đề cương môn học luật tố tụng dân sự 3TC

69 43 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BLDS BLTTDS BPKCTT BT CAND GTĐC GV HĐTPTANDTC LTCTAND LTCVKSND LVN Nxb TAND TC Bộ luật dân Bộ luật tố tụng dân năm 2015 Biện pháp khẩn cấp tạm thời Bài tập Công an nhân dân Giới thiệu đề cương Giảng viên Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Luật tổ chức án nhân dân Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân Làm việc nhóm Nhà xuất Toà án nhân dân Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân Luật Tên môn học: Luật tố tụng dân Số tín chỉ: 03 Loại môn học: Bắt buộc THÔNG TIN GIẢNG VIÊN TS Bùi Thị Huyền - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0936043186 TS Nguyễn Thị Thu Hà - GV, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0949186841 PGS TS Trần Anh Tuấn - GVC, Phó Chủ nhiệm khoa Pháp luật dân Điện thoại: 0983332559 TS Nguyễn Triều Dương – GV, Phó Chủ nhiệm khoa Tại chức Điện thoại: 0906755888 TS Trần Phương Thảo - GV Điện thoại: 0912338806 ThS Nguyễn Sơn Tùng - GV Điện thoại: 0903451087 CN.Phan Thanh Dương – GV Điện thoại: 0961101227 CN.Đặng Quang Huy - GV Điện thoại: 0977391092 CN.Vũ Hoàng Anh – GV Điện thoại: 01686063577 10 TS Nguyễn Công Bình – GV thỉnh giảng Điện thoại : 0913594309 Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân Phòng 305, Tầng 3, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37731467 E-mail: phapluattotungdansu@yahoo.com Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật dân Việt Nam module 1; - Luật dân Việt Nam module TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật tố tụng dân môn học chương trình đào tạo cử nhân luật, cung cấp cho người học kiến thức pháp lí trình tự, thủ tục giải vụ việc dân sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan tổ chức án Đối tượng nghiên cứu môn học vấn đề lí luận luật tố tụng dân sự, nội dung quy định pháp luật tố tụng dân thực tiễn thực chúng quan tư pháp, bao gồm: Khái niệm nguyên tắc luật tố tụng dân sự; thẩm quyền dân án nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền, nghĩa vụ người tham gia tố tụng; chứng minh chứng tố tụng dân sự; biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt thông báo văn tố tụng; trình tự, thủ tục giải vụ việc dân án cấp sơ thẩm, phúc thẩm thủ tục xét lại án, định có hiệu lực pháp luật án NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Khái niệm nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh luật tố tụng dân Việt Nam Nhiệm vụ nguồn luật tố tụng dân Việt Nam Quá trình phát triển luật tố tụng dân Việt Nam Khoa học luật tố tụng dân hệ thống môn học Khái niệm, đặc điểm thành phần quan hệ pháp luật tố tụng dân Khái niệm nội dung nguyên tắc luật tố tụng dân Việt Nam Vấn đề Thẩm quyền án nhân dân Khái niệm sở xác định thẩm quyền án Những vụ việc dân thuộc thẩm quyền án Sự phân định thẩm quyền án Chuyển vụ việc dân cho án khác; giải tranh chấp thẩm quyền; tách nhập vụ án dân Vấn đề Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng dân Khái niệm, đặc điểm thành phần quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng dân Nhiệm vụ quyền hạn quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng dân sự; cứ, thẩm quyền thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng Quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng dân Vấn đề Chứng minh chứng tố tụng dân Khái niệm, ý nghĩa, chủ thể, nghĩa vụ đối tượng chứng minh tố tụng dân tình tiết, kiện chứng minh Khái niệm, đặc điểm, nguồn, thu thập chứng cứ, bảo quản, bảo vệ chứng cứ, đánh giá sử dụng chứng Vấn đề Biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng; thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện thời hiệu yêu cầu Khái niệm, ý nghĩa, quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; thẩm quyền, thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; khiếu nại, kiến nghị định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trách nhiệm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không Các văn tố tụng phải cấp, tống đạt, thông báo; nghĩa vụ, trách nhiệm, người người thực việc cấp, tống đạt thông báo văn tố tụng; phương thức cấp, tống đạt thông báo văn tố tụng thủ tục cấp, tống đạt thông báo văn tố tụng Khái niệm, loại thời hạn tố tụng, thời hiệu khởi kiện thời hiệu yêu cầu giải việc dân Vấn đề Án phí, lệ phí chi phí tố tụng Khái niệm, ý nghĩa, loại án phí, lệ phí; mức án phí, lệ phí; nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí; nghĩa vụ nộp án phí sơ thẩm, phúc thẩm, lệ phí miễn, giảm án phí, lệ phí Khái niệm nội dung quy định pháp luật chi phí tố tụng Vấn đề Thủ tục giải vụ án dân án cấp sơ thẩm Khái niệm, ý nghĩa, điều kiện, phạm vi hình thức khởi kiện vụ án dân Khái niệm, ý nghĩa thủ tục thụ lí vụ án dân sự; thủ tục trả lại đơn khởi kiện vụ án dân Chuẩn bị xét xử vụ án dân sự, hoà giải, tạm đình chỉ, đình giải vụ án dân định đưa vụ án dân xét xử Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc thủ tục tiến hành phiên sơ thẩm; việc tiến hành sau phiên Vấn đề Thủ tục giải vụ án dân án cấp phúc thẩm Khái niệm ý nghĩa phúc thẩm dân Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Xét xử phúc thẩm vụ án dân Vấn đề Thủ tục xét lại án, định giải vụ án dân án có hiệu lực pháp luật Khái niệm, ý nghĩa giám đốc thẩm; kháng nghị thủ tục xét lại án, định giải vụ án dân án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm Khái niệm, ý nghĩa tái thẩm; kháng nghị thủ tục xét lại án, định giải vụ án dân án có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm Vấn đề 10 Thủ tục giải việc dân Những quy định chung thủ tục giải việc dân Thủ tục giải việc dân án cấp sơ thẩm Thủ tục phúc thẩm định giải việc dân MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức * - - - Về kiến thức Nắm khái niệm, nhiệm vụ, nguồn luật tố tụng dân sự; khái niệm, thành phần chủ thể quan hệ pháp luật tố tụng dân địa vị pháp lí chủ thể tố tụng dân sự; nguyên tắc luật tố tụng dân Xác định loại vụ việc dân thuộc thẩm quyền giải án, thẩm quyền án định cá biệt quan, tổ chức khác; việc phân định thẩm quyền án theo cấp theo lãnh thổ Nắm khái niệm chứng minh, đối tượng chứng minh, phương tiện chứng minh hoạt động chứng minh; khái niệm, thuộc - - - * * - - tính chứng cứ, loại chứng tố tụng dân Nắm khái niệm, chất, ý nghĩa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận diện biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể Nắm khái niệm, chất ý nghĩa án phí, lệ phí; loại án phí, lệ phí nguyên tắc xác định người phải chịu án phí, lệ phí chi phí tố tụng Nhận thức trình tự, thủ tục giải vụ việc dân án Phân biệt khác trình tự, thủ tục giải vụ án dân với trình tự, thủ tục giải việc dân Về kĩ Thực công tác nghiên cứu khoa học pháp lí luật tố tụng dân Thực số công việc cán tư pháp bổ trợ tư pháp Phát triển kĩ lập luận, thuyết trình trước công chúng Về thái độ Nâng cao ý thức trách nhiệm vai trò, sứ mạng người cán pháp lí giai đoạn mới; nhạy bén với mới, chủ động thích ứng với thay đổi Hình thành niềm say mê nghề nghiệp, tư tưởng không ngừng học hỏi, tích cực đổi tư cách thức giải vấn đề pháp lí 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá - Rèn kĩ thuyết trình trước công chúng - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Khái niệm nguyê n tắc luật tố tụng dân Việt Nam Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân 1A2 Nêu khái niệm tố tụng dân sự, luật tố tụng dân 1A3 Nêu khái niệm đối tượng điều chỉnh luật tố tụng dân sự, nhận diện nhóm quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh luật tố tụng dân 1A4 Nêu khái niệm phương pháp điều chỉnh luật tố tụng dân phương pháp điều chỉnh luật tố tụng dân 1A5 Trình bày 1B1 Phân biệt vụ án dân việc dân 1B2 Phân tích vai trò, nhiệm vụ nguồn luật tố tụng dân 1B3 Phân biệt đối tượng điều chỉnh luật tố tụng dân với đối tượng điều chỉnh luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật lao động, luật tố tụng hình luật tố tụng hành luật khác có liên quan 1B4 Giải thích luật tố tụng dân lại điều chỉnh quan hệ phát sinh tố tụng dân phương pháp đó; Xác định phương pháp điều 1C1 Nhận xét, đánh giá mối quan hệ luật tố tụng dân với luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại luật lao động luật khác có liên quan 1C2 Nêu điểm đánh giá quy định pháp luật tố tụng dân hành nguyên tắc đề xuất ý kiến hoàn thiện chúng Thẩm quyền án nhân dân 10 khái niệm, đặc điểm thành phần quan hệ pháp luật tố tụng dân 1A6 Trình bày khái niệm, ý nghĩa, nêu 23 nguyên tắc việc phân loại nguyên tắc luật tố tụng dân chỉnh quan hệ pháp luật tố tụng dân cụ thể 1B5 Phân biệt quan hệ pháp luật tố tụng dân với quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, tố tụng hình tố tụng hành chính; Xác định quan hệ pháp luật tố tụng dân trường hợp cụ thể 1B6 Phân tích, giải thích sở khoa học, nội dung nguyên tắc cụ thể, đặc biệt nguyên tắc luật tố tụng dân 2A1 Nêu khái niệm, ý nghĩa sở để xác định thẩm quyền dân án 2A2 Trình bày loại việc thuộc thẩm quyền dân án 2B1 Phân tích đặc trưng thẩm quyền dân án sở việc xác định thẩm quyền công tác xét xử án 2B2 Phân tích điểm loại 2C1 Phân biệt thẩm quyền dân án theo loại việc với thẩm quyền khác án thẩm quyền quan, tổ chức khác Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 159, tr 162 - 178 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Seminar - Trao đổi kết LVN tuần TC - Khái niệm, thuộc tính chứng cứ, phân loại chứng nguồn chứng - Giao nộp, thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân KTĐG Làm BT cá nhân số Tuần : Vấn đề + Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Tự học Nội dung - Các biện pháp khẩn cấp tạm thời TC - Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 174 – 198 - Chương V & VI Giáo 55 - Thời hạn, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu - án phí, lệ phí, chi phí tố tụng trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 179 - 234 - Các chương VIII, IX, X, XI BLTTDS LVN - Nhóm 1: Các BPKCTT án có quyền tự áp TC dụng - Nhóm 2: Các BPKCTT án áp dụng theo yêu cầu đương sự, người đại diện đương - Nhóm 3: Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, án phí dân sơ thẩm người phải chịu án phí dân sơ thẩm * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 199 – 238 - Chương VI & VII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Hà Nội, 2007, Nxb CAND, tr 199 270 Seminar - Trao đổi kết LVN tuần TC - BPKCTT, thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng; thời hạn, thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu - án phí, lệ phí loại chi phí tố tụng * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 199 – 238 - Các điều 154 - 162, 136, 427, 607, 645 Chương IX BLDS năm 2005 - Các điều 237, 319 Luật thương mại năm 2005 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia 56 thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân KTĐG Nộp BT nhóm Tuần : Vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Lí thuyết Số TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái niệm, điều kiện, phạm vi, hình thức khởi TC kiện vụ án dân - Khái niệm thủ tục thụ lí vụ án dân - Khái niệm, nguyên tắc, phạm vi, nội dung thủ tục hoà giải - Tạm đình chỉ, đình giải vụ án dân - Định hướng thảo luận tuần * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 238 – 302 - Chương XII, XIII BLTTDS - Chương VII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 236 273 Seminar - Các điều kiện, hình * Đọc: thức, phạm vi khởi kiện - Bình luận Bộ luật Tố TC vụ án dân tụng Dân sự, Nxb Lao - Thụ lí vụ án dân Động, tr 238 – 302 trả lại đơn khởi kiện - Các điều 11, 86, 102, 119 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 - Điều 203 Luật đất đai năm 2013 57 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân Tuần 10: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Khái niệm, nguyên tắc, người tham gia TC phiên toà, hoãn phiên - Thủ tục tiến hành phiên sơ thẩm - Định hướng thảo luận tuần 10 * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 302 – 351 Chương XIV BLTTDS - Chương VII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 273 -301 Seminar - Nguyên tắc, phạm vi thủ tục hoà giải TC - Tạm đình chỉ, đình giải vụ án dân * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 302 – 352 - Điều 12 BLDS năm 2005 - Điều đến Điều 10, Thuyết trình BT nhóm 58 Chương II III Luật phá sản năm 2014 - Chương VI & VII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Hà Nội, 2007, Nxb CAND, tr 358 - 387 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân KTĐG Thuyết trình BT nhóm Tuần 11: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung LVN - Nhóm 1: Khởi kiện vụ án TC dân thụ lí vụ án dân - Nhóm 2: Hoà giải vụ án dân - Nhóm 3: Tạm đình chỉ, đình giải vụ án dân Tự học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 302 – 352 - Chương IX Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr 304 - 355 - Hình thức việc khởi * Đọc: kiện - Bình luận Bộ luật Tố 59 TC - Các công việc chuẩn bị xét xử - Những việc tiến hành sau phiên sơ thẩm vụ án dân tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 302 – 352 Chương XIV BLTTDS - Chương VII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, tr 245 - 247; tr 252 - 256; tr 301 302 - Chương IX Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr 310 - 311; tr 331 346; tr 390 - 392 Seminar - Trao đổi kết LVN * Đọc: Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, tuần 11 TC - Khái niệm, ý nghĩa, Nxb Lao Động, tr 302 – nguyên tắc, thành phần 352 hội đồng xét xử, người tham gia phiên toà, hoãn phiên - Thủ tục tiến hành phiên sơ thẩm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân Tuần 12: Vấn đề 60 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái niệm phúc thẩm dân TC - Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm - Xét xử phúc thẩm vụ án dân - Định hướng thảo luận tuần 12 * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 352 – 382 - Chương XV, XVI, XVII BLTTDS - ChươngVIII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 303 -323 Seminar - Khái niệm, ý nghĩa, tính * Đọc: Bình luận Bộ chất phúc thẩm dân luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 352 – TC - Kháng cáo, kháng nghị 382 theo thủ tục phúc thẩm * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân Tuần 13: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 61 LVN - Nhóm1: Khái niệm tính chất phúc thẩm TC - Nhóm 2: Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm - Nhóm 3: Xét xử phúc thẩm vụ án dân quyền hạn hội đồng xét xử phúc thẩm * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 382 – 400 Tự học - Thụ lí vụ án để xét xử phúc thẩm TC - Hội đồng xét xử phúc thẩm - Chuẩn bị xét xử, tạm đình chỉ, đình xét xử phúc thẩm định áp dụng, huỷ bỏ, thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời - Thủ tục phúc thẩm định án cấp sơ thẩm việc gửi án, định phúc thẩm * Đọc: Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 382 – 400 - Chương XV, XVI, XVII BLTTDS - ChươngVIII Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2009, tr 313 - 316; tr 323 - 324 Seminar - Trao đổi kết LVN tuần 13 TC - Xét xử phúc thẩm vụ án dân - Phân biệt thủ tục phúc thẩm với thủ tục sơ thẩm * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 382 – 400 - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr 393 - 416 - Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương 62 pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân KTĐG Làm BT cá nhân số Tuần 14: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Khái niệm giám đốc thẩm, tái thẩm dân TC - Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm - Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm - Thủ tục đặc biệt xem xét lại định giám đốc thẩm hội đồng thẩm phán TANDTC - Định hướng thảo luận tuần 14 * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 401 – 453 Chương XVIII BLTTDS - Chương IX Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 325 - 362 Seminar - Khái niệm, ý nghĩa giám đốc thẩm, tái thẩm dân TC - Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm - Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm - Thuyết trình BT nhóm * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 401 – 453 - Chương XI Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr 417 - 441 63 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân KTĐG Nộp BT học kì Tuần 15: Vấn đề 10 Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Nguyên tắc giải việc dân TC - Thủ tục sơ thẩm giải việc dân - Thủ tục phúc thẩm định giải việc dân - Định hướng thảo luận tuần 15 * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 454 – 523 - Chương XX BLTTDS - Chương X Giáo trình luật tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2012, tr 359 - 370 Seminar - Nguyên tắc giải việc dân TC - Thủ tục sơ thẩm giải việc dân - Thủ tục phúc thẩm định giải việc dân * Đọc: - Bình luận Bộ luật Tố tụng Dân sự, Nxb Lao Động, tr 454 – 523 64 - Chương XII đến Chương XV Giáo trình luật tố tụng dân sự, Học viện tư pháp, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, tr 442 - 462 * Chuẩn bị câu hỏi tình để tham gia thảo luận lớp Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật tố tụng dân 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành Kết kiểm tra đánh giá công khai cho sinh viên biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện - Minh chứng tham gia seminar, LVN, trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT cá nhân 10% BT nhóm 10% BT học kì 10% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân 65 - - - - Hình thức: Bài luận - trang A4; luận, BT tình trắc nghiệm có giải thích Nội dung: Phân tích, đánh giá, đề xuất ý kiến cá nhân nội dung môn học; vận dụng kiến thức học để giải BT tình huống; xác định phương án trả lời kiểm tra trắc nghiệm giải thích Tiêu chí đánh giá luận: + Xác định vấn đề nghiên cứu điểm + Phân tích nội dung bản, liên hệ thực tế điểm + Trình bày logic, có tính sáng tạo điểm Tổng 10 điểm Tiêu chí đánh giá BT tình huống: + Trả lời câu hỏi điểm + Phân tích đầy đủ lí do, lập luận có tính thuyết phục điểm + Trình bày logic, tài liệu trích dẫn hợp lệ, có tính sáng tạo điểm Tổng 10 điểm Tiêu chí đánh giá trắc nghiệm: + Chọn phương án trả lời điểm + Giải thích đúng, lập luận chặt chẽ, có sở khoa học điểm + Việc giải thích rõ ràng, có tính sáng tạo điểm Tổng 10 điểm  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch chung nhóm dạng tiểu luận (8 - 10 trang A4) - Nội dung: Giải BT nhóm/tháng BT nhóm/tháng - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề hoạt động nhóm rõ ràng, hợp lí điểm + Thể kĩ phân tích, so sánh, tổng hợp điểm kĩ LVN + Trình bày lí luận kết hợp với thực tiễn, có tính sáng tạo điểm + Trích dẫn tài liệu đầy đủ điểm + Viết báo cáo tốt, quy định điểm Tổng 10 điểm 66  - BT học kì Hình thức: Bài luận (6 - trang A4) BT tình Nội dung: Giải BT lớn BT lớn Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề hợp lí điểm + Phân tích đầy đủ, sâu sắc có liên hệ với thực tế điểm + Trích dẫn tài liệu đầy đủ điểm + Trình bày rõ ràng, logic sáng tạo điểm Tổng 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết (tự luận trắc nghiệm kết hợp với BT tình huống) - Nội dung: Các vấn đề chương trình môn học - Tiêu chí đánh giá thi tự luận: + Trả lời giải thích câu bán trắc nghiệm điểm + Trả lời đúng, phân tích, lí giải đầy đủ câu hỏi điểm dạng phân tích, so sánh, phân biệt + Trả lời phân tích, lập luận BT điểm tình - Tiêu chí đánh giá thi trắc nghiệm kết hợp với BT: + Trả lời câu trắc nghiệm điểm + Trả lời phân tích, lập luận BT điểm tình 67 MỤC LỤC Tran g THÔNG TIN GIẢNG VIÊN MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 2.Nhiệm vụ nguồn luật tố tụng dân Việt Nam 5 MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC .27 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 43 Tuần 0: Giới thiệu Đề cương môn học 44 Tuần 1: Vấn đề 45 Tuần 2: Vấn đề 47 Tuần 3: Vấn đề 48 Tuần 4: Vấn đề 50 Tuần : Vấn đề .57 Tuần 10: Vấn đề 58 - Định hướng thảo luận tuần 10 .58 Tuần 11: Vấn đề 59 Tuần 12: Vấn đề 60 Tuần 13: Vấn đề 61 Tuần 14: Vấn đề 63 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC .65 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ .65 68 69 ... nhân dân Làm việc nhóm Nhà xuất Toà án nhân dân Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Hệ đào tạo: Chính quy - Cử nhân Luật Tên môn học: Luật tố tụng dân. .. luật tố tụng dân Việt Nam Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân 1A2 Nêu khái niệm tố tụng dân sự, luật tố tụng dân 1A3 Nêu khái niệm đối tượng điều chỉnh luật tố. .. tắc luật tố tụng dân Việt Nam Khái niệm, đối tượng phương pháp điều chỉnh luật tố tụng dân Việt Nam Nhiệm vụ nguồn luật tố tụng dân Việt Nam Quá trình phát triển luật tố tụng dân Việt Nam Khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật tố tụng dân sự 3TC , đề cương môn học luật tố tụng dân sự 3TC , đề cương môn học luật tố tụng dân sự 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay