đề cương môn học thủ tục giải quyết việc dân sự 2TC

43 26 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ HÀ NỘI – 2017 1 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLTTDS BT CAND GV GVC LVN Nxb TANDTC TC TG 2 Bộ luật tố tụng dân Bài tập Công an nhân dân Giảng viên Giảng viên Làm việc nhóm Nhà xuất Toà án nhân dân tối cao Tín Thời gian TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Thủ tục giải việc dân 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Bùi Thị Huyền - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0936043186 TS Nguyễn Thị Thu Hà - GV, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0949186841 TS Trần Anh Tuấn - GVC, Phó Chủ nhiệm khoa Pháp luật Dân Điện thoại: 0983332559 TS Nguyễn Triều Dương – GV- Phó Chủ nhiệm khoa Tại chức Điện thoại: 0906755888 TS Trần Phương Thảo - GV Điện thoại: 0912338806 ThS Nguyễn Sơn Tùng - GV Điện thoại: 0903451087 Văn phòng Bộ môn luật Tố tụng dân Phòng A 305 – Nhà A, Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37731467 E-mail: phapluattotungdansu@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) 3 MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật dân 1; - Luật dân 2; - Luật tố tụng dân TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Thủ tục giải việc dân tố tụng dân môn học chuyên sâu chương trình đào tạo cử nhân luật, cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu thủ tục giải việc dân Môn học thiết kế nhằm giúp người học có kiến thức chuyên sâu thủ tục giải việc khả ứng dụng kiến thức nghiên cứu thực tiễn áp dụng án Do vậy, môn học trang bị cho người học số kiến thức sau đây: Những vấn đề chung thủ tục giải việc dân sự; thủ tục giải yêu cầu xác định lực hành vi dân cá nhân, yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú, tuyên bố người tích chết; thủ tục giải yêu cầu hôn nhân gia đình; thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước ngoài; thủ tục giải việc kinh doanh thương mại; so sánh thủ tục giải việc dân với thủ tục rút gọn tố tụng dân sự; thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề chung thủ tục giải việc dân 1.1 Khái niệm, đặc điểm việc dân thủ tục giải việc dân 1.2 Cơ sở việc xây dựng quy định thủ tục giải việc dân 1.3 Những quy định chung việc dân thủ tục giải việc 4 dân Vấn đề Thủ tục giải yêu cầu hôn nhân gia đình 2.1 Thủ tục giải yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật 2.2 Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn 2.3 Thủ tục giải yêu cầu công nhận thoả thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau li hôn 2.4 Thủ tục giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau li hôn 2.5 Thủ tục giải yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi Vấn đề Thủ tục giải yêu cầu xác định tình trạng cá nhân 3.1 Thủ tục xác định lực hành vi dân cá nhân 3.1.1 Thủ tục tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân 3.1.2 Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân 3.2 Thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố người tích chết 3.2.1 Thủ tục giải yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú 3.2.2 Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người tích 3.2.3 Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người chết 3.2.4 Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết Vấn đề Thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước 4.1 Khái niệm, ý nghĩa việc công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định 5 trọng tài nước 4.2 Những quy định chung thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước 4.3 Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước 4.4 Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận án, định dân án nước yêu cầu thi hành Việt Nam 4.5 Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định trọng tài nước 4.6 Thủ tục phúc thẩm định xét đơn yêu cầu công nhận, không công nhận án, định dân án nước định trọng tài nước Vấn đề Thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại 5.1 Thủ tục định, thay đổi trọng tài viên 5.2 Thủ tục áp dụng, thay đổi huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 5.3 Thủ tục giải khiếu nại định hội đồng trọng tài việc thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài thực 5.4 Thủ tục huỷ định trọng tài Vấn đề So sánh thủ tục giải việc dân thủ tục rút gọn tố tụng dân 6.1 Nhận thức chung thủ tục rút gọn tố tụng dân 6.1.1 Cơ sở lí luận việc xây dựng thủ tục rút gọn tố tụng dân 6.1.2 Thủ tục rút gọn theo pháp luật tố tụng dân số nước giới 6.1.3 Việc xây dựng thủ tục tố tụng dân rút gọn Việt Nam vấn đề đặt 6.2 So sánh thủ tục giải việc dân thủ tục rút gọn tố 6 tụng dân 6.2.1 Những điểm tương đồng thủ tục giải việc dân thủ tục rút gọn tố tụng dân 6.2.1 Những điểm khác biệt thủ tục giải việc dân thủ tục rút gọn tố tụng dân Vấn đề Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân 7.1 Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân 7.2 Thủ tục thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân 7.3 Thủ tục khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại, kiến nghị định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân 7.4 Trách nhiệm yêu cầu, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không giải việc dân MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức * - - 7 Về kiến thức Nắm khái niệm, đặc điểm việc dân thủ tục giải việc dân sự; Nắm vấn đề lí luận pháp lí thủ tục giải yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, công nhận thuận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn; yêu cầu công nhận thoả thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau li hôn; hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau li hôn; yêu chấm dứt việc nuôi nuôi; Nhận diện xác định kiến thức thủ tục tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân việc huỷ bỏ định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân sự; - - - - - * - - - 8 Nắm vấn đề lí luận pháp lí thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố người tích chết huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết; Nắm sở lí luận việc xây dựng thủ tục rút gọn tố tụng dân sự; kinh nghiệm số nước xây dựng thủ tục rút gọn tố tụng dân vấn đề đặt tiến hành xây dựng thủ tục tố tụng dân rút gọn Việt Nam Nắm điểm tương đồng khác biệt thủ tục giải việc dân thủ tục tố tụng dân rút gọn tố tụng dân Nhận diện xác định kiến thức thủ tục công nhận cho thi hành án tòa án nước, định trọng tài nước ngoài; thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Nhận diện xác định kiến thức thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biên pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân sự; thủ tục khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại, kiến nghị định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biên pháp khẩn cấp tạm thời trách nhiệm yêu cầu, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không giải việc dân Về kĩ Vận dụng kiến thức thủ tục giải yêu cầu hôn nhân gia đình thực tiễn tiến hành tố tụng thực hành nghề tư vấn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đương Vận dụng kiến thức thủ tục tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân thực tiễn; Vận dụng kiến thức thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố người tích chết huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết thực tiễn; Vận dụng kiến thức thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước thực tiễn; - Vận dụng kiến thức thủ tục giải việc dân - * - liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Vận dụng kiến thức lí luận thủ tục rút gọn tố tụng dân hoạt động lập pháp; Vận dụng kiến thức thủ tục áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải khiếu nại, kiến nghị định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trách nhiệm yêu cầu, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không giải việc dân Về thái độ Nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động thích ứng với thay đổi; Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá - Rèn luyện kĩ việc tư vấn - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Tổng quan thủ tục đặc biệt 9 Bậc Bậc Bậc 1A1 Nắm khái niệm, đặc điểm việc dân thủ tục giải 1B1 Hiểu vận dụng kiến thức lí luận việc xây dựng quy định thủ 1C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật tố tố việc dân tụng 1A2 Phân biệt dân việc dân vụ án dân 1A3 Xác định sở việc xây dựng quy định thủ tục giải việc dân 1A4 Nắm quy định pháp luật việc dân thủ tục giải việc dân tục giải việc dân 1B2 Hiểu vận dụng quy định chung thủ tục giải việc dân tụng dân hành thủ tục việc Thủ tục giải yêu cầu hôn nhân gia đình 2B1 Phân biệt thủ tục hủy kết hôn trái pháp luật với thủ tục li hôn, thủ tục tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng, thủ tục thuận tình li hôn 2B2 Phân biệt thủ tục giải yêu cầu công nhận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn với thủ tục li hôn 2C1 Đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định BLTTDS thủ tục hủy kết hôn trái pháp luật 2C2 Đưa kiến nghị hoàn thiện quy định BLTTDS thủ tục giải yêu cầu công nhận tình li hôn, 10 10 2A1 Nắm thủ tục giải yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật 2A2 Nắm thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn 2A3 Nắm thủ tục yêu cầu công nhận thỏa thuận thay đổi người trực tiếp giải dân Seminar Vấn đề 1: - Trao đổi kết LVN TC - So sánh thủ tục giải việc dân thủ tục giải vụ án dân Tư vấn * Đọc: - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 363-374 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ sáu - Địa điểm: VP Bộ môn luật tố tụng dân (Tầng 3-Nhà A) Tuần 2: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết 29 29 Nội dung - Thủ tục giải yêu cầu hôn nhân TC gia đình: + Thủ tục giải yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật + Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Đề cương môn học - Chuẩn bị câu hỏi vấn đề liên quan đến đề cương môn học chưa rõ cần giải thích - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012; tr.405 - 410 - Chương XI Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 265 – 276 Tự NC - Thủ tục giải yêu TC cầu công nhận thoả thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau li hôn - Thủ tục giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau li hôn - Thủ tục giải yêu chấm dứt việc nuôi nuôi * Đọc: - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 405 – 410 Seminar - Trao đổi, thực hành * Đọc: - Điều 28, BLTTDS sở hồ sơ học liệu số 01 sửa đổi bổ sung 2011 TC - Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 405-410 Chương XI Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo 30 30 dục, Hà Nội, 2011, tr 265 – 276 - Hồ sơ học liệu số 1 - Nhóm 1: Thủ tục giải yêu cầu huỷ việc kết TC hôn trái pháp luật - Nhóm 2: Thủ tục giải yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, nuôi con, chia tài sản li hôn; công nhận thoả thuận thay đổi người trực tiếp nuôi sau li hôn - Nhóm 3: Thủ tục giải yêu cầu hạn chế quyền cha, mẹ chưa thành niên quyền thăm nom sau li hôn; chấm dứt việc nuôi nuôi * Đọc: - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 405 – 410 Seminar Vấn đề 2: - Trao đổi kết LVN TC - Trao đổi, thực hành học liệu hỗ trợ số * Đọc: - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 405 – 410 - Học liệu hỗ trợ số LVN Tư vấn 31 31 - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ sáu - Địa điểm: VP Bộ môn luật tố tụng dân (Tầng 3-Nhà A) Tuần 3: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Tự NC 32 32 Nội dung Vấn đề 3: - Thủ tục tuyên bố TC người bị hạn chế lực hành vi dân - Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân - Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người tích - Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người chết - Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Các điều 26, 28, 30, 32 Điều 319 đến Điều 323; Điều 330 đến Điều 334 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 374 – 380; tr 383- 389 - Chương XII Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 277 279; tr 282 - 285 - Thủ tục giải yêu cầu * Đọc: thông báo tìm kiếm người - Điều 324 - 329 vắng mặt nơi cư trú TC Seminar - Thủ tục tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân TC - Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân - Thực hành học liệu hỗ trợ số 33 33 BLTTDS sửa đổi, bổ sung 2011 - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr.380 -383 - Chương XII Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 279282 * Đọc: - Điều 319 đến Điều 323 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 374 – 380 - Chương XII Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 277 – 279 - Học liệu hỗ trợ số LVN1 - Nhóm 1: Thủ tục tuyên bố người bị hạn TC chế lực hành vi dân - Nhóm 2: Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân - Nhóm 3: Thủ tục giải yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú - Nhóm 4: Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người tích - Nhóm 5: Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người chết - Nhóm 6: Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết Seminar - Thủ tục giải yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú TC - Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người tích - Thủ tục giải yêu cầu tuyên bố người chết - Thủ tục huỷ bỏ định tuyên bố người tích chết 34 34 * Đọc: - Từ Điều 319 đến Điều 339 BLTTDS - Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 374 – 389 * Đọc: - Từ Điều 324 đến Điều 339 BLTTDS - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr.380-389 - Thực hành học liệu hỗ - Chương XII Giáo trợ số trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 279285 - Học liệu hỗ trợ số Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ sáu - Địa điểm: VP Bộ môn luật tố tụng dân (Tầng 3-Nhà A) Tuần 4: Vấn đề +5 + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Seminar 35 35 Nội dung Vấn đề +5: - Thủ tục công nhận TC cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước - Thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Vấn đề 4: Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XI Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012, tr 411 - 440 - Chương X Giáo trình Luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012, tr 391 - 405 * Đọc: - Khái niệm, ý nghĩa TC việc công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước - Những quy định chung thủ tục công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước định trọng tài nước - Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân án nước - Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam định trọng tài nước - Thủ tục phúc thẩm định xét đơn yêu cầu công nhận, không công nhận án, định dân án nước định trọng tài nước 36 36 - Điều 342 đến Điều 374 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 - Mục IV Chương XII Giáo trình Luật Tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2011, tr 291-302 - Tư pháp quốc tế, Jean Derruppe, Nhà pháp luật Việt – Pháp, Hà Nội, 2004, tr 287 – 319 - Học liệu hỗ trợ số Vấn đề 5: - Thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại - Thực hành học liệu hỗ trợ số LVN Thực BT nhóm Nghiên cứu học liệu, giao trao đổi để giải TC BT nhóm giao lập biên LVN So sánh thủ tục giải Seminar * Đọc: việc dân thủ -* Đọc: Một số vấn TC tục rút gọn tố tụng đề sở lí luận dân thực tiễn việc xây dựng BLTTDS, Công trình nghiên cứu khoa học cấp - Viện KHXX – TANDTC, tr 70 – 74 2.Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Việc dân thủ tục giải việc dân án nhân dân, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2008 37 37 Tự NC Thủ tục xét đơn yêu cầu * Đọc: TC không công nhận án, - Điều 360 đến Điều định dân 363 BLTTDS án nước yêu cầu thi hành Việt Nam Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ sáu - Địa điểm: VP Bộ môn luật tố tụng dân (Tầng – Nhà A) Tuần : Vấn đề + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lý thuyết TC LVN TC Seminar Seminar 38 38 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Vấn đề 6: - Kinh nghiệm số nước xây dựng thủ tục rút gọn tố tụng dân * Đọc: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập kinh tế, quốc tế – Thực trạng giải pháp, Bộ Tư pháp, 2014 - Việc xây dựng thủ tục tố tụng dân rút gọn Việt Nam vấn đề đặt Thuyết trình nhóm tháng Vấn đề 7: BT * Đọc: Dự thảo BLTTDS sửa đổi năm 2015 * Đọc: TC - Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân - Thủ tục khiếu nại, kiến nghị giải khiếu nại kiến nghị định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân - Điều 117 đến Điều 125 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 - Nghị số 02/NQ – HĐTP/ 2005 ngày 27/4/2005 - Chương V Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012, tr.192-200 - Chương V Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, - Trách nhiệm Nxb Giáo dụng, Hà Nội, chủ thể yêu 2011, tr 143-151 cầu, áp dụng biện - Điều 311 BLTTDS pháp khẩn cấp tạm thời không giải việc dân Tự NC - Thủ tục thay đổi, TC hủy biện pháp khẩn cấp tạm thời giải việc dân 39 39 - Điều 121 đến Điều 123 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011 - Nghị số 02/NQ – HĐTP/ 2005 ngày 27/4/2005 - Chương V Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, 2012, tr.195-198 - Chương V Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam, Nxb Giáo dụng, Hà Nội, 2011, tr 143-148 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ sáu - Địa điểm: VP Bộ môn luật tố tụng dân (Tầng 3-Nhà A) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - Kết kiểm tra đánh giá công khai cho sinh viên biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm BT học kì Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15 % 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch chung nhóm dạng tiểu 40 40 luận (5 - 10 trang A4) Nội dung: Giải BT nhóm/tháng BT nhóm/tháng - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề hoạt động nhóm rõ ràng, hợp lí + Thể kĩ phân tích, so sánh, tổng hợp kĩ LVN + Trình bày lí luận kết hợp với thực tiễn, có tính sáng tạo + Trích dẫn tài liệu đầy đủ + Viết báo cáo tốt, quy định Tổng  điểm điểm điểm điểm điểm 10 điểm BT học kì - Hình thức: Bài luận (4 - trang A4) BT tình - Nội dung: Giải BT học kì BT học kì - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề hợp lí + Phân tích đầy đủ, sâu sắc có liên hệ với thực tế + Trích dẫn tài liệu đầy đủ + Trình bày rõ ràng, logic sáng tạo Tổng  Thi kết thúc học phần điểm điểm điểm điểm 10 điểm - Hình thức: Thi viết (tự luận, bán trắc nghiệm kết hợp với BT tình huống) Nội dung: Các vấn đề chương trình môn học - Tiêu chí đánh giá thi vấn đáp: - 41 41 + Trả lời đủ, câu hỏi cho trước + Trả lời đủ, câu hỏi bổ sung: Tiêu chí đánh giá thi tự luận: + Trả lời giải thích câu bán trắc nghiệm + Trả lời đúng, phân tích, lí giải đầy đủ câu hỏi dạng phân tích, so sánh, phân biệt + Trả lời phân tích, lập luận BT tình Tiêu chí đánh giá BT tình với tình tiết bổ sung: + Trả lời câu hỏi + Phân tích đầy đủ lí do, lập luận có tính thuyết phục điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm + Trình bày logic, tài liệu trích dẫn hợp lệ, có tính sáng tạo Tổng 42 42 điểm 10 điểm MỤC LỤC 10 11 43 43 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 4 20 21 25 36 36 ... Khái niệm, đặc điểm việc dân thủ tục giải việc dân 1.2 Cơ sở việc xây dựng quy định thủ tục giải việc dân 1.3 Những quy định chung việc dân thủ tục giải việc 4 dân Vấn đề Thủ tục giải yêu cầu hôn... tố việc dân tụng 1A2 Phân biệt dân việc dân vụ án dân 1A3 Xác định sở việc xây dựng quy định thủ tục giải việc dân 1A4 Nắm quy định pháp luật việc dân thủ tục giải việc dân tục giải việc dân 1B2... 6.1.3 Việc xây dựng thủ tục tố tụng dân rút gọn Việt Nam vấn đề đặt 6.2 So sánh thủ tục giải việc dân thủ tục rút gọn tố 6 tụng dân 6.2.1 Những điểm tương đồng thủ tục giải việc dân thủ tục rút
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học thủ tục giải quyết việc dân sự 2TC , đề cương môn học thủ tục giải quyết việc dân sự 2TC , đề cương môn học thủ tục giải quyết việc dân sự 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay