đề cương môn học tâm lí học tư pháp 2TC

23 42 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (LƯU HÀNH NỘI BỘ) HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT ĐĐ KTĐG LT MT TG VĐ GV GVC Bài tập Địa điểm Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Mục tiêu Thời gian Vấn đề Giảng viên Giảng viên GVCC Giảng viên cao cấp TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật Tâm lí học tư pháp 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN a Chu Văn Đức – TS.GVC, Phụ trách môn Điện thoại: 0913037238 Email: chuduchlu@gmail.com b Bùi Kim Chi – TS GVC Điện thoại: 0988745921 E-mail: dungchi24_307@yahoo.com c Dương Thị Loan – Ths.GVC Điện thoại: 0912069236 Email: duongloan211@gmail.com d Đặng Thanh Nga – TS PGS.GVCC, giảng viên kiêm nhiệm Điện thoại: 0912468846 E-mail: ngadang1963@gmail.com e ThS Phan Công Luận – giảng viên thỉnh giảng Văn phòng Bộ môn tâm lí Phòng A309 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc:8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Tâm lí học đại cương (ĐCTC-08) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Tâm lí học tư pháp ngành khoa học tâm lí ứng dụng, trang bị cho sinh viên luật kiến thức tâm lí hành vi chủ thể khác trình giải vụ án hình sự, vụ việc dân sự, thi hành án hình sự, án dân sự, giúp họ giải hiệu nhiệm vụ đặt trình hành nghề luật sau NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học tư pháp Sơ lược lịch sử phát triển tâm lí học tư pháp Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp Vấn đề Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Tác động tâm lí hoạt động tư pháp Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Các giai đoạn tác động tâm lí hoạt động tư pháp Vấn đề Chức tâm lí hoạt động tư pháp Khái niệm, đặc điểm cấu trúc tâm lí hoạt động tư pháp Hoạt động nhận thức hoạt động tư pháp Hoạt động thiết kế hoạt động tư pháp Hoạt động giáo dục hoạt động tư pháp Hoạt động giao tiếp hoạt động tư pháp Hoạt động tổ chức hoạt động tư pháp Hoạt động chứng nhận hoạt động tư pháp Phẩm chất tâm lí cán tư pháp Vấn đề Cơ sở tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình Các chức tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình Đặc điểm tâm lí giai đoạn hoạt động điều tra vụ án hình Đặc điểm tâm lí bị can giai đoạn hình thành lời khai người làm chứng Đặc điểm tâm lí hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại Đặc điểm tâm lí hoạt động đối chất Đặc điểm tâm lí hoạt động khám nghiệm trường Đặc điểm tâm lí hoạt động khám xét Đặc điểm tâm lí hoạt động nhận dạng Vấn đề Cơ sở tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình Các chức tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình Đặc điểm tâm lí giai đoạn hoạt động xét xử vụ án hình Đặc điểm tâm lí bị cáo người làm chứng phiên Vấn đề Cơ sở tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân Các chức tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân Đặc điểm tâm lí phạm nhân nhóm phạm nhân Các phương tiện tác động giáo dục, cải tạo phạm nhân Quá trình tái hoà nhập xã hội MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức 5.1.1 Về kiến thức Nắm hệ thống khái niệm khoa học tâm lí tư pháp phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp Hiểu nội dung cách vận dụng phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Hiểu tâm lí chủ thể tham gia hoạt động tố tụng (bị can, bị cáo, người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự…) yếu tố tâm lí ảnh hưởng đến họ Hiểu yêu cầu nghề nghiệp hoạt động tư pháp, từ làm sáng tỏ phẩm chất tâm lí nghề nghiệp cần thiết người cán tư pháp hoạt động tố tụng cụ thể Hiểu khía cạnh tâm lí hoạt động tố tụng cụ thể (hoạt động điều tra, xét xử vụ án hình sự, hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân, giai đoạn trình giải vụ việc dân sự) 5.1.2 Về kĩ Phát triển lực nghiên cứu tài liệu: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá Hình thành, phát triển kĩ vận dụng kiến thức tâm lí phương pháp tâm lí để giải vấn đề thực tiễn nảy sinh hoạt động tư pháp Hình thành, phát triển kĩ tham vấn, tư vấn hoạt động tư pháp 5.1.3 Về thái độ Hình thành thái độ đắn, nghiêm túc, say mê học tập, nghiên cứu Hình thành ý thức chủ động, sáng tạo việc tự học tập Nâng cao ý thức trách nhiệm hoạt động nhóm Hình thành thái độ đạo đức nghề nghiệp 5.2 Các mục tiêu khác Hình thành phẩm chất nhân cách nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thời kì hội nhập Hình thành kĩ giao tiếp, ứng xử cộng đồng Hình thành tác phong sống làm việc đại, khoa học Hình thành phát triển lực tư sáng tạo độc lập có phê phán Hình thành kĩ lập luận, thuyết trình Hình thành phát triển kĩ làm việc theo nhóm MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học tư pháp 1A2 Trình bày lịch sử phát triển tâm lí học tư pháp 1A3 Nêu nguyên tắc 1B1 Xác định nét đặc trưng đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học tư pháp với ngành tâm lí học ứng dụng khác 1B2 Phân tích nội dung 1C1 Đánh giá, nhận xét đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp pháp phương pháp phương pháp nghiên cứu tâm nghiên cứu tâm lí học tư pháp lí học tư pháp Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2A1 Nêu khái niệm tác động tâm lí, tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2A2 Trình bày mục đích nguyên tắc tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2A3 Liệt kê phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2A4 Nêu giai đoạn tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2B1 Xác định chất tình sử dụng phương pháp tác động tâm lí 2B2 Vận dụng phương pháp tác động tâm lí 2C1 Phân biệt việc sử dụng phương pháp tác động tâm lí với phương pháp nghiên cứu tâm lí, từ đưa quan niệm cá nhân phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Các chức tâm lí hoạt động tư pháp 3A1 Nêu khái niệm, đặc điểm cấu trúc tâm lí hoạt động tư pháp 3A2 Nêu khái niệm, mục đích, giai đoạn, đặc điểm hoạt 3B1 Phân tích yếu tố cấu thành nên thành phần cấu trúc tâm lí hoạt động tư pháp 3B2 Phân tích đặc điểm đặc trưng hoạt 3C1 Đưa quan điểm cá nhân vị trí mối quan hệ hoạt động nhận thức cấu trúc hoạt động tư pháp Cơ sở tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình động nhận thức 3A3 Nêu khái niệm, mục đích, bước hoạt động thiết kế 3A4 Nêu khái niệm, mục đích, đặc điểm hoạt động giáo dục 3A5 Nêu khái niệm, mục đích, đặc điểm hoạt động giao tiếp hoạt động tổ chức hoạt động chứng nhận động nhận thức hoạt động tư pháp 3B3 Phân tích đặc điểm đặc trưng hoạt động thiết kế hoạt động tư pháp 3B4 Phân tích đặc điểm đặc trưng hoạt động giáo dục hoạt động tư pháp 3C2 Đưa quan điểm cá nhân vị trí mối quan hệ hoạt động thiết kế cấu trúc hoạt động tư pháp 4A1 Nêu đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình 4A2 Nêu giai đoạn hoạt động điều tra vụ án hình 4A3 Trình bày đặc điểm tâm 4B1 Phân tích đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình 4B2 Phân tích nội dung giai đoạn tiến hành điều tra vụ án hình cụ thể 4B3 Phân tích 4C1 Đưa ý kiến cá nhân vai trò chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động điều tra 4C2 Đưa ý kiến cá nhân phương pháp tác động tâm lí lí bị can 4A4 Liệt kê 12 giai đoạn hình thành lời khai người làm chứng 4A5 Trình bày khái niệm đặc điểm đặc trưng hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại 4A6 Trình bày khái niệm đặc điểm đặc trưng hoạt động đối chất 4A7 Trình bày khái niệm đặc điểm đặc trưng hoạt động khám nghiệm trường 4A8 Trình bày khái niệm đặc điểm đặc trưng hoạt động khám xét 4A9 Trình bày khái niệm đặc điểm bị can, người làm chứng giai đoạn điều tra 4B4 Phân tích đặc điểm tâm lí đặc thù hoạt động hỏi cung bị can; phương pháp tác động tâm lí hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại 4B5 Phân tích đặc điểm tâm lí đặc thù, phương pháp tác động tâm lí đối chất hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại 4C3 Đưa ý kiến cá nhân phương pháp tác động tâm lí hoạt động đối chất đặc điểm đặc trưng hoạt động nhận dạng Cơ sở tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình 5A1 Nêu đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình 5A2 Nhận diện giai đoạn hoạt động xét xử vụ án hình 5A3 Trình bày đặc điểm tâm lí bị cáo 5A4 Trình bày đặc điểm tâm lí người làm chứng 5B1 Giải thích đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình 5B2 Phân tích nội dung giai đoạn tiến hành xét xử vụ án hình cụ thể phương pháp tác động tâm lí sử dụng giai đoạn 5B3 Phân tích đặc điểm tâm lí bị cáo 5C1 Đưa ý kiến cá nhân vai trò chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động xét xử 5C2 Đưa ý kiến cá nhân phương pháp tác động tâm lí giai đoạn tiến hành xét xử vụ án hình 5C3 So sánh đặc điểm tâm lí bị can với bị cáo Cơ sở tâm lí hoạt động giáo dục cải tạo 6A1 Nêu đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân 6A2 Nhận diện 6B1 Giải thích đặc điểm chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân 6B2 Phân tích 6C1 Đưa ý kiến cá nhân vai trò chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động giáo dục, 10 phạm nhân giai đoạn thay đổi trạng thái tâm lí phạm nhân 6A3 Nêu đặc điểm tâm lí nhóm phạm nhân 6A4 Nêu phương tiện tác động giáo dục, cải tạo phạm nhân 6A5 Trình bày trình tái hoà nhập xã hội nội dung giai đoạn thay đổi trạng thái tâm lí phạm nhân 6B3 Phân tích đặc điểm tâm lí phạm nhân 6B4 Sử dụng phương pháp tác động tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân cải tạo phạm nhân 6C2 Đưa ý kiến cá nhân biện pháp giáo dục, cải tạo phạm nhân 6C3 Đưa ý kiến cá nhân vai trò chế độ lao động, học tập trình cải tạo phạm nhân TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề Vấn đề Vấn đề 11 Vấn đề 17 Vấn đề 3 10 Vấn đề 12 Tổng 30 20 13 63 Vấn đề HỌC LIỆU 11 A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Sách Chu Liên Anh, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Viện đại học mở, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009 Chu Liên Anh, Dương Thị Loan, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2010 Chu Liên Anh, Dương Thị Loan, Tâm lí học tư pháp - Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải tập tình trắc nghiệm, Nxb Chính trị-hành chính, Hà Nội, 2010 C TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN A.I Đôngôva, Những khía cạnh tâm lí xã hội tình trạng phạm tội người chưa thành niên, Nxb Pháp lí, Hà Nội, 1987 Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga, Giáo trình tâm lí học pháp lí, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 * Tạp chí Tạp chí tâm lí học Tạp chí luật học Tạp chí nhà nước pháp luật Tạp chí dân chủ pháp luật Tạp chí nghề luật HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Tuần Buổi Lí thuyết Số tiết Số TC VĐ KTĐG 1,2 Nhận BT lớn, BT nhóm 12 LVN Seminar Seminar Tự NC Lí thuyết LVN Seminar Seminar Tự NC Lí thuyết LVN Seminar Seminar Tự NC Lí thuyết LVN Seminar Seminar Tự NC Lí thuyết LVN Seminar Seminar Tự NC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tổng 55 30 3 4 5 Nộp BT nhóm 6 Nộp BT lớn Thuyết trình BT nhóm 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 13 Giới 10 Giới thiệu đề cương thiệu đề phút môn học với mục đích để cương sinh viên chuẩn bị kế môn học hoạch học môn học (tài liệu, tâm thế, kế hoạch): - Mục tiêu môn học - Học liệu - Phương pháp dạy học - Các hình thức kiểm tra đánh giá - Giới thiệu loại BT: cá nhân, nhóm, học kì - Gợi ý để sinh viên tự đề xuất đề tài Lí thuyết - Xác định đối TC tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học tư pháp - Phân tích nội dung phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp - Phân tích chất tình sử dụng phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp * KTĐG: Nhận BT nhóm BT học kì LVN TC - Đọc đề cương môn học - Chuẩn bị câu hỏi đề cương tài liệu học tập * Đọc: - Giáo trình tâm lí học tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, Chương I (tr - 24), Chương II (tr 25 - 39) * Tóm tắt nội dung tài liệu Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar 1 - Đánh giá, nhận xét - Chuẩn bị câu hỏi 14 TC đối tượng, nhiệm vụ tình thảo luận phương pháp nghiên cứu GV giao tâm lí học tư pháp câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar Phân biệt việc sử dụng phương pháp tác động tâm lí với phương pháp nghiên cứu tâm lí Từ đó, đưa quan niệm cá nhân phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Tự NC TC Tư vấn - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 2: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Phân tích khái niệm, đặc điểm, cấu trúc tâm TC lí hoạt động tư pháp Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công 15 - Phân tích hoạt động nhận thức, thiết kế, giáo dục, giao tiếp, tổ chức, chứng nhận hoạt động tư pháp LVN Seminar 1 TC an nhân dân, Hà Nội, 2009, Chương III (tr 39 93) * Tóm tắt nội dung tài liệu Thảo luận vấn đề theo nhóm - Đưa quan điểm cá nhân vị trí mối TC quan hệ hoạt động nhận thức cấu trúc hoạt động tư pháp - Đưa quan điểm cá nhân vị trí mối quan hệ hoạt động thiết kế cấu trúc hoạt động tư pháp - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Đưa quan điểm cá nhân vị trí mối quan hệ hoạt động giáo dục cấu trúc hoạt động tư pháp Seminar Nêu quan điểm cá nhân phẩm chất tâm lí, TC nhân cách cán tư pháp - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp 16 Tự NC Nghiên cứu tài liệu làm BT cá nhân, BT nhóm TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 3: Vấn đề Hình thức tổ Số TC chức dạy-học Lí thuyết Nội dung - Phân tích đặc điểm giờTC chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động điều tra vụ án hình Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: Giáo trình tâm lí học tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, Chương V (tr 133 - 196) - Phân tích đặc * Tóm tắt nội dung điểm tâm lí bị can, tài liệu người làm chứng giai đoạn điều tra - Phân tích đặc điểm tâm lí đặc thù hoạt động hỏi cung bị can, phương pháp tác động tâm lí hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại 17 - Phân tích đặc điểm tâm lí đặc thù, phương pháp tác động tâm lí đối chất LVN TC Seminar 1 giờTC Thảo luận vấn đề theo nhóm - Đưa ý kiến cá nhân vai trò chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động điều tra - Đưa ý kiến cá nhân phương pháp tác động tâm lí hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - Đưa ý kiến cá giờTC nhân phương pháp tác động tâm lí hoạt động đối chất - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Tự NC TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm 18 - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Lí thuyết Nội dung - Phân tích đặc điểm chức TC tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động xét xử vụ án hình - Phân tích nội dung giai đoạn tiến hành xét xử vụ án hình cụ thể; phương pháp tác động tâm lí sử dụng giai đoạn - Phân tích đặc điểm tâm lí bị cáo - Đưa ý kiến cá Seminar 1 nhân phương pháp tác động tâm lí TC giai đoạn xét hỏi giai đoạn tranh luận phiên LVN Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: Giáo trình tâm lí học tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, Chương VI (tr 197 - 246) * Tóm tắt nội dung tài liệu - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Các nhóm hoàn thiện - Lập biên LVN - Các thành viên nhóm BT nhóm trao đổi để giải TC 19 câu hỏi BT tình giao Seminar - Đưa ý kiến cá nhân phương TC pháp tác động tâm lí giai đoạn nghị án * KTĐG: Nộp BT nhóm Tự NC Tư vấn TC - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số tổ chức TC dạy-học Nội dung Lí thuyết - Phân tích đặc điểm TC chức tâm lí cấu trúc tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân - Sử dụng phương pháp tác động tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân Seminar 1 - Đưa ý kiến cá TC nhân phương Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, Chương VII, VIII (tr 247 - 283; 289 - 347) * Tóm tắt nội dung tài liệu - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận GV 20 pháp tác động tâm lí hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân * KTĐG: Nộp BT lớn Tự NC TC giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Nghiên cứu tài liệu Seminar Các nhóm thuyết trình Tất thành viên TC BT nhóm nhóm chuẩn bị để thuyết trình Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, làm việc nhóm (biên làm việc); - Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn học kỳ 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá 21  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, viết từ đến trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: Giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp làm việc nhóm giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề seminar rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar; + Chuẩn bị chu đáo cẩn thận; + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Viết báo cáo học tập quy định; + Hình thức seminar sáng tạo  BT lớn - Hình thức: Bài luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines, (yêu cầu đánh máy đóng thành quyển) - Nội dung: Giải BT học kì (trong BT) - Tiêu chí đánh giá: + Thực yêu cầu bài; + Bố cục chặt chẽ; + Lập luận logic; + Văn phong rõ ràng; + Trình bày đẹp, có trích dẫn; + Tài liệu tham khảo hợp lệ  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm 92 mục tiêu nhận thức thể mục Đề 22 cương - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời tiễncâu hỏi xác, rõ ràng, khúc triết có liên hệ thực; + Giải tập tình có sở khoa học, rõ ràng, xác MỤC LỤC Trang Tổng 11 23 ... phương pháp phương pháp nghiên cứu tâm nghiên cứu tâm lí học tư pháp lí học tư pháp Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp 2A1 Nêu khái niệm tác động tâm lí, tác động tâm lí hoạt động tư. .. tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp Vấn đề Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Tác động tâm lí hoạt động tư pháp Các phương pháp tác động tâm lí hoạt động tư pháp Các giai... CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Đối tư ng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm lí học tư pháp Đối tư ng, nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học tư pháp Sơ lược lịch sử phát triển tâm lí học tư pháp Các nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học tâm lí học tư pháp 2TC , đề cương môn học tâm lí học tư pháp 2TC , đề cương môn học tâm lí học tư pháp 2TC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay