Giáo án tổng hợp sinh học 6 8

342 13 0
  • Loading ...
1/342 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:38

GIÁO ÁN NGỮ VĂN TUẦN ( Từ tiết đến tiết 5) - Phong cách Hồ Chí Minh - Các phương châm hội thoại - Sử dụng số biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh - Luyện tập sử dụng số biện pháp văn thuyết minh NS: 03/9/2016 ND: 05/9/2016 Tiết 1-2: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - Lê Anh Trà - I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Thấy vẻ đẹp phong cách văn hóa Hồ Chí Minh qua văn nhật dụng có sử dụng kết hợp yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm - Một số biểu phong cách Hồ Chí Minh đời sống sinh hoạt - Ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc - Đặc điểm nghị luận văn cụ thể Kĩ năng: - Nắm bắt nội dung văn nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với giới bảo vệ sắc văn hóa dân tộc - Vận dụng biện pháp nghệ thuật việc viết văn vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống Thái độ: Từ lòng kính yêu, tự hào Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng,học tập rèn luyện theo gương Bác * Phát triển lực tìm hiểu,tư duy, thẩm mĩ II Các kĩ sống giáo dục Tự nhận thức: Tự nhận thức phong cách sống Bác Làm chủ thân: Từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh bối cảnh hội nhập quốc tế Giao tiếp: Trình bày , trao đổi nội dung phong cách Hồ Chí Minh văn III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học Động não: Suy nghĩ vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, rút học thiết thực lối sống cho thân từ gương Hồ Chí Minh Thảo luận nhóm: Trình bày phút giá trị nội dung, nghệ thuật văn Cá nhân tiếp thu, hướng phấn đấu thân từ gương hồ Chí Minh IV Phương tiện dạy học GV: tư liệu, tranh ảnh, số mẩu chuyện Bác HS: tìm tư liệu nói Bác V Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Hãy kể tên tác phẩm viết Bác mà em biết? Bài mới: Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - GV: Nói đến HCM không nói đến nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại mà danh nhân văn hoá giới Vẻ đẹp văn hoá nét bật phong cách HCM Bài học hôm em hiểu thêm nét đẹp phong cách Hoạt động thầy trò HĐ1: Hướng dẫn HS đọc, tìm hiểu thích - Cách đọc: giọng khúc chiết, mạch lạc, thể niềm tôn kính Bác - Yêu cầu HS đọc đoạn văn mà em thích - Gọi HS khác nhận xét, giáo viên uốn nắn cách đọc cho em - Yêu cầu HS đọc thầm thích SGK, giải thích từ “phong cách”, “uyên thâm’ ? Còn từ ngữ văn em chưa hiểu (GV giải thích có) ? VB thuộc thể loại nào? Vì em biết -> GV giúp HS nhớ lại kiểu văn nhật dụng cập đến vấn đề mang tính thời - xã hội, hội nhập với giới bảo vệ sắc văn hóa dân tộc Hiện toàn Đảng, toàn dân ta phát động học tập làm theo gương đạo đức HCM ? Để giúp ta hiểu biết thêm phong cách Bác, người viết sử dụng phương thức biểu đạt cho phù hợp -> Phương pháp thuyết minh ? Văn gồm nội dung, nội dung tương ứng với phần Nội dung ghi bảng I Tìm hiểu chung Tác giả - Lê Anh Trà Tác phẩm - Văn trích Hồ Chí Minh văn hóa Việt Nam Thể loại: Văn nhật dụng Bố cục: Gồm hai phần - Giúp HS làm rõ nội dung: + Từ đầu  đại: Phong cách HCM việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại + Còn lại : Phong cách HCM lối sống HĐ2: Hướng dẫn HS phân tích văn - Yêu cầu HS đọc lại phần ? Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại hoàn cảnh - HS : suy nghĩ độc lập dựa văn II Tìm hiểu chi tiết văn bản: - GV nhận xét kết luận: Trong đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh với tiếp thu đầy gian nan, vất vả, bắt nguồn từ khát vọng tìm đường cứu tinh hoa văn hóa nhân loại nước năm 1911 bến Nhà Rồng + Qua nhiều cảng giới + Thăm nhiều nước ? Hồ Chí Minh làm cách để có vốn tri thức văn hóa nhân loại - HS : Thảo luận nhóm ? Để có kho tri thức, có phải Bác vùi đầu vào sách Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN hay phải qua hoạt động thực tiễn + ? Động lực giúp Người có tri thức ? Tìm dẫn chứng cụ thể văn minh họa cho ý em trình bày - HS : Dựa vào văn đọc dẫn chứng ? Hãy đưa vài ví dụ chứng tỏ Người nói, viết thạo nhiều thứ tiếng + Viết văn tiếng Pháp "Thuế máu" + Làm thơ chữ Hán : " Nguyên tiêu ", " Vọng nguyệt " - GV bình mục đích nước Bác → hiểu văn học nước để tìm cách đấu tranh giải phóng dân tộc ? Em có nhận xét vốn tri thức nhân loại mà Bác tiếp thu ? Theo em, điều kỳ lạ tạo nên phong cách Hồ Chí Minh ? Câu văn văn nói rõ điều ? Vai trò câu toàn văn - HS : Thảo luận cặp, phát câu văn cuối phần I, vừa khép lại vừa mở vấn đề → lập luận chặt chẽ, nhấn mạnh ? Để giúp ta hiểu phong cách văn hoá HCM tác giả dùng phương pháp thuyết minh -> Sử dụng đan xen phương pháp thyết minh : so sánh, liệt kê, đan xen lời kể, lời bình nghệ thuật đối lập, diễn đạt tinh tế để khéo léo đến kết luận, tạo sức thuyết phục lớn GV? Qua phần vừa tìm hiểu em học hỏi Bác gì? Lấy ví dụ TIẾT HĐ1 : Phân tích nội dung phần - Yêu cầu HS đọc nội dung phần ? Phần văn nói thời kỳ nghiệp cách mạng Bác - HS : Phát thời kỳ Bác làm Chủ tịch nước ? Khi trình bày nét đẹp lối sống Hồ Chí Minh, tác giả tập trung vào khía cạnh nào, phương diện, sở - HS : Chỉ phương diện : nơi ở, trang phục, ăn uống ? Nơi làm việc Bác giới thiệu ? Có với em quan sát đến thăm nhà Bác không ? Trương Thị Thu Tâm - Cách tiếp thu : nắm vững phương tiện giao tiếp ngôn ngữ, đến đâu tìm hiểu, học hỏi văn hóa, nghệ thuật nước qua công việc lao động - Động lực: Ham hiểu biết, học hỏi xuất phát từ lòng yêu thương dân tộc - Nói viết thạo nhiều thứ tiếng - Hồ Chí Minh có vốn kiến thức vừa rộng, vừa sâu Nhưng tiếp thu có chọn lọc, tiếp thu hay đẹp phê phán mặt tiêu cực ⇒ Hồ Chí Minh tiếp thu văn hóa nhân loại dựa tảng văn hóa dân tộc Nét đẹp lối sống Hồ Chí Minh: - Nơi làm việc: + Nhà sàn nhỏ, có vài phòng + Đồ đạc đơn sơ, mộc mạc THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - Trang phục: áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đơi dép lốp thô sơ - Ăn uống: cá kho, rau luộc => Vừa giản dị, vừa cao, vĩ đại → Là kế thừa phát huy - GV cho HS quan sát tranh SGK đọc lại vài nét đẹp dân tộc Ý nghĩa văn câu thơ Thăm cõi Bác xưa Tố Hữu: - Trong thời kì hội nhập ngày Anh dắt em vào thăm cõi Bác xưa cần tiếp thu văn hóa nhân Đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa loại, đồng thời phải giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Có hồ nước lặng soi tăm cá Có bưởi cam thơm mát bóng dừa Nhà gác đơn sơ góc vườn Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn Giường mây chiếu cói đơn chăn gối Tủ nhỏ vừa treo áo sờn ? Trang phục Bác theo cảm nhận tác ? Biểu cụ thể - HS : Quan sát văn phát biểu ? Việc ăn uống Bác diễn ? Cảm nhận em bữa ăn với Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - HS : Thảo luận phát biểu dựa văn ? Em hình dung sống vị nguyên thủ quốc gia nước khác sống thời với Bác sống đương đại ? Bác có xứng đáng đãi ngộ họ không ? HS : Thảo luận nhóm ? Qua em cảm nhân lối sống Hồ Chí Minh - Lối sống Bác kết thừa phát huy nét cao đẹp nhà văn hóa dân tộc họ mang nét đẹp thời đại gắn bó với nhân dân ? Để nêu bật lối sống giản dị Hồ Chí Minh, tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? - HS : Đọc lại "và người sống → hết" III Tổng kết ? Tác giả so sánh lối sống Bác với Nguyễn Trãi - vị anh * Ghi nhớ ( SGK) hùng dân tộc kỷ 15 Theo em điểm giống khác lối sống Bác với vị hiền triết sao? - HS : Thảo luận tìm nét giống khác + Giống : Giản dị cao + Khác : Bác gắn bó sẻ chia khó khăn gian khổ nhân dân - Bình đưa dẫn chứng việc Bác đến trận địa, tát nước, trò chuyện với nhân dân, qua ảnh HĐ2 : Ứng dụng liên hệ học tổng kết ? Trong sống đại xét phương diện văn hóa thời kỳ hội nhập có thuận lợi nguy - HS : Thảo luận lấy dẫn chứng cụ thể ? Tuy nhiên gương Bác cho thấy hòa nhập giữ nguyên sắc dân tộc Vậy từ phong cách Bác em có suy nghĩ việc -> Sống, làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, tự tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống có văn hóa ? Em nêu vài biểu mà em cho sống có văn hóa phi văn hóa - Thảo luận (cả lớp) tự phát biểu ý kiến IV Luyện tập, củng cố - GV chốt lại : - Vấn đề ăn mặc - Cơ sở vật chất - Cách nói năng, ứng xử Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - Vấn đề vừa có ý nghĩa tại, vừa có ý nghĩa lâu dài Hồ Chí Minh nhắc nhở : +Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có người XHCN +Việc giáo dục bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết (di chúc) Các em ghi nhớ thể sống hàng ngày - GVcho HS đọc ghi nhớ SGK nhấn mạnh nội dung văn HĐ3: Hướng dẫn luyện tập, củng cố toàn - HS kể số chuyện viết Bác Hồ, GV bổ sung - Gọi HS đọc - GV hát minh họa Hướng dẫn tự học - Tìm đọc số mẩu chuyện đời hoạt động Bác Hồ - Tìm hiểu nghĩa số từ Hán Việt đoạn trích - Soạn phương châm hội thoại: Nắm hiểu biết cốt yếu hai phương châm hội thoại: phương châm lượng, phương châm chất Vận dụng phương châm lượng, phương châm chất hoạt động giao tiếp Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN NS:04/9/2016 ND:06/9/2016 Tiết 3: CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Nắm hiểu biết cốt yếu hai phương châm hội thoại: phương châm lượng, phương châm chất Kĩ năng: - Nhận biết phân tích cách sử dụng phương châm lượng chất hoạt động giao tiếp - Vận dụng phương châm lượng, phương châm chất hoạt động giao tiếp Thái độ: - Nhận biết phương châm hội thoại sử dụng phương châm hội thoại cho Năng lực: Phát triển lực sáng tạo nhận biết II Các kĩ sống giáo dục Tự nhận thức: Nhận thức phương châm hội thoại giao tiếp quan trọng Làm chủ thân: Lựa chọn cách vận dụng phương châm hội thoại giao tiếp thân Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, trao đổi đặc điểm, cách giao tiếp đảm bảo phương châm hội thoại III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học Phân tích số tình để hiểu phương châm hội thoại cần đảm bảo giao tiếp Thực hành có hướng dẫn: Đóng vai luyện tập tình giao vai để đảm bảo phương châm hội thoại giao tiếp Động não: Suy nghĩ, phân tích ví dụ để rút học thiết thực cách giao tiếp phương châm hội thoại IV Phương tiện dạy học GV: Một số ví dụ tình liên quan đến phương châm hội thoại HS: Tìm tình có liên quan đến phương châm hội thoại V Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ:- Giáo viên gợi cho học sinh nhớ lại kỉ niệm " hội thoại" - Hội thoại nghĩa nói chuyện với nói đến hội thoại nói đến giao tiếp Tục ngữ có câu "Ăn không .nên lời " nhằm chê kẻ ăn nói giao tiếp Văn minh ứng xử nét đẹp nhân cách văn hoá "Học ăn .học mở" cách học mà cần học , cần biết Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN -Trong giao tiếp có quy định không nói thành lời người tham gia giao tiếp cần tuân thủ không giao tiếp không thành Những quy định thể qua phương châm hội thoại (về lượng, chất, quan hệ, cách thức, lịch ) Bài Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Giúp HS tìm hiểu khái niệm p/châm lượng I Phương châm lượng - Yêu cầu HS đọc đoạn văn 1 Ví dụ: ? Câu trả lời Ba có giúp cho An hiểu điều mà An Vd1: SGK muốn biết không ? Để đáp ứng nguyện vọng An, phải trả lời cho hợp lý - GV: nên đưa phương án trả lời đúng, địa điểm cụ thể ? Qua câu chuyện trên, em rút học giao tiếp Cần nói nội dung với yêu cầu giao tiếp - Gọi học sinh đóng vai đọc truyện theo vai ? Vì truyện lại gây cười (gợi ý HS tìm yếu tố gây cười Vd2: SGK cách nói hai anh) ? Theo em, anh có lợn cưới anh có áo phải nói để người nghe hiểu ? Vậy giao tiếp cần tuân thủ yêu cầu Không nên nói nhiều ? Qua ví dụ, em rút điều cần tuân thủ giao tiếp Lấy ví cần nói dụ Phat huy lực sáng tạo - GV khái quát gọi HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ: SGK/ II Phương châm chất: HĐ2: Giúp HS tìm hiểu phương châm chất Ví dụ: - Gọi HS đọc truyện cười ? Truyện cười phê phán điều (HS phát tính nói khoác) ? Vậy giao tiếp có điều cần tránh Không nên nói điều - GV đưa tình huống: lý bạn nghỉ mà không tin hay học em có nên trả lời cho thầy biết không chứng xác thực - Nhận xét, kết luận - Yêu cầu HS nhắc lại: phương châm lượng, phương châm chất ? - Khái quát gọi HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ: SGK/ 10 - GV đưa ví dụ: Khi cô giáo hỏi: “Em học đâu?” mà người trả lời “học trường” người trả lời không tuân thủ phương châm hội thoại nào? - Kết luận: vi phạm phương châm lượng III Luyện tập, củng cố HĐ3: Hướng dẫn HS làm tập Tìm thành ngữ có liên GV: Yêu cầu học sinh tìm thành ngữ có liên quan đến quan đến phương châm phương châm lượng lượng HS: Thảo luận nhóm tìm thành ngữ, sau phút nhóm thay phiên trình bày Phát lỗi liên quan đến - Gọi HS đọc yêu cầu tập phương châm chất Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN ? Dựa vào p/ châm lượng, câu mắc lỗi đoạn văn cụ thể - Mắc lỗi thừa từ: a/ nuôi nhà - Gọi HS đọc yêu cầu tập b/ có hai cánh - Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi nhanh Yêu cầu nhóm lên Tìm thành ngữ có liên bảng làm GV nhận xét, ghi điểm quan đến nội dung liên quan đến phương châm chất x a/ nói có s/mách có chứng b/ nói dối c/ nói mò ? Các từ ngữ liên quan đến p/ châm hội thoại d/ nói nhăng nói cuội - Gọi HS đọc yêu cầu tập e/ nói trạng - Yêu cầu HS làm câu a Vi phạm phương châm - Nhận xét , kết luận ý kiến HS chất ? Những câu sau vi phạm phương châm nào? Phát lỗi liên quan đến Bố mẹ giáo viên dạy học phương châm lượng Chú chụp ảnh cho máy ảnh đoạn văn cụ thể Ngựa loài thú có bốn chân a/ giúp người nghe biết tính → Phương châm: xác thực nhận định hay thông tin mà đưa chưa kiểm chứng Hướng dẫn tự học Học bài, làm tập lại Soạn “Sử dụng số… thuyết minh” + Xem lại phần văn thuyết minh học lớp + Đọc ví dụ SGK trả lời câu hỏi NS: 05/9/2016 ND: 07/9/2016 Trương Thị Thu Tâm THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN Tiết 4: SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Hiểu vai trò số biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh - Tạo lập văn thuyết minh có sử dụng số biện pháp nghệ thuật - Văn thuyết minh phương pháp thuyết minh thường dùng - Vai trò biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh Kĩ năng: - Nhận biện pháp nghệ thuật sử dụng văn thuyết minh - Vận dụng biện pháp nghệ thuật viết văn thuyết minh Thái độ: - Nhận biết biện pháp nghệ thuật để kết hợp sử dụng văn thuyết minh Năng lực: phát triển lực thẩm mỹ, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: giáo án, bảng phụ - HS: xem lại kiến thức văn thuyết minh học lớp III: Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài cũ: Đoạn văn sau thuộc kiểu văn ? “Việt Nam quê hương hoa đào Nhật Tân (Hà Nội) tiếng xứ sở đào Bích , đào Phai Đào Nhật Tân tiếng gắn với tích người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ sau đại thắng quân Thanh cho mang cành đào từ Thăng Long vào Phú Xuân tặng công chúa Ngọc Hân để báo tin vui” - KL: kiểu văn thuyết minh Bài mới: Thế VB thuyết minh ? (GV nhắc lại dẫn vào mới) Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng HĐ1: Giúp HS ôn lại kiểu văn thuyết minh tìm hiểu việc sử dụng số biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh ? Văn thuyết minh có tính chất Nó viết nhằm mục đích - Tính chất: khách quan, xác thực hữu ích; xác, rõ ràng hấp dẫn - Mục đích: cung cấp tri thức đặc điểm, tính chất vật tượng tự nhiên, xã hội ? Có phương pháp thường dùng văn thuyết minh - (Định nghĩa, phân loại, nêu ví dụ, nêu số liệu, liệt kê, so sánh…) HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiêûu văn thuyết minh có sử dụng số biện pháp nghệ thuật - Gọi HS đọc văn ? Văn thuyết minh vấn đề ? Văn có cung cấp tri thức cách khách quan đối tượng không Trương Thị Thu Tâm 10 I Tìm hiểu việc sử dụng số biện pháp nghệ thuật văn thuyết minh: Ôn tập văn thuyết minh Viết văn thuyết minh có sử dụng số biện pháp nghệ thuật VB “Hạ Long - Đá nước” - Thuyết minh vấn đề kỳ lạ Hạ Long THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN ND: 14/3/2012 Tiết 129 KIỂM TRA VĂN (PHẦN THƠ) I Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Kiểm tra đánh giá kết học tập văn thơ học chương trình Ngữ Văn lớp kì II Kĩ - Rèn luyện đánh giá kĩ viết văn: cảm nhận, phân tích đoạn thơ, hình ảnh, vấn đề thơ trữ tình Thái độ - Thái độ tích cực, nghiêm túc làm II Chuẩn bị: - GV: Đề, đáp án - HS: Ôn tập kỹ nội dung học III Hoạt động lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra giấy bút học sinh Bài mới: MA TRẬN BÀI KIỂM TRA VĂN Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Chủ đề Thấp Chủ đề Mùa xuân nho nhỏ - Nối kiện cho sẵn ( (Câu 1/A1) Số câu Số điểm Tỉ lệ Chủ đề Viếng lăng Bác Số câu:1 Số điểm: 1.0 Tỉ lệ: 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 10% Hiểu hoàn cảnh sáng tác ,mạch cảm xúc thơ (Câu 2) Số câu:1 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Nối kiện Viết đoạn Chỉ cho sẵn văn cảm nhận phân tích (Câu 1/A2) khổ thơ ( câu cấu tạo - Chép thuộc khổ cụm danh 5) thơ từ Trương Thị Thu Tâm Cao Số câu: Số điểm:1.0 Tỉ lệ: 10% 328 Số câu :1 Số điểm :1.5 Tỉ lệ: 15% Bài viết lôi cuốn, hấp dẫn, có sáng tạo, giàu hình ảnh Số câu:1 Số câu:1 Số điểm :2.0 Số điểm :1.0 Tỉ lệ:20% Tỉ lệ: 10% Số câu:2 Số điểm Tỉ lệ: 50 % THCS Huỳnh Thúc Kháng Chủ đề Sang thu GIÁO ÁN NGỮ VĂN Hiểu được kiện nội dung cho sẵn ( (Câu thơ Nhận biết - Nối 1/A3) Số câu Số điểm Tỉ lệ Chủ đề Nói với Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng câu Điểm Tỉ lệ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 10% Số câu: Số điểm :1,0 Tỉ lệ: 10% Nhận biết - Nối Cách hiểu câu thơ( câu 3) kiện cho sẵn ( (Câu 1/A4) Số câu:1 Số diểm:2.0 Tỉ lệ: 20 % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 10% Số câu: Số điểm :0,5 Tỉ lệ: 5% Số câu: Số diểm:1,5 Tỉ lệ: 15 % Số câu: Số điểm: 4.0 Tỉ lệ: 40% Số câu:1/2 Số câu : Số câu:1 Số điểm :3.0 Số điểm: 2.0 Số điểm :1.0 Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 20% Tỉ lệ: 10% Số câu:4 Số điểm:10 Tỉ lệ: 100% Trương Thị Thu Tâm 329 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG LỚP: 9/ Câu 1: (2 đ) Theo số thứ tự , nối cột A ( Mẫu nối : Số ABC- Thể t.t Bài thơ Tác gỉả thơ Mùa Tự xuân nho Viễn nhỏ Phương KIỂM TRA VĂN ( PHẦN THƠ) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) cho phù hợp với cột B , C , D , E A1+ B .+C .+D .+E .) DETóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ thuật Tình yêu thưong thắm thiết Cảm nhận tinh tế qua cha mẹ dành cho hình ảnh thiên nhiên giàu sức cái.Tình yêu niềm tự hào biểu cảm Sáng tạo việc quê hương đất nước sử dụng từ ngữ, phép nhân hoá, ẩn dụ Viếng lăng Bác Hữu Thỉnh chữ Những cảm nhận tinh tế tác giả chuyển biến nhẹ nhàng thiên nhiên khoảnh khắc giao mùa Sang thu Y Phương Chủ yếu chữ Nói vơi Thanh Hải Lòng thành kính ,biết ơn niềm xúc động sâu sắc Bác vào lăng viếng Bác Cảm xúc trước vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên, đất nước khát vọng đượccống hiến cho đất nước, cho đời Hình ảnh thơ đẹp, tự nhiên giàu ý nghĩa biểu trưng ; so sánh, ẩn dụ sáng tạo, có nhạc điệu sáng thiết tha gần gủi dân ca , Cách nói giàu hình ảnh,từ ngữ cụ thể giàu chất thơ, mang đặc trưng dân tộc miền núi Giọng điệu trang nghiêm, thiết tha, tự hào ; kết hợp hình ảnh thực với ẩn dụ đẹp biểu tượng, có ý nghĩa ;ngôn ngữ bình dị ,biểu cảm Câu 2: ( (2đ ) Cho biết hoàn cảnh sáng tác mạch cảm xúc trử tình thơ: “ Mùa xuân nho nhỏ ” Câu : (2 đ ) Em hiểu hai câu thơ sau thơ “Nói với ” “ Người đồng tự đục đá kê cao quê hương Còn quê hương làm phong tục” Câu 4: ( đ ) Sự biến đổi đất trời sang thu tác giả cảm nhận qua hình ảnh, tượng hai khổ thơ đầu Sang thu ( nêu ngắn gọn) Câu 5: (3 đ ) Cho câu thơ : “ Ngày ngày mặt trời qua lăng 5-1: Chép trí nhớ bảy câu thơ thơ “ Viếng lăng Bác” 5-2: Viết đoạn văn nêu cảm nhận em vẽ đẹp tỏa sáng lãnh tụ Hồ Chí Minh qua hình ảnh ẩn dụ câu thơ Trương Thị Thu Tâm 330 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM Câu : (2 đ - dòng 0,5 điểm ) A1 + A2 + A3 + A4 + B4 B1 B2 B3 + C2 + C3 + C2 + C1 Đáp án nối + D4 + E2 + D3 + E4 + D2 + E1 + D1 + E3 Câu 2: (2điểm).HS nêu hòan cảnh sáng tác trình tự mạch cảm xúc thơ:“ Mùa xuân nho nhỏ a- Hòan cảnh sáng tác:Bài thơ sáng tác vào tháng 11- 1980 , nhà thơ nằm giường bệnh – không trước nhà thơ qua đời.(1đ) b- Mạch cảm xúc: Từ cảm xúc trước vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên, mùa xuân đất nước, tác giả thể khát vọng dâng hiến “mùa xuân nho nhỏ” vào mùa xuân to lớn đời chung.(1đ) Câu 3: (2 điểm) Hai câu thơ xây dựng hình ảnh cụ thể mà có tính khái quát, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc - Việc đục đá thực, khó, đòi hỏi phải có nghị lực, người đồng làm lao động cần cù nhẫn nại hàng ngày, sức lực bền bỉ ( điểm) - Chính đức tính tốt đẹp làm nên quê hương với truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp Họ yêu qúy giữ gìn sắc văn hóa riêng dân tộc ( điểm) Câu 4: ( điểm)Sự biến đổi đất trời sang thu nhà thơ cảm nhận hai khổ thơ đầu: - Hương ổi lan vào không gian, phả vào gió se Sương đầu thu giăng mắc nhẹ nhàng , chuyển động chầm chậm nơi đường thôn, ngõ xóm.Dòng sông trôi cách chậm chạp ,thanh thản Những cánh chim bắt đầu vội vả buổi hoàng hôn Nét riêng thời điểm giao mùa diễn tả thú vị qua đám mây mùa hạ: “ Vắt sang thu” Câu 5: ( điểm ) 5-1: HS chép bảy câu thơ sách giáo khoa theo yêu cầu đề.(1đ) 5-2: HS nêu cảm nhận đoạn văn câu thơ qua việc đọac hiểu văn (2đ) Cụ thể là: Vẽ đẹp tỏa sáng lãnh tụ Hồ Chí Minh thể qua hình ảnh ẩn dụ như: mặt trời , vầng trăng, trời xanh - Mặt trời lăng hình ảnh thực, mặt trời lăng hình ảnh ẩn dụ vừa nói lên vĩ đại Bác vừa thể tôn kính nhân dân nhà thơ Bác Bác ví mặt trời soi đường lối cho toàn dân tộc Việt Nam - Cùng với mặt trời, hình ảnh vầng trăng, trời xanh biểu tượng thiên nhiên trường tồn, vĩnh cữu, bất diệt ví với Bác Hình ảnh vầng trăng sáng dịu hiền gợi nghĩ đến tâm hồn Bác cao đẹp sáng Bác hoá thân vào quê hương xứ sở, Bác sống với non sông đất nước trời xanh Tóm lại : Vẻ đẹp tỏa sáng lãnh tụ Hồ Chí Minh lí tưởng độc lập, tự do, hi sinh quên hạnh phúc dân tộc, tình yêu thương nhân loại, lẽ sống giản dị, tâm hồn cao đẹp sáng người Rkn: NS: 22/3/2017 Trương Thị Thu Tâm 331 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN ND: 24/3/2017 Tiết 130 TRẢ BÀI VIẾT SỐ I Mức độ cần đạt: Kiến thức: - Hệ thống hóa kiến thức kiểu nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Hệ thống kiến thức kiểu nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) Kĩ năng: - Rút ưu, khuyết điểm làm Thái độ: - Tự giác tìm ưu, khuyết điểm thân bạn để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm II Chuẩn bị - GV: Bài làm HS, đáp án, biểu điểm - HS: Xem lại kiểu nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) III Hoạt động lên lớp Ổn định lớp Bài cũ: Không kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ1: Phát - Yêu cầu lớp trưởng phát cho bạn - HS trao đổi, nhận xét làm lẫn HĐ2: Nhận xét ưu, khuyết điểm làm a Ưu điểm: - Một số em viết yêu cầu nghị luận tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) - Có bố cục rõ ràng, hợp lý, viết có cảm xúc, thể lực cảm thụ riêng b Khuyết điểm: - Một số em chưa có đầu tư nên viết sơ sài - Bài viết thiên kể - Mắc nhiều lỗi tả : + Thảo 9/1 (lẫn lộn s-x, c-t, dấu hỏi - dấu ngã) + Se 9/1 : danh từ riêng không viết hoa + Huyền 9/1: lẫn lộn ch – tr, s-x + Vũ 9/1 : danh từ riêng không viết hoa, lẫn lộn s-x - Dùng từ đặt câu chưa xác : + Hòa (9/1) : làng nước trở thành đối địch… + Dốt 9/2 : Ông Hai lên với tình yêu làng, yêu nước… + Thức 9/2 : Bằng ngòi bút văn chương lâu nên Kim Lân viết nhân vật ông Hai yêu làng HĐ3: Chữa lỗi - Gọi HS đọc lại đề trên, xác định yêu cầu - Yêu cầu HS xây dựng dàn đề - GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh đưa đáp án để HS đối chiếu - Yêu cầu em viết sai lỗi tả lên viết lại số từ theo yêu cầu GV - Yêu cầu số em dùng từ, đặt câu chưa xác lên bảng chữa lại -> Nhận xét, chốt lại vấn đề cần lưu ý viết Tập làm văn HĐ4: Ghi điểm vào sổ: * Củng cố: GV đọc văn mẫu đoạn văn em Hân (lớp 9/1) để HS tham khảo Hướng dẫn tự học: - Xem lại làm, tiếp tục sửa lỗi mắc phải Trương Thị Thu Tâm 332 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - Soạn Tổng kết văn nhật dụng: + Xem lại kiến thức VB nhật dụng học từ lớp -> + Nắm nội dung chủ đề + Kẻ bảng thống kê theo mẫu: số thứ tự, tên VB, nội dung, nghệ thuật TUẦN 29 Trương Thị Thu Tâm 333 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN ( Từ tiết 131 đến 135) - Kiểm tra văn phần thơ - Trả tập làm văn số - Tổng kết phần văn nhật dụng Chương trình địa phương( Tiếng Việt): Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp NS: 25/3/2017 ND: 27/3/2017 Tiết 131 TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG I Mức độ cần đạt: Kiến thức: - Củng cố hệ thống lại kiến thức văn nhật dụng - Biết đặc trưng văn nhật dụng tính cập nhật nội dung;- Những nội dung văn nhật dụng học Kĩ năng: - Tiếp cận văn nhật dụng - Tổng hợp hệ thống hóa kiến thức Thái độ: - Tự giác thống kê văn nhật dụng học, nêu nội dung văn liên hệ thực tế ban rthân Tích Hợp môi trường: Địa chỉ: Mục II- Nội dung VB :Những văn có nội dung liên quan trực tiếp đến môi trương PTNL: Khái quát tổng hợp, hợp tác II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ - HS: Soạn theo yêu cầu III Phương pháp: TT, vấn đáp IV Hoạt động lên lớp Ổn định lớp Bài cũ: Kiểm tra soạn HS Bài mới: Giới thiệu HĐ thầy trò Đ1: Giúp HS nắm lại khái niệm văn nhật dụng - Gọi HS đọc yêu cầu phần I ? Thế văn nhật dụng ? Em hiểu chức năng, đề tài tính cập nhật nội dung văn -> Cập nhật: Nghĩa kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi sống hàng ngày, sống Chức nămg: đề cập, bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá, Đề tài: nói vấn đề, tượng, gần gũi thiết sống trước mắt người sống cộng đồng -> VB nhật dụng khái niệm thể loại, kiểu văn Nói đến văn nhật dụng nói đến tính chất nội dung văn Đó viết có nội dung gần gũi, thiết sống trước mắt Trương Thị Thu Tâm 334 ND ghi bảng I Khái niệm văn nhật dụng - Nói đến văn nhật dụng nói đến tính chất nội dung văn - Đó viết có nội dung gần gũi, thiết sống trước mắt người cộng đồng xã hội như: thiên nhiên, môi trường, lượng, dân số, quyền trẻ em, ma túy THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN người cộng đồng xã hội như: thiên nhiên, môi trường, lượng, dân số, quyền trẻ em, ma túy Văn nhật dụng dùng tất thể loại kiểu văn PTNL - Dẫn chứng: VB Động Phong Nha có chức thuyết minh miêu tả, đề tài nói danh lam thắng cảnh - Giới thiệu chung chương trình em học văn hay, có giá trị tác động mạnh người đọc ? Theo em, VB nhật dụng có ý đến giá trị văn chương không? Vì - Gợi ý: giá trị văn chương giá trị mặt nội dung nghệ thuật Liên hệ VB nhật dụng giải thích HĐ2: Hướng dẫn HS nắm nội dung văn nhật dụng học ? Từ lớp đến lớp 9, em học văn nhật dụng Nêu nội dung phương thức biểu đạt - HS nêu cá nhân theo chuẩn bị nhà, em văn - GV nhận xét, khái quát chốt lại bảng phụ: PTNL LỚP TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG - Gía trị văn chương yêu cầu quan trọng VB nhật dụng II Nội dung văn nhật dụng học Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Nơi chứng kiến kiện lịch sử hào hùng bi tráng Hà Nội PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT Tự sự, miêu tả biểu cảm Động Phong Nha Là kỳ quan giới thu hút khách du lịch, tự hào bảo vệ danh thắng Thuyết minh miêu tả Bức thư thủ lĩnh da đỏ Cổng trường mở Con người phải sống hòa hợp với thiên nhiên bảo vệ môi trường Tình cảm thiêng liêng cha mẹ vai trò nhà trường người Nghị luận biểu cảm Mẹ Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ tình cảm thiêng liêng Tự sự, miêu tả, nghị luận, biểu cảm Cuộc chia tay búp bê Tình cảm thân thiết hai anh em nỗi đau chua xót hoàn cảnh gia đình bất hạnh Tự sự, miêu tả, biểu cảm Ca Huế sông Hương Thông tin ngày trái đất năm 2000 Vẻ đẹp sinh hoạt văn hóa người tài hoa xứ Huế Tác hại việc sử dụng bao bì ni lông môi trường Thuyết minh, nghị luận, tự sự, biểu cảm Nghị luận hành Tác hại thuốc (đến kinh tế sức Thuyết minh, nghị luận Tự sự, miêu tả, thuyết minh, nghị luận, biểu cảm Ôn dịch thuốc Trương Thị Thu Tâm 335 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10 Bài toán dân số khỏe) Mối quan hệ dân số phát triển xã hội 11 Tuyên bố giới Trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ phát triển sống , quyền trẻ em cộng đồng quốc tế bảo vệ phát triển trẻ em Nguy chiến tranh hạt nhân trách 12 Đấu tranh cho nhiệm ngăn chặn chiến tranh hòa bình giới hòa bình giới biểu cảm Thuyết minh nghị luận Nghị luận, thuyết minh biểu cảm Nghị luận biểu cảm Nghị luận biểu cảm 13 Phong cách Hồ Chí Minh Vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh lòng tự hào, kính yêu Bác ? Qua VB trên, em cho biết nội dung VB nhật dụng đề cập đến đề tài ? Ngoài VB học, em đọc thêm VB - HS nhớ lại nội dung VB: Trường học (lớp 7), Bảng tin chết nghiện ma túy nhà tỉ phú Mỹ (lớp 8) ? Ngoài nội dung đề cập trên, em biết vấn đề quan tâm - Gợi ý em liên hệ báo, đài, nêu cá nhân - GV giới thiệu số vấn đề như: xâm hại trẻ em, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, bạo hành trẻ em, ? Trong văn học, em thích văn nào? Vì - Nhận xét giáo dục HS qua nội dung văn TIẾT HĐ1: Hướng dẫn HS nắm hình thức văn nhật dụng - Gọi HS đọc nội dung phần II - Yêu cầu HS quan sát bảng thống kê (đã học tiết 1) ? Hãy nêu phương thức biểu đạt văn nhật dụng - Nêu cá nhân kết hợp phương thức biểu đạt chính: nghị luận, biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh ? Qua trên, em có nhận xét hình thức văn nhật dụng ? Theo em kết hợp nhiều phương thức biểu đạt văn nhật dụng nhằm mục đích ? Hãy tìm yếu tố biểu cảm văn Ôn dịch thuốc phân tích tác dụng yếu tố biểu cảm - Đọc lại VB xác định câu cảm cách dùng dấu câu Trương Thị Thu Tâm 336 -> Đề cập vấn đề như: - Di tíchh lịch sử - Danh lam thắng cảnh - Quan hệ thiên nhiên người - Giáo dục - Vai trò người phụ nữ - Văn hóa - Môi trường - Tệ nạn ma túy, thuốc - Dân số tương lai loài người - Quyền sống người - Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh - Hội nhập với giới giữ gìn sắc văn hóa dân tộc III Hình thức văn nhật dụng - Có kết hợp nhuần nhuyễn phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, thuyết minh, nghị luận, biểu cảm -> Tăng sức thuyết phục cho người nghe, người đọc THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN như: Ôn dịch, thuốc lá, Nghĩ đến mà kinh cách dùng dấu câu tu từ đề mục VB Tất yếu tố làm cho người đọc cảm thấy ghê tởm tác hại khôn lường thuốc gây - Bên cạnh việc sử dụng yếu tố biểu cảm, VB Ôn dịch thuốc dùng phép lập luận như: lập luận phản bác “Có người bảo mặc tôi! Xin đáp lại ” - Dẫn chứng thêm số VB sử dụng phương thức thuyết minh nhuần nhuyễn Động Phong Nha, Ca Huế sông Hương - Tuy VB nhật dụng khái niệm thể loại, kiểu văn xem số VB nội dung có giá trị tác phẩm văn học Vì sao? - Gợi ý HS lấy Văn Cuộc chia tay búp bê phân tích mặt nội dung, phương thức biểu đạt kết luận - Nhận xét chốt lại: vận dụng củng cố kiến thức, kỹ học luyện tập phần khác phân môn Tiếng việt Tập làm văn HĐ2: Hướng dẫn HS nắm phương pháp học văn nhật dụng - Gọi HS đọc nội dung mục III ? Muốn học tốt kiểu văn nhật dụng, phải làm ? Vì cần phải đọc kĩ thích (để hiểu nghĩa từ kiện liên quan đến văn bản) - Ví dụ học VB Ca Huế sông Hương phải đọc kỹ thích để hiểu điệu hò xứ Huế hay ca Huế Hoặc thích kiện lịch sử Bức thư thủ lĩnh da đỏ ? Bước cần phải làm (Cần phải tạo thói quen liên hệ ) ? Vì lại phải cần tạo thói quen liên hệ - Gợi ý HS cần liên hệ việc học tác phẩm vấn đề thuốc lá, dân số để giải thích ? Có phải liên hệ thân gia đình cộng đồng ta có liên quan để ta hiểu hay so sánh không ? Đối với vấn đề thuốc em đưa kiến nghị giải pháp ? Kiến thức VB nhật dụng đặt đa dạng nên để hiểu sáng tỏ vấn đề đặt cần ý điều ? Để hiểu vấn đề Quyền trẻ em đề cập chương trình lớp lớp 9, em vận dụng kiến thức môn - Gợi ý HS liên hệ môn Giáo dục công dân ? Để phân tích nội dung VB nhật dụng cần phải vào đâu? Vì ? Hãy nhắc lại khái niệm văn nhật dụng Nêu nội dung phương thức biểu đạt ? Để học tốt văn nhật dụng cần lưu ý điểm - Nhận xét, khái quát lại gọi HS đọc ghi nhớ SGK Trương Thị Thu Tâm 337 - Một số văn nhật dụng xem có giá trị tác phẩm văn học vận dụng củng cố kiến thức, kỹ học luyện tập phần khác phân môn Tiếng việt Tập làm văn IV Phương pháp học văn nhật dụng Đọc kĩ thích Liên hệ vấn đề văn với đời sống xã hội Có ý kiến, quan điểm đề xuất kiến nghị, giải pháp Vận dụng tổng hợp kiến thức môn khác để làm sáng tỏ vấn đề đặt Căn vào đặc điểm phương thức biểu đạt để phân tích nội dung THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN - Tổ chức cho HS chơi trò chơi đối đáp nhanh văn - GV nêu nội dung phương thức biểu đạt vài VB học Yêu cầu HS nêu tên VB ứng với nội dung phương thức biểu đạt - HS lớp theo dõi, nhận xét - GV khuyến khích HS trả lời nhanh, * Ghi nhớ: SGK/96 Hướng dẫn tự học: - Học bài, xem lại nội dung ôn tập - Soạn Luyện nói (GV hướng dẫn cụ thể) - Chuẩn bị viết số RKN: NS: 27/3/2017 Trương Thị Thu Tâm 338 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN ND: 29/3/2017 Tiết 133 LUYỆN NÓI : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ I Mức độ cần đạt: Kiến thức: - Nắm vững kiến thức nghị luận đoạn thơ, thơ;- Những yêu cầu luyện nói bàn luận đoạn thơ, thơ trước tập thể Kĩ năng: - Biết lập ý cách dẫn dắt vấn đề nghị luận đoạn thơ, thơ - Trình bày miệng cách mạch lạc cảm nhận, đánh giá đoạn thơ, thơ - Rèn kĩ nói Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc việc luyện nói đoạn thơ, thơ PTNL: Trình bày II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ - HS: Soạn theo yêu cầu III.PP: Nêu GQVĐ, nhóm, vấn đáp IV.Hoạt động lên lớp: Ổn định lớp Bài cũ: Kiểm tra soạn học sinh Bài mới: Giới thiệu HĐ thầy trò HĐ1: Hướng dẫn HS chuẩn bị dàn ý ? Hãy nhắc lại yêu cầu nghị luận đoạn thơ, thơ - HS nhắc lại yêu cầu nội dung hình thức + Về nội dung: phân tích nội dung nghệ thuật đoạn thơ, thơ thể qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu để có nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng + Về hình thức: cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, lời văn gợi cảm, thể rung động chân thành người viết ? Bố cục nghị luận đoạn thơ, thơ gồm phần? Nêu nội dung phần - Mở bài: giới thiệu đoạn thơ, thơ bước đầu nêu nhận xét, đánh giá - Thân bài: trình bày suy nghĩ, đánh giá nội dung nghệ thuật đoạn thơ, thơ - Kết bài: khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, thơ - Gọi HS đọc đề SGK/112 ? Vấn đề nghị luận đề -> Hình ảnh bếp lửa thơ Bếp lửa Bằng Việt ? Đề yêu cầu người viết điều -> Trình bày cảm nhận phân tích ? Để giải vấn đề đặt ra, người viết cần phải Trương Thị Thu Tâm 339 ND ghi bảng I Chuẩn bị: Yêu cầu nghị luận đoạn thơ, thơ: Đề bài: Bếp lửa sưởi ấm đời – Bàn thơ “Bếp lửa” Bằng Việt * Lập dàn bài: THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN có kiến thức ? Bài thơ Bếp lửa sáng tác vào thời gian nào? Em có nhận xét khoảng thời gian nước ta ? Trong thơ, hình ảnh nói nhiều nhất? Vì -> Hình ảnh bếp lửa gắn liền với bà Mỗi bà nhóm lửa nhóm lên lửa sức sống, lòng yêu thương, niềm tin => Bếp lửa gợi đến lửa với ý nghĩa khái quát : “Rồi sớm chiều … niềm tin dai dẳng” ? Hình ảnh bếp lửa gắn với người bà tần tảo a/ Mở : Giới thiệu khái quát thơ Bếp thể qua chi tiết lửa Nêu nội dung nghệ thuật “Lên bốn tuổi … Nghĩ lại đến sống mũi thơ cay” b/ Thân : cần làm bật ý sau: “Năm giặc đốt làng… Cứ bảo nhà ” + Hình ảnh bếp lửa ý nghĩa tượng trưng -> Hình ảnh người bà : tần tảo, yêu thương cháu, dạy bếp lửa dỗ,, lo lắng cho cháu… + Hình ảnh người bà gợi lên qua hình - Bà không người nhóm lửa, giữ lửa mà ảnh bếp lửa tâm tưởng người người truyền lửa - lửa sống, niềm tin cho cháu hệ nối tiếp + Tình cảm tác giả thể ? Hình ảnh gợi lên cho nhà thơ tình cảm thơ (tuổi thơ vất vả thấm đượm tình bà) + Y nghĩa triết lí thơ ? Ý nghĩa nhiều mặt thơ + Nghệ thuật đặc sắc thơ ? Thành công nghệ thuật thơ c/ Kết bài: -> Sáng tạo hình ảnh bếp lửa vừa thực vừa mang ý nghĩa + Khẳng định lại ý nghĩa thơ tình biểu tượng Kết hợp miêu tả, biểu cảm, tự bình cảm chân thành tác giả luận Giọng điều thể thơ tám chữ phù hợp với cảm + Khẳng định sức sống thơ xúc hồi tưởng suy ngẫm lòng người đọc - Yêu cầu HS khái quát thành dàn ý HĐ2: Hướng dẫn HS luyện nói lớp - GV nêu yêu cầu phần Luyện nói - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết - Hướng dẫn HS nhận xét, bổ sung cho bạn - Nhận xét, ưu, khuyết điểm uốn nắn cách trình bày em GV đọc mẫu đoạn văn phần mở để HS tham II Hướng dẫn HS luyện nói lớp khảo PTNL:trình bày Hướng dẫn tự học: - Hoàn chỉnh dàn vào - Tập trình bày văn nghị luận đoạn thơ, thơ trước mặt bạn bè người thân - Soạn Những xa xôi: + Đọc kỹ văn thích SGK + Trả lời câu hỏi sách - Chuẩn bị viết số ( Gv hướng dẫn cụ thể) RKN: NS: 28/3 Trương Thị Thu Tâm 340 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN NG: 29,31/3 Tiết 134+135 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I Mức độ cần đạt Kiến thức: - Gíup học sinh nắm kiến thức thể loại nghị luận văn học chương trình ngữ văn THCS Kĩ năng: - Học sinh nắm nội dung văn học, nêu tên nhân vật chính, việc chính, xếp theo trình tự định làm - Nêu tính nghị luận bài, xen lẫn thực tế liên hệ thân trường hợp - Nắm bước làm nghị luận văn học để làm Thái độ: - Có ý thức tự giác làm bài, làm cẩn thận PTNL: Tự quản thân, thực hành II Chuẩn bị - GV: Đề + Đáp án kiểm tra - HS: Giấy, bút III Phương pháp: IV Hoạt động lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học sinh Ghi đề Hình tượng người chiến sĩ lái xe “ Bài thơ tiểu đội xe không kính” Phạm Tiến Duật * Đáp án hướng dẫn chấm - Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác thơ, ý nghĩa thơ thời kì chống Mỹ 1.5đ - Thân bài: Nổi bật hình ảnh người chiến sĩ lái xe với điểm sau: + Tư ung dung, tự tin 1đ + Vui nhộn, lạc quan, yêu đời pha chút ngang tàng 1đ + Bất chấp khó khăn gian khổ 1.0đ + Thương yêu đùm bọc 1.5đ + Có lòng yêu nước nhiệt huyết hướng miền Nam ruột thịt 1,5đ - Kết bài: Khái quát lại toàn thơ Thông qau hình tượng chiến sĩ lái xe Phạm Tiến Duật muốn ca ngợi hệ trẻ Việt nam thời kháng chiến chống Mỹ Liên hệ thực tế xã hội ngày trách nhiệm thân 1.5đ Viết đẹp, có sáng tạo 1.0 Thu Dặn dò: chuẩn bị Những dặn tiết trc RKN: Trương Thị Thu Tâm 341 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN Trương Thị Thu Tâm 342 THCS Huỳnh Thúc Kháng ... thách thức lớn toàn nhân loại Trương Thị Thu Tâm 28 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN PT NL hợp tác * Phát triển lực hợp tác - Yêu cầu học sinh đọc lại phần II cho biết nội dung nói vấn đề... so sánh C Liệt kê nhân hóa B Nhân hóa so sánh D Nói hoán dụ Thế văn thuyết minh ? Muốn cho văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn, phải làm ? Trương Thị Thu Tâm 12 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ... tham khảo SGK - Soạn: luyện tập Trương Thị Thu Tâm 24 THCS Huỳnh Thúc Kháng GIÁO ÁN NGỮ VĂN RKN: NS: 14/9/20 16 ND: 16/ 8/ 20 16 Tiết 10: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp sinh học 6 8 , Giáo án tổng hợp sinh học 6 8 , Giáo án tổng hợp sinh học 6 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay