Giáo án sử 6 cả năm

24 45 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:40

Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề: Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Cơng cải cách giáo dục triển khai đòi hỏi đồng thời tiến hành cải cách hệ thống giáo dục, nội dung phương pháp dạy học Trên thực tế, việc đổi phương pháp dạy học ý nhiều góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hiệu việc giáo dục nói chung giảng dạy mơn lịch sử nói riêng Nhưng chất lượng giáo dục nói chung, đặc biệt chất lượng mơn lịch sử dư luận quan tâm nhiều Bởi kết sau kì thi thi tuyển sinh cao đẳng, đại học mơn học phản ánh phần cách dạy học lịch sử nhà trường Trong mơn lịch sử coi mơn học quan trọng nhà trường, thơng qua hệ trẻ sau hiểu truyền thống dựng nước giữ nước dân tộc Như Hồ Chí Minh nói: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam’’ (Hồ Chí Minh- Bàn lịch sử) Tuy nhiên, nước ta, mơn lịch sử lại bị xem mơn học nhàm chán “khó nuốt’’, học lịch sử q khơ khan khối lượng kiến nhiều nên khó tạo hứng thú cho học sinh học tập Nhiều học sinh tâm “Mỗi lần tới tiết lịch sử em sợ buồn ngủ Sợ phải trả cũ học kiện lịch sử học kinh nghiệm khó nhớ, nhìn vào sách giáo khoa thấy tồn chữ trận đánh Giáo viên tồn giảng sơ qua đọc cho tụi em chép Hơn nữa, em khơng thi vào khối ngành xã hội nên học cho qua.’’ (Trí thức mới) Vậy làm để học sinh học lịch sử khơng thấy khơ khan, nhàm chán? Đây câu hỏi lớn cần giải đáp giáo viên tâm huyết với nghề, với mơn giảng dạy GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Vậy ngun nhân đâu? Có thể nói phần ngun nhân khách quan (quan niệm thực dụng nhiều người xã hội nay), song phần lớn tùy thuộc vào ngun nhân chủ quan: phương pháp giảng dạy chưa thực gây hứng thú học tập mơn cho học sinh Đồng thời, giáo viên phải hiểu việc dạy học việc làm đầy sáng tạo Lịch sử sống, lịch sử thấy lại gương mặt q khứ, thấy thực sống, từ định hướng cho tương lai Vậy phải làm để nâng cao chất lượng mơn Lịch sử? Theo thân tơi nghĩ trước tiên phải để học sinh u thích mơn lịch sử, đồng nghĩa với việc giáo viên phải có phương pháp tạo hứng thú học tập mơn cho học sinh học sinh lớp em lần học tập mơn với tư cách mơn khoa học độc lập (thuộc khoa học xã hội) Từ thực tiễn trên, kinh nghiệm giảng dạy cá nhân, tơi rút vài kinh nghiệm để: Tạo hứng thú học tập mơn lịch sử từ lớp Ý nghĩa tác dụng giải pháp Để khơi dậy ý thức học tập, tạo hứng thú khả xúc cảm học sinh trước kiện, tượng nhân vật lịch sử, học sinh u thích mơn lịch sử, tích cực, chủ động nắm bắt tri thức khoa học lịch sử đạt kết cao Khơi phục tranh q khứ cách nhẹ nhàng, linh hoạt, xác, qua em lĩnh hội kiến thức thấy tự hào truyền thống dân tộc Đồng thời, học sinh thấy trách nhiệm thân học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội Phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng học sinh lớp trường THCS Lê Hồng Phong - Chương trình lịch sử lớp II Phương pháp tiến hành: GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu giải pháp đề tài a/ Cơ sở lý luận: Dựa vào phương pháp chung giảng dạy mơn lịch sử trường THCS, sách tham khảo có liên quan đến đề tài, tơi xin đưa kinh nghiệm cách tạo hứng thú cho học sing học tập mơn Lịch sử lớp b/ Cơ sở thực tiễn: Tơi tiến hành dự số tiết dạy học mơn Lịch sử số giáo viên nhóm mơn để góp ý, đánh giá sau phân tích ưu điểm, hạn chế tiết dạy kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy mơn lịch sử thân với ý kiến góp ý thành viên nhóm mơn, lãnh đạo nhà trường, tổ chun mơn kinh nghiệm giảng dạy nhằm tạo hứng thú cho học sinh tiết học lịch sử nói chung học tập lịch sử lớp nói riêng Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp: Phương pháp điều tra : Điều tra tâm lý học sinh tiết học lòch sử: Lập mẫu điều tra phát cho học sinh lớp : khối Trường THCS Lê hồng Phong: Học môn Lòch Sử + Thích  + Không thích  + Bình thường  - Trong học kì I năm học 2016-2017 B NỘI DUNG I Mục tiêu: Nêu rõ nhiệm vụ đề tài Tìm hiểu học sinh lực học tập mơn lịch sử quạn niệm em tác dụng việc học tập nghiên cứu mơn Từ thực tế tham gia giảng dạy mơn lịch sử trường THCS Từ rút kinh nghiệm giảng dạy mơn lịch sử trường THCS nói chung lịch sử lớp nói riêng Giúp giáo viên có thêm phương pháp truyền thụ kiến thức đa dạng, sinh động, gây hứng thú học tập cho học sinh Giúp học sinh rèn luyện kĩ tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi u thích mơn lịch sử GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp II Mơ tả giải pháp đề tài Thuyết minh tính Với chủ trương, đổi phương pháp dạy học theo hướng “lấy học sinh làm trung tâm’’ điểm cốt lõi thay đổi mối tương tác thầy trò tạo cho học sinh hứng thú, tạo thói quen lực tự hình thành kiến thức kỹ Đây thực chất phát triển tối ưu hoạt động nhận thức độc lập học sinh, yếu tố quan trọng để tạo biểu tượng hình thành khái niệm gắn tri thức với sống Đối với mơn lịch sử, phương trâm tạo cho học sinh tiếp cận với kiện, biểu tượng lịch sử thơng qua giảng thầy với tư liệu học tập như: sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nguồn thơng tin khác Sự tiếp cận dẫn đến hình thành tri thức, biểu tượng lịch sử, dẫn đến nhận thức cảm tính Bằng sức mạnh kiến thức cụ thể học sinh đến kiến thức mang tính chất trừu tượng khái qt khái niệm, qui luật, học lịch sử dẫn đến nhận thức lý tính Với phương pháp này, học sinh chủ động tích cực hóa việc học mình, tìm tòi suy nghĩ độc lập để lĩnh hội kiến thức, lực thói quen tiến hành hoạt động tư so sánh, tổng hợp khái qt kiện lịch sử Ngồi việc tạo cho học sinh chủ động nắm bắt kiện lịch sử từ sách báo, tư liệu, phương tiện thơng tin… Giáo viên lơi học sinh, gây hứng thú học tập cho học sinh tiết học ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào việc giảng dạy việc vận dung thơ ca, đồ, biểu bảng, tranh ảnh… dạy học lịch sử góp phần quan trọng nhằm phát huy tính tích cực chủ động nắm bắt tri thức lịch sử như: địa danh, kiện, nhân vật, tinh thần ý thức dân tộc, tinh thần lao động, chiến đấu bất khuất ơng cha,… góp phần bồi dưỡng cho học sinh lòng tự hào dân tộc Đây sở để học sinh u thích học tập mơn vận dụng vào thực tiễn sống Khả áp dụng: 2.1: Thời gian áp dụng: Đã áp dụng thời gian giảng dạy lịch sử lớp học kì I trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2016-2017 2.2: Kết đạt được: GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Trong học kì I, năm học 2016-2017: Kết lớp: 6A1, 2A2, 6A4, 6A6, 6A8, 6A9 sau: Lớp Sĩ số 6A1 6A2 6A4 6A6 6A8 6A6 42 44 44 41 39 44 Giỏi SL 41 36 28 10 04 29 % 97.6 81.8 63.7 24.4 10.3 65.9 Khá SL 01 07 13 15 19 12 % 2.4 15.9 29.5 36.6 48.7 27.3 Trung bình Yếu Kém SL % SL % 01 02 09 10 03 2.3 4.5 21.9 25.6 6.8 01 07 06 2.3 17.1 15.4 SL % Đạt u cầu SL % 42 100 44 100 43 97.7 41 82.9 39 84.6 44 100 2.3: Có khả thay giải pháp có Để lịch sử khơng mơn học nhàm chán Để học sinh u thích mơn lịch sử để khơi dậy ý thức học tập, hứng thú mơn lịch sử nhà trường Tơi thấy, ngồi việc thực đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo chủ trương Bộ GD- ĐT cần có phương pháp tích cực khác nhằm tạo hứng thú học tập mơn như: dùng thơ, ca, sử dụng tranh ảnh, biểu bảng, sơ đồ… để làm phong phú giảng dạy lịch sử Đặc biệt vừa để gây hứng thú học tập vừa khắc sâu kiến thức lịch sử cách nhẹ nhàng đồng thời bồi dưỡng tình u q hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh Ngồi biết, nghề dạy học nghề sáng tạo tất nghề sáng tạo Mỗi giáo viên “Kĩ sư tâm hồn’’, chiến sĩ mặt trận văn hóa Muốn xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu, muốn làm tốt nhiệm vụ Nhà nước, để xứng đáng vai trò “Giáo dục quốc sách hàng đầu’’ giáo viên khơng ngừng sáng tạo, tự tìm cho cách dạy học hợp lí Đối với giáo viên ngồi việc nắm bắt kiến thức chun mơn phải am hiểu kiến thức nhiều lĩnh vực, sử dụng kiến thức liên mơn để vận dụng vào tiết dạy Điều mơn Lịch sử vơ cần thiết Tuy nhiên, học giáo viên cần phải chuẩn bị kiến thức, phương pháp phù hợp, vận dụng vào cách linh động nên áp dụng vào mục nào, thời gian bao lâu, tránh sa đà trích dẫn dễ biến tiết lịch sử thành tiết dạy văn học, tiết kể chuyện lịch sử, hay thống kê số GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp liệu… làm cho học sinh bị “lỗng’’ khơng tập trung vào mục tiêu bài, khơng đáp ứng u cầu dạy Có nhiều cách để tạo hứng thú cho học sinh dạy học lịch sử Trong nội dung đề tài này, tơi xin mạnh dạn đưa số cách giải sau: * Thứ nhất: sử dụng tác phẩm văn học vào dạy học lịch sử: Các tác phẩm văn học ngồi giá trị văn học, phản ánh chân dung lịch sử Vì việc chọn lựa tài liệu văn học để lồng vào tiết dạy học lịch sử vừa dẫn chứng sinh động, vừa làm cho tiết học trở nên hấp dẫn, bớt khơ khan nhàm chán Trước hết, tác phẩm văn học hình tượng cụ thể, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm người đoc Các tác phẩm văn học trình bày nét đặc trưng, điển hình tượng kinh tế, trị, quy luật đời sống xã hội Giữa văn học sử học có mối quan hệ khăng khít, khơng tác phẩm văn học tự tư liệu lịch sử Ví dụ như: “Hịch tướng sĩ’’ Trần Quốc Tuấn; “Bình Ngơ đại cáo’’ Nguyễn Trãi; “Tun ngơn độc lập’’ Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, khơng phải tác phẩm văn học sử dụng vào dạy học lịch sử, mà cần phải có chọn lọc cho thật phù hợp để tránh tình trạng lạm dụng biến tiết lịch sử thành tiết học văn học Các tài liệu văn học để dạy học lịch sử: Văn học dân gian, tác phẩm văn học đời vào thời kì xảy kiện lịch sử, tiểu thuyết lịch sử, hồi kí cách mạng… Mỗi loại tài liệu văn học phải phù hợp với mục tiêu tính chất kiện lịch sử Chẳng hạn văn học dân gian đời sớm phong phú: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao, dân ca… Đây tư liệu có giá trị, phản ánh nhiều nội dung, nhiều kiện quan trọng lịch sử dân tộc Nếu gạt bỏ yếu tố thần bí, hoang đường ta thấy yếu tố thực lịch sử Ví dụ: Khi dạy thời kì dựng nước giữ nước dân tộc (lịch sử 6) Giáo viên vận dụng hiểu biết học sinh truyền thuyết như: “Con rồng, cháu tiên’’, “Thánh Gióng’’, “Sơn Tinh, Thủy Tinh’’ … để dựng lại biểu tượng thời kì lịch sử gắn liền với thời Văn Lang, cơng lao dựng nước giữ nước Vua Hùng Nếu truyền thuyết “Thánh Gióng’’ phản ánh đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc ta truyện “Sơn GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Tinh, Thủy Tinh’’ lại phản ánh đấu tranh kiên trì, bền bỉ nhân dân ta chống lại thiên tai, lũ lụt thời kì đầu dựng nước, truyện “Bánh chưng, bánh giầy’’ lại cho ta thấy truyền thống văn hóa, phong tục tập qn người Việt ta hình thành từ hàng ngàn năm trước cho đế bảo tồn giữ gìn Cũng qua giáo dục tinh thần đòan kết, u nước, dũng cảm chiến đấu, cần cù lao động nhân dân ta… Hay học thời kì Văn Lang – Âu Lạc, sau giáo viên học sinh, tìm hiểu điều kiện hình thành, q trình đấu tranh dựng nước giữ nước đầu tiên, học sinh, nhớ lâu khắc sâu kiến thức thời kì này, giáo viên dẫn câu: “Kể năm bốn ngàn năm Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa Hơng Bàng tổ nước ta Nước ta lúc gọi Văn Lang Thiếu niên ta vẻ vang Trẻ Phù Đổng tiếng vang mn đời Tuổi chưa đến chín mười Ra tay cứu nước dẹp lòai vơ lương An Dương Vương Hùng Vương Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân’’ (Lịch sử nước ta – Hồ Chí Minh) Ngồi ra, để học sinh khắc sâu cơng lao dựng nước Vua Hùng giáo viên cung cấp cho học sinh kiện : Ngày 11/09/1954, nói chuyện với Đại đồn 308 đền Hùng Bác Hồ nói với cán bộ, đội nhân dân: « Các vua Hùng có cơng dựng nước Bác cháu ta phải giữ lấy nước » Hay dạy kiện năm 179 TCN, An Dương Vương thất bại trước xâm lược Triệu Đà để từ đất nước lâm vào thời kì ngàn năm Bắc thuộc Ngun nhân thất bại An Dương Vương phản ánh truyện “Mỵ Châu, Trọng Thủy’’ Giáo viên có GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp thể kể lại câu chuyện để tiết học thêm sinh động đọc đoạn thơ Tố Hữu viết kiện này: “Tơi kể chuyện Mỵ Châu Trái tim nhầm lẫn để đầu Nỏ thần vơ ý trao tay giặc Nên nỗi đồ đắm biển sâu’’ Việc sử dụng tài liệu văn học dạy học lịch sử cần bảo đảm tiêu chuẩn sau: giá trị giáo dưỡng, giáo dục giá trị văn học Tài liệu phải tranh sinh động kiện, nhân vật lịch sử thời đaị học Phải miêu tả bối cảnh lịch sử cụ thể, phải phục vụ nội dung, u cầu học Đồng thời phải phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Giáo viên ý khơng lạm dụng tài liệu văn học để tránh tình trạng làm lỗng nội dung học lịch sử, làm phân tán ý học sinh vào vấn đề học Vì vậy, dạy nên đưa vào giảng đoạn thơ, đoạn văn ngắn nhằm minh họa kiện học, làm cho học thêm sinh động, phong phú Ví dụ : Khi dạy « Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 », phần giới thiệu Hai Bà Trưng ngun nhân, diễn biến, kết kháng chiến Giáo viên đọc đoạn thơ mà học sinh lớp học qua tiểu học : « Bà Trưng q Châu Phong, Giận qn tham bạo thù chồng chẳng qn Chị em nặng lời nguyền, Phất cờ nương tử thay quyền tướng qn Hồng quần nhẹ bước chinh n, Đuổi Tơ Định dẹp n Biên Thùy, Đơ kì đóng cõi Mê Linh, Lĩnh Nam riêng triều đình nước ta.» Hoặc giáo viên minh họa câu thơ sau: « Nước Tàu cậy đơng người, Kéo qn áp giống nòi Việt Nam Qn Tàu nhiều kẻ tham lam, GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Dân ta há dễ chịu làm tơi Hai Bà Trưng có đại tài, Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian Ra tay khơi phục giang san, Tiếng thơm dài tạc đá vàng nước ta.” ( Hồ Chí Minh – Lịch sử nước ta) Khi dạy 20: mục – Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248), giáo viên minh họa khổ thơ sau để giới thiệu khởi nghĩa “ Tỉnh Thanh Hóa có bà, Tên Triệu Ẩu tuổi vừa đơi mươi Tài dũng cảm người, Khởi binh cứu nước mn đời lưu hương’’ ( Hồ Chí Minh – Lịch sử nước ta) Hoặc nói hưởng ứng nhân dân ta Khởi nghĩa Bà Triệu: “ Ru con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước rửa bành voi Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Túi gấm cho lẫn túi hồng Têm trầu cánh kiến cho chồng qn’’ (Ca dao) Minh họa cho 21: Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xn (542 – 602), phần 2: “ Anh hùng thay ơng Lý Bơn, Tài kèm văn võ, sức mn người Đánh Tàu đuổi ngồi, Lập nên triều Lý sáu mươi năm liền.’’ ( Hồ Chí Minh – Lịch sử nước ta) Khởi nghĩa Mai Thúc Loan chống lại nhà Đường (Bài 23): “Thương dân cực khổ xót xa, GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Ơng Mai Hắc Đế đứng đánh Tàu Vì dân đồn kết chưa sâu, Cho nên thất bại, trước sau lần.’’ ( Hồ Chí Minh – Lịch sử nước ta) Nói cơng lao Ngơ Quyền việc giành lại độc lập cho dân tộc sau ngàn năm hộ Phong kiến Trung Quốc giáo viên đọc hai câu thơ: “Ngơ Quyền q Đường Lâm, Cứu dân khỏi cát lầm ngàn năm.’’ ( Hồ Chí Minh – Lịch sử nước ta) Tất loại tài liệu phương tiện cần thiết quan trọng việc dạy học lịch sử Mỗi loại tài liệu có giá trị vị trí định, sử dụng lúc, chỗ hiệu sư phạm lớn Nhất tài liệu văn học cần phải lựa chọn cân nhắc kĩ trước sử dụng lồng ghép vào dạy * Thứ hai: Sử dụng câu nói danh nhân vào dạy học lịch sử: Việc trích dẫn câu nói danh nhân, nhân vật lịch sử vào dạy học lịch sử áp dụng với tất chương trình lịch sử khối lớp bậc học THCS Bởi giai đoạn lịch sử, kiện liên quan đến nhận định danh nhân, nhân vật lịch sử nước nước ngồi Đặc biệt, chương trình lịch sử lớp 6, nhận định danh nhân, nhân vật lịch sử xẽ nguồn minh chứng, chướng thực cho thấy tính xác thực khách quan kiện lịch sử Ví dụ: Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta bị quyền phong kiến phương Bắc thi hành nhiều sách cai trị, áp bóc lột dã man Vì làm cho mâu thuẫn nhân dân ta với quyền hộ ngày sâu sắc, khởi nghĩa nổ để chống lại quyền phong kiến phương Bắc ngày nhiều: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Lý Bí, Mai Thúc Loan Các khởi nghĩa nổ cho thấy lòng u nước, ý chí tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc nhân dân ta Khi dạy đến nội dung này, giáo viên trích dẫn câu nói nhà sử học kỉ XIII - Lê Văn Hưu nhận xét Khởi nghĩa Hai Bà Trưng:“Trưng Trắc, Trưng Nhị phụ nữ, hơ tiếng mà quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố 65 thành Lĩnh ngoại hưởng GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 10 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp ứng, việc dựng nước xưng vương dễ trở bàn tay, thấy hình nước Việt ta đủ dựng nghiệp bá vương.’’ Hay dẫn câu nói Bà Triệu:“Có người khun bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tơi muốn cưỡi gió mạnh đạp luồng sóng dữ, chém cá kình biển khơi, đánh đuổi qn Ngơ giành lại giang sơn, cởi ách nơ lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!’’ Hoặc để học sinh thấy rõ tài thao lược Ngơ Quyền kháng chiến chống qn Nam Hán năm 938, giáo viên dẫn câu nói Ngơ Quyền: “Hoằng Tháo đứa trẻ khờ dại, đem qn từ sa đến, qn lính mỏi mệt lại nghe tin Kiều Cơng Tiễn chết, khơng người làm nội ứng, vía trước Qn ta lấy sức khỏe địch với qn mỏi mệt, tất phá Song chúng có lợ thuyền, ta khơng phòng bị trước, chuyện thua khơng biết Nay ta sai người đem cọc lớn vạt nhọn, đầu bịt sắt, đóng ngầm trước cửa biển, dụ cho thuyền chúng theo nước triều lên mà vào hàng cọc sau ta dễ bề chế ngự, khơng cho thốt’’ Cũng dẫn câu nói Lê Văn Hưu nói chiến thắng sơng Bạch Đằng Ngơ Quyền: “Tiền Ngơ Vương lấy qn nhóm hợp đất việt ta mà phá trăm vạn qn Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc khơng dám sang Có thể bảo giận mà n dân, mưu giỏi mà đánh giỏi Tuy xưng vương chưa lên ngơi hồng đế đổi niên hiệu mà thống nước Việt nối lại được’’ * Thứ ba: Để nâng cao chất lượng dạy học mơn phải nâng cao chất lượng hiệu học, tiết học lịch sử Để đạt điều giáo viên phải có nhiều đường, nhiều biện pháp biết kết hợp cách nhuần nhuyễn phương pháp dạy học Một phương pháp có tác dụng tích cực việc gây hứng thú học tập nâng cao chất lượng học tập mơn lịch sử nói chung lịch sử lớp nói riêng sử dụng loại tư liệu dạy học lịch sử Việc sử dụng tư liệu lịch sử hợp lý khơng giúp học sinh khắc sâu kiến thức mà giúp cho em có xúc cảm mạnh mẽ với kiện lịch sử tăng hứng thú học tập mơn Mặt khác, nguồn tài liệu mà giáo viên đưa vào giảng phong phú, đa dạng làm mở rộng hiểu biết học sinh, đồng thời rèn cho học sinh kỹ thực hành mơn, giúp em khả liên hệ kiến thức lịch sử với diễn biến thực tế sống GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 11 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Việc sử dụng tư liệu dạy học lịch sử biện pháp, đường quan trọng nhằm nâng cao hiệu học tăng cường hứng thú cho học sinh làm cho tiết dạy lịch sử khơng nhàm chán khơ khan mà trở nên sinh động, hấp dẫn Trong loại tư liệu tư liệu hình ảnh loại tư liệu có tính minh họa phong phú Ví dụ: Trong chương trình lịch sử 6, học sử dụng hình ảnh mịnh họa, đặc biệt đấu tranh chống Bắc thuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Bà Triệu, Chiến thắng Bạch Đằng Ngơ Quyền năm 938 giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh họa Khi sử dụng tranh minh họa, giáo viên tránh cho học sinh xem tranh hỏi cách chung chung tranh nói lên điều mà trước hết cần giới thiệu tranh cho học sinh quan sát, nhận biết cách khoa học, qua miêu tả, phân tích, giải thích để đến cách khái qt rút nhận xét kết luận lịch sử Chẳng hạn dạy bài: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho học sinh quan sát hình ảnh Hai Bà Trưng trận: qua giáo dục cho học sinh ý thức căm thù qn xâm lược, lòng biết ơn Hai Bà Trưng tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam Hai Bà Trưng trận GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 12 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Đền thờ Hai Bà Trưng Hoặc để học sinh hình dung thời Bắc thuộc nhân dân ta bị bóc lột nặng nề nào, giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh sau: Sản vật cống nạp thời Bắc thuộc GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 13 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Hay để minh họa sản xuất nơng nghiệp nước ta thời Bắc thuộc: Cày bừa trâu, bò kéo Hay để minh họa khởi nghĩa Bà Triệu cho học sinh xem tranh: Lăng Bà Triệu (Núi Tùng – Thanh Hóa) GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 14 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Cũng dùng tranh minh họa để tường thuật diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 Ngơ Quyền: Kiều Cơng Tiễn Giết Dương Đình Nghệ Chặt gỗ GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong Đẽo nhọn 15 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Đóng cọc Mai phục Ngơ Quyền bỗ trí trận địa sơng Bạch Đằng Qn ta dùng thuyền nhỏ đánh nhử địch GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 16 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Thuyền qn Hán xơ vào bãi cọc vỡ tan Qn ta ăn mừng chiến thắng Lăng Ngơ Quyền Đường Lâm – Hà Nội * Thứ tư: lồng ghép trò chơi có sử dụng kiến thức lịch sử như: giải chữ, sắm vai nhân vật lịch sử, Trong dạy học lịch sử, đòi hỏi học sinh có kĩ thực hành phát triển tư lơgic mơn học khác Vì vậy, dạy học lịch sử phải có tập thực hành, tập nhận thức bên cạnh câu hỏi để ghi nhớ, giải thích kiện q khứ Khi dạy tiết tập lịch sử ngồi việc cho học sinh làm dạng tập như: trắc nghiệm, tự luận, giáo viên đưa trò chơi giải chữ, thi sắm vai nhân vật lịch sử giúp học sinh hứng thú học tập lịch sử GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 17 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Ví dụ: Khi dạy tập lịch sử chương III, lịch sử đưa hệ thống câu hỏi cho phần thi giải chữ sau: Từ thiếu câu: “Các có cơng dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước’’ Tên gọi nước ta thời Đường? Họ tên anh trai Triệu Thị Trinh? Bị Phùng Hưng vây thành, tên quan hộ mắc bệnh mà chết Khi lên ngơi, Lý Bí lấy hiệu gì? Tước hiệu Triệu Quang Phục hiểu “Vua đầm Dạ Trạch’’ Nước Âu Lạc rơi vào tay vua nước Nam Việt ? Người huy trận đánh sơng Bạch Đằng năm 938? Tướng đàn áp khởi nghĩa Bà Triệu? 10 Chính sách hộ phong kến phương Bắc nước ta thời Bắc thuộc nhằm làm thay đổi dân tộc ta cho giống họ Từ khóa; Tên khởi nghĩa diễn năm 40 C A O C L H V U A H A N T N R A I N Y Ù D H N Í L N G U Ï C O Â D Đ O GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong U Ø M E Ä N G U Q U O Á Â C Đ A Ï T B A Ì M N Đ A Ï T T R H V Ư Ơ N G R I U Đ A Ø Q U Y A Ï E Ä E À H E Á C A Ä N N G H 18 O N A Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp À Â Ù Ngồi giáo viên đưa trò chơi vào phần củng cố tiết học để khắc sâu kiến thức 2.4 - Khả áp dụng đơn vị ngành: - Hồn tồn có khả áp dụng giảng dạy mộn lịch sử nhà trường, ngành - Đặc biệt, sử dụng phương pháp tích hợp Dùng thơ ca, tranh ảnh mịnh họa, trò chơi… dạy học mơn lịch sử nói chung để gây hứng thú học tập cho học sinh Lợi ích kinh tế - xã hội: 3.1 - Thể rõ lợi ích đạt đến q trình giáo dục, cơng tác - Khơi dạy ý thức học tập, hứng thú mơn lịch sử nhà trường - Qua đưa thơ hay, tranh đề tài lịch sử, hình ảnh, trò chơi…để học sinh tiếp cận với nhân vật kiện lịch sử dân tộc cách nhẹ nhàng tự nhiên, đồng thời giáo dục tình u q hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, biết giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, từ hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh 3.2 - Tính kỹ thuật, chất lượng, hiệu sử dụng Có thể lồng ghép cách nhẹ nhàng câu thơ, lời đánh giá, câu nói danh nhân lịch sử, hình ảnh …để minh họa cho kiện, nhân vật lịch sử từ kích thích say mê, thích thú học tập mơn, nhằm nâng cao chất lượng mơn lịch sử nhà trường ngành giáo dục 3.3 - Tác động xã hội tích cực, cải thiện mơi trường, điều kiện lao động - Làm thay đổi cách nhìn nhận học sinh, phụ huynh phận xã hội cách học cách tiếp cận mơn lịch sử nhà trường nói chung lịch sử lớp nói riêng - Góp phần làm phong phú thêm phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy học đổi với mơn lịch sử trường trung học sở nói riêng C KẾT LUẬN I- Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp: GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 19 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Trường THCS Lê Hồng Phong Học kì I năm học 2016 - 2017 Các lớp khối lớp 6: 6A1, 6A2, 6A4, 6A6, 6A7, 6A8 II- Những triển vọng việc vận dụng phát triển giải pháp - Có thể áp dụng giải pháp dạy học mơn lịch sử trường THCS n chung, phần lịch sử nói riêng III- Đề suất, kiến nghị: - Cần có quan tâm nhiều tổ chức đồn thể, cấp quản lí giáo dục, phụ huynh học sinh tồn xã hội mơn khoa học lịch sử - Cần tổ chức cho học sinh tham quan, thực tế di tích lịch sử, bảo tàng địa phương nước - Tổ chức thi sưu tầm, trình bày tác phẩm sử thi, sử ca dân tộc - Lồng nghép vào hoạt động ngoại khóa nhà trường chủ điểm hàng tháng để học sinh tìm hiểu lịch sử địa phương, danh nhân địa phương dân tộc - Cần làm cho em học sinh thấy tầm quan trọng mơn lịch sử việc hình thành nhân cách bồi dưỡng niềm tin, lòng u nước, niềm tự hào dân tộc truyền thống q hương đất nước Trên số phương pháp gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinh mà tơi thử nghiệm thời gian giảng dạy lịch sử khối lớp Kết nhận thấy áp dụng kinh nghiệm này, số học sinh thích học mơn lịch sử ngày tăng lên Có thể nói đổi phương pháp dạy học có đổi phương pháp dạy học mơn lịch sử có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng mơn học Vì việc vận dụng phương pháp tạo hứng thú tiết học lịch sử vơ cần thiết để giúp học sinh có nhìn trực quan lịch sử, hiểu đúng, hiểu sâu lịch sử vơ cần thiết Có em nắm vững u thích tìm hiểu, học tập lịch sử Tuy nhiên việc vận dụng phương pháp dạy học cần khéo léo, linh hoạt khơng làm cho học khn mẫu, cứng nhắc, khơng thích hợp Việc vận dụng phương pháp dạy học phải đảm bảo nâng cao chất lượng dạy, học mơn GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 20 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Trên số ý kiến chủ quan tơi đưa Mong mn vàn ý kiến góp phần vào q trình đổi phương pháp dạy học mơn lịch sử cấp THCS Tơi thiết nghĩ dạy học có nhiều phương pháp khác song cần vận dụng vào giảng dạy quan trọng Vậy mong đóng góp chân thành từ phía đồng nghiệp Quy Nhơn ngày 06 tháng 02 năm 2017 Người viết Trịnh Thị Thanh Bình PHỤ LỤC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ĐỀ MUC A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Ý nghĩa tác dụng giải pháp Phạm vi nghiên cứu đề tài II Phương pháp tiến hành Cơ sở lý luận thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp B NỘI DUNG I Mục tiêu: Nêu rõ nhiệm vụ đề tài II Mơ tả giải pháp đề tài Thuyết minh tính Khả áp dụng: 2.1: Thời gian áp dụng 2.2: Kết đạt 2.3: Có khả thay giải pháp có 2.4 - Khả áp dụng đơn vị ngành Lợi ích kinh tế - xã hội 3.1 - Thể rõ lợi ích đạt đến q trình giáo dục, cơng tác 3.2 - Tính kỹ thuật, chất lượng, hiệu sử dụng 3.3 - Tác động xã hội tích cực, cải thiện mơi trường, điều kiện lao động C KẾT LUẬN I- Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp II- Những triển vọng việc vận dụng phát triển giải pháp GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 21 TRANG 1 2 2 3 3 4 5-17 17 18 18 18 18 18 18 18 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp 25 III- Đề suất, kiến nghị 19 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 22 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 23 Một vài kinh nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… GV: Trịnh Thị Thanh Bình Trường THCS Lê Hồng Phong 24 ... Trong học kì I, năm học 20 16- 2017: Kết lớp: 6A1, 2A2, 6A4, 6A6, 6A8, 6A9 sau: Lớp Sĩ số 6A1 6A2 6A4 6A6 6A8 6A6 42 44 44 41 39 44 Giỏi SL 41 36 28 10 04 29 % 97 .6 81.8 63 .7 24.4 10.3 65 .9 Khá SL... nghiệm: Taọ hứng thú học tập mơn lịch sử cho học sinh lớp Trường THCS Lê Hồng Phong Học kì I năm học 20 16 - 2017 Các lớp khối lớp 6: 6A1, 6A2, 6A4, 6A6, 6A7, 6A8 II- Những triển vọng việc vận dụng... tập mơn lịch sử nói chung lịch sử lớp nói riêng sử dụng loại tư liệu dạy học lịch sử Việc sử dụng tư liệu lịch sử hợp lý khơng giúp học sinh khắc sâu kiến thức mà giúp cho em có xúc cảm mạnh mẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sử 6 cả năm , Giáo án sử 6 cả năm , Giáo án sử 6 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay