đề cương môn học pháp luật về người khuyết tật 2TC

44 62 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập ILO Tổ chức lao động quốc tế KTĐG Kiểm tra đánh giá LVN Làm việc nhóm MT Mục tiêu NC Nghiên cứu NKT Người khuyết tật PL Pháp luật VĐ Vấn đề XHCN Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân ngành Luật Pháp luật người khuyết tật 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN PGS,TS Trần Thị Thuý Lâm - Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0912.483.459 E-mail: tranthithuylam@gmail.com PGS,TS Nguyễn Hiền Phương, Phó Bộ môn Điện thoại: 0945.914.536 E-mail: hienphuong1975@yahoo.com.vn PGS.TS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng Khoa pháp luật kinh tế Điện thoại: 0903.232.227 E-mail: huuchi1960@yahoo.com TS Đỗ Thị Dung Điện thoại: 0976.658.110 E-mail: dung_lld@yahoo.com ThS Hà Thị Hoa Phượng Điện thoại: 0944917842 E-mail: haphuong210@gmail.com Th.S Đoàn Xuân Trường Điện thoại: 0986908929 E-mail: truonglawyer.511@gmail.com Th.S Nguyễn Tiến Dũng Điện thoại: 0989660290 Email: nguyentiendung294@gmail.com Th.S Trần Thị Kiều Trang Điện thoại: 0915721289 Email: trangkieu1202@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật lao động Phòng A 1509, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04 37738318 Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật hành - Luật dân TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật NKT Việt Nam môn học nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn xây dựng, ban hành, thực thi định chế pháp lí NKT Các nội dung PL nghiên cứu chủ yếu bao gồm: Những vấn đề lí luận chung NKT luật NKT (khái niệm, quan hệ xã hội luật NKT điều chỉnh, nguyên tắc, mối quan hệ luật NKT số ngành luật khác ); PL quốc tế NKT; chế độ pháp lí NKT theo PL Việt Nam (chăm sóc sức khoẻ; giáo dục, dạy nghề việc làm; hoạt động xã hội; bảo trợ xã hội với NKT ); trách nhiệm Nhà nước cộng đồng; biện pháp đảm bảo quyền NKT Môn học thiết kế đào tạo tín theo chuyên đề NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái quát luật NKT Việt Nam Khái niệm NKT luật NKT Các nguyên tắc luật NKT Việt Nam Nguồn luật NKT Việt Nam Mối quan hệ luật NKT ngành luật khác Lược sử luật NKT Việt Nam Vấn đề Pháp luật quốc tế quyền NKT Quá trình hình thành phát triển PL quyền NKT Một số nội dung PL quốc tế NKT Thực PL quốc tế NKT Vấn đề Chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT Khái quát chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT Nội dung chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT Vấn đề Giáo dục, dạy nghề việc làm NKT Giáo dục NKT Dạy nghề NKT Việc làm NKT Vấn đề Hoạt động xã hội NKT Khái niệm vai trò hoạt động xã hội NKT Hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch đối NKT theo quy định pháp luật Sử dụng công trình, dịch vụ công cộng NKT theo quy định pháp luật Vấn đề Chế độ bảo trợ xã hội NKT Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc chế độ bảo trợ xã hội NKT Nội dung chế độ bảo trợ xã hội NKT Vấn đề Trách nhiệm NKT Trách nhiệm Nhà nước quan nhà nước NKT Trách nhiệm gia đình NKT Trách nhiệm tổ chức cá nhân NKT Vấn đề Các biện pháp bảo đảm quyền NKT Khái niệm biện pháp bảo đảm quyền NKT Nội dung biện pháp bảo đảm quyền NKT MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Có hiểu biết NKT PL NKT; - Nhận thức vị trí, vai trò PL việc đảm bảo thực thi quyền NKT; - Nắm quy định PL biện pháp thực chế độ pháp lí với NKT 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề mối quan hệ tổng thể, kĩ so sánh, bình luận, đánh giá vấn đề NKT; - Thành thạo số kĩ tìm, tra cứu sử dụng quy định PL để giải tình nảy sinh thực tiễn; - Tư vấn cho đối tượng tổ chức, cá nhân vấn đề thông dụng PL NKT; - Tham gia giải vụ việc thông thường lĩnh vực PL NKT; - Tham gia hoạt động xây dựng thực sách, PL NKT 5.3 Về thái độ - Hình thành nhận thức đắn NKT PL NKT; Hình thành thái độ khách quan lợi ích cần bảo vệ NKT mối tương quan với lợi ích cộng đồng, Nhà nước xã hội dân nhà nước pháp quyền 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi, phát triển lực đánh giá; - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT VĐ Bậc Bậc Bậc MT 1A1 Nêu định 1B1 Phân tích 1C1 Đánh giá nghĩa NKT, đặc đặc Khái điểm NKT đặc thù quát điểm NKT luật NKT 1A2 Nêu định 1B2 Phân tích NKT lí giải Việt Nam nghĩa luật NKT quan hệ cần thiết 1A3 Trình bày xã hội luật phải tiếp cận điều quyền quan hệ xã hội NKT NKT góc luật NKT điều chỉnh chỉnh 1A4 Nêu 1B3 Phân tích độ quyền nguyên tắc nguyên người Thông luật NKT Việt tắc 1C2 luật NKT Việt qua nghiên cứu Nam lược sử luật 1A5 Trình bày Nam NKT, đánh giá nguồn luật NKT phát Việt Nam triển, 1A6 Nêu mối tồn tại, hạn chế quan hệ luật PL NKT NKT ngành nước ta luật khác liên quan 1A7 Trình bày lược sử luật NKT Việt Nam 2A1 Nêu khái lược nhu cầu Pháp luật quốc hoà nhập NKT, trình hình thành tế phát triển PL NKT quốc tế NKT 2B1 Phân tích yêu cầu việc hoà nhập NKT trình phát triển PL quốc tế NKT với thay đổi cách tiếp cận 2A2 Kể tên văn PL Liên hợp quốc Tổ chức lao động quốc tế lĩnh vực PL NKT 2B2 Nắm 2A3 Nêu tính chất quyền NKT loại văn theo quy định pháp lí NKT mà Liên PL quốc tế 2A4 Trình bày hợp quốc Tổ nghĩa vụ chức lao động quốc gia quốc tế ban việc thực hành vai trò chúng quyền NKT 2A5 Trình bày việc thực khái quát nội quyền dung NKT chế cấp toàn cầu, khu vực quốc gia việc thực giám sát việc thực PL quốc tế NKT 2C1 Đánh giá thay đổi từ cách tiếp cận phúc lợi sang cách tiếp cận quyền vấn đề NKT lí có thay đổi Nhận thức rõ vai trò ý nghĩa việc khẳng định quyền NKT PL quốc tế 2C2 Bình luận vai trò khả tác động loại văn mà Liên hợp quốc Tổ 2B3 Phân tích chức lao động quyền quốc tế NKT theo NKT quy định PL 2C3 Giải thích quốc tế khác 2B4 Phân tích biệt có quy định PL khác biệt nghĩa vụ quốc gia thành viên việc thực hoá quyền NKT nhân quyền nói chung PL quyền NKT nói riêng Đánh giá quyền người giải thích áp dụng 2B5 Phân tích hợp nội dung trường cụ thể NKT chế cấp toàn 2C4 Giải thích cầu, khu vực tính phổ quốc gia quát luật Phân biệt pháp quốc tế vai trò việc quy nhóm quan định nghĩa vụ quốc chế nhằm thực gia thành viên PL quốc tế liên kết với NKT phương pháp, cách thức đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ nhóm quốc gia 2C5 Bình luận toàn ba chế thực PL quốc tế 10 Semina r2 LVN độ quyền người Thảo luận chung theo nhóm vấn đề sau: TC - Thế thay đổi từ cách tiếp cận phúc lợi sang cách tiếp cận quyền vấn đề NKT lí có thay đổi Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa việc khẳng định quyền NKT PL quốc tế - Vai trò khả tác động loại văn mà Liên hợp quốc Tổ chức lao động quốc tế NKT - Sự khác biệt quy định PL nhân quyền nói chung PL quyền NKT nói riêng Các quyền người giải thích áp dụng trường hợp NKT - Tính phổ quát luật pháp quốc tế việc quy định nghĩa vụ quốc gia thành viên liên kết với phương pháp, cách thức đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ nhóm quốc gia - Ba chế thực pháp luật quốc tế quyền NKT Vai trò mức độ gây ảnh hưởng chế việc thực quyền NKT Liên hệ với thực tế để đánh giá mức độ thực chế cách thức phát huy hiệu chúng việc thực quyền NKT - Làm quen với thành viên nhóm g - Phân công làm tập nhóm Tự NC Tự nghiên cứu nội dung học TC Tư vấnNội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp 30 học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 2: Vấn đề 3, Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Giới thiệu khái niệm, ý nghĩa chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT - Giới thiệu cách phân loại, nguyên tắc chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT - Giới thiệu nội dung chế độ chăm sóc sức khoẻ NKT - Giới thiệu khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc chế độ giáo dục NKT - Giới thiệu khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc chế độ dạy nghề NKT - Giới thiệu khía niệm, * Đọc: - Chương 3, Giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 - Điều 21 đến Điều 26 Luật người khuyết tật năm 2010 - Công ước số 159 phục hồi chức lao động việc làm cho người khuyết tật năm 1983 ILO - Điều 25, Điều 26 Công ước quyền người khuyết tật năm 2006 - Mục 12 (dịch vụ chăm sóc y tế) mục 23 TC 31 Seminar 1 ý nghĩa, nguyên (các biện pháp tắc chế độ việc làm ngăn ngừa khuyết tật) NKT Đạo luật người khuyết tật năm 1970 (sửa đổi năm 2004) Nhật Bản - Chương II, Điều 13 đến Điều 17 Luật bảo vệ người khuyết tật năm 1990 Cộng hoà nhân dân Trung Hoa - Đạo luật người khuyết tật năm 1990 (có sửa đổi) Hoa Kỳ - Công ước số 111 phân biệt đối xử việc làm, nghề nghiệp Tổ chức lao động quốc tế (ILO) - Báo cáo rà soát, so sánh, đánh giá quy định PLVN NKT với công ước Liên hợp quốc quyền NKT (phần giáo dục, dạy nghề việc làm) - Việc làm cho NKT cách tiếp cận dựa quyền người (châu Á), tr 10 - 21 Thảo luận chung vấn đề theo nhóm: - Khái niệm chăm sóc sức khoẻ cho NKT 32 Seminar - Nội dung chế độ chăm sóc sức khoẻ cho NKT TC - Nêu tình thực tiễn hướng giải Thảo luận chung làm việc theo nhóm : - Khái niệm giáo dục, dạy nghề cho NKT - Nội dung chế độ giáo dục, dạy nghề cho NKT TC LVN TC Tự NC - Nêu tình thực tiễn hướng giải - Tìm kiếm thông tin thực tế liên quan đến việc thực sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm người khuyết tật - Đánh giá tổng quan thực trạng sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề việc làm người khuyết tật Tự nghiên cứu nội dung học TC Tư vấn Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 3: Vấn đề 5,6 Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên thức tổ chuẩn bị chức TC dạy-học Lí - Giới thiệu khái * Đọc: thuyết niệm vai trò - Chương 5, Giáo trình luật TC hoạt động xã hội người khuyết tật Việt Nam, 33 NKT - Giới thiệu biện pháp theo quy định PL nhằm tạo điều kiện để NKT tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch - Giới thiệu quy định PL sử dụng công trình, dịch vụ công cộng NKT - Giới thiệu khái niệm bảo trợ xã hội bảo trợ xã hội NKT - Giới thiệu ý nghĩa bảo trợ xã hội NKT - Giới thiệu nguyên tắc bảo trợ xã hội NKT - Giới thiệu chế độ bảo trợ xã hội NKT - Giới thiệu quy định sở chăm sóc NKT 34 Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 - Công ước quyền người khuyết tật Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua kì họp thứ 61 vào ngày 13/12/2006 - Điều 2, Chương VI, VII Luật người khuyết tật năm 2010 - Các điều 11, 14, 54, 60 Luật thể dục thể thao năm 2006 - Khoản Điều 11, khoản Điều 23; Điều 33; Điều 59 Luật giao thông đường năm 2008 - Điều 52 Luật xây dựng năm 2003 - Điều 145 Luật hàng không dân dụng năm 2006 - Điều 97 Luật đường sắt năm 2005 - Điều Luật công nghệ thông tin năm 2006 - Chỉ thị Uỷ ban thể dục thể thao số 03/2007/CTUBTDTT ngày 11/7/2007 việc đẩy mạnh thực sách trợ giúp người khuyết tật hoạt động thể dục, thể thao - Chỉ thị Bộ giao thông vận tải số 03/2006/CT-BGTVT ngày 2/3/2006 việc tăng cường thực sách trợ giúp người tàn tật ngành giao thông vận tải - Điều Quyết định Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải số 05/2008/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2008 việc bổ sung số nội dung đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật - Điều 42 Quyết định Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải số 21/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 ban hành tiêu chuẩn ngành "Phương tiện giao thông đường sắt - Yêu cầu kĩ thuật sản xuất, lắp ráp mới" - Thông tư Bộ thông tin truyền thông số 28/2009/TTBTTTT ngày 14/9/2009 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin truyền thông - Điều Công ước quyền người khuyết tật năm 2006 ILO - Công ước số 102 ngày 28/6/1952 quy phạm tối 35 Semina r1 thiểu an sinh xã hội ILO - Chương VIII Luật người khuyết tật năm 2010 - Nghị định Chính phủ số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội - Nghị định Chính phủ số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 67/2007/NĐ-CP sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội - Thông tư liên tịch Bộ lao động thương binh-xã hội, Bộ tài số 24/2010/TTLTBLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2007/NĐ-CP Nghị định số 13/2010/NĐCP - Nghị định Chính phủ số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở bảo trợ xã hội - Thảo luận chung theo nhóm vấn đề sau: - Bình luận quy định PL giáo dục, dạy 36 TC nghề việc làm NKT - Vận dụng kiến thức PL giáo dục, dạy nghề, việc làm NKT để giải số tình cụ thể - Đánh giá quy định PL hành hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí, du lịch NKT - Đánh giá quy định PL hành việc sử dụng nhà chung cư, công trình công cộng việc tham gia giao thông NKT - Đánh giá quy định hành công nghệ, thông tin truyền thông NKT Semina - Thảo luận chung theo nhóm vấn đề sau: r2 - Bình luận khái niệm bảo trợ xã hội TC - Nhận xét quy định PL hành chế độ bảo trợ xã hội NKT - Vận dụng quy định PL hành chế độ bảo trợ xã hội NKT để giải số tình cụ thể LVN - Tìm hiểu thực trạng hoạt động thể thao, giải trí, du lịch, sử dụng công trình dịch vụ công cộng TC với NKT - Thảo luận nhóm thành tựu, hạn chế việc thực pháp luật bảo trợ xã hội với NKT Tự NC Tự tìm hiểu nghiên cứu nội dung vấn đề học TC Tư vấnNội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 4: Vấn đề 37 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Giới thiệu chung trách nhiệm đối TC với NKT - Giới thiệu trách nhiệm Nhà nước, quan nhà nước NKT - Giới thiệu trách nhiệm gia đình NKT - Giới thiệu trách nhiệm tổ chức (chính trị, trị-xã hội, tổ chức kinh tế) NKT - Giới thiệu trách nhiệm cá nhân NKT * Đọc: - Chương Giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 - Luật người khuyết tật năm 2010; - Công ước quyền người khuyết tật năm 2006 - Báo cáo Chính phủ số 81/BC-CP ngày 26/5/2006 báo cáo năm triển khai thực Pháp lệnh người tàn tật - Báo cáo rà soát, so sánh, đánh giá quy định pháp luật Việt Nam người khuyết tật Công ước Liên hợp quốc quyền người khuyết tật - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Tổ chức lao động quốc tế (ILO): Hướng tới hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật - Khuyến nghị Bangkok du lịch tiếp cận khu vực châu Á-Thái Bình Dương (thông qua ngày 23/11/2007) 38 Seminar Thảo luận chung theo nhóm : - Đánh giá tình hình thực trách nhiệm TC NKT Việt Nam - Đánh giá thực trạng PL hành quy định trách nhiệm chủ thể xã hội NKT - Bước đầu đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định PL trách nhiệm NKT * KTĐG : Nộp BT nhóm Seminar TC Thuyết trình BT nhóm LVN - Tập hợp phần công việc phân công, hoàn thiện báo cáo chung nhóm TC - Hoàn thiện biên làm việc nhóm phân loại kết công việc thành viên nhóm Tự NC Tự tìm hiểu nghiên cứu nội dung vấn đề TC Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động Tuần 5: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung 39 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Giới thiệu khái niệm, cách phân TC loại biện pháp bảo đảm quyền NKT - Giới thiệu biện pháp xã hội bảo đảm quyền NKT - Giới thiệu biện pháp kinh tế bảo đảm quyền NKT - Giới thiệu biện pháp pháp lí bảo đảm quyền NKT 40 * Đọc: - Chương Giáo trình luật người khuyết tật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011 - Công ước quốc tế quyền người khuyết tật - Luật người khuyết tật năm 2010 - Luật người khuyết tật năm 1970 (sửa đổi, bổ sung năm 2004) Nhật Bản - Luật bảo vệ người khuyết tật năm 1990 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) Trung Quốc - Luật người khuyết tật năm 2002 Malaysia - Ban điều phối hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Báo cáo năm 2010 hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam, Hà Nội, 12/2010 - Đề cương tuyên truyền Luật người khuyết tật năm 2010, Hà Đình Bốn, Hà Nội, 2010 - Hội người khuyết tật Hà Nội, Bộ công cụ dành cho tổ chức lí tưởng (Sổ tay phương pháp luận), Hà Nội, 2009 Semina r1 Thảo luận chung theo nhóm nội dung: - Ý nghĩa việc áp dụng biện pháp bảo đảm TC quyền NKT - Mối quan hệ biện pháp bảo đảm quyền NKT - Bình luận quy định PL biện pháp bảo đảm quyền NKT thực tiễn áp dụng - Giải tình Semina Thảo luận chung theo nhóm nội dung: r - Ý nghĩa việc áp dụng biện pháp bảo đảm TC quyền NKT - Mối quan hệ biện pháp bảo đảm quyền NKT - Bình luận quy định PL biện pháp bảo đảm quyền NKT - Giải tình * KTĐG : Nộp BT lớn LVN - Xây dựng tình để bảo vệ quyền người khuyết tật TC - Tìm hiểu thực trạng đảm bảo quyền NKT Việt Nam Tự NC 1s Tự tìm hiểu vấn đề tình nhằm thực mục tiêu vấn đề TC Tư vấn- Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ thứ tư học buổi chiều; từ 14h00’ đến 17h00’ thứ tư học buổi sáng Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật lao động 41 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định - BT nhóm nộp vào lí thuyết - BT cuối kì nộp vào buổi học cuối 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% ➢ Yêu cầu chung BT - BT soạn thảo in khổ giấy A4 Độ dài tuỳ thuộc vào yêu cầu loại BT - Định dạng: Lề trên: 3.0cm; lề dưới: 3.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines - Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm ➢ BT nhóm - Hình thức: Viết (không 10 trang A4) - Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục tài liệu Bộ môn cung cấp sở yêu cầu GV - Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm 42 + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm - Kết LVN kết trung bình tất BT LVN toàn môn học ➢ BT lớn - Hình thức: Bài luận (không 10 trang A4) - Nội dung: BT chọn danh mục BT Bộ môn công bố sở đề xuất sinh viên GV đồng ý - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm ➢ Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết - Nội dung: vấn đề đề cương môn học Yêu cầu: Đạt mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương - Đáp án: theo đáp án chi tiết Bộ môn 43 44 ... cứu NKT Người khuyết tật PL Pháp luật VĐ Vấn đề XHCN Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT LAO ĐỘNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính... Vấn đề 12 Vấn đề 5 15 Vấn đề 4 11 Vấn đề 6 14 Vấn đề 3 10 Vấn đề 12 Vấn đề 7 18 Vấn đề 4 10 Tổng 42 37 23 102 Vấn đề HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật người khuyết. .. khuyết tật - Sự tương thích pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế, Tạp chí Luật học, số 10/2014, tr 12 – 24; Đinh Thị Cẩm Hà, Bảo đảm việc làm thu nhập cho người khuyết tật Luật người khuyết tật,
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học pháp luật về người khuyết tật 2TC , đề cương môn học pháp luật về người khuyết tật 2TC , đề cương môn học pháp luật về người khuyết tật 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay