lập đề án xây dựng chuyên mục phía sau bản án trên báo pháp luật việt nam khóa luận tốt nghiệp

70 27 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 17:49

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn lập đề ánMặc dù ra đời muộn so với báo chí Thế giới nhưng chỉ với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với chức năng định hướng, quản lý và thông tin giải trí, báo chí Việt Nam đã trở thành phương tiện cung cấp thông tin không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.Cùng với sự phát triển của nền báo chí Việt Nam nói chung và các tòa soạn báo nói riêng, trong những năm qua, báo Pháp Luật Việt Nam đang từng bước khẳng định được vị trí là một trong những tờ báo có tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ thông tin hai chiều, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách về Pháp luật… của nhà nước tới tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển CNH – HĐH trong toàn quốc. Có thể khẳng định rằng, thông tin pháp luật luôn có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội và cộng đồng dân cư. Nó tạo ra những ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến tư duy, nhận thức của người dân. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng báo chí vẫn được coi là một loại hàng hóa đặc biệt, hoạt động của báo chí vừa mang mục đích chính trị lại vừa mang mục đích kinh tế. Một khi đã coi báo chí là hàng hóa thì ắt hẳn nó phải chịu tác động của yếu tố cạnh tranh. Thời đại bùng nổ thông tin hiện nay cũng đã làm xuất hiện và phát triển các yếu tố cạnh tranh trong thông tin. Người tiếp nhận thông tin thực sự lúng túng trước hàng núi thông tin hàng ngày, làm sao để tờ báo của mình thu hút đông đảo người đọc là yếu tố sống còn của các cơ quan báo chí. Do vậy, các tác phẩm báo chí trên các trang báo Pháp Luật Việt Nam vừa phải đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật, vừa phải thỏa mãn nhu cầu về tin tức đời sống cho người đọc. Để hoàn thành tốt hai yêu cầu trên, báo Pháp Luật Việt Nam đã cho ra đời rất nhiều chuyên mục, chuyên trang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin đó của độc giả.Chuyên mục là một phần quan trọng trong mỗi sản phẩm báo chí. Bởi vai trò thiết thực của nó trong mỗi tờ báo nên các cơ quan báo chí vẫn thường chú ý đến việc mở chuyên mục. Công việc này luôn được đề cập, quan tâm ngay từ những ý tưởng ban đầu trong quá trình hình thành một sản phẩm báo chí, một cơ quan báo chí. Một trong những vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều nhất trên báo Pháp luật Việt Nam là thông tin về đời sống xã hội liên quan đến pháp luật. TÒA ÁN chính là một trong những đề tài nhỏ trong chủ đề đó. Tờ Pháp Luật Việt Nam hiện đang có một số chuyên trang, chuyên mục viết về đề tài này, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở những bài viết mang tính chất “tường thuật” vụ việc, chưa có sự gợi mở, đào sâu. Trong khi đó, một bản án diễn ra, xung quanh có rất nhiều vấn đề cần khai thác mà hiện nay rất ít tờ báo đề cập đến. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin trên báo Pháp Luật Việt Nam, tăng tính cạnh tranh thông tin đối với các tờ báo khác. Đồng thời, mang đến cho độc giả những thông tin mới mẻ, hấp dẫn hơn. Đây chính là cơ sở để chúng tôi lựa chọn hình thức tác phẩm “Lập đề án xây dựng chuyên mục Phía sau bản án trên báo Pháp luật Việt Nam.” DANH MỤC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 2: Thực trạng tổ chức chuyên trang, chuyên mục liên quan đến tòa án báo Pháp luật Việt Nam 2.1.2 Tổ chức hoạt động tòa soạn, ban biên tập, nhân sự, nhân lực Sơ đồ tổ chức hoạt động tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam ………… 22 CHƯƠNG 3: Đề án mở chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam 3.2 Nội dung chuyên mục “Phía sau án” Bảng 1: Kết khảo sát nội dung chuyên mục “Phía sau án” .35 3.2.2.1.1 Thể loại tác phẩm Bảng 2: Kết khảo sát dung lượng viết thuộc chuyên mục “Phía sau án” 40 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn lập đề án Mặc dù đời muộn so với báo chí Thế giới với kỷ hình thành phát triển, báo chí Việt Nam đạt thành tựu to lớn góp phần vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Với chức định hướng, quản lý thông tin giải trí, báo chí Việt Nam trở thành phương tiện cung cấp thông tin thiếu đời sống ngày Cùng với phát triển báo chí Việt Nam nói chung tòa soạn báo nói riêng, năm qua, báo Pháp Luật Việt Nam bước khẳng định vị trí tờ báo có tiềm phát triển Việt Nam Thực nhiệm vụ thông tin hai chiều, tuyên truyền đường lối, chủ trương Đảng, sách Pháp luật… nhà nước tới tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân với Đảng Nhà nước, góp phần phát triển CNH – HĐH toàn quốc Có thể khẳng định rằng, thông tin pháp luật có ý nghĩa vai trò quan trọng đời sống xã hội cộng đồng dân cư Nó tạo ảnh hưởng tác động trực tiếp đến tư duy, nhận thức người dân Mặc dù nhiều ý kiến trái ngược báo chí coi loại hàng hóa đặc biệt, hoạt động báo chí vừa mang mục đích trị lại vừa mang mục đích kinh tế Một coi báo chí hàng hóa hẳn phải chịu tác động yếu tố cạnh tranh Thời đại bùng nổ thông tin làm xuất phát triển yếu tố cạnh tranh thông tin Người tiếp nhận thông tin thực lúng túng trước hàng núi thông tin hàng ngày, để tờ báo thu hút đông đảo người đọc yếu tố sống quan báo chí Do vậy, tác phẩm báo chí trang báo Pháp Luật Việt Nam vừa phải đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật, vừa phải thỏa mãn nhu cầu tin tức đời sống cho người đọc Để hoàn thành tốt hai yêu cầu trên, báo Pháp Luật Việt Nam cho đời nhiều chuyên mục, chuyên trang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin độc giả Chuyên mục phần quan trọng sản phẩm báo chí Bởi vai trò thiết thực tờ báo nên quan báo chí thường ý đến việc mở chuyên mục Công việc đề cập, quan tâm từ ý tưởng ban đầu trình hình thành sản phẩm báo chí, quan báo chí Một vấn đề bạn đọc quan tâm nhiều báo Pháp luật Việt Nam thông tin đời sống xã hội liên quan đến pháp luật TÒA ÁN đề tài nhỏ chủ đề Tờ Pháp Luật Việt Nam có số chuyên trang, chuyên mục viết đề tài này, nhiên dừng lại viết mang tính chất “tường thuật” vụ việc, chưa có gợi mở, đào sâu Trong đó, án diễn ra, xung quanh có nhiều vấn đề cần khai thác mà tờ báo đề cập đến Điều góp phần nâng cao chất lượng thông tin báo Pháp Luật Việt Nam, tăng tính cạnh tranh thông tin tờ báo khác Đồng thời, mang đến cho độc giả thông tin mẻ, hấp dẫn Đây sở để lựa chọn hình thức tác phẩm “Lập đề án xây dựng chuyên mục "Phía sau án" báo Pháp luật Việt Nam.” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chuyên mục phận cấu thành mang tính đặc trưng, phản ánh sắc tờ báo, chương trình Trong lịch sử báo chí Việt Nam, lý luận chuyên mục nhiều đề cập đến song để nghiên cứu cách hệ thống toàn diện có tính khái quát chưa có công trình Vấn đề khảo sát chuyên mục tờ báo thực nhiều luận văn sinh viên Ví dụ như: “Khảo sát chuyên mục Thời suy nghĩ báo Thể thao ngày nay” – Phan Hải Đăng (HVBC – TT); “Lý Sinh Sự chuyên mục Nói hay đừng báo Lao động” – Nguyễn Thị Thanh Huyền (HVBC – TT); “Chuyên mục Sự kiện bình luận báo Lao động” – Bùi Thị Thu Thủy (HVBC – TT) Không báo in, chuyên mục báo mạng điện tử, truyền hình hay phát đề cập đến tương đối nhiều Tuy nhiên việc xây dựng chuyên mục hoàn toàn tờ báo dường mẻ, mà số lượng tài liệu đề tài Thực tế cho thấy, lập đề án xây dựng chuyên mục hay chuyên trang, chí số báo có tính thực hành cao sinh viên Nó phát huy sáng tạo, tính lập trình, sinh viên; hội để sinh viên chuyên ngành báo chí tổng hợp lượng lớn lý thuyết học ghế nhà trường Ngoài ra, vấn đề Pháp luật nói chung nhắc đến đề tài nghiên cứu khoa học Nên công trình viết Tòa án Tổng hòa yếu tố thấy, đề tài “Lập đề án xây dựng chuyên mục "Phía sau án" báo Pháp luật Việt Nam” lựa chọn cần thiết mẻ không dành riêng cho sinh viên mà đóng góp cho trình phát triển chung báo chí Mục đích nhiệm vụ đề án 3.1 Mục đích đề án Đề án khảo sát thực tiễn chuyên mục, chuyên trang tờ Pháp Luật Việt Nam với mục đích tìm kinh nghiệm cách đưa nội dung thông tin nói chung thông tin Tòa án nói riêng báo Từ rút nhận xét, đánh giá thực trạng nội dung thông tin báo Pháp Luật Việt Nam thời Đồng thời, đề án lập nhằm mục đích cải tiến tổ chức nội dung báo Pháp Luật Việt Nam nói chung, đặc biệt mở chuyên mục nhằm cung cấp thông tin mới, hấp dẫn vấn đề xung quanh án Từ nhằm nâng cao chất lượng nội dung báo 3.2 Nhiệm vụ đề án Để đạt mục đích trên, tác giả phải thực nhiệm vụ: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến đề tài Đây sở để luận giải đề án mặt khoa học, lý luận - Nghiên cứu, khảo sát thực trạng nhu cầu độc giả nhu cầu thông tin tòa án báo Pháp luật Việt Nam Kết nghiên cứu, khảo sát sở để tác giả lập đề án mở chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp Luật Việt Nam - Lập đề án xây dựng chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp Luật Việt Nam Đề án lập quy cách đề án nói chung Một phần quan trọng đề án phải đưa số demo chuyên mục “Phía sau án”, thể rõ nội dung, kết cấu, hình thức chuyên mục; luận giải cụ thể demo - Từ khung lý thuyết, sở thực tiễn, đề án, đưa học, ý nghĩa việc làm sản phẩm tốt nghiệp, cụ thể thông qua việc lập đề án mở chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp Luật Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu, lập đề án Lập đề án xây dựng chuyên mục “Phía sau án” Mặc dù đề tài khóa luận nghiên cứu, khảo sát thực trạng nội dung thông tin liên quan đến tòa án báo Pháp Luật Việt Nam, điều kiện thời gian có hạn nên khóa luận tập trung khảo sát số báo phát hành vào khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012 Khóa luận tập trung nghiên cứu nội dung liên quan đến tòa án, thực khảo sát nhật báo, không khảo sát phụ san hay ấn phẩm khác Cơ sở lý luận phương pháp lập đề án 5.1 Cơ sở lý luận Việc lập đề án dựa sở nhận thức vấn đề lý luận báo chí truyền thông ngành khoa học khác liên quan như: triết học, tâm lý học, kinh tế học, xã hội học 5.2 Phương pháp lập đề án Để thực mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả áp dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Khóa luận sử dụng kết nghiên cứu sẵn có từ công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành báo chí để làm tiền đề cho nghiên cứu riêng - Phương pháp khảo sát, thống kê, phân tích: Sử dụng phương pháp khảo sát, phân tích nguồn tư liệu phục vụ đề tài, bao gồm báo Pháp Luật Việt Nam (Từ 7/2012 – 12/2012), tài liệu thống kê báo Pháp Luật Việt Nam - Phương pháp vấn sâu: Để có nhìn toàn diện, sâu sắc quan báo Pháp Luật Việt Nam đề tài lựa chọn, tác giả dự định vấn sâu Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn báo Pháp Luật Việt Nam - Phương pháp điều tra xã hội học: Đề tài dự tính điều tra 150 độc giả thường xuyên đọc báo, cố gắng đa dạng lứa tuồi, ngành nghề, trình độ học vấn, vị trí xã hội - Phương pháp thực nghiệm: Sau tổng hợp sở lý thuyết, đề án cho demo xây dựng chuyên mục “Phía sau án” trang báo Pháp Luật Việt Nam Ý nghĩa lý luận giá trị thực tiễn đề án 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề án tài liệu tham khảo lý luận sở đào tạo, nghiên cứu báo chí truyền thông Việt Nam 6.2 Giá trị thực tiễn đề án Đề án có giá trị tham khảo cho quan xuất báo in Việt Nam nói chung, báo Pháp Luật Việt Nam nói riêng Kết thực nghiệm báo Pháp Luật Việt Nam thành công, hy vọng Ban biên tập sử dụng đề án thức Bởi công việc nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin cho báo, tăng tính cạnh tranh với quan báo chí khác Kết cấu khóa luận Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, khóa luận có kết cấu chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc lập đề án xây dựng chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp Luật Việt Nam - Chương 2: Thực trạng tổ chức chuyên trang, chuyên mục liên quan đến Tòa án báo Pháp luật Việt Nam - Chương 3: Đề án mở chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC LẬP ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHUYÊN MỤC “PHÍA SAU BẢN ÁN” TRÊN BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm 1.1.1 Chuyên mục Để cho đời sản phẩm báo chí cần nhiều yếu tố Một số yếu tố chuyên mục Đây phần quan trọng sản phẩm báo chí Bởi mà quan báo chí ý đến việc mở chuyên mục trình hình thành sản phẩm báo chí, quan báo chí Chuyên mục có đa dạng nét cá tính riêng, nhằm thể đề tài thể loại lựa chọn Ngoài ra, chuyên mục phân chia theo nhóm công chúng báo chí lực lượng phóng viên, biên tập viên Một chuyên mục muốn đánh giá tốt yếu tố như: ngôn ngữ, giọng điệu, thể loại, cách thức trình bày, minh họa, bố cục phải hấp dẫn, lôi công chúng, có sắc riêng Qua đó, phóng viên, biên tập viên chuyên mục khẳng định khả trình độ Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam – Hà Nội xuất năm 1995: Chuyên mục (báo chí) mục dành riêng cho đề tài định xuất định kỳ chiếm vị trí định báo chí, hay nhiều người viết chuyên sâu phụ trách Một chuyên mục trở nên đông đảo bạn đọc nội dung vấn đề nêu mà có tính hấp dẫn mang phong cách độc đáo trình độ bút chuyên trách Theo Từ điển Tiếng Việt viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng năm 2000 thì: Chuyên mục thường kỳ báo, đài phát thanh, truyền hình dành riêng cho vấn đề Ông Clas Thor chuyên gia báo chí tổ chức SIDA (Thụy Điển) cho rằng: Chuyên mục mục có tính định kỳ ổn định vị trí nội dung nhiều người viết Mỗi tờ báo nên trì vài chuyên mục để người đọc tìm thấy dễ dàng Theo Tiến sĩ Hà Huy Phượng: Chuyên mục thành tố cấu thành sản phẩm báo chí Về nội dung chuyên mục phải thể tính chất chuyên biệt liên quan đến lĩnh vực thông tin tờ báo, tạp chí hay chương trình phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử Về hình thức, chuyên mục thường trì dài ngày vị trí ổn định trang số báo, tạp chí Nó trình bày đóng khung sử dụng nền, tiêu đề mục (đối với tạp chí) để tách biệt với nội dung khác tổ chức hệ thống thông tin cấu thành sản phẩm báo chí Chuyên mục có sức hút sức sống tờ báo Nó tạo nên phong cách sợi dây giữ mối quan hệ lâu dài với công chúng Bất kỳ quan báo chí xây dựng cho hệ thống chuyên mục, thiếu chuyên mục báo chí tính xã hội Mỗi chuyên mục tạo cho độc giả địa tiếp cận có nhìn sâu sắc vấn đề, kiện, từ có nhận thức hành vi đắn, phù hợp với thực tiễn Từ quan điểm , đưa nhận xét ban đầu chuyên mục sau: Chuyên mục phần dành riêng cho hay số đề tài, thể loại báo chí, định kỳ, xác định vị trí trình bày, phong cách thể hiện, dung lượng tác phẩm, khả khu biệt đối tượng công chúng báo chí người sáng tạo tác phẩm, thời gian trì dài, tạo ấn tượng, sức hấp dẫn riêng, góp phần xây dựng sắc cho quan báo chí 10 hành động phạm pháp trường hợp xã hội Tuy nhiên, phản ánh quan trọng, vừa phải đảm bảo mục đích, vừa cạnh tranh với tờ báo khác Vì vậy, lần khẳng định, việc xây dựng chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam chắn để thực yêu cầu Đề án lập dựa tìm tòi, nghiên cứu ý tưởng cá nhân nên tránh khỏi hạn chế việc giải vấn đề Nhưng nhờ tận tình bảo, giúp đỡ thầy cô, nhà báo bạn bè, khóa luận hoàn thành Chắc chắn sai sót, hạn chế khóa luận, kính mong nhận góp ý để hoàn thiện lần nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2007), Tác phẩm báo chí, Tập 1, NXB Lý luận trị, Hà Nội Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2007), Tác phẩm báo chí, Tập 2, NXB Lý luận trị, Hà Nội Phan Hải Đăng (2006), Khảo sát chuyên mục “Thời suy nghĩ” báo Thể thao ngày (Từ số (3/1/2005) đến số 177 (30/7/2005), LVCN Báo chí, Học viện Báo chí – Tuyên truyền 56 Nguyễn Thị Phước Hạnh (1996), Một số vấn đề giáo dục pháp luật Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, LVCN, Học viên Báo chí – Tuyên truyền Vũ Quang Hào (2004), Ngôn ngữ báo chí, NXB ĐHQG Hà Nội Nguyễn Thị Khánh Hoa (2007), Chuyên mục “Chứng khoán” báo điện tử thời báo kinh tế Việt Nam, KLTNĐH, Học viện Báo chí – Tuyên truyền Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), Lý Sinh Sự chuyên mục “Nói hay đừng” báo Lao động (khảo sát năm 2005), LVCN Báo chí, Học viên Báo chí – Tuyên truyền Nguyễn Hoàng Lan (2008), Chuyên mục tâm báo điện tử Vnexpress, thực trạng giải pháp, KLTNĐH ngành Báo chí, Học viện Báo chí – Tuyên truyền Nhiều tác giả (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam, Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 10 Nhiều tác giả (2000), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng 11 Nhiều tác giả (1992), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ Hà Nội 12 Nhiều tác giả (2010), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học 13 Vũ Thị Hoài Nghiêm (2005), Những trở ngại tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Ê đê tỉnh Đăk Lăk nay, LAThS, Học viện Báo chí – Tuyên truyền 14 Trần Thế Phiệt (1997), Tác phẩm báo chí, Tập 3, NXB Giáo dục, Hà Nội 15 Hà Huy Phượng (2006), Tổ chức nội dung thiết kế, trình bày báo in, NXB Lý luận trị, Hà Nội 16 Tạ Ngọc Tấn – Nguyễn Tiến Hải (1997), Tác phẩm báo chí, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội 57 17 Nguyễn Văn Thắng (2009), Báo chí tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (khảo sát báo Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra từ 1/2006 đến 12/2008), LVThS Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí – Tuyên truyền 18 Hà Quốc Trị (2011), Giải pháp tổ chức chuyên mục “Nghiên cứu – Trao đổi”, LAThS, Học viện Báo chí – Tuyên truyền 19 Bùi Thị Thu Thủy (2006), Chuyên mục “Sự kiện bình luận” báo Lao động (khảo sát năm 2005), LVCN, Học viện Báo chí – Tuyên truyền 20 Nguyễn Như Ý (2008), Đại từ điển Tiếng Việt 21 Nguyễn Thị Hải Yến (2008), Đội ngũ nhà báo ngành Tư pháp, LVThS Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí – Tuyên truyền PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN Nhằm tìm hiểu, phục vụ tốt cho trình lập đề án chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam Xin độc giả vui lòng trả lời thông tin đề cập Các bạn hoàn toàn tự thể kiến đưa ý kiến khác bên cạnh câu trả lời Chúng cam kết thông tin mà bạn cung cấp phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học 58 Xin chân thành cảm ơn tham gia độc giả! Xin bạn vui lòng cho biết số thông tin thân? (Khoanh tròn phương án phù hợp với câu trả lời bạn) 2 Giới tính: Nam Nữ Sinh năm: ……………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………… Nơi cư trú nay: ………………………………………… Hàng ngày, bạn thường tiếp nhận thông tin báo chí từ nguồn sau đây? Truyền hình Đài phát Báo mạng điện tử Báo in Bạn bè/ người thân/ đồng nghiệp Khác (ghi cụ thể) ……………………………………………… Nếu bạn thường xuyên tiếp nhận thông tin từ báo in, tờ sau lựa chọn bạn? Lao động Thanh niên Tuổi trẻ Pháp luật Việt Nam Khác (ghi cụ thể) ……………………………………………… Bạn có thường xuyên đọc báo Pháp luật Việt Nam không? Hàng ngày Vài ngày lần Hàng tuần Hàng tháng Bạn thường quan tâm đến trang nào? (chọn phương án xếp theo thứ tự ưu tiên từ đến 3) TT Trang Xếp theo thứ tự ưu tiên từ đến 3 Thời - Pháp luật Tư pháp – Luật sư Văn hóa – Xã hội Pháp luật – Kinh tế Pháp luật – Đời sống 59 Pháp luật – Bạn đọc Khác (ghi cụ thể) Giả sử, cho đời chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam với nội dung liên quan đến tòa án Theo bạn, có cần thiết không? Có Không Nếu có, theo bạn chuyên mục cần nội dung gì? Cuộc sống, tâm tư người bị kết án Cuộc sống, nỗi niềm gia đình người bị kết án gia đình nạn nhân Những uẩn khúc sau án Những câu chuyện từ người tham gia xử án Khác (ghi cụ thể)………………………………………………… Theo bạn, chuyên mục nên nằm trang nào? Thời - Pháp luật Tư pháp – Luật sư Văn hóa – Xã hội Pháp luật – Kinh tế Pháp luật – Đời sống Pháp luật – Bạn đọc Khác (ghi cụ thể) ………………………………………………… Theo bạn, dung lượng viết chuyên mục nên nào? 500 chữ 700 chữ 800 chữ 1000 chữ Trên 1000 chữ Xin trân trọng cảm ơn hợp tác bạn! PHỤ LỤC 60 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Số phiếu phát ra: 150 Số phiếu thu về: 150 Kết câu 2: Hàng ngày, bạn thường tiếp nhận thông tin báo chí từ nguồn sau đây? TT Câu trả lời Truyền hình Đài phát Báo mạng điện tử Báo in Bạn bè/ người thân/ đồng nghiệp Khác Tỉ lệ 21,3% 13,5% 32,0% 18,0% 9,0% 6,2% Kết câu 3: Nếu bạn thường xuyên tiếp nhận thông tin từ báo in, tờ sau lựa chọn bạn? TT Câu trả lời Lao động Thanh niên Tuổi trẻ Pháp luật Việt Nam Khác Tỉ lệ 25,9% 18,7% 17,0% 31,0% 7,4% Kết câu 4: Bạn có thường xuyên đọc báo Pháp luật Việt Nam không? TT Câu trả lời Hàng ngày Vài ngày lần Hàng tuần Hàng tháng Tỉ lệ 86% 14% 0% 0% Kết câu 5: Bạn thường quan tâm đến trang nào? TT Câu trả lời Thời - Pháp luật Tư pháp – Luật sư Văn hóa – Xã hội Pháp luật – Kinh tế 61 Tỉ lệ 17,5% 12,2% 21,0% 9,7% Pháp luật – Đời sống Pháp luật – Bạn đọc Khác 19,1% 15,0% 5,5% Kết câu 6: Giả sử, cho đời chuyên mục “Phía sau án” báo Pháp luật Việt Nam với nội dung liên quan đến tòa án Theo bạn, có cần thiết không? TT Câu trả lời Tỉ lệ 62% 38% Có Không Kết câu 7: Nếu có, theo bạn chuyên mục cần nội dung gì? TT Câu trả lời Cuộc sống, tâm tư người bị kết án Cuộc sống, nỗi niềm gia đình Tỉ lệ 21,3% 12,0% người bị kết án gia đình nạn nhân Những uẩn khúc sau án Những câu chuyện từ người tham gia 37,5% 27,2% xử án Khác 2,0% Kết câu 8: Theo bạn, chuyên mục nên nằm trang nào? TT Câu trả lời Thời - Pháp luật Tư pháp – Luật sư Văn hóa – Xã hội Pháp luật – Kinh tế Pháp luật – Đời sống Pháp luật – Bạn đọc Khác Tỉ lệ 2% 19% 31% 2% 32% 9% 5% Kết câu 9: Theo bạn, dung lượng viết chuyên mục nên nào? 62 TT Câu trả lời 500 700 800 1000 Trên 1000 Tỉ lệ 9% 14% 25% 29% 23% PHỤ LỤC MẪU BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU Mẫu biên vấn sâu lãnh đạo báo Pháp luật Việt Nam: Theo kết nghiên cứu công chúng mà thực kế hoạch xây dựng chuyên mục “Phía sau án” với nội dung liên quan đến tòa án báo Pháp luật Việt Nam, có 62% độc giả trả lời cần thiết có chuyên mục Giả sử chuyên mục tồn tại, với kinh nghiệm nhiều năm nhà lãnh đạo báo chí, theo ông việc xây dựng chuyên mục gặp phải khó khăn, thuận lợi gì? Theo ông, chuyên mục “Phía sau án” nên có nội dung để phù hợp với tôn chỉ, mục đích báo? Nên khai thác nhiều đề tài phạm Được biết, vấn đề tòa án báo thường ban Nội Chính đảm nhiệm Vậy chuyên mục “Phía sau án” đời ban Nội Chính tiếp tục đảm nhiệm hay ban khác, thưa ông? Theo ông, chuyên mục nên trì tần suất nào? Cần phóng viên để trì tốt chuyên mục, thưa ông? Mẫu biên vấn sâu thư ký tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam: 63 Theo kết nghiên cứu công chúng mà thực kế hoạch xây dựng chuyên mục “Phía sau án” với nội dung liên quan đến tòa án báo Pháp luật Việt Nam, có 62% độc giả trả lời cần thiết có chuyên mục Giả sử chuyên mục tồn tại, theo Anh/Chị chuyên mục nên nằm chuyên trang nào? Theo Anh/Chị, chuyên mục nên sử dụng viết thuộc thể loại báo chí để phù hợp với phong cách báo? Với kinh nghiệm thư ký tòa soạn, theo Anh/Chị việc đăng cho chuyên mục “Phía sau án” có tiêu chí đặc biệt không so với chuyên mục, chuyên trang khác? Tiêu chí chọn phóng viên, biên tập viên cho chuyên mục nên thưa Anh/Chị? Ngược lại, theo Anh/Chị nên có sách việc lôi kéo, giữ chân cộng tác viên để có viết hấp dẫn? 64 PHỤ LỤC CÁC BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU Biên vấn sâu Phó tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam – Vũ Hoàng Diệp: Theo kết nghiên cứu công chúng mà thực kế hoạch xây dựng chuyên mục “Phía sau án” với nội dung liên quan đến tòa án báo Pháp luật Việt Nam, có 62% độc giả trả lời cần thiết có chuyên mục Giả sử chuyên mục tồn tại, với kinh nghiệm nhiều năm nhà lãnh đạo báo chí, theo ông việc xây dựng chuyên mục gặp phải khó khăn, thuận lợi gì? Khó khăn lớn việc định hình phong cách cho chuyên mục Bởi báo Pháp luật Việt Nam có số chuyên mục thuộc trang Pháp luật & Đời sống có nội dung liên quan đến tòa án Vì làm để có chuyên mục lạ, không bị hòa lẫn với chuyên mục khác mà định hướng phát triển báo điều cần thiết khó khăn Đồng nghĩa với việc yêu cầu đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải có lực, sáng tạo tâm huyết để khai thác mảng đề tài độc đáo, thu hút người đọc 65 Tuy nhiên, tờ báo pháp luật nên hội tiếp cận vấn đề liên quan đến pháp luật tòa án thuận lợi cho phóng viên Họ truyền đạt kinh nghiệm cho công tác làm báo từ đồng nghiệp trước Vì tránh sai lầm trình viết hay biên tập Theo ông, chuyên mục “Phía sau án” nên có nội dung để phù hợp với tôn chỉ, mục đích báo? Nên khai thác nhiều phía phạm nhân gia đình phạm nhân nạn nhân gia đình nạn nhân Đây vấn đề chưa khai thác nhiều báo Pháp luật Việt Nam Được biết, vấn đề tòa án báo thường ban Nội Chính đảm nhiệm Vậy chuyên mục “Phía sau án” đời ban Nội Chính tiếp tục đảm nhiệm hay ban khác, thưa ông? Tôi nghĩ nên để ban Nội tiếp tục đảm nhiệm họ có nhiều kinh nghiệm việc tác nghiệp môi trường tòa án Họ biết góc độ cần tiếp cận để khai thác thông tin độc Theo ông, chuyên mục nên trì tần suất nào? Hầu chuyên mục báo Pháp luật Việt Nam có tần suất lần/tuần Chuyên mục “Phía sau án” nên Cần phóng viên để trì tốt chuyên mục, thưa ông? Ban nội có trưởng ban, phó ban phóng viên phụ trách lượng nội dung ổn định từ trước đến Nếu có thêm chuyên mục cần tuyển thêm cộng tác viên, đặc biệt cộng tác viên địa phương Biên vấn sâu Thư ký tòa soạn báo Pháp luật Việt Nam – nhà báo Chí Công: Theo kết nghiên cứu công chúng mà thực kế hoạch xây dựng chuyên mục “Phía sau án” với nội dung liên quan đến tòa án báo Pháp luật Việt Nam, có 62% độc giả trả lời cần thiết 66 có chuyên mục Giả sử chuyên mục tồn tại, theo Anh/Chị chuyên mục nên nằm chuyên trang nào? Hiện báo có số chuyên mục tòa án thuộc chuyên trang Pháp luật & Đời sống Vì nên tập trung chuyên mục liên quan đến vấn đề ví trí để độc giả dễ tiếp nhận Theo Anh/Chị, chuyên mục nên sử dụng viết thuộc thể loại báo chí để phù hợp với phong cách báo? Các viết báo chủ yếu thể loại phản ánh Nếu sử dụng thể loại Nhưng sức hấp dẫn tính mẻ không cao, nên dùng thể loại phóng điều tra tốt Với kinh nghiệm thư ký tòa soạn, theo Anh/Chị việc đăng cho chuyên mục “Phía sau án” có tiêu chí đặc biệt không so với chuyên mục, chuyên trang khác? Nên đề cao tiêu chí góc tiếp cận báo ngôn ngữ để hình thành tốt phong cách riêng biệt chuyên mục Tiêu chí chọn phóng viên, biên tập viên cho chuyên mục nên thưa Anh/Chị? Trước hết phải phóng viên am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm tiếp xúc môi trường tòa án Sau tinh thần sáng tạo, ưu tìm tòi góc tiếp cận lạ phải có lòng yêu nghề thật Ngược lại, theo Anh/Chị nên có sách việc lôi kéo, giữ chân cộng tác viên để có viết hấp dẫn? Quan trọng nhuận bút hợp lý cho phóng viên để đáp ứng nhu cầu kinh tế phóng viên Ngoài ra, nên có sách thưởng, phạt rõ ràng để kích thích tinh thần trách nhiệm phóng viên 67 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NỘI DUNG BÁO Thời gian khảo sát tháng từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012 với 6432 tin, Trong có 288 tin, liên quan đến vấn đề tòa án; có 168 sử dụng thể loại phóng Kết nội dung: TT Nội dung Tỉ lệ 25,3% 18,5% 19,4% 32,3% 4,5% Thể loại Tỉ lệ 36,7% 54,8% 2,6% 3,4% 2,5% Xã hội Kinh tế Văn hóa Đời sống Tóa án Kết thể loại: TT Tin Phản ánh Phóng Điều tra Bình luận Báo Pháp luật Việt Nam số thường có tổng số 15 chuyên trang: Tin tức, Thời - Pháp luật, Tư pháp - Luật sư, Văn hóa – xã hội, Pháp luật & 68 Đời sống, Pháp luật - kinh tế, Doanh nhân – thị trường, Pháp luật & Bạn đọc, Quốc tế, Nhân vật – kiện, Tâm điểm dư luận, Thông tin & giải đáp pháp luật, Quốc phòng – an ninh, Gia đình, , Pháp luật – học đường 25 chuyên mục: Chào ngày mới, Thi hành án dân sự, Hồ sơ, Thời văn hóa, Văn hóa ứng xử, Nhìn Thế giới, Góc bàn luận (Ý kiến), Vấn đề bạn đọc quan tâm, Hộp thư, Giải đáp pháp luật, Đó đây, Lăng kính pháp luật, Góc nhìn, Phòng chống tội phạm, Câu chuyện tòa án, Tội phạm & cảnh báo, Chính sách thuế cuốc sống, Văn mới, Khiếu nại – kiến nghị, Camera gia đình, Điều tra bạn đọc, Sổ tay, Tin Tư pháp, Tin y tế, Hiệu lực văn 69 PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI BÁO TIÊU BIỂU 70 ... sau án báo Pháp Luật Việt Nam - Lập đề án xây dựng chuyên mục Phía sau án báo Pháp Luật Việt Nam Đề án lập quy cách đề án nói chung Một phần quan trọng đề án phải đưa số demo chuyên mục Phía. .. thông qua việc lập đề án mở chuyên mục Phía sau án báo Pháp Luật Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu, lập đề án Lập đề án xây dựng chuyên mục Phía sau án Mặc dù đề tài khóa luận nghiên cứu,... báo Pháp Luật Việt Nam - Chương 2: Thực trạng tổ chức chuyên trang, chuyên mục liên quan đến Tòa án báo Pháp luật Việt Nam - Chương 3: Đề án mở chuyên mục Phía sau án báo Pháp luật Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: lập đề án xây dựng chuyên mục phía sau bản án trên báo pháp luật việt nam khóa luận tốt nghiệp, lập đề án xây dựng chuyên mục phía sau bản án trên báo pháp luật việt nam khóa luận tốt nghiệp, lập đề án xây dựng chuyên mục phía sau bản án trên báo pháp luật việt nam khóa luận tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay