giáo án ngữ văn 8 tuần 21

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:15

TUẦN 21 Tiết: 81 TỨC CẢNH PÁC BÓ (HỒ CHÍ MINH) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh Kiến thức: - Cảm nhận niềm thích thú thật Hồ Chí Minh ngày gian khổ Pác Bó; qua thấy vẻ đẹp tâm hồn Bác, vừa chiến sĩ say mê cách mạng, vừa khách lâm tuyền ung dung sống hoà nhịp với thiên nhiên Kĩ năng: - Hiểu giá trị nghệ thuật độc đáo thơ Thái độ: - Bồi dưỡng lòng kính yêu, tự hào nhân cách lớn lao, tinh thần lạc quan cách mạng Bác Hồ B Chuẩn bị : GV : Soạn giáo án + ảnh phóng to Bác Hồ làm việc hang núi chiến khu Việt Bắc HS : Soạn kĩ C Tiến trình dạy học: 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… 2.KTBC : ? Đọc thuộc lòng thơ "Khi tu hú" Tố Hữu ? TS thơ lại đặt nhan đề 3.Bài mới: Giới thiệu mới: lớp 7, em học thơ hay Bác Hồ Hãy nhớ lại tên, hoàn cảnh sáng tác thể loại thơ đó? Đó Cảnh khuya Rằm tháng giêng tiếng HCM viết hồi đầu kháng chiến chống Pháp Việt Bắc Hôm nay, lại gặp lại người suối Lênin, hang Pác Bó(Hà Quảng- Cao Bằng) vào mùa xuân 1941, qua thơ tứ tuyệt Đường luật GV giới thiệu vài nét hoàn cảnh sống , làm việc tâm hồn HCM Pác Bó GV đọc mẫu, sau gọi học sinh đọc ? Dựa vào thích, em cho biết hoàn cảnh sống làm việc Bác hang Pác Bó ? Bài thơ sáng tác theo thể thơ GV nêu yêu cầu đọc: giọng vui pha chút hóm hỉnh, nhẹ nhàng thoải mái nhịp 4/3- 2/2/3 - Giọng diệu ung dung, thoải mái, thể tam trạng vui, sảng khoái chủ thể trữ tình ? Cảm nhận chung em giọng điệu thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình ntn - HS đọc lại câu thơ.(nhịp4/3) ? Câu thơ nói việc ? Nhịp thơ gợi cho người đọc thấy nơi ở, nếp sinh hoạt Bác Hồ ntn ? Từ nếp sinh hoạt ta thấy tâm trạng Bác GV: Đó cách nói vui, thể tinh thần lạc quan HCM, thực hồi Người sống hoàn cảnh vô gian khổ, thiếu thốn: I Giới thiệu chung Tác giả: Tác phẩm: - Thất ngôn tứ tuyệt II Đọc – hiểu thơ Đọc – thích: Thể loại – Bố cục: Phân tích: Câu1: Sáng bờ suối, tối vào hang - Câu thơ nói việc nếp sinh hoạt hàng ngày Bác - Nhịp 4/3 tạo câu thơ thành vế sóng đôi tạo cảm giác nhịp nhàng, nệp đặn: sáng ra, tối vào -> Tâm trạng thoải amí ung dung hào điệu với nhịp sống núi rừng, với hang với suối hang đá lạnh buốt Những trời mưa to, rắn rết chui vào chỗ nằm…( Võ Nguyên Giáp) - HS đọc lại câu thơ ? Câu thơ nói việc sinh hoạt Bác Pác Bó ? Thực phẩm bao gồm ? Ta thấy giọng điệu Bác thể câu thơ ntn GV: Thực đời sống vật chất Bác hồi đạm bạc thiếu thốn: có thời gian quan chuyển vào vùng núi đá khu đồng bào Mán trắng, gạo không có, người phải ăn cháo bẹ hàng tháng… Nhưng Bác vui đùa, vượt lên thực, Cảnh rừng Việt Bắc… - HS đọc lại câu thơ ? Câu thơ tả ? Dịch sử Đảng làm việc gì, mục đích ? Giải thích từ chông chênh (Là từ láy: không vững chắc, dễ nghiêng, đổ -> tạo hình gợi cảm, không miêu tả bàn đá mà gợi ý nghĩa tượng trưng cho lực cách mạng nước ta thời kì khó khăn) ? Hai tiếng mang bằng: chông chênh, tiếng liền mang trắc: dịch sử Đảng đem lại hiệu diẽn đạt ? Hình ảnh Bác Hồ ngồi bên bàn đá chông chênh dịch sử Đảng có ý nghĩa ntn GV: Hình tượng người chiến sĩ khắc hoạ chân thực vừa có tầm vóc tư uy nghi dịch sử Đảng CS LX làm tài liệu lãnh đạo cách mạng Đồng thời suy nghĩ tìm cách xoay chuyển lich sử cách mạng Việt Nam - HS đọc câu thơ cuối ? Từ có ý nghĩa quan câu thơ thơ Vì sao? ? Giải thích ý nghĩa từ sang ? Có phải cách nói gượng gạo, cố tình lên gân lên cốt cách nói tự nhiên, chân thành mà sâu sắc Giải thích? ? Cái sang người cách mạng, sống cách mạng thể thơ ntn - Niềm vui lớn Bác thú lâm tuyền người ẩn sĩ xưa mà niềm vui người chiến sĩ yêu nước vĩ đại sau 30 năm xa cách trở sống lòng đất nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng… ? Tính chất cổ điển đại thơ thể ntn Câu2: Cháo bẹ, rau măng sẵn sàng - Nói chuyện ăn - Lương tực, thực phẩm đầy đủ : cháo bẹ, rau măng có sẵn -> Giọng điệu vui đùa, thể lòng với sống Pác Bó Câu3: Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng - Công việc hàng ngày Bác: ngồi bên bàn đá chông chênh để dịch Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô tiếng Việt, làm tài liệu học tập, tuyên truyền cách mạng cho cán chiến sĩ -> Toát lên khoẻ khoắn, mạnh mẽ, gân guốc => Hình tượng người chiến sĩ cách mạng Câu4: Cuộc đời cách mạng thật sang - Sang -> sang trọng, giầu có, cao quý đẹp đẽ ; cảm giác hài lòng, vui thích) -> Cũng có phần cách nói khoa trương, khí, nói cho vui thơ truyền thống Nhưng niềm vui Bác thật, chân thành, không gượng gạo III/ Tổng kết 1) Nghệ thuật: - Cổ điển: Thú lâm tuyền, thể htơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, hình ảnh, nhịp điệu… - Hiện đại: Cuộc đời cách mạng, lối sống cách mạng, công việc cách mạng, tinh thần lạc quan cách mạng, ngôn từ giản dị, vui đùa… 2) Nội dung: Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung Bác Hồ cách mạng đầy gian khổ Pác Bó… ? NT thể nội dung ntn 4.Củng cố: - GV khái quát lại - HS đọc diễn cảm thơ Hướng dẫn: - Về nhà học thuộc thơ - Soạn Ngắm trăng *************************************************** Tiết: 82 CÂU CẦU KHIẾN A Mục tiêu cần đạt: Giúp sọc sinh Kiến thức: - Hiểu rõ đặc điểm hình thức câu cầu khiến Phân biệt câu cầu khiến với kiểu câu khác Kĩ năng: - Nắm vững chức câu cầu khiến Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình giao tiếp Thái độ: - Sử dụng từ ngữ phù hợp với thái độ giao tiếp hoàn cảnh giao tiếp B Chuẩn bị : GV : Soạn giáo án + Bảng phụ HS : Đọc trước Sgk C Tiến trình dạy học: 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… KTBC : ? Ngoài chức để hỏi, câu nghi vấn có chức khác nữa.Cho VD Bài mới: HS đọc ví dụ Sgk I/ Đặc điểm hình thức chức ? Câu câu cầu khiến 1) Ví dụ ? Đặc điểm hình thức cho biết câu cầu a) VD khiến - Thôi đừng lo lắng ( Khuyên bảo) ? Câu cầu khiến đoạn trích dùng để - Cứ (Yêu cầu) làm - Đi (Yêu cầu) -> Đặc điểm hình thức: Có từ cầu khiến: đừng, đi, - HS đọc ví dụ b) VD ? Cách đọc câu Mở cửa ! (b) có khác với - Mở cửa ! (Câu cầu khiến) -> phát âm nhấn mạnh cách đọc câu Mở cửa (a) không hơn.-> Dùng để đề nghị, lệnh ? Câu Mở cửa ! (b) dùng để làm gì, khác - Mở cửa (Câu trần thuật) -> Dùng để trả lời câu hỏi với câu Mở cửa (a) chỗ 2) Kết luận: Ghi nhớ Sgk ? Em hiểu câu cầu khiến ? Đặt câu cầu khiến II/ Luyện tập Bài 1: Dựa vào đặc điểm hình thức : a) Có : -HS đọc yêu cầu tập b) Có : ? Đặc điểm hình thức ch biết câu c) Có : đừng câu cầu khiến -> Chủ ngữ câu người đối thoại (hay ? Nhận xét chủ ngữ câu người tiếp nhận câu nói) nhóm người có Thử thêm, bớt thay đổi chủ ngữ xem ý người đối thoại, có đặc điểm khác nghĩa câu thay đổi ntn - (a) vắng chủ ngữ - (b) chủ ngữ ông giáo, thứ số - (c) chúng ta, thứ số nhiều ( dạng gộp: có người đối thoại) * Có thể thêm bớt thay đổi hình thức chủ ngữ câu trên, ý nghĩa có thay đổi : -> Con lấy gạo….vương (Tình cảm hơn) -> Hút thuốc (ý nghĩa cầu khiến mạnh hơn, câu nói lịch -> Nay anh đừng làm nữa….không (Lời đề nghị người nói) Bài a) Thôi, im điệu hát mưa dầm sùi sụt -> Vắng chủ ngữ b) Các em đừng khóc -> Có C N số nhiều ? Câu câu cầu khiến Nhận xét hình c) Đưa tay cho mau ! Cầm lấy tay ! thức biểu ý nghĩa cầu khiến câu -> Không có cầu khiến, có ngữ điệu cầu khiến, vắng C N Bài a) Vắng chủ ngữ ? So sánh hình thức ý nghĩa hai câu b) Có chủ ngữ, thứ số Nhờ có chủ ngữ mà ý cầu khién nhẹ hơn, thể rõ tình cảm người nói người nghe Củng cố: - HS đọc lại ghi nhớ - GV khái quát lại Hướng dẫn: Về nhà làm tập 4,5 ********************************************** Tiết: 83 THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: - Củng cố kiến thức văn thuyết minh Giúp em nắm kiến thức văn danh lam thắng cảnh Kĩ năng: - Giúp học sinh biết cách viết giới thiệu danh lam thắng cảnh Thái độ: - Bồi dưỡng tinh thần học tập tích cực B Chuẩn bị : GV : Soạn giáo án HS : Đọc trước Sgk C Tiến trình dạy học: 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: … /… /… : Sĩ số:30 /Vắng:… KTBC : ? Em hiểu danh lam thắng cảnh Cho vài ví dụ danh lam thắng cảnh Bài mới: - HS đọc văn Hồ Hoàn Kiếm đền I- Giới thiệu danh lam thắng cảnh Ngọc Sơn Ví dụ: ? Bài thuyết minh giới thiệu đối tượng Nhận xét: ? Các đối tượng có quan hệ với ntn - đối tượng: Hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn ? Qua thuyết minh, em hiểu biết -> đối tượng có quan hệ gần gũi với nhau, gắn bó với thêm kiến thức đối tượng Đền Ngọc Sơn toạ lạc Hồ Hoàn Kiếm - Về hồ Hoàn Kiếm: nguồn gốc hình thành, tích tên hồ ? Muốn có kiến thức đó, người viết - Về đền Ngọc Sơn: nguồn gốc sơ lược trình xây dựng phải làm đền Ngọc Sơn, vị trí cấu trúc đền - Để thuyết minh, giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cần trang bị kién thức sâu rộng địa lí, lịch sử, văn hoá, văn học, nghệ thuật có liên quan đến đối tượng, vậy: + Phải đọc sách báo, tài liệu có liên quan… ? Bài viết xếp theo bố cục, thứ tự ? Theo em, viết có thiếu sót bố cục - HS đọc ghi nhớ Sgk/34 - GV khia quát lại - Gv cho Hs trình bày cách xếp bố cục riêng thân - HS GV nhận xét tính hợp lí cách - HS đọc yêu cầu tập ? Nếu muốn giới thiệu theo trình tự hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ vào xếp thứ tự giới thiệu ntn.ư - HS đọc yêu cầu ? Nếu viết lại theo bố cục phần, em chọn tiêu biểu để làm bật giá trị lịch sử, văn hoá di tích, thắng cảnh + Phải xem tranh ảnh, tham quan… - Bố cục viết: đoạn + Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm (đoạn 1) + …………đền Ngọc Sơn (đoạn 2) + …………Bờ Hồ (còn lại) -> Trình tự xếp theo không gian, vị trí cảnh vật: hồđèn- bờ hồ - Bài có bố cục phần MB, TB, KB Nên cần bổ sung MB KB: + MB : giới thiệu bao quát quần thể danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm- đền Ngọc Sơn + KB : ý nghĩa lịch sử, xã hội, văn hoá thắng cảnh, học giữ gìn tôn tạo thắng cảnh + TB : nên xếp lại khoa học hơn, : vị trí hồ, diện tích, độ sâu qua mùa, cầu Thê Húc, tháp Rùa, hồ Gươm, quang cảnh đường phố quanh hồ… + Nhan đề thay dổi: Quần thể Hồ Gươm * Ghi nhớ: II/Luyện tập: Bài 1: Lập lại bố cục giới thiệu mẫu mục cách hợp lí Bài 2: Phần bổ sung Bài 3: - Rùa Hồ Gươm - Cỗu Thê Húc - Tháp Bút - Vấn đề giữ gìn cảnh quan hồ Gươm 4.Củng cố: - GV khái quát lại - HS đọc lại ghi nhớ Hướng dẫn: làm tập + chuẩn bị Ôn tập văn thuyết minh Tiết: 84 ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại khái niệm văn thuyết minh nắm cách làm văn thuyết minh Kĩ năng: Rèn kĩ làm văn thuyết minh Thái độ: Có tinh thần tự giác học tập B Chuẩn bị : GV : Soạn giáo án HS : ôn tập C Tiến trình: 1- Ổn định tổ chức: KTBC : Kiểm tra chuânt bị học sinh Bài mới: I/Ôn tập lí thuyết ? Thuyết minh kiểu văn ntn.Nhằm mục 1) Định nghĩa: TM kiểu VB thông dụng lĩnh vực đích sống người đời sống nhằm cung cấp cho người đọc tri thức đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, ý nghĩa…của tượng, vật tự nhiên, xã hội phương thức trình bày, giới thiệu giải thích 2) Các kiểu đề văn thuyết minh ? Có kiểu văn thuyết minh Cho - Thuyết minh đồ vật, động vật, thực vật kiểu đề minh hoạ - …………………hiện tượng TN- XH - …………………phương pháp.(cách làm) - …………………danh lam thắng cảnh - …………………thể loại văn học - Giới thiệu danh nhân - ……………….phong tục tập quán, lễ hội… 3) Các bước dựng văn ? Để thuyết minh có nội - Học tập, nghiên cứu tích luỹ tri thức… dung phong phú, người viết phải làm Làm - Lập dàn ý, bố cục, chọn VD, số liệu để tích luỹ tri thức - Viết bài, sửa chữa… 4) Các phương pháp thuyết minh ? Nêu phương pháp thuyết minh thường - Nêu định nghĩa, giởi thích gặp Cho phương pháp ví dụ - Liệt kê, nêu ví dụ - Dùng số liệu - So sánh đối chiếu - Phân loại, phân tích 5) Vai trò, vị trí, tỉ lệ yếu tố ? Trong thuyết minh có yếu tố miêu tả, biểu yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự - kể chuyện thiếu cảm, tự - kể chuyện không Tỉ lệ tác dụng VB thuyết minh chiếm tỉ lệ nhỏ sử dụng hợp yếu tố ntn lí để làm bật đối tượng thuyết minh 6) Bố cục thuyết minh a) MB : Giới thiệu khái quát đối tượng ? Một thuyết minh có bố cục ntn Vai trò, vị b) TB : giới thiệu mặt, phần vấn đề, trí nội dung phần đặc điểm đối tượng Nếu TM phương pháp cần theo bước: + Chuẩn bị + Quá trình tiến hành + Kết quả, thành phẩm c) KB :ý nghĩa đối tượng học thực tế, xã hội, văn hoá, lịch sử, nhân sinh… 7) Yêu cầu chung lời văn thuyết minh Rõ ràng, chặt chẽ, vừa đủ, đễ hiểu, giản dị hấp dẫn… ? Yêu cầu chung lời văn thuyết minh II/Luyện tập Bài 1: a) Giới thiệu đồ dùng học tập sinh hoạt - HS đọc đề *Lập ý: ? Hãy nêu cách lập ý lập dàn - Tên đồ dùng, hình dáng, kích thước, màu sắc, cấu tạo, công đề dụng, điều cần lưu ý sử dụng - GV gợi ý cho học sinh làm, sau dó kiểm - VD : Thuyết minh cặp sách, đồng hồ đeo tay… cách lập dàn ý em *Dàn ý chung: - HS GV nhận xét sửa chữa - MB : Khái quát tên đồ dùng công dụng - TB : Hình dáng, chất liệu, kích thước, màu sắc, cấu tạo phận, cách sử dụng… - KB : Những điều cần lưu ý lựa chọn để mua, sử dụng, gặp cố cần sửa chữa… b) Giới thiệu danh lam thắng cảnh- di tích lịch sử địa phương *Lập ý: Tên danh lam, khái quát vị trí ý nghĩa quê hương, cấu trúc, trình hình thành, xây dựng, tu bổ, đặc điểm bật, phong tục, lễ hội… * Dàn ý chung: - MB : Vị trí ý nghĩa văn hoá, lịch sử, xã hội danh lam quê hương đất nước - TB : + Vị trí dịa lí, trình hình thành, phát triển, tu tạo trình lịch sử + Cấu trúc, quy mô khối, mặt, phần + Sơ lược thần tích + Phong tục, lễ hội - KB : Thái độ danh lam thắng cảnh Củng cố: GV khái quát lại Hướng dẫn : Về nhà ôn tập + Chuẩn bị Viết tập làm văn số Ngày… tháng… năm 2011 Ký duyệt ... tập văn thuyết minh Tiết: 84 ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH A Mục tiêu cần đạt: Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại khái niệm văn thuyết minh nắm cách làm văn thuyết minh Kĩ năng: Rèn kĩ làm văn thuyết... dụng từ ngữ phù hợp với thái độ giao tiếp hoàn cảnh giao tiếp B Chuẩn bị : GV : Soạn giáo án + Bảng phụ HS : Đọc trước Sgk C Tiến trình dạy học: 1.Tổ chức: 8A: … /… /… : Sĩ số: 33 / Vắng:… 8B: …... cầu khiến, có ngữ điệu cầu khiến, vắng C N Bài a) Vắng chủ ngữ ? So sánh hình thức ý nghĩa hai câu b) Có chủ ngữ, thứ số Nhờ có chủ ngữ mà ý cầu khién nhẹ hơn, thể rõ tình cảm người nói người
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 tuần 21 , giáo án ngữ văn 8 tuần 21 , giáo án ngữ văn 8 tuần 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay