Giáo án tổng hợp lịch sử 7tuần 20

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 26/12/2016 Tuần 20 Tiết 37 Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-1427) I Mục tiêu Kiến thức - Là đấu tranh giải phóng đất nước, từ khởi nghĩa nhỏ miền rừng núi Thanh Hóa phát triển nước - Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, có tầng lớp địa chủ Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp tầng lớp nhân dân Tư tưởng Giáo dục HS lòng yêu nước, biết ơn người có công với đất nước Lê Lợi, Nguyễn Trãi Kĩ Nhận xét nhân vật lịch sử, kiện lịch sử tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn II Chuẩn bị GV: Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn Tranh ảnh HS: Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến học III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Không tiến hành Bài GTB: Quân Minh đánh bại nhà Hồ đặt ách thống trị lên đất nước ta Nhân dân khắp nơi đứng lên chống giặc Minh Ngay sau khởi nghĩa Trần Quý Khoáng bị dập tắt, khởi nghĩa Lam Sơn bùng lên mạnh mẽ, trước hết vùng núi miền Tây Thanh Hóa Đó nội dung học hôm nay, để hiểu rõ tiết học tìm hiểu sang 19: I “Thời kì miền Tây Thanh Hóa (14181423)” Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: - Dẫn giảng: Đứng trước cảnh - Nghe nước mất, nhân dân lầm than, Lê Lợi đứng lên dựng cờ khởi nghĩa - Giới thiệu bia Vĩnh Lăng, - Theo dõi bia lời Nguyễn Trãi soạn thảo ghi tiểu sử nghiệp Lê Lợi ? Cho biết vài nét Lê - Dựa vào SGK trình bày Lợi -1- Nội dung I Thời kì miền tây Thanh Hóa (1418 1423) Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa - Nhấn mạnh: địa chủ bình dân người yêu nước cương trực, khẳng khái - Ông nói: "Ta dấy quân đánh giặc không ham phú quý mà muốn cho ngàn đời sau biết ta không chịu thán phục tàn ngược" ? Câu nói ông thể điều ? Lê Lợi chọn nơi làm cho khởi nghĩa ? Cho biết vài nét Lam Sơn - Đọc đoạn in nghiêng/ 85 để thấy yêu nước cương trực, khẳng khái Lê Lợi - Thể ý thức tự chủ người dân Đại Việt - Lam Sơn - Căn cứ: Lam Sơn - Nằm tả ngạn sông Chu, Nối liền đồng với miền núi có địa hiểm trở Là nơi giao tiếp dân tộc Việt, Mường, Thái - Bổ sung: Là - Nghe khởi nghĩa quê hương Lê Lợi Đó vùng đồi núi thấp xen kẽ dãi rừng thưa thung lũng nằm bên tả ngạn sông Chu, nơi có dân tộc Mường, Thái, có địa hiểm trở - Nhấn mạnh: Chính địa hiểm trở gần gũi với nhiều dân tộc khác nên Lê Lợi chọn Lam Sơn làm Nghĩa quân tỏa xuống miền đồng hoạt động lực lượng lớn mạnh, mặt khác bị địch bao vây nghĩa quân rút lên núi để bảo toàn lực lượng Ở này, quyền địch non yếu không kiểm soát ? Cho biết vài nét Nguyễn - Đọc đoạn chữ nhỏ / 85 Trãi - Mở rộng thêm: Nguyễn Trãi Nguyễn Phi Khanh, đỗ tiến sĩ thời TRần, làm quan triều Hồ, triều Hồ sụp đổ, ông bị giam lỏng Đông Quan bỏ trốn theo nghĩa quân Lam Sơn ? Đầu 1416 kiện xảy - Đầu năm 1416, Lê Lợi - Đầu năm 1416, Lê Lợi -2- 18 người huy tổ chức huy khởi nghĩa hội thề Lũng Nhai tổ chức hội thề Lũng (Thanh Hóa) Nhai (Thanh Hóa) - Đọc đoạn in nghiêng SGK “ Trích lời thề hội thề Lũng Nhai” ? Vì hào kiệt khắp nơi tìm - Họ tin vào tài đức Lam Sơn Lê Lợi HS: Lợi ? Lê Lợi thức dựng cờ - Ngày tháng năm - Ngày tháng năm khởi nghĩa vào thời gian Mậu Tuất (7-2-1418) Mậu Tuất (7-2-1418) Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn tự xưng Bình Định Vương HĐ 2: Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn ? Những năm đầu hoạt động - Lực lượng yếu, - Do lực lượng nghĩa quân gặp khó lương thực thiếu thốn mỏng yếu, quân khăn quân Minh nhiều lần Minh nhiều lần công - Nói thêm: Tình hình khó khăn công bao vây Lam nghĩa quân Sơn ngày đầu Nguyễn Trãi nhận xét qua câu nói “Cơm ăn sớm tối không bữa, áo mặc đông hè có manh, quân lính độ vài nghìn, khí giới thật tay không” Quân Minh nhiều lần công, bao vây Lam Sơn Nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh, - Nghĩa quân phải lần đường tiếp tế bị cắt đức, nghĩa rút lên núi Chí Linh quân gặp nhiều khó khăn Lúc quân Minh lại huy động lực lượng mạnh nhằm bắt giết Lê Lợi ? Trước tình hình nguy cấp - Lê Lai cải trang làm nghĩa quân nghĩ cách để Lê Lợi, huy toán giải vây quân liều chết phá vòng vây giặc ? Kết - Lê Lai toán quân cảm tử hi sinh, quân Minh tưởng giết Lê Lợi nên rút quân - Đọc đoạn in nghiêng để hiểu Lê Lai -3- ? Em có suy nghĩ trước - Đó gương hi gương hi sinh Lê Lai sinh anh dũng, nhận lấy cài chết cho để cứu - Liên hệ thực tế giáo dục học thoát cho minh chủ sinh điểm - Mở rộng thêm: Để ghi nhớ - Nghe công lao Lê Lai, Lê Lợi phong cho Lê Lai làm công thần hạng dặn cháu nhà Lê làm giỗ Lê Lai vào hôm trước ngày giỗ Lê Lợi Ngày nhân dân ta truyền câu nói “21 Lê Lai, 22 Lê Lợi” (21-8 âm lịch hàng năm tổ chức tế lễ Lê Lai đến 22 tế lễ Lê Lợi Lê Lợi 22-81433 âm lịch) ? Thế quân Minh biết - Huy động 10 vạn bị lừa nên cuối 1421 lính mở vây quét quân Minh làm lớn vào nghĩa quân ? Lê Lợi làm - Lê Lợi phải rút quân lên núi Chí Linh ? Trong lần rút lui nghĩa - Thiếu lương thực trầm quân ta gặp khó khăn trọng, đói, rét - Lê Lợi phải cho giết voi, ngựa (Kể ngựa ông) để nuôi quân ? Trong hoàn cảnh huy nghĩa quân làm ? Tại Lê Lợi đề nghị tạm - Tránh bao vây hòa hoãn với quân Minh quân Minh - Có thời gian để cố lực lượng ? Biết mua chuộc Lê Lợi, quân Minh làm - Khi quân Minh định trở mặt công ta lực lượng nghĩa quân có chuyển biến mạnh mẽ sẵn sàng đối phó với kẻ thù Đó nội dung phần II tìm hiểu tiết học sau Cũng cố -4- - Cuối năm 1421, quân Minh huy động 10 vạn lính mở vây quét lớn vào nghĩa quân, Lê Lợi rút quân lên núi Chí Linh - Năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa → nghĩa quân trở Lam Sơn tiếp tục hoạt động - Cuối 1424 quân Minh trở mặt công Lam Sơn ? Trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1423 ? Em có nhận xét tinh thần chiến đấu nghĩa quân Lam Sơn năm đầu 1418-1423 Hướng dẫn - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGk - Xem trước phần Lưu ý: V Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… _ Tiết 38 Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418-1427) (tt) I Mục tiên Kiến thức - Những nét chủ yếu hoạt động nghĩa quân năm cuối 1424 đến cuối 1425 - Qua thấy phát triển lớn mạnh khởi nghĩa Lam Sơn thời gian từ chỗ bị động đối phó với quân Minh miền Tây Thanh Hoá tiến đến làm chủ vùng rộng lớn miền Trung bao vây Đông Quan (Thăng Long) Tư tưởng Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường lòng tự hào dân tộc Kĩ - Sử dụng đồ để thuật lại kiện lịch sử - Nhận xét kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu II Chuẩn bị GV: Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn Lược đồ tiến quân Bắc nghĩa quân Lam Sơn HS: Sưu tầm tư liệu liên quan đến khởi nghĩa III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1423 ? Em có nhận xét tinh thần chiến đấu nghĩa quân Lam Sơn năm đầu 1418-1423 Bài mới: GTB: Như học trước nhà Minh hòa hoãn với nghĩa quân Lam Sơn để thể âm mưu mua chuộc, dụ dỗ Lê Lợi đầu hàng bị thất bại Chúng trở mặt công nghĩa quân ta, khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang thời kỳ Diễn biến khởi nghĩa thời kì ? Trong tiết học tìm hiểu sang phần II Bài 19: “ Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa tiến quân Bắc” -5- Hoạt động GV Hoạt động HS ? Trước tình hình quân Minh công nghĩa quân Nguyễn Chích đề nghị ? Tại Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An - Tạm rời núi rừng Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ An - Vì Nghệ An nơi đất rộng người đông hiểm yếu, để dựa vào quay đánh lấy Đông Đô HĐ1: - Kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động Nguyễn Chích Lê Lợi chấp nhận nghĩa quân theo miền núi tiến vào miền Tây Nghệ An ? Em cho biết vài nét - Đọc đoạn in nghiêng / 87 Nguyễn Chích ? Từ chuyển địa bàn - Trình bày theo SGK tình hình hoạt động nghĩa quân diễn ? Nhờ ủng hộ nhân dân kết cuối nghĩa quân nhận - Kết hợp sử dụng lược đồ chr đường tiến quân trận đánh lớn nghĩa quân Lam Sơn - Trong thời gian ngắn giải phóng Nghệ An - Quân giặc rút vào thành cố thủ - Thừa thắng Lê Lợi xiết chặt vòng vây - Tiến đánh Diễn Châu, tiến quân Thanh Hóa - Cả vùng Diễn Châu Thanh Hóa giải phóng vòng không đầy tháng ? Em nhận xét kế hoạch - Nhận xét: Khi chuyển địa Nguyễn Chích bàn tình hình hoạt động nghĩa quân biến đổi nhanh chống, từ bị động -6- Nội dung II Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa tiến quân Bắc (1414 - 1426) Giải phóng Nghệ An (1424) - Ngày 12-10-1424, nghĩa quân bất ngờ công thành Đa Căng (Thọ Xuân - Thanh Hóa), sau hạ thành Trà Lân - Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An giải phóng chuyển sang chủ động, chủ động chuyển địa bàn để đánh vào Nghệ An, làm bàn đạp giải phóng phía Nam - Đây kế hoạch sáng suốt kịp thời HĐ 2: ? Trên đà thắng lợi, 8-1425 - Trình bày theo sgk huy lệnh cho tướng làm Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (1425) - Tháng 8-1425, huy lệnh cho tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân, huy nghĩa quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa - Khái quát: Như vòng 10 tháng (10-1424 đến 81425) nghĩa quân Lam Sơn giải phóng khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến Đèo Hải Vân Quân Minh giữ thành lũy, bị cô lập bị nghĩa quân vây hãm ? Liên tục dành nhiều - Tiến quân Bắc mở rộng thắng lợi nghĩa quân làm phạm vi hoạt động GV: Chuyển ý Công tiến quân Bắc nghĩa quân tìm hiểu tiếp sang phần HĐ 3: Tiến quân Bắc, Hoạt động 3: mở rộng phạm vi hoạt động (cuối 1426) ? Thời gian Lê Lợi - Trả lời theo sgk - Tháng 9-1426 nghĩa huy định mở quân chia làm đạo tiến quân Bắc chia làm tiến quân Bắc đạo - Đọc đoạn chữ nghiêng/ 88 HS: Quan sát đường tiến quân Bắc nghĩa quân Lam Sơn - Dùng “Lược đồ H 41, đường - Theo dõi tiến quân Bắc nghĩa quân Lam Sơn” trình bày ? Nhiệm vụ đạo - Tiến sâu vào vùng chiếm đống địch Cùng với -7- nhân dân nỗi dậy bao vây đồn địch Giải phóng đất đai thành lập quyền Chặn đường tiếp viện quân Minh từ Trung Quốc sang - Đọc đoạn in nghiêng /89 - Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh cố thủ thành Đông Quan - Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công ? Em có nhận xét kế - Chặt chẽ, có tính toán hoạch Lê Lợi chu đáo huy - Liên hệ thực tế, GDHS qua việc lên kế hoạch học tập cho học kì II Củng cố ? Trình bày diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424-1425 ? Nêu dẫn chứng nhân dân giai đoạn khởi nghĩa Hướng dẫn - HS học thuộc bài, trả lời cuối - Xem trước phần IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: 31/12/2016 Huỳnh Thị Thanh Tâm -8- ... (Thăng Long) Tư tưởng Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường lòng tự hào dân tộc Kĩ - Sử dụng đồ để thuật lại kiện lịch sử - Nhận xét kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu II Chuẩn... động nghĩa quân diễn ? Nhờ ủng hộ nhân dân kết cuối nghĩa quân nhận - Kết hợp sử dụng lược đồ chr đường tiến quân trận đánh lớn nghĩa quân Lam Sơn - Trong thời gian ngắn giải phóng Nghệ An - Quân... nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An giải phóng chuyển sang chủ động, chủ động chuyển địa bàn để đánh vào Nghệ An, làm bàn đạp giải phóng phía Nam - Đây kế hoạch sáng suốt kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7tuần 20 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7tuần 20 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7tuần 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay