Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

93 77 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 09:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––––– HỒ ĐÌNH TOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––––– HỒ ĐÌNH TOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––––– HỒ ĐÌNH TOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Ngoạn THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Lời cho phép trân trọng cảm ơn tới thầy, cô giáo Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tụy giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Nguyên Bình, phòng Nông nghiệp huyện Nguyên Bình, UBND xã Minh Tâm, UBND xã Minh Thanh, UBND xã Hưng Đạo toàn thể hộ gia đình tiến hành điều tra, khảo sát giúp đỡ việc cung cấp số liệu, trình điều tra, khảo sát địa phương để thực Luận văn tốt nghiệp Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Trần Ngọc Ngoạn tận tình hướng dẫn bảo suốt thời gian hoàn thành Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Học viên Hồ Đình Toàn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIỆT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận kinh tế hộ 1.1.1 Khái niệm kinh tế hộ, phát triển kinh tế hộ 1.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ 1.1.3 Phân loại kinh tế hộ 1.1.4 Các nguồn lực kinh tế hộ 1.1.5 Vai trò kinh tế hộ 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ 10 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế hộ 11 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ giới học kinh nghiệm với Việt Nam 11 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ số địa phương nước học kinh nghiệm với huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 26 iv 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.2 Nội dung nghiên cứu 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 28 2.3.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 29 2.3.4 Phương pháp phân tích số liệu 29 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu kinh tế hộ 30 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Giới thiệu chung huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 34 3.2 Thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình 39 3.2.1 Đặc điểm chung nhóm hộ điều tra 39 3.2.2 Các nguồn lực sản xuất nhóm hộ điều tra 41 3.2.3 Các nguồn thu nhập nhóm hộ điều tra 52 3.2.4 Các khoản chi nhóm hộ điều tra 57 3.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 58 3.4 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 62 3.4.1 Những kết đạt 62 3.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân hạn chế 63 3.5 Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 65 3.5.1 Quan điểm, phương hướng phát triển kinh tế hộ huyện Nguyên Bình giai đoạn 2016-2020 65 v 3.5.2 Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH 81 vi DANH MỤC TỪ VIỆT TẮT Dạng viết tắt Dạng đầy đủ BCT Bộ Công thương BLĐTBXH Bộ Lao động thương binh xã hội BNV Bộ Nội vụ BNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông CT Chỉ thị CP Chính phủ ĐVT Đơn vị tính LĐ Lao động 10 NQ Nghị 11 NĐ Nghị định 12 NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn 13 QĐ Quyết định 14 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 15 TTg Thủ tướng phủ 16 TTLT Thông tư liên tịch 17 TW Trung ương 18 UBND Ủy ban nhân dân TT i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài: “nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa phương nơi nghiên cứu Mọi giúp đỡ trình thực nghiên cứu cảm ơn, thông tin tham khảo luận văn trích dẫn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2016 Học viên Hồ Đình Toàn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế hộ gia đình loại hình kinh tế tương đối phổ biến phát triển nhiều nước giới Nó có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế, nông nghiệp Ở Việt Nam, kinh tế hộ gia đình lại có ý nghĩa to lớn, nước ta bước vào kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trường tảng gần 70% dân số sinh sống khu vực nông thôn Kể từ Bộ Chính trị ban hành Nghị số 10/NQ-TW ngày 05/4/1988 “Đổi quản lý kinh tế nông nghiệp”, với mục đích giải phóng sức sản xuất nông nghiệp, nông thôn, chuyển giao đất đai tư liệu sản xuất khác cho hộ nông dân quản lý sử dụng lâu dài, hộ nông dân trở thành đơn vị tự chủ sản xuất nông nghiệp, tức thừa nhận hộ gia đình đơn vị kinh tế sở (gọi kinh tế hộ gia đình) Từ đó, hộ gia đình tự chủ sản xuất kinh doanh, toàn quyền điều hành sản xuất, sử dụng lao động, mua sắm vật tư kỹ thuật, hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm họ làm Sự phát triển kinh tế hộ gia đình có chuyển biến tích cực quy mô, tốc độ cấu, ngày khẳng định vai trò, vị trí kinh tế nhiều thành phần quản lý Nhà nước Nguyên Bình huyện miền núi vùng cao tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 45 km phía tây Trong năm gần đây, với phát triển kinh tế tỉnh, kinh tế - xã hội huyện Nguyên Bình có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân nâng cao, chất lượng sống cải thiện Đến nay, nhiều hộ gia đình đứng vững kinh tế thị trường, có tác động lớn đến nghiệp xóa đói giảm nghèo địa phương Tuy nhiên phát triển kinh tế hộ nhiều khó khăn, thách thức phát triển thiếu bền vững; quy mô sản xuất hộ manh mún, nhỏ lẻ; thị trường tiêu thụ sản phẩm hạn hẹp bị động; hộ chủ 70 - Tăng cường công tác tư vấn cho người lao động nông thôn, phân luồng đối tượng, tuổi đời, trình độ học vấn việc lựa chọn nghề học có điều kiện làm nghề sau học - Đối với đào tạo nghề nông nghiệp cần đổi phương pháp đào tạo nghề nông theo hướng đào tạo nghề gắn với thực nghiệm đồng ruộng theo phương pháp cầm tay việc Đào tạo nghề gắn với hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản Đào tạo nghề gắn với hỗ trợ vay vốn thành lập mô hình liên kết sản xuất để nâng cao hiệu công tác đào tạo kỹ thuật nghề nông cho nông dân - Tuyên truyền sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng sách Đảng Nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò, vị trí đào tạo nghề phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện, tạo việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động nông thôn biết tích cực tham gia học nghề 3.5.2.4 Giúp người dân tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm Thực tiễn sản xuất cho thấy, người dân huyện Nguyên Bình gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin thị trường tìm đầu cho sản phẩm Do đó, muốn chuyển sang sản xuất hàng hóa có hiệu quả, khả cạnh tranh cao vấn đề quan trọng phải nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe khách hàng Trong xu phát triển đại, trình sản xuất thị trường định làm có Cho nên huyện Nguyên Bình cần định hướng cho nông dân sản xuất gì, sản xuất nào, bán cho Việc sản xuất phải xuất phát từ thị trường, thị trường thị trường định Nếu kinh tế thời tự cung tự cấp, sản xuất với mục đích tự phục vụ nhu cầu, hàng hoá có trao đổi, tư sản xuất khép kín; thời kinh tế kế hoạch hoá tập trung sản xuất theo tiêu kế hoạch với mục đích phục vụ Nhà nước, hàng hoá làm phải giao nộp sản phẩm, Nhà nước 1.1.4 Các nguồn lực kinh tế hộ - Lao động: nguồn lực sở kinh tế hộ, yếu tố nhằm phân biệt kinh tế hộ với doanh nghiệp, công ty Lao động kinh tế hộ xác định tất người gia đình có khả lao động sẵn sàng tham gia lao động sản xuất sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ để cung cấp cho gia đình xã hội Lao động kinh tế hộ gồm người độ tuổi lao động người độ tuổi lao động tham gia lao động cần thiết Lao động kinh tế hộ không loại trừ lao động đổi công, lao động thuê mướn làm thuê vào thời vụ lao động thời điểm làm đất, thu hoạch… - Đất đai: nguồn lực dùng để sản xuất cải vật chất ngành sản xuất, có vai trò quan trọng hoạt động sống, lao động sản xuất lĩnh vực nông nghiệp Đất đai có vai trò khác ngành sản xuất: Đối với ngành công nghiệp, xây dựng, đất đai móng, địa điểm xây dựng sở hạ tầng, làm sở để tiến hành thao tác; Đối với ngành nông, lâm, ngư nghiệp đất đai yếu tố tích cực trình sản xuất, điều kiện vật chất, sở không gian, yếu tố trình sản xuất nông nghiệp Trong kinh tế hộ, đặc điểm đất đai diện tích, chất đất, vị trí địa lý, địa hình, điều kiện yếu tố phục vụ thuỷ lợi, giao thông, thời tiết khí hậu…có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế hộ - Nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: Đây ba nguồn lực quan trọng sản xuất kinh doanh kinh tế hộ Trong kinh tế hộ, việc phân biệt rõ ràng lượng tiền vốn trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh phục vụ tiêu dùng gia đình khó, đặc biệt việc xác định lợi nhuận sản xuất kinh doanh hộ gia đình khó xác định công lao động gia đình bỏ vào sản xuất kinh doanh Đây đặc điểm để phân biệt hộ nông dân với doanh nghiệp công ty Cần phải xác 72 máy Chế biến tinh bột sắn Cao Bằng, Công ty cổ phần Chế biến trúc tre xuất Cao Bằng Công ty TNHH thành viên 688 thị trấn Nguyên Bình huyện Nguyên Bình giúp bà nông dân tiêu thụ sản phẩm làm Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất, ký kết hợp đồng với đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh cung ứng vật tư, phân bón, giống, giá thu mua, bao tiêu sản phẩm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật Từ đó, người dân ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất họ yên tâm sản xuất sản phẩm đầu doanh nghiệp bao tiêu Một thực tế cần thay đổi liên kết doanh nghiệp người dân thiếu hiểu biết đầy đủ, hạn chế nhận thức từ phía người dân ảnh hưởng không nhỏ đến trình thực liên kết Nhiều mô hình doanh nghiệp đầu tư đầu vào bao tiêu sản phẩm cho nông dân, có không người dân tiêu thụ sản phẩm thương lái bên trả giá cao không ngần ngại tự ý phá hợp đồng với doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp niềm tin, không muốn tiếp tục đầu tư sản xuất Bên cạnh đó, đa phần mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết vắng bóng doanh nghiệp, có chưa làm tròn vai trò, doanh nghiệp trọng cung ứng vật tư đầu vào mà không quan tâm đến đầu sản phẩm nông nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm yếu tố quan trọng trình liên kết Và từ thực tế trên, để thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết “4 nhà”, huyện Nguyên Bình cần đề xuất với tỉnh Cao Bằng có chế, sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp đầu tư người dân, với đó, tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân tuân thủ quy định trình thực liên kết 3.5.2.5 Đẩy mạnh xây dựng sở hạ tầng thiết yếu Nhìn chung, sở hạ tầng thiết yếu địa bàn huyện Nguyên Bình thiếu yếu, hầu hết nguồn lực để xây dựng sở hạ tầng thiết yếu phụ thuộc vào kinh phí Nhà nước Tính đến thời điểm 31/12/2015, 73 địa bàn huyện có 01/18 xã đạt tiêu chí giao thông, 02/18 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 05/18 xã đạt tiêu chí điện, địa bàn huyện 14 xóm chưa có đường xe máy, ôtô, phải theo đường mòn Điều gây khó khăn lớn cho phát triển kinh tế hộ gia đình Để đẩy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng thiết yếu thời gian tới nhằm góp phần nâng cao hiệu phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện nói chung, phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, huyện Nguyên Bình cần: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước nhân dân làm” Tiếp tục huy động sử dụng nguồn lực tập trung xây dựng số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội như: đường giao thông, mương thủy lợi vùng đông dân cư, diện tích canh tác lớn - Tập trung nguồn lực mở tuyến đường đến trung tâm xóm xóm chưa có đường giao thông mở tuyến đường vào vùng nguyên liệu sản xuất nông lâm sản địa phương - Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường, kênh mương thủy lợi, trì, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường, kênh mương thủy lợi huyện quản lý Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình từ khâu lập dự án đến bước triển khai thực đầu tư, công trình phê duyệt đến hoàn thành - Tăng cường đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phục vụ sản xuất, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, đạo xã huy động nhân dân nạo vét kênh mương đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất - Trên sở nguồn lực, kinh phí nhà nước cấp, huyện cần chủ động kết hợp, lồng ghép với nguồn vốn khác để tập trung cho xây dựng sở hạ tầng thiết yếu nguồn vốn từ chương trình 134, 135; Nguồn vốn xã hội hóa huy động từ dân cư, doanh nghiệp; Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh 74 3.5.2.6 Thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại Kinh tế trang trại bước phát triển kinh tế hộ chuyển từ sản xuất tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn gắn với thị trường, góp phần thúc đẩy trình chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn Để phát triển kinh tế trang trại thời gian tới, cần tập trung vào giải pháp sau: - Có sách giao đất ổn định lâu dài cho trang trại, thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết hợp với cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh - Tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận nhiều nguồn vốn tín dụng, với nguồn vốn tín dụng ưu đãi Thủ tục vay vốn đơn giản, hợp lý, có ưu tiên, tín chấp công trình đầu tư đất - Lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn với vùng sản xuất tập trung, chuyên canh cao Hàng năm có kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ quản trị, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiến khoa học - kỹ thuật cho chủ trang trại, tạo điều kiện cho chủ trang trại tham quan học tập mô hình nước Lao động làm việc trang trại tham gia lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ mới, hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định - Đẩy mạnh liên kết sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản thuộc thành phần kinh tế, đặc biệt hợp tác doanh nghiệp với chủ trang trại, hộ nông dân Thực mối liên kết nhà: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, chủ trang trại - Đưa trang trại chăn nuôi vào vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình Hướng dẫn chủ trang trại trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, sở giết mổ gia súc, gia cầm có phương án xử lý thực nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đạt thành tựu đáng ghi nhận phát triển kinh tế hộ cấp quyền từ Trung ương tới địa phương quan tâm, đầu tư; Được quan tâm đạo cấp quyền địa phương từ huyện xuống xã Đặc biệt tư vấn, hướng dẫn cách thức làm ăn cán phòng Nông nghiệp, trạm Khuyến nông, trạm Thú y; Huyện Nguyên Bình đạo có hiệu việc thực sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nhà nước Nguồn lực đất đai nguồn lực lao động nhóm hộ điều tra dồi Đa số hộ có đủ phương tiện, công cụ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, người dân có ý thức tự vươn lên làm giàu; Người dân mạnh dạn chuyển đổi nhiều giống trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện tự nhiên địa bàn huyện Nhiều giống trồng, vật nuôi cho suất cao, góp phần tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình Tuy nhiên, phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình số hạn chế đa số nhóm hộ điều tra thiếu vốn sản xuất kinh doanh; Số lượng lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp; Vẫn tình trạng người dân bị tư thương mua ép giá sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập hộ; Tỷ lệ người dân tham gia lớp tập huấn trang bị kiến thức nông, lâm, ngư nghiệp thấp; Công tác chuyển giao ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhiều hạn chế Xuất phát từ hạn chế tồn tại, từ quan điểm phương hướng phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020, đề tài đề xuất số giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, gồm: Giải pháp huy động vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác khuyến nông địa bàn huyện; Đẩy mạnh thực có hiệu đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Giúp người dân định rõ lượng tiền vốn trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh hộ Trên sở đó, xác định xác đầy đủ yếu tố nguồn lực phục vụ sản xuất, từ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh xác hợp lý Trong nguồn vốn hộ để sản xuất kinh doanh, nguồn vốn tự có gia đình, hộ huy động từ nguồn vốn vay, vay từ ngân hàng vay từ an hem, bạn bè, người thân - Phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh: hội đủ điều kiện đất đai, lao động, nguồn vốn trước muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt buộc hộ phải có phương tiện sản xuất Muốn sản xuất nông nghiệp, hộ gia đình phải có máy cày bừa trâu, bò để lấy sức kéo; Máy bơm nước để phục vụ tưới tiêu; Máy tuốt lúa để thu hoạch; Bình bơm thuốc trừ sâu để phun thuốc trừ sâu…Muốn sản xuất kinh doanh hoạt động chuyên nghề làm mộc, làm khí, hộ gia đình cần phải có máy cưa, máy xẻ, máy cắt, máy hàn, máy khoan…Nếu hộ gia đình trang bị đầy đủ phương tiện sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất kinh doanh ngược lại (Đào Thế Tuấn,1997) 1.1.5 Vai trò kinh tế hộ - Kinh tế hộ với vấn đề việc làm Việc làm vấn đề cấp bách với nông thôn nói riêng với nước nói chung, đặc biệt nước ta có tới 80% dân sống nông thôn Nếu trông chờ vào khu vực kinh tế quốc doanh hay thu hút lao động thành phố lớn khả giải việc làm nước ta hạn chế Lao động nguồn lực dồi nước ta, yếu tố động động lực kinh tế quốc dân việc khai thác sử dụng nguồn nhân lực mức thấp Hiện nước ta khoảng 10 triệu lao động chưa sử dụng, chiếm khoảng 25% lao động Do đó, kinh tế hộ có vai trò quan trọng vấn đề giải việc làm Kinh tế hộ chủ yếu sử dụng lao động gia đình lao động gia đình nguồn cung cấp chủ 77 - Các ngành cấp, đoàn thể tăng cường công tác phối kết hợp thực đồng giải pháp thúc đẩy kinh tế hộ phát triển giúp người dân nông thôn nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh xã hội thu hẹp khoảng cách thành thị nông thôn 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Anh, “Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình Hàn Quốc học kinh nghiệm với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 4/2014 Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Vân Anh (1997), Kinh tế hộ lịch sử triển vọng phát triển, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội Lê Hữu Ảnh (1998), Sự phân hoá giàu nghèo trình biến đổi xã hội nông thôn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2000), Một số chủ trương, sách công nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Chính phủ, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 Chính phủ Đăng ký doanh nghiệp Cục Thống kê huyện Nguyên Bình, Niên giám thống kê huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng năm 2011, 2012, 2013, 2104 2015 Nguyễn Sinh Cúc (2000), “Những thành tựu bật nông nghiệp nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 260 Việt Hà (2007), “Tìm hiểu chế độ kinh doanh ngành nghề hóa nông nghiệp Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc Trần Hoàng Hà (2014), “Hiệu từ phát triển kinh tế hộ gia đình tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số 3/2014 10 Nguyễn Trung Hiếu (2015), Phát triển kinh tế nông thôn Nam Định – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ 11 Nguyễn Văn Huân (1993), “Kinh tế hộ, khái niệm vị trí, vai trò, chức năng”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 12 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Dân Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng năm 2005 79 13 Chu Hữu Quí (1996), Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Sở Lao động-Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh, Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, Bài viết cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, 9/2016 15 Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 16 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg (27/11/2009), Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 17 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 899/QĐ-TTg (10/6/2013), Phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững 18 Nguyễn Hồng Thu, Chính sách tam nông Nhật Bản - Bài học cho Việt Nam, Viện nghiên cứu Đông bắc Á, tháng 2/2014 19 Đào Thế Tuấn (1997), Kinh tế hộ nông dân, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 UBND xã Hưng Đạo, Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, 2014, 2015 21 UBND xã Minh Tâm, Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, 2014, 2015 22 UBND xã Minh Thanh, Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, 2014, 2015 23 UBND huyện Nguyên Bình, Báo cáo kết quả, thực mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 24 UBND huyện Nguyên Bình, Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2016-2020 25 UBND huyện Nguyên Bình, Báo cáo Kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 80 26 Chu Văn Vũ (1995), Kinh tế hộ nông thôn Việt Nam, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Trương Đình Vũ (2015), Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ năm 2015 28 Mai Thị Thanh Xuân, Trịnh Thị Thu Hiền (2013), Phát triển kinh tế hộ gia đình Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, tập 29, số 29 Từ Thị Xuyến (2000), Những giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân vùng gò đồi tỉnh Hà Tây, Luận án Tiến sĩ Kinh tế yếu cho nhu cầu hộ Bên cạnh đó, kinh tế sử dụng lao động độ tuổi lao động gồm người lớn tuổi trẻ em Điều góp phần tăng thu nhập cho hộ - Kinh tế hộ có ưu mức đầu tư cho lao động thấp, đặc biệt nông nghiệp Kết nghiên cứu Việt Nam cho thấy: Vốn đầu tư cho hộ gia đình 1,3 triệu đồng/1 lao động/1 việc làm; Vốn đầu tư cho xí nghiệp tư nhân triệu/1 lao động/1 việc làm; Vốn đầu tư cho kinh tế quốc doanh địa phương 12 triệu/1 lao động/1 việc làm Như vậy, chi phí cho lao động kinh tế hộ tốn Đây điều kiện thuận lợi kinh tế nước ta nghèo, vốn tích luỹ - Kinh tế hộ với vấn đề sử dụng tài nguyên nông thôn Các hộ tự chủ sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Đất đai, tài nguyên công cụ lao động giao khoán Do đó, họ dùng cách thức, biện pháp sử dụng chúng cho có hiệu nhất, bảo quản để sử dụng lâu dài Họ biết tự đặt định mức tiêu hao vật tư kỹ thuật, khai thác tiềm kỹ thuật vừa tạo công ăn việc làm, vừa cung cấp sản phẩm cho tiêu dùng cho toàn xã hội Do việc gắn trực tiếp lợi ích cá nhân với quyền sử dụng, quản lý, lâu dài đất đai, tài nguyên nên việc sử dụng hộ sản xuất tiết kiệm khoa học, không làm giảm độ mầu mỡ đất đai, hay cạn kiệt nguồn tài nguyên họ hiểu lợi ích lâu dài họ mảnh đất mà họ sở hữu Mặt khác, hộ sản xuất, việc khai hoang phục hoá khuyến khích tăng cường thông qua việc tính toán chi li loại trồng vật nuôi để bước thay đổi mặt kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân - Kinh tế hộ có khả thích ứng với thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển Kinh tế thị trường tự cạnh tranh sản xuất hàng hoá Là đơn vị kinh tế độc lập, hộ sản xuất hoàn toàn làm chủ 82 Phương tiện, công cụ phục vụ sản xuất Tên phương tiện, công cụ Đơn vị Số lượng Giá trị (1000 đồng) Máy cày, bừa Cái Trâu, bò, ngựa (lấy sức kéo) Con Máy tuốt lúa Cái Hòm quạt thóc Cái Máy bơm nước Cái Máy xay xát Cái Bình bơm thuốc trừ sâu Cái Lò sấy thuốc lá Cái Máy cưa, xẻ gỗ Cái 10 Máy cắt, máy hàn Cái 11 Phương tiện, công cụ khác Cái Vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh hộ: Đủ vốn SX kinh doanh Thiếu vốn sản xuất kinh doanh - Tỷ trọng nguồn huy động vốn để sản xuất kinh doanh: + Vốn tự có chiếm %; + Vốn vay ngân hàng chiếm .%; + Vốn vay bạn bè, người thân chiếm % - Gia đình có nhu cầu vay vốn ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh không? Có nhu cầu Không có nhu cầu 83 Phương thức tiêu thụ số sản phẩm chủ yếu hộ ĐVT: % Sản phẩm chủ yếu Chỉ tiêu Đối tượng thu mua Lúa gạo, hoa màu Thuốc Lợn Gia cầm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - Tư thương - Nhóm hộ chế biến - Nhà máy chế biến Phương thức bán - Bán buôn - Bán lẻ Thông tin giá - Biết trước bán - Biết sau bán PHẦN III – CÁC KHOẢN THU - CHI CỦA HỘ Các nguồn thu hộ (Thu nhập=Doanh thu-Chi phí) Nguồn thu nhập Tổng thu từ nông, lâm nghiệp + Thu từ trồng trọt + Thu từ chăn nuôi + Thu từ lâm nghiệp Tổng thu từ phi nông nghiệp + Dịch vụ + Làm thuê + Sản xuất mặt hàng thủ công Tổng thu nhập hộ (1+2) Tổng thu nhập (1000 đồng) 84 Tỷ trọng khoản chi hộ Các khoản chi Tỷ trọng (%) - Chi ăn uống hàng ngày - Chi giáo dục, y tế - Chi cho đầu tư sản xuất kinh doanh - Chi mua sắm tài sản gia đình - Chi khác Tổng chi 100 Xin chân thành cảm ơn Ông (Bà) ! Ngày………tháng……….năm 2016 Xác nhận chủ hộ ( Ký , ghi rõ họ tên) Điều tra viên ( Ký , ghi rõ họ tên) ... nghiên cứu đề tài: nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng thu thập, điều tra, khảo sát thực tế cách trung thực, đánh giá thực trạng địa. .. TOÀN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN... chưa thực rõ nét Xuất phát từ vấn đề trên, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng" làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện nguyên bình, tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay