Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 16

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:40

Ngày soạn: Tuần 16 Tiết 16 Bài 14 NƯỚC ÂU LẠC(tt) I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: - Thấy thấy rõ giá trị Thành Cổ Loa trung tâm trị, kinh tế quân nước Âu Lạc, công trình quân độc đáo, thể tài quan cha ông ta - Do cảnh giác, nhà nước Âu Lạc bị rơi vào tay Triệu Đà Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho HS biết trân trọng thành mà cha ông xây dựng lịch sử, giáo dục cho HS tinh thần cảnh giác kẻ thù, tình phải kiên giữ gìn độc lập dân tộc Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu học lịch sử II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, đồ nước Âu Lạc(chủ yếu phần Bắc Bộ Bắc Trung Bộ), sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa HS: SGK, xem trước, trả lời câu hỏi sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Cuộc kháng chiến chống quân Tần xâm lược diễn ? Nước Âu Lạc đời hoàn cảnh thời Âu Lạc có thay đổi Bài mới: GTB: Các em biết câu chuyện “chiếc nỏ thần”, người biết câu chuyện không đơn chuyện dã sử, ta tước bỏ yếu tố hoang đường thực lịch ra, chứng di tích thành Cổ Loa Vậy thực làm sáng tỏ tiết học Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 4.Thành Cổ Loa ? Sau đánh tan quân → Làm vua, xưng vương, Đặt tên lực lượng quốc Tần An Dương Vương nước, chọn nơi xây dựng kinh đô, phòng: làm gì? Xây dựng Phong Khê Cổ Loa * Khẳng định: thể thành sáng suốt ADV chọn đất đóng đô, thể lớn mạnh nước AL - Cho HS xem sơ đồ mặt → nơi trung tâm đất nước, cắt ngang tường thành địa hình phẳng, đất đai phì - Xem sơ đồ tổng thể kiến trúc thành Cổ Loa *Trình bày đặc điểm bậc tổng thể kiến trúc thành cổ loa - Sử dụng hình tổng thể thành cổ loa - Mở rộng thêm: Tư liệu chép: "Thành mặt thẳng đứng mặt tường xây, mặt thành thoai thoải lên, xuống dễ dàng, chân thành mé hào rộng ba bốn thuyền chiến hàng ngang lại dễ dàng, chạy quanh ba vòng thành ốc Ba vòng thành đất mặt có 72 hỏa hồi cao mặt thành từ mét đến hai mét, giặc đến nơi đốt lửa làm hiệu, ngày trông khói, đêm trông lửa, để quân kịp thời ứng cứu Vòng có mười tàm gò hỏa hồi chìa mặt thành từ hai mươi đến ba mươi mét, cách xa tầm tên bắn, gọi thành góc tử giác, giặc nấp chỗ bị tiêu diệt - Giải thích thêm Quá trình xây dựng: Thành Xây lại đổ nhiều lần, sau có thần Kim quy (rùa vàng) giúp sức, vua xây xong.Theo truyền thuyết Nỏ thần, thành Cổ Loa xây dựng thời gian 18 năm nhiêu dân cư đông đúc - Nghe -.Thành Cổ Loa: Có - Xem hình vòng khép kín, dài 16km, xây theo hình → Thành rộng nghìn trượng xoáy trôn ốc hình trôn ốc Có vòng khép + Các thành có kín, chu vi 16.000m, chiều cao từ hào bao quanh -10m, chân thành rộng từ 1020m, có hào bao quanh rộng từ 10-30m, hào thông với đầm lớn + Thành Nội : Hình chữ Nhật, chu vi khoảng 1650 m, có cửa phía Nam + Thành Trung: Là vòng khép kín bao lấy thành Nội , chu vi khoảng 6500 m , có cửa : cửa Bắc, cửa Đông, cửa Nam, cửa Tây Nam; cửa Tây Bắc Cửa Đông cửa đường thuỷ mở lối cho nhánh sông Hoàng chảy vào nội thành Nội , cư dân quan binh sinh sống + Thành ngoại : Dài khoảng + Bên có hào sâu 8000 m, có cửa : cửa Bắc, cửa bao quanh ăn thông Đông cửa Tây Nam Cửa Đông với thông sông Hoàng, dân cư sống thành Cửa Nam - Nghe - Nghe ? Thành Cổ Loa kiên cố lợi hại ? ? Tại An Dương Vương lại bố trí vòng hào thông xung quanh vòng thành? ? Bên thành nội khu vực ? Em có nhận xét việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào kỷ III – II TCN nước Âu Lạc ? - Giải thích thêm : Dân số Âu Lạc lúc có khoảng triệu người, đắp vòng thành Cổ Loa, kì công người Việt cổ - Cổ Loa công trình kiến trúc độc đáo đồ sộ, thể công sức sáng tạo nhân dân Âu Lạc.Là trung tâm kinh tế, trị, văn hóa đất nước Cổ Loa quân thành * Vì người ta gọi thành Cổ Loa quân thành ? - Giải thích quân thành : khu thành quân sự, phục vụ chiến đấu + Bên thành khu nhà làm việc - Nhận xét: Là công trình vua quan sáng tạo to lớn nhân dân Aâu Lạc, di vật hoi tổ tiên tồn hai nghìn năm để lại ngày - Nghe → khu thành phòng thủ, bảo vệ kinh đô ADV chống công xâm lược nước Có lực lượng quân đội lớn, gồm binh thuỷ binh, trang bị vũ khí đồng - Cổ Loa quân thành, có lượng quân đội trang bị vũ khí lực lớn loại - Diến giảng bổ sung : - Nghe Nói Cổ Loa thành quân ví phía Nam thành (cầu Vực) người ta phát hàng loạt mũi tên đồng Đấm Cả nơi tập trung truyền chiến vừa tập luyện sẵn sàng chiến đấu có chiến - Cho HS xem hình mũi tên đồng ? Hãy nêu điểm giống nhau, khác nhà nước Văn Lang Âu Lạc ? Gv kết luận: Âu Lạc có thành Cổ Loa vừa kinh đô, tring tâm trị, kinh tế, vừa công trình quân bảo vệ an ninh quốc gia Vua có quyền lực Nhà nước Âu Lạc tiến so với nhà nước VL - HD HS xem hình 42 kết hợp câu ca dao cuối - Mở rộng thêm: lễ hội Cổ Loa thường diễn vào ngày tháng giêng hàng năm (có thể co Hs xem ảnh lễ hội cổ loa) - Kết hợp sử dụng lược đồ - Xem hình - So sánh: Giống nhau: tổ chức máy nhà nước (sơ đồ) Khác nhau: +Văn Lang: + Âu Lạc: - Kinh đô - Kinh đô đồng vùng trung (Cổ Loa, du (Bạch Hà Nội); Hạc, Phú Thọ); - Có thành - Có thành vững đơn sơ; vàng, kiên cố vừa kinh đô, trung tâm kinh tế trị, vừa công trình quân để bảo vệ an ninh quốc gia; -Chưa có - Quân đội có lực quân đội lương thủy binh, binh, có vũ khí sáng tạo, hiệu - Nghe Nhà nước Aâu Lạc - Xem hình sụp đổ hoàn ? Trong thời gian An → Năm 207 TCN, nhân lúc nhà cảnh ? Dương Vương xây dựng Tần suy yếu, Triệu Đà chiếm - Năm 207 TCN, Triệu đất nước, Trung Quốc quận thuộc quảng đông, quảng Đà lập nước Nam có đáng lưu ý ? tây lập thành nước Nam Việt Việt - Dựa vào sgk trình bày ? Em biết Triệu Đà Nhà hán thành lập, triệu đà chống lại nhà đem quân đánh nước xung quanh để mở rộng bờ cõi ? Sau thành lập nước → Đem quân xâm lược nước Âu Nam Việt, Triệu Đà Lạc có âm mưu nước Âu Lạc ? ? Tại Triệu Đà nhiều → Âu Lạc có vũ khí tốt với -Triệu Đà đem quân lần đem quân đánh Âu tinh thần dũng cảm nhân dân xâm lược Âu Lạc, Lạc thất bại ? ? Sau thất bại nhiều lần, Triệu Đà dùng mưu kế ? Việc chia rẽ nội Triệu Đà có thực không ? Kết sao? thất bại → Xin hoà, dùng mưu kế để chia - Triệu Đà giả vờ xin rẽ nước ta hoà để dùng mưu kế → có, Nhiều tướng giỏi : chia rẽ nội nước ta Cao Lỗ, Nồi Hầu phải bỏ quê Triệu Đà lại sai quân đánh Âu Lạc ? Theo em, truyện Trọng Thuỷ- Mỵ Châu nói lên → Truyện Mỵ Châu – TrọngTthủy điều ? (có thể kể tóm nói lên nhẹ dạ, tin mà tắt lại truyện) hai cha ADV mắc mưu kẻ thù, để chịu nước ? Tại An Dương Vương thất bại nhanh → Thiếu phòng thủ, chủ quan, chóng ? tự tin vào lực lượng nên mắc mưu kẻ thù, nội - Giải thích thêm : Năm không đoàn kết chống giặc 179 TCN, sau chia  học chống ngoại rẽ dược nội Âu Lạc, xâm lịch sử dân tộc tướng giỏi ADV Cao Lỗ, Nồi Hầu bỏ quê, Triệu Đà - Nghe đem quân dánh Âu Lạc, ADV không đề phòng (Trọng Thủy thiết triều, biết rõ kĩ thuật quân Âu Lạc) Trọng Thủy báo với vua cha Triệu Đà, bàn kế đánh nước ta Mặt khác, hết tướng giỏi ADV trở tay không kịp - Giải thích thêm âm mưu cướp Âu Lạc Triệu Đà : không đánh dùng mưu kế, tìm hiểu sức mạnh Âu lạc, chia rẽ nội nhà nước ADV, sau đem quân sang đánh ? Với âm mưu → có vậy, Triệu Đà có đạt - Năm 179 TCN, Triệu Đà sai quân sang đánh nước ta, An Dương Vương thiếu phòng thủ nên thất bại ý muốn không ? Thất bại dẫn đến hậu gì? → Âu Lạc rơi vào tay nhà Triệu (năm 179 TCN) mở đầu thời kì ngàn năm Bắc thuộc dân tộc ta ? Theo em, thất bại ADV để lại cho đời - Suy nghĩ trả lời : chủ quan, sau học tự tin vào lực lượng - Diễn giảng bổ sung : nên mắc mưu kẻ thù, nội Sự thất bại ADV không thống để dể lại cho chống giặc học kinh nghiệm xương máu kẻ thù phải tuyệt đối cảnh giác, vua phải tin tưởng - Nghe trung thần, vua phải dựa vào dân để đánh giặc, bảo vệ đất nước - Nhấn mạnh : học lớn chống ngoại xâm lịch sử dân tộc -GV: đánh giá ADV : ADV vừa có công vừa có tội với lịch sử Ông có công dựng nước, ông có tội cảnh giác để nước ta rơi vào tay Triệu Đà (năm 179 TCN) mở đầu 1000 năm Bắc thuộc Củng cố:? Thành Cổ Loa xây dựng ? Lực lượng quốc phòng tổ chức sao? ? Nhà nước âu Lạc sụp đổ hoàn cảnh ? ? Nêu nguyên nhân thất bại An Dương Vương kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà? GV sơ kết lại: Với kháng chiến anh dũng, lâu dài, người VN đánh bại quân xâm lược Tần, tạo điều kiện cho hình thành nước âu Lạc Đất nước tiến thêm bước với thành Cổ Loa đồ sộ Do chủ quan, An Dương Vương mắc mưu địch nên để “cơ đồ đắm biển sâu”, đất nước rơi vào thời kỳ đen tối kéo dài 1000 năm Dặn dò: - Học kỹ, làm tập sách thực hành - Xem trước chuẩn bị ôn tập chương I chương II IV Rút kinh nghiệm : Trình ký: Trình ký: ... thần, vua phải dựa vào dân để đánh giặc, bảo vệ đất nước - Nhấn mạnh : học lớn chống ngoại xâm lịch sử dân tộc -GV: đánh giá ADV : ADV vừa có công vừa có tội với lịch sử Ông có công dựng nước, ông... hình 42 kết hợp câu ca dao cuối - Mở rộng thêm: lễ hội Cổ Loa thường diễn vào ngày tháng giêng hàng năm (có thể co Hs xem ảnh lễ hội cổ loa) - Kết hợp sử dụng lược đồ - Xem hình - So sánh: Giống...- Xem sơ đồ tổng thể kiến trúc thành Cổ Loa *Trình bày đặc điểm bậc tổng thể kiến trúc thành cổ loa - Sử dụng hình tổng thể thành cổ loa - Mở rộng thêm: Tư liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 16, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 16, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 16

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay