đề cương môn học pháp luật về đấu thầu 2TC

27 35 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ (LƯU HÀNH NỘI BỘ) HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG ĐĐ GV KTĐG LVN NC TC TG Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Địa điểm Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Tín Thời gian TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân luật Tên môn học: Pháp luật đấu thầu Số tín chỉ: 02 Loại môn học: Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN (1) TS Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn Email: hiennguyen_hlu@yahoo.com (2) ThS Trương Quang Anh - GV Email: truongquanganh1810@gmail.com (3) ThS Tào Thị Huệ - GV Email: hueqt31a@gmail.com (4) ThS Hà Thị Phương Trà - GV Email: tra.law.vn@gmail.com (5) Trần Thu Yến - GV Email: tranyenlhp@gmail.com (6) ThS Phạm Thanh Hằng - Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: hangpham2728@gmail.com (7) ThS Lê Hương Giang - Khoa pháp luật Kinh tế Email: pltmhhdvqt@gmail.com (8) TS Trần Vũ Hải – Khoa Pháp luật Kinh tế Email: pltmhhdvqt@gmail.com (9) ThS Nguyễn Hồng Nhung – Tập đoàn FLC Email: pltmhhdvqt@gmail.com (10) ThS Trần Trọng Thắng – Công ty Luật Lexcomm Vietnam LLC Email: pltmhhdvqt@gmail.com (11) TS Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng Phòng tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Thương mại Email: pltmhhdvqt@gmail.com Thông tin liên hệ Bộ môn giảng viên: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (môn Pháp luật đấu thầu) Phòng A.307, Tầng 3, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.37731787 E-mail: pltmhhdvqt@gmail.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật Thương mại TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Pháp luật đấu thầu môn khoa học nghiên cứu quan hệ pháp lí quốc gia hoạt động thương mại thương nhân lĩnh vực đấu thầu Mục đích môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lí đấu thầu, nhằm giúp sinh viên nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực cụ thể thương mại Đồng thời, môn học giúp cho sinh viên nâng cao khả phân tích, đánh giá vận dụng để giải tình cụ thể có liên quan lĩnh vực đấu thầu Nội dung môn học tóm tắt sau: 1) Những vấn đề lí luận chung đấu thầu pháp luật đấu thầu 2) Đấu thầu mua sắm Chính phủ nội dung pháp lí hiệp định WTO mua sắm Chính phủ 3) Pháp luật Việt Nam đấu thầu 4) Các qui định đấu thầu UNCITRAL, WB, ADB FIDIC 4 NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề lí luận chung đấu thầu pháp luật đấu thầu Khái quát chung đấu thầu Pháp luật đấu thầu Nguồn pháp luật đấu thầu Vấn đề Đấu thầu mua sắm Chính phủ nội dung pháp lí hiệp định mua sắm Chính phủ WTO Tổng quan vấn đề đấu thầu mua sắm Chính phủ hiệp định mua sắm Chính phủ WTO (GPA) Những nội dung pháp lý đấu thầu theo qui định GPA 1994 GPA 2012 Những điểm GPA 2012 so với GPA 1994 Vấn đề Pháp luật Việt Nam đấu thầu Đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu Đấu thầu thương mại theo qui định Luật Thương mại Hợp đồng đấu thầu Vi phạm xử lí vi phạm lĩnh vực đấu thầu Vấn đề Các qui định đấu thầu UNCITRAL, WB, ADB FIDIC Các qui định đấu thầu Luật mẫu mua sắm công năm 2011 Ủy ban Liên hợp quốc Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) Các qui định đấu thầu Ngân hàng giới (WB) Các qui định đấu thầu Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Các qui định đấu thầu Hiệp hội kĩ sư tư vấn quốc tế (FIDIC) MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Nắm vấn đề chung đấu thầu pháp luật đấu thầu; - Nắm nội dung qui định Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO; - Nắm nội dung qui định pháp luật Việt Nam đấu thầu; - Nắm nội dung qui định đấu thầu UNCITRAL, WB, ADB FIDIC 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực thu thập thông tin, kĩ tổng hợp, hệ thống hoá vấn đề đấu thầu; - Bước đầu hình thành kĩ phân tích vấn đề pháp lí quốc tế pháp luật Việt Nam đấu thầu; - Phát triển khả truy cập nguồn thông tin tư liệu điện tử mạng Internet 5.3 Về thái độ - Nâng cao kiến thức pháp luật đấu thầu; - Hình thành tính chủ động, tự tin, lĩnh cho người học 5.4 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực phân tích MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Vấn đề 1A1 Nêu khái 1B1 Phân tích 1C1 Bình luận Những niệm đấu thầu vai trò vai trò vấn đề 1A2 Nêu cách đấu thầu hoạt động lí luận phân loại hình thương mại đấu thầu chung thức đấu thầu Cho 01 1B2 Phân tích thương mại đấu ví dụ tương ứng với nội dung 1C2 Đánh giá thầu hình thức nguyên tắc thực pháp 1A3 Nêu vai trò điều chỉnh trạng hoạt động luật đấu thầu hoạt động đấu đấu thầu Việt đấu thầu thương mại 1A4 Nêu khái niệm Pháp luật đấu thầu 1A5 Trình bày nguyên tắc điều chỉnh hoạt động đấu thầu 1A6 Nêu nhóm chủ thể quan hệ đấu thầu 1A7 Nêu loại nguồn điều chỉnh lĩnh vực đấu thầu thầu 1B3 Phân tích mối liên hệ vai trò nhóm chủ thể quan hệ đấu thầu 1B4 Phân tích mối liên hệ pháp luật đấu thầu với pháp luật cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng Nam phạm vi toàn giới 1C3 Đánh giá vai trò pháp luật đấu thầu việc góp phần đảm bảo cạnh tranh lành mạnh thương mại Đấu thầu mua sắm Chính phủ nội dung pháp lí Hiệp định mua sắm 2A1 Trình bày lịch sử đời phát triển GPA 2A2 Nêu phạm vi điều chỉnh GPA 2A3 Nêu nguyên tắc điều chỉnh lĩnh vực đấu thầu theo qui định GPA 2A4 Trình bày nội dung nguyên tắc không phân biệt đối xử theo qui định GPA 2B1 Phân tích nội dung nguyên tắc không phân biệt đối xử lĩnh vực đấu thầu theo qui định GPA 2B2 Phân tích nội dung nguyên tắc minh bạch hóa lĩnh vực đấu thầu theo qui định GPA 2B3 So sánh 2C1 Bình luận nguyên tắc không phân biệt đối xử minh bạch hóa lĩnh vực đấu thầu theo qui định GPA 2C2 Bình luận vai trò GPA việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh thương mại thực Chính phủ WTO (GPA) 2A5 Trình bày nội dung nguyên tắc minh bạch theo qui định GPA 2A6 Liệt kê phương thức đấu thầu theo qui định GPA Cho phương thức 01 ví dụ 2A7 Trình bày yêu cầu lực nhà thầu theo qui định GPA 2A8 Trình bày nội dung qui định thời hạn đấu thầu giao hàng theo qui định GPA 2A9 Nêu yêu cầu tài liệu đấu thầu theo qui định GPA 2A10 Nêu trình tự, thủ tục đấu thầu theo qui định GPA phương thức đấu thầu theo qui định GPA 2B4 Phân tích trình tự, thủ tục đấu thầu theo qui định GPA 2B5 Phân tích điểm GPA 2012 so với GPA 1994 2B6 Vận dụng để giải tình tranh chấp cụ thể liên quan tới vấn đề mua sắm Chính phủ khuôn khổ WTO mục tiêu WTO 2C3 Bình luận vấn đề đặt lĩnh vực mua sắm Chính phủ khuôn khổ WTO Các qui định pháp luật Việt Nam đấu thầu 3A1 Nêu phạm vi áp dụng đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu 2013 3A2 Liệt kê điều kiện chủ thể tổ chức tham gia đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A3 Liệt kê ba hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A4 Nêu ba phương thức đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A5 Trình bày hai phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A6 Nêu thời hạn đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A7 Trình bày trình tự, thủ tục đấu thầu theo qui định 3B1 Phân tích phạm vi áp dụng đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu 2013 3B2 Vận dụng phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 để xử lí tình cụ thể 3B3 Phân tích nội dung pháp lý đấu thầu theo qui định Luật Thương mại Việt Nam 3B4 Phân tích nội dung ba điều khoản phổ biến hợp đồng đấu thầu Vận dụng để soạn thảo ba điều khoản cho 01 hợp đồng 3C1 Bình luận thực trạng tiến hành hoạt động tổ chức tham gia đấu thầu Việt Nam 3C2 Bình luận nội dung pháp luật Việt Nam trình tự, thủ tục đấu thầu 3C3 Bình luận thực trạng kí kết thực hợp đồng đấu thầu Việt Nam 3C4 Bình luận việc xử lí hành vi vi phạm lĩnh vực đấu thầu Việt Nam Luật Đấu thầu 2013 3A8 Nêu phạm vi áp dụng chủ thể hoạt động đấu thầu thương mại theo qui định Luật Thương mại 2005 3A9 Nêu hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu theo qui định Luật Thương mại 2005 3A10 Nêu phương thức đấu thầu theo qui định Luật Thương mại 2005 3A11 Trình bày khái niệm đặc điểm hợp đồng đấu thầu 3A12 Trình bày ba điều khoản phổ biến hợp đồng đấu thầu 3A13 Liệt kê ba hành vi cạnh tranh không lành mạnh phổ biến lĩnh vực đấu thầu Cho loại 01 ví dụ 3A14 Nêu loại trách nhiệm pháp lí 10 cụ thể 3B5 Phân tích đặc điểm ba loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh phổ biến lĩnh vực đấu thầu Vận dụng để giải 01 tình cụ thể 3B6 Phân tích trách nhiệm pháp lí chủ thể có hành vi vi phạm lĩnh vực đấu thầu Việt Nam TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Vấn đề Vấn đề Vấn đề 10 Vấn đề 14 Vấn đề Tổng 40 20 12 Tổng 14 19 24 15 72 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH BẮT BUỘC Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại, Nxb CAND, Hà Nội, (2006) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, (2016) B TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO (Government Procurement Agreement - GPA 1994) ký ngày 15/4/1994, có hiệu lực từ 1/1/1996 Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO (Government Procurement Agreement - GPA 2012) ký ngày 30/3/2012, có hiệu lực từ ngày 06/4/2014 Trường Đại học Luật Hà Nội, Tài liệu hội thảo cấp Trường "Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO vấn đề gia nhập Việt Nam" (2014) C VĂN BẢN PHÁP LUẬT Bộ luật dân năm 2015 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 Bộ luật hình năm 2015 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016 Luật Cạnh tranh 2004 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 13 chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 3/12/2004 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2005 Luật Đấu thầu 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 Luật đầu tư công Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Luật Thương mại 2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 1/1/2006 Luật Xây dựng 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ qui định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu ban hành ngày 26/06/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014 Các văn pháp luật khác liên quan D TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN Dự án hỗ trợ thương mại đa biên, Vị trí, vai trò chế hoạt động tổ chức thương mại giới hệ thống thương mại đa phương, MUTRAP II, (2005) Hướng dẫn tuyển chọn sử dụng tư vấn vốn vay IBRD, tín dụng tài trợ IDA bên vay (Guidelines selection and employment of consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by world bank borrowers), Ngân hàng giới, tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014 Hướng dẫn đấu thầu mua thiết bị vật tư xây dựng công trình theo thể thức Hiệp hội kĩ sư tư vấn quốc tế (FIDIC), Ngân hàng giới (WB) Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB), Nxb.CTQG, (1995) 14 Hướng dẫn mua sắm (Procurement Guidelines), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), tháng 04/2015 Hướng dẫn mua sắm hàng hóa, xây lắp dịch vụ phi tư vấn vốn vay IBRD, tín dụng tài trợ IDA (Guidelines Procurement of Goods, Works, and NonConsulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants), Ngân hàng giới, tháng 1/2011, sửa đổi tháng 7/2014 Hướng dẫn mua sắm vốn vay ODA Nhật Bản (Guidelines for Procurement under Japanese ODA Loans), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tháng 04/2012 Hướng dẫn sử dụng tư vấn Ngân hàng phát triển Châu Á bên vay (Guidelines on the use of consultants by Asian Development Bank and its borrowers) ban hành tháng 03/2013 Hướng dẫn tuyển chọn sử dụng tư vấn dự án vay ODA Nhật Bản (Guidelines for the Employment of Consultants under Japanese ODA Loans), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tháng 04/2012 Luật mẫu UNCITRAL mua sắm công (UNCITRAL Model Law on Public Procurement), thông qua ngày 1/7/2011 10 Luật mẫu UNCITRAL mua sắm hàng hóa, xây lắp dịch vụ (UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment), thông qua ngày 15/6/1994 11 Nguyễn Thị Thu Hiền, Sự minh bạch mua sắm Chính phủ theo qui định WTO, http://muasamcong.vn/danhmuc-tin/detail/su-minh-bach-trong-mua-sam-chinh-phu-theoquy-dinh-cua-wto 12 Nguyễn Thị Thu Hiền, Thủ tục khiếu nại mua sắm phủ theo quy định WTO, http://muasamcong.vn/danh-muc-tin/Detail/thu-tuc-khieu15 nai-trong-mua-sam-chinh-phu-theo-quy-dinh-cua-wto 13 Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng quan Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO, Tạp chí Thương mại, số 30/2009 số 31/2009 14 Nguyễn Thị Thu Hiền, Tranh chấp mua sắm phủ khuôn khổ WTO, http://muasamcong.vn/danh-muctin/Detail/tranh-chap-ve-mua-sam-chinh-phu-trong-khuonkho-wto 15 Sổ tay hướng dẫn mua sắm vốn vay ODA JBIC (Handbook for procurement under JBIC ODA loans), tháng 03/2009 * Các website: http://www.mpi.gov.vn http://luatdauthau.net http://muasamcong.mpi.gov.vn/ http://muasamcong.vn http://www.adb.org http://www.chinhphu.vn http://www.jica.gov.jp http://www.moit.gov.vn http://www.thongtindauthau.com.vn 10 http://www.uncitral.org 11 http://www.worldbank.org 12 http://www.worldtradelaw.net 13 http://www.wto.org HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Vấn Tuần đề 16 Hình thức tổ chức dạy học Tổng Lý Seminar Làm việc Tự Kiểm tra đánh giá GTC thuyết nhóm NC - Nhận BT lớn - Nhận BT nhóm 1 (4) (2) (3) 2 (4) (2) (3) 3 (4) (2) (3) (4) (2) (3) - Nộp BT nhóm - Nộp BT lớn - Thuyết trình BT nhóm Tổng (4) (2) (3) 10 10 5 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức TG Nội dung tổ chức , dạy-học ĐĐ 30 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 17 Lí thuyết - Giới thiệu Đề cương môn học Pháp luật TC đấu thầu: + Giới thiệu sách người học; + Giới thiệu tài liệu cần thiết cho môn học; + Giới thiệu hình thức kiểm tra đánh giá - Giới thiệu về: + Khái quát chung đấu thầu + Pháp luật đấu thầu; + Nguồn pháp luật đấu thầu Seminar 1 - Thảo luận vấn đề khái quát TC chung đấu thầu Seminar LVN Tự NC 18 - Thảo luận về: + Pháp luật đấu TC thầu; + Nguồn pháp luật đấu thầu Các nhóm làm quen với cách làm việc TC thành viên, thảo luận, tìm cách giải BT nhóm Vai trò hoạt * Nghiên cứu Đề cương môn học Pháp luật đấu thầu * Những đề xuất, nguyện vọng * Đọc: - Giáo trình Luật thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2006) - Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2013) * Đọc: - Giáo trình Luật thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2006) - Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2013) - Đọc tài liệu - Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân - Đọc tài liệu Tư vấn KTĐG động đấu thầu TC thương mại - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu, … Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (A.307, Tầng 3, Nhà A) Nhận BT lớn BT nhóm vào lí thuyết Tuần 2: Vấn đề Hình thức TG Nội dung tổ chức , dạy-học ĐĐ Lí thuyết - Giới thiệu khái quát chung đấu TC thầu mua sắm Chính phủ hiệp định mua sắm Chính phủ WTO (GPA); - Giới thiệu nội dung qui định đấu thầu theo qui định GPA; - Những điểm GPA 2012 so với GPA 1994 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2013) - Trường Đại học Luật Hà Nội, Tài liệu hội thảo cấp Trường "Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO vấn đề gia nhập Việt Nam" (2014) - GPA 1994 GPA 2012; - Trang thông tin điện tử : http://muasamcong.vn 19 Seminar 1 Thảo luận về: + Khái quát chung TC đấu thầu mua sắm Chính phủ hiệp định mua sắm Chính phủ WTO (GPA); + Nội dung qui định đấu thầu theo qui định GPA Seminar - Thảo luận điểm TC GPA 2012 so với GPA 1994; - Vận dụng quy định GPA để giải tình tranh chấp cụ thể liên quan tới vấn đề mua sắm Chính phủ khuôn khổ WTO LVN Thảo luận, giải BT nhóm TC Tự NC 20 * Đọc: - Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2013) - Trường Đại học Luật Hà Nội, Tài liệu hội thảo cấp Trường "Hiệp định mua sắm Chính phủ WTO vấn đề gia nhập Việt Nam" (2014) - GPA 1994 GPA 2012; - Trang thông tin điện tử : http://muasamcong.vn - Đọc tài liệu - Lập dàn ý vấn đề cần thảo luận - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân - Thành viên - Đọc tài liệu GPA; TC - Nội dung qui định GPA tiêu chuẩn kĩ Tư vấn thuật, mua sắm bồi thường, nghĩa vụ cung cấp thông tin vấn đề giải tranh chấp - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu, … - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (A.307, Tầng 3, Nhà A) Tuần 3: Vấn đề Hình thức TG Nội dung tổ chức , dạy-học ĐĐ Lí thuyết - Giới thiệu qui định TC Luật Đấu thầu Việt Nam đấu thầu Seminar 1 Thảo luận qui định TC Luật Đấu thầu Việt Nam đấu thầu Seminar Thảo luận vận dụng TC qui định Luật Đấu Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2006); - Trang thông tin điện tử : http://muasamcong.vn - Các văn pháp luật liên quan * Đọc: - Giáo trình Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2006); - Trang thông tin điện tử : http://muasamcong.vn; - Các văn pháp luật liên quan 21 LVN Tự NC Tư vấn thầu Việt Nam đấu thầu để giải tình cụ thể Thảo luận, - Đọc tài liệu chuẩn bị - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC thuyết trình - Đưa quan điểm cá nhân Các qui định - Đọc tài liệu Luật TC Thương mại Việt Nam đấu thầu - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu, … - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (A.307, Tầng 3, Nhà A) Tuần 4: Vấn đề Hình thức TG Nội dung tổ chức , dạy-học ĐĐ Lý thuyết - Giới thiệu về: TC + Hợp đồng đấu thầu; + Các hình thức vi phạm xử lí vi phạm lĩnh vực đấu 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, (2006); - Trang thông tin điện tử : http://muasamcong.vn; - Các văn pháp luật liên quan thầu Thảo luận * Đọc: hợp đồng - Giáo trình Luật Thương mại, TC đấu Trường Đại học Luật Hà Nội, thầu Nxb CAND, Hà Nội, (2006); * Nộp BT - Trang thông tin điện tử : nhóm http://muasamcong.vn; Seminar Thảo luận - Các văn pháp luật liên quan hình thức TC vi phạm xử lí vi phạm lĩnh vực đấu thầu LVN Thảo luận, - Đọc tài liệu chuẩn bị - Chuẩn bị nội dung thảo luận TC thuyết trình - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Các qui định - Đọc tài liệu Luật TC Thương mại Việt Nam đấu thầu Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu, … - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (A.307, Tầng 3, Nhà A) KTĐG - Nộp BT nhóm vào serminar Seminar Tuần 5: Vấn đề Hình thức TG tổ chức , dạy-học ĐĐ Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 23 Lí thuyết * Đọc: - Trang thông tin điện tử: http://www.uncitral.org - Luật mẫu UNCITRAL mua sắm công năm 2011 Seminar 1 Thuyết trình BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thuyết trình TC - Phân công người Seminar Thuyết trình BT nhóm thuyết trình * Nộp BT lớn - Đọc tài liệu liên TC quan tới buổi thuyết trình LVN Thảo luận, giải - Đọc tài liệu BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo TC luận - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Các qui định - Đọc tài liệu đấu thầu Ngân TC hàng giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Hiệp hội kĩ sư tư vấn quốc tế (FIDIC) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu, … - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (A.307, Tầng 3, Nhà A) KTĐG - Thuyết trình BT nhóm vào seminar 1+2 - Nộp BT lớn vào serminar 24 - Giới thiệu Luật mẫu UNCITRAL TC mua sắm công năm 2011 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo Qui chế đào tạo hành - Sinh viên làm BT vượt số trang qui định bị trừ điểm Mức trừ điểm: vượt 25% số trang qui định bị trừ điểm (một điểm) - BT phải đánh máy khổ giấy A4 Số thứ tự trang trang, phía Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 lines; lề 3,5 cm, lề cm, lề trái 3,5 cm, lề phải cm Không làm bìa cứng 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì: 100% điểm môn học Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% * - BT nhóm Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) Nội dung: Bộ BT Bộ môn Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn điểm đề pháp luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có điểm khả tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có điểm khả trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ 25 * - Kỹ làm việc nhóm lãnh đạo nhóm điểm Tổng 10 điểm BT lớn Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có) Nội dung: Bộ BT Bộ môn liên quan đến toàn kiến thức chương trình Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn đề pháp điểm luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả điểm tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả điểm trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ Tổng 10 điểm * Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi trắc nghiệm khách quan - Tổng điểm: 10 điểm 26 MỤC LỤC 10 11 Thông tin giảng viên Các môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 3 14 15 18 26 26 27 ... Nam đấu thầu 4) Các qui định đấu thầu UNCITRAL, WB, ADB FIDIC 4 NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Những vấn đề lí luận chung đấu thầu pháp luật đấu thầu Khái quát chung đấu thầu Pháp luật đấu. .. thức đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A5 Trình bày hai phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu 2013 3A6 Nêu thời hạn đấu thầu theo qui định Luật Đấu thầu. .. vực đấu thầu Nội dung môn học tóm tắt sau: 1) Những vấn đề lí luận chung đấu thầu pháp luật đấu thầu 2) Đấu thầu mua sắm Chính phủ nội dung pháp lí hiệp định WTO mua sắm Chính phủ 3) Pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học pháp luật về đấu thầu 2TC , đề cương môn học pháp luật về đấu thầu 2TC , đề cương môn học pháp luật về đấu thầu 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay