Giáo án tổng hợp vật lý 10 2

31 147 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 13:36

Trường THPT Phạm Hồng Thái Ngày soạn: 14/11/2016 Ngày dạy: Tổ KHTN Tiết KHDH: 23, 24 Bài 16: Thực Hành: ĐO HỆ SỚ MA SÁT I Mục tiêu Kiến thức: - Củng cố kiến thức lực ma sát, cân lực, động học, động lực học - Nêu phương án thực nghiệm đo hệ số ma sát trượt theo phương pháp động lực học - Vận dụng kiến thức học để tiến hành làm thí nghiệm đo hệ số ma sát - Biết cách hồn thành bảng báo cáo thí nghiêm - thực hành Kỹ năng: - Lắp ráp thí nghiệm theo phương án chọn - Biết cách dùng lực kế, mặt phẳng nghiêng, thước đo góc, đồng hồ qua củng cố thao tác thí nghiệm xử lí kết - Tính viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết Thái độ - Tích cực thảo luận nhóm Xác định nội dung trọng tâm bài - Tính tốn để xác định hệ số ma sát trượt - Sử dụng đồng hồ đo thời gian để xác định thời gian chuyển động Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm hệ số ma sát, lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn + K3: Sử dụng kiến thức định luật II Niu tơn để giải tập + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để xác định thời gian chuyển động, hệ số ma sát + X5: Ghi lại kết xác định thời điểm thời gian vật chuyển động thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Giáo viên: - Ch̉n bị cho mỡi nhóm HS - Mặt phẳng nghiêng có gắn thước đo góc dọi; Nam châm điện gắn ở đầu MPN, có hộp cơng tắt để giữ thả vật; giá đỡ MPN thay đởi độ cao; trụ kim loại; đồng hồ thời gian số xác đến 0,001s; cởng quang điện; thước thẳng có độ chia nhỏ đến mm PHT Làm để xác định hệ số ma sát nghỉ gỡ gỡ bạn có dụng cụ là: Bảng gỡ, thỏi gỡ, thước đo độ? Câu hỏi hướng dẫn giải - Điều kiện xuất lực ma sát nghỉ gì? - Ta khơng có lực kế, ngoại lực đơn giản để làm vật có xu hướng chuyển động lực nào? - Vậy cần để bảng gỗ nào? Tiến hành nào? - Khi vật bắt đầu chuyển động, dùng động lực học xác định hệ số ma sát vật Giải: Thỏi gỗ đặt bảng làm nghiêng đến góc α góc mà thỏi gỗ bắt đầu trượt xuống phía ta chạm nhẹ vào bảng Dùng động lực học xác định µ = tg α PHT Làm để xác định hệ số ma sát trượt gỡ gỡ em có dụng cụ bảng gỡ, thỏi gỡ, thước dây đến mm đồng hồ bấm giây? Câu hỏi hướng dẫn giải - Đặt ván nằm nghiêng cho vật trượt xuống - Em cho biết có lực tác dụng lên vật? - Áp dụng định luật II Niuton để tìm biểu thức tính µ - Vậy ta cần có số liệu để tìm µ Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái Tổ KHTN - Làm để tìm α - Làm tìm a Giải: - Cho vật trượt từ đỉnh ván khơng vận tốc đầu - Dùng thước đo xác định chiều dài ván Dùng đồng hồ để đo thời gian thỏi gỗ chạm đất Từ tính gia tốc a thỏi gỗ - Dùng thước đo xác định thêm chiều cao ban đầu vật từ tính góc nghiêng α mặt phẳng nghiêng - Áp dụng động lực học tính a = g(sinα - µcosα) - Suy ra: µ = gsinα − a gcosα Chuẩn bị học sinh - Ơn lại kiến thức lực ma sát đặc biệt ma sát trượt, phương trình động học mặt phẳng nghiêng Đọc trước sở lý thuyết thực hành, cách lắp ráp TN trình tự thực hành - Tìm hiểu trước khái niệm: Chuyển động cơ, chất điểm, mốc thời gian, hệ quy chiếu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh Năng lực hình thành Nội dung (3 Lực ma sát trượt xuất nào? Suy nghĩ trả lời phút) Kiểm tra Viết cơng thức xác định lực ma sát trượt? Fmst = µN cũ Nội dung (7 Từ kiến thức học, giải tập Chú ý ghi đề K1 Trình bày phút) Nghiên cứu sau: Cho ván dài miếng Suy nghĩ phương án đo kiến TN đo hệ số gỡ, em tìm cách xác định hệ số Thảo luận nhóm để tìm thức vật lí ma sát ma sát trượt ván miếng gỡ phương án Bố trí thí nghiệm trường hợp - Để đo lực ma sát trượt - P2: mơ tả tính tốn kết quả? định phải để hai vật Gợi ý: trượt lên nhau, ở tượng tự nhiên - Điều kiện xuất ma sát trượt miếng gỡ trượt ngơn ván ngữ vật lí - Có cách để trượt? - Để vật trượt ta quy kéo ta để nghiêng luật vật lí ván Vậy có hai phương án đo tượng - Các lực tác dụng vào vật?Vẽ hình.Viết Học sinh đề xuất được: biểu thức định luật II Niuton Cách 1: Đặt ván nằm - Nếu vật chuyển động có gia tốc ngang kéo vật chuyển phức tạp, cố gắng kéo cho vật chuyển động ván động F-Fms=0 => F=µQ=µP - chiếu lên chiều chuyển động, suy hệ F ⇒ µ = ms số ma sát trượt vật ván P - Để đo lực ma sát vật ván ta - Dùng lực kế treo vật phải đo đại lượng nào? thẳng đứng ta đo trọng lực vật ta đo trọng lực vật P = mg - Em cho biết có lực tác Cách 2: Đặt ván nằm dụng lên vật? nghiêng cho vật trượt xuống Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái - Áp dụng định luật II Niuton để tìm biểu thức tính µ Vậy ta cần có số liệu để tìm µ - Làm để tìm α - Làm tìm a Tổ KHTN Vẽ hình, phân tích lực trả lời Có ba lực: - Lực ma sát - Trọng lực - Phản lực Áp dụng định luật Niutơn cho vật chuyển động mặt phẳng nghiêng góc α : a = g(sinα - µcosα) a ⇒ µ t = tan α − g cos α Ta cần α a - Dùng thước thẳng thước dây chia đến đơn vị mm để đo chiều dài S ván độ cao h ván Từ tìm α - Dùng đồng hồ bấm giây (hoặc dùng cởng quang) để xác định thời gian vật chuyển động ván Tìm gia tốc vật phương pháp động học: s = v0t + at2 mà vật trượt khơng vận tốc đầu nên ta có: s = 2s at ⇒ a = 2 t IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH (5 phút) Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) Thực hành Đo hệ Xác định hệ số ma số ma sát sát thực tế - P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí Vận dụng cao (Mức độ 4) Câu hỏi và bài tập củng cố Bài Làm để xác định hệ số ma sát trượt gỡ gỡ em có dụng cụ bảng gỡ, thỏi gỡ lực kế Câu hỏi hướng dẫn giải - Điều kiện xuất ma sát trượt - Các lực tác dụng vào vật?Vẽ hình.Viết biểu thức định luật II Niuton - Nếu vật chuyển động có gia tốc phức tạp, cố gắng kéo cho vật chuyển động - Chiếu lên chiều chuyển động, suy hệ số ma sát trượt vật ván - Để đo lực ma sát vật ván ta phải đo đại lượng nào? Giải Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái Tổ KHTN Đặt ván nằm ngang sàn, dùng lực kế kéo cho vật chuyển động thẳng ván ta đo lực ma sát vật sàn Fms=µN=µmg Dùng lực kế treo vật thẳng đứng ta đo trọng lực vật ta đo trọng lực vật P = mg F ⇒ hệ số ma sát trượt vật ván: µ = ms P Bài Em trình bày phương pháp để đo hệ số ma sát trượt bánh xe tơ mặt đường Câu hỏi hướng dẫn giải - Để có ma sát trượt bánh xe cần chuyển động trạng thái nào? - Sử dụng động lực học, tìm biểu thức hệ số ma sát theo gia tốc xe - Làm tính gia tốc xe, cần đo đại lượng nào? Giải -Đo qng đường tơ từ hãm phanh (chỉ trượt khơng lăn) dừng Suy gia tốc − v2 tơ: a = 2S −a - Áp dụng định luật Niu tơn ta xác định hệ số ma sát µ = g Dặn dò Dặn HS:Tở đo theo phương án Tở đo theo phương án Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái Ngày soạn: 14/11/2016 Ngày dạy: Tổ KHTN Tiết KHDH: 27, 28 Chương III:CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Chun đề: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHƠNG SONG SONG I MỤC TIÊU Kiến thức - Phát biểu điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai lực - Nêu trọng tâm vật - Xác định trọng tâm vật phẳng, đồng chất thí nghiệm - Phát biểu điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng ba lực khơng song song Kĩ - Vận dụng điều kiện cân quy tắc tởng hợp lực có giá đồng quy để giải tập đơn giản - Vận dụng điều kiện cân quy tắc tởng hợp lực để giải tập trường hợp vật chịu tác dụng ba lực đồng quy - Vận dụng kiến thức học để giải tập đơn giản Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm bài + Điều kiện cân vật chịu tác dụng hai lực + Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực khơng song song + Quy tắc tởng hợp hai lực đồng quy Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt: + K1: + Biểu diễn vectơ lực, biết cách tiến hành thí nghiệm + K3: + Vận dụng lý thuyết để giải thích số tượng thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Ch̉n bị phương pháp dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình… - Ch̉n bị phương tiện dạy học : + Phiếu học tập + Các thí nghiệm 17.1; 17.3; 17.4 SGK; mỏng, phẳng theo hình 17.5 + Ch̉n bị dụng cụ TN hình 17.6; bảng nhỏ vẽ sẵn hình 17.8 SGK Chuẩn bị học sinh - Ơn lại quy tắc hình bình hành, điều kiện cân chất điểm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết Nội dung Hoạt động Giáo viên Nội dung (2’) Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số lớp Nội dụng (18’) Tìm hiểu Tìm hiểu điều kiện cân bằng vật chịu tác dụng lực.điều kiện cân bằng vật chịu tác dụng Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Hoạt động học sinh Báo cáo sĩ số - Nghiên cứu TN hình 17.1 - Nhận thức vấn đề - Mục đích TN xét cân học vật rắn tác dụng lực - Vật rắn miếng bìa Năng lực hình thành - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, ngun lí vật Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái lực I Cân bằng lực vật chịu tác dụng lực Thí nghiệm r r F1 F2 cứng, nhẹ để bỏ qua trọng lực tác dụng lên vật - GV biểu diễn TN + Có lực tác dụng lên vật? Độ lớn lực đó? + Dây có vai trò truyền lực cụ thể hóa đường thẳng chứa vectơ lực hay giá lực r + Có nhận xét phương P1 dây vật đứng n? r + Nhận xét đặc P2 trưng lực F1 F2 Nhận xét: Hai lực F1 F2 có tác dụng lên vật, vật giá, độ lớn đứng n? - Phát biểu điều kiện cân ngược chiều vật rắn chịu tác Điều kiện cân bằng Muốn cho vật chịu tác dụng lực? dụng lực ở trạng thái cân lực phải giá, độ lớn ngược chiều r r F1 = − F2 Nội dung (20’) Xác định - Phát cho mỡi nhóm vật trọng tâm vật mỏng, phẳng có trọng phẳng, mỏng bằng phương lượng, có lỡ sẵn, dây giá pháp thực nghiệm để treo - Trọng tâm vật gì? - Làm để xác định trọng tâm vật? + Gợi ý: Khi treo vật giá bởi dây treo, vật cân tác dụng lực nào? + lực có liên hệ nào? + Trọng tâm phải nằm đường kéo dài dây treo - u cầu vài nhóm nêu phương án, nhóm khác kiểm tra tính đắn phương án - Gv đưa phương án chung, tiến hành với vật có hình dạng hình học khơng đối xứng - Các nhóm xác định trọng tâm vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nhận xét vị trí trọng tâm Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Tổ KHTN - Quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi Thảo luận theo bàn để đưa phương án - Lực F1 F2 sợi dây Hợp lực có độ lớn trọng lượng vật P1 P2 lí bản, phép đo, số vật lí - K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí - Phương dây nằm đường thẳng - Hai lực F1 F2 có giá, độ lớn ngược chiều - Muốn cho vật chịu tác dụng lực ở trạng thái cân lực phải giá, độ lớn ngược chiều r r F1 = − F2 - Làm việc theo nhóm (nhận dụng cụ TN), tiến hành TN để trả lời câu hỏi gv - Trọng tâm điểm đặt trọng lực - Các nhóm thảo luận đưa phương án xác định trọng tâm vật rắn + Trọng lực lực căng dây treo, + lực giá: r r P = −T + Các nhóm tìm cách xác định trọng tâm vật mỏng - Đại diện nhóm nêu phương án - Trọng tâm nằm ở tâm - X5: Ghi lại kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái Tổ KHTN đối xứng vật Tiết Nội dung Nội dung (10’) Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ Nội dụng (18’) Tìm hiểu thí nghiệm cân bằng vật rắn chịu tác dụng lực khơng song song Tìm hiểu quy tắc hợp lực đờng quy II Cân bằng vật chịu tác dụng ba lực khơng song song Thí nghiệm G r r F = −P r F1 r F2 r F1 r F2 r P r P Quy tắc tởng hợp lực co giá đờng quy Muốn tởng hợp lực có giá đồng quy tác dụng lên vật rắn, trước hết ta phải trượt vectơ lực giá chúng đến điểm đồng quy, áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực Nội dung (20’) Tìm hiểu Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Hoạt động Giáo viên Kiểm tra sĩ số lớp Hoạt động học sinh Báo cáo sĩ số Năng lực hình thành - Các em xác định trọng lượng P vật trọng tâm vật - Bố trí TN hình 17.5 SGK - Có lực tác dụng lên vật? - Có nhận xét giá lực? - Treo hình (vẽ đường thẳng biểu diễn giá lực) Ta nhận thấy kết gì? - Đánh dấu kết lực, biểu diễn lực theo tỉ lệ xích - Ta hệ lực khơng song song tác dụng lên vật rắn mà vật đứng n, hệ lực cân - Nhận xét đặc điểm hệ lực này? - Vì vật rắn có kích thước, lực tác dụng lên vật đặt điểm khác nhau, với lực có giá đồng quy ta làm cách để tìm hợp lực Xét lực F1 F2; tìm hợp lực r r r F = F1 + F2 - Trượt vectơ giá chúng đến điểm đồng quy O Tìm hợp lực theo quy tắc hình bình hành - Chúng ta tiến hành tởng hợp lực đồng quy, nêu bước thực hiện? - Quan sát TN trả lời câu hỏi gv - K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, ngun lí vật lí bản, phép đo, số vật lí - K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí - Nhắc lại đặc điểm - Lực F1 F2 trọng r lực P - Giá lực nằm mặt phẳng, đồng quy điểm O - lực khơng song song tác dụng lên vật rắn cần có giá đồng phẳng đồng quy) - - Quan sát bước tiến hành tìm hợp lực mà gv tiến hành - Thảo luận để đưa bước thực (Chúng ta phải trượt lực giá chúng đến điểm đồng quy, áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực) - Muốn tởng hợp lực có giá đồng quy tác dụng lên vật rắn, trước hết ta phải trượt vectơ lực giá chúng đến điểm đồng quy, áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực - X5: Ghi lại Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái điều kiện cân bằng vật rắn chịu tác dụng lực khơng song song Điều kiện cân bằng vật chịu tác dụng lực khơng song song Ba lực phải có giá đồng phẳng đồng quy Hợp lực lực phải cân với lực thứ r r r F1 + F2 = − F3 hệ lực cân ở chất điểm? r - Chúng ta trượt P giá đến điểm đồng qui O Hệ lực xét trở thành hệ lực cân giống ở chất điểm - Nhận xét hệ lực tác dụng lên vật ta xét trọng TN - Gọi hs lên bảng đo r r độ dài F P - Hãy nêu điều kiện cân vật chịu tác dụng lực khơng song song Tổ KHTN r - Nhận xét P giá, r ngược chiều F - Một hs dùng thước đo r r độ dài F P rút nhận xét Hai lực độ lớn - Ba lực phải có giá đồng phẳng đồng quy, hợp lực lực phải cân với lực thứ kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) - X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Cấp độ Vận dụng Tên Nhận biết Thơng hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề Tìm hiểu điều Phát biểu Nắm - Vận dụng kiện cân điều kiện cân + Điều kiện cân điều kiện cân vật chịu tác vật vật quy tắc tởng dụng lực, rắn chịu tác dụng chịu tác dụng hợp lực để giải lực khơng song hai ba hai lực tập song lực khơng song + Điều kiện cân trường hợp vật Quy tắc tởng hợp song vật chịu tác dụng hai lực đồng quy chịu tác dụng ba ba lực đồng quy lực khơng song song + Quy tắc tởng hợp hai lực đồng quy Tìm hiểu trọng Nêu trọng Xác định Vận dụng nội tâm vật tâm vật trọng tâm dung học để phẳng, đồng chất vật phẳng, đồng giải tập thí nghiệm chất thí phức tạp nghiệm Câu hỏi và bài tập củng cố a Nhom câu hỏi nhận biết Điều kiện cân vật chịu tác dụng ba lực khơng song song A ba lực phải đồng phẳng B ba lực phải đồng quy C hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba D ba điều kiện Một vật cân chòu tác dụng lực lực A giá, chiều, độ lớn B giá, ngược chiều, độ lớn C có giá vuông góc độ lớn D biểu diễn hai véctơ giống hệt Hai lực cân hai lực Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái Tổ KHTN A tác dụng lên vật B trực đối C có tổng độ lớn D tác dụng lên vật trực đối b Nhom câu hỏi thơng hiểu Điều kiện sau đủ để hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân ? A Ba lực phải đồng qui B Ba lực phải đồng phẳng C Ba lực phải đồng phẳng đồng qui D Hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba Vò trí trọng tâm vật rắn trùng với A tâm hình học vật B điểm vật C điểm đặt trọng lực tác dụng lên vật D điểm vật Điều sau sai nói đặc điểm hai lực cân bằng? A Hai lực có giá B Hai lực có độ lớn C Hai lực ngược chiều D Hai lực có điểm đặt hai vật khác    Điều kiện để vật chòu tác dụng ba lực F1 , F2 , F3 trạng thái cân A hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba    B ba lực phải có giá đồng phẳng đồng quy F1 + F2 = F3    C hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba F1 + F2 = F3 D ba lực phải có giá đồng phẳng, đồng quy hợp lực hai lực phải cân với lực thứ ba Chọn câu nói sai nói trọng tâm vật rắn A Trọng lực có điểm đặt trọng tâm vật B Trọng tâm vật nằm bên vật C Khi vật rắn dời chỗ trọng tâm vật dời chỗ điểm vật D Trọng tâm G vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nằm tâm đối xứng vật Chỉ tổng hợp hai lực không song song hai lực dó? A Vuông góc B Hợp với góc nhọn C Hợp vói góc tù D Đồng quy c Nhom câu hỏi vận dụng thấp 10 vật có khối lượng m=5kg treo ba sợi dây hình vẽ lấy g=9,8m/s2 Tìm lực kéo dây AC dây BC 45 B C A d Nhom câu hỏi vận dụng cao 11.Một đèn treo vào tường nhờ sợi dây AB, người ta đặt chống nằm ngang để giữ cho đèn khơng đụng vào tường Biết đèn có khối lượng kg dây hợp với phương nằm ngang góc 450 Tính lực căng đoạn dây AB, BC phản lực Lấy g = 9,8 m/s2 A O B C Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 10 Tổ KHTN Dặn dò Khi có lực tác dụng lên vật có trục quay cố định vật chuyển động nào? Lực tác dụng vật đứng n? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 17 Tổ KHTN IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) Mơ men lực Tính mơ men lực Nêu điều kiện cân vật rắn Vận dụng cao (Mức độ 4) Câu hỏi và bài tập củng cố Bài 5: Đặt AB dài 5m có khối lượng 20 kg lên điểm O cách A đoạn 1,2 m Phải tác dụng lực ở vị trí điểm B để giữ thăng bằng? Bài 6: Đặt AB dài 4m có khối lượng 10 kg lên điểm O cách A đoạn m Ở vị trí A đặt thêm vật nặng 20 kg Phải tác dụng lực ở vị trí điểm B để giữ thăng bằng? Bài 7: Đặt AB dài 3m có khối lượng 15 kg lên điểm O cách A đoạn m Để thăng bằng, người ta phải đặt thêm vật có khối lượng 5kg Xác định vị trí để đặt vật Bài 8:Một người gánh thùng gạo nặng 300 N thùng ngơ nặng 200N Đòn gánh dài 1m Hỏi vai người phải đặt ở điểm nào? Bài 9:Một chắn đường dài 7,8m; có trọng lượng 2100N có trọng tâm ở đầu bên trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang ở cách đầu bên phải 1,5 Phải tác dụng lực để giữ nằm ngang? Bài 10: Thanh BC đồng chất tiết diện trọng lượng P = 20N gắn vào tường lề C theo phương nằm ngang, đầu B buộc vào tường dây AB = 30cm treo vật Biết AC = 40cm Xác định lực căng sợi dây Dặn dò Câu Nêu khái niệm quy tắc hợp lực song song chiều? Câu Viết biểu thức nêu rõ đại lượng cơng thức hợp lực song song chiều Câu Ý nghĩa chữ chia trong cơng thức hợp lực song song chiều? Câu Muốn tởng hợp hai lực song song hai lực phải nào? Khi đó, hợp lực lực song song chiều có đặc điểm gì? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 18 Ngày soạn: 28/11/2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 31 Tổ KHTN Bài 19: QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU I MỤC TIÊU Kiến thức - Phát biểu qui tắc tởng hợp lực song song chiều - Điều kiện cân vật chịu tác dụng lực song song Kỹ - Vận dụng qui tắc điều kiện cân để giải tập SGK tập có dạng tương tự Thái độ - Có hứng thú học tập Có tinh thần tự lực, tự giác tham gia xây dựng kiến thức - u thích khoa học, tác phong nhà khoa học Xác định nội dung trọng tâm bài Quy tắc hợp lực song song chiều Điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng lực song song Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm chuyển động thẳng đều, vec tơ vận tốc + K3: biểu diễn vectơ lực song song chiều + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để xác định vị trí vật + X5: Ghi lại kết xác định vật tốc, tọa độ vật chuyển động thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - GV: Dụng cụ để làm TN hình 19.1 19.2 SGK Chuẩn bị học sinh Tham khảo mới, kiến thức liên quan III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Năng lực viên hình thành Nội dung Ổn định lớp, Chuyển giao nhiệm vụ Trả lời cũ Nêu đươc kiểm tra bài cũ (10’) + Mơmen lực Các học sinh khác nhận kiến thức cũ trục quay gì? xét câu trả lời Cánh tay đòn lực gì? + Khi lực tác dụng vật có trục quay cố định khơng làm cho vật quay? + Phát biểu điều kiện cân vật có trục quay cố định ? Nội dụng (15 ‘) Có lực song song, - Thảo luận sau đưa Làm việc cá Tìm hiểu quy tắc tởng hợp chiều, hợp lực câu trả lời nhân lực song song cùng chúng nào? chiều - Nhận xét mối liên hệ - Giá hợp lực chia II Quy tắc tởng hợp lực giá hợp lực khoảng cách song song cùng chiều giá lực thành điểm thành Quy tắc phần? đoạn tỉ lệ nghịch với độ - Hợp lực lực song - Phát biểu quy tắc tởng Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái song, chiều có độ lớn tởng độ lớn F = F1 + F2 lực: - Giá hợp lực chia khoảng cách điểm thành đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn lực F1 d = (chia trong) F2 d1 Nội dung (20’) Vận dụng quy tắc hợp lực song song, cùng chiều để rút đặc điểm hệ lực song song cân bằng Chú y A O1 O d1 O2 r  B P1 d r P1 P2   P2 P r P12  + Có thể phân tích lực F  thành hai lực thành phần F1  F2 song song  cchiều với lực F + Hệ lực song song cân có đặc điểm: - Ba lực phải có giá đồng phẳng - Lực ở phải ngược chiều với lực ở ngồi - Hợp lực lực ở ngồi phải cân với lực ở 19 Tổ KHTN hợp lực song song F1 d = lớn lực: (chia chiều F2 d1 trong) Tự nghiên - Chứng minh quy cứu - Thảo luận để trình bày tắc AB Trình bày phương án nhóm khơng vng góc với kiến thức   lực thành phần F1 F2 + Chú ý hiểu thêm trọng tâm vật - Các em đọc phần 2a trả lời C3 - Chú ý phân tích lực thành lực song song chiều, ngược lại với phép tởng hợp lực - Trở lại thí nghiệm ban đầu Thước cân tác dụng lực song    song P1 , P2 , F Ba lực gọi hệ lực song song cân Nhận xét mối liên hệ lực này? - Các em lên bảng vẽ hình 19.6 + HS đọc trả lời G Xây dựng phương án thí nghiệm để kiểm tra kết lí thuyết - Ba lực phải có giá đồng phẳng - Lực ở phải ngược chiều với lực ở ngồi - Hợp lực lực ở ngồi phải cân với lực ở IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng mơ tả mức độ nhận thức: Cấp độ Vận dụng Tên Nhận biết Thơng hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề Quy tắc hợp - Nắm khái - Biểu diễn - Vận dụng tính Dùng quy tắc lực song song niệm quy tắc lực song song hợp lực song tính chiều hợp lực song chiều song chiều lực thành phần song chiều cánh tay đòn Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 20 Tổ KHTN A Nhom câu hỏi nhận biết Câu Nêu khái niệm quy tắc hợp lực song song chiều? Câu Viết biểu thức nêu rõ đại lượng cơng thức hợp lực song song chiều B Nhom câu hỏi thơng hiểu Câu Ý nghĩa chữ chia trong cơng thức hợp lực song song chiều? Câu Muốn tởng hợp hai lực song song hai lực phải nào? Khi đó, hợp lực lực song song chiều có đặc điểm gì? C Nhom câu hỏi vận dụng thấp và cao Câu 1: Một người q̉y vai bị có trọng lượng 40N Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 70cm, tay người giữ ở đầu cách vai 35cm Bỏ qua trọng lượng gậy, hỏi lực giữ gậy tay vai người chịu lực bao nhiêu? A 80N 100N B 80N 120N C 20N 120N D 20N 60N Câu 2: Một ván 240N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa A 2,4m cách điểm tựa B 1,2m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm tựa A bao nhiêu? A 60N B 80N C 100N D 120N Câu 3: Một ván nặng 48N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa A 1,2m cách điểm tựa B 0,6m Lực mà ván tác dụng lên điểm tựa A là: A 16 N B 12 N C N D N Câu 4: Một chắn đường dài 7.8m có khối lượng 210kg, có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1.2m Thanh quay quanh trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1.5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực để giữ cho nằm ngang Lấy g=10m/s2 A.1000N B.500N C.100N D.400N Câu 5: Một ván nặng 18N bắt qua bể nước.Trọng tâm ván cách điểm tựa A 1,2m cách điểm tựa B 0,6m.Lực mà ván tác dụng lên điểm tựa A là: A.16N B.12N C.8N D.6N Dặn dò Về nhà làm tất tập SGK - SBT (từ 1- 3) tiết sau chữa tập Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 21 Ngày soạn: 28/12/2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 32 Tổ KHTN BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức − Nêu Quy tắc hợp lực song song chiều − Nêu điều kiện cân vật rắn Kĩ − Nhận biết vật rắn chịu tác dụng lực học − Biểu diễn vectơ lực tính độ lớn lực − Biết xác định trục quay, tay đòn Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm bài - tập quy tặc hợp lực song song - tập điều kiện cân vật rắn Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt: + K1: trình bày kiến thức + K3: Sử dụng kiến thức để thực nhiệm vụ học tập + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - tập nội dung quy tắc hợp lực song song Phiếu học tập Bµi1: Hai lùc song song cïng chiỊu uu r uur F1 ; F2 ®Ỉt t¹i hai ®iĨm A, B BiÕt F1=2N; F2= N ; AB = cm X¸c ®Þnh độ lớn hỵp lùc vị trí điểm đặt cđa hợp lực Bµi2: Hai lùc uu r uur F1 ; F2 song song cïng chiỊu ®Ỉt t¹i hai ®Çu AB cã hỵp lùc ®Ỉt t¹i O c¸ch A 12 cm; c¸ch B cm vµ cã ®é lín F = 10 N T×m F1; F2 = ? Bµi 3.Hai người dùng đòn để khiêng giỏ trái nặng 700N Điểm treo giỏ trái cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm.Bỏ qua trọng lượng đòn Hỏi người phải chòu lực bao nhiêu? Chuẩn bị học sinh Làm trước tập nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo viên Nội dung (10 phút) Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sĩ số Câu hỏi kiểm tra cũ • CH Tởng hợp hai lực song song chiều ? • CH Phân tích lực thành hai lực song song chiều ? • CH Tởng hợp hai lực song song ngược chiều ? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Hoạt động học sinh Theo dõi Một học sinh lên trả lời bài, học sinh theo dõi nhận xét - Tởng hợp hai lực song song chiều Năng lực hình thành Trình bày kiến thức Nhận xét câu trả lời bạn Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 22 Nội dung (15 phút)  Giao tập cho học sinh Làm bài tập liên quan phiếu học tập Bài 1: BT 19.3/47 SBT • GV nêu loại tập, u Giải : cầu Hs nêu sở lý thuyết Phân tích P1 trục thành áp dụng haithành phần : • GV nêu tập áp dụng,  P1 A + P1B = P1 u cầu HS: P  ⇒ P1 A = P1B = - 1Tóm = 50tắt N tốn,  P1 A GB = = - Phân tích, tìm mối liên hệ P  1B GA đại lượng cho Phân tích P2 bánh đà cần tìm hai thành phần : - Tìm lời giải cho cụ thể  P2 A + P2 B = P2 Đọc đề hướng dẫn HS  P2 A = 80 N  ⇒ V phân tích đề để tìm hướng  P2 A CB 0,4  = = = P = 120 N  B giải  P CA 0,6  2B Hãy vẽ hình biểu diễn ậy áp lực lên ở trục A : lực tác dụng lên vật PA = P1A + P2A = 130N Ap dụng phân tích lực Ap lực lên ở trục B : thành lực song song PB = P1B + P2B = 170N chiều? Bài : BT 19.4/47 SBT Gọi HS lên bảng làm Giải : Phân tích lực tác dụng a/ Mơmen trọng lực : lên ván? M uPr = P.l = 1800 Nm C b/ Mơmen lực F2 : M uFur = F2 d 2 C Theo quy tắc mơmen lực : M uFur = M uPr O O ⇔ F2 d = P.l P.l = 1800 N d2 Hợp lực F2 P cân ⇒ F2 = Ap dụng quy tắc mơmen lực P F2? Cho làm tập thêm: Bài 1: Cho hai lực F1 , F2 song song ngược chiều đặt A B có hợp lực F đặt O với OA = 0,8m ; OB = 0,2m Biết F = 105N ( ĐS: F1 = 35N ; F2 = 140N) Bài 2: Xác định hợp lực hai lực F1 F2 song song ngược chiều đặt điểm M N Biết F1 = 10N ; F2 40N MN = 6cm (ĐS: F Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Tổ KHTN  F = F1 + F2  :  F1 d (chia trong) F = d  - Phân tích lực thành hai lực song song chiều  F1 + F2 = F  :  F1 d (chia trong) F = d  - Tởng hợp hai lực song song ngược chiều :  F = F1 − F2  (chia  F1 d F = d   Giải tập  Hoạt động nhóm để giải tập  Các nhòm trình bày kết nhận xét • HS ghi nhận dạng tập, thảo luận nêu sở vận dụng • Ghi tập, tóm tắt, phân tích, tiến hành giải • Phân tích tốn, tìm mối liên hệ đại lượng cho cần tìm • Tìm lời giải cho cụ thể • Hs trình bày giải Phân tích kiện đề bài, đề xuất hướng giải tốn HS thảo luận theo nhóm tìm hướng giải theo gợi ý Biểu diễn lực Tự học Tự tiến hành thí nghiệm đưa nhận xét chuyển động vật Quan sát hình vẽ để nhận xét Ap dụng cho P1 trục P2 bánh đà Tính lực thành phần tởng hợp tính PA , PB Cả lớp theo dõi, nhận xét Vẽ hình, phân tích lực Ap dụng tìm F2 Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái với F1 F1 = F2 +P = 1800 + 600 = 2400N 23 Tổ KHTN = 30N ; OM = 2cm ; ON = Tìm lực F1 8cm)   IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) Quy tắc hợp lực Thời gian vật rơi song song chạm đất Độ cao lúc vật bắt đầu rơi Vận dụng cao (Mức độ 4) So sánh rơi hai vật Câu hỏi và bài tập củng cố Bµi 4.Hai ngêi dïng mét chiÕc gËy ®Ĩ khiªng mét vËt nỈng 1000N §iĨm treo vËt c¸ch vai ngêi thø nhÊt 60cm vµ c¸ch vai ngêi thø hai 40cm Bá qua träng lỵng cđa gËy Hái ngêi thø nhÊt vµ ngêi thø hai chÞu lÇn lỵt c¸c lùc F1 vµ F2 b»ng bao nhiªu? Bµi 5.Mét ngêi g¸nh mét thóng g¹o nỈng 300N vµ mét thóng ng« nỈng 200N §ßn g¸nh dµi 1m Hái vai ngêi ®ã ph¶i ®Ỉt ë ®iĨm c¸ch thóng g¹o mét ®o¹n b»ng bao nhiªu vµ ph¶i chÞu mét lùc b»ng bao nhiªu? Bá qua träng lỵng cđa ®ßn g¸nh Bµi Một ván nặng 500 N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa A 2,5 m cách điểm tựa B 1,5 m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm mỡi điểm tựa bao nhiêu? Bµi 7.Một người q̉y vai bị có trọng lượng 50N Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai cm Tay người giữ ở đầu cách vai 30 cm Bỏ qua trọng lượng gậy a/ Hãy tính lực giữ tay b/ Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30cm tay cách vai 60cm, lực giữ bao nhiêu? Dặn dò - Thế dạng cân bền, khơng bền, phiếm định? Vị trí trọng tâm vật có vai trò với mỡi dạng cân bằng? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 24 Ngày soạn: 5/12/2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 33 Tổ KHTN Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐÊ I MỤC TIÊU Kiến thức: – Phân biệt ba dạng cân – Phát biểu điều kiện cân mộ vật có mặt chân đế Kĩ năng: – Nhận biết dạng cân bền hay khơng bền – Xác định mặt chân đế vật đặt mặt phẳng đỡ – Vận dụng điều kiện cân vật có mặt chân đế Biết cách làm tăng mức vững vàng cân Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm bài - Các dạng cân bằng: cân bền, cân khơng bền, cân phiếm định - Điều kiện cân vật có mặt chân đế Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm + K3: Sử dụng kiến để thực nhiệm vụ học tập + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để giải tốn + X5: Ghi lại kết thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Ch̉n bị thí nghiệm theo hình 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 20.6 SGK Học sinh: Ơn lại kiến thức momen lực III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Năng lực viên hình thành Nội dung (10 phút) Ổn định  Phát biểu quy tắc tởng Theo dõi lớp Kiểm tra bài cũ hợp hai lực song song  Báo cáo tình hình lớp chiều Giải tập  HS trả lời vận dụng Tất HS tìm hiểu vấn đề Nội dung (10 phút) Tìm hiểu  Thí nghiệm biểu diễn  Quan sát thí nghiệm, Tự học dụng cân với lật đật Vì suy nghĩ tìm câu trả lời I Các dạng cân bằng ln ln trở vị trí ban Cân bằng khơng bền đầu?  Quan sát vật rắn Một vật bị lệch khỏi VTCB  Bố trí thí nghiệm đặt ở điều kiện khác Quan sát hình khơng bền khơng tự trở vị hình 20.2, 20.3, 20.4 nhau, rút đặc điểm vẽ để nhận xét trí Làm thí nghiệm, cho HS cân vật Trọng tâm có vị trí cao so quan sát So sánh vị trí mỡi trường hợp với vị trí lân cận trọng tâm, tay đòn Cân bằng bền trục quay? Một vật bị lệch khỏi  Phát biểu dạng VTCB bền tự trở vị trí  Thế cân cân Trọng tâm có vị trí thấp (bền, khơng bền, phiếm so với vị trí lân cận định)? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 25 Trường THPT Phạm Hồng Thái Cân bằng phiếm định Một vật bị lệch khởi VTCB phiếm định cân ở vị trí Trọng tâm có vị trí khơng đởi Ngun nhân gây dạng cân trọng lực tác dụng vào vật sai lệch vị trí trục quay với trọng tâm vật Nội dung (15 phút) Tìm hiểu điều kiện cân vật có mặt chân đế II Cân bằng vật co mặt chân đế Mặt chân đế là gì? Mặt chân đế mặt đáy vật mặt chân đế đa giác lồi nhỏ chứa tất điểm tiếp xúc vật mặt phẳng đỡ vật Điều kiện cân bằng Điều kiện cân vật có mặt chân đế giá trọng lực phải xun qua mặt chân đế (trọng tâm rơi mặt chân đế) Mức vững vàng cân bằng Mức vững vàng cân xác định bởi độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế  Giới thiệu khái niệm mặt chân đế Ví dụ mặt chân đế vật gia đình  Làm thí nghiệm 20.6 SGK u cầu HS so sánh khả vững vàng xuất mỡi trường hợp  Nêu C1  Gợi ý yếu tố ảnh hưởng tới mức vững vàng cân  Nhận xét câu trả lời  Hãy nêu ví dụ làm tăng mức vững mỡi vật  Nêu C2 Tổ KHTN  Biết xác định mặt Thảo chân đế vật nhóm gia đình  Quan sát hình 20.6, nhận xét dạng cân vật mỡi trường hợp  C1: Vì trọng tâm ơtơ nâng cao dần giá trọng lực qua mặt chân đế ở gần mép mặt chân đế  Nhận xét mức độ vững vàng vị trí cân hình 20.6 Gọi nhiều HS nhận xét  Lấy ví dụ cách làm tăng mức vững vàng cân  C2: Người ta làm cho phần đáy lật đật nặng phận khác nên trọng tâm lật đật ở gần sát mặt đáy luận IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Bảng mơ tả mức độ nhận thức: Cấp độ Vận dụng Tên Nhận biết Thơng hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao chủ đề Giải thích Giải thích I CÁC Nhận biết ngun nhân gây DẠNG CÂN dạng cân tượng cân dạng cân BẰNG vật thực tế quanh ta II CÂN BẰNG CỦA VẬT CĨ Nắm khái niệm mặt chân đế, điều kiện cân Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giải thích mức vững vàng vật có mặt chân đế Giải thích tượng cân vật có mặt Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 26 Tổ KHTN MẶT CHÂN ĐẾ vật có chân đế mặt chân đế Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá a Nhom câu hỏi nhận biết Câu Nêu dạng cân vật có điểm tựa hay trục quay cố định? Câu Nêu khái niệm mặt chân đế, điều kiện cân vật có mặt chân đế? b Nhom câu hỏi thơng hiểu Câu Nêu đặc điểm dạng cân vật? Ngun nhân gây dạng cân Câu Phân biệt mặt chân đế vật diện tích tiếp xúc vật đó? Câu Nêu ngun nhân gây mức vững vàng cân vật có mặt chân đế.? c Nhom câu hỏi vận dụng thấp Câu Có ba thùng giống nhau, thùng chứa sắc, thùng chứa giấy, thùng chứa xốp Khi chất lên xe chở cần chất theo thứ tự nào? Vì sao? Câu Khi chơi kéo co đội chơi thường hạ thấp người xuống? Vì sao? Câu Tại ơtơ chất nhiều hàng nặng dễ bị lật đở ở chỡ đường nghiêng, khơng lật đở lật đật? Dặn dò Phát biểu định nghĩa ngẫu lực Viết cơng thức tính mơ men ngẫu lực Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 27 Ngày soạn: 2/12/2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 34 Tổ KHTN Bài 22: NGẪU LỰC I Mục tiêu Kiến thức: Phát biểu định nghĩa ngẫu lực nêu tác dụng ngẫu lực Viết cơng thức tính momen ngẫu lực Kĩ năng: Vận dụng khái niệm ngẫu lực để giải thích số tượng vật lí thường gặp đời sống kĩ thuật Thái độ - Có hứng thú học tập Có tinh thần tự lực, tự giác tham gia xây dựng kiến thức - u thích khoa học, tác phong nhà khoa học Xác định nội dung trọng tâm bài - Định nghĩa ngẫu lực, tác dụng ngẫu lực - Cơng thức tính mơ men ngẫu lực Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chun biệt : biết cách tiến hành thí nghiệm, biểu diễn véc tơ lực II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên - Ch̉n bị số dụng cụ tuavit, vòi nước, cơ-lê ống, quay Photo số hình vẽ SGK Học sinh: - Ơn lại kiến thức điều kiện cân vật chịu tác dụng lực song song, momen lực III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo viên Hoạt động học Năng lực hình sinh thành Nội dung (10 phút) Kiểm tra sĩ số Theo dõi Ổn định lớp KT cũ Trả lời cũ - u cầu Hs trả lời nhanh BT 8, 9, 10 SGK Nội dung (10 phút) - Chúng ta biết quy tắc tìm hợp Tự học Tìm hiểu ngẫu lực là lực lực song song Có trường gì? hợp lực song song mà khơng thể I Ngẫu lực là gì? tìm hợp lực chúng? Có Định nghĩa trường hợp lực song song tác Quan sát hình Hệ hai lực song song, dụng vào vật gây cho vật vẽ để nhận xét ngược chiều, có độ lớn chuyển động quay khơng tác chuyển động tịnh tiến? Chúng ta - Tiến hành theo u dụng vào vật gọi tìm câu trả lời cho câu hỏi cầu gv ngẫu lực Ngẫu lực - Có lực ngược Ví dụ - Đề nhị hs lên vặn vòi nước chiều, tác dụng Nhận xét lực tác dụng tay vào vào vật, điểm đặt vòi nước Đưa vẽ hình 22.2 khác r hình r lực F1 & F2 - Dùng tay vặn vòi nước ta tác - Nêu định nghĩa ngẫu dụng vào vòi nước ngẫu lực lực Vậy ngẫu lực gì? - Nêu ví dụ ngẫu lực Nội dung (20 phút) - Tìm hiểu trường hợp vật rắn Con quay quay quanh Thảo luận Tìm hiểu tác dụng khơng có trục quay cố định trục qua trọng tâm, nhóm Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái ngẫu lực vật rắn II Tác dụng ngẫu lực vật rắn Trường hợp vật khơng co trục quay cố định SGK Trường hợp vật co trục quay cố định * Ngẫu lực tác dụng vào vật làm cho vật quay khơng chuyển động tịnh tiến Momen ngẫu lực M = F d F: độ lớn mỡi lực (N) d: Cánh tay đòn ngẫu lực (m) M: Momen ngẫu lực (N.m) * Momen của ngẫu lực khơng phụ tḥc vào vi trí của trục quay vng góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực 28 - Tác dụng lực làm quay quay Nhận xét kết tác dụng ngẫu lực - Rút kết luận chung - Hướng dẫn hs tìm hiểu trường hợp vật có trục quay cố định - Khi vặn vòi nước Ngẫu lực gây tác dụng gì? - Nhận xét vị trí trọng tâm vật; trọng tâm đứng n hay chuyển động? - Nếu trục quay khơng qua trọng tâm Tác dụng ngẫu lực (kéo đồng thời, ngược chiều sợi dây) nhận xét trọng tâm đĩa - Nhận xét chung tác dụng ngẫu lực? - Hướng dẫn hs tìm hiểu momen ngẫu lực Dùng hình vẽ 22.5 - Nhận r xétr chiều tác dụng làm quay F1 & F2 - Chọn chiều (+) chiều quay vật tác dụng ngẫu lực, tính momen ngẫu lực - Chú ý: d khoảng cách giá lực gọi cánh tay đòn ngẫu lực - Các em làm C1 - Gợi y: Chọn trục quay O1 khác O, rời tính momen ngẫu lực trục quay O1 Tổ KHTN vng góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực - Làm vật quay quanh trục cố định - Ở tâm đối xứng, trục quay qua trọng tâm Khi vật quay trọng tâm đứng n - Trọng tâm chuyển động tròn xung quanh trục quay - Ngẫu lực tác dụng vào vật làm vật quay khơng chuyển động tịnh tiến - Làm vật quay chiều Hs dựa vào hình vẽ 22.5 tìm momen ngẫu lực: M = M1 + M2 ⇔ M = F1d1 + F2d2 M = F1d1 + F2d2 M = F1 ( d1 + d2 ) hay M = F d Hs làm việc cá nhân C1, thảo luận chung để tìm kết IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng mơ tả mức độ nhận thức: Cấp độ Vận dụng Tên Nhận biết Thơng hiểu Cấp độ thấp chủ đề Khái niệm Phát biểu định Nêu số ví dụ ngẫu lực nghĩa ngẫu lực ngẫu lực thực tế kĩ thuật - Vận dụng khái niệm ngẫu lực để giải thích tượng vật lí thường gặp sản xuất đời sống Tác dụng Viết cơng thức Nêu đặc điểm Vận dụng ngẫu lực đối tính mơ men mơ men ngẫu lực cơng thức tính mơ với vật ngẫu lực men ngẫu lực rắn tập Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Cấp độ cao Vận dụng cơng thức tính mơ men ngẫu lực tập Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 29 Tổ KHTN đơn giản khó Biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá a Nhom câu hỏi nhận biết Câu Chọn đáp án A Ngẫu lực hệ hai lực song song, chiều, có độ lớn tác dụng vào vật B Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào vật C.Ngẫu lực hệ hai lực song song, có độ lớn tác dụng vào vật D Ngẫu lực hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn tác dụng vào hai vật Câu Mơmen ngẫu lực tính theo cơng thức A M = Fd B M = F.d/2 C M = F/2.d D M = F/d b Nhom câu hỏi thơng hiểu Câu Chọn phát biểu Vật rắn khơng có trục quay cố định, chịu tác dụng mơmen ngẫu lực trọng tâm vật A đứng n B chuyển động dọc trục C chuyển động quay D chuyển động lắc Câu Chọn phát biểu Khi vật rắn khơng có trục quay cố định chịu tác dụng mơmen ngẫu lực vật quay quanh A.trục qua trọng tâm B trục nằm ngang qua điểm C trục thẳng đứng qua điểm D trục Câu Chọn phát biểu Khi vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng mơmen ngẫu lực vật rắn quay quanh A trục qua trọng tâm B trục cố định C trục xiên qua điểm D trục Câu Khi chế tạo phận bánh đà, bánh ơtơ người ta phải cho trục quay qua trọng tâm A chắn, kiên cố B làm cho trục quay bị biến dạng C để làm cho chúng quay dễ dàng D để dừng chúng nhanh cần c Nhom câu hỏi vận dụng Câu Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5,0N Cánh tay đòn ngẫu lực d = 20 cm Mơmen ngẫu lực là: A 100Nm B 2,0Nm C 0,5Nm D 1,0Nm ur ur ur Câu Một ngẫu lực gồm hai lực F F có F1 = F2 = N, giá F cách ur trục quay 12 cm giá F cách trục quay 18 cm Momen ngẫu lực ? A 24 N.m B 0,6 N.m C 2,4 N.m D N.m Câu Hai lực ngẫu lực có độ lớn 6N, khoảng cách hai giá ngẫu lực 15cm Mơmen ngẫu lực là: A 90Nm B 4Nm C 0,9Nm D 9Nm   Câu 10 Một ngẫu lực gồm hai lực F1 F2 có độ lớn F1 = F2 = F , cánh tay đòn d Mơmen ngẫu lực : A (F1 – F2)d B 2Fd C Fd D F.d/2 Dặn dò Phát biểu định nghĩa phép đo đại lượng vật lí Phân biệt phép đo trực tiếp phép đo gián tiếp Phát biểu sai số phép đo, biết cách xác định loại sai số: sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 30 Ngày soạn: 10/12/2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 35 Tổ KHTN ƠN TẬP HỌC KÌ I Chuẩn kiến thức kỹ chương 1: Kiến thức - Nêu đặc điểm vectơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, thẳng chậm dần - Viết cơng thức tính vận tốc vt = v0 + at, phương trình chuyển động thẳng biến đởi x = x0 + v0t + at Từ suy cơng thức tính qng đường - Viết cơng thức tính vận tốc đường chuyển động rơi tự Nêu đặc điểm gia tốc rơi tự - Viết hệ thức tốc độ dài tốc độ góc - Nêu hướng gia tốc chuyển động tròn viết biểu thức gia tốc hướng tâm r r r - Viết cơng thức cộng vận tốc v1,3 = v1,2 + v2,3 Kĩ - Xác định vị trí vật chuyển động hệ quy chiếu cho - Vận dụng phương trình x = x0 + vt chuyển động thẳng hai vật - Vẽ đồ thị toạ độ chuyển động thẳng đều, dựa vào đồ thị để tính toan đại lượng chuyển động - Vận dụng cơng thức : vt = v0 + at, s = v0t + 2 at ; vt − v0 = 2as - Dựa vào đồ thị để tính tốn đại lượng chuyển động thẳng biến đởi - Giải tập đơn giản chuyển động tròn - Giải tập đơn giản nâng cao cộng vận tốc Chuẩn kiến thức kỹ chương 2: * Kiến thức  Phát biểu định luật I Newton  Nêu qn tính vật kể số ví dụ qn tính  Phát biểu định luật II Newton viết hệ thức định luật  Nêu đượcmối liên hệ qn tính khối lượng  Phát biểu định luật III Newton viết hệ thức định luật  Nêu đặc điểm phản lực lực tác dụng  Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết hệ thức định luật  Nêu ví dụ lực đàn hồi đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hướng)  Phát biểu định luật Húc viết hệ thức định luật độ biến dạng lò xo  Viết cơng thức xác định lực ma sát trượt Nêu chất lực hướng tâm chuyển động tròn số biểu cụ thể thực tế * Kĩ  Vận dụng định luật Húc để giải tập biến dạng lò xo  Vận dụng cơng thức lực hấp dẫn để giải tập đơn giản  Vận dụng định luật I, II, III Niu-tơn để giải tốn vật hệ vật chuyển động (dạng thuận nghịch)  Giải tốn chuyển động vật ném ngang (tầm xa, thời gian đi, vận tốc lúc chạm đất) Chuẩn kiến thức kỹ chương 3: * Kiến thức  Phát biểu điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng hai hay ba lực khơng song song  Phát biểu quy tắc xác định hợp lực hai lực song song chiều  Phát biểu định nghĩa, viết cơng thức tính momen lực nêu đơn vị đo momen lực  Phát biểu điều kiện cân vật rắn có trục quay cố định *Kĩ  Vận dụng điều kiện cân quy tắc tởng hợp lực để giải tập trường hợp vật chịu tác dụng ba lực đồng quy  Vận dụng quy tắc xác định hợp lực để giải tập vật chịu tác dụng hai lực song song chiều Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 Trường THPT Phạm Hồng Thái 31 Tổ KHTN  Vận dụng quy tắc momen lực để giải tốn điều kiện cân vật rắn có trục quay cố định chịu tác dụng hai lực Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật10 năm học 2016 - 2017 ... thức hợp lực song song α Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật lí 10 năm học 20 16 - 20 17 Trường THPT Phạm Hồng Thái 14 Tổ KHTN chiều? Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật lí 10 năm học 20 16... tính mơ men ngẫu lực Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật lí 10 năm học 20 16 - 20 17 Trường THPT Phạm Hồng Thái 27 Ngày soạn: 2/ 12/ 2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 34 Tổ KHTN Bài 22 : NGẪU LỰC I Mục... 1- 3) tiết sau chữa tập Giáo viên: Ngơ Thị Thùy Nhung Giáo án Vật lí 10 năm học 20 16 - 20 17 Trường THPT Phạm Hồng Thái 21 Ngày soạn: 28 / 12/ 2016 Ngày dạy: Tiết KHDH: 32 Tổ KHTN BÀI TẬP I MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp vật lý 10 2 , Giáo án tổng hợp vật lý 10 2 , Giáo án tổng hợp vật lý 10 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn