giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 30

17 13 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:11

Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Trang MỤC LỤC: A/ PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài :………………………………………………… Mụ đích nghiên cứu : …………………………………………… Đối tượng, phạm vi nghiên cứu :………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu :…………………………………………… Phương pháp nghiên cứu :………………………………………… B/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI :……………………………………………………… PHẦN I : CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Cơ sở pháp lý :…………………………………………………… Cơ sở lý luận : ………………………………………………… Cơ sở thực tiễn: ………………………………………………… PHẦN II : THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Khái quát phạm vi, địa bàn nghiên cứu :………………………… Thực trạng đề tài nghiên cứu : …………………………… 3.Nguyên nhân thực trạng :…………………………………… PHẦN III : BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở đề xuất giải pháp : …………………………………… Các giải pháp chủ yếu : …………………………………………… 2.1 Sơ đồ tư gì? 2.2 Sơ đồ tư có lợi ích gì? 2.3 Một số hướng dẫn tạo sơ đồ tư duy………………………… 2.4 Các phím tắt sử dụng vẽ sơ đồ tư máy tính……… 2.5 Vận dụng sơ đồ tư cho môn Ngữ văn…………………… 2.6 Vận dụng SĐTD cho phân môn môn Ngữ văn………… 2.6.1 Vận dụng SĐTD dạy học Văn học………………………… 2.6.2 Vận dụng SĐTD dạy học phân môn Tiếng Việt…………… 2.6.3 Vận dụng SĐTD dạy học phân môn Tập làm văn……… C KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (KẾT LUẬN) VÀ KIẾN NGHỊ Kết đạt được…………… …………………………………… Kiến nghị : ………………………………………………………… Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 13 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn A PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Nhằm thực chủ đề năm học 2011- 2012 “ Đổi quản lí nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn Nhà trường THCS Năm học 2011-2012 thực theo đạo ngành việc thực giảng dạy theo Chuẩn kiến thức, kĩ Bộ Giáo dục & Đào tạo, để giáo viên giảng dạy kiến thức kĩ tinh thần phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo việc tiếp cận lĩnh hội tri thức học sinh, yêu cầu quan trọng đặt phải có vận dụng phát huy phương pháp dạy học truyền thống biện pháp, kĩ thuật dạy học đại Đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thành tựu khoa học đại vào việc giảng dạy môn Để đáp ứng yêu cầu đổi phương diện phương pháp, đáp ứng tốt Chuẩn kiến thức kĩ quy định việc làm phong phú, sinh động, khắc sâu đề tài…bằng kỹ thuật tổ chức đơn vị kiến thức hệ thống sơ đồ, ta gọi sơ đồ tư duy, hay đồ tư Nó không giúp cho học sinh có hiểu biết sâu rộng, dễ tái kiến thức Ngữ văn mà góp phần chắp cánh cho phương pháp dạy học đặc trưng môn Đồng thời, tạo hứng thú để học sinh tham gia học tập tích cực, kiểu như: “ có thích nhích tư duy” Thực tế vận dụng sơ đồ tư vào số tiết dạy môn Ngữ văn, thấy đem lại hiệu định Để tiến đến sử dụng sơ đồ tư lâu dài đem lại hiệu tối ưu, tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu sở khoa học vận dụng cho phù hợp với đặc trưng môn Ngữ văn Do đó, chọn đề tài cho Sáng kiến kinh nghiệm : “Vận dụng sơ đồ tư dạy học môn Ngữ văn” Mong với kinh nghiệm giúp quý đồng nghiệp nhiều việc làm phong phú thêm phương pháp, kĩ thuật dạy học môn Ngữ văn, đồng thời mong có góp ý chân thành quý vị để đề tài sâu sắc giá trị khoa học tính hiệu dụng Mục đích nghiên cứu : Trong văn học, giáo viên cần cung cấp kiến thức theo mục tiêu dạy thông qua số phương pháp, biện pháp, kĩ thuật cụ thể Bên cạnh nhiệm vụ đó, giáo viên phải khắc sâu, mở rộng, nâng cao kiến thức học cho học sinh nhằm đáp ứng mức độ nhận thức học sinh, khêu gợi hứng thú học tập, làm cho học diễn sôi hơn, học sinh ham học hơn, không cảm thấy mệt mỏi, nặng nề đến tiết Ngữ văn Từ giúp HS chủ động chiếm lĩnh kiến thức, kĩ theo yêu cầu dạy học mà ngành đề Đó mục đích để vận dụng sơ đồ tư nhằm hỗ trợ phương pháp giúp cho giáo viên có cách tổ chức theo hướng phát huy tính tích cực học sinh làm cho dạy nhẹ nhàn mà hiệu đạt cao Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Vì thời gian khả có hạn, tập trung nghiên cứu đưa số nội dung như: sở khoa học để hình thành sơ đồ tư duy, bước tạo sơ đồ tư duy, vận dụng sơ đồ tư cho số kiểu thuộc phân môn môn Ngữ văn Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Phạm vi nghiên cứu, trình bày kinh nghiệm đề tài chủ yếu vẽ sơ đồ tư duy, cách vẽ từ phần mềm tin học hành, mẫu trình chiếu PowerPoint hay trang Word chủ yếu vận dụng môn Ngữ văn Nhiệm vụ nghiên cứu: - Giúp giáo viên có thêm tư liệu bổ sung cho phương pháp, kĩ thuật dạy học làm phong phú nội dung dạy - Giúp học sinh dễ hình dung đơn vị kiến thức, dễ ghi nhớ vấn đề phức tạp đưa lên sơ đồ, từ em hiểu vấn đề cách có hệ thống Đồng thời tạo cho học sinh thói quen nhận thức giới lối tư quan hệ, tính logic vấn đề -Tạo không khí hứng thú học văn, giúp học sinh yêu thích say mê môn học -Đáp ứng tốt tiêu chuẩn kiến thức kĩ mà mục tiêu môn học đề Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp tiếp cận hệ thống, so sánh, nêu ví dụ, phân loại, thống kê - Tham khảo tài liệu dạy học có liên quan - Rút kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy thân - Sưu tầm, tra cứu, học hỏi từ đồng nghiệp B NỘI DUNG ĐỀ TÀI: PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Cơ sở pháp lí: -Căn vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011- 2012 năm học tiếp tục đổi công tác quản lý ứng dụng công nghệ thông tin -Căn vào yêu cầu đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động phát triển lực tư học sinh việc học tập môn Ngữ văn - Đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ môn học mà Bộ giáo dục quy định Cơ sở lí luận : Từ lâu nhà sư phạm tiền bối tâm đắc: tri thức tuổi trẻ diện mạo đất nước tương lai.Từ năm 60 kỉ trước đồng chí Phạm Văn Đồng dặn thầy giáo phải: “ gõ vào trí thông minh” học sinh, giáo dục đào tạo học sinh thành hệ thông minh sáng tạo Sự thông minh sáng tạo phải xuất phát từ hiểu biết rộng lớn, tạo cho tảng tư vững vàng Phải hiểu rộng, biết nhiều chuyên sâu, mới“ làm trường chinh vạn dặm đường học vấn” Muốn vậy, hôm nay, người thầy giáo phải tích cực, chủ động vận dụng thành tựu dạy học tiên tiến loài người vào giảng dạy cho học sinh, sơ đồ tư cách dạy học dựa sở sơ đồ hóa kiến thức mà từ trước đến vận dụng để phân tầng kiến thức, hệ thống chuỗi kiện thiết lập biểu bảng ôn tập tổng kết… Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Mặt khác, nhiều công trình nghiên cứu cho thấy tính hiệu việc hình dung tri thức thông qua sơ đồ hình nhánh, nhánh mang thông tin ngắn gọn phát triển từ vấn đề lớn đặt trung tâm Một sơ đồ tư cho phép ta thỏa sức vạch ý tưởng, suy nghĩ đầy đủ trước đưa định Nếu cần xây dựng kế hoạch làm việc, phân tích vấn đề…thì sơ đồ tư mang đến giá trị lớn nhiều so với việc bạn đặt bút viết từ đầu đến cuối 3.Cơ sở thực tiễn: Môn Ngữ văn trường THCS có vai trò quan trọng bỡi môn học giúp người học đọc, biết viết mà thấy hay, đẹp biết thưởng thức hay ,cái đẹp, văn chương nghệ thuật Từ mở mang tri thức, hình thành nhân cách học sinh Hơn nữa, môn học giúp cho em hiểu biết phong phú mặt sống người, xã hội đất nước Bồi dưỡng cho em sống tâm hồn tươi đẹp, phong phú, rộng mở Từ khơi dậy niềm tự hào đất nước, dân tộc tình yêu sống, tình yêu nhân loại.Vì môn học xem môn chủ đạo chiếm thời lượng số tiết tuần nhiều so với môn học khác cấp học Do vậy, có nhiều vấn đề văn chương nghệ thuật hay nội dung xã hội phức tạp cần có cách thiết lập dễ hiểu, dễ nhớ hay tổ chức lý thuyết cho kiểu rèn kĩ sử dụng ngôn ngữ tạo lập kiểu văn lúc sơ đồ tư phương tiện kèm hữu hiệu để giúp học sinh nắm vững lí thuyết học PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Thực trạng đề tài nghiên cứu : -Thực tế nhà trường nhiều giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tìm tòi công tác soạn giảng tiếp cận lượng lớn tư liệu dạy học Tuy phương diện phương pháp kĩ thuật nhiều hạn chế cách thức giúp học sinh hiểu vấn đề nhanh, nhớ kiến thức lâu tái nhanh cần thiết vận dụng -Trong số tiết học, dù cố gắn thực theo chủ trương giảm tải cách tổ chức đơn vị kiến thức rườm rà, kiểu phải ghi chép thành câu, đoạn hoàn chỉnh, có phải nhiều câu dài dòng, cần sơ đồ học sinh hiểu vấn đề thông suốt -Tình trạng học sinh học vẹt để đối phó kiểm tra đánh giá phần em hiểu vấn đề chưa tường tận bị ràng buộc bỡi “hành lang ngôn ngữ diễn đạt” mà giáo viên sử dụng, em không tự tin dùng kho từ vựng để diễn đạt, không sử dụng nên dễ mai ngày sắc bén Đặc biệt với môn Ngữ văn hạn chế lớn, nói, viết xem yêu cầu quan trọng HS -Những khó khăn thiết phải có hướng khắc phục, trước tiên ta bước vận dụng hình thức tổ chức kiến thức theo lối sơ đồ tư để hỗ trợ cần cho tiết dạy kiểm tra để thấy hiệu nhận thức học sinh Nguyên nhân thực trạng: -Xuất phát từ thực tiễn dạy học địa phương nhiều năm qua: giáo viên chưa thật quan tâm việc hình hóa kiến thức học Trước đây, tiết ôn tập chương số GV lập bảng biểu, vẽ sơ đồ, biểu đồ,… lớp có chung cách trình bày giống cách Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn GV tài liệu, HS tự xây dựng theo cách hiểu mình, nữa, bảng biểu chưa ý đến hình ảnh, màu sắc đường nét -Giáo viên trình bày kiến thức xác phong phú, sinh động nhờ hỗ trợ nhiều yếu tố trực quan công nghệ thông tin mang lại chưa đưa sơ đồ tư vào sử dụng đại trà để học sinh học tập hiệu Nhiều phương pháp kích thích chủ động sáng tạo học sinh chưa phát huy tối đa thiếu thao tác sơ đồ hóa sử dụng với mật độ thấp - Chưa đổi cách ghi chép nội dung kiến thức học, theo kiểu kích thích tư mà chủ yếu quan tâm đến độ chuẩn nội dung ghi Do vậy, dù lớp học sinh tích cực chủ động để phát hiểu kiến thức học cũ nhà thụ động -Để có kết học tập tốt, số môn học sinh phải học vẹt phải nhớ kiến thức để trả lời câu hỏi mà theo em, nội dung ghi giáo viên chuẩn, cách diễn đạt tốt Chính điều dẫn đến tượng học sinh học thuộc để trả lời, nguyên nhân học vẹt học sinh -Một phần quan trọng, để trả lời câu hỏi: Tại lập sơ đồ để dạy học chuyện cũ mà trước giáo viên mạnh dạn vận dụng? Có lẽ phần giáo viên ngại ghi chép theo kiểu vắn tắt, chẳng hàng thẳng lối, thoát khỏi quy củ đề mục, giáo viên hình dung kiến thức thiết lập sơ đồ Nếu mạnh dạn làm việc với tư cách hoạt động trung tâm tiết học chưa công nhận tiết dạy tốt Phải trước ta có sơ đồ ta chưa thật đổi tư PHẦN III: BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1/ Cơ sở đề xuất giải pháp: Người thầy dạy học muốn HS học tích cực phải dạy tích cực Xuất phát từ nguyên nhân thực trạng vừa phân tích trên, vấn đề đặt : làm để tiết dạy văn học thật lôi cuốn, hấp dẫn, tạo hứng thú khơi gợi tìm tòi, khám phá điều lạ qua văn Đồng thời, học sinh nắm vững kiến thức Tiếng Việt để học tập sử dụng thực tế giao tiếp ngày tạo lập kiểu văn Giáo viên phải dạy tích cực nên vận dụng sơ đồ tư vào phương pháp quen thuộc nhiều tiết dạy Hơn nữa, việc vận dụng sơ đồ tư chủ trương tiến trình đổi dạy học ngành Giáo dục, nên đưa cách thức tiếp cận vận dụng cho môn Ngữ văn lúc cần thiết để quý đồng nghiệp chia sẻ đóng góp Do đó, đề xuất số giải pháp cho việc thực đề tài 2/ Các giải pháp chủ yếu: 2.1 Sơ đồ tư (SĐTD) gì? Sơ đồ tư hay gọi đồ tư hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng đào sâu ý tưởng Kỹ thuật tạo loại đồ phát triển Tony Buzan vào năm 1960 Sơ đồ tư có cấu tạo có nhiều nhánh lớn, nhỏ mọc xung quanh “Cái cây” sơ đồ ý tưởng hay hình ảnh trung tâm Nối với nhánh lớn thể vấn đề liên quan với ý tưởng Các nhánh Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn lớn phân thành nhiều nhánh nhỏ, nhánh nhỏ hơn, nhánh nhỏ nhằm thể chủ đề mức độ sâu Sự phân nhánh tiếp tục kiến thức, hình ảnh nối kết với Sự liên kết tạo “bức tranh tổng thể” mô tả ý tưởng trung tâm cách đầy đủ rõ ràng 2.2 Sơ đồ tư có ích lợi ? Bản thân thiên nhiên phát triển thật hoàn hảo: cân đối, vững vàng, đa dạng Một sơ đồ tư cho phép thoả sức vạch ý tưởng, suy nghĩ đầy đủ trước đến định Nếu cần xây dựng kế hoạch làm việc, phân tích vấn đề v.v sơ đồ tư mang đến giá trị lớn nhiều việc bạn đặt bút viết từ đầu đến cuối trang giấy: * Khuyến khích làm giảm miêu tả ý, khái niệm xuống thành từ (hay từ kép) * Toàn ý sơ đồ "nhìn thấy" nhớ trí nhớ hình ảnh * Sáng tạo viết tường thuật * Là phương tiện cho học tập hay tìm hiểu kiện Có thể tóm lược tác dụng mà dạy học với SĐTD mang lại sau: Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn 2.3 Một số hướng dẫn tạo sơ đồ tư 1.Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh chủ đề Tại lại phải dùng hình ảnh? Vì hình ảnh diễn đạt ngàn từ giúp HS sử dụng trí tưởng tượng Một hình ảnh trung tâm giúp tập trung vào chủ đề làm cho hưng phấn 2.Luôn sử dụng màu sắc Bởi màu sắc có tác dụng kích thích não hình ảnh 3.Nối nhánh (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối nhánh nhánh cấp hai đến nhánh cấp một, nối nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai, đường kẻ Các đường kẻ gần hình ảnh trung tâm tô đậm hơn, dày Khi nối đường với nhau, bạn hiểu nhớ nhiều thứ nhiều não làm việc liên tưởng 4.Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập nằm đường kẻ 5.Tạo kiểu đồ riêng cho (Kiểu đường kẻ, màu sắc, ) 6.Nên dùng đường kẻ cong thay đường thẳng đường cong tổ chức rõ ràng thu hút ý mắt nhiều 7.Bố trí thông tin quanh hình ảnh trung tâm 2.4 Các phím tắt hay dùng vẽ SĐTD máy tính ( mind map): (trích: Kĩ thuật vẽ SĐTD www Sđtd.kt @.com) Tạo sơ đồ mơi - Ctrl N Mở sơ đồ có sẵn - Ctrl O Ghi lại sơ đồ mở - Ctrl S Ghi lại sơ đồ với tên khác - Ctrl A Chép đơn - Ctrl Y Dán - Ctrl V Chế độ MindMap - Alt Chế độ duyệt Browse - Alt Chế độ tệp tin File - Alt In ấn - Ctrl P Đóng sơ đồ hành - Ctrl W Thoát chương trình - Ctrl Q Nghiêng - Ctrl I Đậm- Ctrl B Quay sơ đồ trước - Ctrl LEFT Đám mây bao phủ vùng chọn - Ctrl Shift B Sơ đồ - Ctrl RIGHT Chuyển màu nút- Alt C Xuất sơ đồ thời sang HTML - Ctrl E Trộn màu, mờ - Alt B Xuất sang tệp tin MM với tên - Alt A Thay đổi màu xác - Alt E Mở tệp tin lưu lịch sử mở tập tin - Ctrl Shift W Về gốc sơ đồ - ESCAPE Thêm cấp cấp thời Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Lên - UP Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Xuống - DOWN ENTER Thêm cấp nhỏ cấp thời - INSERT Thêm cấp cấp thời - Shift ENTER Chỉnh sửa nội dung - F2 Sang trái - LEFT Sang phải - RIGHT Bật cấp sơ đồ - Alt UP Đóng cấp sơ đồ - Alt DOWN Bật cửa sổ chỉnh sửa - Alt ENTER Bật/đóng cấp - SPACE Chèn liên kết file - Ctrl Shift K Chèn link ảnh - Alt K Tìm kiếm - Ctrl F Tìm tiếp - Ctrl G Cắt - Ctrl X Sao chép - Ctrl C 2.5 Tổ chức hoạt động dạy học môn Ngữ văn sơ đồ tư duy: Có thể tóm tắt số hoạt động dạy học Ngữ văn lớp với SĐTD: Hoạt động 1: HS lập SĐTD theo nhóm hay cá nhân từ gợi ý GV Gv tạo nhánh cấp để gợi ý cho hs tiếp tục vẽ nhánh cấp Hoạt động 2: Cá nhân đại diện nhóm HS lên báo cáo, thuyết minh SĐTD mà nhóm thiết lập Hoạt động 3: HS thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện SĐTD kiến thức học GV người cố vấn, trọng tài giúp HS hoàn chỉnh SĐTD, từ dẫn dắt đến kiến thức học Hoạt động 4: củng cố kiến thức SĐTD mà GV chuẩn bị sẵn SĐTD mà lớp tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, định HS lên trình bày, thuyết minh kiến thức Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Lưu ý: - SĐTD sơ đồ mở nên không yêu cầu tất nhóm HS có chung kiểu SĐTD, GV nên chỉnh sửa cho HS mặt kiến thức, góp ý thêm đường nét vẽ, màu sắc hình thức (nếu cần) 2.6 Vận dụng thiết lập SĐTD cho phân môn môn Ngữ văn: 2.6.1 Vận dụng SĐTD để trình bày nội dung nghệ thuật tác phẩm văn học: Vídụ1 : Giới thiệu Truyện Kiều Nguyễn Du: Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang Sáng kiến kinh nghiệm: Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Ví dụ 2: Giới thiệu tập Nhật kí tù Hồ Chí Minh Ví dụ: Vận dụng SĐTD dạy tiết Ôn tập hay Tổng kết văn học: (Vẽ SĐTD cho Tiết Ôn tập truyện ký -Tiết 38 Ngữ văn 8) Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn Ví dụ 4: Vận dụng SĐTD cho tiết : Thông tin ngày Trái Đất năm 2000 ( NV T1) Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn 2.6.2 Vận dụng SĐTD dạy phân môn Tiếng Việt: Ví dụ 1: Lập SĐTD cho tiết: Luyện tập phát triển từ vựng Tiếng Việt 2.6.3 Vận dụng SĐTD cho phân môn Tập làm văn.Ví dụ: Lập SĐTD cho tiết : Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm văn tự (NV 9) Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn C KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (KẾT LUẬN) VÀ KIẾN NGHỊ: 1.Kết đạt được: Sử dụng SĐTD dễ dàng việc phát triển ý tưởng, tìm tòi xây dựng kiến thức cho nhiều phân môn môn Ngữ văn Nhờ liên kết nét vẽ với màu sắc thích hợp cách diễn đạt riêng người, SĐTD giúp não liên tưởng, liên kết kiến thức học sách vở, biết sống… để phát triển, mở rộng ý tưởng Sau HS tự thiết lập SĐTD kết hợp việc thảo luận nhóm gợi ý, dẫn dắt GV dẫn đến kiến thức học cách nhẹ nhàng, tự nhiên Qua nghiên cứu lí luận thực nghiệm dạy học Ngữ văn lớp cho thấy, sử dụng SĐTD dạy học kiến thức Ngữ văn giúp HS học tập cách chủ động, tích cực huy động tất HS tham gia xây dựng cách hào hứng Với sản phẩm độc đáo “kiến thức + hội họa” niềm vui sáng tạo hàng ngày HS niềm vui thầy cô giáo phụ huynh HS chứng kiến thành lao động học trò Cách học phát triển lực riêng học sinh không trí tuệ (vẽ, viết SĐTD), hệ thống hóa kiến thức (huy động điều học trước để chọn lọc ý để ghi), khả hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), vận dụng kiến thức học qua sách vào sống Gần đây, nhiều GV áp dụng thành công dạy học với việc thiết kế SĐTD Vận dụng SĐTD bước đầu tạo không khí sôi nổi, hào hứng thầy trò dạy học nội dung quan trọng đóng góp vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ GD&ĐT đẩy mạnh triển khai SĐTD công cụ có tính khả thi cao vận dụng với điều kiện sở vật chất nhà trường Có thể thiết kế SĐTD giấy, bìa, bảng phụ,… cách sử dụng bút chì màu, phấn, tẩy,… thiết kế phần mềm SĐTD Với trường có điều kiện sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt cài vào máy tính phần mềm Mindmap cho GV, HS sử dụng, cách vào trang web www.download.com.vn gõ vào ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần mềm không hạn chế số ngày sử dụng việc sử dụng đơn giản Bước đầu cho phép kết luận: Việc vận dụng SĐTD dạy học dần hình thành cho HS tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Sử dụng SĐTD kết hợp với phương pháp dạy học tích cực khác vấn đáp gợi mở, thuyết trình,… có tính khả thi cao góp phần đổi PPDH, đặc biệt lớp cấp THCS nói chung môn Ngữ văn nói riêng Kiến nghị: -Với đặc trưng riêng môn Ngữ văn môn học mang tính công cụ, điều quan trọng cần phải quan tâm kĩ diễn đạt Hiểu rành rọt sở để nói tốt, viết tốt Tuy nhiên, chưa hẳn đem lại hiệu cuối cùng, mà cần tập cho HS kĩ thực hành viết với yêu cầu Rõ ràng, tạo lập văn hành bày tỏ tư Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn tưởng, quan điểm trước vấn đề xã hội hay văn học, HS trình bày cho người đọc sơ đồ biểu diễn ý với nhiều màu sắc hay hình ảnh Vậy việc “diễn” từ ngữ ngắn gọn thành khái niệm, câu hay đoạn văn hoàn chỉnh thử thách HS Giáo viên Ngữ văn nghĩ viết học sinh nộp sơ đồ? Điều có nghĩa GV vận dụng SĐTD phương pháp phận hỗ trợ thấy cần thiết, không lạm dụng -Hằng năm, Nhà trường, Phòng GD&ĐT phải chọn sáng kiến kinh nghiệm hay đề tài khoa học có chất lượng để triển khai cụ thể, vừa đem lại giá trị hiệu dụng vừa phát huy kinh nghiệm kết học tập mà giáo viên tâm huyết miệt mài tìm tòi xây dựng Tạo điều kiện để đồng nghiệp học tập lẫn nhau, góp ý cho Tránh tình trạng kinh nghiệm “ im ỉm khóa” sau GV tốn không suy tư giấy mực… Hòa Thành, ngày 10 tháng 10 năm 2011 Người viết sáng kiến Nguyễn Trọng Pháo **************************************** DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tony Buzan Giản đồ ý Sơ đồ tư trí não bạn (Tony Buzan) Lập sơ đồ tư (Tony Buzan) Sử dụng trí nhớ bạn (Nhiều tác giả) Nhiều website Internet NXB Trẻ TP HCM NXB Tổng hợp Tp HCM NXB Tổng hợp Tp HCM NXB Trẻ Tp HCM NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP: I/ NHẬN XÉT CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS TÔN ĐỨC THẮNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… II/ NHẬN XÉT CỦA HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………… Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 17 ... học: (Vẽ SĐTD cho Tiết Ôn tập truyện ký -Tiết 38 Ngữ văn 8) Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Người viết: Nguyễn Trọng Pháo Vận dụng sơ đồ tư vào dạy học môn Ngữ văn. .. tục nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn Nhà trường THCS Năm học 2 011 -2 012 thực theo đạo ngành việc thực giảng dạy theo Chuẩn kiến thức, kĩ Bộ Giáo dục & Đào tạo, để giáo viên giảng dạy kiến... kiến thức học cho học sinh nhằm đáp ứng mức độ nhận thức học sinh, khêu gợi hứng thú học tập, làm cho học diễn sôi hơn, học sinh ham học hơn, không cảm thấy mệt mỏi, nặng nề đến tiết Ngữ văn Từ
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 30 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 30 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 30

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay