Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 15

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:40

Ngày soạn: Tuần 15 Tiết 15 Bài 14 NƯỚC ÂU LẠC I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: - Thấy tinh thần đấu tranh bảo vệ đất nước nhân dân tan gay từ buổi đầu dựng nước Hiểu bước tiến xây dựng đất nước thời An Dương Vương Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục lòng yêu nước ý thức cảnh giác kẻ thù Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu học lịch sử II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, tranh ảnh có liên quan, đồ (chủ yếu phần Bắc Bộ Bắc Trung Bộ), sơ đồ tổ chức nhà nước thời Hùng Vương HS: SGK, xem trước, trả lời câu hỏi sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Đời sống vật chất đời sống tinh thần cư dân Văn Lang Bài mới: GTB: GV nhắc qua sống bình yên cư dân Văn Lang kỉ IV – III TCN: Trong suốt kỉ IV – III TCN, cư dân Văn Lang sống yên bình, TQ thời kì chiến quốc (các nước đánh chiếm lẫn nhau), kết nhà Tần đánh bại nước, thống TQ vào năm 221 TCN họ tiếp tục bành trướng lực xuống phương Nam Trong hoàn cảnh đó, nước Âu lạc đời. vào Hoạt động GV Hoạt động HS - Dùng đồ nước Văn Lang - Theo dõi Âu Lạc để xác định rõ nước Văn lang cuối kỉ III TCN không yên bình, đứng trước đe dọa xâm lược quân Tần phương Bắc ? Tình hình nước Văn Lang cuối → Đời Hùng kỉ III TCN Vương thứ 18, đất nước VL không bình yên trước, vua Nội dung Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn nào? ? Trong tiến quân xâm lược phương Nam (năm 218 – 214 TCN) nhà Tần chiếm nơi ham ăn uống vui chơi, lụt lội xảy liên tiếp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn → Chúng chiếm vùng Bắc Văn Lang địa bàn cư trú người Lạc việt Tây Âu sinh sống - Nghe - Năm 218 TCN, quân Tần đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi đến năm 214 TCN quân Tần xâm lược vùng Bắc Văn Lang - Kết hợp sử dụng đồ , yêu cầu HS đồ nơi quân Tần chiếm đóng - Nhấn mạnh: Hai lạc có quan hệ gần gũi lâu đời với ? Khi quân Tần xâm lược lãnh thổ người Lạc Việt người → Họ đứng Tây Âu, hai lạc làm lên kháng chiến Khi thủ lĩnh người Tây Âu bị giết, người Tây Âu Lạc Việt không chịu đầu hang, họ tiếp ? Người Việt làm để kháng tục kháng chiến chiến chống Tần → Người Việt trốn vào rừng để kháng chiến, ban ngày yên, ban đêm tiến đánh quân Tần, họ bầu người kiệt tuấn lên làm chủ - Người Tây Âu, Lạc Việt cử ? Vị tướng tướng Thục Phán làm thủ lĩnh chiến - Giải thích thêm : trước số → Thục Phán đấu kiên cường người cho Thục Phán - Nghe người Trung Quốc, gần giới sử học có đầy đủ liệu để khẳng định Thục Phán người nước ta (có thể minh họa thêm truyền thuyết Chín chúa tranh vua người Tày vấn đề rõ ? Kết kháng chiến chống Tần - Diễn giảng bổ sung kết luận : Cuộc kháng chiến kiên cường, anh dũng liêt cư dân tây Âu Lạc Việt tiến thoái lưỡng nan → Sau năm, người Việt đại phá quân Tần, giết Hiệu úy → Nhà Tần phải hạ lệnh bãi Đồ Thư Nhà Tần binh phải rút nước *Em có suy nghĩ tinh thần chiến đấu người Tây Âu - *Suy nghĩ trả Lạc Việt lời Họ chiến đấu kiên cường để bảo vệ lãnh thổ chủ quyền ? Trong kháng chiến chống dân tộc Tần người có công → Thục Phán - Diễn giảng theo sgk / 41 ? Vì Thục Phán đặt tên nước - Nghe Âu Lạc - *Trao đổi cặp, Giải thích: Âu Lạc kết hợp thành tố Âu (Tây Âu) Lạc (Lạc Việt) Do nhu cầu kháng chiến chống Tần, lạc dã hợp ? Sau lên ngôi, Thục Phán với để làm bảo vệ lãnh thổ ? Tại ADV lại đóng đô Phong Khê - Giải thích thêm kết hợp lược - Trả lời theo sgk đồ:Vùng đất Phong khê có sông → Phong Khê Hoàng chảy qua Sông Hoàng nhỏ vùng đất dường nối sông đông dân, nằm Hồng sông Cầu, đầu mối trung tâm đất giao thông đường thủy nước ta nước, có song nối lúc Nếu có chiến từ sông với vùng Hồng, ngược sông Lô, sông Đà có Nam, Bắc thể lên Tây Bắc Hoặc từ sông - Nghe Hoàng, sông Hồng, xuôi sông Đáy xuống đồng biển Từ sông Hoàng sông Hồng, tiến đến sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam lên Nước Âu Lạc đời - Năm 207 TCN, vua Hùng nhường cho Thục Phán - Thục Phán tự xưng An Dương Vương, đặt tên nước Âu Lạc, đóng đô Phong Khê Đông Bắc ? Bộ máy nhà nước Âu Lạc tổ chức Vẽ sơ đồ nhận xét so với nhà nước Văn Lang - Giải thích thêm : sơ đồ nhà nước Âu Lạc khác nhà nước Văn Lang uy quyền vua lớn nhiều ? Đất nước ta cuối thời Hùng Vương, đầu thời kì ADV có biến đổi ? Theo em hiểu có tiến - Bộ máy nhà nước trước quyền lực nhà vua - Vẽ sơ đồ, nhận cao xét, so sánh với nhà nước thời Văn Lang: thay đổi - Nghe - Trả lời theo sgk - Trao đổi theo cặp*, trả lời: nghề luyện kim phát triển (luyện đồng sắt) công cụ sản xuất có nhiều tiến bộ, suất lao động tăng, cải xã hội ngày nhiều, đời sống nhân dân no đủ hơn, nhu cầu xây dựng dịnh thự, quân đội hùng mạnh nhà nước mới, nhu cầu chống ngoại xâm tăng lên sau kháng chiến ? Khi sản phẩm xã hội tăng, cải chống Tần dư thừa nhiều dẫn đến → có phân tượng xã hội biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giai cấp xuất Đất nước thời Âu Lạc có thay đổi? - Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển trước - Sự phân biệt sâu sắc tầng lớp thống trị nhân dân Củng cố: Câu hỏi 1, 2/43 - GV nhấn mạnh lại: Âu Lạc tiếp nối Văn Lang với số điểm đổi (kinh đô mới, xây thành, phát triển lực lượng quân sự) hoàn cảnh đặt Hướng dẫn: Học tìm hiểu trước nội dung Nước Âu Lạc (tt) IV Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Trình ký:………………… ... kháng chiến Khi thủ lĩnh người Tây Âu bị giết, người Tây Âu Lạc Việt không chịu đầu hang, họ tiếp ? Người Việt làm để kháng tục kháng chiến chiến chống Tần → Người Việt trốn vào rừng để kháng... Thục Phán - Nghe người Trung Quốc, gần giới sử học có đầy đủ liệu để khẳng định Thục Phán người nước ta (có thể minh họa thêm truyền thuyết Chín chúa tranh vua người Tày vấn đề rõ ? Kết kháng chiến... quyền ? Trong kháng chiến chống dân tộc Tần người có công → Thục Phán - Diễn giảng theo sgk / 41 ? Vì Thục Phán đặt tên nước - Nghe Âu Lạc - *Trao đổi cặp, Giải thích: Âu Lạc kết hợp thành tố Âu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 15, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 15, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 15

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay