Theo em sở kinh tế xã hội xã hội phong kiến phương Đông xã hội phong kiến phương Tây có điểm giống khác nhau? (2 điểm) IV Đáp án, thang điểm: Yêu cầu Câu 1: Trình bày diễn biến, kết ý nghĩa kháng chiến chống Tống Lê Hoàn 981? (3 điểm) Nội dung Điểm Câu : Cuộc kháng chiến chống Tống Lê Hoàn: a Diễn biến: + Đầu năm 981, quân Tống công theo đường thủy tiến đánh nước ta + Lê Hoàn trực tiếp tổ chức lãnh đạo kháng chiến b Kết quả: - Nhiều trận chiến diễn sông Bạch Đằng Trên bộ, quân ta chặn đánh địch liệt - Quân Tống đại bại d Ý nghĩa: - Chiến thắng biểu thị ý chí tâm chống giặc ngoại xâm quân dân ta - Chứng tỏ bước phát triển đất nước khả bảo vệ độc lập dân tộc ta Đại Cồ Việt Câu 2: Vẽ sơ đồ tổ chức máy nhà nước thời nhà Lý? (2 điểm) VUA QUAN ĐẠI THẦN QUAN VĂN QUAN VÕ LỘ PHỦ HUYỆN \ HƯƠNG XÃ Câu 3: Nêu thành tựu mà nhà Lý đạt công xây dựng kinh tế cho nước nhà? (3 điểm) Câu 4: Điểm giống khác XHPKPT XHPKPĐ sở kinh tế xã hội (2 điểm) - Sự chuyển biến nông nghiệp: - Ruộng đất thuộc quyền sở hữu vua, nông dân canh tác - Nhà Lý quan tâm đến nông nghiệp đề nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển  Nông nghiệp phát triển, mùa màng mùa liên tục - Thủ công nghiệp: Có nhiều ngành nghề tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao - Thương nghiệp: - Hoạt động trao đổi buôn bán nước diễn mạnh - Vân Đồn coi nơi buôn bán thuận tiện với thương nhân nước Giống: Đều sống nhờ nông nghiệp chủ yếu Khác: + Phương Đông: Bó hẹp công xã nông thôn + Châu Âu: Đóng kín lãnh địa phong kiến - Phương Đông: Địa chủ- nông dân lĩnh canh - Châu Âu: lãnh chúa- nông nô 1 1 V Tổng kết: a Những sai sót phổ biến kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b Phân loại: Lớp TS 7/1 48 7/2 48 7/3 49 7/4 47 GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM Cộng chung c Nguyên nhân tăng, giảm: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… d Hướng phấn đấu: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VI Rút kinh nghiệm: Tiết 22 Chương II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (Thế kỉ XIII-XIV) Bài 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỶ XIII I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nguyên nhân làm cho nhà Lý sụp đổ nhà Trần TL Nhà Trần làm sau thành lập Tư tưởng: - Bồi dưỡng tinh thần ĐT chống áp bóc lột sáng tạo XD đất nước - Lòng yêu nước tự hào DT, lòng biết ơn, ý thức kế thừa phát triển Kĩ năng: Vẽ đồ, so sánh, đối chiếu II Chuẩn bị: GV: - Tranh ảnh - Lược đồ ĐV thời Trần HS: Sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến học III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: phút HS: Báo cáo sĩ số lớp, diện, vắng mặt (phép, không phép) GV: Kiểm diện ghi nhận sổ đầu Kiểm tra cũ: phút - GV phát kiểm tra tiết - Sửa kiểm tra cho học sinh Bài mới: GTB: Kể từ TL vua quan nhà Lý chăm lo đến việc phát triển đất nước, ĐSND, nên đời sống nhân dân vào ổn định phát triển Nhưng đến cuối TK XII nhà Lý suy yếu trầm trọng, dẫn đến thành lập nhà Trần ? Vậy nguyên nhân dẫn tới suy yếu nhà Lý nhà Trần thành lập tiết học tìm hiểu thông qua bài13: I “Nhà Trần thành lập’’ Hoạt động GV Hoạt động HS * HĐ 1: ? Nhà Lý thiết lập năm  Năm 1009 nào? - Nghe - Giảng: Nhà Lý thành lập từ năm 1009trải qua đời vua, đến đời vua thư 9, nhà Lý Nội dung ghi bảng I Nhà Trần thành lập Nhà Lý sụp đổ ngày suy yếu trầm trọng ? Nguyên nhân dẫn đến nhà  Quan lại ăn chơi sa Lý suy yếu vậy? đoạ, quyền không quan tâm đến đời sống Giảng: Đời vua thứ 8, Lý Huệ nhân dân Tông sinh gái mắc bệnh phong cuồng lên phải nhường cho gái Lý Chiêu Hoàng Lợi dụng hội đó, đại thần triều tranh chấp quyền hành Quan lại bên quấy nhiễu bóc lột nhân dân không chăm lo đến sản xuất nông nghiệp đời sống dân Gọi: HS đọc phần chữ nhỏ "Bấy nghĩ đến việc gì" Hỏi: Việc làm vua quan - Lụt lội hạn hán nhà Lý dẫn dến hậu gì? mùa liên tiếp xảy - Dân nghèo phải bán làm nô tì cho người giàu hay bỏ vào chùa kiếm sống - Nông dân nhiều nơi Giảng: Một số lực phong dậy đấu tranh kiến địa phương đánh giết lẫn chống lại triều đình, số nước phía nam đem quân vào cướp phá đại việt, dẫn đến nhà lý khó khăn Hỏi: Trước tình hình nhà lý làm gì? - Nhà Lý phải dựa vào lực họ Trần để Giảng: Nhân hội đó,nhà trần chống lại lực lượng buộc vua nhà lý phải nhường loạn cho Trần Cảnh vào tháng 12- 1226 ( Trần Cảnh chồng Lý Chiêu Hoàng) - Cuối kỉ XII, quan lại nhà Lý ăn chơi sa đọa, không chăm lo đời sống nhân dân - Hạn hán lụt lội xảy triền miên, nhân dân khổ cực, nhiều nơi dậy đấu tranh - Tháng 12-1226, Lý Chiêu Hoàng nhường cho Trần Cảnh *Hoạt động 2: Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền 10p Hỏi: Sau lên nắm *Hoạt động 2: quyền, nhà Trần làm gì? Hỏi: Bộ máy quan lại thời Trần - Dẹp yên rối loạn, xây Nhà Trần củng cố chế tổ chức nào? dựng máy nhà nước độ phong kiến tập quyền - Theo chế độ quân chủ 10p trung ương tập quyền gồm cấp: Giảng: Đứng đầu triều đình vua, vua thường truyền sớm cho xưng Thái thượng hoàng Các chức đại thần văn võ người họ Trần nắm giữ Cả nước chia 12 lộ, đứng đầu lộ có chức chánh phó An phủ sứ Dưới lộ phủ chức tri phủ cai quản, châu huyện chức tri châu, tri huyện trông coi Dưới xã, người đứng đầu xã dân bầu Hỏi: Nhận xét tổ chức hệ thống quan lại thời Trần? Giảng: Nhà Trần đặt thêm số quan như: Quốc sử viên, Thái y viện số chức quan: Hà dê sứ: Trông coi việc sửa, đắp đê điều Khuyến nông sứ: Chăm lo, khuyến khích nông dân sản xuất Đồn điền sứ: Chuyên mộ người khai hoang Hỏi: So với máy nhà nước thời Lý, máy nhà nước thời Trần có đặc điểm khác? *Hoạt động 3: Pháp luật thời Trần: 10p Gọi HS đọc Giảng: Thời Trần, nhà nước trọng sửa sang luật pháp ban hành luật Quốc triều hình luật Hỏi: Nhận xét Hình luật thời Trần so với Hình thư thời Lý Giảng: Nhà Trần đặt quan Thẩm hình viện để xét xử kiện + Triều đình + Các đơn vị hành - Bộ máy nhà nước tổ trung gian chức theo chế độ quân chủ + Các cấp hành trung ương tập quyền sở phân làm cấp - Có quy củ đầy đủ - Vua nhường cho con, sớm tự xưng Thái thượng hoàng, cai quản đất nước - Các chức quan đại thần người họ nắm giữ - Đặt thêm số quan số chức quan để trông coi sản xuất - Cả nước chia thành 12 lộ *Hoạt động 3: - Đặt thêm số quan: Quốc sử viện, Thái y viện số chức quan - Cả nước chia thành 12 lộ, phủ  châu, huyện Dưới xã - Các quý tộc họ Trần phong vương hầu ban thái ấp Pháp luật thời Trần: 10p cáo Mối quan hệ vua quan nhân dân thời Trần có khác biệt chưa sâu sắc vua Trần để chuông lớn thềm cung điện cho dân đến gõ cần Những lúc vua thăm địa phương, nhân dân đón rước chí xin vua dừng lại xem vụ kiện oan - Xác định lại điều ban thời Lý có bổ sung: + Xác nhận bảo vệ quyền tư hữu tài sản + Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất - Ban hành luật gọi Quốc triều thông chế, sau sửa chữa bổ sung thành Quốc triều hình luật - Đặt quan Thẩm hình viện để xử kiện .4 Củng cố: 4P - Nhà Trần thành lập hoàn cảnh nào? - Vẽ sơ đồ máy nhà nước thời Trần? - Bộ máy nhà nước thời Trần có nét khác so với thời Lý? Dặn dò: 1P - Làm tập tập - Học thuộc bài, xem phần II SƠ ĐỐ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC VUA, THÁI THƯỢNG HOÀNG ĐẠI THẦNVÕ ĐẠI THẦN VĂN 12 LỘ PHỦ CHÂU, HUYỆN XÃ Lưu ý: ? Cơ cấu tổ chức máy quan lại thời Trần có giống khác so với thời Lý HS : Giống - Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (Mọi quyền hành nằm tay vua) - Giúp việc cho vua có quan đại thần, quan văn quan võ Khác - Thời Trần: + Có chức Thái Thượng Hoàng + Đặt thêm số quan : Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ + Cả nước chia làm 12 lộ - Thời Lý : Không có quan .IV RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… KÝ DUYỆT Ngày: ……………………… ... V Tổng kết: a Những sai sót phổ biến kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b Phân loại: Lớp TS 7/ 1 48 7/ 2... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b Phân loại: Lớp TS 7/ 1 48 7/ 2 48 7/ 3 49 7/ 4 47 GIỎI KHÁ TB YẾU KÉM Cộng chung c Nguyên nhân tăng, giảm: ... nhiều sản phẩm có chất lượng cao - Thương nghiệp: - Hoạt động trao đổi buôn bán nước diễn mạnh - Vân Đồn coi nơi buôn bán thuận tiện với thương nhân nước Giống: Đều sống nhờ nông nghiệp chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 11 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 11 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay