đề cương môn học luật sư, công chứng, chứng thực 2TC

22 34 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT SƯ, CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT GV GVC KTĐG LT LVN MT NC TC VĐ XHCN Bài tập Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Lí thuyết Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Tín Vấn đề Xã hội chủ nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH Hệ đào tạo: Tên chuyên đề: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Luật sư, công chứng, chứng thực 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Hoàng Quốc Hồng - GVC Điện thoại: 0983306323 E-mail: hoanghongdhl@gmail.com ThS Lê Thị Thúy - GVC Điện thoại: 0913038828 E-mail: thuy_khc@yahoo.com.vn TS Nguyễn Ngọc Bích Điện thoại: 0989196519 E-mail: bichlhc129@yahoo.com.vn Văn phòng Bộ môn luật hành Phòng 501, nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Giờ làm việc: Sáng từ 8h00 - 11h30, chiều từ 14h00 - 16h30 ngày tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật hành TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật sư, công chứng, chứng thực chuyên đề cung cấp kiến thức tổ chức, hoạt động công chứng, chứng thực luật sư Những kiến thức cần thiết cho việc xây dựng, tổ chức thực hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động công chứng, chứng thực luật sư, thông qua đáp ứng yêu cầu thiết yếu cá nhân, tổ chức việc thực quyền nghĩa vụ lĩnh vực công chứng, chứng thực, luật sư vấn đề có liên quan Môn học gồm vấn đề: - Một số vấn đề lí luận công chứng, chứng thực; - Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng quản lí nhà nước công chứng Việt Nam; - Thủ tục thực công chứng; - Quản lÍ nhà nước chứng thực thủ tục thực chứng thực; - Một số vấn đề chung luật sư Việt Nam Môn học thiết kế để giảng dạy cho sinh viên sau sinh viên hoàn thành môn học luật hành NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Một số vấn đề lí luận công chứng, chứng thực 1.1 Quá trình hình thành, phát triển công chứng, chứng thực 1.1 Thời kì Pháp thuộc 1.1.2 Thời kì dân chủ cộng hoà 1.1.3 Thời kì XHCN 1.2 Khái niệm đặc điểm công chứng 1.2.1 Phạm vi việc công chứng 1.2.2 Giá trị pháp lí văn công chứng 1.3 Khái niệm đặc điểm chứng thực 1.3.1 Phạm vi việc chứng thực 1.3.2 Giá trị pháp lí văn chứng thực Vấn đề Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng quản lí nhà nước công chứng Việt Nam 2.1 Công chứng viên 2.1.2 Khái niệm tiêu chuẩn công chứng viên 2.1.2 Đào tạo, tập bổ nhiệm công chứng viên 2.1.3 Quyền nghĩa vụ công chứng viên 2.2 Tổ chức hành nghề công chứng 2.2.1 Phòng công chứng 2.2.2 Văn phòng công chứng 2.2.3 Quyền, nghĩa vụ tổ chức hành nghề công chứng 2.3 Khái niệm quản lí nhà nước công chứng 2.3.1 Thẩm quyền quản lí nhà nước công chứng 2.3.2 Nội dung quản lí nhà nước công chứng Vấn đề Thủ tục thực công chứng 3.1 Thủ tục chung công chứng hợp đồng, giao dịch 3.2 Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch cụ thể 3.2.1 Thủ tục công chứng hợp đồng chấp bất động sản 3.2.2 Thủ tục công chứng di chúc 3.2.3 Thủ tục công chứng văn thoả thuận phân chia di sản 3.2.4 Thủ tục công chứng văn khai nhận di sản thừa kế 3.2.5 Thủ tục công chứng văn từ chối nhận di sản 3.2.6 Thủ tục nhận lưu giữ di chúc 3.2.7 Thủ tục công chứng dịch Vấn đề Quản lí nhà nước chứng thực thủ tục thực chứng thực 4.1 Quản lí nhà nước chứng thực 4.1.1 Khái niệm quản lí nhà nước chứng thực 4.1.2 Thẩm quyền nội dung quản lí nhà nước chứng thực 4.2 Thủ tục thực chứng thực 4.2.1 Khái niệm thủ tục chứng thực 4.2.2 Thủ tục chứng thực từ 4.2.3 Thủ tục chứng thực chữ kí 4.2.4 Thủ tục chứng thực hợp đồng Vấn đề Một số vấn đề chung luật sư Việt Nam 5.1 Khái niệm luật sư 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 Vai trò luật sư 5.2 Điều kiện, tiêu chuẩn, quyền nghĩa vụ luật sư 5.2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn luật sư 5.2.2 Quyền, nghĩa vụ luật sư 5.3 Hành nghề luật sư 5.3.1 Nguyên tắc hành nghề luật sư 5.3.2 Hình thức hành nghề luật sư 5.4 Quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư 5.4.1 Thẩm quyền quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư 5.4.2 Nội dung quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Mục tiêu nhận thức  Về kiến thức - Người học nắm kiến thức lí luận, thực tiễn pháp luật công chứng, chứng thực luật sư Đồng thời người học hiểu vai trò quan nhà nước việc thực hoạt động quản lí hành lĩnh vực đó; - Người học trang bị kiến thức cần thiết để vận dụng pháp luật công chứng, chứng thực luật sư vào thực tiễn  Về kĩ - Người học có khả đọc, hiểu biết cách khai thác văn pháp luật công chứng, chứng thực luật sư; - Có khả vận dụng pháp luật công chứng, chứng thực luật sư vào thực tiễn; - Biết cách bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp giao dịch dân sự; - Có khả đưa ý kiến, nhận xét cá nhân hoạt động công chứng, chứng thực luật sư diễn thực tế ý kiến đề xuất để khắc phục hạn chế, yếu tồn  Về thái độ - Có ý thức tôn trọng pháp luật, đặc biệt tôn trọng quy định pháp luật công chứng, chứng thực luật sư; - Có quan điểm tổ chức, hoạt động công chứng, chứng thực luật sư Việt Nam nay; Nghiêm túc, khách quan nghiên cứu khoa học đánh giá vấn đề lí luận, thực tiễn công chứng, chứng thực luật sư; Có ý thức vận dụng kiến thức pháp luật học vào sống công tác 5.2 Các mục tiêu khác - Phát triển kĩ cộng tác, LVN; - Phát triển kĩ tư sáng tạo, khám phá tìm tòi; - Trau dồi, phát triển lực đánh giá tự đánh giá; - Rèn kĩ bình luận, thuyết trình trước công chúng; - Rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi, kiểm tra hoạt động, LVN, lập mục tiêu, phân tích chương trình MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Một số vấn đề lí luận công chứng, chứng thực Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu trình hình thành phát triển công chứng, chứng thực qua thời kì: Pháp thuộc, dân chủ cộng hoà, XHCN 1A2 Nêu khái niệm công chứng, chứng thực 1A3 Nêu đặc điểm công chứng, chứng thực 1B1 Phân tích trình hình thành phát triển công chứng, chứng thực qua thời kì: Pháp thuộc, dân chủ cộng hoà XHCN 1B2 Phân tích cần thiết hoạt động công chứng, chứng thực 1B3 Phân tích đặc điểm công chứng, 1C1 Phân biệt công chứng với chứng thực qua thời kì 1C2 Đánh giá tầm quan trọng hoạt động công chứng, chứng thực 1C3 Lí giải khác biệt công chứng chứng Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng quản lí nhà nước công chứng, chứng thực Việt Nam 1A4 Nêu phạm vi công chứng, chứng thực 1A5 Nêu giá trị pháp lí văn công chứng, chứng thực chứng thực 1B4 Phân tích nội dung công chứng, chứng thực 1B5 Phân tích giá trị pháp lí văn công chứng, chứng thực thực 1C4 Đánh giá giá trị pháp lí văn công chứng, chứng thực 2A1 Nêu khái niệm công chứng viên tiêu chuẩn công chứng viên 2A2 Nêu quy định pháp luật đào tạo, tập bổ nhiệm công chứng viên 2A3 Nêu quyền nghĩa vụ công chứng viên 2A4 Nêu hình thức tổ chức hành nghề công chứng 2A5 Trình bày khái niệm nội dung quản lí nhà nước công chứng 2B1 Phân tích tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên 2B2 Phân tích ý nghĩa việc tập công chứng viên 2B3 Phân biệt phòng công chứng văn phòng công chứng 2B4 Phân tích nội dung quản lí nhà nước công chứng 2C1 Nhận xét tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên Việt Nam 2C2 Đánh giá quy định pháp luật chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng 2C3 Đánh giá thực trạng quản lí nhà nước công chứng nước ta 3C4 Lí giải cần thiết hoạt động quản lí nhà nước công chứng Thủ tục thực công chứng 3A1 Nêu khái niệm thủ tục thực công chứng 3A2 Nêu thủ tục chung công chứng hợp đồng, giao dịch 3A3 Nêu thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch 3A4 Nêu thủ tục công chứng 3A5 Nêu thủ tục công chứng dịch 3B1 Phân tích quy định pháp luật thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch 3B2 Phân biệt thủ tục công chứng hợp đồng với thủ tục công chứng dịch 3B3 Phân biệt thủ tục công chứng dịch với thủ tục chứng thực chữ kí người dịch 3B4 Phân tích trường hợp từ chối thực công chứng 3C1 Nhận xét điểm pháp luật hành thủ tục công chứng 3C2 Đánh giá quy định pháp luật hành thủ tục công chứng 3C3 Đánh giá cần thiết việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình thực thực thủ tục công chứng Quản lí nhà nước thủ tục thực chứng thực 4A1 Nêu khái niệm quản lí nhà nước chứng thực 4A2 Nêu thẩm quyền quản lí nhà nước chứng thực 4A3 Nêu thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 4A4 Nêu 4B1 Phân biệt quản lí nhà nước chứng thực với quản lí nhà nước công chứng 4B2 Phân tích nội dung quản lí nhà nước chứng thực 4B3 Phân tích quyền, nghĩa vụ chủ thể thực hoạt 4C1 Nêu ý kiến cá nhân vai trò quản lí nhà nước hoạt động chứng thực 4C2 Đánh giá quy định pháp luật thủ tục chứng thực nước ta Một số vấn đề chung luật sư Việt Nam thủ tục chứng thực từ 4A5 Nêu thủ tục chứng thực chữ kí động chứng thực hợp đồng, giao dịch 4B4 Phân biệt thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch với thủ tục chứng thực từ 4B5 Phân biệt thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch với thủ tục chứng thực chữ kí 4C3 Đánh giá quyền nghĩa vụ chủ thể thực hoạt động chứng thực hợp đồng, chứng thực sao, chứng thực chữ kí 5A1 Nêu khái niệm luật sư 5A2 Nêu điều kiện, tiêu chuẩn luật sư 5A3 Nêu nguyên tắc hành nghề luật sư 5A4 Nêu hình thức hành nghề luật sư 5A5 Nêu nội dung quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư 5B1 Phân tích vai trò luật sư 5B2 Phân tích quyền nghĩa vụ luật sư 5B3 Phân biệt hình thức hành nghề cho tổ chức hành nghề luật sư với hình thức hành nghề với tư cách cá nhân luật sư 5A4 Phân tích nội dung quản lí nhà nước luật sư hành nghề 5C1 Đánh giá quy định điều kiện, tiêu chuẩn luật sư Việt Nam 5C2 Đánh giá hình thức hành nghề luật sư giai đoạn Việt Nam 5C3 Đánh giá cần thiết quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư Việt 10 luật sư Nam TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC Mục tiêu Bậc Bậc Bậc Tổng Vấn đề Vấn đề 5 14 Vấn đề 4 13 Vấn đề 12 Vấn đề 5 13 Vấn đề 5 12 Tổng 25 22 17 64 HỌC LIỆU A TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Văn quy phạm pháp luật Luật công chứng năm 2006 Luật công chứng năm 2014 Bộ luật dân năm 2005 Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 Luật luật sư năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật luật sư năm 2014 Luật tổ chức hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân cấp năm 2003 Pháp lệnh lãnh năm 1990 Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí 10 Nghị định Chính phủ số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng 11 Nghị định Hội đồng trưởng số 45/1991/NĐ-HĐBT ngày 27/02/1991 tổ chức hoạt động công chứng nhà nước 12 Nghị định Hội đồng trưởng số 143/1981/NĐ-HĐBT ngày 22/11/1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Bộ tư pháp 11 13 Nghị định Chính phủ số 31/1996/NĐ-CP ngày 18/5/1996 tổ chức, hoạt động công chứng nhà nước 14 Nghị định Chính phủ số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 công chứng, chứng thực 15 Thông tư Bộ tư pháp số 11/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 hướng dẫn thực số nội dung công chứng viên, tổ chức hoạt động công chứng, quản lí nhà nước công chứng; 16 Nghị định Chính phủ số 93/2008/NNĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ tư pháp 17 Nghị định Chính phủ số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều Nghị định số 79/2007/CP-NĐ ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí 18 Thông tư Bộ tư pháp số 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí 19 Luật quan đại diện nước cộng hoà XHCN Việt Nam nước năm 2009 20 Nghị định Chính phủ số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Bộ tư pháp 21 Nghị định Chính phủ số 04/2013/NĐ-CP ngày 7/1/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng; 22 Nghị định Chính phủ số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật luật sư 23 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ số 17/CT- TTg ngày 20/6/2014 số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực giấy tờ, văn thực thủ tục hành 24 Nghị định Chính phủ số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí chứng thực hợp đồng, giao dịch 25 Nghị định Chính phủ số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng 12 B TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN * Sách Nguyễn Thanh Bình, Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, hộ tịch, Hà Nội, 1997 Viện khoa học pháp lí, Bộ tư pháp, Chuyên đề công chứng, Hà Nội, 1995 Nguyễn Văn Yểu, Dương Đình Thành, Những điều cần biết công chứng nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1992 Dương Đình Thành, Tìm hiểu công chứng nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 * Các website http://www.luatvietnam.com.vn http://www.vietlaw.gov.vn http://www.chinhphu.vn http://www.caicachhanhchinh.gov.vn http://www.customs.gov.vn HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC 9.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy-học Lí Tuần VĐ Seminar LVN Tự NC KTĐG thuyết 3 2 4 2 3 4 5 10 tiết = 10 TC 20 tiết = 10 TC 10 tiết =5 TC 15 tiết =5 TC Tổng Nhận BT lớn Làm BT cá nhân lớp Nộp BT lớn Tổn g số 11 11 11 11 11 55 tiết = 30 TC 13 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình Số Nội dung thức tổ chức dạy- TC học Lí thuyết - Quá trình hình thành TC phát triển công chứng, chứng thực Việt Nam; - Khái niệm đặc điểm công chứng; - Khái niệm đặc điểm chứng thực * KTĐG: Nhận BT lớn Seminar - Phân biệt khái niệm TC công chứng với khái niệm chứng thực; - Đánh giá phạm vi việc công chứng theo quy định Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật công chứng năm 2006 - Luật công chứng năm 2014 - Luật quan đại diện nước cộng hoà XHCN Việt Nam nước năm 2009 - Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí - Nghị định Chính phủ số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng - Nghị định Chính phủ số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí - Nghị định Chính phủ số 04/2013/NĐ-CP ngày 7/01/2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi 14 Luật chứng 2014 công năm Seminar - Giá trị pháp lí văn TC công chứng - Giá trị pháp lí văn chứng thực LVN hành số điều Luật công chứng - Nghị định Chính phủ số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữluật kí vềvàcông chứng thựcchứng hợp Sự phát triển pháp chứng, TC thực từ năm 1945 đến Tự NC - Thực trạng pháp luật công chứng Việt Nam TC - Thực trạng pháp luật chứng thực Việt Nam Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu… - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501, nhà A Tuần 2: Vấn đề Hình Số thức tổ chức dạy- TC học Lí thuyết Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Khái niệm, tiêu chuẩn công * Đọc: chứng viên - Luật công chứng TC - Các tổ chức hành nghề năm 2014 15 Seminar TC Seminar 2 TC công chứng - Luật quan - Khái niệm quản lí nhà đại diện nước nước công chứng cộng hoà XHCN - Quyền nghĩa vụ Việt Nam nước năm 2009 công chứng viên - Hoạt động công chứng - Nghị định Chính phủ số quan đại diện ngoại giao, 23/2015/NĐ-CP quan lãnh nước ngày 16/2/2015 Cộng hoà XHCN Việt Nam cấp từ sổ nước gốc, chứng thực - Vai trò của công chứng từ chính, kinh tế thị trường chứng thực chữ kí - Quyền nghĩa vụ tổ chứng thực hợp chức hành nghề công chứng đồng, giao dịch - Phân biệt phòng công - Nghị định phủ số chứng văn phòng công Chính 29/2015/NĐ-CP chứng - Thẩm quyền nội dung ngày 15/3/2015 quy quản lí nhà nước công định chi tiết hướng dẫn thi hành chứng số điều Luật - Đào tạo, tập bổ công chứng nhiệm công chứng viên LVN TC Tự NC - Giải thể phòng công chứng; - Chuyển đổi phòng công chứng TC Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu… - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501, nhà A 16 Tuần 3: Vấn đề Hình Số thức tổ chức dạy- TC học Lí thuyết Nội dung - Thủ tục chung công chứng hợp đồng, giao dịch; TC - Thủ tục công chứng hợp đồng chấp bất động sản - Thủ tục công chứng di chúc - Thủ tục công chứng dịch Seminar - Quyền nghĩa vụ người yêu cầu công chứng TC - Thời gian, địa điểm thực công chứng - Các trường hợp từ chối công chứng Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật công chứng năm 2014; - Nghị định Chính phủ số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí chứng thực hợp đồng, giao dịch - Nghị định Chính phủ số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật công chứng Semina 2 - Thủ tục công chứng văn thỏa thuận phân chia di TC sản - Thủ tục nhận lưu giữ di chúc - Cải cách thủ tục công chứng Tự NC - Phân biệt thủ tục công chứng hợp đồng chấp bất động sản với thủ tục công chứng di chúc TC - Phân biệt thủ tục công chứng văn thỏa thuận phân chia di sản với thủ tục công chứng văn khai nhận thừa kế LVN - Thủ tục công chứng văn khai nhận thừa kế 17 TC - Thủ tục công chứng văn từ chối nhận di sản Tuần 4: Vấn đề Hình Số Nội dung Yêu cầu sinh viên thức tổ chuẩn bị chức dạy- TC học Lí thuyết - Khái niệm thủ tục chứng thực; TC - Thủ tục chứng thực loại việc chứng thực; - Khái niệm quản lí nhà nước chứng thực Seminar - Phân biệt hoạt động công chứng với hoạt TC động chứng thực; - Hoạt động chứng thực quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nước - Giá trị pháp lí văn chứng thực Seminar - Phân biệt hoạt động TC cấp từ sổ gốc với cấp công chứng; - Phân biệt hoạt động cấp từ sổ gốc với chứng thực sao; * Đọc: - Luật quan đại diện nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nước năm 2009; - Nghị định Chính phủ số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí chứng thực hợp đồng, giao dịch - Nghị định Chính phủ số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ kí; - Nghị định Chính phủ số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 cấp từ sổ gốc, chứng thực 18 *KTĐG: Làm cá nhân lớp LVN BT từ chính, chứng - Phân biệt công chứng thực chữ dịchkí với chứng thực chữ kí người dịch TC - Phạm vi việc chứng thực theo Nghị định số 23/2015/NĐ-CP với Nghị định số 79/2005/NĐ-CP Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi Điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP Tự NC - Quyền nghĩa vụ chủ thể thực chứng thực; TC - Quyền nghĩa vụ người yêu cầu chứng thực Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501, nhà A Tuần 5: Vấn đề Hình Số thức tổ chức dạy- TC học Lí thuyết Nội dung - Khái niệm luật sư; - Hình thức hành nghề luật sư TC - Thẩm quyền quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư Seminar - Vai trò luật sư - Điều kiện, tiêu chuẩn TC luật sư - Quyền nghĩa vụ luật sư Seminar - Phân biệt hình thức hành nghề luật sư TC - Nội dung quản lí nhà nước luật sư hành nghề luật sư; Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Luật luật sư năm 2006; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật luật sư năm 2014; - Nghị định Chính phủ số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết 19 * KTĐG: - Nộp BT lớn LVN số điều biện pháp thi hành Luật luật sư - Hành nghề luật sư nước TC Việt Nam Tự NC - Điều kiện thành lập tổ chức TC hành nghề luật sư Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ ba - Địa điểm: Phòng 501, nhà A 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành; - Kết đánh giá môn học thông tin công khai cho sinh viên biết 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN, trắc nghiệm 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT cá nhân BT lớn Thi kết thúc học phần Tỉ lệ 15% 15% 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  BT cá nhân - Hình thức: Sinh viên làm kiểm tra 30 phút lớp; - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề NC, phân tích: + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế: + Ngôn ngữ xác, rõ ràng: điểm điểm điểm 20 + Trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo xác, hợp lệ: điểm Tổng: 10 điểm  BT lớn - Hình thức: Bài luận (5 - trang) - Nội dung: Sinh viên lựa chọn theo danh mục vấn đề Bộ môn cung cấp tự chọn đề tài giảng viên chấp nhận trước - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí: điểm + Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế: điểm + Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú: điểm + Ngôn ngữ xác, rõ ràng: điểm + Trích dẫn quy định: điểm Tổng: 10 điểm  Thi kết thúc học phần - Hình thức thi: Viết - Nội dung: Gồm vấn đề chuyên đề với bậc mục tiêu nhận thức Đề thi gồm 02 câu hỏi có nội dung chương trình học - Thời gian làm bài: 90 phút 21 MỤC LỤC Trang 22 ... nghề công chứng quản lí nhà nước công chứng, chứng thực Việt Nam 1A4 Nêu phạm vi công chứng, chứng thực 1A5 Nêu giá trị pháp lí văn công chứng, chứng thực chứng thực 1B4 Phân tích nội dung công chứng, . .. luật công chứng, chứng thực luật sư vào thực tiễn  Về kĩ - Người học có khả đọc, hiểu biết cách khai thác văn pháp luật công chứng, chứng thực luật sư; - Có khả vận dụng pháp luật công chứng, chứng. .. nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Luật hành TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật sư, công chứng, chứng thực chuyên đề cung cấp kiến thức tổ chức, hoạt động công chứng, chứng thực luật sư Những kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật sư, công chứng, chứng thực 2TC , đề cương môn học luật sư, công chứng, chứng thực 2TC , đề cương môn học luật sư, công chứng, chứng thực 2TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay