đề cương môn học luật tố tụng hình sự 3TC

44 22 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI – 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLTTHS BT CAND CTQG GTĐC GV HĐXX KTĐG LT LVN MT NC Nxb TC TTHS SV VĐ XHCN Bộ luật tố tụng hình Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giới thiệu đề cương môn học Giảng viên Hội đồng xét xử Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Tín Tố tụng hình Sinh viên Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật tố tụng hình 03 Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Vũ Gia Lâm - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0913067607 ThS Nguyễn Hải Ninh - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại DĐ: 0904190821 TS Phan Thị Thanh Mai - GVC, Chủ nhiệm Khoa Điện thoại DĐ: 0989658848 ThS Mai Thanh Hiếu - GV, Phó chủ nhiệm Khoa Điện thoại DĐ: 0904247253 ThS Trần Thị Liên –GV Điện thoại DĐ: 0982081685 Th.S Nguyễn Thị Mai - GV Điện thoại DĐ: 0933102216 Th.S Nguyễn Phương Anh- GV Điện thoại DĐ:0968993788 Ngô Thị Vân Anh –GV Điện thoại DĐ:0977022522 * Văn phòng Bộ môn luật TTHS Phòng 309 (tầng nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738326 Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật hình Việt Nam (CNBB05) - Luật hình Việt Nam (CNBB06) TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học luật TTHS môn khoa học pháp lí cung cấp kiến thức lí luận thực tiễn TTHS khả áp dụng thực tế Môn học gồm hai nội dung bản: Những vấn đề lí luận chung TTHS giai đoạn tố tụng cụ thể trình tự tố tụng giải vụ án hình Môn học luật TTHS nghiên cứu quy định pháp luật quan điểm khoa học trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, quan, tổ chức công dân; hợp tác quốc tế Tố tụng hình NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm luật TTHS; nhiệm vụ nguyên tắc TTHS 1.1 Khái niệm TTHS, luật TTHS, giai đoạn TTHS, khoa học luật TTHS mối liên quan với ngành khoa học khác 1.2 Nhiệm vụ luật TTHS; Nguồn luật Tố tụng hình sự; 1.3 Các nguyên tắc Tố tụng hình 1.3.1 Nhóm nguyên tắc đặc thù 1.3.2 Các nguyên tắc khác: bảo đảm Pháp chế XHCN; bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật; bảo đảm quyền bình đẳng trước án; xác định thật vụ án hình sự; thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; xét xử tập thể có hội thẩm tham gia Vấn đề Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia TTHS 2.1 Xác định khái niệm, đặc điểm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; quy định chung việc thay đổi người tiến hành tố tụng 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; tổ chức, nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng; trường hợp cụ thể thay đổi người tiến hành tố tụng Vấn đề Chứng chứng minh 3.1 Khái niệm chứng cứ, thuộc tính chứng cứ, nguồn chứng Đối tượng chứng minh phân loại đối tượng chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, trình chứng minh 3.2 Phân loại chứng 3.3 Cơ sở lí luận chứng cứ, quan điểm chứng cứ, phân loại chứng Quá trình chứng minh giai đoạn tố tụng khác Vấn đề Biện pháp ngăn chặn 4.1 Khái niệm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, phân biệt biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế; liệt kê biện pháp ngăn chăn cụ thể; phân tích biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam 4.2 Các biện pháp ngăn chặn khác 4.3 Thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Vấn đề Khởi tố vụ án hình 5.1 Thẩm quyền khởi tố vụ án; cứ, sở khởi tố vụ án hình sự; không khởi tố vụ án; khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại 5.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa khởi tố vụ án hình sự; trình tự khởi tố vụ án 5.3 Quyền hạn, trách nhiệm viện kiểm sát giai đoạn khởi tố Vấn đề Điều tra vụ án hình 6.1 Thẩm quyền điều tra; định quan điều tra 6.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa số hoạt động điều tra: Khởi tố bị can, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét, tạm giữ đồ vật, tài liệu khám xét, xem xét dấu vết thân thể, khám nghiệm trường 6.3 Những quy định chung hoạt động điều tra; hoạt động điều tra khác Vấn đề Truy tố 7.1 Các định viện kiểm sát giai đoạn truy tố 7.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa giai đoạn truy tố 7.3 Các hoạt động viện kiểm sát giai đoạn truy tố: Nhận nghiên cứu hồ sơ Vấn đề Xét xử sơ thẩm vụ án hình 8.1 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm án; giới hạn xét xử; định án trình chuẩn bị xét xử 8.2 Những quy định chung thủ tục tố tụng phiên toà; trình tự phiên sơ thẩm hình 8.3 Hoạt động nhận, nghiên cứu hồ sơ; việc cần làm sau kết thúc phiên Vấn đề Xét xử phúc thẩm vụ án hình 9.1 Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; phạm vi xét xử phúc thẩm; thẩm quyền án cấp phúc thẩm 9.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa giai đoạn xét xử phúc thẩm; quy định chung; trình tự phiên phúc thẩm 9.3 Phúc thẩm định án sơ thẩm Vấn đề 10 Thi hành án, định án 10.1 Những quy định chung thi hành án định án 10.2 Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa thi hành án hình sự; thi hành hình phạt tử hình, hình phạt tù; hoãn, tạm đình thi hành án phạt tù 10.3 Thi hành loại hình phạt khác; giảm thời hạn, miễn chấp hành hình phạt; xoá án tích Vấn đề 11 Thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật án 11.1 Tính chất giám đốc thẩm, tái thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 11.2 Những vấn đề pháp lí khác giám đốc thẩm tái thẩm 11.3 Phân biệt thủ tục giám đốc thẩm với xét xử sơ thẩm, phúc thẩm thủ tục tái thẩm MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Nắm khái niệm, nhiệm vụ nguyên tắc TTHS; - Xác định phân biệt khái niệm chủ thể khác quan hệ pháp luật TTHS địa vị pháp lí chủ thể; - Nắm chất, thuộc tính chứng cứ, loại chứng vấn đề khác có liên quan đến việc chứng minh; - Nhận thức chất, ý nghĩa áp dụng biện pháp ngăn chặn Nhận diện biện pháp ngăn chặn cụ thể; - Xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục hoạt động cụ thể trình khởi tố, điều tra, truy tố vụ án hình Căn nội dung định tố tụng giai đoạn này; - Xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động giai đoạn xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; giám đốc thẩm; tái thẩm Căn nội dung định tố tụng giai đoạn này; - Nhận thức quy định chung thi hành án (những án định đưa thi hành; thẩm quyền, thời hạn, thủ tục định thi hành án) Nắm trình tự, thủ tục, chủ thể thi hành án định án  Về kĩ - Hình thành phát triển lực tư phê phán, giải vấn đề; - Có khả nhận diện xác định tư cách tố tụng người tham gia tố tụng; - Có khả phân loại, kiểm tra, đánh giá sử dụng chứng việc xác định thật vụ án cụ thể; Lựa chọn biện pháp ngăn chặn phù hợp để áp dụng với đối tượng trường hợp cụ thể; Lựa chọn, vận dụng phù hợp quy định luật TTHS để giải tình cụ thể trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; Lựa chọn định tố tụng xác để giải tình (vụ án) cụ thể - -  Về thái độ - Nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động thích ứng với thay đổi; - Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Phát triển kĩ thuyết trình trước công chúng; - Phát triển kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Bậc Bậc Bậc Khái niệm luật 1A1 Nêu khái niệm: TTHS, luật TTHS, giai đoạn TTHS, quan hệ pháp 1B1 Phân tích mối quan hệ luật hình luật TTHS 1C1 Bình luận quan điểm phân loại nguyên tắc, đề TTHS; nhiệm vụ nguyê n tắc luật TTHS luật TTHS 1A2 Nêu nhiệm vụ TTHS đặc điểm quan hệ pháp luật TTHS 1A3 Nêu hiệu lực BLTTHS; nguồn luật TTHS; khoa học luật TTHS mối liên quan với ngành khoa học khác 1A4 Nêu nội dung nguyên tắc thuộc nhóm nguyên tắc đặc thù nguyên tắc: pháp chế XHCN; bảo đảm quyền bình đẳng công dân trước pháp luật; bảo đảm quyền bình đẳng trước án; xác định thật vụ án hình sự; thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật; xét xử tập thể có hội thẩm tham gia 1A5 Nêu 16 nguyên tắc lại 1B2 Phân biệt giai đoạn TTHS phân tích mối quan hệ giai đoạn 1B3 Phân biệt quan hệ pháp luật TTHS với số quan hệ pháp luật khác 1B4 Phân tích nguyên tắc thuộc nhóm nguyên tắc đặc thù nguyên tắc liệt kê 1A4 1B5 Phân biệt nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật với nguyên tắc bình đẳng trước án; Phân biệt nguyên tắc đảm bảo quyền bồi thường người bị thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi người bị oan với nguyên tắc đảm bảo quyền bồi thường người bị thiệt hại quan xuất quan điểm cá nhân tiêu chí cách phân loại giai đoạn tố tụng Nhận xét, đánh giá cách phân chia nhóm nguyên tắc bản, đề xuất ý kiến cá nhân cách phân nhóm nguyên tắc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gây Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia TTHS 10 2A1 Nêu quan tiến hành tố tụng, 11 người tiến hành tố tụng theo quy định BLTTHS 2A2 Nêu nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng, 11 người tiến hành tố tụng 2A3 Nêu tổ chức, nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng 2A4 Nêu quy định pháp luật việc thay đổi người tiến hành tố tụng 2A5 Nêu khái niệm 12 chủ thể tham gia tố tụng 2A6 Nêu quyền nghĩa vụ 12 chủ thể tham gia tố tụng Biết quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia tố tụng họ người chưa thành 2B1 Trình bày quy định pháp luật tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng; xác định khác biệt tổ chức, nguyên tắc hoạt động, chức quan tiến hành tố tụng mối quan hệ quan 2B2 Xác định việc thay đổi thẩm phán hội thẩm; thay đổi kiểm sát viên; thay đổi điều tra viên trường hợp cụ thể 2B3 Phân tích quyền, nghĩa vụ tố tụng 12 người tham gia tố tụng; tìm quyền nghĩa vụ đặc thù người tham gia tố 2C1 Nhận xét, đánh giá quy định pháp luật tổ chức nguyên tắc hoạt động quan tiến hành tố tụng việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, đề xuất ý kiến cá nhân vấn đề nói huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn tình cụ thể (So sánh với quy định BLTTHS 2015) LVN Tiếp tục làm việc nhóm để hoàn thành TC công việc nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 6: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học LT 30 Nội dung Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; TC sở khởi tố vụ án hình sự; không khởi tố vụ án hình sự; khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại (có tham khảo BLTTHS 2015) Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương VI Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 100 đến Điều 109, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 237 - 313 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr 67 - 188 - Các quy định BLTTHS năm 2015 khởi tố vụ án hình (Những tài liệu sử dụng tuần 6) Seminar - Xác định cách giải TC quan có thẩm quyền khởi tố tình cụ thể có liên quan đến việc khởi tố vụ án theo yêu cầu người bị hại việc án khởi tố vụ án - Xác định sở khởi tố vụ án trường hợp cụ thể (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Làm kiểm tra cá nhân số 01 thảo luận Tuần 7: Vấn đề Hình Số thức tổ chức dạyTC học LT Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị Những quy * Đọc: định chung - Chương VII Giáo trình luật TTHS, 31 Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 110 đến Điều 159, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 314 - 432 - Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nguyễn Văn Bường (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr 67 - 188 - Những nội dung Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004, Vụ công tác lập pháp, Văn phòng Quốc hội, tr - 52 - Biện pháp ngăn chặn khám xét kê biên tài sản BLTTHS, Nguyễn Mai Bộ, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2004, tr 174 - 226 - Các quy định BLTTHS năm 2015 điều tra vụ án hình (Những tài liệu sử dụng tuần 8) Seminar Xác định thẩm quyền điều tra, Đọc tài liệu chuẩn bị nhập tách vụ án hình để điều câu hỏi nội TC tra tình cụ thể dung thảo luận (So sánh với quy định BLTTHS 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS TC điều tra; hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, khám xét; tạm đình điều tra kết thúc điều tra (tham khảo quy định BLTTHS 2015) Tuần 8: Vấn đề 32 Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Seminar - Xác định thẩm quyền điều tra tình TC cụ thể - Thảo luận hoạt động điều tra khám xét, tạm giữ đồ vật, tài liệu khám xét, khám nghiệm trường, xem xét dấu vết thân thể - Lựa chọn định mà quan điều tra cần áp dụng tình cụ thể (So sánh với quy định BLTTHS 2015) LVN Phân công thành viên thực TC phần việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ mà GV giao cho nhóm Tư vấn Yêu cầu SV chuẩn bị Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi nội dung thảo luận Từng cá nhân nghiên cứu trước tài liệu có liên quan đến nội dung làm việc nhóm để có quan điểm cá nhân nội dung BT nhóm - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 9: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị 33 dạy-học LT - Nhiệm vụ viện kiểm sát giai đoạn TC truy tố; hoạt động viện kiểm sát giai đoạn truy tố; định viện kiểm sát giai đoạn truy tố (có tham khảo BLTTHS 2015) * Đọc: - Chương VIII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 166 đến Điều 169, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 489 - 502 - Các quy định BLTTHS năm 2015 truy tố (Những tài liệu sử dụng tuần 9) Seminar Thảo luận vệc Đọc tài liệu chuẩn bị TC định viện câu hỏi nội dung thảo luận kiểm sát giai đoạn truy tố; So sánh định tạm đình điều tra định đình điều tra với định tạm đình vụ án đình vụ án viện kiểm sát (So sánh với quy định BLTTHS 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, thứ tư 34 - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 10: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC LT Seminar Nội dung - Thẩm quyền xét xử sơ thẩm; định TC án giai đoạn chuẩn bị xét xử; quy định chung thủ tục tố tụng phiên toà; trình tự phiên sơ thẩm (có tham khảo BLTTHS 2015) Yêu cầu SV chuẩn bị *Đọc: - Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 505 - 628 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 138 - 223 - Các quy định BLTTHS năm 2015 xét xử sơ thẩm vụ án hình (Những tài liệu sử dụng tuần 10 11) - Xác định thẩm quyền Đọc tài liệu chuẩn bị xét xử tình câu hỏi nội dung thảo luận TC cụ thể - So sánh định tạm đình điều 35 tra, đình điều tra với định tạm đình vụ án đình vụ án giai đoạn chuẩn bị xét xử - Xác định định thẩm phán phân công chủ toạ phiên cần áp dụng giai đoạn chuẩn bị xét xử trường hợp cụ thể (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 11: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Seminar 36 Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị Giải tình Đọc tài liệu chuẩn bị lựa chọn cách giải câu hỏi nội dung TC tình cụ thể thảo luận liên quan đến quy định chung về thủ tục xét xử phiên trình tự phiên sơ thẩm (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tự NC Nghiên cứu tài liệu để hoàn thành BT cá nhân số (nếu TC có) BT lớn Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 12 : Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC LT Nội dung Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm; TC phạm vi xét xử phúc thẩm; thẩm quyền án cấp phúc thẩm (có tham khảo BLTTHS 2015) Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương IX Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 170 đến Điều 229, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 505 - 628 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 224 - 285 - Các quy định BLTTHS năm 2015 xét xử phúc thẩm vụ án hình (Những tài liệu sử dụng tuần 12) 37 Seminar - So sánh kháng cáo, Đọc tài liệu chuẩn bị câu kháng nghị phúc thẩm; hỏi nội dung thảo luận TC so sánh quy định chung thủ tục tố tụng trình tự phiên sơ thẩm với phiên phúc thẩm - Giải tình cụ thể việc HĐXX phúc thẩm giải kháng cáo, kháng nghị định cần thiết (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS Tuần 13: Vấn đề 10 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học LT 38 Nội dung Quy định chung thi TC hành án hình sự; thi hành hình phạt tử hình hình Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương XI Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 255 đến Điều 271, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh phạt tù (có tham khảo BLTTHS 2015) Seminar Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 691 - 742 - Pháp luật thi hành án hình Việt Nam, vấn đề lí luận thực tiễn, Võ Khánh Vinh Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 203 - 262 - Các quy định BLTTHS năm 2015 thi hành án hình (Những tài liệu sử dụng tuần 13) So sánh thủ Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi tục thi hành nội dung thảo luận TC hình phạt tử hình thủ tục thi hành hình phạt tù; so sánh việc tạm đình hoãn thi hành hình phạt tù (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG - Làm kiểm tra cá nhân số 02 thảo luận - Nộp BT nhóm 39 Tuần 14: Vấn đề 11 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học LT Seminar 40 Nội dung Tính chất giám đốc thẩm tái TC thẩm; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm; thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm tái thẩm (có tham khảo BLTTHS 2015) Yêu cầu SV chuẩn bị * Đọc: - Chương XII Giáo trình luật TTHS, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011 - Từ Điều 272 đến Điều 300, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Võ Khánh Vinh (chủ biên), Nxb CAND, Hà Nội, 2004, tr 745 - 806 - Thủ tục xét xử vụ án hình sự, Đinh Văn Quế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2003, tr 286 - 355 - Các quy định BLTTHS năm 2015 giám đốc thẩm, tái thẩm (Những tài liệu sử dụng tuần 14) - So sánh giám Đọc tài liệu chuẩn bị câu hỏi đốc thẩm, tái thẩm nội dung thảo luận TC (tính chất, kháng nghị, thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm, thẩm quyền hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự) - Giải tình cụ thể có liên quan đến quy định giám đốc thẩm tái thẩm (So sánh với quy định BLTTHS năm 2015) Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14 h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS KTĐG Nộp BT lớn học kỳ Tuần 15: Thuyết trình BT nhóm Hình thức tổ Số chức TC dạy-học Seminar Nội dung Yêu cầu SV chuẩn bị Thuyết trình SV chuẩn bị thuyết trình BT nhóm TC Tư vấn - Nội dung: Tư vấn hình thức, nội dung thi kết thúc học phần phương pháp ôn tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14 h00 đến 16h30 thứ tư - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật TTHS 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo Quy chế đào tạo hành Kết kiểm tra đánh giá công khai cho SV biết 41 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc ) - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức 02 BT cá nhân 01 BT nhóm 01 BT lớn học kỳ Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 10 % 10 % 10 % 70 % 11.3 Tiêu chí đánh giá  Yêu cầu chung BT nhóm BT học kỳ BT trình bày khổ giấy A4; cỡ chữ: 14; font: Times New Roman Vn.Time; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2.5cm, 2.5cm, 3.5cm, 2cm; dãn dòng 1.5 lines (hoặc yêu cầu viết tay)  BT cá nhân: - Hình thức: Bài kiểm tra trắc nghiệm có giải thích (thực thảo luận gồm câu trắc nghiệm sai có giải thích) - Tiêu chí đánh giá + Khẳng định điểm/1câu trắc nghiệm + Nêu sở pháp lý điểm/1câu trắc nghiệm + Giải thích hợp lý, có tính thuyết phục điểm/1câu trắc nghiệm Tổng:  − − − 42 10 điểm BT nhóm Hình thức: Báo cáo kết làm việc chung nhóm (7 - 10 trang) Nội dung: Viết báo cáo biên hoạt động nhóm Tiêu chí đánh giá: + Điểm viết chấm theo đáp án mà Bộ môn thống (đáp ứng yêu cầu: Hình thức theo quy định; xác định xác nội dung nghiên cứu; cấu hợp lí; tài liệu tham khảo phong phú; trích dẫn rõ nguồn tài liệu; phân tích vấn đề logic, sâu sắc, rõ ràng; liên hệ thực tế; thể quan điểm cá nhân vấn đề nghiên cứu) Tổng: 10 điểm + Điểm thức chung nhóm GV nghe thuyết trình định cao thấp điểm viết điểm + Sinh viên có tham gia làm tập nhóm vắng mặt buổi thuyết trình có lí đáng giữ nguyên điểm thức chung nhóm; sinh viên có tham gia làm tập nhóm vắng mặt buổi thuyết trình lí đáng bị trừ 50% điểm so với số điểm chung nhóm; sinh viên không tham gia làm việc nhóm xác định biên hoạt động nhóm bị điểm BT lớn Hình thức: Bài luận (10 - 15 trang) Nội dung: Lựa chọn danh mục vấn đề Tiêu chí đánh giá: + Hình thức theo quy định số trang điểm + Xác định xác nội dung nghiên cứu + cấu hợp lí: điểm + Tài liệu tham khảo phong phú; trích dẫn rõ nguồn tài liệu: điểm + Phân tích vấn đề logic, sâu sắc, rõ ràng, xác, có liên hệ thực tế; điểm + Thể quan điểm có tính thuyết phục cá nhân vấn đề nghiên cứu điểm Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần: Thi viết Tiêu chí đánh giá thi viết theo hình thức tự luận kết hợp bán trắc nghiệm giải tình (bài tập): Theo đáp án đề thi + Điểm cho câu bán trắc nghiệm điểm + Điểm cho BT tình điểm + Điểm cho câu tự luận điểm Tổng: 10 điểm − Tiêu chí đánh giá thi viết theo hình thức trắc nghiệm toàn (chấm máy): Tuỳ theo số lượng câu hỏi đề thi quy thang điểm 10 (Thi kết thúc học phần, sinh viên sử dụng BLTTHS)  − − − 43 MỤC LỤC Tran g 10 44 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học 4 20 20 24 45 ... Nhà xuất Tín Tố tụng hình Sinh viên Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính... Vấn đề Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề 5 11 Vấn đề 12 Vấn đề 10 Vấn đề 4 Vấn đề 5 Vấn đề 10 Vấn đề 18 Vấn đề 10 Vấn đề 11 Vấn đề 10 Vấn đề 11 Tổng 51 38 11 100 HỌC LIỆU A GIÁO TRÌNH Trường Đại học Luật. .. thực tế Môn học gồm hai nội dung bản: Những vấn đề lí luận chung TTHS giai đoạn tố tụng cụ thể trình tự tố tụng giải vụ án hình Môn học luật TTHS nghiên cứu quy định pháp luật quan điểm khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật tố tụng hình sự 3TC , đề cương môn học luật tố tụng hình sự 3TC , đề cương môn học luật tố tụng hình sự 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay