đề cương môn học luật thương mại quốc tế 3TC

48 47 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT CAND CTQG GV KTĐG LVN NC Nxb TC Bài tập Công an nhân dân Chính trị quốc gia Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Nghiên cứu Nhà xuất Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BỘ MÔN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật Thương mại Quốc tế 03 Bắt buộc THÔNG TIN GIẢNG VIÊN (1) TS Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn Email: hiennguyen_hlu@yahoo.com (2) ThS Trương Quang Anh – GV Email: truongquanganh1810@gmail.com (3) ThS Tào Thị Huệ - GV Email: hueqt31a@gmail.com (4) ThS Hà Thị Phương Trà – GV Email: tra.law.vn@gmail.com (5) Trần Thu Yến – GV Email: tranyenlhp@gmail.com (6) PGS.TS Nông Quốc Bình – Q Trưởng Khoa pháp luật quốc tế Email: binhnongluat@gmail.com (7) TS Nguyễn Thanh Tâm –Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn pháp luật thương mại đa phương đầu tư quốc tế Email: tam837@yahoo.com (8) TS Nguyễn Bá Bình – Phó Trưởng Khoa pháp luật thương mại quốc tế, Trưởng Bộ môn pháp luật giải tranh chấp thương mại quốc tế Email:nguyenbabinh@hotmail.com (9) ThS Nguyễn Quỳnh Trang – Phó Trưởng Bộ môn pháp luật giải tranh chấp thương mại quốc tế (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Email: trang183@yahoo.com ThS Trần Phương Anh– Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: phuonganhtran2107@gmail.com TS Trương Thị Thúy Bình – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: binh.dhluat@yahoo.com ThS Phạm Thanh Hằng – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: hangpham2728@gmail.com Đỗ Thu Hương – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: dothuhuong2611@gmail.com ThS Nguyễn Mai Linh – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: mailinhnguyen110@gmail.com Ngô Trọng Quân – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: ngotrongquancbg@gmail.com ThS Lê Đình Quyết – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: ledinhquyet308@gmail.com ThS Nguyễn Thị Anh Thơ – Khoa pháp luật thương mại quốc tế Email: nguyenanhtho0102@yahoo.com ThS Trần Trọng Thắng – Công ty Luật Lexcomm Vietnam LLC Email: pltmhhdvqt@gmail.com TS Nguyễn Thị Tình – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – cán bộ, Trường Đại học Thương mại Email: pltmhhdvqt@gmail.com ThS Đỗ Hồng Quyên – Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại Email: pltmhhdvqt@gmail.com Thông tin liên hệ Bộ môn: Văn phòng Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ quốc tế (môn Luật thương mại quốc tế) Phòng A.307, Tầng 3, Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.37731787 Email: pltmhhdvqt@gmail.com MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học luật thương mại quốc tế cung cấp kiến thức pháp luật thương mại quốc tế Môn học bao gồm phần chính: Luật thương mại quốc tế quốc gia luật thương mại quốc tế thương nhân Đối với môn học này, sinh viên trang bị kiến thức về: (1) Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế luật thương mại quốc tế; (2) Các nguyên tắc WTO ngoại lệ; (3) Thương mại hàng hoá hiệp định WTO; (4) Thương mại dịch vụ GATS; (5) Quyền sở hữu trí tuệ Hiệp định TRIPs; (6) Cơ chế giải tranh chấp khuôn khổ WTO; (7) Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; (8) Pháp luật toán quốc tế; (9) Giải tranh chấp thương mại quốc tế thương nhân NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA KHOÁ HỌC Vấn đề Tổng quan luật thương mại quốc tế 1.1 Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế luật thương mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế 1.1.2 Khái niệm luật thương mại quốc tế 1.2 Chủ thể giao dịch thương mại quốc tế 1.2.1 Quốc gia 1.2.2 Tổ chức quốc tế 1.2.3 Thương nhân 1.2.4 Các chủ thể khác 1.3 Nguồn luật thương mại quốc tế 1.3.1 Pháp luật quốc gia 1.3.2 Điều ước quốc tế 1.3.3 Tập quán quốc tế 1.3.4 Án lệ quốc tế 1.3.5 Các nguồn luật khác Vấn đề Các nguyên tắc WTO 2.1 Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) 2.1.1 Khái quát nguyên tắc MFN 2.1.2 Nội dung nguyên tắc MFN 2.1.3 Các ngoại lệ nguyên tắc MFN 2.2 Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) 2.2.1 Khái quát nguyên tắc NT 2.2.2 Nội dung nguyên tắc NT 2.2.3 Các ngoại lệ nguyên tắc NT 2.3 Nguyên tắc mở cửa thị trường (MA) 2.3.1 Khái quát nguyên tắc MA 2.3.2 Nội dung nguyên tắc MA 2.4 Nguyên tắc thương mại công (FT) 2.4.1 Khái quát nguyên tắc FT 2.4.2 Nội dung nguyên tắc FT 2.5 Nguyên tắc minh bạch 2.5.1 Khái quát nguyên tắc minh bạch 2.5.2 Nội dung nguyên tắc minh bạch 2.6 Nguyên tắc ưu đãi cho nước phát triển 2.6.1 Khái quát nguyên tắc ưu đãi cho nước phát triển 2.6.2 Nội dung nguyên tắc ưu đãi cho nước phát triển Vấn đề Các hiệp định WTO 3.1 Thương mại hàng hoá hiệp định WTO 3.1.1 Thuế quan 3.1.2 Thương mại hàng nông nghiệp 3.1.3 Thương mại hàng dệt may 3.1.4 Tiêu chuẩn sản phẩm 3.1.5 Các biện pháp kiểm dịch động thực vật 3.1.6.Chống bán phá giá, trợ cấp tự vệ thương mại 3.1.7 Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại 3.1.8 Các rào cản phi thuế quan khác 3.1.9 Mua bán máy bay dân dụng mua sắm phủ hiệp định thương mại nhiều bên 3.2 Thương mại dịch vụ GATS 3.2.1 Khái niệm dịch vụ phương thức cung ứng dịch vụ 3.2.2 Cấu trúc quy định chung GATS 3.2.3 Quy định cam kết cụ thể khuôn khổ GATS 3.3 Quyền sở hữu trí tuệ Hiệp định TRIPs 3.3.1 Tổng quan Hiệp định TRIPs 3.3.2 Nội dung Hiệp định TRIPs Vấn đề Cơ chế giải tranh chấp khuôn khổ WTO 4.1 Tổng quan lịch sử hình thành hệ thống giải tranh chấp khuôn khổ WTO 4.2 Bản thỏa thuận qui tắc thủ tục giải tranh chấp (DSU) 4.3 Các quan, tổ chức cá nhân tham gia vào việc giải tranh chấp WTO 4.4 Các bên tranh chấp bên thứ ba 4.5 Các nguyên tắc giải tranh chấp WTO 4.5.1 Nguyên tắc bình đẳng thành viên tranh chấp 4.5.2 Nguyên tắc bí mật 4.5.3 Nguyên tắc “đồng thuận phủ quyết” 4.5.4 Nguyên tắc đối xử ưu đãi thành viên phát triển chậm phát triển 4.6 Các phương thức giải tranh chấp khuôn khổ WTO 4.6.1 Tham vấn 4.6.2 Môi giới, trung gian, hoà giải 4.6.3 Trọng tài 4.6.4 Ban hội thẩm quan phúc thẩm 4.7 Các khiếu kiện 4.7.1 Khiếu kiện vi phạm 4.7.2 Khiếu kiện không vi phạm 4.7.3 Khiếu kiện tình 4.8 Thủ tục giải tranh chấp WTO 4.8.1 Giai đoạn tham vấn 4.8.2 Giai đoạn hội thẩm 4.8.3 Giai đoạn phúc thẩm 4.8.4 Giai đoạn thi hành phán 4.9 Việt Nam thành viên phát triển với chế giải tranh chấp WTO Vấn đề Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 5.1 Khái quát hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 5.2 Công ước Viên năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 5.3 Các điều kiện sở giao hàng mua bán hàng hoá quốc tế INCOTERMS 2010 5.4 Bộ nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế UNIDROIT - PICC 2010 5.5 Pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế Vấn đề Thanh toán quốc tế 6.1 Chứng từ toán quốc tế 6.1.1 Chứng từ tài 6.1.2 Chứng từ thương mại 6.2 Các phương thức toán quốc tế 6.2.1 Phương thức chuyển tiền 6.2.2 Phương thức nhờ thu 6.2.3 Phương thức tín dụng chứng từ 6.3 Pháp luật điều chỉnh hoạt động toán quốc tế 6.3.1 Điều ước quốc tế 6.3.2 Tập quán quốc tế 6.3.3 Pháp luật quốc gia 6.3.4.Một số loại nguồn khác Vấn đề Các phương thức giải tranh chấp thương mại quốc tế thương nhân 7.1 Thương lượng 7.1.1 Khái niệm 7.1.2 Quy trình thương lượng 7.2 Hoà giải, trung gian 7.2.1 Hoà giải 7.2.2 Trung gian 7.2.3 Sự khác phương thức hoà giải phương thức trung gian 7.3 Giải tranh chấp thương mại quốc tế án 7.3.1 Khái niệm 7.3.2 Ưu điểm nhược điểm phương thức xét xử án 7.3.3 Thẩm quyền xét xử án 7.3.4 Thủ tục tố tụng 7.3.5 Thi hành án, định án nước 7.3.6 Vấn đề chọn án chọn luật áp dụng để giải tranh chấp 7.4 Giải tranh chấp thương mại quốc tế trọng tài 7.4.1 Khái niệm 7.4.2 Ưu điểm nhược điểm phương thức trọng tài 7.4.3 Các hình thức trọng tài thương mại quốc tế 7.4.4 Một số quy tắc trọng tài thương mại quốc tế 7.4.5 Thi hành phán trọng tài nước 7.4.6 Vấn đề chọn trọng tài chọn luật áp dụng để giải tranh chấp MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức Sau học xong môn học, người học nắm vững, hiểu rõ quy định luật thương mại quốc tế, bao gồm quy định điều chỉnh quan hệ quốc gia quan hệ diễn chủ yếu thương nhân 5.2 Về kĩ - Nhận diện nguồn luật thương mại quốc tế điều kiện áp dụng; - Vận dụng kiến thức học, như: MFN, NT, bán phá giá, trợ cấp, biện pháp tự vệ, thương mại hàng hoá liên quan đến đầu tư, thương mại quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ… để xử lí tình cụ thể thương mại quốc tế; - Soạn thảo, tư vấn đơn giản hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; - Lựa chọn phương thức giải tranh chấp thương mại quốc tế 5.3 Về thái độ với môn học - Quan tâm đến trình hội nhập kinh tế quốc tế; - Tự tin việc thực hành nghề nghiệp thương mại quốc tế; - Tích cực, chủ động tìm hiểu vấn đề pháp lí thương mại quốc tế tranh chấp thương mại liên quan đến Việt Nam; - Có tinh thần trách nhiệm việc học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT Mục tiêu Vấn đề 10 Bậc Bậc Bậc hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 7: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lý thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Giới thiệu nội dung qui định TC WTO trợ cấp tự vệ thương mại * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Hiệp định GATS biểu cam kết dịch vụ cụ thể Việt Nam - Các tài liệu khác Seminar Thảo luận nội dung TC qui định WTO trợ cấp tự vệ thương mại * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Hiệp định GATS biểu 34 cam kết dịch vụ cụ thể Việt Nam - Các tài liệu khác Tự NC Hiệp định TRIPS TC Tư vấn Đọc tài liệu - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 8: Vấn đề Hình Số thức tổ chức TC dạy-học Lý thuyết Nội dung Giới thiệu GATS cam kết Nam TC Việt thương mại dịch vụ khuôn khổ WTO Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Hiệp định GATS biểu cam kết dịch vụ cụ thể Việt Nam - Các tài liệu khác 35 Seminar Thảo luận GATS TC cam kết Việt Nam thương mại dịch vụ khuôn khổ WTO Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 9: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung chức TC dạy-học Lí thuyết 36 * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Hiệp định GATS biểu cam kết dịch vụ cụ thể Việt Nam - Các tài liệu khác Giới thiệu về: + Bản thỏa thuận TC qui tắc thủ tục giải tranh chấp (DSU); Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại + Các quan, tổ chức cá nhân tham gia vào việc giải tranh chấp WTO; + Các bên tranh chấp bên thứ ba; + Các nguyên tắc giải tranh chấp WTO; + Các khiếu kiện; + Thủ tục giải tranh chấp WTO; + Việt Nam thành viên phát triển với chế giải tranh chấp WTO quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO; - Các tài liệu khác Seminar Thảo luận TC chế giải tranh chấp WTO * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Sổ tay hệ thống giải 37 tranh chấp WTO; - Các tài liệu khác Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 10: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung chức TC dạy-học Seminar Vận dụng kiến TC thức giải tranh chấp Luật WTO để xử lý vụ việc cụ thể * Kiểm tra BT cá nhân số LVN Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO; - Các tài liệu khác Thảo luận, giải - Đọc tài liệu phục vụ cho môn học TC BT nhóm - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân Tự NC Thực tiễn giải Đọc tài liệu TC tranh chấp 38 thương mại quốc tế khuôn khổ WTO Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG Kiểm tra BT cá nhân số vào seminar Tuần 11: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung chức TC dạy-học Lí thuyết LVN Giới thiệu Công ước Viên năm 1980 TC Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG): + Tổng quan CISG; + Phạm vi áp dụng phạm vi không áp dụng CISG; + Hình thức hợp đồng theo qui định CISG Thảo luận, Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Công ước Viên năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) - Các tài liệu khác giải - Đọc tài liệu phục vụ cho môn 39 TC BT nhóm Tư vấn học - Chuẩn bị nội dung thảo luận - Đưa quan điểm cá nhân - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 12: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung chức TC dạy-học Lí thuyết Giới thiệu CISG: TC + Ký kết hợp đồng theo qui định CISG; + Nghĩa vụ trách nhiệm bên; + Chuyển rủi ro hàng hóa từ người bán sang người mua; + Các trường hợp miễn trách nhiệm Seminar Thảo luận CISG TC 40 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Công ước Viên năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG); - Các tài liệu khác * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Công ước Viên năm 1980 Liên hợp quốc hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG); - Các tài liệu khác Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 13: Vấn đề Hình Số thức tổ Nội dung chức TC dạy-học Lý thuyết Giới thiệu về: + INCOTERMS TC 2010; + PICC 2010 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 41 2016; - INCOTERMS 2010; - PICC 2010; - Các tài liệu khác Seminar Thảo luận về: + INCOTERMS TC 2010; + PICC 2010 * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - INCOTERMS 2010; - PICC 2010; - Các tài liệu khác Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) Tuần 14: Vấn đề Hình thức tổ chức dạy-học Lý thuyết 42 Số Nội dung TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Giới thiệu về: + Chứng từ TC toán quốc tế; * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public + Các phương thức toán quốc tế bản; + UCP 600 ISBP 745 Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Giáo trình Thanh toán quốc tế, Trường Đại học ngoại thương, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2011; - UCP 600 ISBP 745; - Các tài liệu khác Seminar Thảo luận * Đọc: toán quốc - Textbook International Trade and TC tế Business Law, Hanoi Law People’s Public * Nộp BT University, nhóm BT Security Publishing House, Hanoi, 2012; lớn - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Giáo trình Thanh toán quốc tế, Trường Đại học ngoại thương, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2011; - UCP 600 ISBP 745; - Các tài liệu khác Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG Nộp BT nhóm BT lớn vào seminar 43 Tuần 15: Vấn đề Hình Số Nội dung thức tổ chức TC dạy-học Lí thuyết Giới thiệu phương thức giải TC tranh chấp thương mại quốc tế thương nhân Seminar Thuyết nhóm TC Tư vấn 44 trình Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Textbook International Trade and Business Law, Hanoi Law University, People’s Public Security Publishing House, Hanoi, 2012; - Giáo trình luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb CAND, Hà Nội, 2016; - Tài liệu khác BT - Chuẩn bị nội dung thuyết trình; - Phân công người thuyết trình - Đọc tài liệu liên quan tới buổi thuyết trình - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu,… - Thời gian: 14h00 - 16h00 thứ hai hàng tuần - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn pháp luật thương mại hàng hoá dịch vụ quốc tế (Nhà A, Tầng 3, Phòng A.307) KTĐG - Thuyết trình BT nhóm vào seminar 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành - BT làm vượt số trang quy định bị trừ điểm Mức trừ điểm: vượt 25% số trang quy định bị trừ (một) điểm - BT phải đánh máy khổ giấy A4 Số thứ tự trang trang, phía Cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, dãn dòng 1,5 lines; lề 3,5 cm, lề cm, lề trái 3,5 cm, lề phải cm Không in bìa màu - Không thu BT không đáp ứng yêu cầu hướng dẫn cụ thể Bộ môn 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT cá nhân BT nhóm BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 10% 10% 10% 70% * BT cá nhân - Hình thức: Làm kiểm tra lớp - Nội dung: Câu hỏi liên quan tới phạm vi kiến thức kiểm tra cá nhân; - Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật và/hoặc vấn điểm đề pháp luật chủ yếu trả lời câu hỏi 45 Lập luận cách ngắn gọn, súc tích, trình bày điểm quan điểm cá nhân Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng điểm Tổng 10 điểm * BT nhóm - Hình thức: Bài luận từ đến 10 trang A4 (kể phụ lục, có); - Nội dung: Bộ BT liên quan tới phạm vi kiến thức tích lũy tương ứng trước nộp tập nhóm; - Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn đề pháp điểm luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả điểm tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả điểm trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ Kĩ LVN lãnh đạo nhóm điểm Tổng 10 điểm * BT lớn - Hình thức: Bài luận từ đến trang A4 (kể phụ lục, có); - Nội dung: Bộ BT liên quan đến toàn kiến thức chương trình; - Tiêu chí đánh giá: Xác định kiện pháp luật, vấn đề pháp điểm luật chủ yếu liên quan đến BT Xác định xác nguồn luật liên quan; có khả điểm tóm tắt giải thích pháp luật; có khả vận dụng lập luận mang tính học thuyết cách ngắn gọn, súc tích Thể ý tưởng rõ ràng, cú pháp rõ ràng; có khả điểm trích dẫn nguồn tài liệu; danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ Tổng 10 điểm * Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi trắc nghiệm khách quan 46 - Tổng điểm: 10 điểm 47 MỤC LỤC 10 11 48 Thông tin giảng viên Môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá Trang 5 10 21 21 26 44 44 ... pltmhhdvqt@gmail.com MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Luật thương mại Việt Nam TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học luật thương mại quốc tế cung cấp kiến thức pháp luật thương mại quốc tế Môn học bao gồm phần chính: Luật thương. .. dịch thương mại quốc tế luật thương mại quốc tế 1.1.1 Khái niệm giao dịch thương mại quốc tế 1.1.2 Khái niệm luật thương mại quốc tế 1.2 Chủ thể giao dịch thương mại quốc tế 1.2.1 Quốc gia 1.2.2... dịch thương mại quốc tế luật thương mại quốc tế; + Các chủ thể tham gia vào giao dịch thương mại quốc tế; + Nguồn luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế * Đọc: - Nghiên cứu đề cương môn học;
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật thương mại quốc tế 3TC , đề cương môn học luật thương mại quốc tế 3TC , đề cương môn học luật thương mại quốc tế 3TC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay