Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 13

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:40

Ngày soạn: Tuần 13 Tiết 13 Bài 12 NƯỚC VĂN LANG I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS: - Nắm sơ nét điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang - Nhà nước Văn Lang sơ khai tổ chức quản lí đất nước bền vững, đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước Tư tưởng, tình cảm: Bồi dưỡng cho HS long tự hào dân tộc tình cảm cộng đồng Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ vẽ sơ đồ tổ chức quản lí II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, tranh ảnh có liên quan, đồ (chủ yếu phần Bắc Bộ Bắc Trung Bộ), sơ đồ tổ chức nhà nước thời Hùng Vương HS: SGK, xem trước, trả lời câu hỏi sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Sự phân công lao động hình thành ? Xã hội có đổi Bước phát triển xã hội nảy sinh GTB: chuyển biến lớn sản xuất xã hội dẫn đến kiện có ý nghĩa quan trọng người dân Việt cổ - đời nhà nước Văn Lang, mở đầu cho thời đại dân tộc. vào Hoạt động GV Hoạt động Nội dung HS - Gọi HS đọc mục sgk - Đọc sgk Nhà nước Văn Lang ? Vào kỉ VIII-VII TCN, → sản xuất phát đời hoàn cảnh vùng đất Bắc Bộ Bắc Trung Bộ triển, hình nào? có điểm thành phân công lao động, hình thành người giàu, người nghèo, hình thành nhiều làng số lạc → nghề nông trồng lúa nước vùng đồng ven song lớn gặp nhiều khó khăn ? Theo em, truyện Sơn Tinh-Thủy → Truyện Sơn Tinh nói lên hoạt động nhân Tinh-Thủy Tinh dân hồi kể rằng: Thủy Tinh ganh ghét sơn Tinh, dâng nước lên cho thủy quái đánh phá vùng đất sơn Tinh Sơn Tinh cho đắp đất cao lên, huy động người chống lại Truyện chứng tỏ xảy lũ lụt hàng năm nhân dân ta phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng ? Sự xuất nhiều loại vũ → khí H.31, 32 nói lên điều loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm lưỡi giáo đồng, dao đồng … xuất nhiều loại vũ khí nói lên phát triển săn bắt, chủ yếu chứng tỏ rằng: xã hội có tranh chấp, xung đột vùng với vùng khác - Liên hệ loại vũ khí với - Nghe truyện Thánh Gióng phản ánh điều này: giặc Ân xâm lược, Thánh Gióng dã cưỡi ngựa lên đường nhân dân chiến đấu ? Theo em, có nguyên nhân dẫn đến đời nhà nước Văn Lang - Sơ kết: Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh phức tạp, cư dân phải đấu tranh với thiên nhiên, chống noại xâm để bảo vệ sống bình yên ? Nếu làng, chạ cần có người đứng đầu tình hình xã hội đòi hỏi tổ chức - Giải thích thêm: Trong hoàn cảnh đó, lạc họ có nhu cầu thống với nhau, muốn cần có người huy có uy tín tài Nhà nước Văn Lang đời hoàn cảnh - Sử dụng đồ cho HS khu vực phát triển: vùng sông Cả (Nghệ An), sông Mã(Thanh Hóa) nhấn mạnh: vùng đấtt ven sông Hồng từ Ba Vì đến Việt trì – nơi lạc Văn Lang sinh sống phát triển - Nói thêm trình độ phát triển lạc Văn Lang: họ lạc hùng mạnh giàu có thời Di làng Cả (Việt Trì) cho biết, địa bàn cư trú lạc Văn Lang nghề đúc đồng phát triển sớm, dân cư đông đúc ? Dựa vào mạnh mình, thủ lĩnh lạc Văn Lang làm - Tổng hợp, trả lời - Cuộc sống định cư, làng chạ mở rộng, sản xuất phát triển, mâu thuẫn người giàu người - Nghe nghèo ngày tăng thêm - Bảo vệ sản xuất vùng lưu vực sông lớn - Mở rộng giao lưu tự → muốn có an vệ ninh, yên ổn làm ăn phải có nhà nước - Nghe, theo dõi Nhà nước Văn Lang thành lập - Nghe → thủ lĩnh lạc Văn Lang thống lạc đồng Bắc Bộ Bắc trung thành liên minh lạc Đó ? Nhà nước Văn Lang đời vào nhà nước Văn thời gian nào, đứng đầu, đóng Lang đô đâu → vào khoảng - Giải thích thêm từ Hùng kỉ VII TCN, Vương: Hùng: mạnh, Vương: vua thủ lĩnh Hùng Vương, đóng đô ? Truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Bạch Hạc, đặt Long Quân nói lên điều tên nước Văn Lang - Nhấn mạnh: Đây cách → ủng hộ phản ánh trính hình thành người vị nhà nước Văn Lang với ý trí nước Văn nghĩa đại diện cho cộng đồng Lang vùng cao dan tộc đất nước ta - Nghe - Tóm tắt trình đời nhà nước Văn Lang (từ tên lạc thành tên nước), thời điểm đời kỉ VII TCN, phù hợp với chứng khảo cổ học (văn hóa Đông Sơn) - Trực quan sơ đồ (sgk/37) Vào kỉ VII TCN, thủ lĩnh lạc Văn Lang hợp lạc lập nước Văn Lang, tự xưng Hùng Vương, đóng đô Bạch Hạc, đặt tên nước Văn Lang ? Sau nhà nước Văn Lang đời, Hùng Vương tổ chức nhà nước - Đọc sgk ? Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp Vậy giải việc → chia nước làm 15 - Liên hệ truyện Thánh Gióng để nói quân đội → tùy theo việc lớn hay nhỏ có người giải khác nhau, người có quyền cao Hùng ? Em có nhận xét nhà nước Vương thời Hùng Vương - Nghe Nhà nước Văn Lang tổ chức → Nhà nước nào? đơn giản, có - Chia nước làm 15 vài chức quan, chưa có quân - Chính quyền trung đội, chưa có luật ương: đứng đầu vua, pháp, đẫ giúp việc có lạc hầu, lạc có cấp từ tướng trung ương đến - Ở địa phương: chia nước làng xã, có người làm 15 bộ, huy tất chiềng, chạ có người huy phận →*Sự đời nhà nước Văn Lang chứng ? *Sự đời nhà nước Văn tỏ cách Lang có ý nghĩa đối 2500 năm, với người Việt Nam người VN có nước riêng → Nhà nước Văn Lang làm chủ chưa có luật pháp, thành quân đội, lập, không tổ chức quyền cai làng quản nước bản, chiềng, chạ riêng rẽ quan hệ với Củng cố: - GV sơ kết: Ở kỉ VII TCN, vùng đất Bắc Bộ Bắc Trung Bộ hình thành quốc gia người Việt – nước Văn Lang Nhà nước vua Hùng (Hùng Vương) đứng đầu, có tổ chức từ xuống dưới, lấy làng, chạ làm sở - Liên hệ với câu nói chủ tịch HCM, trách nhiệm hệ sau, đặc biệt hệ trẻ Hướng dẫn: Học tìm hiểu trước nội dung Đời sống vật chất tinh thần cư dân Văn Lang Lưu ý: Bài tập * dành cho lớp điểm sáng: -Hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang nêu nhận xét - Hãy liên hệ hình 31,32 trang 34 với truyền thuyết Thánh Gióng IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: ………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ... lưỡi giáo đồng, dao đồng … xuất nhiều loại vũ khí nói lên phát triển săn bắt, chủ yếu chứng tỏ rằng: xã hội có tranh chấp, xung đột vùng với vùng khác - Liên hệ loại vũ khí với - Nghe truyện Thánh... đột vùng với vùng khác - Liên hệ loại vũ khí với - Nghe truyện Thánh Gióng phản ánh điều này: giặc Ân xâm lược, Thánh Gióng dã cưỡi ngựa lên đường nhân dân chiến đấu ? Theo em, có nguyên nhân dẫn... nghề đúc đồng phát triển sớm, dân cư đông đúc ? Dựa vào mạnh mình, thủ lĩnh lạc Văn Lang làm - Tổng hợp, trả lời - Cuộc sống định cư, làng chạ mở rộng, sản xuất phát triển, mâu thuẫn người giàu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 13, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 13, Giáo án tổng hợp Lịch sử 6 tuần 13

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay