giáo án ngữ văn 8 tuần 23,34

20 14 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:27

TUẦN 24 Tiết 90, 91 Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5VĂN THUYẾT MINH A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Giáo viên tổng kiểm tra kiến thức kĩ làm kiểu văn thuyết minh b Kĩ năng: - Học sinh rèn kĩ tạo lập văn thuyết minh - Rèn kĩ trình bày văn c Thái độ: - Ý rhức tự giác làm hs 2.Năng lực hình thành thông qua kiểm tra: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn B CHUẨN BỊ : - Thầy : Ra đề, đáp án, biểu điểm - Trò : Ôn tập văn thuyết minh danh lam thắng cảnh C.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015 / lớp 8A/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : không kiểm tra Bài mới: I Đề bài: Giới thiệu di tích Côn Sơn II Tìm hiểu đề: Kiểu : thuyết minh 2.Đối tượng thuyết minh: danh lam thắng cảnh 3.Phạm vi kiến thức: tri thức danh lam thắng cảnh Côn Sơn II.Hướng dẫn chấm: a.Mức tối đa: *.Về phương diện nội dung (8 đ) + Đảm bảo hệ thống ý: - Thuyết minh danh lam thắng cảnh, vị trí địa lý, lịch sử hình thành, giá trị văn hóa di tích côn sơn - Hs trình bày ý sau: I.Mở bài: Giới thiệu chung di tích Côn Sơn (1đ) II.Thân (6đ): - Giới thiệu vị trí di tích Côn Sơn - Lich sử hình thành: 1đ Theo truyền thuyết chùa có từ thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân – chùa Hun Được xây dựng từ kỷ 14, thời kỳ nhà trần – chùa Thiên Tư Phúc Tự - chốn tu hành thiền phái Trúc Lâm, gắn liền với tên: Huyền Quang, Pháp Loa, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi… Cảnh quan di tích Côn Sơn 5đ + Hồ Côn Sơn: 0,5đ * Chùa Côn Sơn: 1,5 đ + Cổng chùa: + Hàng thông: 700 tuổi + Qua Nghi Môn Ngoại, Nghi Môn Nội, vào đến chùa Côn Sơn + Bia chùa: chùa lưu giữ 14 bia đặc biệt Côn Sơn Bi Phúc Tự Bi (tấm bia Bác đọc thăm chùa) + Cấu trúc Chùa Côn Sơn: Theo kiến trúc hình chữ công, thờ Phật * Đền Nguyễn Trãi: 1,5 đ - Đển thờ Nguyễn Trãi, đền thơ Tư đồ Trần Nguyên Đán * Bàn cờ tiên: 0,5đ * Cảnh quan di tích: 1đ + Rừng thông, Thạch bàn, giếng Ngọc, suối Thạch Bàn, cầu Thấu Ngọc, động Thanh Hư * Kết bài: Giá trị sinh thái, giá trị văn hóa thắng cảnh Côn Sơn 1đ *.Về phương diện hình thức ( đ) + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi tả, lỗi dùng từ, đặt câu + Lời văn mạch lạc sáng, từ ngữ xác, thuyết phục b Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ yêu cầu nội dung hình thức nêu c Mức không đạt: Không làm làm lạc đề Củng cố: - Thu - Rút kinh nghiệm ý thức làm Hướng dẫn: - Ôn lại kiến thức văn thuyết minh - Soạn : “Đập đá Côn Lôn” Tiết 92 Tiếng Việt CÂU PHỦ ĐỊNH A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Đặc điểm hình thức câu phủ định - Chức câu phủ định b Kĩ năng: - Nhận biết câu phủ định văn - Sử dụng câu phủ định vơí hoàn cảnh giao tiếp c Thái độ: - Ý thức tự giác học tập môn Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : Bài mới: Hoạt động thày - Giáo viên yêu cầu HS đọc ví dụ bảng phụ - Học sinh đọc ví dụ SGK ? Các câu b, c, d có đặc điểm hình thức khác so với câu a - Giáo viên gạch chân từ Đó từ phủ định, câu gọi câu phủ định ? Những câu có chức khác với câu a + Phủ định việc: nhân vật, việc ? Trong đoạn trích, câu có từ ngữ phủ định ? So với mục - Giáo viên treo bảng phụ (câu hỏi đáp án) ? Mấy ông thày bói xem voi dùng câu có TNPĐ để làm A Để phản bác ý kiến, nhận định người đối thoại B Để thông báo, xác nhận vật, việc, tính chất quan hệ - Giáo viên giúp học sinh phân biệt, không Hoạt động trò Nội dung cần đạt I Đặc điểm hình thức HS đọc ví dụ chức Ví dụ: Nhận xét: * Chức năng: - Nếu câu a dùng để khẳng - Để thông báo, xác nhận định việc có diễn vật, việc, câu b, c, d dùng để phủ định tính chất quan hệ việc đó, tức việc - Phủ định phản bác ý ''Nam Huế'' không diễn kiến, nhận định Học sinh đọc đoạn trích truyện ngụ ngôn: * Đặc điểm hình thức: câu ''Thầy bói xem voi'' có chứa từ phủ định : không, chưa, chẳng, đâu) câu phủ 1- Không phải, chần chẫn định đòn càn 2- Đâu có ! (nó bè bè ) - Khác với câu PĐ mục 1, câu phủ định mục phần biểu thị nội dung bị phủ định + Nội dung bị PĐ câu thể câu nói ông thày bói sờ vòi (Tưởng đỉa) + Nội dung bị phủ định câu thể câu nói thày bói sờ vòi sờ ngà → câu nói thầy sờ ngà PĐ ý kiến, nhận định người; câu nói thầy * Ghi nhớ SGK :tr53 bói sờ tai phủ định ý kiến, nhận định người (PĐ) không (hỏi): có giỏi toán không? + Câu NV → PĐ: trời mà lạnh à? + Câu trần thuật khẳng định: có trời mà biết đâu + Câu phủ định → khẳng định (2 lần không) * Phủ định phản bác ý kiến, nhận định ? Vậy câu phủ định ? Trong câu sâu đây, câu câu phủ định bác bỏ ? Vì Yêu cầu học sinh quan sát đoạn trích xác định câu có ý nghĩa PĐ - Giáo viên ý học sinh phân biệt vị trí phối hợp từ phủ định với từ NV/ bất định ''chẳng ai'' với ''ai chẳng'', ''chẳng bao giờ'' với ''bao chẳng'', ''chẳng đâu'' với ''đâu chẳng'' ? Hãy đặt câu với cụm từ để phân biệt ? Nếu không thay chưa phải viết lại ? Nghĩa có không ? Câu phù hợp với câu truyện ? Vì (chủ yếu ông thày bói sờ ngà) Cả câu nhằm phản bác ý kiến, nhận định khác → câu phủ định phản bác (đáp án A) Nó = biết - Học sinh khái quát, đọc ghi nhớ - Học sinh đọc tập tr53 SGK + Cụ tưởng chả hiểu đâu + Không, chúng không đói đâu II Luyện tập Bài tập C1: ông giáo phản bác ý kiến, suy nghĩ lão Hạc C2: Cái Tí muốn làm thay đổi (phản bác) điều mà cho mẹ nghĩ (cũng có ý nghĩa bác bỏ câu phủ định từ PĐ câu thứ phần c: ''Hai đứa ăn hết ngần củ khoai no mòng bụng đói nữa.'') - Câu phủ định (a) C2 (b) ''Vả lại thịt'') câu phủ định miêu tả Bài tập 2: - Tất câu a, b, c câu PĐ có từ PĐ; không, chẳng, câu phủ định có đặc điểm đặc biệt có từ PĐ kết hợp với từ PĐ khác hay kết hợp với từ nghi vấn từ bất định (b): không không → ý nghĩa khẳng định - Dùng câu phủ định: lần TNPĐ, từ PĐ + bất định / Học sinh đọc tập nghi vấn → ý khẳng định - Đôi lại mạch văn nhấn mạnh qui định ví dụ: ''Câu Bài tập chuyện ý nghĩa - Choắt không dậy gì'' → ''câu nữa, nằm thoi thóp → choắt ý nghĩa!'' chưa dậy dùng câu KĐ (bỏ từ nữa), không bỏ PĐ: Chẳng muốn điều đó/ câu sai → ý nghĩa : chưa biểu thị Ai chẳng muốn điều Chẳng thế/Bao ý PĐ điều mà cho chẳng đến thời điểm Chẳng đâu làm thế/ Đâu sau có chẳng làm thể có, ''không'' - Học sinh phân biệt không - DC sau chết câu văn Tô Hoài phù - Học sinh đọc tập hợp Củng cố: - Học sinh nhắc lại ghi nhớ bài: khái niệm câu phủ định, loại câu phủ định Hướng dẫn nhà: - Làm tập 4, 5, SGK tr54 Gơi ý tập 4: Các câu câu phủ định TNPĐ, dùng để biểu thị ý PĐ (PĐ bác bỏ, phản bác ý kiến, nhận định trước đó) + Bài tập 5: Không thể thay quên không, chưa chẳng thay đổi ý nghĩa chưa thể khác chẳng thể - Học thuộc ghi nhớ SGK.Viết đoạn văn có sử dụng kết hợp mọt số kiểu câu học , bắt buộc có câu phủ định - Xem trước : Hành động nói Chuẩn bị chương trình địa phương phần tập làm văn Tiết 93 Văn CHIẾU DỜI ĐÔ (Thiên đô chiếu) ( Lí Công Uẩn) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Chiếu: thể văn luận trung đại, có chức ban bố mệnh lệnh nhà vua - Sự phát triển quốc gia Đại Việt đà lớn mạnh - Ý nghĩa trọng đại kiện dời đô từ Hoa Lư thành Thăng Long sức thuyết phục mạnh mẽ lời tuyên bố định rời đô b Kĩ năng: - Đọc –hiểu văn viết theo thể chiếu - Nhận ra, thấy đặc điểm kiểu nghị luận trung đại mọt vưn cụ thể c Thái độ: - Giáo dục lòng yêu, tự hào tổ tiên, lịch sử dân tộc Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C: TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : ? Trình bày ngắn gọn hoàn cảnh sáng tác giá trị nội dung hai thơ “ Ngắm trăng ” Hồ Chí Minh? ? Phân tích hai câu thơ cuối “ Ngắm trăng”? Bài mới: - Giáo viên giới tập ''Thơ văn Lí - Trần'' tập có trích ''Chiếu dời đô'' Hoạt động thày Hoạt động trò Nôị dung cần đạt - Học sinh đọc thích I Tìm hiểu chung SGK Tác giả ? Em hiểu tác giả - Ông người thông minh, - Lí Công Uẩn( 974Lí Công Uẩn nhân ái, có chí lớn, sáng lập 1028)tức Lí TháI Tổ, ? Tác phẩm viết vương triều nhà Lí vị vua anh minh, có chí thể văn lớn lập nhiều chíên công - Chiếu: thể văn vua - Thể chiếu - vua dùng để dùng để ban bó mệnh lệnh ban bố mệnh lệnh; viết ? Hoàn cảnh đời văn vần, văn biến ngẫu tác phẩm văn xuôi Tác phẩm - Giọng đọc trang trọng, có - Văn viết ? Văn cần đọc câu cần nhấn mạnh chữ Hán sắc thái tình cảm tha thiết - 1010, vua viết chiếu chân tình ''Trẫm đau bày tỏ ý định dời đô từ Hoa - Giáo viên kiểm tra việc xót dời đổi'', ''Trẫm Lư → Đại La đọc thích học muốn ?'' II Đọc - hiểu văn sinh - Học sinh trả lời, Đọc ? Bài chiếu thuộc thích kiểu văn - Văn nghị luận: phương Chú thích: ? Vì em biết pháp lập luận trình bày, ? Vấn đề trình thuyết phục người nghe theo bày luận tư tưởng dời đô tác giả Bố cục điểm - luận điểm: + phải dời đô (từ đầu Phân tích đến ''không dời đổi'') a) Vì phải dời đô + thành Đại La xứng - Nhà Thương lần dời đô ? Theo suy luận tác đáng kinh đô bậc (còn - Nhà Chu lần dời đô → mưu toan nghiệp lớn, giả việc dời đô vua lại) nhà Thương, nhà Chu xây dựng vương triều phồn nhằm mục đích - Học sinh nhận xét, khái thịnh, tính kế lâu dài cho * Lí Thái Tổ dẫn số liệu quát hệ sau Việc thuận cụ thể lần dời đô theo mệnh trời (phù hợp với triều Thương, Chu - Soi sử sách vào tình hình qui luật khách quan), vừa để chuẩn bị lí lẽ cho thực tế, nhận xét có tính chất thuận theo ý dân (nguyện phần sau: lịch sử phê phán triều Đinh, Lê vọng nhân dân) có chuyện dời đóng yên đô thành vùng - Kết quả: đất nước bền đô có kết tốt núi Hoa Lư vững, phát triển thịnh đẹp Nên việc dời đô - triều Đinh, Lê đóng đô vượng khác Hoa Lư mà lực chưa thường, trái qui luật đủ mạnh để nơi đồng ? Nhận xét cách lập bằng, đất phẳng, nơi trung luận tác giả tâm đất nước mà ? Mục đích cách lập phải dựa vào địa núi rừng → khát vọng xây dựng đất luận hiểm trở Thời Lí, đà nước lâu bền, hùng cường ? Tiếp theo tác giả phê phán điều ? Dựa vào thích, cho biết triều đại trước đóng đô * P2 triều Đinh, Lê đóng đô Hoa Lư khiến triều đại ngắn ngủi, đất nước không phồn vinh, trường tồn ? Em hiểu thời Lí qua việc dời đô ? Theo tác giả, việc không dời đô phạm sai lầm ? Nhận xét lời văn * Bên cạnh lí tình, tác giả bộc lộ khát vọng xây dựng đất nước lâu bền, hùng cường ? Thành Đại La có lợi để chọn làm kinh đô đất nước ? Từ em có nhận xét thế, lực nước ta * Về tất mặt thành Đại La có đủ điều kiện để trở thành kinh đô đất nước → nước ta đà lớn mạnh, thể ý chí tự cường dân tộc ? Nhận xét lời văn đoạn ? Thể văn ? Cách lập luận ? Vì nói văn phản ánh ý chí tự cường phát triển lớn mạnh dân tộc (Văn phản ánh nội dung gì) ? Tìm hiểu khái quát chiếu ( trình tự lập luận tác giả) phát triển lên đất nước, việc đóng đô Hoa Lư không phù hợp - Không theo mệnh trời, không học người xưa → triều đại ngắn ngủi, nhân dân khổ cực, vạn vật không thích nghi, phát triển thịnh vượng vùng đất chật chội - Bên cạnh lí tình ''Trẫm đau xót việc đó'', lời văn tác động tới tình cảm người đọc Học sinh thảo luận nhóm báo cáo kết - Văn xuôi xen câu văn biến ngẫu: ngôi: N, B, Đ, T lại tiện hướng nhìn sông núi Địa rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng - Cuối văn bản: (?) mệnh lệnh → mang tính chất đối thoại, đồng cảm vua dân, thuyết phục lí tình → nguyện vọng vua dân Dời đô từ Hoa Lư vùng đồng băng chứng tỏ triều đình đủ sức chấm dứt nạn PK cát cứ, lực sánh ngang phương Bắc Định đô Thăng Long thực nguyện vọng nhân dân thu giang sơn mối, xây dựng đất nước độc lập tự cường - Nêu sử sách làm tiền đề, chỗ dựa lí lẽ - Soi sáng tiền đề vào thực tiễn triều Đinh, Lê, thực tế không thích hợp với b) Vì thành Đại La xứng đáng kinh đô bậc - Về vị trí địa lí: nơi trung tâm đất trời mở hướng, có núi có sông, đất rộng mà phẳng, cao mà thoáng, tránh lụt lội, - Về trị, văn hoá: đầu mối giao lưu; ''chốn tụ hội phương'', mảnh đất hưng thịnh ''muôn vật mực phong phú tốt tươi'' → nguyện vọng vua dân Tổng kết a Nghệ thuật - Văn nghị luận, thể chiếu viết văn xuôi xen câu văn biền ngẫu - Trình bày luận điểm, luận rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục lí tình b) Nội dung - Khát vọng đất nước độc lập, thống phát triển đất nước - Đi tới kết luận: Thành Đại La nơi tốt để chọn làm kinh đô → Tiêu biểu cho kết cấu văn NL, trình tự lập luận chặt chẽ - ý chí tự cường dân tộc đà lớn mạnh III Luyện tập Củng cố: ? Từ văn này, em trân trọng phẩm chất Lí Công Uẩn - Tầm nhìn sáng suốt vận mệnh đất nước - Lòng tin mãnh liệt vào tương lai dân tộc ? Sự dắn quan điểm chứng minh lich sử nước ta - Thủ đô Hà Nội trái tim Tổ Quốc - Thăng Long - Hà Nội vững vàng thử thách lịch sử Hướng dẫn nhà: - Nắm nội dung, nghệ thuật văn - Học tập cách viết văn nghị luận: cách lập luận - Chuẩn bị : Chương trình địa phương tìm hiểu, thu thập tài liệu chùa Côn Sơn TUẦN 25 Tiết 94 Tập làm văn CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( Phần tập làm văn ) A Mục tiêu cần đạt: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức : - Những hiểu biết dạm lam thắng cảnh quê hương - Các bước chuẩn bị trình bày văn thuyết minh di tích lịch sử ( danh lam thắng cảnh) địa phương b Kĩ năng: - Quan sát , tìm hiểu , nghiên cứu đối tượng thuyết minh cụ thể danh lam thắng cảnh quê hương - Kết hợp phương pháp, yếu tố miêu tả, biểu cảm , tự , nghị luận để tạo lập văn thuyết minh có độ dài 300 chữ c Thái độ: - Tự giác tìm hiểu di tích, thắng cảnh quê hương - Nâng cao lòng yêu quí quê hương Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C: TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: Đề bài: Giới thiệu di tích lịch sử Côn Sơn * Hoạt động 1; Hs thảo luận cách xây dựng dàn di tích lịch sử Côn Sơn kiến thức tìm hiểu nhà - HS xây dựng dàn ý, viết hoàn chỉnh - Hs xây dựng dàn ý sau: Mở bài: Giới thiệu di tích lịch sử Côn Sơn 2, Thân bài: có nhiều cách khác nhau: - Theo trình tự không gian từ vào , từ địa lí đến lịch sử lễ hội, phong tục - Theo trình tự thời gian: trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo, phát triển tình hình vấn đề cần giảI ( chống xuống cấp, môI trường, làm để thu hút khách du lịch) - Kết hợp ta, kể bình luận Kết bài: Giá trị di tích lịch sử Côn Sơn văn hóa , tinh thần cuả nhân dân địa phương, đất nước * Hoạt động 2; Hs trình bày văn thuýêt minh theo nhóm - Các tổ cá nhân nhận xét, đánh giá làm bạn ý xem có lạc sang văn miêu tả hay không, có số liệu đáng tin cậy - Giáo viên đánh giá học sinh, thu lựu chọn hay lưu lại làm tài liệu cho năm sau, biểu dương khen thưởng tốt Củng cố: - Nhắc lại cách làm văn thuyết minh; có loại, kiểu thuyết minh ? Hướng dẫn nhà: - Ôn tập lại kiểu thuyết minh; chuẩn bị bài: Ôn tập luận điểm Tiết 95 Văn HỊCH TƯỚNG SĨ ( Trần Quốc Tuấn) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ a Kiến thức: - Sơ giản thể hịch - Hoàn cảnh lịch sử liên quan đến đời Hịch tướng sĩ - Tinh thần yêu nước, ý chí thắng kẻ thù xâm lược quân dân thời Trần - Đặc điểm văn luận Hịch tướng sĩ b Kĩ : - Đọc –hiểu văn viết theo thể hịch - Nhận biết không khí thời đại sục sôI thời Trần thời điểm dân tộc ta chuẩn bị kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai - Phân tích nghệ thuật lập luận, cách dùng điển tích , điển cố văn nghị luận trung đại c Thái độ: - Giáo dục lòng yêu nước căm thù giặc Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án Ảnh chân dung Trần Quốc Tuấn,bảng phụ (bố cục) C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ: ? Nêu giá trị nội dung nghệ thuật câu thơ cuối thơ ''Ngắm trăng'' Hồ Chí Minh Bài mới: - Giáo viên giới thiệu ảnh chân dung Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc kỉ XIII Hoạt động thày Nội dung cần đạt trò - Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1231-1300) danh tướng đời Trần có ? Em hiểu Trần Quốc công lao lớn ba Tuấn kháng chiến chống Mông Nguyên * Thể hịch - Hịch – thể văn luận trung đại, có kết cấu chặt ? Thể loại văn chẽ, ,lí lẽ sắc bén để khích lệ tình cảm, tinh thần đấu tranh chống giặc - Hịch thường viết văn biền ngẫu, kết cấu thường gồm phần (SGKtr59) - Được TQT viết để kêu gọi tướng sĩ học tập ''Binh thư yếu lược'', sẵn sàng đối phó với kẻ thù * Viết khoảng trước ? Hoàn cảnh đời tác kháng chiến lần (1285) phẩm? Mục đích hịch? - Giọng lúc tâm tình, sôi ? Giọng đọc sục (nói quân giặc), lúc phù hợp với văn khuyên bảo nhẹ nhàng; làm - Giáo viên đọc mẫu phần bật tính chất cân xứng, in chữ nhỏ nhịp nhàng câu văn - Giáo viên kiểm tra việc biến ngẫu đọc thích học sinh - Học sinh tìm hiểu kĩ thích 17, 18, 22, 23 ? Trên sở kết cấu chung - Đoạn 1: từ đầu → ''tiếng hịch kêu gọi tốt'' : nêu gương trung thần đánh giặc, em tìm bố nghĩa sĩ để khích lệ ý chí xả cục văn thân nước - Đoạn 2: ''Huống chi'' → - Giáo viên treo bảng phụ ''vui lòng'' : lột tả ngang để học sinh đối chiếu với ngược tội ác kẻ thù; kết tìm nói lên lòng căm thù giặc ? Đ1 có nội dung gì? Tác - Đoạn 3: giả nêu gương + ''Các ngươi'' → ''muốn trung thần nghĩa sĩ vui vẻ có nào? không ?'' : nêu mối ân tình ? Tại t/g lại nêu chủ tướng, phê phán gương TQ , chí sai trái tướng sĩ gương Cốt Đãi Ngột + ''Nay ta'' → ''Không Lang? muốn vui vẻ có - Truyền thống nhà không'': khẳng định I Tìm hiểu chung Tác giả Tác phẩm: II Đọc - hiểu văn Đọc: Chú thích Bố cục Phân tích a Nêu gương trung thần nghĩa sĩ: - Giáo dục tướng sĩ lòng trung thànhvói chủ tướng, với đất nước - Khích lệ ý chí lập công danh xả thân nước nho chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa TQ ? Mục đích việc nêu gương này? - Gv: hạn chế t/g ca ngợi gương TQ ? Thời loạn lạc buổi gian nan mà tác giả nói tới thời kì lịch sử ? Trong thời buổi ấy, hình ảnh kẻ thù lên ? Qua từ ngữ em thấy chúng kẻ ? Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ? Tác dụng * Nghệ thuật tả thực kết hợp sử dụng hình ảnh ẩn dụ Đặt hành động tương quan - So sánh với thực tế lịch sử: 1277, Sài Xuân sứ buộc ta lên tận biên giới đón rước; 1281 Sài Xuân lại sang sứ cưỡi ngựa thẳng vào cửa Dương Minh quân sĩ ngăn lại, bị Xuân lấy roi đánh toạc đầu, vua sai Trần Quang Khải đón tiếp, Xuân nằm khểnh không dậy ? Mục đích đoạn văn gì? hành động nên làm để tướng sĩ thấy rõ điều hay, lẽ phải - Đoạn 4: lại: nêu nhiệm vụ cấp bách, khích lệ tinh thần chiến đấu - Lưu ý học sinh phần in chữ to phần tìm hiểu lớp, lại nhà tìm hiểu - Hs theo dõi sgk - Thời Trần, quân Mông, Nguyên lăm le xâm lược nước ta * Sứ giặc vô ngang ngược, tham lam tàn bạo - Học sinh cảm nhận, so sánh để thấy tác dụng lời hịch lửa đổ thêm dầu b Tội ác giặc lòng căm thù giặc vị chủ soái * Tội ác giặc - Sứ giặc lại nghênh ngang đường, uốn lưỡi cú diều sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, giả hiệu Vân Nam vương mà thu bạc vàng - ẩn dụ → nỗi căm giận khinh bỉ Trần Quốc Tuấn → nỗi nhục lớn đất nước có chủ quyền bị xâm phạm → bộc lộ mối căm giận khinh bỉ Trần Quốc Tuấn, kích động người - Khích lòng căm thù thấy nỗi nhục chủ quyền giăc đất nước bị xâm phạm Củng cố: ? Để kêu gọi, khích lệ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc tướng sĩ TQT làm ntn? Hướng dẫn: - Học Học thuộc câu văn hay - Đọc, soạn tiếp phần lại Tiết 96 Văn HỊCH TƯỚNG SĨ ( Trần Quốc Tuấn) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Tinh thần yêu nước, ý chí quýêt thắng kẻ thù xâm lược quân dân thời Trần - Đặc điểm văn luận Hịch tướng sĩ b Kĩ : - Đọc –hiểu văn viết theo thể hịch - Nhận biết không khí thời đại sục sôI thời Trần thời điểm dân tộc ta chuẩn bị kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai - Phân tích nghệ thuật lập luận, cách dùng điển tích , điển cố văn nghị luận trung đại c TháI độ: Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án Ảnh chân dung Trần Quốc Tuấn,bảng phụ (bố cục) C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ: ? ? Để kêu gọi, khích lệ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc tướng sĩ TQT làm ntn? Bài mới: Hoạt động thày Nội dung cần đạt trò - Đọc đoạn văn ''ta thường vui lòng'' II Đọc - hiểu văn Phân tích: b Tội ác giặc lòng căm thù giặc vị chủ soái ? Đoạn văn diễn tả điều * Lòng căm thù giặc Trần Quốc Tuấn ? Lòng căm thù - Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm biểu cụ thể vỗ gối, ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa - Qua thái độ ? - Chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, - Qua hành động? nuót gan, uống máu quân thù - Em hiểu ý chí * Vị chủ soái quên - Dẫu cho trăm thân vui lòng tác giả vế câu cuối ăn, ngủ, đau xót - Động từ trạng thái tâm lí câu văn ? đến quặn lòng trước hành động mãnh liệt,dùng nhiều dấu ? Em nhận xét từ tình cảnh đất nước phẩy tách vế câu; giọng điệu ngữ, cách dùng dấu câu * Ông căm tức, bầm thống thiết, tình cảm → Thái độ uất ức, căm tức đến đoạn văn, giọng gan, tím ruột, sẵn điệu lòng hi sinh Sẵn sàng hi sinh nước, ? Tác dụng biện pháp nghệ thuật * Dùng nhiều động từ, nhiều dấu phẩy, giọng thống thiết khắc hoạ sinh động hình tượng người anh hùng yêu nước ? Vị chủ tướng tự nói lên nỗi lòng có tác động tướng sĩ nước * Quan hệ Trần Quốc Tuấn tướng sĩ quan hệ tốt đẹp, ân tình trọn vẹn người cảnh ngộ ? Nhắc lại nội dung - Đó mối quan hệ đoạn ? Trần Quốc Tuấn đối không theo đạo thần xử với chủ mà quan hệ tướng sĩ quyền bình đẳng ncủa ? Nghệ thuật ? Nói lên người điều gì? cảnh ngộ ? Mối quan hệ ân tình khích lệ điều tướng sĩ * Trần Quốc Tuấn khích lệ ý thức trách nhiệm ? Tiếp theo ông phê tướng sĩ phán thái độ sống, hành * Ông động họ sai tưởng nhỏ nhặt có tính giáo dục cao: phê phán họ ? Chỉ cho họ thấy bàng quan, thờ sai lầm ấy, em trước vận mệnh đất thấy Trần Quốc Tuấn nước, trở thành kẻ người vong ân bội nghĩa, vô trách nhiệm với vận mệnh quốc gia ? Hậu lối sống * Trần Quốc Tuấn ? Em nhận xét vừa chân tình cách nói tác giả? bảo vừa phê phán nghiêm khắc hành động hưởng lạc, ? Tác dụng cách nói thái độ bàng quan nghĩa lớn - Khắc hoạ sinh động hình tượng người anh hùng yêu nước - Trần Quốc Tuấn gương yêu nước bất khuất tác dụng :động viên to lớn tướng sĩ c) Tình cảm , ân nghĩa phân tích phảI tráI chủ tướng tì tướng: - Không có mặc cho áo, ăn cơm; - Lúc trận mạc sống chết - Lúc nhà vui cười → Câu văn biến ngẫu, điệp ngữ: - Tình cảm gắn bó thưong yêu sâu nặng tì tướng - Nhìn chủ nhục mà lo, thấy nước nhục mà thẹn - Chọi gà, đánh bạc, thích rượu ngon Lo làm giàu, ham săn bắn, - Đánh danh dự, bàng quan trước vận mệnh đất nước - Thái ấp bổng lôc không còn, gia quyến vợ khốn cùng, tan nát; xã tắc, tổ tông bị giày xéo, danh bị ô nhục → Hậu tai hại khôn lường ấy ? Cùng với việc phê phán thái độ, hành động sai họ, ông cho họ điều * Ông cho họ thấy việc lên làm tinh thần cảnh giác, chăm lo luyện tập võ nghiệp ? Lợi ích lời khuyên * Để thắng kẻ thù, giữ vững nước nhà trước vận mệnhcủa đất nước Đó không thờ nông cạn mà vong ân bội nghĩa Sự ham chơi hưởng lạc không vấn đề nhân cách mà táng tận lương tâm vận mệnh đất nước nghìn cân treo sợi tóc → nghệ thuật đối lập , giọng khích tướng - Nên nhớ câu ''đặt răn sợ'' biết lo xa - Huấn luyện quân sĩ, tập đượt cung tên - Có thể bêu đầu, làm rữa thịt → chống ngoại xâm ? Ngoài biện * Hậu tai hại pháp tu từ kể trên, khôn lường - Chẳng thái ấp ta mãi đoạn văn thuyết vững bền mà tên họ phục người đọc sử sách lưu thơm → nước lối văn NL * Điệp ngữ, câu hỏi, nhà tu từ, liệt kê - Các biện pháp tu từ: so sánh , tương ? Phần cuối * cách nói đa dạng phản, điệp từ, ý tăng tiến; Câu văn hịch, ông lại lần sỉ mắng, biến ngẫu cân đối, nhịpnhàng; Lí lẽ vạch rõ điều mỉa mai, chế giễu sắc sảo kết hợp với tình cảm thống ? Tác dụng cách nghiêm khắc răn đe thiết thuyết phục lúc lại chân thành - thắng kẻ thù, giữ vững nước nhà ?Câu kết có lạ lạ bày tỏ thiệt d) Kêu gọi tướng sĩ: lùng? Đưa vào văn - Ông nói đến - vạch rõ a đường: tà, nghị luận có thích hợp tình cảm sống chết để thuyết phục tướng sĩ hay không? Vì sao? nhân thân thiết, - Học tập” Binh thư yếu lược” ? Lịch sử chứng minh sâu xa cao quí, - Động viên ý chí tâm chiến cho chủ thiêng liêng đấu người cách cao trương kêu gọi tướng sĩ người (gia học tập binh thư quyến, vợ con, mồ Trần Quốc Tuấn mả, xã tắc ) gắn Tổng kết - Quân dân nhà Trần quyền lợi a Nghệ thuật liên tiếp chiến thắng với quyền lợi - Kết cấu chặt chẽ, kết hợp hài hoà lí xâm lăng họ họ chiến tình, lập luận văn luận; lời giặc Mông - Nguyên đấu văn thống thiết, giàu hình ảnh, nhạc (XIII) chủ tướng mà điệu ? Em khái quát hình b Nội dung thức nghệ thuật văn + Nay - Lời khích lệ chân tình Trần ? Em cảm nhận thần chủ / nhược Quốc Tuấn tướng sĩ điều từ nội kẻ nghịch - Lòng yêu nước, căm thù giặc sâu dung văn thù sắc Trần Quốc Tuấn nhân dân ? Phát biểu cảm nhận * Ông kêu gọi ta thời Trần lòng yêu nước Trần tướng sĩ học tập * Ghi nhớ: SGK Quốc Tuấn qua văn Binh thư cách III Luyện tập ? Thử hình dung k/c nghị luận văn ''Hịch tướng sĩ'' sơ đồ rõ đường tà, sống chết → động viên ý chí tâm chiến đấu người cách cao 1) - Là người coi trọng danh dự bổn phận đất nước - Khinh ghét thói cầu an, hưởng lạc - Căm thù giặc, chiến thắng kẻ thf - Tha thiết với vận mệnh nước nhà 2) + Khích lệ lòng căm thù giặc, nỗi nhục nước + Khích lệ lòng trung quân quốc lòng ân nghĩa thuỷ chung người cảnh ngộ + Khích lệ ý chí lập công danh, xả thân nước Khích lệ lòng yêu nước bất khuất, chiến, thắng kẻ thù xâm lược + Khích lệ long tự trọng, liêm sỉ người nhận rõ sai, điều Củng cố: ? Nhắc lại nội dung nghệ thuật văn Hướng dẫn nhà: - Học kĩ bài, nắm giá trị nội dung văn bản, chọn học thuộc lòng đoạn văn biền ngẫu mà em thích - Làm tập phần luyện tập SGK tr61.- Soạn ''Nước Đại Việt ta'' Tiết 97 Tiếng Việt HÀNH ĐỘNG NÓI A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Khái niệm hành động nói - Các kiểu hành động nói thường gặp b Kĩ năng: - Xác định hành động nói văn học giao tiếp - Tạo lập hành động nói phù hợp mục đích giao tiếp c Thái độ: - Ý thức học tập tự giác Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : ? Thế câu phủ định , chức câu phủ định ? Giải tập 4, 5, SGK tr54 Bài mới: Hoạt động thày trò Nôị dung cần đạt I Hành động nói ? Ví dụ: Nhận xét: ? Lí Thông nói với Thạch - Lí Thông nói với Thạch Sanh để nhằm đẩy Thạch Sanh nhằm mục đích Sanh để hưởng lợi - ''Thôi, nhân trời chưa sáng em chốn ? Câu thể rõ đi'' mục đích - nghe Lí Thông nói, Thach Sanh vội vàng từ giã ? Lí Thông có đạt mục mẹ Lí Thông đích không ? Chi tiết nói lên điều ? Lí Thông thực mục * Ghi nhớ: sgk đích phương tiện II Một số kiểu hành động nói thường gặp ? Việc làm Lí Thông có Ví dụ phải hành động Nhận xét không ? Vì H.động nói Mục đích Kiểu hành ? Vậy hành động nói động nói thuờng gặp - Con trăn - Trình bày - Hđ trình bày( ? Ngoài câu phân vua nuôI báo tin, kể , tả) tích, câu lại lời lâu - Hđ hỏi nói Lí Thông nhằm - Nay em giết , - Đe dọa mục đích định, tất - Hđ điều mục đích - Có chuỵên để - Hứa hẹn khiển(đe dọa, nhà thách thức) - Vậy bữa sau - Hỏi - Hđ hứa hẹn ? Chỉ hành động nói đoạn trích II.2 cho - U định bán - Hỏi biết mục đích hành động - U ko cho * Có nhiều loại hành động - Khốn nạn thân nói: hỏi, trình bày, điều khiển, - Bộc lộc hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc - trời ơi! xúc -Hđ bộc lộ cảm ? Liệt kê kiểu hành động - Con ăn nhà - Bộc lộ xúc nói mà em biết qua ví cụ Nghị thôn Đoài c.xúc dụ - Báo tin ? Từ em rút kết luận: *Ghi nhớ : SGK kiểu hành động nói III Luyện tập thường gặp Bài tập - Trần Quốc Tuấn viết ''Hịch tướng sĩ'' nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ họ tập ''Binh thư yếu lược'' ông soạn khích lệ lòng yêu nước tướng sĩ Bài tập a) - Bác trai ? → hành động hỏi - Này, bảo bác cho hoàn hồn → hành động điều khiển, bộc lộ cảm xúc - Vâng, cháu → hành động hứa hẹn, trình bày ? Trần Quốc Tuấn viết ''Hịch tướng sĩ'' nhằm mục đích ? Hãy xác định mục đích hành động nói thể câu hịch vai trò câu việc thực mục đích chung ? Chỉ cách hành động nói mục đích hành độn nói đoạn trích cho - Giáo viên hướng dẫn làm phần b, c tương tự phần a Củng cố: ? Nhắc lại khái niệm hành động nói, kiểu hành động nói thường gặp Hướng dẫn nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập (HD: câu có từ hứa dùng để thực hành động hứa)- Xem trước tiết ''Hành động nói'' (tiếp) TUẦN 25 Tiết 96 Tập làm văn: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Giúp học sinh đánh giá toàn diện kết học bài: văn thuyết minh phương diện: + Làm bật đặc điểm đối tượng thuyết minh, nội dung viêt có tính chất khách quan, đáng tin cậy + vận dụng phương pháp thuyết minh + Bố cục, thứ tự xếp hợp lí + Lời văn thuyết minh phải chuẩn xác, ngắn gọn sinh động Kĩ năng: - Rèn kĩ trình bày, tả, diễn đạt chung TháI độ: - ý thức tự sửa lỗi để rút kinh nghiệm cho viết sau B Chuẩn bị: - Giáo viên: chấm kĩ càng, thống kê lỗi học sinh thường gặp - Học sinh: Ôn tập kiểu thuyết minh C Các hoạt động dạy học: I Tổ chức lớp: - Ngày / /2012/ lớp 8C /sĩ số 32/vắng: II Kiểm tra cũ : ? Nhắc lại phương pháp thuyết minh? ? Các kiểu thuyết minh thường gặp? ? Ngôn ngữ văn thuyết minh phải đảm bảo yêu cầu nào? III Bài mới:: A.Đề bài: Giới thiệu đồ chơi mộ trũ chơi dân gian mà em biết B.Tìm hiểu đề: Kiểu : thuyết minh 2.Đối tượng thuyết minh: đồ chơI dân gian, trũ chơi dân gian 3.Phạm vi kiến thức: tri thức đồ chơI dân gian, trũ chơi dân gian B Lập dàn ý: Mở bài: GT chung đồ chơI dân gian( trũ chơi dân gian) Thân bài: hs nêu mục sau - Nguyên vật liệu : - Cách làm : -Yêu cầu sản phẩm : Kết bài: giá trị đồ chơI dân gian( trũ chơi dân gian) * Yêu cầu hình thức: - Bài viết có đủ bố cục phần : MB, TB, KB - Thuyết minh trôi chảy, mạch lạc có liên kết đoạn, tả - Sử dụng pp thuyết minh phù hợp C Nhận xét: a Ưu điểm: - Đa số học sinh đI kiểu - Giới thiệu đối tượng thuyết minh - Bài viết trình bày tốt - Bố cục rõ ràng, mạch lạc: phần; đoạn văn tương ứng với ý lớn văn thuyết minh - Một số viết tốt: 8C; Hiền, Linh b Nhược điểm: - Có sử dụng phương pháp thuyết minh chưa rõ ràng, khéo léo, viết theo ý lộn xộn; bố cục chưa mạch lạc, khoa học - Có lạc sang miêu tả, biểu cảm lời văn không phù hợp với văn thuyết minh: ''Em xin giới thiệu đồ chơi cho bạn nghe nhé'', - chưa làm bật đặc điểm đối tượng thuyết minh, viết chung chung, chứng tỏ hiểu biết đối tượng không kĩ - Có chưa sáng tạo, dựa nhiều vào văn thuyết minh có sẵn SGK: 8C: Tùng, Chữ lỗi điển hình: Lỗi sai Loại lỗi Sửa lại - Chính tả - Dùng từ - Diễn đạt Thống kê điểm; Lớp Giỏi Khá T.bình Yếu TS % Ts % TS % TS % 8C 6.Đọc văn hay: - Hiền, Ánh * Yêu cầu học sinh khác nhận xét, bình bạn để học tập IV Củng cố: - Gv nêu nhược điểm cần khắc phục ? Nhắc lại phương pháp thuyết minh, ngôn ngữ văn thuyết minh V Hướng dẫn nhà: - Tiếp tục sửa lỗi văn thuyết minh; xem lại cách làm văn thuyết minh - Xem trước ''Ôn tập luận điểm'' ... - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : Bài mới: Hoạt động thày - Giáo. .. mệnh lệnh; viết ? Hoàn cảnh đời văn vần, văn biến ngẫu tác phẩm văn xuôi Tác phẩm - Giọng đọc trang trọng, có - Văn viết ? Văn cần đọc câu cần nhấn mạnh chữ Hán sắc thái tình cảm tha thiết -... thể ý chí tự cường dân tộc ? Nhận xét lời văn đoạn ? Thể văn ? Cách lập luận ? Vì nói văn phản ánh ý chí tự cường phát triển lớn mạnh dân tộc (Văn phản ánh nội dung gì) ? Tìm hiểu khái quát chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 23,34 , giáo án ngữ văn 8 tuần 23,34 , giáo án ngữ văn 8 tuần 23,34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay