giáo án ngữ văn 12

96 9 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 13:11

Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) Chương Trình Ngữ Văn 12 Học kì I Chuyên đề I: Làm văn NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ I Tìm hiểu chung: Khái niệm: Cho học sinh tìm hiểu câu hỏi SGK - Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sau: +Thế sống đẹp? (Gợi ý: lý tưởng tình cảm hành động) + Vậy sống đẹp gì? Bài học rút ra? Thế nghị luận tư tưởng đạo lí? -Nêu yêu cầu làm văn nghị luận tư tưởng, đạo lí? Nội dung ghi -Nghị luận tư tưởng đạo lý trình kết hợp thao tác lập luận để làm rõ vấn đề tư tưởng, đạo lí sống: -Tư tưởng đạo lí sống bao gồm: +Lí tưởng (lẽ sống) +Cách sống +Hoạt động sống +Mối quan hệ người với người (cha mẹ, vợ chồng, anh em,và người thân thuộc khác) xã hội có quan hệ dưới, đơn vị, tình làng nghĩa xóm, thầy trò, bạn bè.… Yêu cầu làm văn về tư tưởng đạo lí Câu hỏi - Cách làm nghị luận? Giáo viên a Hiểu đựoc vấn đề cần nghị luận, ta phải qua bước phân tích, giải đề, xác định vấn đề, với đề ta thực Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) +Hiểu vấn đề nghị luận Ví dụ: "Sống đẹp bạn” -Muốn tìm thấy vấn đề cần nghị luận, ta phải qua bước phân tích, giải đề xác định vấn đề, với đề ta thực +Thế sống đẹp? *Sống có lí tưởng đắn, cao cả, phù hợp với thời đại, xác định vai trò trách nhiệm *Có đời sống tình cảm mực, phong phú hài hoà *Có hành động đắn -Suy ra: Sống đẹp sống có lí tưởng đắn, cao cả, cá nhân xác định vai trò trách nhiệm với sống, có đời sống tình cảm hài hoà phong phú, có hành động đắn Câu thơ nêu lên lí tưởng hành động hướng người tới hành động để nâng cao giá trị, phẩm chất người b Từ vấn đề nghị luận xác định người viết tiếp tục phân tích, chứng minh biểu cụ thể vấn đề, chí bàn bạc, so sánh bãi bỏnghĩa áp dụng nhiều thao tác lập luận c Phải biết rút ý nghĩa vấn đề d Yêu cầu vô quan trọng người thực nghị luận phải sống có lí tưởng đạo lí Cách làm nghị luận: a Bố cục: Bài nghị luận tư tưởng đậo lí văn nghị luận khác gồm phần: mở bài, thân bài, kết b Các bước tiến hành phần thân bài: phụ thuộc vào yêu cầu thao tác vấn đề chung II Củng cố *Giáo viên giảng rõ: -Giải thích khái niệm đề (ví dụ đề dẫn, ta phải giải thích sống đẹp nào?) -Giải thích chứng minh vấn đề đặt (tại lại đặt vấn đề sống có đạo lí, có lí tưởng thể nào? -Suy nghĩ cách đặt vấn đề có không? (Hay sai) Chứng minh nên ta mở rộng bàn bạc cách sâu vào vấn đề đó-Một khía cạnh.Ví dụ làm để sống có lí tưởng, có đạo lí phê phán cách sống lí tưởng,hoài bão, thiếu đạo lí) phải cụ thể sâu sắc, tránh chung chung Sau suy nghĩ nêu ý nghĩa vấn đề Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) III Luyện tập Câu 1: -Vấn đề mà cố thủ tướng ấn Độ nêu gì? Đặt tên cho vấn đề ấy? Vấn đề mà Nê -ru cố Tổng thống ấn Độ nêu văn hoá biểu người Dựa vào ta đặt tên cho văn là: -Văn hoá người -Tác giả sử dụng thao tác lập luận +Giải thích +chứng minh +Phân tích +bình luận +Đoạn từ đầu đến “hạn chế trí tuệ văn hoá” Giải thích + khẳng định vấn đề (chứng minh) +Những đoạn lại thao tác bình luận +Cách diễn đạt rõ ràng, giàu hình ảnh Câu 2:-Sau vào đề viết cần có ý: *Hiểu câu nói nào? Giải thích khái niệm:-Tại lí tưởng đèn đường, vạch phương hướng cho sống niên tavà thể nào? -Suy nghĩ +Vấn đề cần nghị luận đề cao lí tưởng sống người khẩng định yếu tố quan trọng làm nên sống người +Khẳng định: +Mở rộng bàn bạc *Làm để sống có lí tưởng? *Người sống lí tưởng hậu sao? *Lí tưởng cuả niên ta gì? -Ý nghĩa lời Nê-ru *Đối với niên ngày nay? *Đối với đường phấn đấu lí tưởng, niên cần phải nào? VIẾT BÀI SỐ 1: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI I Các đề bài: Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) "Mọi phẩm chất đức hạnh hành động" ý kiến MXi- xê-rông gợi cho anh (chị) suy nghĩ việc tu dưỡng học tập thân? Tình thương hạnh phúc người Hãy phát biểu ý kiến mục đích học tập UNESCO đề xướng: "Học đề biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định" II Gợi ý cách làm bài: Xác định nội dung viết -Ba đề tập trung vào vấn đề tư tưởngđạo lí, đặc biệt niên học sinh giai đoạn nước ta Xác định cách thức làm bài: - Thao tác lập luận: Phối hợp thao tác giải thích chứng minh phân tích bác bỏ bình luận - Lựa chọn dẫn chứng: Chủ yếu dùng dẫn chứng thực tế sống Có thể dẫn số thơ văn để viết thêm sinh động cần vừa mức, tránh lan manlạc sang nghị luận văn học - Diễn đạt cần chuẩn xác mạch lạc: sử dụng số yếu tố biểu cảm phần liên hệ trình bày suy nghĩ riêng thân _ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG I Cách làm nghị luận tượng đời sống Tìm hiểu đề a Đọc tư liệu tham khảo Giáo viên đọc tư liệu tham khảo Sgk trang 75 -Đề yêu cầu nghị luận tượng gì? Có luận điểm? - Bài viết sử dụng dẫn chứng minh hoạ nào? Nhận xét? b Nhận xét: -Đề yêu cầu nghị luận tượng chia bánh thời gian bạn trẻ hôm + Luận điểm: -Việc làm Nguyễn Hữu Ân -Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân tượng sống đẹp niên ngày Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) + Dẫn chứng: -Đưa số việc làm có ý nghĩa niên ngày Nguyễn Hữu Ân (Ví dụ: dạy học lớp tình thương, tham gia phong trào niên tình nguyện …) -Đưa số việc làm đáng phê phán niên học sinh như: đua xe, bỏ học chơi điện tử… Lập dàn ý a Mở bài: Tác giả sử dụng thao tác lập luận nào? Nêu tượng, trích dẫn đề nhận định chung b Thân bài: Tác giả trình bày nội dung phần thân bài? - Nguyễn Hữu Ân dành hết thời gian cho người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối - Phân tích tượng Nguyễn Hữu Ân: Hiện tượng Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa giáo dục lớn niên học sinh ngày - Biểu dương việc làm Nguyễn Hữu Ân c Kết bài: - Bày tỏ suy nghĩ riêng người viết tượng II Bài học Theo em, nghị luận tượng đời sống gì? Cần đạt yêu cầu làm văn nghị luận tượng đời sống? -Nghị luận tượng đời sống bàn tượng có ý nghĩa xã hội - Bài nghị luận cần nêu rõ tượng, phân tích mặt sai, lợi, hại, nguyên nhân bày tỏ thái độý kiến người viết - Ngoài việc vận dụng thao tác lập luận phân tích so sánh, bác bỏ, bình luận…người viết cần diễn đạt giản dị, ngắn gọn, sáng sủa phần biểu cảm III Luyện tập: Bài tập 1: - Nguyễn Quốc bàn tượng: Sự lãng phí thời gian niên An Nam VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) Đề bài: Anh (chị) có suy nghĩ tượng gian lận thi cử? Hãy viết nghị luận ngắn vấn đề -Đề yêu cầu: Bình luận tượng thi tuyển sinh -Yêu cầu viết đạt số ý sau: *Mở bài: Nêu tượng ,trích dẫn đề ,nhận định chung *Thân bài: +Phân tích tượng: ° Hiện tượng thí sinh vi phạm quy chế thi tượng xấu chứng tỏ phận thí sinh chưa có thái độ học tập thi cử đắn ° Hiện tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi nhằm mang tài liệu vào phong thi chứng tỏ có chuẩn bị công phu từ nhà (tức có chủ trương vi phạm hẳn hoi) Đó hành động vi phạm có ý thức ° Toàn tượng nói lên phận thí sinh muốn đạt kết hành vi gian lận +Bình luận tượng: ° Đánh giá chung tượng ° Phê phán biểu sai trái Thái độ học tập sai trái Thái độ gian lận, cố tình vi phạm làm tính chất công kỳ thi * Kết bài: Kêu gọi học sinh có thái độ đắn thi cử đảm bảo chất lượng kỳ thi -Yêu cầu hình thức thao tác lập luận bình luận chính, cần sử dụng biện pháp lập luận phân tích, bác bỏ, so sánh PHÂN TÍCH VĂN HỌC I/Các kiểu phân tích văn học Phân tích VH có kiểu nào? : phân tích thơ, đoạn thơ, phân tích tác phẩm, đoạn trích văn xuôi, phân tích nhân vật Nghị luận thơ, đoạn thơ -Nghị luận thơ, đoạn thơ gì? Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) a Khái niệm :Nghị luận thơ (tác phẩm đoạn thơ) trình sử dụng thao tác làm văn cho làm rõ tư tưởng, phong cách nghệ thuật thơ tác động tới cảm xúc thẩm mĩ, tư nghệ thuật liên tưởng sâu sắc người viết b Cách làm nghị luận thơ, đoạn thơ -Cách làm nghị luận thơ, đoạn thơ? - Đọc kĩ đoạn thơ, thơ, nắm mục đích, hoàn cảnh sáng tác, vị trí đoạn thơ, thơ - Đoạn thơ, thơ có dấu hiệu đặc biệt ngôn ngữ, hình ảnh? - Đoạn thơ, thơ thể phong cách nghệ thuật, tử tưởng tình cảm tác nào? Nghị luận tác phẩm văn xuôi a- Có thể phân tích đoạn văn, phần tác phẩm tác phẩm, phân tích nhân vật hay phân tích chi tiết, yếu tố thuộc nội dung hay nghệ thuật… b- Cách làm : - Đọc kỹ tác phẩm,nắm vững hoàn cảnh sang tác, hiểu biết tác giả, thời đại tác phẩm đời - Nắm vững cốt truyện, hệ thống nhân vật - Phân tích nét tiêu biểu nội dung, nghệ thuật TP - Nêu giá trị tư tưởng TP, thái độ, tình cảm, quan điểm nhà văn - Đánh gia chung tác phẩm III Thực hành: Phân tích thơ "Hà Nội vắng em" Tế Hanh Giáo viên giới thiệu thêm: Tình yêu Hà Nội không lấp đầy khoảng trống vắng em: Cái chung riêng hoà tâm trạng ngưòi Con người không sống,chỉ vui với tình yêu chung mà cần có tình yêu riêng (Phần gạch chân vấn đề cần bình luận) Sau vấn đề cần bình luận thao tác gì? -Sau khẳng định vấn đề thao tác gì? Cụ thể sao? -Trong mở rộng bàn bạc sử dụng thao tác nào? -Sau mở rộng thao tác Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Hà Nội phố đẹp, người đông Hà Nội có nhiều vườn hoa đẹp nằm kề dãy phốNhân vật trữ tình bộc lộ cô đơn trống trải Cảnh vật trước mắt mà thấy "chưa thân", đêm trăng mà âm thầm lặng lẽ -Thao tác khẳng định vấn đề: +Vấn đề đặt thơ "Hà Nội vắng em", hoàn toàn phù hợp với thái độ, tâm trạng, tình cảm người -Sau khẳng định vấn đề thao tác mở rộng Có ba cách: +Cách giải thích chứng minh +Cách hai lật ngược vấn đề +Cách ba bàn bạc, sâu vào khía cạnh vấn đề -Cụ thể: Mở rộng cách giải thích, chứng minh +Tại chung hoà riêng thể nào? *Con người cá thể sinh chịu tác động cộng đồng Vì tách rời chung -Tiêu đề thơ thể hoà hợp chung riêng "Hà Nội vắng em" *Trong xã hội chúng ta, riêng không đối lập với chung -Hình ảnh phố, đường, vườn hoa, hàng cây, ánh trăng choán hết thơ Tâm trạng nhân vật trữ tình phần nhỏ thiếu *Cái riêng làm bật lên chung -Trong mở rộng sử dụng thao tác so sánh phản bác -Sau mở rộng nêu ý nghĩa vấn đề NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC I Tìm hiểu khái niệm Ví dụ: Đề Sgk - Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cho rằng:"Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú đa dạng; cần xác định chủ lưu dòng quán thông kim cổ văn học yêu nước" Em trình bày suy nghĩ ý kiến *Tìm hiểu đề: -Đề nêu lên vấn đề cần bình luận? Cần tham khảo chương trình Ngữ văn THPT? Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) - Yêu cầu đề: Bình luận ý kiến Đặng Thai Mai cho từ xưa đến phong phú đa dạng văn học Việt Nam dòng văn học yêu nước chủ lưu Sử dụng thao tác:Chứng minh bình luận *Lập dàn ý: Tìm hiểu khái niệm: - Nghị luận ý kiến bàn văn học hình thức nghị luận văn học mà nội dung bình luận, phân tích ý kiến văn học -Yêu cầu: giải thích đắn đánh giá định ý kiến II Cách viết văn nghị luận ý kiến bàn văn học: 1.Tìm hiểu đềxác định yêu cầu viết Lập dàn ý: - Để làm tập nàycần sử dụng thao tác gì? -Nghị luận ý kiến bàn văn học gì? -Cách làm văn nghị luận ý kiến bàn văn học? => Việc nghị luận ý kiến bàn văn học thường tập trung vào giải thích nêu ý nghĩa tác dụng ý kiến đời sống văn học III Luyện tập: Bình luận ý kiến sau Thạch Lam: " Văn chương thứ khí giới cao đắc lực mà có để vừa tố cáo thay đổi giới giả dối tàn ác vừa làm cho lòng người thêm phong phú " _ VIẾT BÀI SỐ II Đề Chọn đề (Sgk): Câu (3 điểm): Theo anh (chị) thơ Tây Tiến (Quang Dũng) câu thơ biểu rõ nét vẻ đẹp bi tráng tâm hồn phóng khoáng thơ mộng người lính? Phân tích ngắn gọn để giải thích ý kiến Câu (7 điểm): Cảm nhận anh chị hình tượng thiên nhiên người Việt Bắc đoạn thơ sau: "Ta có nhớ ta, Ta ta nhớ hoa người Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Th.S Trần Hữu Nam Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) Đèn cao ánh nắng dao gài thắt lưng Ngày xuân mơ nở khắp rừng Nhớ người đan nón chuốt sợi giang Ve kêu rừng phách đổ vàng Nhớ cô em gái hái măng Rừng thu trăng soi hoà bình, Nhớ tiếng hát ân tình thuỷ chung " (Trích Việt Bắc-Tố Hữu) LUYỆN TẬP VẬN DỤNG TỔNG HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN I Ôn kiến thức cũ: - Anh chị nhắc lại thao tác lập mà anh chị học lớp? - Thao tác lập luận phân tích: chia đối tượng thành nhiều yếu tố phận nhỏ để nhận biết đối tượng cách cặn kẽ thấu đáo - Thao tác lập luận so sánh: Làm rõ thông tin vật cách đối chiếu vật với vật khác - Thao tác lập luận chứng minh: Là làm cho người ta tin tưởng ý kiếnnhận xét có đầy đủ từ thật chân lý hiển nhiên II Luyện tập Bài tập 2.(SGK) -Các thao tác lập luận "Tuyên ngôn độc lập": Thao tác lập luận phân tích chứng minh bình luận, miêu tả, biểu cảm -THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Bài tập 1(Sgk) Đọc tập 1- tìm lỗi sai sửa lại cho a Nguyên nhân dẫn đến lập luận sai Ví dụ đưa không phù hợp với nội dung câu đưa trước đó, không toát lên ý "tác động mạnh mẽ đến tâm hồn người" b Sửa lại là: Gía trị quan trọng văn học dân gian giá trị nhận thức Văn học dân gian chứa đựng khối lượng kiến thức khổng lồ, phong phú tự nhiên đời Th.S Trần Hữu Nam 10 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) cảm nhận đẹp toàn bích, hài hoà, lãng mạn đời, thấy tâm hồn lọc Phát thứ hai đầy nghịch lí người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phát thứ hai người nghệ sĩ nhiếp ảnh mang đầy nghịch lí Anh chứng kiến có thí độ trước diễn gia đình thuyền chài? -Người nghệ sĩ tận mắt chứng kiến: từ thuyền ngư phủ đẹp mơ bước người đàn bà xấu xí, mệt mỏi cam chịu; lão đàn ông thô kệch, dằn, độc ác, coi việc đánh vợ phương cách để gải toả uất ức, khổ đau…Đây hình ảnh đằng sau đẹp "toàn bích, toàn thiện" mà anh vừa bắt gặp biển Nó bất ngờ, trớ trêu trò đàu quái ác sống -Chứng kiến cảnh người đàn ông đánh vợ cách vô lí thô bạo, Phùng "kinh ngạc đến mức, phút đầu…vứt máy ảnh xuống đất, chạy nhào tới" Hành động nói lên nhiều diều Câu chuyện người đàn bà án huyện Câu chuyện người đàn bà án huyện nói lên điều gì? -Là câu chuyện thật đời, giúp người Phùng, Đẩu hiểu rõ nguyên cỉa điều tưởn chừng vô lí Nhìn bề người đàn bà nhẫn nhục, cam chịu, bị đánh đập…mà gắn bó với lão chồng vũ phu Nhưng tất xuất phát từ tình thương vô bời đứa Trong đau khở triền miên, người đàn bà vấn lắt lọc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi… -Qua câu chuyện người đàn bà làng chài, tác giả giúp người đọc hiểu rõ: dễ dãi, đơn giản việc nhìn nhận việc, tượng đời sống Về nhân vật truyện Nêu cảm nghĩ nhân vật: đàn bà vùng biển, lão đàn ông độc ác, chị em thằng Phác, người nghệ sĩ nhiếp ảnh -Về người đàn bà vùng biển: Tác giả gọi cách phiếm định "người đàn bà" Điều tác giả gây ấn tượng số phận chị Ngoài 40, thô kệch, mặt rỗ, xuất với "khuôn mặt mệt mỏi", người đàn bà gợi ấn tượng đời nhọc nhằn, lam lũ, nhiều cay đắng Bà thầm lặng chịu đau đớn bị chồng đánh không kêu tiếng, không chống trả, không trốn chạy"tình thương nỗi đau, thâm trầm việc hiểu thấu lẽ đời mụ chẳng để lộ bên ngoài"…Một cam chịu đáng chia sẻ, cảm thông Thấp thoáng người đàn bà bóng dáng bao người phị nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha -Về người đàn ông độc ác: sống đói ngèo biến "anh trai" cục tính nhiền lành xưa thành người chồng vũ phu Lão đàn ông "mái tóc đổ quạ", "chân chữ bát", hai mắt đầy vẻ độc vừa nạn nhân sống khốn khổ, vừa thủ Th.S Trần Hữu Nam 82 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) phạm gây nên đau khổ cho người thân Phải để nâng cao phần thiện, phần người kẻ thô bạo -Chị em thắng Phác: bị đẩy vào tình khó xử hoàn cảnh Chị thằng Phác, cô bé yếu ớt mà can đảm, phải vật lộn để tước dao tay thằng em trai, ngăn em làm việc trái luân thường đạo lí Cô bé điểm tựa vững người mẹ đáng thương, cô hành động cản việc làm dại dột đứa em, lại biết chăm sóc, lo toan mẹ phải đến án huyện Thằng Phác thương mẹ theo kiểu cậu bé nhỏ, theo cách đứa bé trai vùng biển, Nó "lặng đưa ngón tay sờ lên khuôn mặt người mẹ, muôn lau giọt nước mắt chứa đày nốt rỗ chẵng chịt", "nó tuyên bố với bác xưởng đóng thuyền có mặt biển mẹ không bị đánh" Hình ảnh thằng Phác khiến người đọc cảm động tình thương mẹ dạt -Người nghệ sĩ nhiếp ảnh: Vốn người lính thường vào sinh tử, Phùng căm ghét áp bức, bất công, sẵn sàng làm tất điều thiện, lẽ công Anh xúc động ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi thuyên biển lúc bình minh Một người nhạy cảm anh tránh khỏi nỗi tức gận phát cảnh đẹp huyền ảo biển Hơn hết Phùng hiểu rõ: trước nghệ sĩ rung động trước đẹp người biết yêu ghét vui buồn trước lẽ đời thường tình, biết hành động để có sống xứng đáng với người Cách xây dựng cốt truyện độc đáo Cách xây dựng cốt truyện Nguyễn Minh Châu tác phẩm bày có độc đáo? a Tóm tắt lại tình b Bình luận ý nghĩa tình Trong tác phẩm, kiện Phùng chứng kiến lão đàn ông đánh vợ cách tàn bạo Trước đó, anh nhìn đời mắt người nghệ sĩ rung động, say mê trước vẻ đẹp huyền ảo-thơ mộng thuyền biển Trong giây phút tâm hồn thăng hoa cảm xúc lãng mạn, Phùng phát thực nghiệt ngã đôi vợ chồng bước từ thuyên "thơ mộng" Tình lặp lại lần nữa: bên cạnh người đàn bà nhẫn nhục, chịu đựng "đòn chồng", Phùng chứng kiến phản ứng chị em thằng Phác trước bạo người cha mẹ Từ đó, người nghệ sĩ có thay đổi cách nhìn đời Anh thấy rõ ngang trái gia đình thuyền chài, hiểu sâu thêm tình chất người đàn bà, chị em thằng Phác, hiểu thêm người đồng đội (Đẩu) hiểu thêm Th.S Trần Hữu Nam 83 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) Ý nghĩa: Nguyễn Minh Châu xây dựng tình mà bộc lộ mối quan hệ, bộc lộ khả năg ứng xử, thử thách phẩm chất, tính cách, tạo bước ngoặt tư tưởng tình cảm đời nhân vật Tình truyện mang ý nghĩa khám phá, phát đời sống Ngôn ngữ nghệ thuật tác phẩm -Ngôn ngữ người kể chuyện: thể qua nhân vật Phùng, hoá thân tác giả Chọn người kể chuyện tạo điểm nhìn trần thuật sắc sảo, tăng cường khả khám phá đời sống, lời kể trở nên khách quan, chân thật, giàu sức thuyết phục -Ngôn ngữ nhân vật: phù hợp với đặc điểm tính cách người III Tổng kết: Vẻ đẹp ngòi bút Nguyễn Minh Châu vẻ đẹp toát từ tình yêu tha thiết đối vơí người Tình yêu bao hàm khát vọng tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh vẻ đẹp người tiềm ẩn, khắc khoải, lo âu trước xấu, ác Đó cúng vẻ đẹp cốt cách nghệ sĩ mẫn cảm, đôn hậu, điềm đạm chiên nghiệm lẽ đời để rút triết lí nhân sinh sâu sắc "Chiếc thuyền xa" số nhiều tác phẩm Nguyễn Minh Châu đặt vấn đề có ý nghĩa với người thời MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN (Trích) Ma Văn Kháng) I Tìm hiểu kái quát tác phẩmtác giả Tác giả Ma Văn Kháng, tên khai sinh Đinh Trọng Đoàn, sinh năm 1936, quê gốc phường Kim Liên, quận Đống Đa Hà Nội, người có nhiều đóng góp tích cực cho vận động phát triển nhiều mặt văn học nghệ thuật Ông tặng Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1998 giải thưởng Nhà nước văn học nghệ thuật năm 2001 Tác phẩm Sgk Mùa rụng vườn -Truyện đươc tặng giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1986 Thông qua câu chuyện xảy tring gia đình ông Bằng, gia đình nề nếp, giữ gia pháp trở nên chao đảo địa chấn từ bên ngoài, nhà văn bày tỏ niềm lo lắng sâu sắc cho giá trị truyền thống trước đổi thay thời II Đọc-hiểu văn đoạn trích Th.S Trần Hữu Nam 84 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) Nhân vật chị Hoài Anh (chị) có ấn tượng nhân vật chị Hoài? Vì người gia đình yêu quý chị? -Chị Hoài mang vẻ đẹp đằm thắm người phụ nữ nông thôn: "người thon gọn áo lông chần hạt lựu Chiếc khăn len nâu thắt ôm khuôn mặt rộng có cặp mắt hai mí đằm thắm miệng cười tươi" -Nét đằm thắm, mặn mà toát lên từ tâm hồn chị, từ tình cảm đôn hậu, từ cách ứng xửq, uan hệ với người Từng dâu trưởng gia đình ông Bằng, chị có gia đình riêng với quan hệ riêng, lo toan riêng, thứ vấn nhớ, quý, yêu chị Bởi "người phụ nữ tưởng cắt hết mối dây liên hệ với gia đình này, giao cảm, chia sẻ buồn vui tham dự sống gia đình này" (biết chuyện cô Phượng chuyển công tác, nhận thư bố chồng cũ, sợ ông buồn nên phải lên ngay; chu đáoxởi lởi chuẩn bị quà, hỏi thăm tất người lớn, bé; thành tâm chị trước bàn thờ tổ tiên chiều 30 tết…) Trong tiềm thức người "vẫn sống động chị Hoài đẹp ngườiđẹp nết" -Nhân vật chị Hoài mấu người phụ nữ giữ nét đẹp truyền thống quý giá trước "cơn địa chấn" xã hội Cảnh sum họp trước cúng tất niên Phân tích diễn biến tâm lí hai nhân vật ông Bằng chị Hoài cảnh gặp gỡ trước cúng tất niên? -Ông Bằng: "nghe thấy xôn xao tin Hoài lên", "ông sững nhìn thấy Hoài, mặt thoáng chút ngơ ngẩn Rồi mắt ông chớp liên hồi, môi ông bật không thành tiếng, có cảm giác ông khóc oà", "giọng ông khê đặc, khàn rè: Hoài ư, con?" Nỗi vui mừng, xúc động không giấu giếm ông gặp lại người dâu trưởng mà ông mực quý mến -Chị Hoài: "gần không chủ động lao phía ông Bằng, quên đôi dép, đôi chân to bản…kịp hãm lại cách ông già hai hàng gạch hoa" Tiếng gọi chị nghẹ ngào tiếng nấc "ông!" -Cảnh gặp gỡ vui mừng nhuốm nỗi tiếc thương đau buồn, ê nhức tim gan -Khung cảnh tết: khói hương, mân cỗ thịnh soạn "vào buổi đât nước nhiều khó khăn sau ba mươi năm chiến tranh…" người gia đình tề tựu quây quần… Tất chuẩn bị chu đáo cho khoảnh khắc tri ân trước tổ tiên chiều 30 tết -Ông Bằng "soát lại hàng khuy áo, chỉnh lại cà vạt, ho khan tiếng, dịch chân lại trước bàn thờ", "Thoáng ông Bằng quên hết xung quanh thể Dân lên ông cảm giác thiêng liêng rát đỗi quen thân tâm trí ông mờ nhoà… Thưa thầy mẹ cách trở ngàn trùng mà vần sống cháu Con nghe lời giáo huấn…" Th.S Trần Hữu Nam 85 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Những hình ảnh sống động gieo vào lòng người đọc niềm xúc động rưng rưng, để "nhập vào dòng xúc động tri ân tiên tổ người khuất" -Bày tỏ lòng tri ân trước tổ tiêntrước người lễ cúng tất niên chiêu 30 tết, điều trở thành nét văn hoá truyền thống đáng trân trọng tự hào dân tộc ta Tổ tiên không tách rời với cháu Tất liên kết mạch bền chặt thuỷ chung" Dù sống đại muôn đổi thay thay đổi cách nghĩ, cách sống, quan niệm mới, nét đẹp truyền thống văn hoá cần gìn giữ trân trọng III Tổng kết.Tổng kết giá trị đoạn trích dựa hai mặt: +Giá trị nội dung tư tưởng +Giá trị nghệ thuật THUỐC (Lỗ Tấn) I Tìm hiểu khái quát tác giả, tác phẩm Tác giả -Lỗ Tấn (1981-1936) tên thật Chu Thu Nhân, quê phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc -Ông nhà văn Cách mạng lỗi lạc Trung Quốc kí XX "Trước Lỗ Tấn chưa có Lỗ Tấn, sau Lỗ Tấn có Lỗ Tấn" (Quách Mạt Nhược) -Tuổi trẻ Lỗ Tấn nhiều lần đổi nghệ để tìm đường cống hiến cho dân tộc: từ làm nghệ khai mỏ đến hàng hải nghề y, cuối làm văn nghệ để thức tỉnh quốc dân đồng bào Cong đường gian nan để chọn ngành nghề Lỗ Tấn vừa mang đậm dấu ấn lịch sử Trung Hoa thời cận đại, vừa nói lên tâm huyết người ưu tú dân tộc -Quan điểm sáng tác Lỗ Tấn thể quán toàn bộn sáng tác ông: phê phán bệnh tinh thần khiến cho quốc dân mê muội, tự thoả mãn "ngủ say nhà hộp sắt cửa sổ" -Tác phẩm chính: AQ truyện (kiệt tác văn học đại Trung Quốc giới), tập Gào thét, Bàng hoàng, truyện cũ viết theo lối mới, chục tập tạp văn có giá trị phê phán, tính chiến đấu cao Hoàn cảnh sáng tác truyện Thuốc Th.S Trần Hữu Nam 86 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Thuốc viết năm 1919, vào lúc vận động Ngũ tướng bùng nổ Đây thời kì đất nước Trung Hoa bị đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật xâu xé Xã hội Trung Hoa biến thành nửa phong kiến, nửa thuộc địa, nhân dân lại an phận chịu nhục "Người Trung Quốc ngủ mê nhà hộp cửa sổ" (Lỗ Tấn) Đó bệnh đớn hèn, tự thoả mãn, cản trở nghiêm trọng đường giải phóng dân tộc Thuốc đời bối cảnh với thông điệp cần suy nghĩ nghiêm khắc phương thuốc để cứu dân tộc II Đọc-hiểu văn Bố cục -Phần 1: Thuyên mắc bệnh lao Mẹ Thuyên đưa tiền cho chồng chỗ hành hình người cộng sản mua bánh bao tẩm máu chữa bệnh cho (Thuốc) -Phần 2: Thuyên ăn bánh bao đẫm máu ho Thuyên nghe tim đập không cầm nổi, đưa tay vuôt ngực, lại ho (uống thuốc) -Phần 3: Cuộc bàn luận quán trà thuốc chữa bệnh lao, tên "giặc" Hạ Du (bàn thuốc) -Phần 4: Nghĩa địa vào dịp tiết Thanh minh Hai người mẹ trước hai nấm mồ: người chết bệnh, chết nghĩa hai khu vực, ngăn cách đường mòn (hậu thuốc) Ý nhĩa nhan đề truyện hình tượng bánh bao tẩm máu Anh (chị) có suy nghĩ ý nghĩa nhan đè truyện hình tượng bánh bao tẩm máu người? -Thuốc, nguyen văn Dược (trong từ nghép Dược phẩm), phản ánh trình suy tư nặng nề Lỗ Tấn (động mục đích đổi nghề Lỗ Tấn) Nhận thức rõ thực trạng nhận thức người dân Trung Quóc thời "ngu muội hèn nhát", nhà văn ý định không đặt vấm đề bốc thuốc cho xã hội mà muốn "lôi hết bệnh tật quốc dân, làm cho người ý tìm cách chạy chữa" Tên truyện dịch Thuốc (Trương Chính), Vị thuốc (Nguyễn Tuân) dịch Đơn thuốc (Phan Khải) Nhan đề truyện có nhiều ý nghĩa -Tầng nghĩa phương thuốc truyền thống chữa bệnh lao Một phương thuốc u mê ngu muội giống hệt phương thuốc mà ông thầy lang bốc cho bố Lỗ Tấn bi bệnh phù thũng với hai vị "không thể thiếu" rễ nứa kinh sương ba năm đôi dế đử đực, dẫn đến chết oan uổng ông cụ -"Bánh bao tẩm màu người", nghe chuyện thời trung cổ xảy nước Trung Hoa trì trệ Tầng nghĩa thứ nhất-nghĩa đen tên truyện là: thuốc chữa bệnh lao.Thứ mà ông bà Hoa Thuyên xem "tiên dược" để cứu mạng thằng "mười đời độc đinh" không cứu mà ngược lại giết chết nó-đó thứ thuốc mê tín Th.S Trần Hữu Nam 87 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Trong truỵện, bố mẹ thằng Thuyên áp đặt cho phương thuốc quái gở Và đám người quán trà cho thứ thuốc tiên Như vậy, tên truyện hàm nghĩa sâu xa hơn, mang tính khai sáng: đay thứ thuíoc độc, người cần phải giác ngộ gọi thuốc chữa bệnh lao sùng thứ thuốc độc -Người Trung Quốc cần phảu tỉnh giấc, không ngủ mê cia nhà hộp sắt cửa sổ -Chiêc bánh bao-liều thuốc dộc hại pha chế máu người Cách mạng-một người xả thân nghĩa, đổ máu cho nghiệp giải phóng nông dân…Những người dân (bố mẹ thằng Thuyên, ông Ba, Cả Khang…) lại dửng dưng, mua máu người Cách mạng để chữa bệnh…Với tượng bánh bao tẩm máu Hạ Du, Lỗ Tấn đặt vấn đề hệ trọng ý nghĩa hy sinh Tên truyện mang tầng nghĩa thứ ba: phải tìm phương thuốc làm cho quần chúng giác ngộ Cách mạng làm cho Cách mạng gắn bó với quần chúng ý nghĩa bàn luận quán trà Hạ Du -Chủ đề bàn luận ngời quán trà lão Hoa trước hết công hiệu "thứ thuốc đặc biệt"-chiếc bắnh bao tẩm máu người -Từ việc bàn công hiệu bánh bao tẩm máu Hạ Du chuyến sang bàn thân nhân vật Hạ Du diễn biến tự nhiên, hợp lí -Người tham gia bàn luận tán thưởng đong song phát ngôn chủ yếu tên đao phủ Cả Khang, có người có tên kèm thoe đặc điểm (cậu Năm gù) hai người có đặc điểm ("người tóc hoa râm", "anh chàng hai mươi tuổi") Những lời bàn luận cho ta thấy: +Bộ mặt tàn bạo thô lỗ Cả Khang +Bộ mặt lạc hậu dân chúng Trung Quốc đương thời +Lòng yêu nước người chiến sĩ cách mạng Hạ Du Không gian, thời gian nghệ thuật ý ngiã chi tiết vòng hoa mộ Hạ Du Không gian nghệ thuật truyện tù hãm, ẩm mốc, bế tắc thời gian có biến triển Từ mùa thu "trảm quyết" đến mùa xuân "thanh minh" thể mạch suy tư lạc quan tác giả Tìm hiểu ý nghĩa chi tiết vòng hoa mộ Hạ Du? -Câu chuyện xảy hai buổi sớm vào hai mùa thu, mùa xuân có ý nghĩa không tượng trưng Buổi sáng có ba cảnh: cảnh sáng tinh mơ mua bánh bao tẩm màu người, cảnh pháp trường cảnh cho ăn bánh, cảnh quán trà…Ba cảnh gần liên tục, diễn mùa thu lạnh lẽo Bối cảnh quan trà nới đương phố nơ tụ tập nhiều loại người, hình dung dư luận ý thức xã hội Buổi sáng cuối Th.S Trần Hữu Nam 88 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) vào dịp tiết Thanh minh-mùa xuân tảo mộ Mùa thu rụng, mùa xuân đâm chồi nảy lộc gieo mầm -Vòng hoa mộ Hạ Du: xem vòng hoa cực đối lập "chiếc bánh bao tẩm máu" Phủ định vị thuốc bánh bao tẩm máu , tác giả mơ ước tìm kiếm vị thuốc mới-chữa bệnh tật tinh thần cho toàn xã hội với điều kiện tiên người phải giác ngộ Cách mạng, phải hiểu rõ "ý nghĩa hy sinh" người Cách mạng Nhờ chi tiết vòng hoa mộ Hạ Du, chủ đè tư tưởng tác phẩm thể trọn vẹn, nhừo mà không khí truyện vốn u guồn tăm tối song điều mà tác giả đưa dến cho người đọc tư tưởng bi quan III Tổng kết: Với cốt truyện đơn giản, cách viết cô đọng, giàu hình ảnh mang tính biểu tượng, Thuốc Lỗ Tấn thể nội dung sâu sắc: dân tộc chưa ý thức bệnh tật chưa có ánh sáng tư tưởng cách mạng, dân tộc chìm đắm mê muội -SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích) (Sô-lô-khốp) I Tìm hiểu khái quát tác giả tác phẩm Tác giả -A Sô-lô-khốp (1905-1984) nhà văn Xô viết lỗi lạc, vinh dự nhận giải thưởng Nô-ben Văn học năm 1965 (ông nhận giải thưởng Lê-nin, Giải thưởng văn học quốc gia -Cuộc đời nghiệp cảu Sô-lô-khốp gắn bó mật thiết với đời cuủa chế độchế độ xã hội chủ nghĩa vùng đât sông Đông trù phú, đậm đà sắc văn hoá người dân Cô-dắc -Là nhà văn xuất thân từ nông dân lao động, Sô-lô-khốp am hiểu đồng cảm sâu sắc vời người mảnh đát quê hương Đặc điểm bật tròn chủ nghĩa nhân đạo cua Sô-lô-khốp việc quan tâm, trăn trở số phận đất nước, dân tộc, nhân dân số phận cá nhân người -Phong cách nghệ thuật Sô-lô-khốp: nét bật viết thật Ông không né tránh thật dù khắc nghiệt phản ánh trnh thời đại rộng lớn, cảnh đời, chân dung số phận đau thương Trong sáng tác ông, chất bi chất hùng, chất sử thi chất tâm lí kết hợp nhuần nhuyễn Th.S Trần Hữu Nam 89 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Những tác phẩm tiêu biểu: Sông Đông êm đềm: 1927 Đất hoang I: 1932 Đất vỡ hoang II: 1959 Số phận người: 1956 Tác phẩm -Truyện ngắn Số phận người Sô-lô-khốp cột mốc quan trọng mở chân trời cho văn học Xô viết Truyện có dung lượng tư tưởng lớn khién cho có người liệt voà loại tiểu thuyết anh hùng ca II Đọc hiểu văn Phân tích nhân vật An-đrây Xô-cô-lốp Nhân vât An-đrây Xô-cô-lốp khắc hoạ qua chi tiết nào? Trong quan hệ với ai? -Hoàn cảnh riêng: vợ chết- chết chiến tranh -Bản thân: bị địch bắt, tra tấn, tù đày →Trái tim chai sạn đau khổ *Khi anh gặp Vania: Thấy qúy nhớ Vania →Quyết định nhận Vania làm con→quyết định hồn nhiên, xuất phát từ đáy lòng -Chăm sóc Vania chu đáo đẻ -Âm thầm chịu đựng đau khố sợ Vania đau khổ ⇒Vượt lên tình bi đát cỉa mình, cô đơn, kiếm kế sinh nhai tìn thấy niềm vui trái tim hồi phục -Xô-lô-cốp giàu tình yêu thương, giàu đức hy sinh, vị tha cao thượng Tuy nhiên trái tìm Xô-lô-cốp không nguôi dâu thương, nước mắt đầm đìa→nỗi đau khôn có bù đắp Tình cảnh Vania dành cho Xo-lô-cốp -Gắn bó, quyến luyến: +Ôm chặt cô +Áp chặt má +Khóc ⇒Hai đời bất hạnh nương tựa vào tìm nguồn vui sướng Th.S Trần Hữu Nam 90 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Trước kiện ấy, người bạn Xô-lô-cốp khóc thương Vania khâm phục lòng tốt Xô-lô-cốp -Cả ba nhân vật nhắnc đến đoạn trích ngắn ngủi khóc⇒giọt nước mắt tình người IV Tổng kết -Với bút pháp thực, tác giả thể hiịen chất kiên cường dân tộc Nga, bộc lộ qua nhân vật Xô-lô-cốp Với kĩnh coa đẹp, với lònh nhân hậu thắm thiết, Xô-lô-cốp không rơi vào bế tắc tuyệt vọng mà trở thành chỗ dựa vững cho số phận bất hạnh khác -ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ (Trích) Hê-minh-uê I Vài nét chung Ơ-nit Hê-minh-uê (1899-1961): -Nhà văn Mĩ để lại dấu ấn sâu sắc văn xuôi đại phương Tây góp phần đổi lối viết truyện, tiểu thuyết nhiều hệ nhà văn giới -Những tiểu thuyết tiếng Hê-minh-uê: Mặt trời mọc (1926), Giã từ vũ khí (1929), Chuông nguyện hồn (1940) -Truyện ngằn cỉa Hê-minh-uê đánh giá tác phẩm mang phong vị độc đáo hiểm thấy Mục đích nhà văn "viêt văn xuôi đơn giản trung thực người" Ông già biển (The old nam and the sea -Được xuất tạp chi Đời sống -Tác phẩm gây tiếng vang lớn hai năm sau Hê-minh-uê trao giải Nô-ben -Tóm tắt tác phẩm Sgk -Tác phẩm tiểu biểu cho lối viết "tảng băng trôi": dung lượng câu chữ "khoảng trống" tác giả tạo nhiều, chúng có vai trò lớn việc tăng lớp nghĩa cho văn (tác giả nói tác phẩn lẽ dài 1000 trang ông rút xuống nhiêu thôi) Đoạn trích -Đoạn trích nằm cuối truyện Th.S Trần Hữu Nam 91 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -Đoạn trích kể việc chinh phục cá kiếm ông lão Xan-ti-a-gô Qua đó, người đọc cảm nhận nhiều tầng nghĩa, đặc biệt vẻ đẹp người việc theo đuổi ước mơ giản dị to lớn đời ý nghĩa biểu tượng hình tượng cá kiếm II Đọc hiểu văn đoạn trích Hình ảnh ông lão cá kiếm : Xan-ti-a-gô người nào? Nhận xét khái quát hai hình tượng bật đoạn trích: ông lão cá kiếm -Xan-ti-a-gô ông già đánh cá vùng nhiệt lưu Đã ba hai đem ông khơi đánh cá Khung cảnh trời biển mênh mông mọt ông lão Khi ông trò chuyện với mây nước, đuổi theo cá lớn, đương ềâu với đàn cá mập xông vào xâu xé cá Cuối kiệt sức, vào đến bờ cá kiếm trơ lại xương Câu chuyện mở nhiều tầng ý nghĩa Một tìm kiếm cá lớn nhất, đẹp đời, hành trình nhọc nhằn dũng cảm ngườ lao động mot xã hội vô hình, thể thành ccong thất bại người nghệ sĩ đơn độc thêo đuổi ước mơ sáng tạo trình bày trước mắt người đời… -Đoạn trích có hai hình tượng: ông lão cá kiếm Hai hình tượng mang vẻ đẹp song song tương đồng tình căng thẳng đổi lập: +Con cá kiếm mắc câu bắt đàu vòng lượn "vòng tròn lớn", "con cá quay tròn" Nhưng cá chậm rãi lượn vòng Những vòng lượn nhắc lại nhieưù lần gợi vẻ đẹp hùng dũng, ngoan cường cá chiến đấu +Ông lão hoàn cảnh hoàn toàn đơn dộc, "mệt thấu xương", "hoa mắt", kiên nhẫn vừa thông cảm với cá phải khuất phục +Cuộc chiến đấu tới chặng cuối, căng thẳng đẹp đẽ Hai đổi thủ dốc sức công dộc sức chống trả Cảm thấy chóng mặt choáng váng ông lão ngoan cường "ta tự chơi xỏ chết trước cá được" lão nói Ông lão cảm thấy "một cú quật đột ngột cú nảy mạnh sợi dây mà lão níu hai tay" Lão hiểu cá ngoan cường chống trả Lão biết ca nhảy lên, lão mong cho điều đừng xay "đừng nhảy, cá" lão nói, lão hiểu "những cú nhảy để hít thở không khí" Ông lão nương vào gió chờ "lượt tới lượn ra, ta nghỉ" "Đến vòng thứ ba, lão lần thấy cá" Lão tin vào độ dài "không" lão nói, "nó lớn được" Những vòng lượn cá hẹp dần Nó yếu không khuất phục, lão nghĩ: "Tao chưa bao giời thấy hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng Th.S Trần Hữu Nam 92 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) mày" Ông lão mệt, sụp xuống lúc Nhưng ông lão nhủ "mình cố thêm lần nữa" Dồn hết đau đớn lại sức lục lòng kiêu hãnh, lão mang để đương đầu với hấp hối cá Ông lão nhấc cao giáo phóng xuống sườn cá "cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tì người lê ấn sâu dồn hết trọng lực lên cán dao" Đây đòng đánh định cuối để tiêu diệt cá Lão tiếc phải giết nó, phải giết +Khi cá, mang chết mình, sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp sức lực Cái chết cá bộc lộ vẻ đẹp kiêu dũng thấy, ông lão cá kì phùng địch thủ Họ xứng đáng đổi thủ +Nhà văn miểu tả vẻ đẹp cá để đè cao vẻ đẹp người Đối tượng chinh phục cao cả, đẹp đẽ vẻ đẹp người chinh phục tôn lên Cuộc chiến đấu gian nan với thử thách đau đớn tôn vinh vẻ đẹp người lao động: giản dị ngoan cường thục ước mơ Nội dung tư tưởng đoạn trích -Hình tượng cá kiếm phát biểu trực tiếp qua ngôn từ ngườ kể chuyện, đặc biệt lời trò chuyện ông lão với cá, ta thấy ông lão coi người Chính thái độ đặc biệt, khác thường khiến cá thành "nhân vật" thứ hai bên cạnh ông lão, ngang hàng với ông Con cá kiếm mang ý nghĩa biểu tượng Nó đại diện cho hình ảnh thiên nhiên, tiểu biểu cho vẻ đẹp, tính chất kiêu hùng vĩ đại tự nhiên Trong mối quan hệ phức tạp thiên nhiên với người lúc thiên nhiên kẻ thù Con người thiên nhiên vừa bạn vừa đối thủ Con cá kiếm biểu tượng ước mơ vừa bình thường giản dị đồng thời khác thường, cao mà gnười theo đuổi lần đời Nghệ thuật đoạn trích Đặc diểm ngôn ngữ kẻ chuyện tác phẩm Ông già biển Hê-minh-uê có ngôn ngữ người kể chuyện ngôn ngữ trực tiếp ông già thể bằng: "lão nghĩ…", "lão nói…" -Ngôn ngữ người kể chuyện tường thuật khách quan việc -Lời phát biểu trực tiếp ông lão: ngôn từ trực tiếp nhân vật Có lúc độc thoại nội tâm Nhưng đoạn văn trích đối thoại Lời đối thoại hướng tới cá kiếm: "Đừng nhảy, cá", láo nói "Đừng nhảy" "Cá ơi", ông lão nói "cá này, mày chết Mày muốn tao chết à?" Th.S Trần Hữu Nam 93 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) "Mày đừng giết tao, cá à", ông lão nghĩ "mày có quyền làm thế" "Tao chưa thừng thấy hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng mày người anh em ạ" -Ý nghĩa lời phát biểu trực tiếp: +Đưa người đọc trực tiếp chứng kiến việc +Hình thức đối thoại chứng tỏ Xan-ti-a-gô coi cá kiếm người +Nội dung đối thoại cho thấy ông lão chiêm ngưỡng nó, thông cảm với cảm thấy nuối tiếc tiêu diệt +Mối quan hệ người thiên nhiên +Ý nghĩa biểu thượng cá kiếm +Vẻ đẹp người hành trình theo đuổi đạt ước mơ III Tổng kết Đoạn văn tiểu biểu cho phng cách viết độc đáo Hê-minh-uê: đặt người đơn đôc trưqớc thử thách Con người phải vượt qua thử thách, vượt qua giới hạn đề đạt ước mơ khát vọng Hai hình tượng ông lão cá kiếm mang ý nghĩa biểu tượng gợi nhiều tầng nghĩa tác phẩm Đoạn trích tiêu biểu cho nguyên li "tảng băng trôi" Hê-minh-uê HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT (Trích) (Lưu Quang Vũ) I Tiểu dẫn Tác giả -Lưu Quang Vũ (1948-1988), quê gốc Đà Nẵng, sinh Phú Thọ gia đình trí thức -Từ 1965-1970: Lưu Quang Vũ vào đội biết đến với tư cách nhà thơ tài đầy hứa hẹn -Từ 1970-1978: Ông xuất ngũ, làm nhiều nghề để mưu sinh -Từ 1978-1988: biên tập viện Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch trở thành tượng đặc biệt sân khấu kịch trường năm 80 với đặc sắc như: Sống tuổi 17, Hẹn ngày trở lại, Lời thề thứ chín, Khoảnh khắc vô tận, Bệnh sĩ, Tôi chúng ta, Hai ngàn ngày oan trái, Hồn trương Ba, da hàng thịt,… Th.S Trần Hữu Nam 94 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) -> Lưu Quang Vũ nghệ sĩ đa tài: làm thơ, vẽ tranh, viết truyện, viết tiểu luận,… thành công kịch Ông nhà soạn kịch tài nên Văn học Nghệ thuật Việt Nam đại - Ông tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật năm 2000 Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt -Từ cốt truyện dân gian, tác giả xây dựng kịch nói đại, đặt vấn đề mẻ có ý nghĩa tư tưởng, triết lí nhân văn sâu sắc -Truyện dân gian gây kịch tính sau Hồn Trương Ba nhập vào xác anh hàng thịt dẫn tới "vụ tranh chấp" chồng hai bà vợ phải đưa xử, bà Trương Ba thắng kiện đưa chồng Lưu Quang Vũ khai thác tình kịch bắt đầu chỗ kết thúc tích truyện dân gian Khi Hồn Trương Ba sống "hợp pháp" xác anh hàng thịt, trở nên rắc rối, éo le để cuối đau khổ, tuyệt vọng khiến Hồn Trương Ba không chịu phải cầu xin Đế Thích cho chết hẳn Đoạn trích -Là phần lớn cảnh VII Đây đoạn kết kịch II.Đọc - hiểu văn 1.Trước Đế Thích xuất Qua lớp kịch Hồn Trương Ba gia đình, anh (chị) nhận thấy nguyên nhân khiến cho người thân Trương Ba Trương Ba rơi vào bất ổn phải chịu đau khổ? Trương Ba có thái độ trước rắc rối đó? "-Không.Không!Tôi không muốn sống mãi! Tôi chán… → Những câu cảm thán ngắn, dồn dập với ước nguyện …→ Tâm trạng vô đau khổ, bối Hồn bối thoát khỏi thân xác mà hồn ghê tởm Hồn đau khổ hồn không Hồn Trương Ba lúc rơi vào đau khổ, tuyệt vọng * Cuộc đối thoại với người thân : - Với vợ : " ông đâu ông, đâu Trương Ba làm vườn …" - Cái Gái : " Tôi cháu ông …Ông nội chết " - Con dâu : " …nhưng thầy ơi, sợ …" => Nghịch cảnh trớ trêu Một Trương Ba trơ trọi nỗi đau khổ, tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm Sau Đế Thích xuất hiện: Hãy khác quan niệm Trương Ba Đé Thích ý nghĩa sống Theo anh (chị), Trương Ba trách Đé Thích, người Th.S Trần Hữu Nam 95 Chuyên đề ôn tập Ngữ văn 12(Thi THPT Quốc gia chung) đem lại cho sống có không? Vì sao? Màn đối thoại Trương Ba Đé Thích toát lên điều gì? - Không thể bên đàng, bên ngoaì nẻo Tôi muốn toàn vẹn →Lời thoại mang triết lí sâu sắc Con người thể thống nhất, hồn xác phải hài hoà →Quyết định dứt khoát xin tiên Đế Thích cho chết kết trình diễn biến hợp lí, cho thấy Trương Ba người nhân hậu, sáng suốt, giàu lòng tự trọng Đặc biệt, người ý thức ý nghĩa sống III Tổng kết: Xem Sgk =============================================================== Th.S Trần Hữu Nam 96 ... thuật ngữ khoa học +Thể câu văn, đoạn văncấu tạo văn +Từ ngữ sử dụng không mang sắc thái biểu cảm, sắc thái tu từ 1 .Văn khoa học -Văn khoa học gồm ba loại chính: văn chuyên sâu, văn khoa học giáo. .. NGÔN NGỮ KHOA HỌC I Văn khoa học ngôn ngữ khoa học Giáo viên đưa văn khoa học Yêu cầu học sinh nhận xét -Ngôn ngữ khoa học gì? - Phong cách ngôn ngữ khoa học có đặc trưng? -Cụ thể là: +Dùng từ ngữ. .. không đục" +"Sáng có nghĩa sáng tỏ, sáng chiếu, sáng chói, phát huy nhờ phản ánh tư tưởng tình cảm người Việt Nam ta, diển tả trung thành sáng tỏ điều muốn nói" (Phạm văn Đồng -Gĩư gìn sáng Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 12 , giáo án ngữ văn 12 , giáo án ngữ văn 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay