giáo án ngữ văn 8 tuần 26

10 14 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:26

TUẦN : 26 Tiết : 98 Ngày 25/2/2015 TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ Văn thuyết minh A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Chuẩn kiến thức – kĩ – thái độ: a Kiến thức: - Giáo viên tổng kiểm tra kiến thức kĩ làm kiểu văn thuyết minh b Kĩ năng: - Học sinh rèn kĩ tạo lập văn thuyết minh - Rèn kĩ trình bày văn c Thái độ: - Giáo dục ý thức tự giác học tập 2.Năng lực hình thành thông qua tiết trả kiểm tra: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực giao tiếp - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn B CHUẨN BỊ : - Thầy : Biểu điểm, hệ thống ưu điểm, nhược điểm - Trò : Ôn tập văn thuyết minh danh lam thắng cảnh C.TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015 / lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015 / lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: Kiểm tra cũ : không kiểm tra Bài mới: I Đề bài: Giới thiệu di tích Côn Sơn II Tìm hiểu đề: Kiểu : thuyết minh 2.Đối tượng thuyết minh: danh lam thắng cảnh 3.Phạm vi kiến thức: tri thức danh lam thắng cảnh Côn Sơn III Dàn ý I Mở bài: Giới thiệu chung di tích Côn Sơn II.Thân bài: - Giới thiệu vị trí di tích Côn Sơn - Lich sử hình thành: Theo truyền thuyết chùa có từ thời kỳ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân – chùa Hun Được xây dựng từ kỷ 14, thời kỳ nhà trần – chùa Thiên Tư Phúc Tự - chốn tu hành thiền phái Trúc Lâm, gắn liền với tên: Huyền Quang, Pháp Loa, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi… Cảnh quan di tích Côn Sơn + Hồ Côn Sơn: * Chùa Côn Sơn: + Cổng chùa: + Hàng thông: + Qua Nghi Môn Ngoại, Nghi Môn Nội, vào đến chùa Côn Sơn + Bia chùa: chùa lưu giữ 14 bia đặc biệt Côn Sơn Bi Phúc Tự Bi (tấm bia Bác đọc thăm chùa) + Cấu trúc Chùa Côn Sơn: Theo kiến trúc hình chữ công, thờ Phật * Đền Nguyễn Trãi: - Đển thờ Nguyễn Trãi, đền thơ Tư đồ Trần Nguyên Đán * Bàn cờ tiên: * Cảnh quan di tích: + Rừng thông, Thạch bàn, giếng Ngọc, suối Thạch Bàn, cầu Thấu Ngọc, động Thanh Hư * Kết bài: Giá trị sinh thái, giá trị văn hóa thắng cảnh Côn Sơn III Nhân xét Ưu điểm: - Hiểu rõ yêu cầu đề - Thuyết minh di tích lịch sử Côn Sơn - Thể vai trò, giá trị văn hóa, tinh thần di tích - Thể kiến thức di tích lich sử quan trọng địa phương Nhược điểm - Còn có bạn chưa xác định rõ đề thuyết minh chùa Côn Sơn, chưa thuyết minh đền Nguyễn Trãi: Tùng, Tuấn, - Diễn đạt chưa tốt: Thủy, Kiên, Quỳnh a, - Phạm vi tri thức chưa xác định rõ ràng, tri thức chưa đầy đủ: Kiên, N.Phong, Tuấn, Tài… - Lựa chọn hình ảnh thuyết minh chưa đầy đủ chưa thực tiêu biểu: hầu hết - Lỗi dùng từ, đặt câu, tả (trong hầu hết bài) IV Chữa lỗi tiêu biểu Lỗi sai Lỗi cụ thể Chữa tả Nguyễn vi Khanh, huyền phái … Dùng từ (nước)Không dịch chuyển, di tích Nước không cạn, di tích lịch sử vẻ vang, kỉ nhà Đinh … tiếng, thời nhà Đinh Lỗi đặt câu Côn Sơn di tích tỉnh Hải Côn Sơn di tích có giá trị văn Dương Có giá trị đặc biệt chứa hóa đặc biệt chứa đựng đựng câu truyền thuyết truyền thuyết lịch sử lịch sử V Trả bài: Học sinh xem xét, trao đổi chữa lỗi cụ thể Đọc số tốt: Lan, Duyên (8A); VI Thống kê Lớp Giỏi Khá Tbình Yếu Đạt 8A % 8C Củng cố: - Giáo viên trả bài- gọi điểm - Nhận xét trả Hướng dẫn: - Xem lại lí thuyết - Xem lại ý rút kinh nghiệm cho viết chuẩn bị cho kiểm tra -Tiết 99 Ngày 25/2/2015 Văn Bản : NƯỚC ĐẠI VIỆT TA ( Trích “ Bình ngô đại cáo” – Nguyễn Trãi) A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức : Giúp học sinh - Tiếp tục tìm hiểu văn nghị luận trung đại Qua thấy chức năng, yêu cầu nội dung hình thức cáo - Nắm nội dung để thấy đoạn văn có ý nghĩa lời tuyên ngôn độc lập dân tộc ta kỉ XV - Bằng nghệ thuật lập luận, thấy phần sức thuyết phục nghệ thuật văn luận Nguyễn Trãi lập luận chặt chẽ, kết hợp lí lẽ thực tiễn Kĩ : - Rèn kĩ đọc diễn cảm văn nghị luận, văn biền ngẫu, tìm hiểu đặt điểm kiểu văn nghị luận thể cáo Thái độ : - Giáo dục lòng yêu nước , ý chí tự lập tự cường xây dựng bảo vệ tổ quốc Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: 2.Kiểm tra cũ : ? Đọc thuộc lòng diễn cảm đoạn văn “ Hịch tướng sĩ” mà em cho hay nhất? Luận điểm tác giả đoạn gì? ? Em nêu giá trị nội dung nghệ thuật Hịch? Bài : Nguyễn Trãi ( ức Trai) không tác giả thơ nôm, phú tuyệt vời : Cửa biẻn Bạch Đằng, Cây chuối, Tùng, Bến đò xuân dầu trại, Cuối xuân tức sự, Côn Sơn ca, Phú núi Chí Linh mà ông tác giả Bình Ngô Đại Cáo (1428) – thiên cổ hùng văn( Lời Lê Quý Đôn ), Rất xứng đáng gọi Tuyên ngôn độc lập lần lịch sử DT Việt Nam Tuy nhiên , toàn cáo dài, chương trình ngữ văn lớp học đoạn đầu Nhan đề đoạn người soạn SGK đặt Hoạt động Hoạt động thày Nội dung cần đạt trò Về tác giả tìm hiểu lớp Hs nêu I TÁC GIẢ chuẩn bị Tác giả: - Giáo viên yêu cầu học sinh khái quát lại Hs đọc khái quát Tác phẩm: ?Nêu hoàn cảnh đời cáo? GV: Sau hai đạo viện binh bị diệt Kế Vương Thông , đất nước Đại Việt làu bóng giặc Tháng 1-1428 Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Thái Tổ ( Lê Lợi) soạn thảo công bố “Bình Ngô Đại Cáo” để tuyên bố cho toàn dân rõ kháng chiến 10 năm chống giặc Minh xâm lược toàn thắng Nhan đề đoạn trích SGK người soạn sách đặt Giáo viên hướng dẫn HS đọc Đọc mẫu- Gọi em học sinh đọc ? Em hiểu thể cáo? ? Giải nghĩa nhan đề “ Bình Ngô Đại Cáo”? ? Cáo, hịch, chiếu giống khác nào? ? Đoạn trích gồm phần? Nd phần? GV chia :3 ý 1- Hai câu đầu 2- câu tiếp 3- Còn lại - HS đọc câu đầu: ? Trong câu cụm từ em chưa hiểu? ? Nhân nghĩa? Yên dân? Quân điếu phạt? Trừ bạo? ? Em hiểu nd câu? ? Em có suy nghĩ tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi qua câu đầu cáo? GV: Nhân nghĩa Nguyễn Trãi suy cho yêu nước thương dân, diệt kẻ gian, trừ cường bạo, đem lại thái bình thịnh trị cho dân, cho nước ? Đặt tiêu đề cho câu đầu? ? Nhớ lại “ Sông núi nước Nam”- lớp em thấy tác giả quan niệm độc lập DT ntn? ? Đối chiếu với cáo Nguyễn Trãi em thấy có điểm Hs nêu hoàn cảnh đời -Cáo: Thể văn cổ dùng bổ nhiệm, phong tặng, bảo ban - Đại cáo: Công bố kiện trọng đại cho thiên hạ - Bìn? đánh dẹp, lật lại trật tự - Ngô: Tên nước Đông Ngô( Giặc Minh) Đ1: Từ đầucũng có: Quan niệm nhân nghĩa khẳng định chủ quyền DT Đ2: Lời tuyên bố chiến thắng Đ3: Khẳng định sức mạnh nhân nghĩa chân lý độc lập chủ quyền -HS nêu giải thích Nhân: Thương người Nghĩa: điều phải nên làm Làm Vua thay trời trị dân phải biết thương dân phạt kẻ có tội với dân  Nguyên lí nhân nghĩa “ Sông núi nước Nam” yếu tố II ĐỌC – HIỂU VĂNBẢN Đọc thích Thể loại Bố cục:3 đoạn Phân tích a Hai câu đầu: * Việc nhân nghĩa: + Yên dân: bảo vệ thái bình cho dân + Trừ bạo: Giặc Minh xâm lược Nêu lên nguyên lí nhân nghĩa b Tám câu tiếp: + ….Đại Việt ta từ trước Vốn xưng … văn hiến lâu Văn hiến lâu đời + Núi sông chia Lãnh thổ riêng + Phong tục Bắc Nam Phong tục riêng + Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần  Lịch sử riêng + So sánh ngang hàng với Trung QuốcChủ quyền riêng  Khẳng định chân lí tồn phát triển độc lập chủ quyền dân tộc Đại Việt c Câu lại + Lưu Cung thất bại + Triệu Tiết tiêu vong giống khác khẳng định chủ lãnh thổ chủ + Toa Đô , Ô Mã bị tiêu diệt quyền độc lập dân tộc? quyền Nêu chứng lịch sử ? Nội dung câu gì? HS so sánh, phân  Khẳng định sức mạnh ? Em có cảm nhận khẳng tích thảo luận nhân nghĩa, sức mạnh định này? Mqh đoạn với đoạn 1? “ Cáo” bổ sung độc lập dân tộc GV: Sau nêu nguyên lí nhân yếu tố nữa( Văn 5Tổng kết nghĩa( đ1) NTrãi khẳng định hiến, phong tục, a Nghệ thuật: chân lí tồn độc lập chủ lịch sử) - Kết hợp lí lẽ thực tế quyền dân tộc Đại Việt - So sánh, đối lập, liệt kê sở bình Đẳng ngang hàng với Hs nêu cảm nhận b Nội dung: Trung Quốc - HS đọc ? Trong đoạn trích kẻ hđ câu cuối III Luyện tập trái với nhân nghĩa? Hs nhận xét Tư tưởng HTS tư ( TG nêu dẫn chứng lịch sử ntn?) Hs bộc lộ suy tưởng trung quân ? TG dẫn kiện lịch sử nghĩ Tư tưởng BNĐC tư nhằm mđ gì? Hs nhận xét nghệ tưởng nhân nghĩa ? Em có suy nghĩ cách thể thuật cáo đoạn trích? ? Đoạn trích sử dụng câu văn gì? Hs nhận xét NT nào? ? Nhận xét từ ngữ: Vốn, lâu đời, Hs khái quát trình lâu? tự lập luận ? Khái quát trình tự lập luận ( Biền ngẫu) đoạn trích? -Từ ngữ mang C? Em có nhận xét tư tưởng tính khẳng định HTS BNĐC Hs thảo luận Củng cố: Nguyên lí nhân nghĩa ∕   Yên dân bảo vệ Trừ bạo giặc thái bình cho dân giặc Minh xâm lược Chân lí tồn phát triển độc lập chủ quyền dân tộc Đại Việt      Văn hiến Lãnh thổ Phong tục Lịch sử Chủ quyền lâu đời riêng riêng riêng riêng  Sức mạnh dân tộc Hướng dẫn: - Học thuộc lòng đoạn trích cáo - Soạn: “ Bàn luận phép học” ******************************************************* Tiết : 100 Ngày 25/2/2015 Tiếng Việt: HÀNH ĐỘNG NÓI (tiếp theo) A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức: Hiểu nói thứ hành động - Số lượng hành động nói lớn, quy lại thành số kiểu khái quát định - Có thể sử dụng nhiều kiểu câu học để thực hành động nói Kĩ năng: - Có thể sử dụng nhiều kiểu câu học để thực hành động nói - Tìm hiểu cách thực hành động nói Luyện tập thực hành động nói Thái độ: Có ý thức sử dụng kiểu câu học kèm hành động nói Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: 2.Kiểm tra cũ : Bài : Hoạt động thày Hoạt động trò Nội dung cần đạt - Học sinh đọc I Cách thực hành động đoạn trích ''Tinh nói ? Đánh số thứ tự trước thần yêu nước Ví dụ: câu trần thuật đoạn nội dung ta'' trích Xác định mục đích nói Câu câu cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp Mục đích dấu (-) vào ô không thích Hỏi - - - - hợp Trình bày + + + - - Giáo viên treo bảng phụ Điều khiển - - - + + Hứa hẹn - - - - - Học sinh làm Bộc lộ cảm - - - - việc theo nhóm, xúc ? Hãy lập bảng trình bày em làm bảng Nhận xét: quan hệ kiểu câu phụ - Câu nghi vấn: dùng để hỏi nghi vấn, câu cầu khiến, câu (dùng trực tiếp), dùng để điều cảm thán, câu trần thuật với khiển, bộc lộ cảm xúc (dùng kiểu hành động nói mà gián tiếp) em biết - Câu cầu khiến: dùng để điều - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ khiển (dùng TT) minh hoạ HS lập bảng - Câu trần thuật: dùng để trình bày (dùng TT), dùng để hứa C.dùng Trực Gián HS lấy ví dụ dựa hẹn, điều khiển (dùng GT) tiếp tiếp câu - Câu cảm thán: dùng để bộc lộ tìm hiểu K câu cảm xúc (dùng TT) kiểu câu học N vấn Hỏi Điều khiển, bộc lộ c.xúc C khiến Điều khiển T thuật Trình Hứa hẹn, bày điều khiển C thán Bộc lộ c.xúc ? Hành động nói thực cách (kiểu câu) thông qua kiểu câu học Kết luận: - Học sinh khái quát: cách dùng trực tiếp (chức chính, phù hợp kiểu câu với hành động đó) dùng gián tiếp (thực kiểu câu khác) - Học sinh đọc ghi nhớ SGK II Luyện tập Hs dựa bảng Bài tập - Câu nghi vấn đứng cuối đoạn ? Tìm câu nghi vấn trả lời văn ''Hịch tướng sĩ'' ''Hịch tướng sĩ'' thường dùng để khẳng định hay ? Cho biết câu phủ định điều nêu dùng làm câu ? Vị trí câu nghi vấn Hs tìm câu nghi - Câu nghi vấn đứng đầu đoạn văn có liên vấn nêu tác đoạn dùng để nêu vấn đề cho quan đến mục dụng tướng sĩ chuẩn bị tư tưởng đọc đích nói câu (nghe) phần lí giải tác giả Bài tập a) Cả câu câu trần Tìm câu trần thuật có thuật có mục đích cầu khiến mục đích cầu kiến đoạn HS trả lời cho b) ''Điều mong muốn CM trích chủ tịch Hồ Chí câu cụ thể giới'' Minh - Việc dùng câu trần thuật để ? Hình thức diễn đạt có tác Hs làm việc theo kêu gọi làm cho quần dụng việc yêu cầu đề chúng thấy gần gũi với lãnh tụ động viên quần chúng thấy nhiệm vụ mà lãnh tụ giao cho nguyện vọng ? Tìm câu có mục đích cầu khiến đoạn trích Hs làm việc theo Bài tập sau - Hay anh đào giúp em ? Mỗi câu thể quan hệ yêu cầu đề sang nhân vật tính - Thôi, im điệu cách nhân vật + Cách nói nhân vật thường thể quan hệ người nói với người nghe tính cách người nói DC yếu đuối DM nên nói lời đề nghị cách khiêm nhường, nhã nhặn DM huênh hoang hách dịch Củng cố: Hành động nói gì? Có cách thực hành động nói? Phương tiện thực hành động nói? Hướng dẫn: - Học thuộc ghi nhớ; ôn lại kiểu câu học: NV, CK, CT, TT - Làm tập 4, (SGK tr72) HD Bài tập 4: Phương án mang tính lịch cao b,c HD BT 5: nên chọn c (người nói mục đích hỏi mà có mục đích nhờ cậy) - Xem trước hội thoại ************************************************************ Tiết : 101 Ngày 25/2/2015 Tập làm văn ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức: - Nắm vững k/n luận điểm, tránh hiểu lầm mà em thường mắc phải ( Như lẫn lộn luận điểm với vấn đề cần nghị luận coi luận điểm phận vấn đề nghị luận - Thấy rõ mqh luận điểm với vấn đề nghị luận luận điểm với văn nghị luận Kĩ : - Rèn kĩ tìm hiểu, nhận diện, phân tích luận điểm xếp luận điểm văn nghị luận - Nâng cao kĩ đọc - hiểu văn nghị luận tạo lập văn nghị luận Thái độ: - Thái độ tích cực, tự giác học tập Năng lực: - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ số 35/ vắng: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8C/sĩ số 34/ vắng: 2.Kiểm tra cũ : Lồng trình ôn tập Bài : Hoạt động thày Hoạt động trò Nội dung cần đạt I Khái niệm luận điểm ? Lựa chọn câu trả lời Luận điểm ? đáp án - Phương án a, b sai người trả Tìm luận điểm * Luận điểm tư lời không phân biệt vấn a Trong ''Tinh thần tưởng, quan điểm chủ đề luận điểm yêu nước nhân dân trương mà người - Phương án c xác: luận ta'' viết (nói) nêu điểm tư tưởng, quan + Dân ta có lòng văn nghị luận điểm chủ trương mà nồng nàn yêu nước - Giáo viên gợi ý giúp người viết (nói) nêu + Lịch sử có nhiều học sinh phân biệt: nghị văn nghị luận kháng chiến vĩ đại luận hành động (luận điểm vấn chứng tỏ tinh thần yêu tiến hành nhằm mục đề, nước nhân dân ta đích giải vấn phận vấn đề Vấn đề + Đồng bào ta ngày đề đặt đời sống ý kiến quan điểm, chủ trương chủ yếu đưa để giải đáp cho câu hỏi, giúp lí trí thông suốt Vấn đề (?), luận điểm phải trả lời ? Bài văn có luận điểm * luận điểm ? ''Chiếu dời đô'' có phải văn nghị luận không ? Có thể xác định luận điểm văn theo ý kiến bạn học sinh không ? Vì * Cách xác định sai lẫn luận điểm với vấn đề ? Vậy em cho biết luận điểm ? Vấn đề cần đặt ''Tinh thần yêu nước'' ? Có thể làm sáng tỏ vấn đề không, tác giả đưa luận điểm ''Đồng bào ta ngày có lòng yêu nước nồng nàn'' ? Trong ''Chiếu dời đô'', Lí Công Uẩn đưa luận điểm ''Các triều đại trước nhiều lần thay đổi kinh đô'' nhà vua có đạt mục đích không ? Tại ? Em rút kết luận: mối quan hệ luận điểm vấn đề (?) luận điểm phải trả lời) - ''Chiếu dời đô'' văn nghị luận quan điểm, tư tưởng tác giả việc dời đô - Cách xác định luận điểm câu hỏi bạn học sinh không ý kiến, quan điểm mà vấn đề * Kết luận: mục ghi nhớ - Học sinh trả lời - Đọc ghi nhớ chấm SGK tr75 - Tinh thần yêu nước nhân dân ta - Luận điểm ''Đồng bào ta ngày có lòng yêu nước nồng nàn'' không đủ để làm sáng tỏ vấn đề ''Tinh thần yêu nước nhân dân ta'' - Luận điểm ''Các triều đại trước nhiều lần thay đổi kinh đô'' không đủ để làm sáng tỏ vấn đề ''cần phải dời đô đến Đại La'' ''Chiếu dời đô'' * Trong văn nghị luận, luận điểm cần phải phù hợp với yêu cầu giải vấn đề phải đủ để làm sáng tỏ vấn đề - Học sinh đọc chấm ghi nhớ - Hệ thống (1) đạt điều kiện nghi luận mục III.1 - Hệ thống (2) không đạt điều kiện vì: + Có luận điểm chưa xác: đổi phương pháp kết học tập nâng cao; đòi hỏi phải thường xuyên đổi cách học tập (nếu lí đáng) + Có luận điểm chưa phù hợp với vấn đề: chưa chăm học nói → luận điểm (a) làm xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước + Tinh thần yêu nước thứ quý Bổn phận phải làm cho quý kín đáo đem trưng bày b Luận điểm ''Chiếu dời đô'' II Mối quan hệ luận điểm với vấn đề cần giải văn nghị luận Ví dụ Nhận xét:t Kết luận: III mối quan hệ luận điểm văn nghị luận Ví dụ: Nhận xét: Kết luận - Các luận điểm phải xác gắn bó chặt chẽ với IV Luyện tập * Luận điểm phải phù hợp với yêu cầu cần giải quyết, phải đủ để làm sáng tỏ toàn vấn đề - Để viết tập làm văn theo đề bài: ''Hãy trình bày rõ cần phải đổi phương pháp học tập'', em chọn hệ thống luận điểm hệ thống sau(SGK) * Hệ thống xác * Hệ thống không xác, không khoa học, mối quan hệ chặt chẽ với ? Từ em rút kết luận: văn nghị luận, luận điểm cần phải đảm bảo yêu cầu ? Luận điểm đoạn văn ? Giải thích lựa chọn em sở để dẫn tới luận điểm (b) không xác, không bàn phương pháp học tập nên (c) không liên kết với luận điểm khác; (d) không kế thừa phát huy kết luận điểm a, b, c → Bài viết rõ ràng, mạch lạc mạch văn không thông suốt, ý không tránh khỏi luẩn quẩn, trùng lặp, chồng chéo - Học sinh đọc ghi nhớ SGK - Học sinh đọc tập + Nguyễn Trãi tinh hoa đất nước, dân tộc thời đại lúc vì: - Nguyễn Trãi ông tiên ngọc ý kiến Nguyễn Mộng Tuân bị PVĐ phủ nhận, không vị anh hùng dân tộc mà luận tập trung vào làm bật luận điểm Cần khái quát nghiệp đánh giặc nghiệp thơ văn ông Bài tập 1: - Cả luận điểm - Lđ đoạn văn là: Nguyễn Trãi tinh hoa đất nước, dân tộc thời đại lúc Bài tập 2: Lựa chọn xếp theo trình tự đây: - GD yếu tố định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số; thông qua định môi trường sống, mức sống tương lai - GD trang bị kiến thức nhân cách , trí tuệ, tâm hồn cho trẻ em hôm nay, người làm nên giới ngày mai - Do đó, gd chìa khoá cho tăng trưởng kinh tế cho tương lai - Cũng đó, gd chìa khoá cho phát triển trị cho tiến sau - Củng cố: Luận điểm văn nghị luận gì? - Yêu cầu luận điểm? - Mqh lđ với vấn đề nghị luận? - Mqh lđ với nhau? Hướng dẫn: - Học lại lí thuyết - Làm lại tập Đọc ********************************************************* Ngày … tháng 02 năm 2015 ... ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ... ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ... ngữ - Năng lực tạo lập văn - Năng lực giải vấn đề B.CHUẨN BỊ: - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ C:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: - Ngày tháng năm 2015/ lớp 8A/sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 26 , giáo án ngữ văn 8 tuần 26 , giáo án ngữ văn 8 tuần 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay