giáo án tổng hợp ngữ văn 8 8

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:10

Văn Bản Điều Hành Cập nhật lúc : 13:53 31/03/2016 Hướng dẫn sinh hoạt Tổ chuyên môn năm học 2017 - 2018 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO quy nhơn TRƯỜNG PHỔ THpt ischool quy nhơn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016 (Nội dung hoạt động giải pháp thực hiện) I Mục tiêu: GVBM nắm yêu cầu giáo dục đào tạo học sinh giai đoạn để ứng dụng qua tiết lên lớp, hoạt động giáo dục khác GVBM nắm nội dung hoạt động trọng tâm năm học 2015-2016 với tiêu phấn đấu Từ đó, xây dựng kế hoạch toàn niên với nội dung công việc với yêu cầu ngành, trường II Một số nội dung giáo dục phổ thông giai đoạn nay: Giáo viên cần nắm vững nội dung sau đây: Các giá trị học đường cốt lõi: nhân ái, khoan dung, tự tin, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật (Đối với Huế Star: Tiên tiến – Phát triển – Tình thương – Hợp tác – Sáng tạo) Các lực chung: tự học, tính toán, hợp tác, giao tiếp, thẩm mỹ, giải vấn đề sáng tạo, công nghệ thông tin, tiếng Anh giao tiếp Các lực chuyên biệt: tùy theo môn văn hóa Ví dụ: ● Công dân: lực tự quản lý, lực hợp tác giao tiếp, lực tổ chức sống có trách nhiệm với thân, cộng đồng, xã hội ● Toán: lực tư toán học, lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán máy vi tính, máy tính cầm tay, lực giao tiếp toán học ● Môn KHTN: lực khám phá giới qua quan sát thực hiện, lực vận dụng kiến thức để ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững ● Môn Văn: lực giao tiếp, lực tư duy, lực cảm thụ văn học, lực ứng xử nhân văn thông qua kỹ Nghe – Nói – Đọc – Viết, lực thẩm mỹ ● Môn Thể dục: lực hợp tác, lực tự rèn luyện bảo vệ sức khỏe, lực phát triển hài hòa tố chất thể lực, khiếu thể thao ● Môn Mỹ thuật Âm nhạc (nghệ thuật): lực thẩm mỹ, giao tiếp, hợp tác; lực cảm thụ, hiểu biết thực hành âm nhạc, tạo hình ● Môn Tin: lực giải vấn đề sáng tạo, lực làm việc giới công nghệ kỹ thuật số thông tin, lực ứng dụng công nghệ thông tin đời sống hàng ngày ● Môn Công nghệ: lực sử dụng công nghệ lĩnh vực xã hội kinh tế, khoa học , lực ngôn ngữ, thiết kế, chế tạo ● Môn Hóa học: lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học), lực thực hành hóa học (tiến hành thí nghiệm, qua sách, mô tả giải thích xử lí thông tin liên quan đến thí nghiệm), lực tính toán, lực vận dụng hóa học vào sống ● Môn Vật lý: lực sử dụng kiến thức vật lý (tái kiến thức, vận dụng kiến thức, liên kết kiến thức ), lực thực nghiệm, lực trao đổi thông tin Một số phương pháp – kỹ thuật dạy học: ● Một số vấn đề liên quan đến dạy học tích cực: - Quan niệm trình dạy học: + Dạy trình tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức học sinh để đạt đến mục tiêu dạy học + Học trình tìm tòi, khám phá, phát xử lí thông tin tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất thông qua trình học tập hướng dẫn giáo viên - Bản chất dạy học: + Giáo viên quan tâm đến trình học nào, khai thác động lực học tập + Học sinh trung tâm, giáo viên tổ chức điều khiển hoạt động - Vai trò giáo viên – học sinh: + Giáo viên: tổ chức – đạo – hướng dẫn – định hướng – kiểm tra hoạt động nhận thức – kết luận – chốt kiến thức + Học sinh: Hoạt động nhằm chiếm lĩnh trí thức - Mục tiêu dạy học: + Chuẩn bị cho học sinh sớm thích ứng với đời sống xã hội, hòa nhập góp phần phát triển cộng đồng + Hình thành lực (năng lực tự học, lực tổ chức hoạt động ) việc hình thành kiến thức - Nội dung dạy học: + Cung cấp kiến thức, kỹ kỹ vận dụng kiến thức giải vấn đề thực tiễn + Gắn tri thức nhu cầu học sinh với xã hội, môi trường địa phương - Phương pháp dạy học: + Phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hợp tác, tìm tòi, nghiên cứu + Phương pháp dạy học phân hóa theo trình độ – lực –tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ phát triển tài - Hình thức tổ chức dạy học: + Học cá nhân, cặp, nhóm thay dạy học cho toàn lớp + Học không gian khác thay dạy phòng học - Phương tiện dạy học: + Phương tiện đại công nghệ thông tin thay sử dụng đồ dùng dạy học truyền thống + Các nguồn thông tin (như sách giáo khoa, báo chí ) dẫn học sinh đến với kiến thức - Kiểm tra đánh giá: + Nhiều phương cách kiểm tra kết học tập học sinh: kiểm tra cuối cùng, kiểm tra trình học tập, kiểm tra lực học tập, kiểm tra cách thức học tập + Đánh giá theo mục tiêu học, đánh giá kết học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, lực người học + Học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng + Giáo viên tự đánh giá hiệu giảng dạy để điều chỉnh trình dạy học ● Kỹ thuật sơ đồ tư ● Kỹ thuật khăn trải bàn ● Kỹ thuật dạy học theo trạm (góc) ● Kỹ thuật KIWILA ● Kỹ thuật học hợp tác ● Kỹ thuật dạy học nêu vấn đề ● Kỹ thuật học theo dự án ● Phương pháp Bàn Tay Nặn Bột (La main la pâte) ● Kỹ thuật warm – up (khởi động) ● Kỹ thuật nhắc, kỹ thuật động não (prompt – brainstorming) ● Kỹ thuật sử dụng công nghệ thông tin – thiết bị dạy học – đồ dùng dạy học Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 (theo công văn 1916/SGD-ĐT ngày 10/8/2015) ● Nội dung (30 tiết): Hoạt động lên lớp ● Nội dung (30 tiết): + Tài liệu hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015-2016 Sở GD-ĐT: phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 + Tài liệu học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Về Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh” ● Nội dung (60 tiết): + Môđun 23: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh + Môđun 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học + Môđun 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh nhà trường + Môđun 29: Giáo dục học sinh thông qua hoạt động giáo dục III Một số nội dung hoạt động giáo dục trọng tâm năm học 2015-2016: Trong năm học 2015-2016, trường Phổ thông Huế Star tiến hành hoạt động trọng tâm sau đây: Hoạt động chuyên môn: 1.1 Biên soạn phân phối chương trình áp dụng cho năm học 2015-2016 (từ tuần ngày 17/8/2015) Kể chương trình tăng cường Huế Star 1.2 Hướng dẫn học sinh xây dựng qui tắc học tập môn 1.3 Xây dựng hồ sơ chuyên môn gồm: giáo án, sổ báo giảng, sổ dự giờ, sổ điểm cá nhân, kế hoạch toàn niên cá nhân, làm BDTX 2015-2016 Đối với phòng môn hồ sơ gồm: - Sổ danh mục TBDH - Sổ đăng ký lịch sử dụng phòng thực hành mượn trả TBDH - Sổ đầu phòng thực hành - Sổ theo dõi tài sản - Sổ tiêu hao vật tư, thiết bị - Các biên kiểm tra, công văn hướng dẫn ngành 1.4 Tham gia thi GVST lần thứ V (điều kiện dự thi: dạy bậc THPT, có chứng Tin học quốc tế MOS-powerpoint tính đến cuối năm 2015) Tham gia thi dạy học tích hợp liên môn 1.5 Bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu Chú ý học sinh với chương trình IOE, chương trình MOSWC, thi hùng biện tiếng Anh, thi vận dụng kiến thức liên môn, thi lịch sử Việt Nam, thi học sinh giỏi cấp Tỉnh 1.6 Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực, kỹ thuật dạy học theo định hướng tiếp cận lực người học, đổi kiểm tra đánh giá người học 1.7 Áp dụng đa hình thức dạy học: dạy học không gian khác thay dạy phòng học; hướng dẫn học sinh học cá nhân, cặp, nhóm thay dạy học cho toàn lớp; dạy thực hành, giải vấn đề thực tiễn xã hội thay dạy lí thuyết túy Chú trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm rèn luyện kỹ sống cho học sinh 1.8 Viết sáng kiến kinh nghiệm làm số đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền, hướng dẫn học sinh hay nhóm học sinh nghiên cứu khoa học Hướng dẫn học sinh sáng tác, chọn để đăng tập san KHÁT VỌNG V tập thơ NGUYÊN TIÊU CẢM TÁC năm Hằng tháng, tổ chuyên môn có đăng website nhà trường 1.9 Biên soạn giáo án tích hợp, giáo án phục vụ cho việc dạy học theo hướng phát huy lực (tích hợp dạy chủ đề phòng chống thiên tai, phòng chống ma túy, giáo dục địa phương, an toàn giao thông ) 1.10 Tổ chức: dự giờ, thao giảng, xây dựng ma trận đề, kiểm tra chuyên môn (mỗi tổ giáo viên tra), biên soạn đề kiểm tra – đáp án – biểu điểm Tiếp tục cải tiến sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, thực tổ chức quản lý chuyên môn qua mạng 1.11 Tổ chức ngày hội môn NGÀY HỘI DÂN CA, NGÀY HỘI TOÁN HỌC Phối hợp với Đoàn, Đội hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm rèn luyện kỹ sống, bồi dưỡng học sinh thấm nhuần giá trị sống 1.12 Xây dựng phát triển phòng chức như: thư viện, thí nghiệm – thực hành, phòng môn góp phần thực dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh - Tổ Văn – Sử – Địa – Công dân: với thư viện xây dựng phong trào đọc sách, báo - Tổ Toán – Tin: với nhân viên IT xây dựng phong trào học thi Tin học theo chuẩn quốc tế, học toán tiếng Anh - Tổ Hóa – Lý – Sinh – Công nghệ: xây dựng phòng thí nghiệm – thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, vườn thực vật - Tổ Anh văn: dạy học sinh Anh văn qua mạng, đồng thời với thư viện phát triển phong trào đọc sách tiếng Anh Hoạt động chủ nhiệm: 2.1 Lập kế hoạch chủ nhiệm toàn năm học với tiêu phấn đấu phù hợp 2.2 Nắm rõ chất lượng học lực học sinh với loại sau: ● Học sinh xuất sắc đạt điểm bình quân môn 8.0 có khả đặc biệt môn ● Học sinh giỏi đạt điểm bình quân 8,0 ● Học sinh đạt điểm bình quân từ 6,5 – 7,9 ● Học sinh trung bình đạt điểm bình quân từ – 6,4 ● Học sinh yếu Qua đề biện pháp nâng cao chất lượng hướng nghiệp cho học sinh 2.3 Nắm rõ chất lượng hạnh kiểm – ý loại sau: ● Gương điển hình mặt hạnh kiểm, đạo đức: chăm học, lễ độ, sống có trách nhiệm ● Lười biếng, hay vi phạm qui tắc ứng xử học đường ● Lười biếng, học yếu Qua đề biện pháp giúp học sinh rèn luyện hạnh kiểm, đạo đức, lối sống 2.4 Giáo dục pháp luật cho học sinh Chú trọng luật: giáo dục, phòng chống thuốc lá, phòng chống ma túy, chủ quyền biển đảo Việt Nam, an toàn giao thông 2.5 Rèn luyện học sinh giá trị học đường: trung thực – tiên tiến – phát triển – tình thương – hợp tác – sáng tạo; bồi dưỡng lực chung tính toán, giao tiếp, thẩm mỹ, công nghệ thông tin, Anh ngữ phổ thông kỹ sống 2.6 Tổ chức phong trào thi đua hoạt động tập thể, lên lớp tuần, hàng tháng, hàng học kỳ Sáng thứ Hai tuần, tổ chức sinh hoạt 15’ (từ 7h30 – 7h45) trước chào cờ Trong năm có số kiện sau đây: ● Ngày hội 20/11 ● Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ● Ngày Tết Âm lịch ● Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ● Cắm trại Đoàn 26/3 ● Văn nghệ truyền thống Huế Star cuối năm 2.7 Hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động Đoàn niên, Hội Chữ Thập Đỏ lớp học Chú trọng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo 2.8 Hoạt động ôn tập thi Học kỳ, thi IOE, thi học sinh giỏi ● Học kỳ I: ôn tập theo đề cương sau 20/11/2015 Thi Học kỳ I vào cuối tháng 12/2015 Thi học sinh giỏi tháng 11/2015 Thi IOE, MOS, thi hùng biện tiếng Anh, thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam ● Học kỳ II: Ôn tập theo đề cương sau 26/3/2015 Thi Học kỳ II vào cuối tháng 4/2016 * Học sinh lớp xét tốt nghiệp vào tháng 5/2016 * Học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia 2016 * Hoạt động thi tìm hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh (tiếp tục phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh) 2.9 Xây dựng 10 biện pháp quản lý hướng dẫn học sinh lớp chủ nhiệm học tập tiến bộ, rèn luyện tính kỷ luật, chuyên cần, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống văn minh phù hợp với truyền thống văn hóa địa phương 2.9.1 ● Xây dựng tính chuyên cần: + Xử lý trường hợp trễ học (phê bình, áp dụng hình thức phạt) + Làm việc với cha mẹ học sinh trường hợp học sinh vắng Học sinh vắng hôm trước, hôm sau học lại phải có giấy vào lớp Ban Giám hiệu (vắng 20 buổi/ Học kỳ: Hạnh kiểm yếu – vắng 35 buổi/ năm học: Hạnh kiểm yếu toàn niên) 2.9.2 ● Xây dựng tác phong, thái độ: + Không trang phục qui định (như áo quần, thẻ đeo, ): không vào lớp, ngồi học lớp GVQN quản lí Tuyệt đối không hút thuốc + Không nghiêm túc lớp học: ngồi học lớp Xếp hạnh kiểm YẾU tháng (Giáo viên quản nhiệm quản lý) Lập bè nhóm, gây gỗ đánh nhau: kỷ luật đuổi học tuần Xếp hạnh kiểm Yếu học kỳ (nếu nghiêm trọng, Hội đồng kỷ luật xét đuổi học năm) + Sách đầy đủ, có bao bọc, nhãn tên giữ gìn (kèm theo qui định) 2.9.3 ● Sử dụng điện thoại di động: + Trước buổi học: tắt nguồn, bỏ vào thùng đựng điện thoại lớp (có khóa) Cuối buổi học: Lớp trưởng mở khóa trả lại cho bạn + Nhà trường quản lý ĐTDĐ tuần học sinh đem điện thoạivào lớp học xếp hạnh kiểm YẾU tháng 2.9.4 ● Lập sơ đồ lớp học: + Học sinh ngồi theo sơ đồ lớp in giấy Ao treo phía sau lớp + Học sinh thực điều qui định hoạt động tập thể lớp in sơ đồ lớp (Ngoại trừ giáo viên yêu cầu hoạt động NHÓM) 2.9.5 ● Tổ chức hoạt động ĐẦU TUẦN (vào sáng thứ Hai tuần) + Được kiểm tra trang phục – tác phong trước vào cổng trường (từ 6h45 – 7h30) Học sinh không thực theo yêu cầu tập hợp sân trường làm lao động + Sinh hoạt lớp (từ 7h30 – 7h45) GVCN giáo viên phụ trách Ban Giám hiệu phân công: kiểm tra sách giáo khoa, học, tập, dụng cụ học tập qui định, môn học sáng thứ Hai Tiếp tục kiểm tra đồng phục, tác phong + Sinh hoạt cờ (từ 7h45 – 8h15) sân trường hội trường: hát quốc ca nhạc lời thể lòng tự hào dân tộc 2.9.6 ● Tăng cường khuyến khích học sinh hứng thú học tập: + Cho điểm tốt để khuyến khích học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo việc học tập: thuyết trình trước tập thể – ứng dụng công nghệ thông tin – hoạt động nhóm hiệu – vận dụng kiến thức vào tình thực tiễn – sáng tạo khoa học (bằng sản phẩm) + Xây dựng hồ sơ học tập: kế hoạch học tập – mục tiêu học tập – tích lũy tập cá nhân – nhóm Làm lại tập chưa đạt yêu cầu – trình bày lại tập chưa đạt yêu cầu để tăng điểm số 2.9.7 ● Xây dựng nhóm học riêng: + Đối với môn Toán, Văn, Anh: chọn nhóm học sinh yếu, học riêng để nâng dần trình độ theo cam kết với cha mẹ học sinh + Đối với học sinh xuất sắc môn đó, khuyến khích, hướng dẫn, giới thiệu cho Ban Giám hiệu lập đội tuyển học sinh giỏi 2.9.8 ● Xây dựng gương học sinh điển hình: + Điển hình học tập văn hóa: biết xác định mục tiêu, biết lập kế hoạch phấn đấu, đạt thành tích tốt kiến thức, lực + Điển hình thái độ học tập, lối sống văn minh: gương mẫu việc chấp hành tốt qui tắc ứng xử văn hóa học đường, có tinh thần tập thể, có trách nhiệm với tập thể, cộng đồng xã hội + Điển hình hoạt đông lên lớp, rèn luyện kỹ sống 2.9.9 ● Xây dựng tổ chức Đoàn – Đội – Hội lớp học: + Đối với THCS: hình thành Chi đội với hoạt động bật Ví dụ: - Hoạt động “Em yêu Trường em” - Hoạt động “Con ngoan bố mẹ” - Hoạt động “Hai vững vàng: vững vàng kỹ thuật Tin học, vững vàng kỹ Nghe – Nói tiếng Anh” + Đối với THPT: hình thành Chi đoàn với hoạt động bật Ví dụ: - Hoạt động “Học tập ngày mai lập nghiệp” - Hoạt động “Phấn đấu trở thành người Đoàn viên gương mẫu” - Hoạt động “Tìm hiểu học tập chủ quyền biển, đảo Việt Nam” 2.9.10 ● Tổ chức hoạt động dã ngoại, học thực địa kết hợp với hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa: + lần học thực địa lần dã ngoại/ học kỳ + Chăm sóc, học tập di tích lịch sử, cách mạng giúp đỡ địa nhân đạo (chi phí triệu đồng/ năm học) Hoạt động Đoàn thể - lên lớp: 3.1 Tổ Công Đoàn giới thiệu tổ viên cho Chi Bộ xem xét phát triển Đảng (chỉ tiêu: người/ tổ) 3.2 Tham gia quỹ tình nghĩa Công Đoàn khởi xướng 3.3 Tham gia thực vận động lớn ngành: ● Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ● Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học, sáng tạo” ● Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 3.4 Tham gia học tập pháp luật, thực nội dung luật “Phổ biến giáo dục pháp luật” Tiếp tục triển khai hoạt động hàng tháng Ban Giáo dục Pháp luật: - Giới thiệu tóm tắt luật cho giáo viên, nhân viên học sinh - Phát số điều luật - Tập huấn, bồi dưỡng nội dung luật cho hội đồng giáo viên chủ nhiệm - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức tiết tìm hiểu số nội dung luật - Phối hợp với ban An toàn giao thông để thực kế hoạch giáo dục luật ATGT cho học sinh - Phối hợp với câu lạc 60’ để triển khai số nội dung - Phối hợp với chuyên môn thực buổi triển lãm, trưng bày tranh ảnh, viết 3.5 Tham gia hoạt động ngày lễ lớn, lễ hội trường Đoàn thể ● Ngày khai giảng (5/9) ● Ngày Hội nghị công chức (tháng 9) ● Ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam (20/10) ● Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) ● Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) ● Ngày Tết cổ truyền dân tộc ● Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2) ● Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) ● Ngày trại Đoàn niên (26/3) ● Ngày thống đất nước quốc tế lao động (30/4 – 1/5) ● Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) IV Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2015 – 2016: Tổ chuyên môn lập kế hoạch toàn niên theo mẫu đề nghị sau: Tình hình chung tổ: (tổ ghép/ số lượng tổ viên hữu, hợp đồng, thỉnh giảng/ Trình độ ) Chỉ tiêu môn: ● Giảng dạy môn: Giỏi (8,0 – 10,0) : % Khá: (6,5 – 7,9) : % Trung bình (5,0 – 6,4) : % Yếu 5,0 : % ● Một số hoạt động khác: - Tổng số tiết dự/ năm: - Tổng số tiết thao giảng/ năm: (trong số tiết dạy thực hành: .) - Tổng số giáo án soạn theo hướng đổi mới/ năm: - Tổng số đạt LĐTT/ năm (trong có .CSTĐ cơsở): ● Đối với lớp 9-12: điểm thi tốt nghiệp đạt trở lên .% (các môn học sinh chọn) Chỉ tiêu học sinh giỏi: ● Đội tuyển Số lượng: tên học sinh Giáo viên phụ trách: ● Giải tỉnh: (Đối với môn Anh loại giải – văn hóa – IOE – hùng biện) (Đối với môn Tin loại giải – văn hóa – MOS – Tin học không chuyên) Thi giáo viên dạy giỏi: ● Giáo viên sáng tạo lần V (với điều kiện có chứng TIN HỌC MOS powerpoint học BDTX 2015 – 2016) ● Giáo viên thi toàn ngành (dành cho PTTH): ● Giáo viên thi dạy tích hợp liên môn: Đổi phương pháp dạy học: ● Kỹ thuật dạy học môn áp dụng năm ● Chủ đề tích hợp liên môn: Đổi kiểm tra đánh giá kết học sinh ● Các phương thức kiểm tra đánh giá tổ áp dụng ● Nêu phương thức áp dụng năm học Ngày hội truyền thống môn: thời gian? nội dung Thanh tra toàn diện giáo viên: (mỗi tổ giáo viên) Kiểm tra mặt hoạt động giáo viên Tiết dạy thực địa (nêu rõ môn/ bài/ địa điểm/giáo viên phụ trách) Học kỳ I Học kỳ II 10 Tiết dạy thực hành: số tiết/ Học kỳ 11 Tiết thao giảng toàn hội đồng: (Mỗi tổ tiết/1 học kỳ) * HKI: Môn: Tiết: Giáo viên dạy: * HKII: Môn: Tiết: Giáo viên dạy: 12 Xây dựng gương điển hình (thông qua vận động lớn phong trào thi đua ngành) ● Tự học ● Sáng tạo ● Đạo đức Ngoài nội dung nêu trên, tổ chuyên môn nêu hoạt động khác mà tổ cần thực năm học góp phần nâng cao hiệu công tác giáo dục đào tạo học sinh V Chỉ tiêu năm học 2015 – 2016: 100% học sinh lên lớp đó: - Học lực: 30% Giỏi – 50 % Khá - Hạnh kiểm: 90% Tốt – 10% Khá (không có loại yếu) Học sinh lớp 12: - 100% đậu Tốt nghiệp phổ thông quốc gia - 85% học lên Đại học – Cao đẳng - học sinh du học Học sinh lớp 9: - 100% đậu tốt nghiệp PTCS có 40% loại Giỏi Giải HSG cấp: - Khối PTTH có giải văn hóa, giải IOE cấp Tỉnh - Khối THCS có giải văn hóa, giải IOE cấp Tỉnh - Có học sinh thi đạt chứng Tin học chuẩn quốc tế (IC3 – MOS) Nghề phổ thông: - 100% học sinh lớp 11 học nghề phổ thông kết kỳ thi nghề đạt yêu cầu với tỉ lệ 100% (trong có 80% trở lên đạt loại KHÁ – GIỎI) Môn Anh ngữ Tin học chuẩn quốc tế: - 100% học sinh rèn luyện kỹ NGHE – NÓI theo chuẩn Cambridge - 100% học sinh tiếp cận học tập môn Tin theo chuẩn quốc tế Kỹ sống kỹ thuật học tập tiên tiến: - 100% học sinh rèn luyện KNS thông qua học tập môn văn hóa, hoạt động dã ngoại, chuyến học tập thực địa - 100% học sinh biết sử dụng công nghệ thông tin Anh ngữ giao tiếp để nâng cao hiệu học tập hoạt động Gương học sinh điển hình: - học sinh điển hình mặt tu dưỡng, rèn luyện hạnh kiểm (thực tốt qui tắc ứng xử học đường, sống có trách nhiệm với thân, gia đình, xã hội, Đoàn viên/ Đội viên xuất sắc) - học sinh điển hình mặt học tập (chăm học – biết tự học – biết xác định mục tiêu – kết học tập xuất sắc – thành viên đội tuyển học sinh giỏi nghiên cứu khoa học) - học sinh điển hình mặt hoạt động xã hội (học sinh tiên tiến 7.0 trở lên, có thành tích hoạt động xã hội hoạt động nhân đạo – hoạt động An toàn giao thông – hoạt động Văn Thể Mỹ) THI ĐUA KHEN THƯỞNG: - Trường tiếp tục đạt danh hiệu: TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN (cấp ngành) - 100% đạt danh hiệu LĐTT có CSTĐ sở, đạt GVG cấp trường đề nghị khen cao 10 Đội ngũ: - giới thiệu Đảng có xét kết nạp - GV, NV có chứng TIN ANH NGỮ theo chuẩn quốc tế - có Thạc sĩ (để có 50% GV hữu đạt trình độ Thạc sĩ) - 100% giáo viên tập huấn đổi phương pháp đổi kiểm tra, đánh giá kết học sinh theo định hướng phát triển lực ... dẫn học sinh sáng tác, chọn để đăng tập san KHÁT VỌNG V tập thơ NGUYÊN TIÊU CẢM TÁC năm Hằng tháng, tổ chuyên môn có đăng website nhà trường 1.9 Biên soạn giáo án tích hợp, giáo án phục vụ cho... cách thức học tập + Đánh giá theo mục tiêu học, đánh giá kết học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, lực người học + Học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng + Giáo viên tự đánh giá hiệu giảng dạy... tra đánh giá kết học tập học sinh + Môđun 24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá dạy học + Môđun 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh nhà trường + Môđun 29: Giáo dục học sinh thông qua hoạt động giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 8 8 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 8 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay