đề cương môn học thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2TC

23 27 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THỦ TỤC ĐẶC BIỆT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLTTHS BT CAND CTQG GV GVC HĐXX KTĐG LVN NC Nxb TC TTHS XHCN Bộ luật tố tụng hình Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Giảng viên Hội đồng xét xử Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Nhà xuất Tín Tố tụng hình Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Thủ tục đặc biệt tố tụng hình 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Vũ Gia Lâm - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0913067607 ThS Nguyễn Hải Ninh - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0904190821 TS Phan Thị Thanh Mai - GVC, Chủ nhiệm Khoa Điện thoại DĐ: 0989658848 ThS Mai Thanh Hiếu - GV, Phó trưởng Khoa Điện thoại DĐ: 0904247253 ThS Trần Thị Liên –GV Điện thoại DĐ: 0982081685 Th.S Nguyễn Thị Mai–GV Điện thoại DĐ: 0933102216 Th.S Nguyễn Phương Anh–GV Điện thoại DĐ:0968993788 Ngô Thị Vân Anh –GV Điện thoại DĐ:0977022522 * Văn phòng Bộ môn Luật tố tụng hình Phòng 309 (Tầng nhà A) - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738326 Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật tố tụng hình Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Thủ tục đặc biệt tố tụng hình môn khoa học pháp lí nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình quan điểm khoa học thủ tục tố tụng áp dụng người chưa thành niên, thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thủ tục rút gọn khiếu nại, tố cáo tố tụng hình NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Thủ tục tố tụng người chưa thành niên Khái niệm chung Đối tượng chứng minh vụ án người chưa thành niên Đặc điểm việc tiến hành tố tụng người chưa thành niên Vấn đề Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Khái niệm, mục đích thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Đối tượng điều kiện áp dụng thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Thẩm quyền thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Thực đình thực biện pháp bắt buộc chữa bệnh Việc quản lí, điều trị người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh việc khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Vấn đề Thủ tục rút gọn Khái niệm, mục đích, ý nghĩa thủ tục rút gọn Những quy định chung thủ tục rút gọn Đặc điểm thủ tục rút gọn Vấn đề Khiếu nại, tố cáo tố tụng hình Khái niệm ý nghĩa khiếu nại, tố cáo tố tụng hình Khiếu nại tố tụng hình Tố cáo tố tụng hình 4 Kiểm sát tuân theo pháp luật việc giải khiếu nại, tố cáo MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Có kiến thức khái niệm, mục đích, ý nghĩa thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức vấn đề lí luận thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức quy định pháp luật thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức định thực tiễn thi hành quy định pháp luật thủ tục đặc biệt tố tụng hình  - Về kĩ Có kĩ thủ tục tố tụng hình người chưa thành niên Có kĩ thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Có kĩ thủ tục rút gọn tố tụng hình Có kĩ thủ tục khiếu nại, tố cáo tố tụng hình  Về thái độ - Có ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động tiếp thu thích ứng với thay đổi lập pháp vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu - Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, thái độ cầu thị, không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí có liên quan đến nội dung nghiên cứu 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ hợp tác, LVN - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá - Phát triển kĩ thuyết trình trước công chúng - Phát triển kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, xác định mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề Thủ tục tố tụng người chưa thành niên Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm, mục đích thủ tục tố tụng người chưa thành niên 1A2 Nêu đối tượng chứng minh vụ án người chưa thành niên 1A3 Nêu đặc điểm việc tiến hành tố tụng người chưa thành niên 1B1 Phân tích đặc điểm tâm lí lứa tuổi người chưa thành niên, đối tượng chứng minh vụ án người chưa thành niên 1B2 Phân tích đặc điểm việc tiến hành tố tụng người chưa thành niên 1B3 So sánh với thủ tục tố tụng người thành niên 1B4 Lựa chọn cách xử lí áp dụng pháp luật tố tụng trường hợp vụ án có người bị bắt, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử người chưa thành niên 1C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật hành thủ tục tố tụng người chưa thành niên 1C2 Có quan điểm cá nhân thủ tục tố tụng người chưa thành niên 2A1 Nêu 2B1 Phân tích 2C1 Nhận xét, Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh khái niệm, mục đích thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 2A2 Nêu đối tượng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền áp dụng, thủ tục áp dụng 2A3 Nêu việc thực đình thực biện pháp bắt buộc chữa bệnh 2A4 Nêu quy định pháp luật việc quản lí, điều trị người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh việc khiếu nại, KC,KN định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối tượng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền áp dụng, thủ tục áp dụng 2B2 Phân tích việc thực đình thực biện pháp bắt buộc chữa bệnh; khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 2B3 Lựa chọn cách giải phù hợp tình thực tế đặt có liên quan đến biện pháp bắt buộc chữa bệnh đánh giá quy định pháp luật hành thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 2C2 Có quan điểm cá nhân thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 3A1 Nêu 3B1 Phân tích 3C1 Nhận xét, Thủ tục khái niệm, mục rút gọn đích, ý nghĩa thủ tục rút gọn 3A2 Nêu quy định chung thủ tục rút gọn tố tụng hình 3A3 Nêu đặc điểm thủ tục rút gọn phạm vi áp dụng điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn 3B2 Phân tích quy định pháp luật định áp dụng thủ tục rút gọn, biện pháp ngăn chặn, điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn 3B3 So sánh thủ tục rút gọn với thủ tục thông thường 3B4 Lựa chọn cách xử lí trường hợp áp dụng thủ tục rút gọn cụ thể đánh giá quy định pháp luật hành thủ tục rút gọn 3C2 Thể quan điểm cá nhân việc hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hình Khiếu nại, tố cáo tố tụng hình 4B1 Phân tích chủ thể có quyền khiếu nại, đối tượng khiếu nại, người bị khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thẩm quyền, thời hạn giải khiếu nại 4B2 Phân tích chủ thể có quyền tố cáo, người bị tố cáo, thẩm quyền thời hạn giải tố cáo 4C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật hành khiếu nại, tố cáo TTHS 4C2 Có quan điểm cá nhân hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo thực có hiệu quy định 4A1 Nêu khái niệm, ý nghĩa khiếu nại, tố cáo TTHS 4A2 Nêu quy định pháp luật TTHS khiếu nại, tố cáo khiếu nại, tố cáo tố tụng hình TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Vấn đề Bậc Bậc Bậc Cộng Vấn đề Vần đề Vấn đề 3 Vấn đề 2 Tổng cộng 12 13 33 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2017 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách Nguyễn Văn Hiền, Thủ tục rút gọn tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb CAND, Hà Nội, 2004 * Văn quy phạm pháp luật Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003 Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 Bộ luật hình nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 Luật tổ chức quan điều tra hình năm 2015 Thông tư liên tịch Bộ nội vụ, Bộ y tế, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao số 03/TTLT-BNV-BQP-BTC-BYT-VKSNDTC-TANDTC ngày 24/9/1997 hướng dẫn việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Thông tư liên tịch Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng, Bộ công an Bộ tư pháp số 02/2005/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA-BTP ngày 10/8/2005 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS khiếu nại, tố cáo 10 Thông tư liên tịch Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ lao động, thương binh xã hội số 01/2011/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA-BTP ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS người tham gia tố tụng người chưa thành niên 11 Thông tư liên tịch Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an Bộ quốc phòng - Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp số 17/2013/TTLT-VKSTC-BCABQP – BTC- BTP ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định Điều 93 Bộ luật Tố tụng hình 12 Nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ “Những quy định chung” Bộ luật tố tụng hình năm 2003 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Viện khoa học pháp lí, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 Vụ bổ trợ tư pháp, Đổi tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004 10 Nguyễn Văn Huyên- Lê Lan Chi, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2016 * Bài tạp chí Phạm Thanh Điền, “Thủ tục tố tụng xét xử người thành niên mà phạm tội họ người chưa thành niên”, Tạp chí án nhân dân, số 4/2003, tr Vũ Hồng Thêm, “Những vấn đề cần phải chứng minh vụ án mà bị can, bị cáo người chưa thành niên”, Tạp chí án nhân dân, số 17/2004, tr - 11 Lê Cảm, “Tư pháp hình người chưa thành niên: Những khía cạnh pháp lí hình sự, tố tụng hình sự, tội phạm học so sánh luật học”, Tạp chí án nhân dân, số 20, 21, 22/2004, tr - 12, 02 - 8, - 11 Đỗ Thị Phượng, “Về việc áp dụng Điều 306 Bộ luật tố tụng hình năm 2003”, Tạp chí luật học, số 12/2006, tr 32 - 36 Đoàn Tấn Minh, “Những vướng mắc Bộ luật tố tụng hình việc truy nã bị can, bị cáo người chưa thành niên”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 9/2008, tr 35 - 39 Đoàn Tấn Minh, “Trao đổi viết "Hoàn thiện qui định Bộ luật tố tụng hình việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội", Tạp chí án nhân dân, số 16/2008, tr - Phạm Văn Hùng, “Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 20/2008, tr 28 - 33 Nguyễn Thanh Trúc, “Biện pháp miễn chấp hành có điều kiện thời hạn lại hình phạt tù người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 20/2008, tr 59 - 66 Trần Hoài Nam, Tường An, “Toà án gia đình người chưa thành niên: mô hình giới việc nghiên cứu thành lập Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 7/2010, tr 11 - 15, 22 10 Nguyễn Thu Huyền, Những vấn đề cần xác định chuẩn bị xét xử vụ án hình mà bị cáo người chưa thành niên, Tạp chí án nhân dân, số 17/2010, tr 40 - 43 11 11 Nguyễn Trung Hoan, “Cần sớm sửa đổi, bổ sung Chương XXXII Bộ luật tố tụng hình thủ tục tố tụng người chưa thành niên”, Tạp chí kiểm sát, số 19/2010, tr 34 - 36 12 Vũ Thị Thu Quyên, “Yêu cầu người tiến hành tố tụng vụ án có người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 9/2010, tr 36 - 39 13 Trần Hữu Quân, “Một số ý kiến trao đổi việc thành lập gia đình người chưa thành niên Việt Nam”, Tạp chí kiểm sát, số 06/2011, tr 23 - 26 14 Quách Thành Vinh, “Mấy vấn đề áp dụng pháp luật người chưa thành niên phạm tội bị xử phạt tù”, Tạp chí án nhân dân, số 6/2011, tr 10 - 12 15 Nguyễn Sơn Hà, “Cần sửa đổi khoản điều 311 Bộ luật tố tụng hình biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh”, Tạp chí kiểm sát, số 21/2010, tr 36 - 39 16 Khuất Văn Nga & Trần Đại Thắng, “Thủ tục rút gọn Bộ luật tố tụng hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 7/2004, tr - 10 17 Phạm Hồng Hải, “Thủ tục rút gọn tố tụng hình từ quy định pháp luật tới thực tiễn áp dụng”, Tạp chí kiểm sát, số 4/2006, tr 23 - 25 18 Hoàng Thị Minh Sơn, “Những bất cập thủ tục rút gọn tố tụng hình hướng hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 11/2007, tr 50 - 55 19 Nguyễn Văn Quảng, “Hoàn thiện quy định Bộ luật tố tụng hình thủ tục rút gọn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí kiểm sát, số chuyên đề 18-20 /2008, tr 90 - 96 20 Vũ Gia Lâm, “Hoàn thiện quy định luật tố tụng hình thủ tục rút gọn”, Tạp chí luật học, số 8/2009, tr 46 - 51 21 Nguyễn Văn Quảng, “Bàn phạm vi, điều kiện thẩm quyền áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định luật tố tụng hình năm 2003”, Tạp chí nhà nước pháp luật, số 5/2008, tr 62 - 67, 83 22 Nguyễn Văn Quảng, “Giải án hình theo thủ tục rút gọn thực trạng kiến nghị đề xuất”, Tạp chí nhà nước pháp 12 luật, số 7/2008, tr 67 - 72 23 Nguyễn Đức Mai, “Hoàn thiện thủ tục rút gọn đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Tạp chí án nhân dân, số 15/2008, tr - 14 24 Phan Thị Thanh Mai, “Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình nhằm hạn chế việc phải chuyển từ thủ tục rút gọn sang thủ tục chung để giải vụ án”, Tạp chí luật học, số 5/2010, tr 51 - 57 25 Nguyễn Sơn Hà, “Một số đề xuất nhằm giải án theo thủ tục rút gọn bị can hiệu quả”, Tạp chí kiểm sát, số 10/2010, tr 36 - 38 26 Nguyễn Chí Cường, “Cần có hướng dẫn cụ thể thủ tục giải án hình theo thủ tục rút gọn”, Tạp chí kiểm sát, số 13/2010, tr 48 27 Nguyễn Sơn Hà, “Bảo đảm quyền bị can, bị cáo vụ án áp dụng thủ tục rút gọn”, Tạp chí dân chủ pháp luật, số 9/2010, tr 17 - 23 28 Phạm Minh Tuyên, “Những vướng mắc áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hình số kiến nghị”, Tạp chí án nhân dân, số 1/2011, tr 19 - 24 29 Nguyễn Sơn Hà, “Bảo đảm quyền người người bị tình nghi phạm tội vụ án áp dụng thủ tục rút gọn”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 7/2011, tr 26 - 31 * Website http://www.nclp.gov.vn http://www.vietlaw.gov.vn http://www.vietnamlawjournal.com.vn * Các nguồn khác Văn quy phạm pháp luật có liên quan Phiên xét xử vụ án hình TAND quận thành phố HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung 13 Vấn Tuần đề Hình thức tổ chức dạy-học Tự Lí Seminar LVN KTĐG NC thuyết 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 TC 10 TC TC TC Tổng Nhận BT lớn HK Tổng số 6 BT cá nhân làm seminar 6 Nộp BT lớn HK 30 TC Ghi chú: SV nhận BT lớn vào giảng LT tuần 01 làm BT cá nhân hình thức kiểm tra vào seminar tuần thứ 3; nộp BT lớn vào Seminar tuần thứ 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình Số thức tổ chức dạy- TC học Nội dung Lí thuyết Giới thiệu đề cương môn học; chia nhóm sinh viên; trình bày TC khái niệm, mục đích, phạm vi áp dụng thủ tục tố tụng người chưa thành niên, đặc điểm tâm lí lứa tuổi người chưa thành niên, đối tượng chứng minh vụ án người 14 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XIII Giáo trình luật tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Các điều 301- 310 Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, chưa thành niên.Trình bày đặc Võ Khánh Vinh (chủ điểm việc tiến hành tố tụng biên), Nxb CAND, người chưa thành niên Hà Nội, 2004 - Quy định (có tham khảo BLTTHS 2015) BLTTHS năm 2015 thủ tục tố tụng người chưa thành niên Seminar Thảo luận mục đích, phạm Đọc tài liệu chuẩn vi áp dụng thủ tục tố tụng đối bị câu hỏi nội TC với người chưa thành niên; đối dung thảo luận tượng chứng minh vụ án người chưa thành niên (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Seminar Thảo luận đặc điểm việc Đọc tài liệu chuẩn tiến hành tố tụng người bị câu hỏi nội TC chưa thành niên, so sánh với dung thảo luận thủ tục tố tụng người thành niên (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng hình KTĐG Nhận BT lớn vào lí thuyết Tuần 2: Vấn đề Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên 15 thức tổ chức dạy- TC học chuẩn bị Lí thuyết Trình bày đặc điểm việc * Đọc: tiến hành tố tụng - Chương XIII Giáo TC người chưa thành niên trình luật tố tụng hình (Có tham khảo quy định sự, Trường Đại học Luật Hà Nội; BLTTHS năm 2015) - Các điều 301- 310 Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004 - Quy định BLTTHS năm 2015 thủ tục tố tụng người chưa thành niên Seminar Thảo luận đặc điểm Đọc tài liệu chuẩn việc tiến hành tố tụng bị câu hỏi nội TC người chưa thành niên (Có dung thảo luận so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Seminar So sánh thủ tục tố tụng đối Đọc tài liệu chuẩn với người chưa thành niên với bị câu hỏi nội TC thủ tục tố tụng người dung thảo luận thành niên (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) 16 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng hình Tuần 3: Vấn đề Hình Số thức tổ TC chức dạy-học Lí thuyết Nội dung Trình bày khái niệm, mục TC đích, đối tượng, điều kiện áp dụng, thẩm quyền áp dụng, thủ tục áp dụng, thực đình thực biện pháp bắt buộc chữa bệnh; khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XIV Giáo trình luật tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Từ Điều 311 đến Điều 317 Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, (Có tham khảo BLTTHS 2004 năm 2015) - Quy định BLTTHS 2015 thủ tục tố tụng áp dụng biện phắp bắt buộc chữa bệnh Seminar 1 Thảo luận mục đích, Đọc tài liệu chuẩn bị đối tượng, điều kiện áp câu hỏi nội dung 17 TC dụng, thẩm quyền áp dụng thảo luận biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Seminar Thảo luận thủ tục áp Đọc tài liệu chuẩn bị TC dụng, thực đình câu hỏi nội dung thực biện pháp thảo luận bắt buộc chữa bệnh (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) * Làm kiểm tra cá nhân Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng hình KTĐG Làm kiểm cá nhân vào Seminar Tuần 4: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí thuyết Trình bày khái niệm, mục đích, ý nghĩa thủ tục TC rút gọn; quy định chung thủ tục rút gọn; đặc điểm thủ tục rút gọn 18 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương XV Giáo trình luật tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội; - Từ Điều 318 đến Điều 324 Bình luận khoa học (Có tham khảo BLTTHS BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), năm 2015) Nxb CAND, Hà Nội, 2004 - Quy định BLTTHS 2015 thủ tục rút gọn Seminar Thảo luận phạm vi áp dụng, điều kiện áp dụng TC thủ tục rút gọn (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Seminar Thảo luận định TC áp dụng thủ tục rút gọn, Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi nội dung thảo luận Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi nội dung biện pháp ngăn chặn, điều thảo luận tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn, so sánh với thủ tục thông thường (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng hình Tuần 5: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Trình bày khái niệm, ý * Đọc: 19 - Chương XVI Giáo trình luật tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội - Từ Điều 325 đến Điều 339 Bình luận khoa học BLTTHS (Có tham khảo BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh năm 2015) (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004 - Quy định BLTTHS năm 2015 khiếu nại, tố cáo tố tụng hình nghĩa khiếu nại, tố cáo TC TTHS; quy định pháp luật TTHS khiếu nại, tố cáo Seminar - Thảo luận chủ thể có - Đọc tài liệu chuẩn bị quyền khiếu nại, đối tượng câu hỏi nội dung thảo luận TC khiếu nại, người bị khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thẩm quyền, thời hạn giải khiếu nại; chủ thể có quyền tố cáo, người bị tố cáo, thẩm quyền thời hạn giải tố cáo (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Seminar - Thảo luận chủ thể có - Đọc tài liệu chuẩn bị quyền tố cáo, đối tượng câu hỏi nội dung TC tố cáo, người bị tố cáo, thời hiệu tố cáo, thẩm thảo luận quyền, thời hạn giải tố cáo (Có so sánh với quy định BLTTHS năm 2015) (Nộp BT lớn ) 20 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng hình KTĐG Nộp BT lớn vào Seminar 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành Kết kiểm tra đánh giá công khai cho sinh viên biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Điểm danh - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc ) - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức 01 BT cá nhân Tỉ lệ 15% 01 BT lớn học kỳ 15% Bài thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  Yêu cầu chung BT lớn BT lớn trình bày khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc viết tay)  BT cá nhân: Bài kiểm tra lớp thảo luận - Hình thức: Bài kiểm tra trắc nghiệm có giải thích (thực thảo luận gồm câu trắc nghiệm sai có giải thích) 21 - Tiêu chí đánh giá + Khẳng định điểm/1câu trắc nghiệm + Nêu sở pháp lý điểm/1câu trắc nghiệm + Giải thích hợp lý, có tính thuyết phục điểm/1câu trắc nghiệm Tổng: 10 điểm BT lớn Hình thức: Bài luận (7 - 10 trang) Nội dung: Lựa chọn danh mục vấn đề Tiêu chí đánh giá: + Hình thức theo quy định số trang điểm + Xác định xác nội dung nghiên cứu + cấu hợp lí: điểm + Tài liệu tham khảo phong phú; trích dẫn rõ nguồn tài liệu: điểm + Phân tích vấn đề logic, sâu sắc, rõ ràng, đầy đủ, xác : điểm + Có liên hệ thực tế; thể quan điểm có tính thuyết phục cá nhân vấn đề nghiên cứu : điểm Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần: Thi viết theo hình thức tự luận kết hợp bán trắc nghiệm giải tình (bài tập) - Tiêu chí đánh giá thi viết theo hình thức tự luận kết hợp bán trắc nghiệm giải tình (bài tập): Theo đáp án đề thi + Điểm cho câu bán trắc nghiệm điểm + Điểm cho BT tình điểm + Điểm cho câu tự luận điểm Tổng: 10 điểm (Thi kết thúc học phần, sinh viên sử dụng BLTTHS)  − − − 22 MỤC LỤC Trang 10 11 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 3 4 9 13 19 19 23 ... lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật tố tụng hình Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Thủ tục đặc biệt tố tụng hình môn khoa học pháp lí nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình quan điểm khoa học thủ tục. .. niệm, mục đích, ý nghĩa thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức vấn đề lí luận thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức quy định pháp luật thủ tục đặc biệt tố tụng hình - Có kiến thức định... luật thủ tục đặc biệt tố tụng hình  - Về kĩ Có kĩ thủ tục tố tụng hình người chưa thành niên Có kĩ thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh Có kĩ thủ tục rút gọn tố tụng hình Có kĩ thủ tục
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2TC , đề cương môn học thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2TC , đề cương môn học thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay