Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác và bảo quản tài liệu số tại thư viện quốc gia việt nam (tt)

37 21 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ NGUYỆT MAI NGHIÊN CỨU VIỆC TẠO LẬP, KHAI THÁC VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU SỐ TẠI THƢ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học Thư viện Mã số: 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC THƯ VIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC T.S LÊ VĂN VIẾT Hà nội, 2009 MỤC LỤC Trang bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục ký hiệu, từ viết tắt MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƢƠNG 1: Vai trò tài liệu số Thƣ viện Quốc gia Việt Nam 10 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Thư viện Quốc gia Việt Nam 10 1.1.1 Sơ lược lịch sử 10 1.1.2 Người dùng tin nhu cầu tin Thư viện Quốc gia Việt Nam 14 1.1.3 Quá trình tin học hoá Thư viện Quốc gia Việt Nam 24 1.2 Khái niệm tài liệu số thư viện số 1.2.1 Lịch sử tài liệu số 28 1.2.2 Sự phát triển tài liệu số giới Việt Nam 31 1.2.3 Tầm quan trọng tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ TẠI THƢ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM 36 2.1 Tạo lập tài liệu số 36 2.1.1 Lập kế hoạch phát triển tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 36 2.1.2 Các nguyên tắc tiêu chí liên quan đến số hoá tài liệu 44 2.1.3 Các bước số hoá tài liệu 63 2.1.4 Thu nhận lưu chiểu tài liệu số Thư viện Quóc gia Việt Nam 74 2.1.5 Phần mềm hỗ trợ số hoá tài liệu 74 2.1.6 Lưu trữ bảo quản tài liệu số 82 2.2 Khai thác tài liệu số hoá 84 2.2.1 Khai thác tài liệu chỗ 84 2.2.2 Khai thác tài liệu từ xa 86 2.2.3 Đánh giá sưu tập tài liệu số trình sử dụng (có bảng hỏi) 2.3 Luật pháp 88 2.4 Nhận xét, đánh giá tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 89 2.4.1 Ưu điểm 89 2.4.2 Nhược điểm 91 + Nguyên nhân tồn 93 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU SỐ TẠI THƢ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM 94 3.1 Hướng phát triển tài liệu số tương lai 94 3.2 Chính sách số hoá tài liệu Thư viện Quốc gia Việt Nam 95 3.3 Tăng cường sở vật chất kỹ thuật 96 3.4 Năng lực cán 100 - Các kiến nghị giải pháp khác 102 Kết luận 107 Tài liệu tham khảo Phụ lục luận văn Tính cấp thiết đề tài Thế kỷ 21, kỷ thiên niên kỷ thứ Thế kỷ dự báo có nhiều biến đổi to lớn sâu sắc lĩnh vực khoa học lẫn lĩnh vực công nghệ, mà công nghệ điện tử viễn thông ngành khoa học mũi nhọn có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến xã hội nói chung hoạt động thông tin thư viện nói riêng Những năm tới, tình hình trị khu vực giới tiếp tục có diễn biến nhanh chóng phức tạp Xu toàn cầu hóa, phát triển kinh tế tri thức hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ Trong kỷ này, khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tác động đến mặt đời sống xã hội Khoa học thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển làm cho sản xuất đại hóa với suất cao, sản phẩm hàng hóa phong phú có hàm lượng trí tuệ cao, chất lượng tốt ngày thỏa mãn nhu cầu người Như vậy, thông tin trở thành tài sản sức mạnh quốc gia, yếu tố định tiến xã hội Ở Việt Nam, hoạt động thông tin thư viện bước đạt nhiều thành tựu tiến hành số hóa sản phẩm văn (sách, báo, tài liệu điện tử…) cho phép mở rộng phát triển kỹ truyền thống hoạt động thông tin thư viện: Biên mục định chủ đề nội dung tài liệu, tóm tắt, phát triển công cụ ngôn ngữ (sơ đồ phân loại, bảng từ khóa, Thesaurus…) Chính vậy, việc tạo lập, khai thác bảo quản tài liệu số cung cấp môi trường thông tin tri thức tích cực cho người dùng tin (NDT) nghiên cứu, học tập, giải trí Mặt khác, thư viện Việt Nam trình đại hóa, tự động hóa, bước chuyển từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử - thư viện số Những kết giúp cho thư viện quan thông tin Việt Nam liên kết chặt chẽ với nhau, sử dụng trao đổi tài liệu không vùng, lãnh thổ định mà phạm vi toàn giới Việc xử lý máy tính thay cho việc xử lý tay, tạo sở liệu (CSDL), thông tin truy cập mạng Việc áp dụng mạng thông tin thư viện nhằm hoàn thiện công nghệ cho trình xử lý, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, khai thác sử dụng có hiệu nguồn thông tin điện tử tạo điều kiện cho NDT khả tìm kiếm nhanh chóng đạt hiệu cao Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQGVN) thư viện trung tâm nước với chức nhiệm vụ quy định theo Pháp lệnh Thư viện đồng thời thư viện đứng đầu hệ thống thư viện công cộng chịu đạo trực tiếp Bộ văn hóa thể thao du lịch, TVQG bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin đại quy trình xử lý thông tin có ấn phẩm điện tử tạo lập cấu trúc CSDL theo yêu cầu chuyên môn, tạo quản lý CSDL số hóa với nhiều kiểu file khác (doc, pdf…) Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin đại việc tạo lập, khai thác bảo quản tài liệu số hóa nước ta nói chung TVQG nói riêng lĩnh vực cần phải nghiên cứu, khảo sát nghiêm túc có giải pháp hoàn thiện tài liệu số để đáp ứng đòi hỏi ngày cao xã hội nhu cầu NDT Do vậy, với mong muốn đóng góp phần kiến thức khiêm tốn vào việc tìm kiếm giải pháp phát triển việc khai thác, bảo quản tài liệu số TVQGVN nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu học tập cho cán nghiên cứu bạn học sinh sinh viên đồng thời giúp NDT TVQG tìm kiếm nguồn thông tin cập nhật, bổ sung thường xuyên, thông tin xác chọn lọc khối lượng thông tin lớn, chọn đề tài : “Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác bảo quản tài liệu số TVQGVN” làm đề tài luận văn thạc sĩ Khoa học thư viện Tình hình nghiên cứu Luận văn Trong năm vừa qua, nhờ nhận thức đắn vai trò quan trọng nguồn tài liệu số hoạt động TT-TV TVQGVN, có số viết đăng tạp chí hàng tháng thư viện: Khai trương thư viện điện tử Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam.-H., 2007.- tr.1-11 Lê Đức Thắng (2008), Kỹ thuật tạo ảnh số dùng công tác thư viện, Tạp chí thư viện Việt Nam.- số 2.- tr.3-11 Lê Đức Thắng, Quy trình tổ chức số hoá tài liệu, Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Đào, Phan Thị Lý (2006), Nguồn tin điện tử, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1.- tr.25-29 Nguyễn Thị Hạnh (2007), Dịch vụ tra cứu số, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1.- tr.18-22 Tuy nhiên, đến chưa có công trình nghiên cứu cụ thể hay luận văn khoa học nghiên cứu đề tài Chính vậy, đề tài: Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác bảo quản tài liệu số TVQGVN đề tài hoàn toàn mới, không trùng lặp với đề tài trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn sở khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng trình xây dựng, khai thác bảo quản tài liệu số TVQG, đề xuất giải pháp phát triển có sở khoa học đảm bảo tính thực tiễn nhằm phát triển tài liệu số TVQG nói riêng thư viện, trung tâm thông tin thư viện nước nói chung Từ mục đích trên, đặt nhiệm vụ cụ thể cho luận văn sau: - Xác định rõ vai trò tài liệu số TVQGVN - Nghiên cứu thực trạng trình xây dựng, khai thác bảo quản tài liệu số để đổi hoạt động thông tin thư viện (TT-TV) TVQGVN tất khâu, trình: xử lý, phân loại, biên mục phục vụ bạn đọc… Nêu giải pháp cụ thể có khả thực thi nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng vốn tài liệu số đáp ứng nhu cầu tin cho người đọc TVQGVN Giả thuyết nghiên cứu Thư viện Quốc gia có nên số hóa toàn nguồn tài liệu (trong khoảng 10 năm tới) ? Sự phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ, mở rộng quy mô Internet mở thời kỳ cho phát triển ứng dụng công nghệ hoạt động TT-TV mà điển hình đời thư viện điện tử-thư viện số Loại hình thư viện không hạn chế người sử dụng cho phép tìm kiếm thông tin với kết nhanh chóng Kỹ thuật scan (quét) sử dụng nhiều năm qua thực cần thiết công cụ tìm kiếm Google, Yahoo…xuất Khi đó, hàng triệu đầu sách, hàng tỷ trang web hầu hết báo, tạp chí, tranh ảnh, nhạc phim từ trước đến scan để lưu trữ vào thư viện số Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện trung tâm nước với chức nhiệm vụ quy định theo Pháp lệnh Thư viện đồng thời thư viện đứng đầu hệ thống thư viện công cộng chịu đạo trực tiếp Bộ văn hóa thể thao du lịch Chính vậy, sách số hóa , câu hỏi đặt ra: Liệu TVQG có nên số hóa toàn nguồn tài liệu? Thực tế cho thấy tài liệu số có nhiều tiện ích: đọc lưu trữ máy tính đồng thời cho phép liên kết tất tài liệu với nhau, giúp tài liệu phổ biến có nhiều độc giả; giúp tìm hiểu sâu lịch sử nguồn gốc vấn đề cung cấp kiến thức viết sách tất thứ tiếng khác nhau…điều mà nhiều thư viện truyền thống đáp ứng Tuy nhiên, số lượng sách in (sách truyền thống) xuất ngày tăng, nội dung hình thức ngày phong phú đa dạng Sách in bền hơn, đáng tin cậy so với thiết bị lưu trữ tài liệu ổ cứng CD… Hơn nữa, xét đến đối tượng người đọc TVQG, chủ yếu bạn sinh viên trường Đại học, nghiên cứu viên chí bạn đọc bậc cao tuổi Nếu số hóa toàn nguồn tài liệu có NDT sử dụng được, bạn đọc tra cứu máy tính… Do vậy, nên kết hợp hai loại hình tài liệu truyền thống tài liệu điện tử, tài liệu số TVQGVN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu việc tạo lập, khai thác bảo quản tài liệu số TVQGVN - Phạm vi nghiên cứu: Từ năm 1986 đến nay, TVQG bắt đầu tạo lập tài liệu điện tử Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin quan điểm Đảng Nhà nước công tác thông tin thư viện, sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử để xem xét đánh giá vấn đề nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau luận văn: - Phân tích tổng hợp tài liệu - Phương pháp quan sát trực tiếp - Điều tra an két vấn trực tiếp Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài + Ý nghĩa khoa học - Luận văn góp phần làm sáng rõ vai trò, thực trạng tài liệu số TVQGVN việc phục vụ thông tin tài liệu, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu khoa học cho cán nghiên cứu TVQG bạn đọc sinh viên, học viên trường Đại học nước - Ý nghĩa thiết thực luận văn đưa giải pháp cụ thể có khă thực thi nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng vốn tài liệu số đáp ứng NCT cho người đọc TVQGVN + Ý nghĩa thực tiễn - Trên sở tài liệu sưu tầm tập hợp, tác giả mong muốn kết đề tài ứng dụng rộng rãi thư viện trường Đại học trung tâm TT - TV tiến hành số hoá tài liệu - Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho thư viện, bạn học viên sinh viên ngành TT - TV có thêm tư liệu sinh động để nghiên cứu, góp phần làm phong phú thêm lý luận công tác thư viện TVQGVN Dự kiến kết nghiên cứu Kết nghiên cứu thực trạng trình xây dựng sử dụng tài liệu số TVQGV Đề tài Đề tài nhằm xây dựng mô hình hệ thống thông tin thư viện điện tử/ thư viện số, sở tìm kiếm giải pháp phát triển việc khai thác, bảo quản tài liệu số TVQGVN nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu học tập, giúp NDT TVQG tìm kiếm nguồn thông tin cập nhật, bổ sung thường xuyên, thông tin xác chọn lọc khối lượng thông tin lớn Bố cục Luận văn Luận văn có bố cục sau: Phần mở đầu Phần nội dung nghiên cứu (gồm chƣơng) Chƣơng 1: Vai trò tài liệu số Thƣ viện Quốc gia Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Thư viện Quốc gia Việt Nam 1.1.1 Sơ lược lịch sử 1.1.2 Người dùng tin nhu cầu tin Thư viện Quốc gia Việt Nam 1.1.3 Quá trình tin học hoá Thư viện Quốc gia Việt Nam 1.2 Khái niệm tài liệu số thư viện số 1.2.1 Lịch sử tài liệu số 1.2.2 Sự phát triển tài liệu số giới Việt Nam 1.2.3 Tầm quan trọng tài liệu số hoá Thư viện Quốc gia Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng trình xây dựng sử dụng tài liệu số Thƣ viện Quốc gia Việt Nam 2.1 Tạo lập tài liệu số 2.1.1 Lập kế hoạch cho phát triển tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 2.1.2 Các nguyên tắc tiêu chí liên quan đến số hoá tài liệu 2.1.3 Các bước số hoá tài liệu 2.1.4 Thu nhận lưu chiểu tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 2.1.5 Phần mềm hỗ trợ số hoá tài liệu 2.1.6 Lưu trữ bảo quản tài liệu số 2.2 Khai thác tài liệu số hoá 2.2.1 Khai thác tài liệu chỗ 2.2.2 Khai thác từ xa từ xa 2.2.3 Đánh giá sưu tập tài liệu số trình sử dụng (có bảng hỏi) 2.3 Luật pháp 2.4 Nhận xét đánh giá tài liệu số 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 Nhược điểm +Nguyên nhân tồn Chƣơng 3: Giải pháp phát triển tài liệu số Thƣ viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Quốc gia Việt Nam không ngừng cải tiến phương thức phục vụ bạn đọc, tìm cách tăng diện bạn đọc phục vụ, giảm mức tối đa thủ tục mà bạn đọc cần thực đăng ký sử dụng TV nên số lượng bạn đọc tăng nhanh Sở dĩ có gia tăng nhanh nhà cửa thư viện mở rộng; thư viện tạo nhiều tiện nghi cho bạn đọc chủ yếu thư viện có ý thức mở rộng đối tượng phục vụ Nếu trước kia, sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội sử dụng TVQGVN từ năm 2000 trở quy định mở rộng dần: năm 2002 – sinh viên từ năm thứ 3, năm 2004- sinh viên từ năm thứ từ năm 2005 – sinh viên năm thứ trường Đại học cao đẳng đăng ký làm bạn đọc Thư viện Từ năm 2007 - người Hà nội từ 18 tuổi trở lên Như vậy, TVQGVN tổ chức hình thức phục vụ bạn đọc phòng đọc, phòng mượn, biên soạn số sản phẩm có giá trị: Danh mục tài liệu nộp lưu chiểu vào thư mục Đông Dương … Công tác tuyên truyền sách báo phát triển nhận nhiều đánh giá tốt đẹp từ công luận 1.1.3 Quá trình tin học hoá Thƣ viện Quốc gia Việt Nam Trước năm 1986, toàn công việc TVQGVN thực phương pháp thủ công Những bước việc tin học hóa TVQGVN thực với giúp đỡ trang thiết bị, chuyên gia đào tạo cán Thư viện Quốc gia Oxtralia TVQGVN bắt đầu thực tin học hóa vào năm 1986, Thư viện quốc gia Oxtralia trang bị máy tính Olivetty M24 với chuyển giao công nghệ đào tạo cán cho TVQGVN Mục đích hỗ trợ để biên soạn tự động hóa thư mục Quốc gia Việt Nam chia sẻ biểu ghi thư mục với TVQG Oxtralia Từ mở thời kỳ ứng dụng CNTT ngày tích cực có hiệu TVQGVN hệ thống TVCC Việt Nam Có thể nói TVQGVN quan thông tin – thư viện ứng dụng CNTT Việt Nam Các chương trình ban đầu để xử lí liệu Wordstar, Inmagic,… sau với phát triển Phần mềm CDS/ISIS UNESCO, TVQGVN sử dụng chương trình từ 1988 đến (hệ thống TVCC sử dụng năm 1994) TVQGVN sử dụng Chương trình CDS/ISIS để tạo lập CSDL thư mục, trước hết cho tài liệu nhập thư viện (sách tiếng Việt sách nước xuất tiếng Latinh ) Sau TVQG tổ chức công tác hồi cố tài liệu xuất trước để tăng số lượng biểu ghi để phản ánh đầy đủ vốn tài liệu TVQGVN CSDL, nhằm phục vụ tra tìm tài liệu nhanh chóng máy tính cho bạn đọc TVQGVN Đến cuối năm 1999, CSDL thư mục có TVQGVN sau: * Sách: 182.000 biểu ghi (sách tiếng việt xuất từ 1954, sách tiếng Anh từ 1980 đến sách tiếng Pháp xuất thời kỳ Đông Dương) * JM: 6.074 biểu ghi (Tên báo/ tạp chí tiếng Latinh xuất sau tháng 101954) * NCUU: 1.702 biểu ghi (tên báo/ tạp chí tiếng Latinh xuất trước tháng 10/1954) * LA: 9.300 biểu ghi (Luận án tiến sĩ người Việt Nam bảo vệ nước nước ngoài, người nước bảo vệ Việt Nam) Hệ thống mạng LAN thiết lập năm 1994 kết nối toàn máy tính tất phòng ban qua máy chủ, liệu xử lý môi trường mạng Năm 1995, termainal lắp đặt lại phòng đọc, mở đầu dịch vụ tra cứu tài liệu máy tính cho bạn đọc, đến cuối năm 1999, phòng đọc sách, đọc báo/ tạp chí lắp đặt từ 1-5 terminal Từ 1992, TVQGVN Bộ Văn hóa giao nhiệm vụ thực tin học hoá cho thư viện tỉnh, thành phố TVQGVN mở lớp đào tạo tin học cho cán TVCC sử dụng máy tính, sử dụng chương trình CDS/ISIS Năm 1994 Bộ Văn hóa thông tin đầu tư xây dựng mạng LAN TVQGVN (1 máy chủ 18 máy trạm) mạng Wan cho hệ thống TVCC (53 TV tỉnh cho TV có PC, có modem tốc độ 2400 bit/s) Đây bước ngoạt ứng dụng CNTT hệ thống TVCC Tuy nhiên công nghệ thời điểm chưa cao, thực truyền liệu qua modem theo nguyên tắc trực tiếp nên phải truyền 53 lần cho 53 TV với tệp dũ liệu Tháng 2- 1995, TVQGVN nối với mạng Internet thông qua cổng Viện Tin học sử dụng điện thư (Email) Năm 1996 đầu tư tiếp tục Bộ Văn hóa thông tin để phát triển nâng cấp mạng WAN TVQGVN Mạng có cấu trúc phân cấp gồm trung tâm đầu não TVQGVN (1 máy chủ) trung tâm khu vực TVKHTH Đà Nẵng (1 máy chủ) TVKHTH Tp.HCM (1 máy chủ) 61 TV Tỉnh/ thành (thêm tỉnh tách) TV trang bị thêm PC modem 28.800 bit/s số thiết bị ngoại vi Công nghệ phát triển hơn, truyền file liệu lần tới tất 61 TVCC, có thêm số dịch vụ khác thư điện tử, truy cập từ xa vào CSDL mạng LAN TVQGVN TV KHTH Tp.HCM Tuy nhiên việc truy cập TVCC tới trung tâm thư mục qua Modem với cước điện thoại đường dài nên hiệu chưa cao Năm 2000, sau hội nghị 10 năm ứng dụng CNTT vào hệ thống TV công cộng, Bộ Văn hóa thông tin giao cho TVQGVN triển khai dự án “xây dựng hệ thống thông tin thư viện điện tử / điện tử số” Trong năm 2001, nhóm chuyên viên nghiên cứu mô hình thư viện điện tử/ thư viện số TVQGVN Kết vào năm TVQGVN phê duyệt dự án “xây dựng thư viện điện tử / thư viện số”: Phát triển sở hạ tầng thông tin (7 máy chủ, hệ thống máy trạm 60 PC, thiết bị lưu liệu, thiết bị kết nối mạng thiết bị ngoại vi khác (máy in, ổ C, máy đọc mã vạch, máy scan, máy ảnh số, máy quét mã vạch ) đặc biệt trang bị phần mềm thư viện tích hợp (vì CDS/ISIS không đáp ứng tin học hóa toàn chức TV) TVQGVN lựa chọn Phần mềm ILIB công ty CMC Việt Nam phát triển Phần mềm gồm nhiều phân hệ (module) đáp ứng yêu cầu tự động hóa nghiệp vụ thư viện với chức năng: bổ sung biên mục, tra cứu trực tuyến, quản lý kho, quản lý lưu thông, mượn liên thư viện, quản trị hệ thống Các phân hệ thiết kế bảo đảm chuẩn nghiệp vụ thư viện (khổ mẫu trao đổi ISO 2709, khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21, chuẩn tìm kiếm liên thư viện Z39.50…), dễ sử dụng có khả tùy biến cao TVQG dùng kênh thuê riêng Leased Line 192 kbps cho hoạt động thư viện Từ tháng 10-2004 đến nay, TVQGVN chuyển sang sử dụng phần mềm ILIB thay cho phần mềm CDS/ISIS CSDL TV tạo lập CSDL SACH, LA, JM tích hợp vào CSDL chung TVQGVN bạn đọc tra tìm tài liệu thông qua mạng Internet với địa trang Web: http://www.nlv.gov.vn Dự án lần nâng cấp: năm 2002, Thư viện nâng cấp lần thứ với trang bị thêm máy chủ (server), hàng chục máy trạm khác vào cuối năm 2006 – đầu 2007, Thư viện lại Bộ văn hoá thông tin (BVHTT) cấp tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng TVĐT/ TVS thay server, 216 máy trạm mới, có cấu hình mạnh hơn, trang bị phòng đào tạo từ xa với 25 máy tính, tăng cường thêm máy tính (16 máy) quầy tra cứu công cộng Hiện nay, TVQG nhà nước giao tạo lập thư viện Internet để phục vụ người Việt Nam (VN) nước Từ 2010, Thư viện hoàn thành nhằm cung cấp cho 2,6 triệu người VN nước tài liệu tranh ảnh (đã số hoá) Việt Nam, phim ngắn theo định dạng WMV, hát MP3, từ điển trực tuyến so sánh chiều tiếng Việt với số ngôn ngữ thông dụng nay: Anh, Pháp, Đức chương trình giảng dạy tiếng Việt đại … Thư viện có website : www thuvienvietnam org.vn Năm 2006, TVQGVN triển khai phần mềm thư viện số (Dlib) phục vụ mạng LAN Phần mềm quản lý tài liệu số Dlib cho phép cán thư viện mô tả liệu thư mục theo chuẩn Dublin Core, có gắn kết với tài liệu số loại hình tài liệu: văn bản, âm thanh, hình ảnh, nghe nhìn…Phần mềm tích hợp trang Web TVQG, cho phép bạn đọc đâu tra cứu vào CSDL liệu số Hiện tại, có CSDL: Luận án tiến sĩ, Sách Đông dương, sách Tiếng Anh viết Việt Nam Tài liệu dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, film ảnh… Công tác tạo lập CSDL tiếp tục tiến hành Hồi cố toàn luận án tiến sĩ, hồi cố sách Việt đến hết năm 1945 Năm 2004, Thư viện tạo lập thêm CSDL mới: CSDL trích báo từ 62 loại tạp chí quan trọng tiếng Việt tất ngành khoa học Tất CSDL tích hợp vào CSDL chung Thư viện đưa lên mạng Internet mà vào thời điểm có gần 400.000 biểu ghi 1.2 Khái niệm tài liệu số thƣ viện số + Lịch sử tài liệu số Trong thập niên cuối kỷ 20 với phát triển mạnh mẽ CNTT tạo thay đổi sâu sắc đời sống xã hội không phạm vi quốc gia mà phạm vi toàn cầu Cùng với phát triển CNTT, xã hội loài người phát triển lên bước cao hơn, tiếp cận với loại hình kinh tế – kinh tế tri thức Trong bối cảnh kinh tế tri thức, tri thức lên nguồn lực quan trọng lấn át nguồn lực truyền thống (lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn ) Các nguồn lực truyền thống quan trọng theo nghĩa chúng sản phẩm tạo ra, có số lượng giới hạn Tri thức quan trọng theo nghĩa nhờ có chúng người ta tạo số lượng chất lượng sản phẩm cao với nguồn lực (truyền thống) hạn chế Cùng với tầm quan trọng nguồn lực tri thức ngày nâng cao, vai trò ngành quản lý thông tin tri thức trở nên quan trọng Khi thông tin tri thức ngày trở nên phong phú, đa dạng phát triển mạnh mẽ theo thời gian, nhu cầu xã hội thông tin ngày trở nên cao cấp hơn, việc lưu trữ, khai thác, phân phối tổ chức thông tin theo kiểu truyền thống trở nên không phù hợp, đòi hỏi cách thức Cùng lúc đó, cách mạng CNTT đặc biệt bùng nổ kỹ thuật số hoá làm cho khả đáp ứng nhu cầu tăng lên chưa có lưu trữ, khai thác, phân phối thông tin trở nên thực Tài liệu số đời bối cảnh trên, thực bắt đầu cho cách mạng lĩnh vực thư viện, thay đổi hẳn cách nhìn nghề thư viện tương lai + Khái niệm tài liệu số Thuật ngữ số hoá (digitization) sử dụng để trình chuyển đổi thông tin đối tượng thực sang dạng điện tử Trong xã hội đối tượng thực phổ biến chứa thông tin bao gồm dạng tài liệu, văn bản, tranh vẽ, đồ, băng hình, băng ghi âm Kết việc số hoá, đối tượng nguồn tin thực chuyển sang dạng tệp liệu (văn bản, ảnh, đồ, âm thanh, đa phương tiện) Như vậy, số hoá coi phương thức tạo lập tài nguyên thông tin Tài nguyên thông tin số tập hợp có tổ chức sưu tập thông tin kiến thức đối tượng số (digitized objects) số hoá, lưu trữ theo công nghệ đặc biệt mà truy cập, chia sẻ, khai thác theo giao thức thủ tục tiêu chuẩn xác định môi trường điện tử + Khái niệm tài liệu điện tử Một phương án triển vọng việc ứng dụng công nghệ đại cho việc tiếp cận tới nguồn lực thông tin thư viện số (hay gọi thư viện điện tử) Tuy nhiên, vấn đề phức tạp có nhiều quan điểm khác Vì trước đưa số nét hệ thống TVĐT hệ thống TVCC, cần thống khái niệm TVĐT Thật ra, khái niệm “thư viện điện tử” (Electronic library), “thư viện ảo” (Virtual library), “thư viện số” (Digital library) sử dụng tương đối rộng rãi giới thư viện thông tin không giới mà nước ta Tuy nhiên, có cách hiểu khác chúng Có người cho TVĐT thư viện trình độ phát triển thấp TVS Một số khác lại cho TVĐT TVS tên gọi khác vật Trong trường hợp cụ thể mà bàn đây, quan niệm rằng, TVĐT TVS đồng Tài liệu điện tử tài liệu mà thông tin thể dạng điện tử số Hay nói cách khác tài liệu điện tử hình thức trình bày tài liệu dạng tập hợp thực liên quan với môi trường điện tử thực liên quan với tương ứng với chúng môi trường số Vì tương đương với khái niệm “tài liệu số” Nghĩa nói đến tài liệu điện tử có nghĩa nói tới tài liệu số ngược lại + Khái niệm thƣ viện số Theo định nghĩa Liên đoàn thư viện kỹ thuật số Hoa Kỳ Thư viện số tổ chức cung cấp nguồn tài nguyên thông tin – bao gồm chuyên gia, chọn lọc, tổ chức, cung cấp đường truy cập nguồn tri thức, diễn giải, phân phối, bảo quản tính toàn vẹn đảm bảo tồn lâu dài kho tài liệu kỹ thuật số để chúng sẵn sàng đáp ứng cách hiệu nhu cầu sử dụng cộng đồng Sự xuất khái niệm Thư viện số có liên quan trực tiếp với bùng nổ Internet Web mang lại Khái niệm chuyên gia công nghệ thông tin sử dụng để toàn hệ thống dạng này, có dựa thư viện truyền thống hay không Môi trường kỹ thuật Internet nay, chí cho phép số người coi toàn thể nguồn thông tin mạng lúc thư viện số ảo toàn cầu mà độc giả toàn thể người sử dụng mạng hành tinh công cụ tìm tin diện Web bảo đảm chức thư mục cho thư viện Thư viện số (TVS) Thư viện điện tử cao cấp toàn tài liệu thư viện số hoá quản lý phần mềm chuyên nghiệp có tổ chức giúp người dùng dễ dàng truy cập, tìm kiếm xem nội dung toàn văn chúng từ xa thông qua hệ thống mạng thông tin phương tiện truyền thống Một thư viện số hoàn chỉnh phải thực tất dịch vụ thư viện truyền thống kết hợp với việc ứng dụng lợi công nghệ thông tin việc lưu trữ, tìm kiếm phổ biến nội dung thông tin Thư viện số hội đặc biệt cho thư viện truyền thống đổi phương thức phục vụ cho NDT, đảm bảo hiệu quả, chất lượng cho đối tượng phục vụ Quá trình tin học hoá thực không tách rời với thư viện truyền thống chuẩn định mô tả công cụ thư mục, thực nhờ mô tả theo chuẩn quốc tế (ISBD, AACR2) tiêu chuẩn hoá việc phân vùng phiếu mục lục chuẩn bị chuyển thành khuôn khổ trao đổi biểu ghi dạng số Vấn đề đặt công cụ tin học phải đáp ứng nhu cầu xử lý đặc biệt có liên quan đến vấn đề đa ngôn ngữ đa chữ viết loại hình tài liệu 1.2.2 Sự phát triển tài liệu số giới Việt Nam + Trên giới Trên giới, số hoá tài liệu diễn lâu, từ năm 90 kỷ 20, thúc đẩy cách mạnh mẽ hơn, đặc biệt phần mềm thư viện số (Greenstone) sử dụng rộng rãi nhiều nước giới: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga…mà đặc biệt thư viện dự án The New Zealand Digital Library, The University of Waikato số quốc gia Châu Phi Từ loại hình thư viện: lịch sử, giáo dục, văn hoá nghiên cứu khác nhau; loại vật chất nguồn: văn bản, hình ảnh tài liệu, tranh, phim âm thanh… Có thể liệt kê loại hình thư viện số (TVS) phát triển giới: Các TVS đầu tiên: ELINOR, Gutenberg… Các TVS thuộc quan xuất bản: ACM, IEL… Các TVS phát triển TV quốc gia: the British Library, Library of Congress (THOMAS), Digital Library of Canada… Các TVS trường đại học: Berkeley Digital Library SunSITE, Bodleian Library Digital Library Project, California Digital Library, Digilib… Các TVS có sưu tập đặc biệt: Alexandria, Informedia, Grainger, Engineering Library… Các TVS thuộc dự án nghiên cứu: GDL, NCSTRL, NDLTD… Các TVS thuộc thư viện lai: Headline… Việc nghiên cứu phát triển TVS nhiều quốc gia quan tâm đầu tư tài chính, nhân lực, công nghệ… + Ở Việt Nam Số hoá nguồn tài nguyên thông tin Việt Nam xu phát triển thách thức thư viện Hiện nay, Việt Nam có khoảng gần 100 trường đại học TV lớn ứng dụng giải pháp TVS Điển hình số Viện nghiên cứu, trung tâm TT-TV: Trung tâm thông tin khoa học công nghệ, Trung tâm học liệu-ĐH Đà Nẵng, Trung tâm học liệu-ĐH Huế, TVS trường đại học Bách khoa Hà nội, TVS-Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM: Trung tâm thông tin khoa học công nghệ Quốc gia (TT-TT KHCNQG) bắt đầu thực số hoá toàn văn tài liệu gốc đưa vào CSDL tài liệu KHCN từ tháng 4/2004 với mục đích số hoá toàn văn tài liệu gốc, tạo thuận lợi tối đa cho NDT, bảo quản linh hoạt, lâu dài, cần thiết chuyển giao thuận lợi Mặt khác để quản trị CSDL, Trung tâm sử dụng phần mềm: phần mềm Zope - quản trị liệu môi trường Web phần mềm Adobe Acrobat quản trị toàn văn tài liệu nguyên bản… Trong số thư viện Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, việc xây dựng TVS Viện Hán Nôm tiêu biểu Viện nghiên cứu Hán Nôm tiến hành số hoá tài liệu để bảo quản khai thác di sản Hán Nôm Việt Nam Là Viện nghiên cứu chuyên ngành với chức nhiệm vụ chủ yếu sưu tầm, bảo quản nghiên cứu khai thác di sản Hán – Nôm Việt Nam - nguồn tài liệu gốc đặc biệt có giá trị mà muốn nghiên cứu tìm hiểu đất nước, người xã hội Việt Nam Năm 1998, Viện tiến hành số hoá kho thư tịch Hán Nôm tuân thủ nguyên tắc: ưu tiên số hoá tài liệu có giá trị tình trạng rách nát mà có nhu cầu khai thác cao (Một CSDL đơn lẻ xây dựng với hình ảnh số hoá nguồn tài liệu Hán Nôm có kết nối thông tin tiếng Việt phần mềm đọc duyệt tài liệu Tất ghi đĩa CD-ROM, tuỳ theo độ dày sách mà đĩa CD-ROM có nhiều sách, song dung lượng không vượt 500 Mb liệu Các ảnh số tạo máy Scanner loại chất lượng cao, độ phân giải 300 DPI, độ sâu màu 24bit, dạng JPG, kích cỡ ảnh trung bình 20cmx30 cm, dung lượng trung bình 500 Kb…) Viện Hán Nôm dùng hệ điều hành quản lý mạng Window Server 2000 (hệ điều hành Microsoft có khả quản lý mạng tính bảo mật cao đặc biệt với liệu ảnh số, phù hợp với CSDL Hán Nôm giúp NDT tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau: nhan đề sách, tên tác giả, ký hiệu sách, chủ đề…và tìm đến trang tài liệu gốc tài liệu thông qua việc tìm từ cụm từ từ dịch toàn số sách có CSDL Một ví dụ điển hình khác số hoá tài liệu TT- TTTV Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm tiến hành xây dựng dự án CSDL học liệu điện tử mạng tài nguyên học tập số hoá cho Trung tâm nhằm lưu trữ nguồn tài nguyên số hoá, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa cho cán bộ, sinh viên học sinh Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) * Các mục tiêu dự án Xây dựng hạ tầng CSDL học liệu điện tử Trung tâm nhằm lưu trữ nguồn tài nguyên số hoá, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo trực tuyến, từ xa cho cán bộ, sinh viên, học sinh Đại học Quốc gia Hà nội * Hướng phát triển mở rộng mục tiêu chiến lược dự án Định hướng tới mạng kiến thức trực tuyến, sở cho việc tiến tới thiết lập mạng thông tin liên kết tài nguyên học tập số hoá Liên hiệp thư viện trường Đại học phía Bắc * Kết đạt dự án: - Một hệ quản trị CSDL học liệu điện tử trực tuyến; - 20 giáo trình điện tử biên tập theo hình thức học liệu, lưu trữ tái sử dụng hình thức: Khai thác trực tuyến sách điện tử, kết xuất đĩa CD, kết xuất sang CSDL nhiều hệ e-Learning khác theo chuẩn SCORM; - Quy trình công nghệ quy trình biên tập, bổ sung nguồn tài liệu điện tử trực tuyến 1.2.3 Tầm quan trọng tài liệu số hoá Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Bảo vệ an toàn lâu dài tài liệu gốc (vấn đề đặc biệt có ý nghĩa TVQGVN số hoá tài liệu quí chứng từ lịch sử, di sản văn hoá); - Giúp khai thác tốt tài liệu TVQGVN người trực tiếp đến thư viện mà người bên ngoài, có máy tính kết nối Internet khai thác tài liệu số hoá Thư viện - Có mật độ thông tin cao; - Dễ dàng tạo lập sản phẩm dịch vụ thông tin mới; - Đẩy mạnh việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin; - Tiết kiệm không gian cho kho bảo quản tài liệu - Tuyên truyền, phổ biến sách Việt Nam giới Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] Báo cáo tình hình sử dụng nguồn tin điện tử Thư viện Quốc gia Việt Nam (2008 – 2009) [2] Báo cáo hoạt động Liên hợp Thư viện nguồn tin điện tử 2008 - 2009 [3] Bảo quản kỹ thuật số (2008), Website Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp HCM, Truy cập ngày 09/06/2008, địa chỉ: http://www.gslhcm.org.vn/contents/dich-vu-tv/dich-vu-bao-quan-tu-bo-va-phuchoi-tai-lieu [4] Nguyễn Huy Chương, Sưu tầm khai thác thông tin số, Bài giảng Thư viện điện tử, tr 1-14 [5] Nguyễn Thị Đào, Phan Thị Lý (2006), Nguồn tin điện tử, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1.- tr.25-29 [6] Góp phần nâng cao nhận thức giữ gìn tài liệu công tác bảo quản VTL (2008), Website TVQGVN, truy cập ngày 12/06/2008, http://www.nlv.gov.vn/nlv/index.php/2008060360/Nghiep-vu-chung/Gop-phannang-cao [7] Nguyễn Thị Hạnh (2007), Dịch vụ tra cứu số, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1.- tr.18-22 [8] Nguyễn Thị Thuý Hạnh, Tác động công nghệ thông tin công nghệ số công tác đào tạo bậc đại học, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr.260-265 [9] Quản Thị Hoa (2008), Nghiên cứu nhu cầu tin khả đáp ứng nhu cầu tin cho người dùng tin Thư viện Tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện.- tr 28-36 [10] Hội thảo chuyên đề (2005): Quản trị chia sẻ nguồn thông tin số hoá, Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia.- H [11] Khai trương thư viện điện tử Thư viện Quốc gia Việt Nam (2007), Thư viện Quốc gia Việt Nam.-H.- tr.1-11 [12] Cao Minh Kiểm, Xây dựng sưu tập số phần mềm Giao diện thủ thư (Greenstone Librarian Interface), Bài giảng Biên mục tự động, tr.1-3 [13] Hoàng Đức Liên; Nguyễn Hữu Ty (2008), Giải pháp xây dựng sưu tập tài liệu số, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Nông nghiệp I, Truy cập ngày 09/06/2008, địa http://www.thuvien.net [14] Nguyễn Thanh Minh (2005), Ứng dụng phần mềm nguồn mở TVS Greenstone việc tạo lập, phân phối kho tài nguyên số hoá phục vụ giảng dạy nghiên cứu trường đại học, Bản tin thư viện – Công nghệ thông tin [15] Những thách thức Thư viện Quốc gia nước phát triển thời đại thông tin (2006), Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 3.- tr.78 -85 [16] Vũ Thị Nha (2008), Vài thách thức thư viện số chiến lược đối phó, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 1.- tr 60-65 [17] Số hoá kiến thức nhân loại (2008), Website mạng thư viện Việt Nam, Truy cập ngày 13/06/2008, địa chỉ: http://www.thuvien.net/b-tlcntv/mlfolder.2005-07-27.9501097988 [18] Số hoá vấn đề quyền (2008), Website mạng thư viện Việt Nam, Truy cập ngày 13/06/2008, địa chỉ: http://www.thuvien.net/btlcntv/mlfolder.2005-07-27.9501097988 [19] Đào Tân Thái, Bài giảng nguồn tài liệu số [20] Lê Đức Thắng (2008), Kỹ thuật tạo ảnh số dùng công tác thư viện, Tạp chí thư viện Việt Nam.- số 2.-tr.3-11 [21] Lê Đức Thắng, Quy trình tổ chức số hoá tài liệu, TVQGVN [22] Đặng Thị Phương Thảo, Đổi công tác phục vụ thông tin thư viện Thư viện Quân đội, Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Thông tin thư viện, tr.6-7 [23] Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương (2007), Nghiên cứu triển khai thử nghiệm chiến lược Marketing Trung tâm học liệu - Đại học Cần Thơ, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện.- H [24] Lê Văn Viết, Tổ chức thư viện, kho tài liệu theo mục tiêu bảo quản, tr.121 [25] Lê Văn Viết (2005), Xu phát triển thư viện tương lai, Tạp chí Thư viện Việt Nam.- số 2.- tr.5-9 Tiếng Anh [26] About Dspace by Dspace Federation (2004) Retrieve November 19, 2004, from http://dspace.org/index.html [27] Digital Library Federation (1999, April 21) A working definition of digital library, địa http://www.clir.org/diglib/dldefinition.htm ... tin Thư viện Quốc gia Việt Nam 1.1.3 Quá trình tin học hoá Thư viện Quốc gia Việt Nam 1.2 Khái niệm tài liệu số thư viện số 1.2.1 Lịch sử tài liệu số 1.2.2 Sự phát triển tài liệu số giới Việt Nam. .. triển tài liệu số giới Việt Nam 31 1.2.3 Tầm quan trọng tài liệu số Thư viện Quốc gia Việt Nam 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ TẠI THƢ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM. .. trọng tài liệu số hoá Thư viện Quốc gia Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng trình xây dựng sử dụng tài liệu số Thƣ viện Quốc gia Việt Nam 2.1 Tạo lập tài liệu số 2.1.1 Lập kế hoạch cho phát triển tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác và bảo quản tài liệu số tại thư viện quốc gia việt nam (tt) , Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác và bảo quản tài liệu số tại thư viện quốc gia việt nam (tt) , Nghiên cứu việc tạo lập, khai thác và bảo quản tài liệu số tại thư viện quốc gia việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay