giáo án ngữ văn 8 tuần 5

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:29

Ngày soạn: 14/09/2015 Tiết thứ: 17 Tuần LIÊN KẾT CÁC ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN I Mục tiêu : Giúp h/sinh: 1.Kiến thức : - Hiểu cách sử dụng phương tiện để liên kết đoạn văn, khiến chúng liền ý, liền mạch văn Kĩ : - Biết liên kết đoạn văn phương tiện liên kết (từ liên kết, câu nối) tạo lập văn Sự liên kết đoạn, phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết câu nối) 3.Thái đô: -Tác dụng việc liên kết đoạn văn qua trình tạo lập văn Nhận biết, sử dụng câu, từ có chức năng, tác dụng liên kết đoạn văn II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học bài, chuẩn bị III Các bước lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Nêu đặc điểm công dụng từ tượng từ tượng hình? - Đọc thơ có sử dụng từ tượng từ tượng hình? Phân tích tác dụng nó? Bài mới: (Dựa mục tiêu học để dẫn) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hướng h/s ý đoạn văn -> quan sát I Tác dụng việc liên kết SGK, trang 50 Đọc đoạn văn mục I.1 - đoạn văn văn bản: Gọi h/s đọc ngữ liệu trang 50 Khi chuyển từ đoạn văn H: Hai đoạn văn có mối liên sang đoạn văn khác cần sử dụng hệ không? Tại sao? -> không, vì: phương tiện liên kết để thể Gọi h/s đọc tiếp mục II.2 trang Đ1: tả cảnh sân trường quan hệ ý nghĩa chúng 50, 52 buổi tựu trường H: Cụm từ “trước hôm” Đ2: Nêu cảm giác II Cách liên kết đoạn văn bổ sung ý nghĩa cho đoạn văn lần ghé lại văn bản: thứ hai? trường Dùng từ ngữ để liên kết Giải thích: Từ “đó” tạo liên -> h/s đọc ngữ liệu đoạn văn: Hoạt động GV tưởng cho người đọc, liên tưởng tạo nên gắn kết chặt chẽ hai đoạn văn với nhau, làm cho hai đoạn văn liền ý, liền mạch -> Gọi cụm từ phương tiện liên kết đoạn văn H: Khi chuyển từ đoạn văn sang đoạn văn khác, ta cần làm gì? -> nội dung cần ghi nhớ H: Xác định từ loại từ “đó”? -> phương tiện liên kết đoạn văn Gọi h/s đọc mục II.1 trang 51 H: Hai đoạn văn liên kết từ ngữ nào? xác định từ loại nó? hai đoạn văn có quan hệ ý nghĩa gì? -> từ loại dùng để liên kết đoạn văn Hướng h/s quan sát mục II.1a trang 52 trả lời theo yêu cầu -> rút nội dung cần ghi nhớ Gọi h/s đọc mục II.2 trang 53 Gọi h/s đọc yêu cầu tập 1, trang 53, 54 Chia h/s nhóm, tổ chức thảo luận 5’, với nhiệm vụ cụ thể: N1: b/tập 1a, 1b, trang 53 N2: b/tập 1c, trang 54 N3: b/tập 2a, 2b, trang 54, 55 N4: b/tập 2c, 2d, trang 55 Gọi h/sinh trình bày kết nhóm, nhận xét nhóm Hoạt động HS -> nêu rõ thời gian, phát biểu cảm nghĩ -> nghe -> phát biểu suy nghĩ -> từ Đọc theo yêu cầu -> từ “nhưng” -> từ loại (q/hệ từ) -> biểu thị ý nghĩa đối lập cảm nghĩ hai thời điểm -> quan hệ từ -> từ: bắt đầu, sau là, Đọc trả lời theo câu hỏi -> nêu yêu cầu tập -> h/sinh thảo luận ra kết trình bày lên bảng phụ, cử đại diện lý giải cách xác định nhóm -> nhận xét làm nhóm Nội dung ghi bảng a Dùng quan hệ từ, đại từ, từ (đó, này, ấy, ) b Dùng từ ngữ biểu thị ý liệt kê: trước hết, đầu tiên, cuối cùng, sau đó, c Dùng từ ngữ thể ý so sánh, độc lập: nhưng, trái lại, ngược lại d Dùng từ ngữ thể ý tổng kết, khái quát Dùng câu nối để liên kết câu III Luyện tập: Bài tập 1: Tìm từ ngữ liên kết nêu tác dụng chúng: a “nói vậy”: khẳng định ý nghĩa đoạn văn làm rõ đoạn văn b “thế mà”, “vừa mới”: đối lập ý đoạn để thể “giao mùa” c “cũng cần”, “tuy nhiên”: khẳng định vị trí tác giả làng văn học Việt Nam Bài tập 2: Điền từ ngữ liên kết vào đoạn văn: a từ b nói tóm lại c nhiên d thật khó trả lời Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng bạn Gv uốn nắn, sửa chữa tập cho học sinh Củng cố: - Hướng dẫn học sinh làm tập 3, trang 55 Hướng dẩn hs tự học ,làm tập học nhà - Học - Hoàn thành tập - Chuẩn bị bài: “Từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội” IV.Rút kinh nghiệm : Tiết thứ: 18 TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ Xà HỘI I Mục tiêu : Giúp h/sinh: 1.Kiến thức Hiểu từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội - Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội phù hợp với tình giao tiếp -Khái niệm từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội -Tác dụng việc sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội văn Kĩ : - Nhận biết, hiểu nghĩa số từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội Thái độ: - Dùng từ ngữ địa phương biệt ngữ phù hợp với tình giao tiếp II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học bài, xem III Các bước lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Nêu tác dụng việc liên kết đoạn văn văn bản? - Cách để liên kết đoạn văn văn bản? Bài mới: (Dựa vào mục tiêu cần đạt để dẫn vào bài) Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hướng h/s quan sát bảng phụ nội -> quan sát I Từ ngữ địa phương: Hoạt động GV Hoạt động HS dung câu I - ngữ liệu trang 56 Yêu cầu h/s liệt kê từ in đậm -> bẹ, bắp H: Từ bẹ dùng “ngô” địa phương nào? H: Từ bắp nào? -> miền núi phía Bắc -> từ ngữ địa phương -> miền Trung, Nam H: Thế từ địa phương? -> nêu ý kiến Gv dán bảng phụ cho khoảng 10 từ địa phương, yêu cầu h/s tìm từ -> h/s tìm từ toàn dân toàn dân tương ứng: vặt, vũ, mần, tương ứng: nhổ, vỗ, làm, cá tràu, o, bọ, hòm, mô, ghe, cá quả, cô gái, cha, rương, chén, đâu, thuyền, bát, Hướng h/s ý mục II trang 57 H: Liệt kê từ in đậm, từ có -> quan sát ý nghĩa với nhau? mẹ mẹ đối tượng H: Trước CMT8, từ mợ dùng mợ người phụ nữ xưng hô tầng lớp nào? sinh H: Từ “ngỗng” “trúng tủ” có -> trung lưu (dựa tác nghĩa gì? phẩm “NNT” để lý giải) -> điểm không -> học H: Tầng lớp xã hội may mắn kiểm rơi thường dùng từ ngữ với nghĩa vào nội dung học đó? -> học sinh -> biệt ngữ xã hội H: Thế biệt ngữ xã hội? -> trình bày suy nghĩ Gv đặt tình huống: (dùng bảng phụ) Tình 1: Khách: bán cho bỏng ngô! Người bán: (mở to đôi mắt) Nội dung ghi bảng Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương từ ngữ sử dụng địa phương định II Biệt ngữ xã hội: Khác với từ ngữ toàn dân, biệt ngữ xã hội dùng tầng lớp xã hội định III Cách sử dụng: Việc sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình giao tiếp Trong thơ văn, tác giả sử dụng số từ ngữ thuộc hai lớp từ để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội ngôn ngữ, tính cách nhân vật Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội, cần tìm hiểu từ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng cần thiết IV Luyện tập: Bài tập 1: Tìm từ ngữ địa phương từ toàn dân tương ứng: Từ đ/phương Từ toàn dân má, u, bầm mẹ tía, ba, bố cha vớ tất chàng khăn tắm (đi) dô, vô vào (đi) dìa khái cọp ni (bên) Hoạt động GV Không có bán! Khách: (chỉ tay vào thức ăn) Bán cho này! Người bán: (cười) bắp mà gọi biết Tình 2: A: (đang tham gia giao thông) Ê! B, tao với mày thăng nè! B: Dớt bao nhiêu! A: Thích chiều vậy! B: Coi có cá không mậy, coi chừng tong nha! H: Nhận xét tình huống? H: Từ đưa cách sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội? Gv kết hợp với nội dung trang 58 mục III để liên hệ thực tế, giáo dục h/s rút cách sử dụng từ ngữ cho phù hợp Chia h/s nhóm, nhóm làm tập - SGK, trang 58, 59 (bài 1->4), thời gian 5’ Yêu cầu nhóm trình bày kết thảo luận Hoạt động HS Nội dung ghi bảng -> (dùng từ “bỏng ngô” mô đâu từ gì, có làm cho ghê đ/tượng giao tiếp hông không hiểu/không?) Bài tập 2: Tìm số từ ngữ tầng lớp học sinh/tầng lớp xã hội khác mà em biết giải thích nghĩa? - ngỗng (vịt): điểm (Dùng “thăng” - chạy - đai: làm không đua; “dớt” - tăng ga - vận - trời trồng, chào cờ: không tốc; “cá” - Công an; “đi thuộc bài, đứng làm thinh tong” - bị bắt: để thấy rõ - cặp bi: xem bạn -> người nói thuộc kẻ xấu, tầng lớp h/s sử dụng có hành vi vi phạm pháp - cớm, cá: Công an luật ) - vé: tiền triệu -> nêu ý kiến - hàng nóng: súng -> dùng bọn tội phạm -> tự rút cách sử dụng Bài tập 3: Trường hợp ± dùng từ địa phương: a: nên dùng -> hoạt động nhóm thực b, c, d, e, g: không nên dùng yêu cầu tập Bài tập 4: Tìm ca dao, tục ngữ, giao thơ, hò, vè, có sử dụng từ ngữ địa phương: -> cử đại diện nêu kết “Đứng bên ni đồng ngó bên thực tê đồng ” “Đi mô mà nhớ Hà Tĩnh ” “Ai Đồng Tháp mà xem Bông sen, súng nở chen lúa vàng” “Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây Vượt hồ sang hái phải muội nồi” -> muội nồi: nhọ nồi, cỏ Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng mực Củng cố: Hướng dẫn h/sinh làm tập số (kết hợp trả viết số 1) Hướng dẩn hs tự học ,làm tập học nhà - Học - Làm tập - Chuẩn bị bài: “Tóm tắt văn tự sự” IV: Rút kinh nghiệm Tiết thứ: 19 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ I Mục tiêu Giúp h/sinh: Kiến thức - Hiểu tóm tắt văn tự - Nắm mục đích cách thức tóm tắt văn tự - Phân biệt khác tóm tắt khái quát tóm tắt chi tiết 2.Kĩ : -Các yêu cầu việc tòm tắt văn tự - Đọc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện văn tự 3.Thái độ - Phân biệt khác tóm tắt khái quát tóm tắt chi tiết - Tóm tắt văn tự phù hợp với yêu cầu sử dụng II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học bài, xem III Các bước lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Phân biệt từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội với từ ngữ toàn dân? Cho ví dụ minh hoạ? Các lớp từ có giá trị thơ văn đời sống? Kiểm tra tập Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hướng dẫn h/s thảo luận câu -> xem I Thế tóm tắt văn I.1 trang 60 phim hay, truyện tự sự: thú vị Tóm tắt văn tự dùng Hoạt động GV Dán bảng phụ nội dung II.2 trang 60 Yêu cầu h/s chọn lựa lý giải -> hình thành khái niệm cho h/sinh (gợi ý: việc tóm tắt làm) (gợi ý: Tóm tắt văn Bánh Chưng Bánh Giày gồm có nhân vật Thánh Gióng (nhổ tre đánh giặc) không?) (Tóm tắt nêu tên nhân vật: truyện Sơn Tinh Thuỷ Tin có Mị Nương, Hùng Vương không?) Gọi h/s đọc ngữ liệu trang 60 mục II.1 trả lời theo yêu cầu Hoạt động HS -> quan sát -> chọn câu b (đưa lý để không chọn câu khác) -> phản ánh trung thành Nội dung ghi bảng lời văn trình bày cách ngắn gọn nội dung (bao gồm việc tiêu biểu nhân vật quan trọng) văn II Cách tóm tắt văn tự sự: Những yêu cầu văn tóm tắt: Văn tóm tắt cần phán ánh trung thành nội dung văn (cần) tóm tắt -> phải bao gồm nhân vật tiêu biểu việc quan trọng a Văn Sơn Tinh Thuỷ Tinh Dựa vào nhân vật Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, Mị Nương, Hùng Vương thứ 18; việc: vua kén rể, hai thần cầu hôn, hai thần giao tranh -> Yêu cầu văn -> nội dung tóm tắt chuyện b Văn tóm tắt ngắn Gv đưa tình huống: gọn, lời văn rõ ràng, nhân Hãy tóm tắt truyện “Đêm Tháp vật quan trọng, việc tiêu Mười” tác giả Lê Văn biểu Thảo? -> trình bày thái độ (chưa -> giải tình đọc qua, chưa biết) -> hình thành bước cho h/sinh H: So sánh nội dung vừa liệt Các bước tiến hành tóm tắt văn bản: Bước 1: Đọc kỹ văn đề hiểu chủ đề văn - Bước 2: Xác định nội dung cần tóm tắt - Bước 3: Sắp xếp nội dung theo trình tự hợp lý - Bước 4: Viết thành văn Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng kê với cách trình bày văn -> Nhận khác biệt để nêu tóm tắt hoàn chỉnh tóm tắt mục II.1 trang 60 H: Vậy có điều đó? Và ta phải làm gì? -> chưa viết lại thành văn tóm tắt, nêu ý kiến Củng cố: Cho h/sinh làm tập trắc nghiệm sau để củng cố kiến thức: Câu 1: Trong văn sau, văn tóm tắt theo cách tóm tắt văn tự a Thánh Gióng b Cuộc chia tay búp bê c Ý nghĩa văn chương d Lão Hạc Câu 2: Đánh số thứ tự vào ô vuông phía trước để xác định tiến trình tóm tắt văn tự sau đây: (2) Xác định nội dung cần tóm tắt: lựa chọn việc tiêu biểu nhân vật quan trọng (3) Sắp xếp nội dung theo trật tự hợp lý (1) Đọc kĩ toàn tác phẩm cần tóm tắt để nắm nội dung (4) Viết văn tóm tắt lời văn Hướng dẩn hs tự học ,làm tập học nhà - Học - Chuẩn bị phần luyện tập trang 61 IV Rút kinh nghiệm Tiết thứ: 20 Luyện tập TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ I Mục tiêu Giúp h/sinh: Kiến thức : - Củng cố lại kiến thức cách tiến hành tóm tắt văn tự - Biết trình bày đoạn, văn tóm tắt tác phẩm tự Các yêu cầu việc tóm tắt văn tự Kĩ : - Đọc – hiểu, nắm bắt toàn cốt truyện văn tự - Phân biệt khác tóm tắt khái quát tóm tắt chi tiết 3.Thái độ: - Tóm tắt văn tự phù hợp với yêu cầu sử dụng II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học bài, chuẩn bị luyện tập III Các bước lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: H: Khi ta cần tóm tắt văn bản? H: Nêu yêu cầu văn tóm tắt? Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh nhà Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng Hướng h/s quan sát tập -> quan sát Bài tập 1: Nhận xét tóm tắt trang 61, gọi h/s học tập -> đọc tập lại văn “Lão Hạc” Gv treo bảng phụ có nội dung Lão Hạc có trai, từ a -> k trang 61, 62 -> quan sát mảnh vườn chó Cho h/s thảo luận chung lớp Con lão phu đồn cao su, lão yêu cầu tập lại “Cậu Vàng” (gợi ý: việc g dư chi tiết: -> trình bày nhận xét Vì muốn giữ vườn cho con, bị ốm trận khủng khiếp) cá nhân lão bán chó Chia h/s đội, tổ chức thi với Lão nhờ ông giáo trông vườn nội dung yêu cầu -> bỏ chi tiết giữ tiền lo hậu Sắp xếp nội dung theo không phù hợp Cuộc sống khó khăn, lão thứ tự hợp lý kiếm ăn (Lưu ý: Gv dán bảng phụ Một hôm lão xin Binh Tư bả để đội cử đại diện lên chó Hoạt động GV làm có điều kiện quan sát nhau) Hoạt động HS Yêu cầu lớp tự dùng lời văn để viết lại văn tóm tắt Gọi h/s đọc văn cho bạn nghe hướng dẫn cho lớp Gọi h/s đọc tập Cho h/s thảo luận chỗ theo nhóm phút Gọi h/s trình bày ý kiến nhận xét -> rút nội dung giải -> cử đại diện làm bài; h/s theo dõi phần làm đội để bổ sung, sửa chữa -> viết văn tóm tắt 5’ -> nghe -> nêu yêu cầu tập GV đọc văn tóm tắt “Tức -> nêu nội dung làm nước vỡ bờ” để h/s theo dõi và nhận xét, sửa chữa, bổ làm sung Hướng dẫn h/s thảo luận -> nghe -> trình bày ý kiến Nhận xét Nội dung ghi bảng Ông giáo buồn nghe chuyện Lão nhiên chết, dội Cả làng không hiểu chết lão Hạc - trừ Binh Tư ông giáo Bài tập 2: Nêu nhân vật quan trọng việc tiêu biểu đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”, sau viết thành văn tóm tắt (khoảng 10 dòng) a Nhân vật: chị Dậu, bọn tay sai b Sự việc: Chị Dậu chăm sóc chồng bị ốm Bọn tay sai xông vào đòi sưu Chị Dậu hạ van xin bọn chúng không tha Bị đánh bất ngờ chị Dậu liều mạng cự lại Cuối chị đánh trả lại bọn chúng để bảo vệ chồng Bài tập 3: “Tôi học” “Trong lòng mẹ” hai tác phẩm tự đậm chất trữ tình, việc, chủ yếu miêu tả nội tâm, dòng cảm xúc nhân vật, nên khó tóm tắt Dự kiến tóm tắt văn bản: “Tôi học”: “Cứ mùa thu đến làm nhớ lại buổi tựu trường Đó buổi sáng cuối thu mẹ dắt tay đến trường, đường làng 10 Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng nhận có nhiều thay đổi Khi đứng trước trường cảm giác khác lần chơi ngang qua Được vào lớp học vừa có cảm nhận xa lạ mà gần gũi với khung cảnh mới" Củng cố: Cho học sinh đọc thêm SGK, trang 62, 63 Hướng dẩn hs tự học ,làm tập học nhà - Hoàn chỉnh tập - Chuẩn bị: Tóm tắt văn “Cô bé bán diêm” IV Rút kinh nghiêm Ký duyệt: 15/09/2015 TT LÊ THỊ GÁI 11 ... biệt ngữ xã hội văn Kĩ : - Nhận biết, hiểu nghĩa số từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội Thái độ: - Dùng từ ngữ địa phương biệt ngữ phù hợp với tình giao tiếp II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK,... từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội? Gv kết hợp với nội dung trang 58 mục III để liên hệ thực tế, giáo dục h/s rút cách sử dụng từ ngữ cho phù hợp Chia h/s nhóm, nhóm làm tập - SGK, trang 58 , 59 ... từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội - Biết cách sử dụng từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội phù hợp với tình giao tiếp -Khái niệm từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội -Tác dụng việc sử dụng từ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 5 , giáo án ngữ văn 8 tuần 5 , giáo án ngữ văn 8 tuần 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay