giáo án tổng hợp vật lý 10 tuần 10

9 10 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:45

Đề kiểm tra tiết Tuần 27, TPPCT: 53 Ngày soạn:30/01/2015 KIỂM TRA TIẾT LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian làm 45 phút I MUC TIÊU Kiến thức - Nắm vững kiến thức chương 4, vật lý 10 Kĩ lực: a Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức chương 4, để giải toán - Vận dụng kiến thức để giải trắc nghiệm b Năng lực: - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật cả, phép đo, hàng số vật lí - K2: Trình bày mối liên kiến thức vật lí - K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập - K4: Vận dụng kiến thức vật lí vào tình vật lí - C1: Xác định trình độ kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhân học tập - P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí - P2: mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng - P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí - P4: Vận dụng tương tự mô hình để xây dựng kiến thức vật lí - P5: Lựa chọn sử dụng công cụ toán học phù hợp học tập vật lí - P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí - P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra - P8: xác định mục đích, đề xuất phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết thí nghiệm rút nhận xét - P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận khái quát hóa từ kết thí nghiệm - X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị kĩ thuật, công nghệ - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí cách phù hợp - X7: thảo luận kết công việc vấn đề liên quan góc nhìn vật lí - X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí Thái độ - Làm nghiêm túc, cẩn thận, phát huy khả làm việc trung thực HS Trọng tâm Chương 4, 5 Tích hợp II CHUẨN BỊ Giáo viên - Nội dung kiến thức chương 4, để làm đề kiểm tra tiết Học sinh - Năm vững kiến thức để làm kiểm tra 1tiết A TRỌNG SỐ VẬT LÝ 10 CƠ BẢN Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG IV, V VẬT LÝ 10 CƠ BẢN BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ TRẮC NGHIỆM: 15 CÂU SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ TỔNG SỐ TIẾT LÝ NỘI DUNG TIẾT THUYẾT LT VD LT VD Chương IV: định luật 10 5,6 4,4 33 26 bảo toàn Chương V: chất khí 3,5 3,5 21 20 TỔNG 17 13 9,1 7,9 54 46 CẤP ĐỘ 1,2 3,4 NỘI DUNG TRỌNG SỐ Chương IV: Các định luật bảo toàn Chương V: chất khí Chương IV: định luật bảo toàn Chương V: chất khí 33 SỐ LƯỢNG CÂU 21 26 1,2 1,6 20 100 15 1,2 SỐ CÂU ĐIỂM TỔNG BẢNG TRỌNG SỐ TỰ LUẬN : : câu SỐ TIẾT SỐ TIẾT THỰC TỔNG NỘI DUNG LÝ TIẾT THUYẾT LT VD Chương IV: định luật bảo toàn Chương V: chất khí TỔNG TRỌNG SỐ ĐIỂM 10 5,6 4,4 33 26 VD THẤP 3,5 3,5 21 20 1 0.75 0,75 9,1 7,9 54 46 2 2,25 1,75 17 LT VD VD CAO VD THẤP 1,5 VD CAO B KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KÌ II Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG IV, V VẬT LÝ 10 CƠ BẢN 15 CÂU TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP : CÂU TÊN CHỦ ĐỀ Động lượng Định luật bảo toàn động lượng tiết = 11,8% VẬN DỤNG CẤP ĐỘ THÔNG HIỂU CẤP ĐỘ THẤP CAO (CẤP ĐỘ 2) (CẤP ĐỘ 3) (CẤP ĐỘ 4) Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn (10 tiết) Nêu Định nghĩa viết Vận dụng định Vận dụng đơn vị đo công thức tính luật bảo toàn định luật động lượng động lượng động lượng để bảo toàn Hiểu khái giải động lượng niệm xung lượng tập hai để giải Phát biểu viết vật va chạm được hệ thức mềm tập định luật bảo toàn chuyển NHẬN BIẾT (CẤP ĐỘ 1) NĂNG LỰC KIỂM TRA K1 K2 K3 K4 P5 X4 X5 X7 động lượng hệ hai vật Nêu nguyên tắc chuyển động phản lực câu Công Nêu công suất đơn vị tiết = công, công 11,8% suất câu Phát biểu định Vận dụng Tính nghĩa viết công thức hiệu suất công thức tính công A = Fscosα P máy A Viết biểu thức đơn giản = , tính hiệu suất t Biện luận giá trị P = F.v công câu Động Nêu đơn vị đo tiết = 5,9 động % Thế Nêu tiết = đơn vị đo 11,8% Cơ Nêu tiết = 5,9 đơn vị % động C1 phản lực (súng giật, tên lửa) Phát biểu định nghĩa viết công thức tính động Đặc điểm đại lượng động Hệ thức liên hệ động động lượng câu Phát biểu định nghĩa trọng trường vật viết công thức tính Viết công thức tính đàn hồi Hiểu phụ thuộc giá trị vào mốc Hiểu khái niệm lực câu Phát biểu định nghĩa viết biểu thức Phát biểu định luật bảo toàn viết K1 K2 K3 K4 P5 X4 X5 X6 C1 câu Tính động Vận dụng K3 vật định lý K4 chuyển động động X2 X5 X6 X7 X8 C1 câu Tính Vận dụng trọng trường hệ thức đàn hồi công lực độ giảm câu Vận dụng định luật bảo toàn để giải toán chuyển động vật (ném, mặt phẳng Vận dụng định luật bảo toàn lượng cho trường hợp lực không K1 K2 K3 K4 P1 P2 P4 P5 P6 P8 X1 X5 X6 X8 C1 K2 K3 P5 X5 X6 X7 X8 hệ thức định ngang, mặt (lực ma sát, C1 luật phẳng nghiêng) lực cản) câu Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất khí tiết = 5,9 % Nêu thông số trạng thái chất khí TL Chủ đề 2: chất khí (7 tiết) Phát biểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí Nêu đặc điểm khí lí tưởng K1 K2 K3 K4 P4 X6 X8 C1 câu Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt tiết = 5,9 % Quá trình đẳng tích Định luật Sac-lơ tiết = 5,9 % Phát biểu định luật Bôi-lơ – Ma-riốt Nêu đặc điểm trình đẳng nhiệt Giải thích định luật Boylo Mariotte thuyết động học phân tử Phát biểu định luật Sác-lơ Nêu đặc điểm trình đẳng tích Giải thích định luật Charles thuyết động học phân tử câu Phương trình trạng thái khí lý tưởng tiết = 11,8% Phát biểu liên hệ thể tích nhiệt độ tuyệt đối trình đẳng áp Nêu đặc điểm trình đẳng áp Viết phương trình trạng thái khí lí tưởng số pV = T Vẽ đường đẳng nhiệt hệ toạ độ (p,V), (p,T), (V, T) Vận dụng định luật giải toán biến đổi chất khí Giải toán bơm khí vào vật dung tích không đổi câu, TL Vẽ đường đẳng tích hệ toạ độ (p, T), (p, V), (V, T) Vận dụng định luật giải toán biến đổi chất khí câu Vận dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng Vẽ đường đẳng áp hệ toạ độ (V, T), (p,T), (p,V) Vẽ đường biến đổi khí qua nhiều trạng thái hệ toạ độ (V, T), (p,T), (p,V) Tìm đại lượng thông số K1 K2 K3 K4 P1 P2 P5 P4 X6 C1 K1 K2 K3 P4 X6 C1 K1 K2 K3 P4 X6 C1 trạng thái thông qua khối lượng riêng câu Tổng câu Câu TL Câu TNKQ Tự luận Câu TNKQ ĐỀ KIỂM TRA 1tiết – LÍ 10 : 2014 -2015 I TRẮC NGHIỆM :( điểm) Câu 1: Đơn vị động lượng A kg.m.s2 B kg.m.s C kg.m/s D kg/m.s Câu 2: Điều sau nói công suất? A Công suất đại lượng đo công thực đơn vị thời gian B Công suất có đơn vị Jun(J) C Công suất không cho biết tốc độ sinh công vật D Công thức tính công suất: P = A.t Câu 3: Câu sai câu sau? Động vật không đổi vật A chuyển động thẳng B chuyển động với gia tốc không đổi C chuyển động tròn D chuyển động cong Câu 4: Biểu thức đàn hồi A Wt = mgz B Wt = k( C Wt = D Wt = mgz + Câu 5: Cơ đại lượng A luôn dương B luôn dương không C dương, âm không D luôn khác không Câu 6: Tập hợp thông số trạng thái sau xác định trạng thái lượng khí xác định? A Áp suất, nhiệt độ, thể tích B Áp suất, thể tích, khối lượng C Thể tích, khối lượng, áp suất D Áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 7: Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác-lơ? A p˷ t B C = số D Câu 8: Phương trình trạng thái khí lí tưởng A C B D Câu 9: Cho hệ hai vật có khối lượng m1 = m2 = 1kg Vận tốc vật có độ lớn v1 = 1m/s có hướng không đổi Vận tốc vật có độ lớn v2 = 2m/s Khi véctơ vận tốc hai vật hướng với nhau, tổng động lượng hệ A P = 1kgms-1 B P = 3kgms-1 -1 C P = 2kgms D Một giá trị khác Câu 10: Một người kéo thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 20s Công công suất người giá trị sau đây? Lấy g = 10m/s A A = 1600J ; P = 800W B A = 1200J; P = 60W C A = 1000J; P = 50W D A = 800J; P = 400 W Câu 11: Một vật có khối lượng 500g chuyển động với vận tốc 10m/s, động vật A 25J B 250J C 5000J D 50J Câu 12: Lò xo có độ cứng K = 100N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi bị nén 2cm đàn hồi hệ bao nhiêu? A 0,02 J B 0,15 J C 0,4 J D 0,08 J Câu 13: Một vật khối lượng 100g 4J Khi độ cao vật so với đất bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 Lấy gốc mặt đất A 4m B m C 20m D 0,2m Câu 14: Khi nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến lít, áp suất khối khí tăng thêm 0,75at Áp suất ban đầu khối khí giá trị sau : A 0,75at B 1at C 1,5at D 1,75at Câu 15: Trong trình đẳng tích, chất khí C có áp suất 5atm Áp suất 2730C A 10atm B 17,5atm C 5atm D 2,5atm II TỰ LUẬN:( điểm) Câu : Một vật có khối lượng m =1kg từ độ cao h =240m rơi xuống đất với vận tốc ban đầu v0 =14m/s Bỏ qua ma sát không khí lấy g =10m/s2 Chọn gốc mặt đất a) Tính vật lúc rơi b) Vận tốc vật chạm đất? Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 khí hiđrô áp suất 750 mmHg nhiệt độ 270C Nén đẳng nhiệt khối khí đến thể tích 30 cm3 Xác định áp suất khối khí Câu 3: Hãy nêu vài ví dụ đời sống ngày mà liên quan đến đẳng trình.(đẳng nhiệt đẳng tích đẳng áp) Đề lớp chọn I Trắc nghiệm:( điểm) Câu 1: Đơn vị động lượng A kg.m.s2 B kg.m.s C kg.m/s D kg/m.s Câu 2: Điều sau nói công suất? B Công suất đại lượng đo công thực đơn vị thời gian B Công suất có đơn vị Jun(J) C Công suất không cho biết tốc độ sinh công vật D Công thức tính công suất: P = A.t Câu 3: Câu sai câu sau? Động vật không đổi vật E chuyển động thẳng F chuyển động với gia tốc không đổi G chuyển động tròn H chuyển động cong Câu 4: Biểu thức đàn hồi B Wt = mgz B Wt = k( Câu 5: Cơ đại lượng E luôn dương F luôn dương không C Wt = D Wt = mgz + G dương, âm không H luôn khác không Câu 6: Tập hợp thông số trạng thái sau xác định trạng thái lượng khí xác định? A Áp suất, nhiệt độ, thể tích B Áp suất, thể tích, khối lượng C Thể tích, khối lượng, áp suất D Áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 7: Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác-lơ? A p˷ t B C = số D Câu 8: Phương trình trạng thái khí lí tưởng A C B D Câu 9: Cho hệ hai vật có khối lượng m1 = m2 = 1kg Vận tốc vật có độ lớn v1 = 1m/s có hướng không đổi Vận tốc vật có độ lớn v2 = 2m/s Khi véctơ vận tốc hai vật hướng với nhau, tổng động lượng hệ A P = 1kgms-1 B P = 3kgms-1 C P = 2kgms-1 D Một giá trị khác Câu 10: Một người kéo thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 20s Công công suất người giá trị sau đây? Lấy g = 10m/s A A = 1600J ; P = 800W B A = 1200J; P = 60W C A = 1000J; P = 50W D A = 800J; P = 400 W Câu 11: Một vật có khối lượng 500g chuyển động với vận tốc 10m/s, động vật A 25J B 250J C 5000J D 50J Câu 12: Lò xo có độ cứng K = 100N/m, đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ Khi bị nén 2cm đàn hồi hệ bao nhiêu? A 0,02 J B 0,15 J C 0,4 J D 0,08 J Câu 13: Một vật khối lượng 100g 4J Khi độ cao vật so với đất bao nhiêu? Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2 Lấy gốc mặt đất A 4m B m C 20m D 0,2m Câu 14: Khi nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến lít, áp suất khối khí tăng thêm 0,75at Áp suất ban đầu khối khí giá trị sau : B 0,75at B 1at C 1,5at D 1,75at Câu 15: Trong trình đẳng tích, chất khí C có áp suất 5atm Áp suất 2730C B 10atm B 17,5atm C 5atm D 2,5atm II Tự luận: (4 điểm) Câu : (2 điểm) Một vật có khối lượng m =1kg từ độ cao h =240m rơi xuống đất với vận tốc ban đầu v0 =14m/s Bỏ qua ma sát không khí lấy g =10m/s2 Chọn gốc mặt đất a) Tính vật lúc rơi b) Vận tốc vật chạm đất? Câu 2: (1,5 điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 khí hiđrô áp suất 750 mmHg nhiệt độ 270C a) Nén đẳng nhiệt khối khí đến thể tích 30 cm3 Xác định áp suất khối khí b) Tính thể tích khối khí điều kiện chuẩn ( áp suất 760 mmHg nhiệt độ 0C) Câu 3: (0,5 điểm) Hãy nêu vài ví dụ đời sống ngày mà liên quan đến đẳng trình.(đẳng nhiệt đẳng tích đẳng áp) ĐÁP ÁN: I.TRĂC NGHIỆM; Đề chuẩn 10 11 12 13 14 15 C A B B C A B A B B A A A C A MĐ 132 10 11 12 13 14 15 B A A C A D C B B B A A A B A MĐ 209 10 11 12 13 14 15 A B A A C B A D B A A C B C A MĐ 357 10 11 12 13 14 15 D B A B A D B A A A C B C B B MĐ 485 C B D A A B A A B 10 C 11 B 12 C II.TỰ LUẬN Câu 1: Tóm tắt: (0,5đ) m=1 kg h= 240m v0= 14 m/s g= 10m/s2 a) W=? b) V=? Giải:(1,5đ) _Chọn mốc mặt đất a) Cơ vật lúc rơi: W=mgz + v2 =1.10.240+ 1.142 = 1498 (J) b)Vận tốc vật chạm đất: _ Khi vật chạm đất = nên: Ta có:W= Wđ= ⇒ v2 v2 = = = 2996 ⇒ v = = 54,7m/s 13 D 14 A 15 A Câu 2: Tóm tắt ( 0.5 đ) Trạng thái P1= 750 mmHg V1=40cm3 T1=3000K Trạng thái a, P2=?Pa V2=30cm3 T1=T2 = Hằng số b, P2= 760 mmHg ( đk chuẩn) T2 = 2730K V2 = ? Giải :(1,0đ) a).Nén đẳng nhiệt nên nhiệt độ không đổi Áp dụng định luật Bôi Lơ- Mariôt : Ta có : P1.V1 = P2.V2 ⇒ P2 = Ρ1 V1 750.40 = 1000mmHg = V2 30 b) Thể tích khối khí đk chuẩn : Áp dụng phương trình trạng thái KLT : Ta có: => V2 = Ρ1 V1 Ρ2 V2 = T1 T2 P1 V1 T2 750.40.273 = ≈ 35,9cm P2 T1 760.300 Câu 3: (0,5đ) Ví dụ : bơm xe đạp,nấu cơm … Hết ...VẬT LÝ 10 CƠ BẢN Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG IV, V VẬT LÝ 10 CƠ BẢN BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ TRẮC NGHIỆM: 15 CÂU SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ TỔNG SỐ TIẾT LÝ NỘI DUNG TIẾT THUYẾT LT... 1,6 20 100 15 1,2 SỐ CÂU ĐIỂM TỔNG BẢNG TRỌNG SỐ TỰ LUẬN : : câu SỐ TIẾT SỐ TIẾT THỰC TỔNG NỘI DUNG LÝ TIẾT THUYẾT LT VD Chương IV: định luật bảo toàn Chương V: chất khí TỔNG TRỌNG SỐ ĐIỂM 10 5,6... VD VD CAO VD THẤP 1,5 VD CAO B KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT VẬT LÝ 10 CƠ BẢN HỌC KÌ II Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG IV, V VẬT LÝ 10 CƠ BẢN 15 CÂU TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP : CÂU TÊN CHỦ ĐỀ Động lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp vật lý 10 tuần 10 , giáo án tổng hợp vật lý 10 tuần 10 , giáo án tổng hợp vật lý 10 tuần 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay