giáo án ngữ văn 8 tuần 26

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:15

TUẦN : 26 Tiết : 101 Văn Bản : BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC (Luận học pháp) ( La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp) A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức : - Giúp học sinh: + Bổ sung kiến thức nghị luận trung đại Hiểu hoàn cảnh sử dụng đặc điểm thể tấu văn học trung đại Nắm đặc điểm nội dung hình thức văn học trung đại + Qua đó, thấy mục đích, tác dụng thiết thực lâu dài việc học chân chính, học để làm người, để biết làm, để góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh đồng thời thấy rõ lối học chuộng hình thức , cầu danh lợi Nhận thức phương pháp học đúng, kết hợp họ với hành, phân biệt sơ lược thể loại , tấu hịch , cáo; học tập cách lập luận tác giả Kĩ năng: - Rèn kĩ tìm hiểu phân tích đoạn trích văn nghị luận cổ: tấu vấn đề; cách trình bày luận điểm, luận Thái độ: - Thấy tác dụng việc học chân B.CHUẨN BỊ: -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ Tìm đọc '' Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn'' tập II NXBGD - HN 1998 - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà C: PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở, phân tích, tổng hợp… D:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… 2.Kiểm tra cũ : 1.Đọc thuộc lòng văn “ Nước đại Việt ta” nêu giá trị nội dung, nghệ thuật Quan niệm đất nứơc Nguyễn Trãi “Cáo” mở rộng so với “ Nam Quốc Sơn Hà” yếu tố gì? Trong tác giả nhấn mạnh đề cao yếu tố nào? Hãy phân tích? Bài : - Giới thiệu bài: cách dùng thể văn cổ: Vua, chúa, bề Quan lại, thần dân dùng chiếu, chế, cáo, sách, hịch, mệnh dùng tấu, nghị, biểu, khải, sớ - Vua Quang Trung mời Nguyễn Thiếp hợp tác với triều Tây Sơn Nguyễn Thiếp chưa nhận lời Ngày 10-7-1791, vua lại viết chiếu thư mời ông vào Phú Xuân hội kiến ''có nhiều điều bàn nghị'' Lần ông lòng viết tấu bàn việc mà bậc quân vương nên biết Hoạt động thày Hoạt động trò Nội dung cần đạt ? Em hiểu Nguyễn Thiếp - Học sinh đọc phần I Tìm hiểu chung - Quang Trung người trọng kẻ sĩ, thích SGK Tác giả cầu hiền tài - Nguyễn Thiếp người thiên tư sáng suốt, học ? Em hiểu thể văn văn rộng, hiểu sâu, có lòng Tác phẩm nước, ? Nội dung tấu - Tấu loại văn thư bề - Qua tấu thấy tôi, thần dân gửi lên vua lòng yêu nước nhân cách chúa để trình bày việc, ý trực La Sơn Phu Tử Nguyễn kiến, đề nghị; viết Thiếp văn xuôi, văn vần, II Đọc - hiểu văn - Giáo viên đọc mẫu văn biến ngẫu Thể loại: ? Cần đọc cho phù hợp - 8/1791, Nguyễn Thiếp 2.Đọc: - Giáo viên kiểm tra việc đọc gửi vua Quang Trung bàn Bố cục: thích học sinh điều quân đức; dân - phần: ? Có thể chia văn thành tâm học pháp + từ đầu → tệ hại ấy: sai phần lệch việc học, bàn mục - Học sinh đọc lần văn đích việc học ? Tác giả bày tỏ suy nghĩ + tiếp → bỏ qua: bàn cách việc học câu nói - Giọng đọc chân tình, bày học ? Em có nhận xét cách nói tỏ thiệt hơn, vừa tự tin, vừa + lại (thịnh tự): tác dụng ? Tác dụng khiêm tốn phép học ? Tiếp theo tác giả giải thích khái - Đọc kĩ thích Phân tíc? niệm a Mục đích chân ? Nhận xét cách giải thích - Sử dụng câu châm ngôn: việc học ? Như mục đích chân Ngọc không mài không -Dùng châm ngôn: việc học biết rõ đạo “ Ngọc Mục đích chân việc học - hình ảnh so sánh cụ thể Người ” → dễ hiểu học đạo + Khái niệm học giải thích ? Luận điểm nêu ->chỉ việc có học tập hình ảnh so sánh cụ thể → đoạn gì? người trở nên tốt đẹp dễ hiểu ? Tác giả đưa lí lẽ gì? ngược lại không học => nêu cao tầm quan trọng ? Tác giả soi vào thực tế đương trở thành người ngu dốt việc học thời để việc học - Khái niệm đạo: lẽ đối b Bàn cách học xử hàng ngày - Nền học bị thất truyền ? Em hiểu lối học hình người ;đạo'' khái niệm - Học lối học hình thức; Lối học thức; lối học danh lợi vốn trừu tượng, phức tạp cầu danh lợi ? Kết thúc luận điểm, tác giả cho tác giả giải -> Chúa tầm thường, thần nịnh thấy hậu lối học thích thật ngắn gọn rõ ràng nọt đó? Hs tìm chi tiết -> Nước nhà tan ? Sau đưa thấy nguy - Lối học chuộng hình đất nước trước nạn thất học, tác giả thức: học thuộc lòng câu đưa phép học nào? chữ mà không hiểu nội ? Từ đó, em nhận quan điểm dung, có danh mà tác giả việc học? không thực chất - Giáo viên yêu cầu học sinh giải - Lối học cầu danh lợi: học thích từ : chư sử, tứ thư, để có danh tiếng, ? Cách học Phu Tử (phương trọng vọng, nhàn nhã, + Vua ban chiếu thư…tuỳ đâu pháp học) nhiều bổng lộc tiện mà học ? Em có nhận xét phương pháp Nước nhà tan + Học tiểu học – tứ thư, ngũ học mà TG nêu ra? Đối chiếu với kinh, chư sử ngày phù hợp với phương Hs tìm chi tiết + Dạy: định theo chu tử… pháp học không? Từ phương pháp Học từ thấp đến cao từ học đắn đem đến tác dụng - HS khái quát chọn đến phức tạp ntn? + Học đôi với hành ý trả lời ? Qua em có nhận xét thứ Phương pháp thực ngày  Nhân tài nhiều, chế độ bền tự lập luận TG luận điểm 1? vững, quốc gia phát triển thực ? Qua lời lẽ cách lập luận đó, nd phương pháp học tư tưởng tấu em thấy Nguyễn Lập luận chặt chẽ, sắc bén Thiếp người ntn? - HS khái quát lại theo b Kết luận GV: - Quan tâm vận mệnh đất ý ghi bảng - Mấy điều nước - Thành thật xin dâng - Thể lòng yêu nước, ý thức Từ thấp đến cao  KL vấn đề : mđích học chân trách nhiệm Người tâm huyết với quốc ? Trong văn nghị luận phần KL có gia III Tổng kết ý nghĩa vai trò ntn? Nghệ thuật: ? Bài tấu lời kết có ý nghĩa ntn? Hs trả lời Nghệ thuật lập luận ? Em học cách lập luận Hs khái quát Nội dung: Nguyễn Thiếp điểm nào? * Ghi nhớ Nội dung văn bản? IV Luyện tập ? Vẽ mô hình hệ thống lập luận ấy? Mđích chân việc học   Phê phán sai trái Khẳng định quan điểm, phương lệch lạc pháp đắn   T/d việc học chân Củng cố: - Nhắc lại thể tấu, nội dung nghệ thuật văn Hướng dẫn: - Học bài, nắm nd kết cấu -Viết đoạn văn trình bày, giới thiệu lập luận tấu - Đọc , soạn “ Thuế máu” **************************************** - Chuẩn bị viết TLV số ********************************************************** Tiết : 103, 104 Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức: - Củng cố nhận thức lí thuyết trình bày luận điểm vào việc viết văn chứng minh vấn đề văn học gần gũi với em Kĩ năng: - Rèn kĩ viết bài, kĩ dựng đoạn, liên kết đoạn Thái độ: - Tự đánh giá xác trình độ làm văn thân từ rút kinh nghiệm cần thiết để tập làm văn sau đạt kết tốt B.CHUẨN BỊ: -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ - H/S : Đọc , soạn chuẩn bị trước nhà C: PHƯƠNG PHÁP: Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở, phân tích, tổng hợp… D:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… 2.Kiểm tra cũ : Bài : I Đề : Dựa vào văn “ Chiếu dời đô” “ Hịch tướng sĩ” nêu suy nghĩ em vai trò người lãnh đạo anh minh Lí Công Uẩn Trần Quốc Tuấn với vận mệnh đất nước II Yêu cầu : Thể loại: Nghị luận- chứng minh Nội dung : Vai trò người lãnh đạo anh minh : Lí Công Uẩn Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nước Thể lòng thương yêu dân, quan tâm, chăm lo đến hạnh phúc nhân dân Hình thức : - Đủ bố cục phần( MB,TB,KB) ý cần rõ ràng, mạch lạc - Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi tả - Dẫn chứng xác , tiêu biểu phù hợp - Lí lẽ làm sáng tỏ khía cạnh của vấn đề - Hệ thống luận điểm, luận phù hợp, liên kết chặt chẽ Phương pháp a, B1: Tìm hiểu đề: Chứng minh Lí Công Uẩn Trần Quốc Tuấn người lãnh đạo anh minh qua văn “ Chiếu dời đô’’ “ Hịch tướng sĩ” b, B2: Tìm ý c, B3: Lập dàn ý : a Mở : Nêu vấn đề cần chứng minh: Vai trò người lãnh đạo anh minh Lí Công Uẩn Và Trần Quốc Tuấn vận mệnh đất nước b Thân bài: - Luận điểm 1: Lí Công Uẩn dời đô để chăm lo sống muôn dân, xây dựng hòa bình cho dân tộc Luận cứ: + Cứu dân thoát khỏi vùng đất Hoa Lư ngập lụt + Chọn Đại La để đóng đô tạo vững cho đất nước phồn thịnh + Dời đô khẳng định dân tốc Đại Việt có giang sơn chủ quyền riêng đủ mạnh để sánh vai với nước khác + Đưa lời ban bố nhẹ nhàng lời tâm tình - Luận điểm 2: Trần Quốc Tuấn người lãnh đạo tài tình mong muốn giành lại độc lập, sống no ấm cho dân Luận cứ: + Kể lại tội ác giặc để khơi dậy lòng căm thù khích lệ ý chí phấn đấu + Thẳng thán phê phán hành động sai trái tướng sĩ hành động cho tướng sĩ nên làm + Tâm bày tỏ lòng để tướng sĩ tự ý thức trách nhiệm c Kết bài: - Khẳng định lại vấn đề cần chứng minh - Bày tỏ thái độ thân III Biểu điểm - Điểm 8,9: Nêu đầy đủ yêu cầu trên, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, lập luận chặt chẽ, trình bày khoa học rõ ràng, chữ viết dẹp - Điểm 5,6,7 : Phần lớn đạt yêu cầu mắc số lỗi hình thức, xếp số chỗ chưa phù hợp - Điểm 3,4: Mắc lỗi tả, diễn đạt chưa trôi chảy, nd chư đầy đủ, lập luận chưa chặt chẽ - Điểm 0,1,2: Không kiểu ý rời rạc, lủng củng, chữ xấu, lỗi tả Củng cố - GV thu bài, nhận xét làm Hướng dẫn - Ôn tập lại cách trình bày luận điểm - Làm đề lại vào - Chuẩn bị: “ Tìm hiểu yếu tố biểu cảm văn nghị luận ... đoạn, liên kết đoạn Thái độ: - Tự đánh giá xác trình độ làm văn thân từ rút kinh nghiệm cần thiết để tập làm văn sau đạt kết tốt B.CHUẨN BỊ: -Thầy: - Giáo án - Bảng phụ - H/S : Đọc , soạn chuẩn... 103, 104 Tập làm văn VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ A MỤC TIÊU BÀI HỌC : Giúp H/S: Kiến thức: - Củng cố nhận thức lí thuyết trình bày luận điểm vào việc viết văn chứng minh vấn đề văn học gần gũi với... tích, tổng hợp… D:TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… 2.Kiểm tra cũ : Bài : I Đề : Dựa vào văn “ Chiếu dời đô” “ Hịch tướng sĩ” nêu suy
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 26 , giáo án ngữ văn 8 tuần 26 , giáo án ngữ văn 8 tuần 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay