Giáo án tổng hợp kế hoạch chủ nhiệm hàng tuần

25 11 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:37

PHÒNG GD & ĐT TP CÀ MAU TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phường 6, ngày 24 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM CHỦ NHIỆM LỚP 8D NĂM HỌC 2016 – 2017 *** -CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Thực tốt công tác đổi quản lí giáo dục thực đồng giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh I/ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC: Thuận lợi – Thời cơ: - Được quan tâm đạo Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm theo dõi sâu sát đến đối tượng học sinh Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phương pháp học tập môn cho em, đa số em xác định động học tập đắn nên có nhiều cố gắng học tập qua việc chuẩn bị học cũ nhà, chuẩn bị dụng cụ học tập thi có tinh thần thi đua học tốt đạt hoa điểm tốt, điểm 10 - Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa - Một số học sinh có động học tập tốt, quan tâm ý phụ huynh - Ban cán nhiệt tình nổ hoàn thành nội dung công việc giao - Tập thể lớp đoàn kết, có tinh thần giúp đỡ lần học tập - 100% học sinh thực tác phong đến lớp Khó khăn – Thách thức: - Một số học sinh chưa xác định động học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học cũ, không phát biểu xây dựng bài, không ý nghe giảng, không làm tập trước đến lớp - Một số học sinh chưa có ý thức việc chấp hành nội quy trường, lớp - Một số học sinh yếu thiếu cố gắng học tập, tiếp thu chậm - Một số học sinh hoàn cảnh gia đình làm ảnh hưởng đến việc học tập II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: Duy trì sĩ số: - 98% học sinh học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép phụ huynh - Duy trì tốt số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học - Hạn chế học sinh bỏ học chừng Hoạt động học tập - Nhìn chung đại đa số học sinh có ý thức học tập tốt - Bước đầu ổn định nề nếp học tập - Định kì tháng kiểm tra chất lượng học tập - Phân loại học lực lớp vào thời gian đợt kiểm tra định kỳ - Kiểm tra SGK, đồ dùng học tập học sinh hàng tuần - Phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý tự học học sinh nhà thường xuyên - Sử dụng hình thức động viên học sinh khen thưởng - Xây dựng phong trào: đôi bạn học, nhóm học tốt để em giúp đỡ lẫn học tập - Chú trọng rèn luyện chữ cho học sinh - Thường xuyên gặp gỡ liên hệ với phụ huynh học sinh Hoạt động giáo dục - Cho học sinh học nhiệm vụ học sinh nội quy nhà trường, viết đăng kí sổ liên lạc vào đầu tháng - Thường xuyên trao đổi cán lớp: lần/tháng - Thi đua nói lời hay, làm việc tốt - Đọc làm theo báo Đội - Tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè - Tham gia tốt phong trào giữ chữ đẹp, viết chữ đẹp môn học Hoạt động tập thể khác - Tham gia đầy đủ hoạt động Đội nhà trường - Thường xuyên vệ sinh lớp học - Giữ vệ sinh trường lớp - Tham gia hoạt động y tế học đường mua bảo hiểm, xây dựng môi trường "xanh, ,đẹp" - Tích cực tham gia câu lạc thể dục nhà trường III BIỆN PHÁP (GIẢI PHÁP) (Rút từ việc phân tích cách thực nguồn lực thực hiện) - Quán triệt nâng cao nhận thức nội dung phong trào học sinh cha mẹ học sinh Xây dựng kế hoạch thực phong trào lớp - Điều tra, nắm tình hình học sinh,lập sổ danh bạ lớp , xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp phù hợp với đối tượng - Rà soát, phân loại tích cực nâng chất lượng học sinh yếu , bồi dưỡng học sinh giỏi , dạy học phù hợp với đối tượng - Lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường ,các hoạt động vui chơi tiết học,rèn kĩ sống vào buổi thông qua hoạt động sinh hoạt cuối tuần - Tổ chức kỉ niệm ngày lễ lớn năm nhằm giáo dục tuyên truyền truyền thống, đạo đức dân tộc IV NHỮNG CHUYÊN ĐỀ ĐI SÂU ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM: (Theo kế hoạch trường hoặc kế hoạch riêng của lớp chủ nhiệm) - Kỹ xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp - Nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt chủ nhiệm V ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH (Nếu có) - VI KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG KẾ HOẠCH THÁNG 08/2016 Nội dung trọng tâm: - Kiện toàn tổ chức lớp - GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm - Tuyên truyền Cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 - Lao động theo kế hoạch - Thực học theo TKB Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 22/8 – 27/8/2011 Nội dung công việc Biện pháp / Phân công - Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt nội quy trường - Phối hợp với Đoàn – Đội kiểm tra nhắc nhở học sinh - Bầu cán lớp, cờ đỏ, cán môn Thống - Căn vào kết năm học quy định lớp, hình thức thi đua tổ cũ Phối hợp với Lớp trưởng, phó học tập, tổ trưởng, cán môn - Điều tra nắm tình hình học tập hạnh kiểm - Xem học bạ, phối hợp với giáo học sinh năm học cũ viên chủ nhiệm cũ, giáo viên môn cán lớp - Thống kê danh sách học sinh nghèo, học sinh thuộc - Phối hợp với phụ huynh học gia đình sách, mồ côi, thương binh, liệt sĩ… sinh, giáo viên chủ nhiệm cũ Tuần 29/8 – 3/9/2011 - Giáo viên chủ nhiệm bám lớp theo dõi thực - Sinh hoạt 15 đầu giờ, kết hợp nếp, nội quy với lớp trưởng, đoàn – đội, tổ trưởng kiểm tra chéo - Tăng cường kiểm tra dụng cụ học tập, đồng phục, - Tổ trưởng tổ kiểm tra chéo đầu tóc Điều chỉnh / Ghi - Theo dõi tình hình học tập học sinh hàng tuần DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng - Phối hợp với giáo viên môn, sổ đầu kiểm tra tình hình học tập học sinh GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 09/2016 Nội dung trọng tâm: - Tiếp tục ổn định nề nếp, học tập - Triển khai tháng ATGT (theo kế hoạch trường) - HĐNGLL theo chủ đề tháng - Chăm sóc bồn hoa cảnh phân công Triển khai thực hiện Thời gian Nội dung công việc - Duy trì sĩ số hàng ngày - Phối hợp với phụ huynh học sinh đảm bảo sĩ số - Kiểm tra nội quy nếp học sinh - Kết hợp tổ trưởng kiểm tra nội quy số học sinh Nhắc nhở để học sinh khắc phục - Phát động thi đua tổ 1,2,3,4 - Từng tổ trưởng kiểm tra chéo để theo dõi thi đua tổng hợp vào cuối tuần - Đánh giá kết lớp tuần 3, triển khai kế hoạch tuần - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung tình hình Lớp tuần, nhận xét ưu khuyết điểm, thông báo nội dung thực tuần sau - Thực theo kế hoạch trường tuần - Dựa vào thời khóa biểu kế hoạch tuần nhà trường - Duy trì nếp, nội quy - Phân công tổ trưởng theo dõi báo cáo cho chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt thứ tư thứ sáu - Thông báo lịch dạy bù môn nghỉ học lễ 2-9 - Phối hợp với giáo viên môn để thông báo cho học sinh chuẩn bị tập sách giáo khoa theo môn - Chuẩn bị tốt học đón thầy cô tổ chuyên môn dự - Phối hợp với giáo viên môn, cán môn để nhắc học sinh lớp chuẩn Tuần 5/9 – 10/9/2011 Tuần 12/9 – 17/9/2011 Biện pháp / Phân công Điều chỉnh / Ghi Nhắc học sinh 13h30’ họp phụ huynh học sinh lớp 8D bị tốt cho dạy - Thực thời khóa biểu kế hoạch tuần - Phối hợp với nhà trường tổ chuyên môn - Phát động thi đua tổ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Phối hợp với Tổng phụ trách đội có kế hoạch tham gia phong trào - Nhắc học sinh không ăn quà, dổ rác nơi quy định, không tập trung trước cổng trường - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực - Thực tiết hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 09 - Căn theo kế hoạch chung thống nhà trường giảng dạy theo lịch - Thực kế hoạch tuần theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Xây dựng kế hoạch hoạt động cán cán lớp - Họp ban cán lớp để thống kế hoạch đưa vào thực - Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm thường suyên bám lớp để nhắc nhở theo dõi - Duy trì sĩ số chuyên cần, nghỉ học phải xin phép - Phối hợp với lớp trưởng, giám thị phụ huynh học sinh để theo dõi hàng ngày kịp thời nhắc nhở Tuần 19/9 – 24/9/2011 Tuần 26/9 – 1/10/2011 DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016 Nội dung trọng tâm: - GD ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS - Lao động theo kế hoạch - HĐNGLL theo chủ đề tháng - Chăm sóc bồn hoa cảnh phân công - Phát động thi đua chào mừng ngày 20 -11 - Tổ chức Đại hội chi Đội năm học Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 3/10 – 08/10/2011 Tuần 10/10 – 15/10/2011 Nội dung công việc Biện pháp / Phân công - Duy trì sĩ số hàng ngày - Liên hệ phụ huynh học sinh để nhắc nhở việc nghỉ học bệnh trường hợp nhẹ đến trường - Thông báo học sinh không cần quét lớp thuê người làm - Kết hợp tổ trưởng kiểm tra nội quy số học sinh Nhắc nhở để học sinh khắc phục Chỉ cần học sinh biết giữ vệ sinh trì đến cuối tiết học - Nhắc học sinh đội học sinh giỏi khối theo lịch học bồi dưỡng để học quy định - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Nhắc nhở việc học làm học sinh - Thông qua sổ đầu kiểm tra môn để thông báo cho gia đình biết tình hình học tập học sinh - Thực theo kế hoạch trường tuần - Dựa vào thời khóa biểu kế hoạch tuần nhà trường - Duy trì nếp, nội quy - Phân công tổ trưởng theo dõi báo cáo cho chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt thứ tư thứ sáu Điều chỉnh / Ghi Thông báo cho học sinh đóng tiền vệ sinh, giấy kiểm tra (thuê người quét rác), tiền to đề kiểm tra - Các tổ kiểm tra chéo việc học làm tập học sinh - Phối hợp với cán môn, lớp phó học tập kiểm tra vào ngày thứ ba thứ năm hàng tuần - Tiếp tục chuẩn bị tốt học nhà đón thầy cô tổ chuyên môn dự giờ, thăm lớp - Phối hợp với giáo viên môn, cán lớp để nhắc học sinh chuẩn bị tốt cho dạy - Thực thời khóa biểu kế hoạch tuần - Phối hợp với nhà trường tổ chuyên môn - Phát động thi đua tổ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, phong trào hoa điểm 10 - Phối hợp với Tổng phụ trách đội có kế hoạch tham gia phong trào - Nhắc học sinh không ăn quà, dổ rác nơi quy định, không tập trung trước cổng trường - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực - Thực hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 10 - Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo tiết hoạt động soạn trình ký - Thực kế hoạch tuần 10 theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Phát động học sinh tham gia thi làm báo tường chào mừng ngày 20-11 - Họp ban cán lớp để thống kế hoạch đưa vào thực - Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm thường suyên bám lớp để nhắc nhở theo dõi - Duy trì sĩ số chuyên cần, nghỉ học phải xin phép - Phối hợp với lớp trưởng, giám thị phụ huynh học sinh để theo dõi hàng ngày kịp thời nhắc nhở Tuần 17/10 – 22/10/2011 Tuần 10 24/10 – 29/10/2011 DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016 Nội dung trọng tâm: - Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 - HĐNGLL theo chủ đề tháng - Chăm sóc bồn hoa cảnh phân công - GD ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ công dân cho HS - Lao động theo kế hoạch Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 11 31/10 – 05/11/2011 Nội dung công việc - Duy trì sĩ số hàng ngày - Liên hệ phụ huynh học sinh để nhắc nhở việc nghỉ học bệnh trường hợp nhẹ đến trường - Thông báo học sinh không cần quét lớp thuê người làm - Kết hợp tổ trưởng kiểm tra nội việc học hàng ngày Nhắc nhở để học sinh khắc phục Chỉ cần học sinh biết giữ vệ sinh trì đến cuối tiết học - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối ( môn Lý, Hóa, Anh Văn) học bồi dưỡng theo lịch - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Nhắc nhở việc học làm học sinh - Thông qua sổ đầu kiểm tra môn để thông báo cho gia đình biết tình hình học tập học sinh - Tham gia phong trào làm báo tường đẹp Liên đội tổ chức Tuần 12 07/11 – 12/11/2011 Biện pháp / Phân công - Thực theo kế hoạch trường tuần 12 - Dựa vào thời khóa biểu kế hoạch tuần nhà trường - Duy trì nếp, nội quy - Phân công tổ trưởng theo dõi báo cáo cho chủ nhiệm vào tiết sinh hoạt thứ tư thứ sáu - Các tổ kiểm tra chéo việc học làm tập học sinh - Phối hợp với cán môn, lớp phó học tập kiểm tra vào ngày thứ ba thứ năm hàng tuần Điều chỉnh / Ghi Học sinh viết tham gia làm báo tường nộp cho phận biên tập hạn chót ngày 07/11/2011 - Tiếp tục chuẩn bị tốt học nhà đón thầy cô tổ chuyên môn dự giờ, thăm lớp - Phối hợp với giáo viên môn, cán lớp để nhắc học sinh chuẩn bị tốt cho dạy - Thực thời khóa biểu kế hoạch tuần 13 - Phối hợp với nhà trường tổ chuyên môn - Tiếp tục thi đua tổ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, trì phong trào hoa điểm 10 tặng thầy cô - Phối hợp với Tổng phụ trách đội có kế hoạch tham gia phong trào - Nhắc học sinh không ăn quà, đổ rác nơi quy định, không tập trung trước cổng trường - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực - Thực hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 11 lớp 8D - Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo tiết hoạt động soạn trình ký Tuần 13 14/11 – 19/11/2011 Thực kế hoạch tuần 14 theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn Ôn tập soạn đề cương theo môn - Họp ban cán lớp để thống kế hoạch cách thức soạn để thống Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm thường suyên bám lớp để nhắc nhở theo dõi Duy trì sĩ số chuyên cần, nghỉ học phải xin phép - Phối hợp với lớp trưởng, giám thị phụ huynh học sinh để theo dõi hàng ngày kịp thời nhắc nhở Thực kế hoạch dạy học Tuần 15 Theo kế hoạch nhà trường Nhắc học sinh ôn tập soạn đề cương Phối hợp với giáo viên môn, cán môn lớp lớp phó học tập Tuần 14 21/11 – 26/11/2011 Tuần 15 28/11 – 3/12/2011 Nộp báo tường dự thi vào ngày 18/11 Duy trì nếp học tập, đảm bảo sĩ số chuyên cần Phối hợp với cờ đỏ, giám thị nhà trường tổ trưởng năm chuyên cần Đảm bảo giữ vệ sinh học khu lớp học Tổ trực thực theo quy định lớp Kiểm tra đầu tóc, đồng phục, dụng cụ học tập Các tổ trưởng, cán lớp tự kiểm tra trước, sau GVCN kiểm tra sau DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016 Nội dung trọng tâm: - Ôn thi HKI - Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 - Thăm hỏi gia đình có công với Cách mạng - Lao động chăm sóc nghĩa trang Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 16 05/12 – 10/12/2011 Nội dung công việc - Duy trì sĩ số hàng ngày - Liên hệ phụ huynh học sinh để nhắc nhở việc nghỉ học bệnh trường hợp nhẹ đến trường - Học theo đề cương soạn - Kết hợp tổ trưởng kiểm tra nội việc học hàng ngày - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối ( môn Lý, Hóa, Anh Văn) học bồi dưỡng theo lịch - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Nhắc nhở học sinh ghi thời khóa biểu thi thực giấc thi tốt Nếu bệnh phải xin phép Giáo viên ghi thời khóa biểu cho học sinh chép - Thi học kì I theo lịch - Quản lí đầu nhắc nhở học sinh thi tốt - Ngày 16/12 – 17/12 học sinh học bình thường - Phối hợp với tổ trưởng lớp trưởng trì nếp - Đảm bảo giữ vệ sinh học khu lớp học - Phân công tổ trực thực - Thực thời khóa biểu kế hoạch tuần 18 - Phối hợp với nhà trường tổ chuyên môn - Ổn định nếp học tập sau thi - Phối hợp với tổ trưởng lớp trưởng trì nếp - Nhắc học sinh không ăn quà, đổ rác nơi quy định, không tập trung trước cổng trường - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực Tuần 17 12/12 – 17/12/2011 Tuần 18 19/12 – 24/12/2011 Biện pháp / Phân công Điều chỉnh / Ghi Thi HKI từ ngày 12/12 – 15/12 Tuần 19 26/12 – 31/12/2011 - Thực hoạt động NGLL theo chủ đề tháng 12 lớp 8D - Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo tiết hoạt động soạn trình ký - Thực kế hoạch tuần 19 theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Ổn định nếp học tập - Phối hợp với cán lớp cờ đỏ trì nếp - Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm thường suyên bám lớp để nhắc nhở theo dõi - Duy trì sĩ số chuyên cần, nghỉ học phải xin phép - Phối hợp với lớp trưởng, giám thị phụ huynh học sinh để theo dõi hàng ngày kịp thời nhắc nhở - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa dụng cụ học tập đón thầy cô giáo dự thi giáo viên giỏi vòng TP DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2016 Hiệu trưởng - Giáo viên kiểm tra nếp học sinh với tổ trưởng lớp phó học tập Theo dõi lịch thi giáo viên giỏi để nhắc học sinh chuẩn bị GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 01/2017 Nội dung trọng tâm: - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2 - Kết hợp chương trình đội: Em yêu quê hương, màu xanh quê hương - Sơ kết HKI - GD ý thức, trách nhiệm nghĩa vụ người đội viên - HĐNGLL theo chủ đề tháng - Thi học sinh giỏi môn văn hoá - Thực nghỉ Tết tập trung thời gian Triển khai thực hiện Thời gian Nội dung công việc - Thực dạy học theo thời khoa biểu học kì II - Cho học sinh chép thời biểu thực - Đảm bảo sỉ số hàng ngày - Kết hợp lớp trưởng tổ trưởng kiểm tra sỉ số tổ để báo cáo xác - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối ( môn Lý, Hóa, Anh Văn) học bồi dưỡng theo lịch - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa HKII - Phối hợp tổ trưởng kiểm tra - Đón quý thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng thành phố - Phối hợp tốt với giáo viên dự thi - Thực theo thời khóa biểu HKII - Nhắc nhở em soạn chuẩn bị tốt theo thời khóa HKII - Đón quý thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng TP - Giáo viên chủ nhiệm với cán lớp, tổ trưởng chuẩn bị tốt học - Đảm bảo giữ vệ sinh học khu lớp học - Phân công tổ trực thực - Thực lao động vệ sinh theo lịch phân công trường - Lớp phó lao động phối hợp với tổ trưởng thực Tuần 20 02/01 – 07/01/2012 Tuần 21 09/01 – 14/01/2012 Biện pháp / Phân công Điều chỉnh / Ghi - Có giáo viên dự thi môn Lý - Lớp có giáo viên dự thi môn Hóa - Dạy bù theo thời khóa biểu - Thông báo cho học sinh nắm lịch dạy bù: 16/1 dạy tiết, 17/1 dạy tiết, 18/1 sáng tập trung HSG, HSTT dự tổng kết HKI Tuần dạy bù – ôn tập - Thông báo lịch nghỉ Tết - Học sinh nghỉ từ ngày 19/1 đến hết ngày 29/1/2012 16/01 – 18/01/2011 - Thực tốt nội quy nếp trước sau Tết - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực - Lịch học bình thường sau nghỉ Tết - Ngày 30/1 bắt đầu học bình thường DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017 Nội dung trọng tâm: - Thi đua học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3-2 - Chăm sóc bồn hoa cảnh, lao động vệ sinh quanh học khu theo phân công Triển khai thực hiện Thời gian Nội dung công việc - Thực dạy học theo thời khoa biểu học kì II - Cho học sinh chép thời biểu thực - Đảm bảo sỉ số hàng ngày - Kết hợp lớp trưởng tổ trưởng kiểm tra sỉ số tổ để báo cáo xác - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối ( môn Lý, Hóa, Anh Văn) học bồi dưỡng theo lịch - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa HKII - Phối hợp tổ trưởng kiểm tra - Đón quý thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng thành phố - Phối hợp tốt với giáo viên dự thi - Thực theo thời khóa biểu HKII - Nhắc nhở em soạn chuẩn bị tốt theo thời khóa HKII - Đón quý thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng TP - Giáo viên chủ nhiệm với cán lớp, tổ trưởng chuẩn bị tốt học - Thu tiền BHYT, học phí, hội phí HKII - Liên hệ phụ huynh thống khoản thu - Thực lao động vệ sinh theo lịch phân công trường - Lớp phó lao động phối hợp với tổ trưởng thực - Dạy bù theo thời khóa biểu Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở thường xuyên lớp - Duy trì nếp, học tập Phối hợp lớp trưởng tổ trưởng Tuần 22 30/01 – 04/02/2012 Tuần 23 06/02 – 11/02/2012 Tuần 24 13/02 – 18/02/2011 Biện pháp / Phân công Điều chỉnh / Ghi - Có giáo viên dự thi môn Hóa - Lớp có giáo viên dự thi môn Sinh Tuần 25 20/02 – 25//02/2012 - Học sinh tham gia thi Hội khỏe phù vòng TP - GVCN nhắc nhở học sinh cuả lớp tham gia tốt - Dạy học theo thời khóa biểu - GVCN nhắc nhở học sinh soạn theo thời khóa biểu - Duy trì sĩ số, thực nếp nội quy - Phối hợp với lớp trưởng tổ trưởng thực - Giữ vệ sinh lớp học học khu - Phối hợp với lớp phó lao động nhắc nhở tổ thực tốt - Thực tốt học tập - Phối hợp với lớp phó học tập kiểm tra học làm học sinh DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng Em Lê Thị Mỹ Duyên tham gia môn ném bóng Nhận học sinh em Lê Thái Nguyên GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017 Nội dung trọng tâm: - Thi đua học tốt chào mừng ngày 8/3 26/3 - HĐNGLL theo chủ đề tháng - HS tham gia thi thi Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 26 27/02 – 03/03/2012 Nội dung công việc - Duy trì sĩ số hàng ngày - Liên hệ phụ huynh học sinh để nhắc nhở việc nghỉ học bệnh trường hợp nhẹ đến trường - Tăng cường học làm hàng ngày - Kết hợp tổ trưởng kiểm tra nội việc học bài, làm hàng ngày - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối ( môn Lý, Hóa, Anh Văn) học bồi dưỡng theo lịch - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch học - Nhắc nhở học sinh ghi thời khóa biểu thi thực giấc thi tốt Nếu bệnh phải xin phép Giáo viên ghi thời khóa biểu cho học sinh chép - Duy trì sĩ số học sinh, ổn định nếp học tập - GVCN bám lớp, theo dõi kịp thời thông báo cho phụ huynh trường hợp nghỉ học - Tuyên truyền phòng chống cháy nổ, luật an toàn giao thông - Phối hợp với tổng phụ trách đội nhắc học sinh - Đảm bảo giữ vệ sinh học khu lớp học - Phân công tổ trực thực - Thực thời khóa biểu kế hoạch tuần 28 - Phối hợp với nhà trường tổ chuyên môn - Ổn định nếp học tập, đoán quý thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng tỉnh - Phối hợp với tổ trưởng lớp trưởng trì nếp Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên làm quen lớp Tuần 27 05/03 – 10/03/2012 Tuần 28 12/03 – 17/03/2012 Biện pháp / Phân công Điều chỉnh / Ghi Thi điền kinh đạt HCB (ném bóng) Tuần 29 19/03 – 24/03/2012 Tuần 30 26/03 – 31/03/2012 - Nhắc học sinh không ăn quà, đổ rác nơi quy định, không tập trung trước cổng trường - Kết hợp với đội cờ đỏ, lớp trưởng tổ trưởng nhắc nhở thực - Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Triển khai cho tổ, phân công thành viên tham gia hoạt động - Thực kế hoạch tuần 29 theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Ổn định nếp học tập, đón thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng Tỉnh - Phối hợp với cán lớp cờ đỏ trì nếp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ SGK, dụng cụ học tập học làm đầy đủ - Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm thường suyên bám lớp để nhắc nhở theo dõi - Duy trì sĩ số chuyên cần, nghỉ học phải xin phép - Phối hợp với lớp trưởng, giám thị phụ huynh học sinh để theo dõi hàng ngày kịp thời nhắc nhở - Thực kế hoạch tuần 30 theo thời khóa biểu - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Ổn định nếp học tập, đón thầy cô dự thi giáo viên giỏi vòng Tỉnh - Phối hợp với cán lớp cờ đỏ trì nếp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ SGK, dụng cụ học tập - Nhắc học sinh học làm đầy đủ - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bám lớp, phối hợp tổ trưởng để nhắc nhở theo dõi - Đảm bảo vệ sinh trường lớp - Phối hợp với lớp trưởng, cờ đỏ thực DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng Thi Cắm hoa (giải nhất) GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 04/2017 Nội dung trọng tâm: - Triển khai kế hoạch ôn thi học kỳ II - Thi KT HKII - Thực nghiêm chỉnh quy định nhà trường - Chăm sóc bồn hoa cảnh phân công Triển khai thực hiện Thời gian Tuần 31 02/04 – 07/04/2012 Tuần 32 09/04 – 14/04/2012 Nội dung công việc Biện pháp / Phân công - Thực dạy học theo thời khoa biểu tuần 31 học kì II - Học sinh thực theo thời khóa biểu - Đảm bảo sỉ số hàng ngày - Kết hợp lớp trưởng tổ trưởng kiểm tra sỉ số tổ để báo cáo xác - Nhắc học sinh lớp đội học sinh giỏi khối (môn Lý, Hóa, Anh Văn) chuẩn bị thi - Phối hợp với giáo viên môn để nhắc học sinh có tên lịch thi quy định - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, sách giáo khoa HKII - Phối hợp tổ trưởng kiểm tra - Đón đoàn tra Phòng giáo dục - Phối hợp tốt cán lớp, tổng phụ trách đội - Soạn đề cương ôn tập HKII - Nhắc nhở em soạn đề cương tốt để tổ trưởng kiểm tra Sau nhàg trường kiểm tra - Đón đoàn tra Phòng giáo dục trường - Giáo viên chủ nhiệm với cán lớp, tổ trưởng chuẩn bị tốt học, dụng cụ học tập - Thu tiền giấy thi HKII - Thông báo đến học sinh phụ huynh số tiền thu 15.000 đ/em - Thực lao động vệ sinh theo lịch phân công trường - Lớp phó lao động phối hợp với tổ trưởng thực Điều chỉnh / Ghi - Ôn tập doạn đề cương Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở thường xuyên lớp Cùng tổ trưởng kiểm tra - Duy trì nếp, học tập Phối hợp lớp trưởng tổ trưởng - Thực tốt vệ sinh, tưới xanh - GVCN nhắc nhở học sinh thực vào cuối học - Ôn tập thi số môn khiếu HKII - GVCN nhắc nhở học sinh học thi môn khiếu, tiếp tục học để tuần 35 thi HKII môn - Duy trì sĩ số, thực nếp nội quy - Phối hợp với lớp trưởng tổ trưởng thực - Giữ vệ sinh lớp học học khu - Phối hợp với lớp phó lao động nhắc nhở tổ thực tốt - Kiểm tra lần cuối việc học chuẩn bị thi HKII học sinh - Phối hợp với lớp phó học tập, tổ trưởng, cán môn kiểm tra học làm học sinh vào ngày thứ bảy Tuần 33 16/04 – 21/04/2011 Tuần 34 23/04 – 28/04/2012 DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) KẾ HOẠCH THÁNG 05/2017 Nội dung trọng tâm: - Kỉ niệm ngày lễ lớn: Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5 - Hướng dẫn HS ôn tập học kì II - Tổng kết năm học - Hoàn thành cuối năm cho học sinh Triển khai thực hiện Thời gian Nội dung công việc Tuần 36 07/05 – 12/05/201 Tuần 37 Điều chỉnh / Ghi Thực dạy học theo thời khoa biểu tuần 35 học kì II Học sinh thực theo thời Thi HKII khóa biểu 02/05- 05/05 Đảm bảo sỉ số hàng ngày Kết hợp lớp trưởng tổ trưởng kiểm tra sỉ số tổ để báo cáo xác Đảm bảo vệ sinh học khu Phối hợp cán lớp thực Thực dạy học theo thời khóa biểu tuần 36 Học sinh thực theo thời khóa biểu Duy trì sỉ số hàng ngày Cán lớp phối hợp lớp trưởng quản lí đầu giờ, Đảm bảo vệ sinh học khu Tổ trực thực Thực lao động vệ sinh học khu Xem lịch thông báo, lớp phó lao động phân công cụ thể thành viên tham gia Thực dạy học theo thời khóa biểu tuần 37 Học sinh thực theo thời khóa biểu Tuần 35 30/04 – 05/05/201 Biện pháp / Phân công từ 14/05 – 19/05/201 Họp xét hạnh kiểm học sinh Thông báo ngày cho học sinh nghỉ Họp phụ huynh học sinh lớp Thơ mời phụ huynh họp phát Ngày 19/05 vào lúc cho học sinh 13h30’ (học sinh nghỉ) Thực lao động vệ sinh học khu Xem lịch thông báo, lớp phó lao động phân công cụ thể thành viên tham gia DUYỆT KẾ HOẠCH CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Ngày tháng năm 2017 Hiệu trưởng GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM (Kí tên, ghi rõ họ tên) ... thi đua tổng hợp vào cuối tuần - Đánh giá kết lớp tuần 3, triển khai kế hoạch tuần - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung tình hình Lớp tuần, nhận xét ưu khuyết điểm, thông báo nội dung thực tuần. .. VI KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG KẾ HOẠCH THÁNG 08/2016 Nội dung trọng tâm: - Kiện toàn tổ chức lớp - GVCN hoàn tất hồ sơ chủ nhiệm - Tuyên truyền Cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9 - Lao động theo kế hoạch. .. Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chuyên môn - Xây dựng kế hoạch hoạt động cán cán lớp - Họp ban cán lớp để thống kế hoạch đưa vào thực - Nhắc học sinh đồng phục đầu tóc quy định - Giáo viên chủ nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp kế hoạch chủ nhiệm hàng tuần , Giáo án tổng hợp kế hoạch chủ nhiệm hàng tuần , Giáo án tổng hợp kế hoạch chủ nhiệm hàng tuần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay