giáo án tổng hợp ngữ văn 8 24

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:12

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Ngữ Văn MỨC ĐỘ KIẾN THỨC I- Văn – Tiếng Việt: Bài : Nước Đại Việt ta ( yếu tô khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc) Bài: -Thuế máu( Tác giả, tác phẩm-Nội dung bản) Bài:-Các kiểu câu chia theo mục đích nói II-Tập làm văn: -Văn nghị luận Bài làm văn - Xác định kiểu hình thức phần - Làm rõ nội dung +Tài - đức +Mối quan hệ tài đức Cộng Duyệt tổ trưởng 2015 Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Câu : (1đ) (0.5đ) Câu : (1đ) (0.5đ) Câu : (1đ) (1đ) Thấp (1đ) (1đ) (1đ) (1đ) 5đ 3đ (1đ) 1đ Ngày 26 tháng 03 năm GVBM Duyệt chuyên môn Cao Hồ Thị Thu Thúy 1đ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Ngữ Văn - Thời gian: 90 phút ĐỀ 1: I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: ( 1.5 điểm ) Văn “Nước Đại Việt ta” Nguyễn Trãi đời hoàn cảnh nào? Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, tác giả dựa vào yếu tố nào? Câu 2: ( 1.5 điểm ) Văn “Thuế máu” có luận điểm chính? Kể luận điểm nêu nội dung văn bản? Câu 3: ( điểm ) Trong chương trình tiếng Việt lớp học kì II em học kiểu câu nào? Kể tên kiểu câu đó? Nêu hình thức chức câu trần thuật? Cho ví dụ II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) Đề bài: Trong nói chuyện với học sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó” Em hiểu lời dạy Bác ... KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn: Ngữ Văn - Thời gian: 90 phút ĐỀ 1: I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: ( 1.5 điểm ) Văn “Nước Đại Việt ta” Nguyễn Trãi đời hoàn cảnh nào?... độc lập dân tộc, tác giả dựa vào yếu tố nào? Câu 2: ( 1.5 điểm ) Văn “Thuế máu” có luận điểm chính? Kể luận điểm nêu nội dung văn bản? Câu 3: ( điểm ) Trong chương trình tiếng Việt lớp học kì... học kiểu câu nào? Kể tên kiểu câu đó? Nêu hình thức chức câu trần thuật? Cho ví dụ II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) Đề bài: Trong nói chuyện với học sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Có tài mà đức
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 8 24 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 24 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 24

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay