giáo án ngữ văn 8 tuần 17

15 14 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:28

ngày soạn 6/12/2015 Tuần 17 Tiết thứ 65 THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Rèn luyện lực quan sát, nhận thức dùng kết quan sát mà làm thuyết minh - Thấy muốn làm thuyết minh chủ yếu phải dựa vào quan sát, tìm hiểu, tra cứu - Củng cố kiến thức thuyết minh Rèn luyện thao tác xây dựng văn thuyết minh - Tích hợp với hai văn học Kĩ năng: Sự đa dạng đối tượng giới thiệu văn thuyết minh Việc vận dụng kết quan st, tìm hiểu số tc phẩm cng thể loại để làm Thái độ :văn thuyết minh thể loại văn học - Quan sát đặc điểm hình thức thể loại văn học - Tìm ý, lập dn ý cho bi văn thuyết minh thể loại văn học - Hiểu cảm thụ giá trị nghệ thuật thể loại văn học - Tạo lập văn thuyết minh thể loại văn học có độ dài 300 chữ II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học III Các bước lên lớp: Ổn định tổ chức Kiểm tra bi cũ Bi Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ghi bảng GV - Giới thiệu : GV dẫn I Từ quan sát đến mô tả, dắt HS vô ghi tựa thuyết minh đặc điểm thể văn học Hướng dẫn Hs tập thuyết Quan sát: Thể thơ thất minh văn bản , thể ngôn bát cú Đường luật thơ -Số tiếng (chữ) - GV ghi thơ lên bảng phụ dòng : - GV yêu cầu HS đọc đề bài: -Số dòng : mục I (SGK tr 53) -Tiếng có ngang + Thuyết minh đặc điểm thể thơ - Hs đọc đề huyền gọi : B thất ngôn bát cú Đường luật -Tiếng có : hỏi, ngã, sắc, nặng + Bước 1: - Gv yêu cầu Hs xác định số tiếng số dòng (câu) + Bước 2: - Xác định bằng-trắc cho tiếng hai thơ GV nêu câu hỏi Hs trả lời: Xác định trắc cho tiếng thơ (Vào nhà ….tác) Vẫn hào kiệt, phong lưu , T B B T T B B Chạy mỏi chân tù B T B B T T B Đã khách không nhà bốn biển , T T B B B T T Lại người có tội năm châu T B T T T B B Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế , T B B T B B T Mở miệng cười tan oán thù T T T B T T B Thân còn, nghiệp , B T T B B T T Bao nhiêu nguy hiểm sợ đâu B B B T T B B (Đập đá Côn Lôn) gọi trắc : T -Có đối, niêm thơ -Nhịp : 4/3 - Hs trả lời câu hỏi: Hs lên bảng ghi - Hs trả lời – Hs khác ghi - Hs trả lời – Hs khác ghi - Hs trả lời – Hs khác ghi -Hs trả lời  nhận xét Làm trai đứng đất Côn Lôn , B B T T T B B Lừng lẫy làm cho lở núi non T T B B T T B Xách búa đánh tan năm bảy đống , T T T B B T T Ra tay đập bể trăm B B T T T B T Tháng ngày bao quản thân sành sỏi , T B B T B B T Mưa nắng bền sắt son B T B B T T B Những kẻ vá trời lỡ bước , T T T B B T T Gian nan chi kể việc con ! B B B T T B B Lập dàn ý: -Hs trả lời  nhận xét -Hs trả lời  nhận xét -Hs trả lời  nhận xét -Hs nghe + Bước 3: Tìm đối niêm -Hs đọc chậm ghi nhớ dòng - GV nêu câu hỏi – Hs trả lời + Bước 4: Xác định vần hai thơ GV nêu câu hỏi – Hs trả lời Gv gợi dẫn để HS lập dàn (dựa vào gợi ý SGK tr 153 – 154) + Bước : Xác định cách ngắt - Mở : Nêu cách hiểu em thể thơ thất ngôn bát cú - Thân : Giới thiệu đặc điểm thể thơ : + Số câu, số chữ + Quy định bằng-trắc thể thơ + Cách gieo vần thể thơ + Cách ngắt nhịp dòng thơ - Kết : Vai trò thể thơ thất ngôn bát cú từ xưa tới GHI NHỚ (SGK Tr 154) nhịp hai thơ -Hỏi : Cách ngắt nhịp hai thơ -Gv chốt : * Bài: “Vào … ” “Đập …” : -> Thanh ngang+huyền : vần -> Các lại : vần trắc -> Theo luật : nhất, tam, ngũ ; nhị, tứ, lục phân minh -> Hai thơ : không cần xét tiếng thứ nhất, thứ ba, thứ năm mà cần xét đối, niêm tiếng thứ hai, thứ tư, thứ sáu … -> Hai thơ có nhịp 4/3…  Muốn thuyết minh đặc điểm thể loại văn học (thể thơ hay văn cụ thể), trước hết phải quan sát, nhận xét, sau khái quát thành đặc điểm)  Khi nêu đặc điểm, cần lựa chọn đặc điểm tiêu biểu, quan trọng cần có ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ đặc điểm Luyện tập -Hỏi: Bố cục thuyết minh gồm có phần ? -Hs trả lời : phần -Nhiệm vụ phần -Hs trả lời ? -Bây , em lập -Hs thảo luận nhóm dàn ý theo yêu cầu tập > cho nhóm hoạt động -Hs nhận xét  Đại diện nhóm lên trình - Hs lập dàn bài: bày I Mở bài: II Thân bài: III kết bài: - GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ ghi lại điều học II LUYỆN TẬP : BT1: Thuyết minh đặc điểm truyện ngắn “Lão Hạc” Bước 1: Định nghĩa “truyện ngắn gì” Bước 2: Giới thiệu yếu tố truyện ngắn Tự sự: - Là yếu tố định cho tồn truyện ngắn - Gồm : việc nhân vật + Ngoài có việc thành thuyết minh ngắn Bài 1: -Gv chọn văn “Lão Hạc”  để Hs thuyết minh -Gv hướng dẫn Hs :Thực theo bước sau : Thuyết minh truyện ngắc “Lão Hạc” Nam Cao Gv hướng dẫn HS làm phần luyện tập Bước 1: Định nghĩa “truyện ngắn làgì” Bước 2: Giới thiệu yếu tố truyện ngắn Tự sự: - Là yếu tố định cho tồn truyện ngắn - Gồm: việc nhân vật + Ngoài có việc nhân vật [hụ Miêu tả, biểu cảm, đánh giá - Là yếu tố bổ trợ giúp cho truyện ngắn sinh động hấp dẫn - Thường đan xen vào yếu tố tự Bố cục, lời văn, chi tiết + Bố cục chặt chẽ, hợp lí + Lời văn sáng, giàu hình ảnh + Chi tiết bất ngờ, độc đáo Bài : Gv hướng dẫn cho Hs thực nhà - Dựa vào dàn ý văn “Lão Hạc” , tìm ý nói “truyện ngắn” - nhà cần tìm khái niệm để nói “truyện ngắn” , tham cứu từ điển tiếng Việt nhân vật phụ Miêu tả, biểu cảm, đánh giá - Là yếu tố bổ trợ giúp cho truyện ngắn sinh động hấp dẫn - Thường đan xen vào yếu tố tự sư Bố cục, lời văn, chi tiết -Hs đọc tập (mục + Bố cục chẵt chẽ, hợp lí + Lời văn sáng, giàu 1.II) SGK hình ảnh + Chi tiết bất ngờ, độc đáo - Hs thực theo yêu cầu Gv cho vấn đề đượcnêu -Hs trả lời -Tự yếu tố chình -Nhân vật : Lão Hạc, ông giáo , … -Hs trả lời -Hs nhà tìm nghiên cứu thêm truyện ngắn Cũng cố - Nội dung : Hướng dẩn hs học bài, làm tập chuẩn bị - Học chuẩn bị kiểm tra tiết v kiểm tra học kì IV Rút kinh nghiệm: Tiết thứ 66 Hướng dẫn đọc thêm : Văn bản MUỐN LÀM THẰNG CUỘI Tản Đà I Mục tiêu: Kiến thức : - Hiểu tâm nhà thơ lãng mạn Tản Đà: buồn chán trước thực đen tối, tầm thường muốn thoát li khỏi thực ước muốn “ngông’ - Cảm nhận mẻ hình thức thơ thất ngôn bát cú (đường luật) Tản Đà: lời lẽ thật giản dị, sáng, gần với lối nói thông thường ; ý tứ hàm súc khoáng đạt, cảm xúc bộc lộ tự nhiên thỏai mái; giọng thơ thóat, nhẹ nhàng pha chút hóm hình duyên dáng Kĩ - Tm buồn chán thực ; ước muốn thoát li “ngông” lịng yu nước Tàn Đà - Sự đổi ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc thơ “Muốn lm thằng cuội” Thái độ - Phân tích tác phẩm để thấy tâm nhà thơ Tàn Đà - Phát hiện, so sánh, thấy đổi hình thức thể loại văn học truyền thống II Chuẩn bị: Giáo viên: giáo án, SGK, SGV, STK, bảng phụ Học sinh: SGK, STK, học III Các bước lên lớp: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Đọc thuộc lòng diễn cảm thơ (Vào nhà ngục Quảng Đông) đập đá Côn Lôn trình bày hoàn cảnh đời củabài thơ b Phân tích câu kết thơ đập đá Côn Lôn Bài Hoạt động GV Hoạt động HS - Giới thiệu bi : Truyện cổ tích người Việt có kể tích thằng Cuội giỏi lừa người lên trăng Ca dao Việt Nam có câu nói thằng Cuội : “Chú Cuội ngồi gốc đa , Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời !” Còn Tản Đà nhà thơ lãng mạn tài danh có lối sống tài hoa tài tử , ngông nghênh, phóng khoáng nước ta đầu kỷ XX, lại muốn lên trăng , ngồi gốc đa, làm thằng Cuội Tâm khiến nhà thơ nảy ý ngông vậy, vào tìm hiểu thơ “muốn làm thằng Cuội” rõ Đọc-hiểu văn bản Hướng dẫn Hs tìm hiểu tác giả, tác phẩm -Gv cho HS tìm hiểu thích (*) SGK tr 155 để tìm hiểu Tản Đà – thơ “Muốn làm thằng cuội” - GV nhấn mạnh mở rộng thêm bút danh Tản Đà (núi Tản viên, sông Đà) - GV đọc diễn cảm lần sau hướng dẫn HS đọc: giọng nhẹ nhàng buồn mơ màng sau cho HS tìm hiểu thích lại Phân tích Hướng dẫn Hs tìm hiểu phân tích tác phẩm : - GV yêu cầu HS nhắc lại thể thơ thơ Nội dung I/ Tìm hiểu chung: Tác giả: Tản Đà tên thật Nguyễn - HS đọc thích (*) Khắc Hiếu (1889 – 1939), nêu ngắn gọn tác giả – quê tỉnh Hà Tây nhà thơ lãng mạn năm tác phẩm đầu kỉ XX Tác phẩm: - Bài thơ muốn làm thằng cuội nằm khối tình I Xuất năm - Hs đọc diễn cảm thơ 1917 – nhận xét cách đọc II Phân tích: Cấu trúc: thể thơ thất ngôn bát cú - HS đọc câu đầu nêu Phân tích: nội dung: Lời tâm a Hai câu đề: lời than tác giả với - GV gọi HS đọc câu đầu nêu chị Hằng nội dung câu thơ - HS thảo luận – phát ? biểu: chán đời bất hòa - Vì tác giả có tác dụng với thực nên ông tìm chán trần ? (hình ảnh cách trốn vào rượu vào thơ XH lúc giờ) - HS: gọi “chị” xưng Em có nhận xét cách xưng “em” thật tình tứ - Lời tâm lời than với chị Hằng đêm trung thu tác giả - Tâm :buồn da diết, sầu, chán đời - Cảm thấy bất hòa với xã hội -> thoát ly sồng thực hô tác giả? -Gv chốt ý lại: - Gv gọi HS đọc câu 3,4,5 GV nêu câu hỏi: Em hiểu hình ảnh cung quế cành đa thằng cuội ? Em có nhận xét giọng điệu câu thơ này? - Theo em hiểu “ngông” nghĩa ? (biểu lộ thái độ sống nào) - GV yêu cầu HS đọc diễn cảm câu 5,6 phân tích - Trong câu cuối tác giả tưởng tượng hình ảnh gì? nêu cảm nhận em hình ảnh ? - HS đọc tiếp câu 3,4, - HS suy nghĩ, trả lời - HS: giọng nũng nịu hồn nhiên, tự nhiên biểu hồn thơ đọc đáo, ngông Tản Đà - Ngông: làm việc trái với lẽ thường - xưng hô với chị Hằng dám nhận tri kỉ với chị Hằng muốn làm thằng cuội -HS đọc diễn cảm hai câu 5,6 -> phân tích - Đi vào cõi mộng mang theo tính đa tình ngông: ước muốn làm thằng cuội -Nêu cảm nhận em - GV cho HS đọc suy nghĩ, -HS đđọc ghi nhớ ghi nhớ nội dung (SGK tr 157) b Hai câu thực hai câu luận : - “Ngông” : Lảm việc trái với lẽ thường , khác với người bình thường - Khát vọng giây phút bên cạnh chị Hằng cung trăng => Khát vọng đáp ứng “ngông” d Hai câu kết: - Mạch cảm xúc lãng mạng, hình ảnh tưởng tượng bất ngờ, thú vị - Cái “cười” có hai nghĩa : + Thỏa mãn đạt khát vọng thoát ly mảnh liệt … + Thể mĩa mai, khinh bỉ cõi trần gian => Hồn thơ lãng mạng ngông III Tổng kết: Ghi nhớ SGK/ 157 Bài thơ Muốn lm thằng cuội Tản Đà tâm người bất hịa su sắc với thực tầm thường, xấu xa, muốn thoát ly mộng tưởng lên cung trăng để bầu bạn với chị Hằng Sức hấp dẫn thơ hồn thơ lng mạn pha cht ngơng nghnh đáng yêu tìm tịi đổi thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật cổ điển III/ Luyện tập: Hoạt động : Luyện tập BT1 : Bài : Nhận xét phép đối Gv hướng dẫn HS làm tập 1,2 SGK tr 156 -Hs đọc câu hỏi nêu cặp câu 3-4; 5-6 - Cung quế > < cành đa … Bài tập 1: Cho HS ôn lại phép yêu cầu tập -Có bầu > < gió … đối cặp câu thực luận thơ thất ngôn bát cú  đối chuẩn hay học 15 rội nhận xét giá trị cặp câu đối -Hs trả lời (về ý tứ, hình ảnh, ngôn từ) BT2 : Bài : So sánh ngôn ngữ, Cho HS đọc diễn cảm giọng điệu thơ thơ “Qua Đèo Ngang”  Có nhiều hoà hiệp bà Huyện Thanh Quan (đã -Hs nghe học lớp 7) thơ Tản Đà, phát biểu nhận xét giọng điệu thơ Cũng cố: Nội dung 5: Hướng dẩn hs tự học bài, làm tập soạn nhà Học v soạn bi IV Rút kinh nghiệm: Tiết thứ 67 KIỂM TRA TIẾNG VIỆT I Mục tiêu: - Kiểm tra kiến thức tiếng việt đuợc học từ lớp 6,7,8 (chủ yếu lớp – HKI) - Rèn luyện kĩ thực hành tiếng việt II.Chuẩn bị: - GV chuẩn bị sẵn đề kiểm tra – GV dặn HS học trước nhà Học sinh: Xem lại nội dung học Giáo viên: Ma trận đề MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Nội dung chủ đề ( Mục tiêu) trường từ vựng từ có nghĩa rộng từ biệt ngữ tình thái từ từ tượng câu ghép nói giảm, nói tránh thán từ Các cấp độ tư Nhận biết Thông hiểu Câu hỏi TN (0,5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) Câu hỏi TN (0,5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) Câu hỏi TN (0.5đ) N ói qu 10 T ình th t Th án t Tổng số câu hỏi Vận dụng Câu hỏi TL (2 điểm) Câu hỏi TL (2 điểm) III Các bước lên lớp: 1.Ổn định tổ chức 2.Phát đề cho HS Đề: Poto 3: Hướng dẫn theo dõi HS làm Quan sát học sinh làm TRƯỜNG THCS P.T.TÂY Họ tên ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Lớp : 8a2 .Môn : Tiếng Việt Điểm Lời phê I.Trắc Nghiệm : Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Cho đoạn văn : Xe chạy chầm chậm Mẹ cầm nón vẫy tôi, vài giây sau đuổi kịp Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, trèo lên xe, ríu cả chân lại Mẹ vừa kéo tay tôi, xoa đầu hỏi oà lên khóc Mẹ sụt sùi theo : - Con nín ! Mợ với mà Câu1 : Đoạn văn có trường từ vựng ứng với từ Khóc ? A từ B từ C từ , D từ Câu : Trong từ sau từ có nghĩa rộng ? A Nức nở B Khóc C.Oà D Sụt sùi Câu : Đoạn văn có từ biệt ngữ ? A từ B.2 từ C từ D từ Câu : Đoạn văn có tình thái từ ? A B.2 C D Câu : Đoạn văn có từ tượng ? A B.2 C D Câu : đoạn văn có câu ghép ? A câu B.2 câu C câu D câu Câu : Câu sau sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh ? A.Thôi để mẹ cầm B Mợ mày phát tài lắm, có dạo trước đâu C Bác trai ? D Lão yên lòng mà nhắm mắt ! Câu : Trong câu sau, câu có thán từ ? A Hồng ! Mày có vào Thanh Hoá chơi với mợ mày không ? B Vâng ! Cháu nghĩ cụ C Không, ông giáo ! D Cảm ơn cụ nhà cháu tỉnh táo thường II Tự luận : Câu : (2 điểm)Chỉ phân tích tác dụng phép tu từ câu thơ sau : Bác tim Bác mênh mông Ôm non sông kiếp người -Tố HữuCâu : ( điểm) Viết đoạn văn thuýêt minh ngắn( 5-7 câu) giới thiệu tác giả Phan Bội Châu có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm,, dấu ngoặc kép thích hợp TRƯỜNG THCS P.T.TÂY Họ tên Lớp.8a1 Điểm ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn : Tiếng Việt Lời phê I.Trắc Nghiệm :(4 đ) Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Cho đoạn văn : Vì biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô có ý gieo rắc vào đầu óc hoài nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ tôi, người đàn bà bị tội goá chồng, nợ nần túng phải bỏ tha phương cầu thực Nhưng đời tình yêu thương lòng kính mến mẹ lại bị rắp tâm bẩn xâm phạm đến… Câu : đoạn văn có trường từ vựng người thân gia đình ? A B.2 C.3 D Câu : Các từ Hoài nghi, khinh miệt, ruồng rẫy thuộc trường từ vựng ? A- Chỉ cảm xúc người C - Chỉ hành động người B- Chỉ thái độ người D - Chỉ tâm trạng người Câu : Câu văn : Vì biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô có ý gieo rắc vào đầu óc hoài nghi để khinh miệt ruồng rẫy mẹ tôi, người đàn bà bị tội goá chồng, nợ nần túng phải bỏ tha phương cầu thực thuộc kiểu câu ? A Câu đơn, B Câu ghép,C Câu mở rộng thành phần, D.Câu rút gọn Câu : Mối quan hệ vế câu ? A- Quan hệ nhân C - Quan hệ đồng thời B- Quan hệ điều kiện kết D - Quan hệ tăng tiến Câu :Trong từ sau, từ từ tượng hình ? A Mon men B Lắc rắc C.Hì hục D Tất tả Câu : Các từ in đậm câu sau từ trợ rừ ? A Chị Dậu nhân vật tác phẩm Tắt Đèn B Chính thầy hiệu trưởng tặng sách C Làm dàn ý cần nêu ý D Vào phiên chợ mẹ bán vàng hương Câu : Khi sử dụng tình thái từ cần ý đến điều ? A Tính địa phương C Không sử dụng biệt ngữ B Phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp D Phải có kết hợp với trợ từ Câu : Khi không nên nói giảm nói tránh ? A Khi cần nói lịch C Khi muốn bày tỏ tình cảm B Khi muốn người nghe bị thuyết phục D.Khi cần nói thẳng, nói thật II Tự luận Câu : : (2 điểm)Chỉ phân tích tác dụng phép tu từ câu thơ sau : Bác tim Bác mênh mông Ôm non sông kiếp người -Tố HữuCâu : ( điểm) Viết đoạn đối thoại ngắn có sử dụng tình thái từ thán từ thích hợp.(Chỉ từ đó) Câu 3:Em giới tác giả Phan Bội Châu có dùng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm,, thích hợp Đáp án chấm Đề kiểm tra Tiếng Việt Môn : Ngữ Văn Lớp Năm học 2009- 2010 Đề lớp 8a2 I Trắc nghiệm : Mỗi câu dúng cho 0.5 điểm Câu đáp án B B A B II Tự luận : B C D B Câu : Chỉ phép nói : Ôm non sông kiếp người(0.5 đ) - Tác dụng : nhấn mạnh tình thương yêu bao la Bác Hồ với non sông đất nước tầng lớp nhân dân Việt Nam giới(1.5đ) Câu2 : Học sinh viết yêu cầu dấu câu(3 đ) Đúng thể loại thuyết minh(1 đ) Đề lớp 8a1 I.Trắc nghiệm : Mỗi câu dúng cho 0.5 điểm Câu đáp án A B B A B B B D II.Tự luận : Câu : Chỉ phép nói : Tát biển Đông cạn(0.5 đ) Nhấn mạnh tầm quan trọng việc vợ chồng hoà thuận sức mạnh vượt qua hoàn cảnh, làm nên việc phi thường(1.5 đ) Câu : HS viết yêu cầu Viết đoạn đối thoại hợp lí, có dùng tình thái từ thán từ(3 đ) Chỉ đúng(1 đ) : Thu - GV thu kiểm tra số Hướng dẩn hs nhà tự làm lại tư ôn tập theo cấu trúc đề IV Rút kinh nghiệm Tiết thứ: 68 TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ I Mục tiêu: Giúp HS: - Tự đánh giá làm theo yêu cầu văn nội dung đề - Hình thành lực tự đánh giá sửa chữa văn II : Chuẩn bị - GV chuẩn bị tập làm văn số chấm điểm, nhận xét; lí thuyết kĩ làm văn thuyết minh - HS xem lại cách làm văn thuyết minh III Các bước lên lớp ổn định tổ chức Hướng dẫn HS tìm hiểu đề v lập dn bi (có biểu điểm) : Đề: Thuyết minh bút may *Tìm hiểu đề: Y cầu: + Hình thức: Thuyết minh + Nội dung: Thuyết minh bút máy + Mở bài: Giới thiệu bút máy (bút bi) vật dụng cần thiết, học sinh, giáo viên, cán (1 điểm) + Thân bài: 1/ Các phận chất liệu : * Cấu tạo bên : - Cây bút dài 14 cm, gồm phần : thân nắp (1 điểm) - Thân bút hình trụ rỗng, nhựa màu (1 điểm) - Nắp bút kim loại mạ bạc vàng, có phận để gài (1 điểm) * Cấu tạo bên : - Ngòi bút thép, đầu có chấm tròn nhỏ gọi hạt gạo, có lưỡi gà, ống dẫn mực (1 điểm) - Ruột bút ống cao su rỗng đặt lớp vỏ bọc kim loại mỏng Khi hút mực vào ruột bút căng đầy mực (1 điểm) 2/ Cách bảo quản : - Khi viết xong, lấy giẻ mềm lau nhẹ ngòi cho (1,5 điểm) - Đậy nắp bút để bảo vệ ngòi trước cất vào cặp (1,5 điểm) + Kết bài: Cảm nghĩ em : - Cây bút máy gần gũi với người lao động trí óc, với việc học tập ngày học sinh (0,5 điểm) - Cây bút giúp em việc học tập việc khác đời sống hàng ngày (0,5 điểm) Chú ý : - Học sinh cần viết văn hay , trôi chảy mạch lạc - Học sinh cần viết tả cho thật xác, chấm câu cho thật rõ ràng, trình bày hình thức làm theo quy định giáo viên : Thông qua kết làm LỚP TS 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10 T.kê Dưới TB / Trên TB % / % : Nhận xét ưu , khuyết điểm -Ưu điểm: + Trình bày yêu cầu + Đa số hs trình bày chữ viết rõ ràng + Có nhiều tiến số 1, số -Khuyết điểm: + Sai tả nhiều với lỗi: ~/?, c/t,n/ng, viết hoa không chỗ (Thông, Khải, Thương, Tho …) + Đa số lời văn vụn + Một số hs dùng từ chưa xác (Rất nhiều em : Gv lấy số lớp mà đọc lên học sinh thấy mà sửa sau ) + Bố cục chưa cân đối (Dương, Nhã, Khải, Thương …) :Hướng khắc phục -Để làm hay, hoàn chỉnh nội dung bố cục phải thực đủ năm bước: + Tìm hỉểu đề + Tìm ý + Dàn + Viết + Đọc lại -Đọc ghi lại lời, ý hay từ sách tham khảo -Xem lại quy tắc viết hoa mà học sinh học lớp : Đọc mẫu -Gv chọn hai để đọc trước lớp + Một có điểm số nhỏ + Một có điểm số cao - Đọc xong, gọi Hs nhận xét Củng cố: Gv phân tích để hs thấy hay, mạch lạc văn nhằm củng cố kiến thức cho hs Hướng dẩn cho hs tự học ,làm tập soạn nhà - Học để chuẩn bị thi HKI IV Rút kinh nghiệm: Ký duyệt: 07/12/2015 ` TT LÊ THỊ GÁI ... Giúp HS: - Tự đánh giá làm theo yêu cầu văn nội dung đề - Hình thành lực tự đánh giá sửa chữa văn II : Chuẩn bị - GV chuẩn bị tập làm văn số chấm điểm, nhận xét; lí thuyết kĩ làm văn thuyết minh... thật giản dị, sáng, gần với lối nói thông thường ; ý tứ hàm súc khoáng đạt, cảm xúc bộc lộ tự nhiên thỏai mái; giọng thơ thóat, nhẹ nhàng pha chút hóm hình duyên dáng Kĩ - Tm buồn chán thực ; ước... Câu : Đoạn văn có tình thái từ ? A B.2 C D Câu : Đoạn văn có từ tượng ? A B.2 C D Câu : đoạn văn có câu ghép ? A câu B.2 câu C câu D câu Câu : Câu sau sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh ? A.Thôi
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 17 , giáo án ngữ văn 8 tuần 17 , giáo án ngữ văn 8 tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay