giáo án tổng hợp ngữ văn 8 30

74 14 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:11

TUẦN Thứ hai ngày tháng năm 2016 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2: Tốn ƠN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phân số - Làm tập 1, 2, 3, Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc, viết phân số Thái độ: - Giáo dục HS ham thích học tốn II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 3’ B Kiểm tra: 32’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu 7’ Ơn tập khái niệm ban đầu phân số Hoạt động giáo viên - Ổn định tổ chức, hướng dẫn cách học, ghi - Kiểm tra chuẩn bị HS Hoạt động học sinh - HS lắng nghe, chuẩn bị học - HS để soạn GV kiểm tra - Giới thiệu bài, ghi bảng - GV hướng dẫn HS quan sát bìa nêu tên gọi phân số, tự viết phân số đọc phân số - HS ghi - HS quan sát miếng bìa nêu: băng giấy chia thành phần nhau, tơ màu phần, tức tơ màu hai phần ba băng giấy, ta có phân số - GV viết lên bảng phân số , đọc là: hai phần ba - Làm tương tự với bìa lại - Một vài HS nhắc lại - HS vào phân số: 40 , , , nêu: hai 10 100 phần ba, năm phần mười, ba phần tư, bốn mươi phần trăm phân số 8’ Ơn tập cách viết thương STN, cách viết STN dạngPS 16’ Thực hành - Chẳng hạn : = ; - HD HS lần lược viết : 3; : 10 : 2; … dạng giúp HS tự nêu phần phân số ba thương chia - Tương tự với phép chia lại - GV hướng dẫn HS làm tập 1, 2, 3, - YC HS đọc thầm tập - HS đọc thầm tập 4’ 8’ 4’ 4’ + Bài 1: Đọc phân số nêu TS, MS + Bài 2, 3: Biểu diễn phép chia số tự nhiên dạng PS + Bài 4: Viết số thích hợp vào trống D Củng cố, dặn dò: - Bài tập u cầu làm gì? - 1số HS trung bình trả lời miệng ( Mỗi HS đọc phân số nêu rõ TS, MS) - Gọi HS đọc nêu rõ u cầu tập - Cho HS làm bảng lớp - GV nhận xét, chốt kết - Đọc rõ TS, MS phân số - HS trả lời miệng - YC HS viết số thích hợp vào trống - HS lên bảng làm bài, HS làm ý - HS làm vào HS giỏi giải thích chọn số số - HS lắng nghe thực - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị Ơn tập tính chất phân số - HS đọc nêu rõ u cầu tập - HS làm 32 32 = 3:5= Tiết 3: Tập đọc THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ - Hiểu nội dung thư: Bác Hồ khun học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, u bạn - Học thuộc đoạn: “Sau 80 năm … cơng học tập em.” (Trả lời CH 1, 2, 3) Kĩ năng: - Đọc trơi chảy thư, đọc từ ngữ, câu, đoạn, * HS khá, giỏi đọc thể tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng Thái độ: - Giáo dục HS: Kính u Bác Hồ, thi đua học tập tốt để góp phần xây dựng đất nước II Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh minh hoạ trang SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 3’ B Kiểm tra: Hoạt động giáo viên - Ổn định tổ chức, hướng dẫn cách học, ghi - Kiểm tra chuẩn bị HS 32’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng Hướng dẫn - Giới thiệu chủ điểm luyện đọc tìm - Bức tranh vẽ cảnh gì? hiểu 10’ + Luyện đọc 11’ + Tìm hiểu bài: Hoạt động học sinh - HS lắng nghe, chuẩn bị học - HS để soạn GV kiểm tra - HS quan sát tranh SGK - Bức tranh vẽ cảnh Bác Hồ ngồi viết thư cho cháu thiếu nhi - HS đọc - Đọc mẫu, chia đoạn - GV sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS - YC HS luyện đọc theo cặp - cặp HS luyện đọc đoạn trước lớp, lớp theo dõi đọc thầm - Giải thích thêm số từ - HS đọc giải khó - GV đọc tồn - HS đọc theo đoạn - HS đọc đoạn 1, lớp đọc tìm hiểu nội dung thầm trả lời - Ngày khai trường tháng 9- - Đó ngày khai trường 1945 có đặc biệt so với nước VNDCCH ngày khai trường Từ ngày khai trường khác? em HS hưởng - Giải thích cụm từ: nền giáo dục hồn tồn VN GD hồn tồn VN( HS học TV, chương trình sách VN) * Ý 1: Niềm vui sướng, vinh dự HS nhân ngày khai trường * Ý 2: Trách nhiệm học tập HS * Câu hỏi bổ sung mức 3: 10’ + Luyện đọc diễn cảm đọc thuộc lòng 4’ D Củng cố, dặn dò: - Hãy giải thích câu Bác Hồ " em hưởng may mắn nhờ hi sinh đồng bào em" - Theo em Bác Hồ muốn nhắc nhở HS điều đặt câu hỏi: " Vậy em nghĩ sao?" - Để có điều dân tộc VN phải đấu tranh kiên cường hi sinh mát suốt 80 năm chống thực dân Pháp hộ - Bác nhắc em HS cần nhớ tới hi sinh xương máu đồng bào để em có ngày hơm Các em phải xác định nhiệm vụ học tập - Ở đoạn 1, Bác muốn nói - HS nêu tóm tắt ý nhân ngày khai trường đầu đoạn tiên?(ghi bảng) - Sau mạng tháng tám, - Tồn dân ta phải XD lại nhiệm vụ tồn dân gì? đồ mà tổ tiên để lại làm cho nước ta theo kịp nước khác tồn cầu - HS có trách nhịêm - HS phải cố gắng siêng cơng kiến học tập, ngoan ngỗn thiết đất nước? nghe thầy u bạn để lớn lên xây dựng đất nước - Qua đọc, em thấy - Đại diện HS trả lời, tình cảm Bác Hồ đối bạn khác bổ sung với HS? + Theo em, hệ học - HS trả lời, sinh Việt Nam làm theo lời dặn Bác chưa? + Hãy xác định trách nhiệm thân: Em cần phải làm làm để góp sức xây dựng đất nước ? - GV nhận xét - YC HS nêu nội dung - HS nêu nội dung - HS ghi - YC HS luyện đọc diễn cảm - HS đọc cho nghe theo cặp - YC HS tự đọc thuộc lòng - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc đoạn : " Sau đọc thuộc lòng trước lớp 80 năm cơng học tập em" - Tun dương HS đọc tốt - Liên hệ: Bản thân em - Vài HS trả lời thực tốt lời khun Bác Hồ chưa? - Tổng kết bài, nhận xét tiết - HS lắng nghe thực học - Chuẩn bị bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa Thứ ba ngày tháng năm 2016 Tiết 1: Tốn ƠN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CỦA PHÂN SỐ I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết tính chất phân số, vận dụng để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số( trường hợp đơn giản) - Làm tập 1, 2 Kĩ năng: - Rèn kĩ rút gọn phân số quy đồng mẫu số Thái độ: - Giáo dục HS chăm làm tập, say mê học tốn II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học : TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu 6’ Hướng dẫn ơn tập tính chất PS 7’ Hoạt động giáo viên - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập - HS lên bảng làm tập + Đọc phân số sau: 57 92 63 , , 85 100 27 - GV nhận xét đánh giá Hoạt động học sinh - HS thực lệnh - Giới thiệu bài, ghi bảng: - GV đưa ví dụ - YC HS thực - HS ghi - HS thực 5 × 16 = = 6 × 18 5 × 20 = = 6 × 24 - HS nêu Thực hành ứng - YC HS nêu tính chất dụng tính chất phân số PS: 90 + Rút gọn PS: 120 - Rút gọn phân số làm cho phân số có TS, MS bé mà phân số cho - Khi rút gọn phân số ta phải ý điều gì? + Quy đồng mẫu số: 17’ Luyện tập 6’ + Bài 1: Rút gọn PS: - YC HS quy đồng mẫu số hai phân số - GV HS nhận xét - YC HS đọc đề hỏi tập u cầu - HS lên bảng thực YC, HS lớp theo dõi nhận xét - HS tự rút gọn - Ta phải rút gọn đến phân số tối giản - HS nêu cách quy đồng mẫu số: - HS tự quy đồng - HS đọc đề nêu YC tập làm gì? - YC HS lên bảng làm - GV HS nhận xét 9’ + Bài 2: Quy đồng mẫu số PS 2’ + Bài 3: Tìm phân số 4’ D Củng cố, dặn dò: - YC HS đọc đề hỏi tập u cầu làm gì? - YC HS lên bảng làm - GV HS nhận xét - Còn thời gian hướng dẫn HS khá, giỏi: Rút gọn phân số để tìm phân số - GV củng cố khắc sâu kiến thức cho HS - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị ơn tập phân số - HS làm bảng 15 15 : = = 25 25 : 5 18 18 : = = 27 27 : 36 36 : = = 64 64 : 16 - HS đọc đề nêu YC tập - HS làm bảng + Chọn x = 24 MSC ta có 2 × 16 = = 3 × 24 5 × 15 = = 8 × 24 + Ta nhận thấy 12 12 : = Chọn 12 MSC ta có: 1× 3 = = 4 × 12 Giữ ngun 12 + Ta nhận thấy 24 : = 4; 24 : = Chọn 24 MSC ta có: 5 × 20 = = 6 × 24 3× = = 8 × 24 - HS tự làm 12 40 = = ; 30 100 - HS lắng nghe thực Tiết 2: Chính tả VIỆT NAM THÂN U I Mục tiêu: Kiến thức: - HS nghe - viết xác, đẹp tả; khơng mắc q lỗi bài; Trình bày hình thức thơ lục bát - Tìm tiếng thích hợp với trống theo u cầu tập(BT 2); thực BT Kĩ Năng: - Rèn kĩ viết tả với c/k, g/gh, ng/ngh, trình bày đoạn thơ Thái độ: - Giáo dục HS Có ý thức viết sạch, đẹp, tả II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức B Kiểm tra: 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu 19’ Hướng dẫn nghe viết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - Nêu số YC - HS lắng nghe, chuẩn bị tả, kiểm tra dụng cụ học tiết học - Giới thiệu bài, ghi bảng - GV đọc lượt - YC HS nêu nội dung viết 11’ Hướng dẫn làm tập 5’ + Bài 2: Tìm - GV hướng dẫn HS viết từ khó - Nhắc HS quan sát cách trình bày thể thơ lục bát, từ ngữ dễ viết sai, tư ngồi viết - GV đọc dòng thơ, dòng lượt - GV đọc lại tồn - GV chấm số nhận xét - HD HS làm tập 2, - Gọi HS nêu YC tập - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS đọc thầm lại - HS nêu nội dung viết Bài thơ nói lên niềm tự hào tác giả truyền thống lao động cần cù, chịu thương, chịu khó, kiên cường bất khuất dân tộc Việt Nam Bài thơ ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp - HS luyện viết từ: biển lúa, dập dờn, nhuộm bùn,… - HS quan sát cách trình bày thể thơ lục bát, từ ngữ dễ viết sai - HS viết vào vở, ý ngồi tư - HS sốt lỗi - HS trao đổi cho để sốt lỗi - HS nêu YC tập tiếng thích hợp trống để hồn chỉnh đoạn văn 6’ 4’ - GV giao việc: HS Tìm - HS lớp làm tiếng thích hợp tập trống để hồn chỉnh đoạn văn - Gọi HS lên bảng làm - HS điền: ngày, ghi, ngát, ngữ, gái, có, ngày, của, kết, của, kiên, kỉ - Lớp nhận xét, GV chốt ý - HS đọc văn hồn chỉnh + Bài 3: Tìm chữ - Gọi HS nêu YC tập - HS nêu YC tập thích hợp với - YC HS lên bảng làm sau - HS lớp làm vào trống đọc kết - Lớp nhận xét, GV chốt ý - HS nêu quy tắc viết tả với: g/ gh; ng/ ngh; c/ k + Đứng trước i, e, ê viết k; Đứng trước âm lại viết c + Đứng trước i, e, ê viết gh; Đứng trước âm lại viết g + Đứng trước i, e, ê viết ngh; Đứng trước âm lại viết ng - YC HS ghi nhớ quy tắc - HS lắng nghe thực viết tả với c/k, g/gh, ng/ngh D Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: - Chuẩn bị nghe viết Lương Ngọc Quyến Tiết 3: Mĩ thuật ( Giáo viên chun dạy) Tiết 4: Luyện từ câu TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu: Kiến thức: - Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống nhau; hiểu từ đồng nghĩa hồn tồn, từ đồng nghĩa khơng hồn tồn( Nội dung ghi nhớ) - Tìm từ đồng nghĩa theo u cầu BT 1, BT 2,( số từ); đặt câu với cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu( BT 3) - HS khá, giỏi đặt câu với 2, cặp từ đồng nghĩa tìm ở( BT 3) Kĩ năng: - Rèn kĩ nhận biết từ đồng nghĩa Thái độ: - Giáo dục HS sử dụng từ đồng nghĩa giao tiếp II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: 31’ 1’ 15’ 8’ 7’ C Bài mới: Giới thiệu Nhận xét + Bài 1: So sánh nghĩa từ in đậm ví dụ sau Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - Kiểm tra chuẩn bị - HS chuẩn bị học HS - Giới thiệu bài, ghi bảng - Gọi HS đọc YC nội dung tập YC HS tìm hiểu nghĩa từ in đậm - Gọi HS nêu ý nghĩa từ in đậm u cầu HS nêu nghĩa từ - GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS - Em có nhận xét nghĩa từ đoạn văn trên? - HS ghi - HS đọc u cầu Cả lớp suy nghĩ tìm hiểu nghĩa từ - HS tiếp nối phát biểu ý kiến: - Từ Xây dựng, kiến thiết hoạt động tạo hay nhiều cơng trình kiến trúc - Từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm màu vàng sắc thái màu - GV kết luận: vàng khác + Bài 2: Đổi chỗ - Gọi HS đọc u cầu - HS đọc u cầu từ in đậm cho - u cầu HS làm việc theo - HS làm việc theo nhóm rút cặp với hướng dẫn: nhận xét.( Nhóm + đọc đoạn văn đơi) + thay đổi vị trí, từ in đậm đoạn văn + Đọc đoạn văn sau thay đổi vị trí từ đồng Thứ năm ngày 17 tháng năm 2015 Tiết 1: Tốn HỖN SỐ I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc, viết hỗn số - Biết hỗn số có phần ngun phần phân số Kĩ năng: - Thực thành thạo việc nhận biết, đọc, viết hỗn số Thái độ: - Nhắc nhở HS cẩn thận, chịu khó, trình bày đẹp làm II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - Nêu cách nhân, chia phân - HS thực số, lấy ví dụ thực - HS nhận xét - GV nhận xét 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng Hướng dẫn - GV treo tranh phần - HS quan sát tìm hiểu học: - HS trao đổi cặp, số em trình bày cách viết mình: - GV nhận xét cách - HS nghe, hiểu mà HS đưa ra, sau giới thiệu lên bảng, rõ - HS đọc nối tiếp nêu rõ phần ngun, phần phân số, phần hỗn số sau u cầu HS đọc hỗn - Viết số - YC HS viết hỗn số - Em có nhận xét phân số - HĐ 2: Luyện tập 1? - HS viết nháp + bảng - Viết hỗn số viết phần ngun trước, phần phân số viết sau - Phần phân số bé - Hỗn số gồm phần? - HS trả lời - HS đọc YC tập - HS đọc YC, lớp đoc thầm + Bài 1: - YC HS viết đọc - GV nhận xét hỏi: + Vì em biết tơ màu 1 hình tròn? + Bài 2: ( Tương tự hình lại) - HS đọc nối tiếp hỗn số Nêu phần hỗn số - HS đọc YC tập 4’ D Củng cố, dặn dò: - Nhận xét đánh giá - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị Hỗn số( tiếp theo) - HS quan sát hình vẽ - HS viết, lớp nhận xét - HS đọc: a) ; b)2 ;c) 3 - HS đọc YC, lớp đọc thầm - HS quan sát - HS làm vào + bảng lớp - HS đọc bảng - 2HS trả lời - HS lắng nghe thực Tiết 4: Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu: Kiến thức: - Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (BT1); xếp nhóm từ đồng nghĩa (BT2) Kĩ năng: - Rèn kỹ sử dụng tìm, phân loại sử dụng từ đồng nghĩa đặt câu, viết đoạn văn miêu tả Thái độ: - Cảm nhận phong phú tiếng việt II Đồ dùng dạy -học: - Giáo viên: Bảng phụ, hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu Hướng dẫn luyện tập + Bài 1: + Bài 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - YC HS đặt câu với từ - HS đặt câu BT tiết trước - GV nhận xét - Giới thiệu bài, ghi bảng - Gọi HS đọc u cầu BT + Thế từ đồng nghĩa? - YC HS tự làm - YC HS trình bày - GV chốt ý đúng: Từ đồng nghĩa là: mẹ, má, u, bu, bầm, bủ, mạ - YC HS đọc u cầu BT - HS thảo luận theo cặp - YC HS trình bày - GV nhận xét, KL lời giải - HS đọc u cầu, lớp đọc thầm - HS trả lời - HS làm nháp + HS làm bảng phụ - HS gắn bài, lớp nhận xét, đánh giá - HS đọc u cầu, lớp đọc thầm - HS thảo luận cặp ( 5') - cặp làm bảng phụ - HS gắn bài, đọc bài, lớp nhận xét, đánh giá + Bài - YC HS đọc u cầu BT - YC HS tự làm - YC HS trình bày 4’ - GV nhận xét, KL lời giải - Thế từ đồng nghĩa? - Về viết lại đoạn văn hay D Củng cố, dặn - Nhận xét tiết học dò: - Chuẩn bị MRVT: Nhân dân - HS đọc u cầu, lớp đọc thầm - HS làm + HS làm bảng phụ - HS gắn đọc mình, lớp nhận xét, đánh giá - HS lớp đọc mình, HS khác nhận xét - HS nêu - HS lắng nghe thực Tiết 2: Kể chuyện KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: Kiến thức: - Chọn câu chuyện viết anh hùng, danh nhân đất nước ta kể lại rõ ràng, đủ ý Kĩ năng: - Rèn kĩ nói: kể tự nhiên, lời câu chuyện nghe, học Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, tự hào truyền thống dân tộc II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: 31’ C Bài mới: 1’ 1.KTBC: Hướng dẫn kể chuyện 20’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - YC HS kể chuyện Lý Tự - HS kể chuyện Lý Tự Trọng Trọng - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng - YC HS đọc đề - GV gạch tự quan trọng đề - Những người gọi danh nhân, anh hùng? GV kết luận danh nhân, anh hùng - YC HS nối tiếp đọc phần gợi ý - Một số HS nối tiếp nêu câu chuyện kể( nói rõ câu chuyện kể anh hùng danh nhân nào?) * HS kể theo nhóm: * Thi kể trước lớp trao đổi ý nghĩa nội dung câu chuyện - HS đọc đề - Lớp nhận xét, bổ xung - HS nối tiếp đọc phần gợi ý, lớp đọc thầm - HS nối tiếp nêu câu chuyện kể - HS kể theo nhóm đơi - Các nhóm kể chuyện, kể theo trình tự mục - HS kể trước lớp trao đổi ý nghĩa câu chuyện - 3, em thi kể trước lớp 4’ D Củng cố, dặn - GV nhận xét, đánh giá dò: - GV nhận xét học - Chuẩn bị kể chuyện việc làm tốt góp phần xây dựng q hương đất nước trao đổi với bạn câu truyện kể, trả lời câu hỏi bạn lớp + Lớp nhận xét, đánh giá, dựa vào tiêu chí + Cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất, bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhất, bạn đặt câu hỏi thú vị - HS trả lời - HS nghe thực Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2015 Tiết 1: Tốn HỖN SỐ( TIẾP THEO) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách chuyển hỗn số thành phân số Kĩ năng: - Thực thành thạo việc nhận biết, chuyển đổi hỗn số thành phân số Thái độ: - Nhắc nhở HS chịu khó, cẩn thận làm bài; ham học tốn II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - Đọc nêu phần - HS đọc - Lớp nhận xét hỗn số sau: - GV nhận xét, đánh giá 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng - GV dán hình vẽ phần Hướng dẫn học SGK lên bảng tìm hiểu - Em đọc hỗn số phần hình vng tơ màu - HS quan sát - Đã tơ màu hình vng * Hãy giải thích 21 = 8 - GV nhận xét - Dựa vào sơ đồ trên, em nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - YC HS nêu YC tập - YC HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - YC HS làm cá nhân( hỗn số đầu) - Có thể viết hỗn số thành - HS trình bày - Lớp nhận xét - HS làm nháp + bảng - HS nhận xét - HS nêu phần nhận xét (như SGK) - Luyện tập + Bài 1: + Bài 2: 4’ phân số nào? - YC HS nêu YC tập - HS nêu mẫu - YC HS tự làm bài( a, c) - Muốn cộng hai hỗn số ta làm nào? - YC HS nêu YC tập - Tương tự - HS đọc YC, lớp đọc thầm - HS nêu - HS làm nháp + bảng - HS nhận xét, đánh giá - HS trả lời - HS đọc YC, lớp đọc thầm - HS nêu mẫu - HS lên bảng - Nêu cách nhân, chia hỗn số? - Nhận xét, đánh giá - Nêu cách chuyển hỗn số - HS trả lời thành phân số - HS nghe thực D Củng cố, dặn - Nhận xét tiết học dò: - Chuẩn bị Luyện tập Tiết 2: Tập làm văn LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận biết số liệu thống kê, hiểu cách trình bày sồ liệu thống kê hình thức: nêu số liệu cách trình bày bảng (BT1) Kĩ năng: - Lập bảng thống kê theo kiểu biểu bảng số liệu tổ HS lớp Thái độ: - Giáo dục HS trung thực, xác, khoa học cơng việc lập bảng báo cáo thống kê II Đồ dùng: - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu Hướng dẫn làm tập 15’ + Bài + Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - YC HS đọc đoạn văn tả - HS đọc bài, lớp nhận xét cảnh ngày hồn chỉnh - GV nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng - HS đọc nội dung u cầu tập - Bài tập YC làm việc việc nào? - GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp giao việc - GV treo bảng phụ - Các số liệu thống kê trình bày hình thức nào? - GV chốt lại - Các số liệu thống kê nói có tác dụng gì? - GV chốt - HS đọc u cầu - GV giúp HS nắm vững u cầu đề - GV HS nhận xét bổ sung, biểu dương nhóm - HS đọc Lớp theo dõi - HS trả lời - HS làm việc theo cặp - HS trình bày - Lớp nhận xét - HS trả lời - HS nhận xét - HS đọc u cầu đề - HS thảo luận làm theo nhóm đại diện trình bày 4’ làm tốt - GV chốt lại kiến thức cần ghi nhớ - Hãy nêu tác dụng bảng thống kê? - GV nhận xét cách lập bảng thống kê biểu dương em lập bảng D Củng cố, dặn trình bày tốt dò: - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị Luyện tập tả cảnh - HS nêu - HS nhắc lại - HS lắng nghe thực Chiều Tiết 1: Địa lí ĐỊA HÌNH VÀ KHỐNG SẢN I Mục tiêu: Kiến thức: - Nêu đặc điểm địa hình; phần đất liền Việt Nam - Nêu tên số khống sản Việt Nam: than, sắt, a- pa - tít, dầu mỏ, khí tự nhiên Kĩ : - Rèn kĩ quan sát, kể tên, vị trí số dãy núi, đồng lớn số khống sản nước ta Thái độ : - Giáo dục HS u q tự hào đất nước ta II Đồ dùng: - Giáo viên: Bản đồ khống sản VN, hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: Hoạt động giáo viên - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập - Nêu vị trí nước ta? Phần đất liền nước ta giáp với nước nào? Diện tích lãnh thổ nước ta bao nhiêu? - GV nhận xét, đánh giá 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng 15’ hướng dẫn + Chỉ vị trí vùng đồi núi tìm hiểu đồng lược đồ hình Hoạt động học sinh - HS thực lệnh - HS lên bảng trả lời kêt hợp đồ - HS nhận xét, bổ sung - HS đọc mục quan sát hình SGK, trả lời câu hỏi - HS dùng que khoanh vào vùng lược đồ + Kể tên lược đồ - Dãy núi hướng Tây Bắcvị trí dãy núi Đơng Nam là: Hồng Liên dãy có hướng Tây Sơn, Trường Sơn Bắc Bắc- Đơng Nam? Dãy - Các dãy núi hình cánh có hình cánh cung? cung là: Sơng Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đơng Triều, ngồi có dãy Trường Sơn Nam + Kể tên đồ - Các đồng bằng: Bắc Bộ, vị trí đồng bằng, cao Nam Bộ, dun hải Miền ngun lớn nước ta Trung - Các cao ngun: Sơn La, Mộc Châu, Kon Tum, Plây cu, Đắk Lắk, Mơ Nơng, Lâm Viên, Di Linh + Nước ta có hướng - Nước ta có hướng 15’ hướng nào? - GVKL: - GV treo lược đồ khống sản Việt Nam + Hãy đọc tên lược đồ cho biết lược đồ dùng để làm gì? là: hướng Tây Bắc- Đơng Nam hình cánh cung - HS trả lời câu hỏi - Lớp nhận xét, bổ sung - HS thảo luận theo cặp + Dựa vào lược đồ kiến thức em, nêu tên số khống sản nước ta Loại khống sản có nhiều nhất? 4’ - HS lược đồ, đến vị + Chỉ nơi có mỏ than, trí nêu tên vị trí sắt, a- pa- tít, bơ-xít, dầu mỏ - Một số HS trình bày trước lớp đặc điểm khống sản nước ta - GV nhận xét, bổ xung - Lớp nhận xét, bổ xung D Củng cố, dặn - GVKL: - HS nêu ghi nhớ dò: - GV nhận xét học - HS lắng nghe thực - Học chuẩn bị Khí hậu Chiều Tiết 1: Khoa học CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ? I Mục tiêu: Kiến thức: - Cơ thể người hình thành từ kết hợp tinh trùng người bố trứng người mẹ Kĩ năng: - Mơ tả khái qt q trình thụ tinh Thái độ: - Có hứng thú học tập, thích tìm hiểu qui luật sống II Đồ dùng: - Giáo viên: Hình vẽ SGK, phấn màu, SGK, SGV - Học sinh: SGK, ghi, bút chì, thước kẻ III Hoạt động dạy học: TG Nội dung 1’ A Ổn định tổ chức 4’ B Kiểm tra: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, - HS thực lệnh đồ dùng học tập - Nêu điểm khác - HS trả lời, lớp nhận xét nam nữ mặt sinh học - GV nhận xét, đánh giá 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng Hướng dẫn - YC HS đọc thầm SGK, trả tìm hiểu lời câu hỏi sau: + Cơ quan thể định giới tính người? + Cơ quan sinh dục nam có chức gì? + Cơ quan sinh dục nữ tạo gì? - YC HS trình bày - GVKL: - YC HS quan sát H SGK, trao đổi cặp tìm xem thích phù hợp với hình nào? - HS đọc thầm SGK, trả lời câu hỏi: - Cơ quan sinh dục - Tạo tinh trùng - HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ xung - HS quan sát H SGK, trao đổi cặp tìm xem thích phù hợp với hình nào? + Các cặp thảo luận(TG 5') + Cơ thể hình - Một số HS nêu ý kiến, lớp thành nào? Thế gọi nhận xét,bổ xung thụ tinh? Hợp tử gì? - HS trả lời - YC HS làm việc với SGK 4’ để tìm hiểu giai đoạn phát triển thai nhi - HS đọc mục bạn cần biết ( trang 11) quan sát Hình 2, 3, 4, Cho biết hình chụp thai tuần, tuần, tháng, tháng - Các em làm việc theo cặp ( TG 5') - GVKL: - Q trình thụ thai diễn nào? D Củng cố, dặn - GV nhận xét học dò: - Chuẩn bị Cần làm để mẹ em bé khỏe - HS làm việc với SGK để tìm hiểu giai đoạn phát triển thai nhi - HS đọc mục bạn cần biết - HS nối tiếp nêu ý kiến, lớp nhận xét, bổ xung - Lớp quan sát nhận xét, đánh giá - HS nghe thực ... nhận xét bạn 87 88 300 5 ; 88 87 300 6 300 6 300 5 - GV nhận xét đánh giá 31’ C Bài mới: 1’ Giới thiệu - Giới thiệu bài, ghi bảng 6’ - HĐ 1: Hướng - GV yêu cầu HS so sánh điền dấu so sánh dẫn ôn tập... sánh hai phân số 6’ + So sánh hai phân số mẫu số 8 + So sánh phân số khác mẫu số Hoạt động giáo viên - Nhắc HS chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập - Rút gọn phân số sau: 18 45 12 , , 36 90 48. .. Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số tử số - Làm tập 1, 2, Kĩ năng: - Rèn kĩ so sánh phân số Thái độ: - Giáo dục HS ham thích học môn toán, cẩn thận làm II Đồ dùng: - Giáo viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 8 30 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 30 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay